bgflag gerbeuflag
Съдебна палата - Варна

СЪДЕБНИ АКТОВЕ


Портал за достъп до съдебни дела

на Апелативен район Варна


История на съдебното дело във Варна

palata

гр.Варна9000
пл. “Независимост” 2


Работно време с граждани:
09:00 - 17:00 ч.


phoneТелефонен
указател


e-maile-mail: vnaps@appealcourt-varna.org

РЕГИСТРАТУРА:

registratura@appealcourt-varna.org

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ НА ОТДЕЛЕНИЯТА:

ТО: to@appealcourt-varna.org

НО: no@appealcourt-varna.org

ГО: go@appealcourt-varna.org

facebook

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН - административен ръководител - председател на Апелативен съд - Варна за кандидатура на съдия АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА от Апелативен съд-Варна за член на Съвета за партньорство към ВСС

 

ИЗЯВЛЕНИЕ за подкрепа на кандидат по чл.6 ал.1 от Наредба №8 от 08.11.2018г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

 

/ Моля да се изпрати до 28.05.2019г. на адрес: Апелативен съд- Варна, пл. Независимост 2/