Р Е Ш Е Н И Е

 

106

 

Варна, 17.07.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Деветнадесети Юни,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                   АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ 107 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда  № 19 от 25.02.2014 година на по НДОХ № 1016/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Е.М.Ю., ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 02.07.2012 година в село Синдел,област Варна,при управление на МПС-лек автомобил"Рено Лагуна" с per.№ В 0541 СН,нарушил правилата за движение по пътищата-член 20 алинеи 1 и 2 от ЗДвП и причинил по непредпазливост смъртта на К.К.К.,ЕГН **********, като деецът е избягал от местопроизшествието и на основание член 343 алинея 3 предложение последно,буква"б"предложение първо във връзка с алинея 1 буква"в"от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,като е бил ОПРАВДАН да е нарушил и член 116 алинея 1 от ЗДвП.

Със същата Присъда на основание член 343г от НК на подсъдимия Е.М.Ю. е било наложено и наказание"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,като е било зачетено времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред.

 Със същата Присъда подсъдимият Ю. е бил осъден да заплати направените по делото  разноски в размер на 468,36 /четиристотин шестдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/ лева,в полза на Държавата.

Недоволен от така постановената Присъда е останал частният обвинител К. ККРАСИМИРОВА К.,обжалвал я е чрез защитата си-адвокат А.Б.-от АК-София,като неправилна,незаконосъобразна и явно несправедлива.Излагат се съображения,че подсъдимият Е.Ю. неправилно е бил оправдан за допуснати нарушения,визирани в член 116 алинея 1 от ЗДв.П,както и че с оглед изключително високата степен на обществена опасност на деянието и дееца,наложеното наказание на подсъдимия се явявало изключително занижено,поради което същото е явно несправедливо.Иска се:отмяна на присъдата в частта,с която подсъдимият/неправилно в жалбата е посочено име на подсъдим П.К./е бил признат за невинен за допуснато нарушение на член 116 алинея 1 от ЗДв.П,като бъде признат за виновен за извършване на това нарушение;да бъде осъден подсъдимия Е.М.Ю. да изтърпи наказание"Лишаване от свобода"над средния и към максималния,предвиден в закона;както и да бъде увеличено наказанието"Лишаване от право"да управлява МПС с ТРИ ГОДИНИ и бъде приложена разпоредбата на член 49 алинея 2 от НК-предвид изключително високата степен на обществена опасност.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателя и частен обвинител К. К.К.-адвокат А.Б.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си и моли тя да бъде уважена.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата е неоснователна,тъй като съдът е преценил всички доказателства,имащи отношение към извършеното деяние,очертал е кръга на допуснатите нарушения на правилата за движение по пътищата и е избрал подходящо по вид и размер наказание.Иска потвърждаване изцяло на съдебния акт.

Защитата на подсъдимия Е.М.Ю.-адвокат В.В.-*** моли да бъде постановен съдебен акт,с който да бъде потвърден първоинстанционния съдебен акт и да бъде оставена въззивната жалба на процесуалния представител на частния обвинител без уважение,като неоснователна,като се излагат подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимият Е.М.Ю. заявява,че съдът е решил правилно,както и че съжалява много за станалото.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на частния обвинител К.К.К.;становищата на страните по жалбата;становището на подсъдимия Е.М.Ю. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на частния обвинител К.К.К. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото по реда на член 371 точка 1 от НПК-одобрил съгласието на страните в процеса да не се провежда разпит на вещите лица по назначените съдебномедицинска, автотехническа и комплексна експертизи,а при постановяването на присъдата непосредствено да бъдат използвани експертните заключения,депозирани на досъдебното производство и след преценка на събраните писмени и гласни доказателства,е прие за установено от фактическа страна следното:

Свидетелите И.Ц. и С.С. живеели в село Синдел,област Варна.

На 02.07.2012 година вечерта решили да отидат на гости на техни познати,като взели със себе си взели петмесечната си дъщеря С. И.К. и петгодишния К.К.К.-син на К.К.,с която братът на И.Ц.-свидетелят Н.Ц. живеел на съпружески начала.Около 20,30 часа същата вечер тръгнали да се прибират.Тъй като К.К. заспал,сложили го в детската количка,а И.Ц. взел в ръцете си дъщеря си С. *** Свети Кирил и Методий,на пътното платно вдясно,тъй като тротоарът бил разбит/,по посока центъра на селото.Свидетелката С.С. бутала количката,като още било светло.

Подсъдимият Е.Ю. ***,в къщата на брат си Ю. Ю..След деянието по настоящото дело заживял на съпружески начала със свидетелката Н.А..Преди това двамата били приятели и подсъдимият често оставал в дома й в село Садово.По този повод на 02.07.2012 година,около 20,30 часа подсъдимият Е.Ю. помолил брат си Ю. Ю. да му даде временно колата си за да отиде до село Садово при приятелката си. Автомобилът на Ю. Ю. бил"Рено Лагуна” с рег.№ В 0541 СН,сив на цвят.Ю. Ю. преотстъпил автомобила на брат си-подсъдимия Е.Ю.,като му обяснил му как се пали двигателя на автомобила.

Подсъдимият Е.Ю. запалил двигателя на автомобила,привел го в движение и потеглил в село Синдел по улица"Свети Свети Кирил и Методий”.

В този момент И.Ц. и С.С. продължавали да се движат пеш по същата улица,като С. бутала количката,а след нея вървял И.Ц.,който носел дъщеря си на ръце.

Подсъдимият Е.Ю. управлявал лекия автомобил със скорост около 43 километра в час,застигнал Ц. и С. и без да ги забележи,ги блъснал.В резултат на удара,настъпил между предна дясна част на автомобила и пешеходците,последните били изхвърлени на десния тротоар,детската количка се претърколила и затиснала детето.Подсъдимият Е.Ю. чул виковете им и веднага спрял.От дома си,който се намирал непосредствено до мястото на удара,излязъл веднага и свидетеля Х.С..Вдигнал обърната детска количка и под нея видял пострадалото дете.Вдигнал го и го подал на друг от присъстващите.

На място пристигнали свидетелите:С.Г. и Е. М.,както и много други хора.В настаналата суматоха част от пострадалите били качени в автомобила на подсъдимия Е.Ю.,но последният не успял да го запали,дори и след като го бутали.

Междувременно на местопроизшествието пристигнал свидетеля С. Ц.,управлявайки лек автомобил"Ауди”.Пострадалите били качени в неговия автомобил и той,въпреки че бил неправоспособен водач,ги откарал до болницата в град Девня.Там било установено,че състоянието на К.К. е било изключително тежко,поради което и го траснпортирали с линейка до МБАЛ”Света Анна” в град Варна.Там,въпреки положените реанимационни мероприятия,К.К. починал.

Около 20 минути след станалото ПТП подсъдимият Е.Ю. си тръгнал оттам и отишъл в село Садово при приятелката си,където прекарал нощта.

Около 22.00 часа в дежурната част на полицейския участък в град Белослав постъпил сигнал за починало дете вследствие на транспортно произшествие в село Синдел.На свой ред дежурният изпратил на място в Синдел дежурния полицейски патрул в състав свидетелите:Е.Е. И Г.С..С тях бил и колегата им Н.С..На местопроизшествието не заварили нищо.Кметът на селото им казал,че пред магазина има камера.Полицаите прегледали видеозаписа от тази камера,при което установили,че във времевия период на произшествието по улицата са преминали само камион и сив автомобил,който после се върнал обратно. Установили,че автомобилът е собственост на Ю. Ю. и е бил управляван от подсъдимия Е.Ю..

Посетили дома на Ю. Ю.,който им казал,че колата е в брат му, който пък е в село Садово при приятелката си.Към Е.Е. и Г.С. междувременно се присъединил и свидетеля И.И.-също полицейски служител,който бил изпратен да окаже помощ на останалите. Тримата полицейски служители посетили село Садово,направили обиколка на селото,но след като не установили никъде автомобил,отговарящ на описанието,поради късния нощен час си тръгнали.Върнали се в село Синдел и предали на свидетеля Ю. Ю. да каже на брат си на следващия ден в 7,00-7,30 часа да се яви в полицейския участък.

Ю. Ю. уведомил за това подсъдимия,който на следващия ден с лекия автомобил"Рено Лагуна”с рег. № В 0541 СН рано сутринта се явил в участъка.Там бил извършен оглед на автомобила  и по него били констатирани деформации в дясната му част.Пред свидетеля И. подсъдимият Е.Ю. заявил,че блъснал детето без да иска.

 Видно от заключението на вещото лице по назначената по делото съдебномедицинска експертиза за аутопсия на труп,било установено,че К.К.К. получил следните увреждания : тежка контузия на мозъка;кръвоизливи под меките мозъчни обвивки;счупване на черепната основа в лява,предна и средна черепни ямки;вдишана кръв в белите дробове;вдишано стомашно съдържимо в трахеята и бронхите;оток на белите дробове;оток на мозъка;вклиняване на малкомозъчните полукълба;анемия на вътрешните органи;кръвонасядане по меките обвивки на главата в лява тилнотеменна област,двете челни области;разкъсно-контузни рани и ожулвания по лицето,кръвонасядания по задната повърхност на гръдния кош;ожулвания по задната повърхност на лявата поясна половина;контузия на бъбрек,лявата предмишница,лявата повърхност на двете колена и дясната подбедрица.

Причината за смъртта на детето е била тежката контузия на мозъка,като настъпването на смъртта е било облагоприятствано и от вдишването на кръв в белите дробове,както и от вдишаното стомашно съдържание.Всички увреждания са били получени по механизма на удари с или върху твърди тъпи предмети.Преценени в своята съвкупност,същите отговарят да са получени при удар от детайли на МПС в посока отзад напред и от ляво надясно,последващо падане и удар на лицето в подлежащата повърхност.Като място на съприкосновение с детайлите на МПС можело да се посочат лявата тилнотеменна област на главата,задната повърхност на гръдния кош,пояса,левия горен крайник,долните крайници.

Останалите пострадали получили увреждания,обуславящи наличието на леки телесни повреди.

Съгласно заключението на назначената по делото Комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза скоростта на движение на л.а."Рено Лагуна" с per. № В 0541 СН,в момента на удара е била около 43 километра в час.Съпоставени констатираните по автомобила повреди и телесните увреждания на пострадалите,отговарят напълно на пътнотранспортното произшествие,случило се на 02.07.2012 година в село Синдел.

Описаната по-горе фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД приел за установена след комплексен,пълен и подробен анализ на събраните по делото:гласни доказателства/показанията на свидетелите: К.К.,Н.Ц.,И.Ц.,С. С.,Д.С.,Х.С.,Н.А.,С. Ц.,Ю. Ю.,И.И.,Е. М.,И.И.,Е.Е.,Г.С.,обясненията на подсъдимия Е.Ю./;писмени доказателства/Протоколи за оглед на местопроизшествие,ведно с фотоалбум към тях съдебномедицинска,автотехническа и комплексна експертизи, свидетелство за съдимост, справка от КАТ, както и други такива,събрани в хода на досъдебното и съдебното производства./.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изводите на първоинстанционния съд относно фактическата обстановка,като законосъобразни и обосновани и изцяло в синхрон със събраните по надлежния в НПК ред доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на  02.07.2012 година в село Синдел,област Варна подсъдимият Е.М.Ю. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 предложение последно,буква"б"предложение първо във връзка с алинея 1 буква"в"от НК,като при управление на лек автомобил"Рено Лагуна” с ДК № В 0541 СН нарушил правилата за движение по пътищата – член 20 алинеи 1 и 2 ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на К.К.К.,след което избягал от местопроизшествието.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че при извършването на престъплението,подсъдимият Ю. е допуснал нарушения по смисъла на член 20 алинеи 1 и 2 от ЗДв.П,тъй като същият не е контролирал непрекъснато превозното средство,което е управлявал и при възникнала опасност на пътя не е направил необходимото за да спре.А движението на пешеходци по пътното платно всякога представлява такава опасност.Пряко следствие на тези допуснати нарушения е настъпилият общественоопасен резултат.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че в случая е било налице бягство от местопроизшествието от страна на подсъдимия Е.Ю.,като в тази насока законосъобразно се е позовал на задължителността на прилагане на Постановление № 1/1983 година по н.д.№ 8/1982 година на Пленума на ВС на РБ.

Подсъдимият Е.М.Ю. е извършил престъплението при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК-несъзнавана непредпазливост,небрежност:Същият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Както пред първоинстанционния съд,така и в жалбата си пред въззивната апелативна инстанция защитата на частния обвинител К.К.К. е поддържала тезата си/и съответно-оплакванията жалбата/че подсъдимият Е.Ю. е допуснал нарушение по смисъла на член 116 алинея 1 от ЗДвП.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд за липса на пряка причинно-следствена връзка между вмененото на подсъдимия  Ю. нарушение на член 116 алинея 1 от  ЗДвП и последвалия противоправен резултат,като законосъобразно го е оправдал да е нарушил това правило на движение по пътищата.

Възприемайки,като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд за оправдаването на подсъдимия Е.Ю. да е извършил нарушение по смисъла на нарушение на член 116 алинея 1 предложение първо от  ЗДвП:"Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците…"и последвалия противоправен резултат,въззивната апелативна инстанция също прави изводите си,че с оглед събраните по делото доказателства :

-Не е било установено водачът на лекия автомобил да е видял на уличното платно пешеходците,за да носи отговорност за допуснато нарушение и по горецитирания текст от ЗДв.П.,

-Не е установена пряка причинно-следствена връзка между вмененото от обвинителната власт на подсъдимия Ю. нарушение по член 116 алинея 1 от ЗДв.П и настъпилия впоследствие противоправен резултат-смъртта на детето К.К.К..,

-Нарушението по член 116 алинея 1 предложение 1 от ЗДв.П по настоящото дело практически се поглъща от извършените от подсъдимия Е.Ю. нарушения по член 20 алинеи 1 и 2 от ЗДв.П.

По гореизложените съображения,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията в жалбата на защитата на частния обвинител К.К.К. за незаконосъобразност на Присъдата - постановен оправдателен диспозитив за това подсъдимият Е.Ю. да е извършил нарушение по член 116 алинея 1 от ЗДв.П и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Неоснователни са и оплакванията в жалбата на защитата на частния обвинител К.К.К. за постановена Присъда  от първоинстанционния съд при наложени изключително занижени,а от там и явно несправедливи наказания на подсъдимия Е.М.Ю. и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения  :

-При определяне вида и размера на наказанията"Лишаване от свобода"и"Лишаване от право"да управлява МПС ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Е.М.:чисто съдебно минало/осъждан-реабилитиран/,сравнително млад човек,трудово ангажиран,с добри характеристични данни по местоживеене и по месторабота,с проявена критичност към извършеното,живущ на съпружески начала с Н.А. и с родено малко дете;отчел е едно единствено отегчаващо отговорността обстоятелство:наложените му административни наказания,като му е наложил наказания:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,като това наказание не следва да бъде изтърпявано ефективно,а с приложението на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК-отлагане изтърпяването на наказанието с ПЕТ ГОДИШЕН изпитателен срок,както и "Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

-Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетите за установени както смекчаващи,така и отегчаващо отговорността обстоятелства ; отчитайки като допълнителни смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Е.Ю. и:първоначално оказана помощ на пострадалите/прието и в мотивите към присъдата на лист 7,но неотчетено като смекчаващо отговорността обстоятелство при определяне вида и размера на наказанията/,както и роденото от съвместното му съжителство с Н.С.А. дете С.Е. М.,родено на *** година/представено и прието като доказателство по делото в с.з.от  19.06.2014 година пред въззивната апелативна инстанция надлежно заверено копие от  Удостоверение за раждане/ ; отчитайки невисоката степен на обществена опасност на подсъдимия Е.Ю.,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че наложените от първоинстанционния съд наказания на подсъдимия : "Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,както и"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ са напълно достатъчни и необходими за поправянето и превъзпитаването му,както и за пълното постигане целите на наказанието,визирани в член 36 от НК.

Все с оглед пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че подсъдимият Е.М.Ю. не следва да изтърпява ефективно наказанието от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода" и че по отношение на него с успех могат да намерят приложение разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.,както и че не следва да намери приложение разпоредбата на член 49 алинея 2 от НК-каквото искане е направено в жалбата на на защитата на частния обвинител К.К.К. във връзка с наложеното наказание"Лишаване от право"да управлява МПС.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че жалбата на защитата на частния обвинител К.К.К. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда въззивната апелативна инстанция констатира,че:

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,както в диспозитива,така и в мотивите на Присъдата си,законосъобразно и обосновано е приел,че подсъдимият Е.М.Ю. не е допуснал нарушение на член 116 алинея 1 от ЗДв.П,тъй като не е била налице пряка причинно-следствена връзка между това вменено му нарушение и последвалия противоправен резултат и законосъобразно и обосновано го е оправдал да е извършил това нарушение.,

В началния абзац на мотивите си първоинстанционният съд обаче : ІІ.От правна страна е посочил банкетно и без обосновка,а само с цифри/но не и текстово/,че подсъдимият Ю. е нарушил правилата за движение по пътищата-член 20 алинеи 1 и 2 от ЗДв.П и член 116 алинея 1 от ЗДв.П.,

Тъй като в същия абзац : ІІ.От правна страна … по-долу в мотивите си първоинстанционният съд подробно е посочил и с цифри и текстово членовете на ЗДв-П ; аргументирал се е кои нарушения по ЗДв.П е допуснал подсъдимия Ю. ; както и кои нарушения по ЗДв.П не е допуснал,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че в случая не са налице нито противоречия между диспозитив и мотиви на Присъдата,нито вътрешни противоречия в мотивите на Присъдата и това не е основание за отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 19 от 25.02.2014 година по НДОХ № 1016/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Е.М.Ю.,ЕГН **********,***

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: