Р Е Ш Е Н И Е

 

100

 

        Варна, 11.07.2014 година

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Дванадесети Юни,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                    АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 109 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 5 от 20.03.2014 година по НДОХ № 41/2014 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият С.С.Г.,ЕГН **********,***,Силистренска област е бил признат за виновен в това,че:На 14.08.2013 година срещу 15.08.2013 година в град Тутракан,област Силистра,в условията на опасен рецидив,по особено мъчителен начин за убитата и с особена жестокост,умишлено е умъртвил Ф.Х. С. и на основание член 116 алинея 1 тточка 6,предложения второ и трето и точка 12 предложение първо от НК във връзка с член 115 от НК и член 29 буква”Б” от НК му е било наложено наказаниеоживотен затвор",което на основание член 58а алинея 2 от НК е било заменено с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВАДЕСЕТ и ПЕТ ГОДИНИ,което  да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.

Със същата присъда на основание член 58 алинея 1 от НК е било приспаднато времето,през което подсъдимият Г. е бил задържан с мярка за неотклонение"Задържане под стража”,а именно:от 17.08.2013 година до влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда подсъдимият С.С.Г. е бил осъден да заплати на гражданския ищец Е.С.Ю. сумата от 20 000,00 лева,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,ведно със законната лихва от датата на увреждане до окончателното изпащане на сумата,като е бил отхвърлен гражданския иск. за разликата до 50 000,00 лева,като недоказан.

Със същата присъда подсъдимият С.С.Г. е бил осъден да заплати на гражданския ищец П.С.Ш. сумата от 20 000,00 лева,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,ведно със законната лихва от датата на увреждане до окончателното изпащане на сумата,като е бил отхвърлен гражданския иск. за разликата до 50 000,00 лева,като недоказан.

Със същата присъда подсъдимият С.С.Г. е бил осъден да заплати по транзитната сметка на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 1 800,00 лева,представляваща държавна такса върху уважените размери на гражданските искове,а така също и да заплати в полза на Държавата сумата от 1 177,40 лева,представляващи направени по делото разноски в досъдебната фаза.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият С.С.Г.,обжалвал го е чрез служебната си защита-адвокат М.М.-*** с мотивирана жалба,като явно несправедлива и на основание член 334 точка 3 от НПК се моли за изменението й,като бъде намален размера на наложеното наказание"Лишаване от свобода".

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Служебната защита на жалбоподателя и подсъдим С.С.Г.-адвокат С.Х.-от АК-Силистра излага съображения,че поддържа оплакванията в жалбата за явна несправедливост на наложеното наказание,като не се оспорва установената по делото фактическа обстановка.По съображения,че наложеното наказание"Лишаване от свобода"се явява действително несправедливо,се моли за неговото намаляване,както и че няма  претенции относно гражданските претенции.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че наложеното наказание не се явява несправедливо,а напротив-че е доста снизходително.По съображения,че няма основание за намаляване размера на наказанието"Лишаване от свобода",се моли жалбата да бъде оставена без уважение.

Защитата на гражданския ищец П.С.Ш.-адвокат В.В.-от АК-Силистра излага съображения,че постановената присъда от първоинстанционния съд е правилна,законосъобразна и справедлива и като такава,следва да бъде потвърдена,тъй като по този начин ще могат да бъдат постигнати целите на член 36 от НК.

В последната си дума подсъдимият Г. иска от съда поне малко да му се намали наказанието.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на служебната защита на подсъдимия С.С.Г.;становищата на страните по жалбата;становището на жалбоподателя и подсъдим Г. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на служебната защита на подсъдимия С.С.Г. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъда № 5 от 20.03.2014 година по НДОХ № 41/2014 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в гражданско-отхвърлителната й част в гражданско-отхвърлителната й част не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 1 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

 

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание от 20.03.2014 година при условията на член 371 точка 2 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият Г.,след като изтърпял последното ефективно наложено наказание"Лишаване от свобода",от 06.07.2012 година до 14.08.2013 година пребивавал постоянно в град Тутракан,област Силистра при своя роднина – свидетелката РОСИЦА Д..

На 18.02.2013 година подсъдимият Г. бил адресно регистриран на улица"Крепостта” № 70,който имот бил притежание на подсъдимия и неговата леля-свидетелката Д.-Последната често посещавала подсъдимия Г. и се грижела се за него.С нейно съдействие подсъдимият Г. бил нает като работник в горско стопанство през месец май 2013 година,но поради системно безпричинно отсъствие трудовите правоотношения били прекратени през Август същата година.

В началото на месец Август 2013 година подсъдимият бил заподозрян за извършено престъпление по член 170 алинея 1 от НК,с оглед на което били направени няколкократни опити от страна на полицейските органи да бъде призован подсъдимият Г. за да даде обяснение по случая.В помощ на полицейските служители се включила и свидетелката Д.,но се установило,че подсъдимият С.Г. се укривал.Придвижвал се в града през тъмната част на денонощието,избягвайки срещи с хора,а през останалото време се укривал в гористи местности,разположени в близост до река Дунав,в изоставени къщи и в селскостопански постройки на имоти, намиращи се в близост до къщата,в която живеел по улица"Крепостта" № 70.Къщата,в която живеел подсъдимия Г.,се намирала на разстояние около  250 метра от дома на пострадалата впоследствие Ф.Х. С..

Известно време преди датата на инкриминацията подсъдимият престоявал в стопанската постройка за съхранение на дърва за огрев,разположена непосредствено до къщата на С..От там той имал пряка видимост към помещението,в което пребивавала С. и възможност да я наблюдава през един продължителен период от време.

На 14.08.2013 година подсъдимият Г. посетил магазин за алкохол и цигари по улица"Гео Милев" № 21,от където си закупил бутилка бира от 2 литра и кутия цигари"King 100".Заплатил покупката с парите,дадени му от неговата леля по време на последната им среща в началото на месеца.

На същата дата-14.08.2013 година,около 11,00 часа свидетелката П. С. посетила майка си:пострадалата Ф. С.,за да й остави документи във връзка с помощи за дърва.Около 17 часа пострадалата направила покупка на хранителни продукти от магазина на свидетелката С.Р.,а вечерта около 19,00 часа била посетена от сина си-свидетеля Е.Ю..Свидетелите П. С. и Е.Ю. полагали непрекъснати грижи за своята майка,като я посещавали почти ежедневно,обслужвали я,помагали при посещения при лекар,носели й лекарства и хранантересували са се от здравето и битието й.

През целия ден на 15.08.2013 година пострадалата не била видяна да излиза на двора,където обикновено си шетала-по думите на съседката й свидетелката М.П. .

Междувременно вечерта на 14.08.2013 година срещу 15.08.2013 година, под въздействието на употребения алкохол,подсъдимият Г. решил да проникне в дома на пострадалата Ф.Х. С.,за да потърси храна.Използвал създадена от самия него пътека/докато се укривал по повод деянието по член 170 от НК/,свързваща дома му с този на пострадалата. Пътеката преминавала през други два имота,единият от които необитаван. Достигнал южната граница на имота на пострадалата,представляваща деформирана оградна мрежа,сведена почти непосредствено до нивото на земята.Влязъл в посочената по-горе стопанска постройка за съхранение на дърва до дома на пострадалата,като престоял там известно време.След това се насочил към предната част на къщата,изкачил се на терасата и проникнал в помещение,наподобяващо склад,от където наблюдавал жертвата си продължително време.После влязъл в една от стаите и когато С. влязла там подсъдимият Г. се нахвърлил на възрастната жена, повалил я на земята и започнал да блъска главата й в бетонния под,при което избил част от зъбите й и счупил множество кости в областта на носа и лицето й.По думите на подсъдимия Г. нанасянето на удари продължило около час.Непосредствено след това я завлякъл в съседното помещение -коридор,където продължил да й нанася удари в областта на главата и гръдния кош с ръце и кракаъблякъл насилствено дрехите на жената,като направил и опит за насилствено съвкупление,но не успял,а след това провлачил С. до спалното помещение.

Потърсил храна,но намерил кухненски нож,с който нанесъл прободно- порезна рана в областта на врата на милиметри от сънната артерия Установявайки,че въпреки множеството жестоки удари и наранявания,които е нанесъл и въпреки масивното кръвотечение,възрастната жена продължавала да диша,подсъдимият Г. започнал да притиска шията й,което довело до асфиксия и умъртвяване на жертвата.

След като умъртвил Ф.Х. С.,подсъдимият Г. преместил тялото й върху леглото,където нанесъл с ножа още шест прободно-порезни рани в областта под лявата гърда на пострадалата.След това останал в жилището й,като използвал част от закупените от нея по-рано хранителни продукти да се нахрани.

След като напуснал дома на жертвата,подсъдимият Г. ***,придвижвайки се непосредствено покрай брега на река Дунав.По пътя си изхвърлил в реката ножа,с който нанесъл порезно - прободните рани на пострадалата Ф. С..

Трупът на пострадалата Ф.Х. С. е бил намерен на 16.08.2013 година около 8.30 часа сутринта от свидетеля Е.С.Ю..

Междувременно на 15.08.2013 година привечер подсъдимият Г. бил забелязан в местността"Калимок",намираща се в близост до град Тутракан, до брега на река Дунав от свидетеля ХАСАН РЕДЖЕБ ИБРАМ-Последният бил на риболов и му направило впечатление,че подсъдимият е застанал на брега на реката,без да има в себе си въдица,избягвайки контакт с намиращите се в близост хора.Останал там цялата нощ,като на разсъмване тръгнал в посока град Русе .

Въпреки стремежа си за се укрие и да избяга от органите на полицията,в резултат на оперативно-издирвателни мероприятия подсъдимият Г. бил заловен в района на пристанището и плажа на село Ряхово,привлечен е бил в качеството на обвиняем,като при разпита направил самопризнания.

При извършения оглед на местопроизшествие в условията на член 212 алинея 2 от НПК са били намерени и иззети като веществени доказателства 37 предмета,между които:костни образувания части от зъбна протеза,изкуствени зъби и част от телена закопчалка за сутиен.Видно и от изготвения фотоалбум,в три отделни помещения на жилищната сграда са намерени зацапвания и петна от червено-кафява течност,която при тестване с ленти"Хемоплан"е дала положителна реакция-наличие на кръв.Петното на пода в коридора е било с размери 120/70 сантиметра със следи от провлачване в централната си част.

В хода на разследването е била назначена тройна съдебно-медицинска експертиза на трупт заключението е било установено,че при огледа и аутопсията на трупа на Ф.Х. С. са установени: счупване на дясно рогче на щитовидния хрущял,с кръвоиасядане;счупване на ребро в ляво;кръв в стомаха и началото на дванадесетопръстника;счупване на носните кости;оток на мозъка;порезно-прободна рана на шията;кръвонасядания и охлузвания по главата, тялото и крайниците;прободно-порезни рани вляво на гръдния кош,проникващи в гръдната и коремната кухина.Според същото заключение състоянието на трупните изменения отговаряли на смърт от второ-трето денонощие.

Установените травматични увреждания:в резултат на действието на твърди,тъпи предмети,удари и натиск в областта на лицето,главата,гръдния кош и крайниците са били прижизнени и са в причинно-следствена връзка с настъпилия смъртен изходмъртта на възрастната жена не е настъпила веднага,а след силни болки и страдания.Не са били установени данни,от които може да се приеме,че пострадалата е изпаднала в безсъзнателно състояние преди настъпване на смъртта.

Според експертите непосредствената причина за настъпване на смъртта е механично притискане в областта на шията,довело до счупване на дясното рогче на щитовидния хрущял и механична асфиксия.

Единствено шестте на брой прободно-порезните рани вляво на гръдния кош са нанесени на пострадалата послесмъртно.

От заключението по назначената дактилоскопна експертиза е било установено,че дактилоскопните след,иззети с протокола за оглед на местопроизшествие,представляващи отпечатъци от засъхнала червено-кафява течност с видими папиларни линии,разположени върху дървената част на вратата откъм коридора,от вътрешната част на същата врата,върху пластмасовата ламперия в помещение № 1 и върху първия рафт на бюфета в помещение № 3 ,както и дактилоскопната следа,разположена върху дръжката на вратата от външната и страна,водеща към стопанския двор,са оставени съответно от левия палец,левия среден пръст и дясната длан на подсъдимия С.С.Г..

В хода на разследването е бил проведен и следствен експеримент, при който е било установено,че веществено доказателство - сребристобял ключ със закрепена на него халка,намерен на отстояние 50 сантиметра от сградата в съседния на дома на пострадалата имот на улица"Ропотамо"№ 6,отключва входната врата на имот по улица”Крепостта”№ 70,в който е живеел подсъдимият Г..

От заключението по назначената комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза е било установено,че подсъдимият Г. е с личностово разстройство смесен тип и с разстройство в сексуалното влечение -садизъм.

Подсъдимият Г. е бил в средна степен на алкохолно опиване в експлозивната му разновидност.Към момента на извършване на престъплението е могъл да разбира и да ръководи постъпките си по разумни подбуди.

При извършеното психологическо изследване,експертите са установили личностов профил с примитивен психически строеж,недостатъчно саморазбиране,недостатъчна откровеност и негатизивъм към авторитети, враждебност към родителите.Същите са създали семейство твърде рано,като майката е била непълнолетна при раждането на подсъдимия Г.,а бащата е бил алкохолик.Подсъдимият Г. е завършил основното си образование в интернат,останал е сирак на 16 годишна възраст,което ведно с липсата на адекватно обгрижване в ранна възраст е довело до невъзможност за подсъдимият да изгражда трайни връзки на базата на емоционална свързаност и взаимно доверие.

Гореописаната фактическа обстановка е СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства както във фазата на до съдебното производство,така и във фазата на съкратеното съдебно следствие по реда на член 371 точка от НПК.Тази фактическа обстановка не е била оспорена пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.Изводите на първоинстанционния съд за приетата за установена фактическа обстановка са законосъобразни,обосновани и в синхрон с всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че подсъдимият С.С.Г. е осъществил от обек8тивна и субек8тивна страна престъпния състав на член 116 алинея 1 точка 6 предложения второ и трето и точка 12 предложение първо от НК във връзка с член 115 от НК,като:На 14.08.2013 година в град Тутракан,област Силистра,при условията на опасен рецидив и по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил Ф. ХАМИЛОВА С..

Подсъдимият С.Г. е извършил престъплението при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК-Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си,предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда няма направени в жалбата на служебната защита на подсъдимия Г.,като тези свои изводи/относно законосъобразността и обосноваността на Присъдата/въззивната апелативна инстанция прави с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:основното и единствено оплакване в жалбата на служебната защита на подсъдимия С.С.Г. е за завишено по размер,а от там и явно несправедливо наложено наказание"Лишаване от свобода".

При определяне на наказанието"Доживотен затвор"първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като  смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С.С.Г.:направени самопризнания и съдействие за разкриване на обективната истина,а като отегчаващи отговорността обстоятелства за същия подсъдим:предходни осъждания,невлияещи на квалификацията на престъплението по настоящото дело;създадено трайно престъпно поведение,употребата на алкохол,преклонната възраст на умъртвеното лице.С приложението на член 58а алинея 2 от НК първоинстанционният съд е редуцирал това наказание в "Лишаване от свобода"в размер на ДВАДЕСЕТ и ПЕТ ГОДИНИ.

Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд за наличните по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С.С.Г.;отчитайки упоритостта, целенасочеността и продължителната времетраеност на извършването на престъплението от подсъдимия по настоящото дело,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също счита,че редуцираното наказание"Лишаване от свобода" към средния размер,предвиден в разпоредбата на член 58а алинея 2 от НК се явява законосъобразно,обосновано и справедливо и не следва да бъда намалявано.

С оглед личността на подсъдимия С.С.Г.,неговото поправяне и превъзпитаване,въззивната апелативна инстанция  също прави изводите си,че наложеното му редуцираното наказание от ДВАДЕСЕТ и ПЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор,ще е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите както на специалната,така и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 алинея 1 от НК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията в жалбата на служебната защита на подсъдимия С.С.Г. за завишен размер на наложеното наказание"Лишаване от свобода"се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда от  СИЛИСТРЕНСКИОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 5 от 20.03.2014 година по НДОХ № 41/2014 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим С.С.Г.,ЕГН **********,***,Силистренска област

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                           

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: