Р Е Ш Е Н И Е

 

       190

 

Варна,14.07.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Осемнадесети Май, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

           Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

           Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 105 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 38 от 28.11.2016 година по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Р.С.А.,ЕГН **********,*** е бил признат ЗА ВИНОВЕН в това, че:

1.Ha 16.02.2016 година в землището на село Васил Левски,община Алфатар,област Силистра,в условията на съучастие с Ж.П.И.,с местоживеене ***,като съизвършител,чрез използване на технически средства:окомплектован металдетектор-марка"Майнлаб"/Minelab/,мод.GPX5000,със сер.№ 40432515059,с 2 броя търсещи бобини/с диаметър 440мм.,със сер.№ 40466000195 и с диаметър 275 мм.,със сер.№ 4043251505928261/и 2 броя прави лопата,без съответно разрешение,е търсил археологически обекти и на основание член 277а алинея  3 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея.2 от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,както и"Глоба"от 5 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

2.На 16.02.2016 година в дома си в село Чернолик,община Дулово,област Силистра противозаконно държал оръдия:1 брой окомплектован металдетектор"MINELAB SAFARI",със сериен № 40424505548,с търсеща бобина/с размери 280 мм./265 мм./,със сериен № 40481512032 с батерии,както и 1 брой сонда за металдетектор"MINELAB"-"MONO COMMANDER",с диаметър 275 мм.и сериен № 40464525805 и 1 брой сонда за металдетектор марка"S.E.F.","Coil“ "DETECH" с размери: 380 на 310 мм.,със серен № 74083,за които е знаел,че са предназначени за търсене на археологически обекти и на основание член 277а алинея 7 от НК,във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

3.На 16.02.2016 година в град Алфатар,област Силистра,в л.а."Форд Ескорт"с per.№ СС0376АС държал 2 броя археологически обекти:Фрагмент от бронзов пръстен от X-XII век-ОБЕКТ III.1.и Бронзова домонетна форма във формата на стреличка:VII-VI век преди Христа-ОБЕКТ III.2.,които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред-Наредба №Н-03/03.12.2009 година за реда за извършване на за идентификаця и за водене на Регистъра на движими културни ценности-Д.В.брой 10/2010 година и на основание член 278 алинея 6 предложение първо от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и"Глоба"от 2 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ.,

4.На 16.02.2016 година в дома си в село Чернолик,община Дулово,област Силистра държал повече от три археологически обекта:ОБЕКТ II.8.4.-Бронзова фибула двуспирална"латенска"-III-! век преди Христа.;ОБЕКТ II.8.1,2,3.-Три броя бронзови върхове за стрели-V-II век преди Христа;ОБЕКТ II.7.-Бронзова римска монета-II-III век или общо 5 броя обекти,които не са били идентифицирани и регистрирани по реда на Наредба № Н-03/03.12.2009 година за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности-Д.В. брой 10/2010 година и на основание член 278 алинея 6 предложение трето от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му  е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и"Глоба" от 3 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ.,

На основание член 23 алинея 1 от НК е било допуснато групиране на така наложените наказания и наложено на подсъдимия Р.С.А. най-тежкото наказание,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА и"Глоба"в размер на 5 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимият Ж.П.И., ЕГН:**********,*** е бил признат ЗА ВИНОВЕН в това че:

1.На 16.02.2016 година в землището на село Васил Левски,община Алфатар,област Силистра,в условията на съучастие с Р.С.А.,***,като съизвършител, чрез използване на технически средства:окомплектован металдетектор марка"Майнлаб"/Minelab./,мод.GPX5000,със сер.№ 40432515059,с 2 броя търсещи бобини/с диаметър 440 мм.,със сер. № 40466000195 и с диаметър 275 мм.,със сер.№ 4043251505928261/,слушалки и 2 броя прави лопата,без съответно разрешение е търсил археологически обекти и на основание член 277а алинея 3 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея .2 от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА и"Глоба"от 5 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА..,

2.На 17.02.2016 година в град Силистра,в таванско помещение,прилежащо към жилището му на улица"Петър Мутафчиев"№ 83, етаж 6 апартамент 16, противозаконно е държал оръдие:1 брой окомплектован металдетектор Викинг 5 Риматрон серия 2/"VIKING 5","Rimatron","Серия 27 с търсеща бобина,за което е знаел,че е предназначено за търсене на археологически обекти и на основание член 277а алинея 7 от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

3.На 16.02.2016 година в село Васил Левски,община Алфатар,област Силистра държал археологически обекти:два броя железни върхове на стрели-едната с плоско сечение на острието-IX-XII век/ОБЕКТ 1.1./другата от типа"лястовича опашка"-V-XIII век/ОБЕКТ 1.2/,които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред-Наредба № Н-03/03.12.2009 година за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности-Д.В.брой 10/2010 година и на основание член 278 алинея 6 предложение първо от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и"Глоба"от 2 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ.,

4.На 17.02.2016 година в дома си в град Силистра,улица"Петър Мутафчиев"№ 83,етаж 6,апартамент 16 и в прилежащо избено помещение, е държал повече от три археологически обекта:

ОБЕКТ IV. 1. - Билонова монета на цар Иван Шишман /1371 – 1395/.

ОБЕКТ IV.2.1. - Бронзов затилък от ножче - XII - XV век.

ОБЕКТ IV.7. - Бронзов пръстен - XVIII - XIX век.

ОБЕКТ IV. 10.1. - Керамично съдче,изработено на ръка най-вероятно бронзова епоха - II -1 хилядолетие преди Христа.

ОБЕКТ IV. 12.2. - Връх на желязно копие - VIII - XII век.

ОБЕКТ IV. 12.3-5. - Три броя железни върхове за стрели,двете от които е листовидна форма на острието, а третата – тип"трипера" - XII-XIII век.

ОБЕКТ IV. 12.6-9. - Четири броя железни сечива-един брой косер,два броя наралници и един брой брадвичка с обща датировка VIII-XII век.

ОБЕКТ IV. 12.12.- Желязна фибула - II-IV век.

ОБЕКТ IV. 12.17. Желязна шпора – XII-XIV век.

ОБЕКТ IV. 12.13-14. - Два броя железни стремена – XII-XIII век

или общо 16 броя обекти,които не са били идентифицирани и регистрирани по реда на Наредба № Н-03/03.12.2009 година за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности-Д.В.брой 10/2010 година и на основание член 278 алинея 6 предложение трето от НК във връзка с член 36 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и "Глоба"от 3 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ.,

На основание член 23 алинея 1 от НК е било допуснато групиране на така наложените наказания и наложено на подсъдимия Ж.П.И. най-тежкото наказание,а именно"Лишаване от свобода"за срок ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА и"Глоба"в размер на 5 000,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА.

Със същата Присъда двамата подсъдими са били осъдени да заплатят:

Р.С.А.-по сметка на Републиканския бюджет сумата от 313,95 лева-разноски по досъдебното производство.,

Р.С.А.-по сметка на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 135,59 лева-разноски по делото.

Ж.П.И.-по сметка на Републиканския бюджет сумата от 313,95 лева-разноски по досъдебното производство.

Ж.П.И.-по сметка на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 135,59 лева-разноски по делото.

С отделно Определение № 25 в закрито заседание на 29.01.2016 година по НДОХ № 211/2016 година СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволни от така постановената Присъда са останали подсъдимите Р.С.А. и Ж.П.И.,обжалвали са я с обща бланкетна въззивна жалба чрез защитника си-адвокат М.Я.-***,като постановена при:

-Допуснати в хода на наказателното производство на съществени процесуални нарушения-основание за отмяната й по член 334 точка 1 от НПК във връзка с член 335 алинея 1 точка 1 от НПК.,

-Постановена в нарушение на материалния закон-основание по член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 337 алинея 1 точка 2 от НПК.

Моли се обжалваната Присъда да бъде отменена-на основание член 334 точка 1 от НПК във връзка с член 335 алинея 1 точка 1 от НПК и делото да бъде върнато за ново разглеждане на съответния съд за ново разглеждане от друг състав.

Направено е и алтернативно искане:След отмяната на обжалваната Присъда да бъде постановена оправдателна Присъда-на основание член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 3 от НПК.

Подробни съображения в тази насока са изложени в писменото допълнение към въззивната жалба от адвокат М.Я.-***.

В съдебно заседание на 18.05.2017 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища:

Адвокат М.Я.-***,като защитник на подсъдимите Р.С.А. и Ж.П.И.,поддържа изцяло оплакванията във въззивната жалба и в писменото допълнение към нея и излага подробни съображения в тази насока.

Двамата подсъдими Р.С.А. и Ж.П.И. заявяват поотделно,че са съгласни напълно с казаното от адвоката им и че няма какво да допълнят в своя защита.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че въззивната жалба се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на първоинстанционния съд,като правилна;съответна на събраните по делото доказателства и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло,като излага подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимият Р.С.А. заявява,че вярва в правосъдието и че няма какво друго да каже.

В последната си дума подсъдимият Ж.П.И. заявява,че очаква да бъде оправдан и делото да бъде върнато за доразследване.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба на защитника на подсъдимите Р.С.А. и Ж.П.И.-адвокат М.Я.-***;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия А. в последната му дума,както и становището на подсъдимия И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба на адвокат М.Я.-***,като защитник на подсъдимите:Р.С.А. и Ж.П.И. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от настоящата въззивна апелативна инстанция.

След постановяване на Присъда № 38 на 28.11.2016 година по НДОХ № 211/2016 година,СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е изготвил и приложил по делото 15 страници Мотиви към нея:

-В първите три страници са описани обвиненията против двамата подсъдими в обвинителния акт,внесен от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и становищата на страните по делото по съществото на делото.,

-В следващите четири страници е описана приетата за установена от съда фактическа обстановка идентична или почти идентична с фактическата обстановка,описана в обвинителния акт.В тази насока са основателни възраженията на адвокат М.Я. в с.з.на 18.05.2017 година,че първоинстанционният съд е изпълнил напълно формално задължението си да мотивира постановената Присъда:Една не малка част от фактическата обстановка в обвинителния акт били буквално преписани в мотивите на Присъдата по системата:copi-paste.Примери в тази насока са:почти цялата страница 4 от Мотивите-страница 2 от обвинителния акт;страници 5 и 6 от Мотивите-страница 3 от Обвинителния акт//във връзка със заключенията на назначените по делото експертизи/.

Същевременно в Мотивите на Присъдата не е бил даден никакъв отговор на повдигнатите от защитата на двамата подсъдими спорни въпроси относно фактическата обстановка по делото.,

-В следващите три страници от Мотивите в раздел:ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА първоинстанционният съд формално и посочил,че фактическата обстановка е била подкрепена от разпитани по делото свидетели и други писмени доказателства,като отново не са били дадени отговори на поставени от защитата на двамата подсъдими въпроси.,

--В следващите страници на Мотивите на Присъдата са правени изводи относно:Въпросите по член 301 алинея 1 от НПК;на три страници-подробно описание на фактическите състави на повдигнатите срещу подсъдимите обвинения;на последните страници-разгледани въпроси за наказанието и за веществените доказателства по делото.Тук отново първоинстанционният съд е използвал системата copi-paste,като абзаците относно осъщественото от обективна страна от подсъдимите Р.А. и Ж.И. са копирани от обвинителния акт в Мотивите към Присъдата.,

-В последните три страници от мотивите си първоинстанционният съд е описал подробни веществените доказателства,какво следва да стане с тях,както и е обсъдил разноските по делото.,

-Постановявайки Присъдата си първоинстанционният съд е използвал чисто формално и непълно системата:copi-paste,като в част от диспозитивите е посочвал текстово само броя,но не и годините::Както по отношение на подсъдимия Р.С.А.,така и по отношение на подсъдимия Ж.П.И. на няколко пъти е посочено:"…На основание чл.66 ал.1 от НК,съдът отлага изпълнението на така наложеното наказание за СРОК ОТ ТРИ."

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че:

1.Първоинстанционният съд е пристъпил изключително повърхностно и формално към изготвяне на Мотивите на Присъдата и не давайки отговор на поставените спорни въпроси на адвокат М.Я. както относно фактическата обстановка;така и относно правните изводи по възведените текстове от НК за двамата подсъдими;не правейки изводи както относно фактическата обстановка по делото,така и по правната квалификация на възведените срещу подсъдимите обвинения за престъпления от общ характер по НК;не излагайки съображения и относно формата на вината/ако е била налице такава/,фактически и постановил Присъда без Мотиви!

2.Присъда № 38 от 28.11.2016 година по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:Р.С.А. и Ж.П.И. е била постановена при допуснато нарушение по смисъла на член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК-липса на мотиви.Като такава,Присъдата следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

3.С последващо Определение № 25,постановено в закрито заседание от 29.01.2016 година по НДОХ № 211/2016 година СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,на основание член 306 алинея 1 точка 4 от НПК се е произнесъл по веществените доказателства по делото,по които не се е произнесъл с Присъдата си.

При служебната проверка въззивната апелативна инстанция констатира,че:Неправилно както текстово,така и цифрово СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е посочил,че се е произнесъл с това си Определение на основание член 306 алинея 1 точка 4 от НПК не на 29.01.2016 година/двадесет и девети януари през две хиляди и шестнадесета година,а в действителност: : 29.01.2017 година/двадесет и девети януари през две хиляди и седемнадесета година,тъй като:

-НДОХ № 211/2016 по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е образувано на 03.08.2016 година.,

-Присъда № 38 по НДОХ № 211/2016 по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е била произнесена на 28.11.2016 година и

-Обективно невъзможно е първоинстанционният съд да се е произнесъл с Определение в закрито заседание от 29.01.2016 година по реда на член 306 алинея 1 точка 4 от НПК,когато ВНДОХ още не е било образувано в първоинстанционния съд и не е била произнесена Присъда по това дело.

Но тъй като именно това Определение е било обжалвано с отделна частна жалба от адвокат М.Я.-***,като защитник на подсъдимите:Р.С.А. и Ж.П.И.;тъй като тази частна жалба се намира във ВНДОХ №105/2017 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и тъй като не е било образувано по частната жалба отделно въззивно съдебно наказателно производство,то въззивната апелативна инстанция следва да се произнесе и по нея/частната жалба/..

След като тази частна жалба не е била образувано в отделно въззивно наказателно производство и след като Определението по своята същност е допълнение към основната първоначална Присъда,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че след като се отменя Присъдата на първоинстанционния съд,постановена на 28.11.2016 година,следва да бъде отменено и това Определение № 25,постановено в закрито заседание от 29.01.2016 година по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което на основание член 53 алинея 1 буква"а"от НК са били отнети в полза на държавата част от веществените доказателства,подробно описани по делото;а така също и постановено останалите посочени веществени доказателства и документи да се върнат на лицата,от които са били иззети.

Отмяната както на Присъда № 38 от 28.11.2016 година по НДОХ № 211/2016 година,така и на Определение № 25,постановено в закрито заседание от 29.01.2016 година по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:Р.С.А.,ЕГН **********,*** и Ж.П.И.,ЕГН:**********,*** следва да бъде извършена с един съдебен акт-Решение по ВНДОХ № 105/2017 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК е от такова естество,че не може да бъде отстранено от въззивната апелативна инстанция.Същевременно това допуснато съществено нарушение на процесуалните правила е отстранимо и не са налице предпоставките за приложение на хипотезите на член 335 алинея 2 предложения второ и трето от НПК.

Водим от горното и на основание член 335 алинея 2 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р    Е   Ш   И    :

 

ОТМЕНЯ Присъда № 38 от 28.11.2016 година по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими : Р.С.А.,ЕГН **********,*** и Ж.П.И.,ЕГН:**********,***.

ОТМЕНЯ Определение № 25,постановено в закрито заседание от 29.01.2016 година/в действителност : 29.01.2017 година/по НДОХ № 211/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими : Р.С.А.,ЕГН **********,*** и Ж.П.И.,ЕГН:**********,***,с което на основание член 53 алинея 1 буква"а"от НК са били отнети в полза на държавата част от веществените доказателства,подробно описани по делото;както и е било постановено останалите посочени веществени доказателства и документи да се върнат на лицата,от които са били иззети.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

 

                                                              1:

 

                              ЧЛЕНОВЕ :

 

 

             2 :