О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

341

 

гр.Варна, 19.07.2010 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на  деветнадесети юли, двехиляди и десета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                              ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д. № 367 по описа за 2010 година.

 

 

          Производството е образувано по въззивна частна жалба, подадена от В.Д.С. *** срещу определението на Окръжен съд-Варна от 9.04.2010 г., с което е допуснато обезпечение на иска, предявен от Н.И.Н. и М.И.М. с правно основание чл.135 от ГПК. Като се позовава на незаконосъобразност, моли за отмяната му.

          В подаден писмен отговор се навеждат твърдения за недопустимост на въззивната частна жалба. Алтернативно се прави искане за потвърждаване на определението поради неговата законосъобразност.

          Въззивната частна жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

          Независимо от факта, че е наложена обезпечителна мярка върху имот, собственост на втория ответник, предвид характера на предявения иск, за въззивника е налице правен интерес от обжалването. Това прави подадената въззивна жалба процесуално допустима.

          При постановяването на обжалваното определение относно наложената обезпечителна мярка, съдът се е съобразил както с допустимостта на предявения иск, така и с неговата вероятна основателност. Искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства, поради което обезпечителната мярка съответства на обезпечителната нужда.

          Обжалваното определение следва да бъда потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА определението на Окръжен съд-Варна от 9.04.2010 г. по гр.д.№ 540/10 г.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      2.