МОТИВИ към присъдата по ВНОХД № 114 по описа за 2015 година на Варненски Апелативен съд, наказателно отделение

 

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 5 по НОХД № 130/ 2014 г. на Окръжен съд гр. Шумен, постановена на 19.03.2015г.

Първоинстанционният съд признал подс. Г.А.М. за виновен по две обвинения, в това че:

1. През периода 18.04.2005 година до 15.08.2006 година в гр. Нови пазар, обл. Шумен, при условията на продължавано престъпление съставил неистински официални документи с цел да бъдат използвани, както следва:

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше”: приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше”, протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.” в с.Зайчино ореше” 

-                    за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше” и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”:    протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше” и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше”

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло”в с.Памукчи”:  : протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи” 

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи” 

за обект „Аварийно възстановяване сградата на  ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване сградата на  ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода” и приемо – предавателен протокол от 2005г. (без посочена дата и месец) на обект „Аварийно възстановяване  сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода” 

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище” 

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище” 

за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 23.11.2005г. за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата” и приемо – предавателен протокол от 23.11.2005г. на обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата” 

за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.Стоян Михайловски –с.Преселка, в района на с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.10.2005г. за обект „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци” и приемо – предавателен протокол от 18.10.2005г. на обект „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци”  

-                    за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар и приемо – предавателен протокол от 18.07.2005г. на обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”

за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 04.11.2005г. за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан” и приемо – предавателен протокол от 04.11.2005г. на обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан” 

за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево” 

за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.06.2005г. за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”

-           и фактури с № № 6/01.08.2005г.; №32/29.09.2005г; №31/29.09.2005г.; № 23/08.09.2005г; № 18/29.08.2005г; № 17/29.08.2005г.; №19/29.08.2005г.; № 07/01.08.2005г.; № 08/01.08.2005г.;- всичките с посочен издател „Белострой“ ЕООД; фактури с № № 76/28.04.2005г.; №78/07.06.2005г.; №79/14.06.2005г.; №83/18.07.2005г.; №85/08.08.2005г.; №183/20.09.2005г.; №184/20.09.2005г.; № 191/18.10.2005г. ; № 192/18.10.2005г. ; № 194/04.11.2005г. ; № 195/23.11.2005г. - с посочен издател ЕТ „ Маркетстрой -Христина Петрова“; фактури с № № 101/26.05.2005г.; № 102/26.05.2005г.; №107/14.07.2005г. ; № 108/14.07.2005г. - с посочен издател „Шипинг Анев“ ЕООД; фактури с № № 199/22.06.2005г. ; №210/01.08.2005г.; №212/01.08.2005г. ;№214/01.08.2005г.; №216/03.08.2005г.; № 223/29.09.2005г.; №226/29.09.2005г.; № 537/18.04.2005г.  с посочен издател „Солей 2004“ ЕООД; фактури с №№1/25.05.2006г. и № 34/15.08.2006г. с посочен издател „Домостроител”ЕООД,

  -  представляващо престъпление по чл. 308, ал.1 от НК  вр. чл. 26, ал.1 от НК, и

 

2. през периода 18.04.2005 година до 15.08.2006 година в гр. Нови пазар, обл. Шумен, при условията на продължавано престъпление,  съставил неистински частни документи и ги употребил за да докаже, че съществува правно отношение, както следва:

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше”: договор №281/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Белострой“ ЕООД гр.Шумен с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше и договор за инвеститорски контрол №282/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” с.Игнатиево  за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.”в с.Зайчино ореше”; 

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”: договор за инвеститорски контрол №278/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше” и договор №277/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Белострой“ ЕООД гр.Шумен с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”:   договор за инвеститорски контрол №280/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше” и  договор №279/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Белострой „ЕООД гр.Шумен с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло”в с.Памукчи”:   договор №174/26.05.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Шипинг Анев“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи” и договор за инвеститорски контрол №251/05.07.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи”: договор №175/26.05.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител „Шипинг Анев“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи” и договор за инвеститорски контрол №250/05.07.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”:  договор №295/02.08.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител „Белострой“ ЕООД гр.Шумен с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи” и договор за инвеститорски контрол №296/02.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”;

за обект „Аварииен и неотложен ремонт на ОУ „Хр.Ботев” в с.Памукчи”:  договор №221/22.06.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Солей-2004“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Авариен и неотложен ремонт на ОУ „Христо Ботев” в с.Памукчи” и договор за инвеститорски контрол №222/22.06.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Авариен и неотложен ремонт на ОУ „Христо Ботев в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване сградата на  ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”:  договор за инвеститорски контрол №341/08.09.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.– Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване  сградата на ОУ „ П.Хилендарски” с.Войвода” и договор №340/08.09.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Белострой“ ЕООД гр.Шумен с предмет на договора „Аварийно възстановяване сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” с.Войвода”;

за обект „Аварийно възстановяване на православен храм „Св.Димитър” в с.Мировци”:  договор №142/18.04.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител „Солей – 2004“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Аварийно възстановяване на православен храм „Св.Димитър” с.Мировци”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”:  договор №285/01.08.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител „Солей-2004“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище” и договор за инвеститорски контрол №286/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:  договор №283/01.08.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител „Солей-2004“ ЕООД гр.Варна с предмет на договора „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище” и договор за инвеститорски контрол №284/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П.–Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище;

за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”:  договор №299/08.08.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Маркетстрой – Христина Петрова“ с предмет на договора „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”;

за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.Стоян Михайловски –с.Преселка, в района на с.Мировци”: договор №357/20.09.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Маркетстрой – Христина Петрова” гр.Русе с предмет на договора „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци” и договор за инвеститорски контрол №358/20.09.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” за обект „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци”;

за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:  договор №198/06.06.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Маркетстрой – Христина Петрова“ гр.Русе с предмет на договора „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар” и договор за инвеститорски контрол №249/05.07.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”;

за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”:   договор №359/20.09.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Маркетстрой – Христина Петрова“ гр.Русе с предмет на договора „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан” и  договор за инвеститорски контрол №360/20.09.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”;

за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево: договор №289/01.08.2005г. с Възложител Община – Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Степ – Т.И.“ гр.Аксаково с предмет на договора „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево” и договор за инвеститорски контрол №290/01.08.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” с предмет на договора „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево”;

за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”:  договор №158/28.04.2005г. с Възложител Община  Нови пазар и Изпълнител ЕТ „Маркетстрой – Христина Петрова“ гр.Русе с предмет на договора „Възстановяване  на сградата на ОУ „Васил Левски” в с.Мировци” и договор за инвеститорски контрол №220/21.06.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси” за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „Васил Левски” в с.Мировци”;

за обект „ Укрепване улица „Добри Войников” и частично брегове дере, чрез подпорни стени” с.Енево”:  договор №580/30.12.2005г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител ЕТ „П.П. – Крисиси“ с.Игнатиево с предмет на договора изготвяне на проект за „Укрепване улица „Добри Войников” и частично брегове дере, чрез подпорни стени” с.Енево и договор №246/23.05.2006г. с Възложител Община Нови пазар и Изпълнител „Домостроител” ЕООД гр.Велики Преслав с предмет на договора „Аварийно укрепване улица „Добри Войников” и частично бреговете на дере  с.Енево” -

представляващо  престъпление по чл. 309, ал.1 от НК  вр. чл. 26, ал.1 от НК. С оглед наказуемостта по тези обвинения съдът преценил, че предвидената в закона давност по чл. 81,  ал.3 от НК е изтекла и на основание чл. 305, ал.5 вр. чл. 289, ал.2 от НПК не му наложил наказание.

  С присъдата подсъдимият С.Г.С. бил признат за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – инвеститорски контрол при извършване на СМР, в кръга на службата си през периода от 18.04.2005г. до 23.11.2005г. в гр. Нови пазар, обл. Шумен, при условията на продължавано престъпление, съставил официални документи както следва:

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.”в с.Зайчино ореше”: приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше” и протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Димитър П.” в с.Зайчино ореше”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин”в с.Зайчино ореше”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше” и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин”в с.Зайчино ореше”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше” и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше”;

за обект  „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”:   протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло”в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”;

за обект „Аварийно възстановяване сградата на  на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода” и приемо – предавателен протокол от 2005г. (без посочена дата и месец) на обект „Аварийно възстановяване  сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”;

за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:   протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”;

за обект „Аварийно възстановителни работи на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата” протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 23.11.2005г. за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата” и приемо – предавателен протокол от 23.11.2005г. на обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”;

за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.Стоян Михайловски-с.Преселка, в района на с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.10.2005г. за обект „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци” и приемо – предавателен протокол от 18.10.2005г. на обект „Укрепване на свлачище на път гр.Нови пазар – с.Мировци”;

за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:   протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”;

за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”:   протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 04.11.2005г. за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”  и приемо – предавателен протокол от 04.11.2005г. на обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”;

за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево” и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. на обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево” и

за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.06.2005г. за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”,  

в които документи  удостоверил неверни обстоятелства относно количеството и обема за извършените в горепосочените обекти СМР  с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за тези обстоятелства, поради което и на основание чл.  311, ал.1 от НК  вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което на основание чл. 66, ал.1 от НК  отложил с изпитателен срок от три  години.

Подсъдимите М. и С. били оправдани по обвинение за престъпление по чл. 212,ал.5 НК вр.  с чл.212, ал.2 НК вр. с чл.212, ал.1 НК вр. с  чл.20, ал.2 НК вр. с чл. 26, ал.1 от НК, тъй като съдът счел че са невинни в това че, съответно: подс. М. - през периода 18.04.2005 година до 15.08.2006 година в гр. Нови пазар, обл. Шумен, при условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като съизвършител със С.Г.С., ЕГН ********** ***, чрез съставяне на неистински документи, съзнателно дал възможност на Тодор Петров Анев ЕГН **********, Т.Н.И. ЕГН **********, Димитър Недялков Добрев ЕГН **********, Десислава Христова Митева ЕГН **********, Христина Стефкова Петрова ЕГН ********** и Мирчо Василев Николов ЕГН **********,  да получат без правно основание чуждо движимо имущество – парична сума в размер на  386 558,06лв. (триста осемдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева, шест стотинки) - собственост на Държавата, документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай” и подс. С. - през  периода от 18.04.2005г. до 23.11.2005г. в гр. Нови пазар, обл. Шумен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.А.М., ЕГН ********** ***, чрез съставяне на неистински документи,съзнателно дал възможност на Тодор Петров Анев ЕГН **********, Т.Н.И. EГН **********, Димитър Недялков Добрев ЕГН **********, Десислава Христова Митева ЕГН **********, Христина Стефкова Петрова ЕГН **********, да получат без правно основание чуждо движимо имущество – парична сума в размер на 248 787,76лв. (двеста четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем лева седемдесет и шест стотинки), собственост на Държавата, документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Съдът приел, че подсъдимият Р.П.Х. е виновен по две обвинения, в това, че:

1. на 01.09.2005г. в гр.Нови пазар, обл. Шумен, в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Нови пазар, в кръга на службата си съставил официален документ – писмо с изх.№ 61-00-207/01.09.2005г. на Община Нови пазар, в който удостоверил неверни обстоятелства за аварийно възстановяване на мост от общински път ІV-20708 клон Беджене, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред Областния управител на Област Шумен, като деянието представлява маловажен случай, което преценил като осъществен състав на престъпление по чл.311, ал.2 от НК, оправдал го по първоначалното обвинение по чл. 311, ал.1 от НК, и поради изтичане на предвидената в закона давност по чл. 81, ал.3 от НК на основание чл. 305, ал.5 вр. чл. 289, ал.2 от НПК не му наложил наказание, както и че

  2. на неустановена дата през периода 01.08.2005г. - 24.08.2005г. в с.Беджене и гр.Нови пазар, обл. Шумен, в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Нови пазар, в нарушение на бюджетен закон – чл.44, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет („Общините възстановяват в държавния бюджет неусвоените средства от целеви държавни субсидии и субвенции) се разпоредил със средства с целево предназначение - сума в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, отпуснати с решение № СБ-9/14.07.2005 г. на ПКЗНБАК при Министерски съвет за аварийно възстановяване на мост от общински път IV-20708 “Клон Беджене“, не по предназначението им - което преценил като осъществен състав на престъпление по чл.254а, ал.1 НК, оправдал го по първоначалното обвинение по чл. 254а, ал.2 от НК и поради изтичане на предвидената в закона давност по чл. 81, ал.3 от НК на основание   чл. 305, ал.5 вр. чл. 289, ал.2 от НПК не му наложил наказание.

С присъдата на подсъдимите били възложени направените по делото разноски. Съдът се разпоредил и с веществените доказателства по делото.

 

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при ОП гр. Шумен и жалби от защитниците на подсъдимите С. и Х..

С протеста прокурорът оспорва приетото от първоинстанционния съд само в частта на преквалифициране на извършеното от подс. Х. от престъпление по чл. 254 А ал. 2 от НК в такова по чл. 254 А ал. 1 от НК, оправдаването по първоначалното обвинение и прилагане на правилата на давността. Изрично е декларирано, че не се протестира присъдата в останалите й части спрямо подс. М., С. и Х.. В допълнителни съображения към протеста прокурорът счита, че присъдата в обжалваната част е неправилна и необоснована. Прокурорът оспорва изводите на съда, че с отклоняването на целевата субсидия и използването й за други немаловажни и неотложни нужди на общината, не са били застрашени и увредени личност, собственост или реда в държавата, както и че личността на подсъдимия е от значение за съставомерността на деянието. Посочва, че безспорно по делото е доказано, че ремонт на моста, за който е била отпусната субсидията не е извършван. След като било установено, че мостът не се нуждае от ремонт, подс. Х. разпоредил средствата да бъдат използвани при ремонта на пътния участък, за който са били налице отпуснати отделно средства в размер на 10 000лв., като от заключението на СТЕ е установено, че по пътя не са извършвани СМР на стойност над отпуснатите с тази цел. Към периода подс. Х. имал съответното длъжностно качество и натрупан голям практически опит, въпреки това нарушил бюджетен закон и отклонил средствата, за което няма документация, че е изразходвана законосъобразно за други цели, напротив – съставените от него документи удостоверяват неизвършен ремонт на моста.  Подсъдимият не е имал право на преценка по целесъобразност, а законови задължения, които не изпълнил и от това настъпил вредоносен резултат за държавата в размер на 35000лв. Прокурорът счита, че подс. Х. е осъществил състава на престъпление по чл. 254 А ал. 2 от НК от обективна и субективна страна – при пряк умисъл, и моли за отмяна на постановената присъда в тази част и прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция. Протестът се поддържа в съдебно заседание от представителя на ВАпП. От друга страна приема за основателно възражението на защитата на подс. Х., че съдът е следвало да прекрати производството по всички текстове, за което е изтекла давността, но не го е сторил и е нарушил чл. 24 ал. 1 т. 3 от НПК. Счита, че присъдата в тази част е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

В жалбата на защитника на подс. С. се счита, че присъдата е в нарушение на материалния закон, необоснована, постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и наложеното наказание е явно несправедливо. Не са изложени подробни съображения по формулираното искане за отмяна на присъдата и признаване на подс. С. за невинен. Преди даване ход на делото в заседанието на въззивния съд защитникът заяви, че оттеглят така подадената жалба. Подс. С. депозира личното си волеизявлението за оттегляне на жалбата, като след обсъждане със защитника си достигнали до взаимно съгласие затова. С оглед изявлението съставът прекрати образуваното съдебно производство за разглеждане на жалбата на подс. С. срещу присъдата.

В жалбата на защитника на подс. Х. се счита, че присъдата е неправилна поради неправилното приложение на материалния закон, сочи се, че е необоснована и постановена при съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се присъдата да бъде отменена и подс. Х. признат за невинен по повдигнатите му обвинения. В допълнение към жалбата се счита, че ШОС не е имал право да се произнася по съществото на делото като признава за виновен или невинен подс. Х. по обвиненията, погасени по давност. Счита се, че в тези части съдът е допуснал съществено процесуално нарушение в разрез с правилото по чл. 24 ал. 1 т. 3 от НПК. Посочва се, че не е постъпило от подс. Х. искане за продължаване на производството по чл. 24 ал. 2 от НПК, а становището, заето от него в качеството на защитник, било по повод незаконосъобразната правна квалификация по обвинителния акт. Иска се процесуалното нарушение да бъде преодоляно от въззивната инстанция като се постанови решение, с което обжалваната присъда бъде отменена и производството прекратено. Оспорва се приложението на материалния закон по двете обвинения спрямо подс. Х.. Сочи се, че за състава на престъплението по чл. 311 от НК е необходимо да съществува нормативен акт, който да вменява в компетентност на длъжностното лице издаването на съответния документ, а “писмото” до Областния управител не е кръга на службата на подс. Х. и посочените в него основания нямат общо със задълженията на един кмет – като поради това не е осъществен елемент на състава от обективна страна. В мотивите на съда, според защитника неправилно е пренебрегнато, че кандидатстването за средства е ставало чрез Областния управител, което не се отнася и за отчитането на средствата. Извършеният одит от инспектор в МФ не е установил забележки в тази част. На следващо място според защитата писмото не е удостоверителен документ, който да бъде ползван като доказателство за каквито и да е обстоятелства, а има характер на обикновена кореспонденция – отчетено и в мотивите на съда. Писмото е съставено по подадени от изпълнителя и строителния надзор документи, които спрямо подс. М. и С. не са инкриминирани. Липсват мотиви за субективната страна на деянието – умисъл и специална цел. По обвинението за престъпление по чл. 254 А ал. 1 от НК, защитникът сочи, че не е осъществен, тъй като подс. Х. не е искал от Комисията средства за възстановяване на моста, а общо за ремонт на пътния участък, който включва моста. Постоянната комисия по бедствия и аварии не разполага с правомощия да видоизменя искането за финансиране на определен обект. Отпуснатите за пътя средства били недостатъчни, което е потвърдено и от допълнително отпуснатите през 2008-2009г. допълнително 80 000лв., с което общата сума е постигнала първоначално поисканата от подсъдимия от 124 000лв. Към момента, в който се установило, че не се налага ремонт на моста, Общината вече била превела на изпълнителя 17 500лв. и сумата не е могла да бъде възстановена на държавния бюджет, тъй като била редовно изплатена по сключен граждански договор, което се отнасяло и за втората сума. Счита се, че и от субективна страна деянието не е осъществено – след като по незнайни причини перата път и мост били разделени от комисията, подс. Х. преценил, че има пълното право да ги използва общо за това, за което ги е поискал. Намира, че безспорно е налице основание по чл. 9 ал. 2 от НК за оправдаване на подсъдимия поради явна малозначителност и липса на обществена опасност, като въпреки, че съдът се е позовал на относима съдебна практика – не е приел неговите аргументи. Обобщава, че за периода 2006-2007г- в Община Нови пазар по линия на предотвратяване на бедствия и аварии били отпуснати около 5 900 000лв., като отклонените 35 000лв. представляват по-малко от половин процент и деянието се явява малозначително, не обществено опасно или с явно незначителна степен на обществена опасност. Счита, че протеста на ШОП не съдържа разумни доводи за вредни последици от извършеното спрямо държавата и общината. Иска се отмяна на присъдата на ШОС по отношение на подс. Х. и прекратяване по чл. 24 ал. 1 т. 3 от НПК на наказателното производство, при положение че се разгледа делото по същество – се иска подсъдимият да бъде оправдан изцяло по двете обвинения срещу него. В с.з. защитникът поддържа жалбата си, като счита, че в зависимост от произнасянето на съда следва присъдата да бъде изменена в частта на възложените на подс. Х. разноски.

Подс. Х. в пренията по същество обръща внимание, че не е искал пари за мост, комисията няма право да модифицира искането. Провел процедура, привел аванс на изпълнителя, опитал се да изпълни неправомерното решение на комисията, но се оказало че мостът е здрав и би следвало да толерира някакво престъпление и затова не изпълнил проекта. В последната си дума моли да бъде оправдан, счита, че му е повдигнато тенденциозно обвинение.

Подсъдимият по делото Г.М. не е обжалвал присъдата, със самостоятелна молба е посочил че не се присъединява към жалбите на другите двама подсъдими. Доколкото и прокурорът не е протестирал присъдата в частта, която касае неговото осъждане, счита че са налице основания по чл. 412 ал. 2 т. 3 от НПК и присъдата е влязла в законна сила.

 

С оглед материалите по делото се установява, че съдебната фаза следва проведеното ДП № 466/2006г. на РУ „Полиция” гр. Нови пазар. Процесуалният ход на делото обхваща:

На 03.08.2009г. бил внесен първият обвинителен акт с обвинения срещу подс. М. и С. за престъпление по чл. 212,ал.5 НК вр.  с чл.212, ал.2 НК вр. с чл.212, ал.1 НК вр. с  чл.20, ал.2 НК вр. с чл. 26, ал.1 от НК и срещу подс. Х. по чл. 282 ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК и по чл. 311 ал. 1 от НК. Образуваното за разглеждането му НОХД № 451/09г. на ШОС приключило с присъда № 12/13.12.2010г., с която подс. М. бил признат за виновен по чл. 212 ал. 4 вр. ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, като му били наложени наказания лишаване от свобода за срок от пет години и конфискация на една втора от имуществото му, оправдан частично за деяние по чл. 212 ал. 5 от НК и за някои от инкриминираните документи; подс. С. бил признат за виновен в деяние по чл. 212 ал. 4 вр. ал. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 от НК като му били наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години, ефективно, и конфискация на една трета от имуществото му, оправдан частично за деяние по чл. 212 ал. 5 от НК и за някои от инкриминираните документи; подс. Х. бил признат за виновен в престъпление по чл. 311 ал. 2 вр. ал. 1 от НК и по чл. 78 А ал. 1 от НК – освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1500лв., съответно оправдан по чл. 311 ал. 1 от НК и по обвинението по чл. 282 ал. 3 от НК.

         По протест с искане за осъждане на тримата подсъдими по първоначалните им обвинения и по жалби на подсъдимите било образувано ВНОХД№ 33/11г. на Апелативен съд гр. Варна, което приключило с решение № 123/07.09.2011г. и на основание чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК постановената присъда била отменена изцяло и делото било върнато на Окръжна прокуратура гр. Шумен.

         По искане на подс. Х. за възобновяване на ВНОХД № 33/11г. на ВАпС, с разпореждане от 27.12.2011г. Председателя на ІІ наказателно отделение на ВКС на РБ отказал да образува производство по възобновяване.

         По внесен от Окръжна прокуратура Шумен обвинителен акт на 21.10.2013г. било образувано НОХД № 407/2013г., прекратено в с.з. на 03.12.2013г. и върнато на ШОП за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

         След извършване на допълнителното разследване на 11.04.2014г. бил внесен нов обвинителен акт, по който настъпили промени само в частта за подс. Х., като вместо в деяние по чл. 282 ал. 3 от НК, бил обвинен по чл. 254 А ал. 2 от НК. Образувано било НОХД № 130/14г. на ШОС, приключило с проверяваната от настоящата инстанция присъда.

 

Предвид искането по протеста, касаещо само преквалификацията на извършеното от подс. Х. по чл. 254 А ал. 1 от НК в такова по ал. 2 на същия текст, жалбата на защитника на подс. Х. срещу осъждането на подсъдимия по двете обвинения, отсъствието на жалба от подс. М., оттеглянето на жалбата от подс. С. и прекратяване на производството в тази част, съставът на въззивната инстанция съобрази, че предметът на проверка обхваща произнесената присъда само спрямо подс. Х.. Подс. Х. има формулирани обвинения за самостоятелна престъпна дейност. Присъдата спрямо подс. М. и С. е влязла в сила и е извън предмета по чл. 313 от НПК.

 

С оглед материалите по делото, анализът, правната им оценка и постъпилите от страните конкретни възражения, съставът счете следното:

 

І. Относно възраженията за съществени процесуални нарушения.

В допълнението си към въззивната жалба и в становището си по време на пренията защитникът на подс. Х. счита, че първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение по чл. 24 ал. 1 т. 3 от НПК като не е прекратил производството по обвиненията, за които счел, че са погасени по давност. Прокурорът от въззивната прокуратура подкрепя този извод.

С оглед изложените от ШОС мотиви – и за двете престъпления, за които е признал подс. Х. за виновен, съдът констатирал изтичането на абсолютния давностен срок по чл. 81, ал.3 от НК. По чл. 311, ал.2 от НК, извършено на 01.09.2005 год., посочил, че след 01.03.2009 година наказателното преследване е погасено по давност. По чл. 254а, ал.1 от НК, извършено през периода 01.08.2005 – 24.08.2005 год. - след 24.02.2013 година. И по двете обвинения съдът не наложил наказание с оглед изтеклата давност.

Видно от протокола на последното с.з. от 16.03.15г. след 15ч. е дадена думата за пледоария на защитника на подс. С. и Х. – адв. П.. Той е говорил по всяко от обвиненията първо за подс. С., а след това за подс. Х.. Веднага след това съдът е дал възможност на самите подсъдими за позиция по съществото на делото. В края на пренията съдът е отправил въпрос към страните – желаят ли произнасяне въпреки давността или желаят изрично прекратяване по давност. Адв. П. е заявил „Желаем оправдателна присъда по този въпрос. Не се позовавам на давност…”. Защитникът потвърди и пред въззивната инстанция, че е направил това изявление, но сочи, че съдът не е изслушал лично подс. Х..

Действително нормата на чл. 289 ал. 2 вр. чл. 24 ал. 2 вр. ал. 1 т. 3 от НПК изисква и съдебната практика разяснява важността подсъдимият лично да формулира желанието си да се възползва от давността – като производството бъде прекратено, или да получи произнасяне на съда по съществото на обвинението /без да бъде наказан/. В случая, чрез защитника, е изразена волята на подсъдимия да получи произнасяне с оправдателна присъда, което може да бъде отнесено единствено към втората алтернатива. Макар и да е допуснато формално нарушение – тъй като изявлението не е депозирано лично от подсъдимия – то не е съществено. Видно от практиката на ВКС – напр. Решение № 329 от 28.06.2011 г. на ВКС по н. д. № 1616/2011 г., II н. о, Решение № 54 от 27.01.2010 г. на ВКС, І н. о. – в които за подсъдим, който не се е явил и не е изразил становище относно процеса, е прието мълчаливо съгласие за прекратяване по давност.

Действията на съда имат своето основание по чл.305 ал. 5 от НПК. Защитникът на подс. Х. изрично е формулирал, че желаят оправдателна присъда и не се позовават на давността. Подс. Х. е заявил, че не е извършил престъпление и се надява да бъде оправдан. Тъй като съдът приел, че обвиненията са погасени по давност, в отсъствие на искане за прекратяване на производството, изпълнил задължението си да се произнесе с присъда по въпросите за виновността. Произнасянето е в съответствие и с трайната практика на ВКС на РБ – напр. Решение № 472 от 7.11.2012 г. на ВКС по н. д. № 1532/2012 г., III н. о., «Различна е хипотезата, когато съдът прилага давността с присъдата. Без значение е дали признава подсъдимия за виновен по първоначално повдигнатото обвинение, за което давността е изтекла или прилага закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, за което също е изтекла давността, съдът е длъжен след като го признае виновен да приложи правилата за давност, като не му наложи наказание - чл. 305, ал. 5 от НПК.», Решение № 385 от 21.09.2010 г. на ВКС по н. д. № 363/2010 г., II н. о «По време на разглеждане на съдебното производство пред първа инстанция, предвид непостановяване все още на краен съдебен акт, разглеждащ казуса по същество, разпоредбата на чл. 289 дава възможност съдът да прекрати наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК, стига, разбира се, подсъдимият да не пожелае произнасяне с присъда. Тогава, ако деецът бъде признат за невиновен, въпросът е ясен; ако бъде признат за виновен, следва да се приложи законът за давността- чл. 305, ал. 1, хип. 1 НПК.».

С оглед на изложеното не се пораждат основателни съмнения, че възприемайки волята на подсъдимия за произнасяне по съществото на обвиненията чрез изявлението на неговия защитник, първоинстанционният съд е накърнил правото на защита на подс. Х.. 

 

В с.з. пред настоящата инстанция подс. Х. се яви лично и със същия защитник, изслуша доклада на присъдата и постановеното с нея по отношение на приложената давност, взе участие в хода на пренията, без да се противопостави на изразеното от защитника му волеизявление във връзка с давността. Искането в последната му дума е да бъде оправдан.

При такива процесуални положения и позицията на подс. Х., необосновано е да се твърди, че е възможно прекратяване на наказателното производство по чл. 24 ал.1 т. 3 от НПК. Подсъдимият изрично заявява очакването си за произнасяне по виновността му, а не за прекратяване без обсъждане на основните въпроси на производството.

Във въззивната жалба има известно противоречие при формулиране на исканията към настоящата инстанция – претендира се отмяна на присъдата и прекратяване на производството, а при условията на алтернативност – разглеждането на съображенията по същество и постановяване на оправдателна присъда по двете обвинения. Следователно и според защитника, независимо че не е налице лично изявление от подс. Х. /по чл. 24 ал. 2 от НПК, чл. 289 ал. 2 от НПК/, е възможно да има произнасяне по погасени по давност обвинения – стига да са с оправдателен диспозитив.

Желанието на подсъдимия да бъде признат за невинен преклудира възможността за прекратяване. В този смисъл - Решение № 449 от 19.11.2012 г. на ВКС по н. д. № 1333/2012 г., I н. о. «Когато подсъдимият твърди че е невинен и отправя искане съдът да се произнесе по въпроса за вината какъвто е и настоящият случай, наказателното производство не се прекратява, а съдът следва да се произнесе със съдебен акт по същество.». Съдът следва да разгледа обвиненията и да достигне до основните изводи – има ли престъпление, осъществено ли е от подсъдимия, като не наложи наказание поради погасяване на наказателната отговорност.

Съставът счете, че по делото не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на присъда по отношение на деяния, за които  съдът е счел, че са погасени по давност. Не е налице и основание за отмяна на присъдата и прекратяване на наказателното производство по чл. 334 т. 4 вр. чл. 24 ал. 1 т. 3 от НПК, тъй като такова искане от подсъдимия не е депозирано и съдът дължи произнасяне по същество.

 

След като обсъди формалната правилност на постановената присъда, въззивният съд прецени събраните в хода на наказателното производство доказателства и при спазване пределите по чл. 314 и чл. 316 от НПК счита следното:

 

ІІ. От фактическа страна.

 

С решение № 113/03.11.2003г. Общинската избирателна комисия при Община Нови Пазар, обл. Шумен, въз основа на резултатите от проведените избори за органи на местно управление обявила подс. Р.П.Х. ***.

Съгласно действащия Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, /отменен 18.05.2007 г./, в качеството си на кмет на Общината подс. Х. бил компетентен да подава заявление за предоставяне на средства до Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /ПКЗНБАК/ към Министерския съвет при условията на чл. 36 А, т. 1-3 - за разплащане на спасителни и неотложни аварийни дейности за ограничаване и премахване на последствията от бедствия, аварии и катастрофи; изграждане на инженерни съоръжения с цел предотвратяване на непосредствена опасност за живота на хората; конструктивно укрепване на сгради и съоръжения - държавна или общинска собственост, засегнати от бедствия, аварии или катастрофи и освидетелствани като потенциално опасни, с наложени забрани или ограничения за ползване.

С решение на ПКЗНБАК-МС по т. 2 от Протокол № СБ-9/11.11.2003г. били уредени документите, които се подават до ПК ведно със заявлението в зависимост от конкретното основание, реда за разходване и отчитане на финансовите средства от резерва на държавния бюджет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии, както и адресатите на подробните отчети и приложената към тях документация – Министерство на Финансите и ПКЗНБАК – МС.

С оглед чл. 36 д от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, Областните управители упражнявали контрол за законосъобразността на действията на органите по чл. 36б, ал. 2, т. 3 и 4 по изпълнението на решенията на постоянната комисия.

С решение на т. 2 от Решение № СБ-3/12.05.2004г. на ПКЗНБАК-МС, било въведено изискването всяко календарно тримесечие кметовете на общини, получили средства с решение на комисията, да представят на Областния управител информация за предприетите действия по изпълнение на решението.

С оглед компетентността си в качеството си кмет на Община Нови Пазар подс. Х. бил запознат с процедурата, необходима за заявяване отпускането на средства от държавния бюджет по решение на ПКЗНБАК-МС. Във връзка с проливни дъждове на 06-07 и 09.05.2004г. чрез Областния управител на гр. Шумен заявил поетапно отпускане на средства в размер на 610 381лв. С Решения на ПКЗНБАК-МС на Община Нови пазар били отпуснати двукратно суми в размер на 147 500лв. и 165 012лв. Подс. Х. уведомил за извършеното по усвояване на средствата Областния управител с писмо от 15.12.2004г., както и за остатъците от средства по отделните обекти общо в размер на 41, 60лв. – върнати по сметката на ПКЗНБАК-МС.

По този ред за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии през 2005г. от Републиканския бюджет на Община Нови пазар били предоставени средства в общ размер на 1 952 192лв. за 31 обекта. Целевите средства били отпуснати с Решения на ПКЗНБАК-МС, както следва №№:

СБ-2/23.03.2005г. – 319 065лв.

СБ-4/04.05.2005г. – 327 146лв.

СБ-5/01.06.2005г. – 45 890лв. – за събития до м. 04.2005г., и №№

СБ-9/14.07.2005г. – 803 700лв.

СБ-10/09.08.2005г. – 4 078лв.

СБ-13/22.08.2005г. – 36 910лв.

СБ-14/29.08.2005г. – 68 400лв.

СБ-15/09.09.2005г. – 314 000лв.

СБ-18/09.12.2005г. – 33 003лв. – във връзка с необходимостта от преодоляване последиците от интензивните валежи през м. 05 и 07.2005г. След отпускане на средствата в Дирекция “ТСУПОИ” на Община Нови пазар били оформяни преписки по отделните обекти, съдържащи документацията по разхода и отчитането им.

Основание за активиране на процедурата по отпускане на средства от държавния бюджет били обективните последици от тежките метеорологични фактори, довели до повреди и разрушения на различни инфраструктурни обекти в общината - улични настилки, подпорни стени,  мостови съоръжения, преливали речни корита, значително повредени били сгради за обществено ползване – училища, кметства, покривна конструкция на спортна зала, православен храм и др.

Кметът на Община Нови пазар – подс. Х. осъществил контакт с Г. *** да му съдейства за отпускане на средства от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. М. нямал регистрирани фирми, сключени трудови или граждански договори, но ползвал фирми на негови близки, като уговарял собствениците на тези фирми да му предоставят печатите си и фактурите. Представляващите и управляващи Белосстрой“ ЕООД гр.Шумен, „Шипинг –Анев“ ЕООД гр.Варна, „Крисиси - П.П.“ с.Игнатиево, „Солей 2004“ ЕООД гр.Девня, ЕТ „Степ-Т.И.“ гр.Аксаково, „Домостроител“ ЕООД гр.Велики Преслав и „ЕТ „Маркетстрой - Христина Петрова“ гр.Русе не били упълномощавали М.. В дейността участвал и С.Г.С., по образование строителен инженер. Той участвал в комисиите, установяващи щетите от бедствията, изготвял количествени сметки, по които подс. Х. изготвял официалните си заявления чрез Областния управител до Постоянната комисия към МС. 

В частта на наказателното производство, по която присъдата е влязла в сила – относно деятелността на М. /по чл. 308 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и по чл. 309 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК/ и С. /по чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК/, първоинстанционният съд в съответствие с доказателствата по делото приел, че никой от управителите на определените фирми изпълнители на обществените поръчки не присъствал и не подписал договорите си с Община Нови пазар. Това било извършено от Г.М., който имитирал подписите на управителите, като им придал вид че документите са подписани от тези лица.  За строителството не била съставена техническа документация. Видовете и количествата СМР на обектите не били изпълнени в заложените параметри в количествено стойностните сметки към договорите. Заменителни таблици между изпълнител и инвеститор не били изготвени в процеса на строителството. В съставените за всеки обект актове „Образец №19“ не били отразени реално извършените видове СМР, а тези, които фигурират в количествено стойностните сметки към всеки от договорите. Актовете „Образец №19“ били подписвани от М., който имитирал подписите на изпълнителите по договорите, а за инвеститор подпис полагал С. (с изключение на обектите – ОУ „Христо Ботев“ с.Памукчи и Православен храм с.Мировци). Приемо-предавателните протоколи и протоколи образец 19 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, както съответните фактури, били издадени не върху реално извършените строителни дейности, а по количествено стойностната сметка на сключените договори. Това било известно на Кмета на Община Нови пазар – подс. Х., като различни видове СМР в рамките на един обект били извършени след неговото изрично разпореждане, предприемани били строителни дейности и на други обекти. В хода на изпълнение на различните обекти свид. В. – Директор на Дирекция “ТСУПОИ” в Общината и свид. Г.Д. – специалист в тази Дирекция, възприели действията на М. и подс. Х., изразили недоволство от качеството на строителните работи на отделни обекти, участвали в комисии без да са били на място при огледи и обсъждане на резултатите, като основно от тях се изисквало от тях – да поставят подписите си по изготвените документи, за да не се забавя процесът по плащане. М. съставял платежните документи, депозирал ги в общината и след превеждане на сумите по сметка на изпълнителите, организирал титулярите или пълномощниците на изпълнителя да теглят преведените суми.

Дъждовете през м.05 и 07.05г. сериозно засегнали територията на Община Нови пазар, в това число селищата, разположени по пътя гр. Нови Пазар – с. Стоян Михайловски, с. Мировци, с. Преселка и с. Беджене.

На 30.05.2005г. свид. К.Н., кмет на с. Беджене подала в Община Нови пазар информационна форма за регистрирано събитие на 28.05.05г. – наводнение. Посочила, че вследствие на падналия проливен дъжд и ветровете е залята част от пътя за Нови пазар, като пътната настилка е изронена, а участък от 1500м е завлечен. Заявила, че пътната връзка с общинския център е прекъсната, снабдяването с хранителни продукти и медицинско обслужване е затруднено.

На 01.06.2005г. бил съставен констативен акт от комисия, включваща свид. Я. – зам. кмет, К. – гл. специалист ГЗ, Господинова – гл. счетоводител, Илиева – ст. специалист ТСУ и С.Г.С. – инж. конструктор. Актът описвал състоянието на пътя - изронена пътна настилка, участък от 1500м завлечен от водата, което прави движението затруднено, а на МПС между с.Беджене и гр.Нови пазар по този път - представляващ единствена връзка между двете населени места, невъзможно. С.С. изготвил количествено-стойностна сметка за видовете СМР и сумата необходима за извършване на ремонт – 124 050, 96лв., както и конструктивно становище – в което счел, че е необходимо да се възстанови пътната основа от трошен камък и повърхностната обработка с битум, както и да се оформят банкетите.

На 03.06.2005г. подс. Х. издал заповед №242/03.06.2005г. за назначаване на комисия – в горепосочения състав, която да установи състоянието на общинските сгради на територията на Община Нови пазар след обилните дъждове придружени с бурни ветрове и наводнения на 28.05.2005г. Възложено на комисията било да установи действителното състояние на сградата в с. Сечище, пътните връзки с общината на с. Беджене и Преселка, включително и съоръженията по тях и ул. Ален Мак с. Енево, като внимателно обследват обектите и да се изготвят констативни протоколи и количествено стойностни сметки. По силата на тази заповед не бил съставен друг констативен акт, по преписката бил приложен акта от 01.06.05г.

Подс. Х. изготвил и депозирал на 07.06.05г. докладна записка до Председателя на ПКЗНБАК към Министерски съвет чрез Председателя на ПКЗНБАК на област Шумен – Областния Управител, с искане за отпускане на целеви средства от държавния бюджет в размер на 124050,96 лева за финансиране ремонтните работи на пътя между с. Беджене и гр. Нови пазар. В същия ден Областният управител изпратил и своето становище до Председателя на ПКЗНБАК към Министерски съвет, с което предложила сумата да бъде осигурена от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1 от ЗДБРБ за 2005г. за Община Нови пазар.

На 04.07.2005г. подс. Х. изготвил информационна форма за първоначална информация за регистрирано събитие – наводнение в 3ч. на 04.07.05г. Посочил, че продължилият пороен дъжд, придружен със силни, бурни ветрове довел до разрушения по улици и сгради в - гр. Нови пазар – СОУ “В. Левски” – пропаднала част на покрива на училището, ул. “Паисий” – затлачена отводнителна система, разрушена пътна отсечка Нови пазар-Станата – 5км.; - с. Енево – “ул. “Ален мак” – разрушена, отнесени три моста, наводнено читалище и разрушена покривна конструкция; - с. Стан – ул. Дунав – разрушена-отнесен мост; с. Зайчино ореше – разрушени пътища 50%, читалище наводнено и пропаднала покривна конструкция; - с. Стоян Михайловски – пътни настилки разрушени 50%; с. Сечище – отнесен питеен водопровод 500м, разрушени улици, язовир Сечище, отнесен мост, разрушена пътна мрежа; второкласен път Нови пазар – Добрич – в района на Нови пазар, Памукчи, Сечище, Преселка, Тръница, разрушени асфалтови настилки, пътна отсечка Стоян Михайловски, Мировци, Писарево разрушени пътни настилки.

Със Заповед № 309/04.07.2005г. подс. Х. определил комисия състоящата се от горепосочените членове, която да установи действителното състояние на общинските сгради на територията на цялата селищна система и пътните настилки на път ІІ Нови Пазар – Добрич, уличната мрежа в следните села- Памукчи, Стоян Михайловски, Сечище, Беджене, Преселка, Енево, Зайчино Ореше, Стан и мостовите съоръжения по тях, ЦДГ 1 и СОУ “В. Левски” в гр. Нови пазар. Изготвени били съответните преписки, докладни записки и становища. /приложени по делото, напр. – т. 17 от ДП, съдържащ документацията относно укрепване на свлачище на път Нови пазар – с. Мировци, т. 19 – за моста на ул. Ален мак в с. Енево и т.н./

С решение № СБ-9/14.07.2005г. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при МС гр. София на основание чл.1, ал.2, раздел II, т.4 и § 46 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2005г., за предотвратяване и ликвидиране на последствия от стихийни бедствия, отпуснала на Община Нови пазар сума от 803 700лв. – за преодоляване на последиците от интензивните валежи през май и юли 2005г.

Средствата покривали възстановяването на засегнати селища и обекти, пострадали по време на двете наводнения – неотложните аварийно-възстановителни работи на прекъснатия път – Нови пазар – м-ст Станата, улици в с. Памукчи, Зайчино ореше, Сечище, сградата на кметството в с. Сечище, два моста – в с. Енево и с. Беджене и пътя с. Беджене - гр. Нови пазар.

След получаване на решението на 25.07.05г. подс. Х. узнал, че сумата от 10 000лв. е отпусната за възстановяване на настилка на път с. Беджене - гр. Нови пазар, а 35 000лв. са самостоятелно предвидени за възстановяване на мост на пътя с. Беджене - гр. Нови пазар. Образувани били две преписки – т. 13 и 14 от ДП.

С решение №77/27.07.2005г. подсъдимият разпоредил да не се провежда процедура за изпълнение на малка обществена поръчка /с оглед въведените по НВМОП прагове и установената в общината практика/ за извършване на СМР на обект “Аварийно възстановяване на мост от общински път ІV-20708 “Клон Беджене” и определил за изпълнител на строителството посочената му от Г.М. фирма ЕТ "Степ-Т.И." – Т.Н.И. /неразпитан в качеството на свидетел по делото, тъй като починал на 29.08.2006г./ гр. Аксаково. Фирмата не била регистрирана по ЗДДС. Със същото решение П. възложил на Директора на Дирекция „ТСУПОИ" при Община-Нови пазар свид. П.В. да набави оферта от тази фирма. На 28.07.05г. подс. Х. изпратил писмо до ЕТ “Степ- Т.И.”, с което изпратил количествена сметка във връзка с извършването на аварийните СМР и го помолил да представи ценова оферта. В. контактувала с Г.М., който получил поканата адресирана до ЕТ „Степ - Т.И." и подписал получателя. След това изготвил и депозирал на 29.07.05г. в Община Нови пазар оферта от името на Иванов в която го подписал.

Паралелните преписки по обекти – “Аварийно възстановяване  на част от общински път ІV-20708 “Клон Беджене” /възстановяване настилки/ - т. 13 от ДП, и “Аварийно възстановяване на мост по ул. “Ален мак” в с. Енево – т. 19 от ДП, се движели по същия начин. И за двата обекта с решения от 207.05г. подс. Х. решил да не се провежда процедура по изпълнение на малка обществена поръчка, определил за изпълнител същата фирма ЕТ "Степ-Т.И." – Т.Н.И., като възложил на свид. В. да набави оферта и подготви договорите. И двете оферти постъпили на 29.07.05г.

В първия работен ден след това, на 01.08.05г. и по трите преписки били подписани договорите за възлагане на строителство от страна на Община Нови пазар и ЕТ "Степ-Т.И." – Т.Н.И. и за възлагане на инвеститорски контрол от Общината на ЕТ “Пенка Петрикова-Крисиси”.

По договор №293/01.08.2005г. между Община Нови пазар и ЕТ"Степ-Т.И." гр.Аксаково, съгласно който изпълнителят в лицето на Иванов се задължил да изпълни СМР на обект "Аварийно възстановяване на мост от общински път IV-20708, клон Беджене" за сумата от 34 800лв. без включен ДДС. Съгласно количествено-стойностната сметка /изготвена по офертата и с оглед представените по поканата на Общината към фирмата параметри/ приложена към договора изпълнителят е следвало да извърши 18 вида СМР в посочен обем за срок от 80 дни /както по офертата/. Договорът бил подписан за „възложител" от подс. Х. и свид. А., а за „изпълнител" - Г.М. положил подпис от името на Т.И., като имитирал подписа му.

По договор №294/01.08.05г. Общината възложила на ЕТ "Крисиси-П.П." с.Игнатиево, осъществяването на инвеститорски контрол на горепосочения обект. Договорът бил подписан за „възложител" от подс. Х. и Гл. счетоводител – свид. А., а за „изпълнител" - Г.М. положил подпис от името на П.П., като имитирал подписа й.

Сключен бил договор №291/01.08.2005г. между Община Нови пазар и ЕТ"Степ-Т.И." гр.Аксаково, съгласно който изпълнителят в лицето на Иванов се задължил да изпълни СМР на обект "Аварийно възстановяване на част от общински път IV-20708, клон Беджене" за сумата от 9 812лв. без включен ДДС. Съгласно количествено-стойностната сметка /изготвена по офертата и с оглед представените по поканата на Общината към фирмата параметри/ приложена към договора изпълнителят е следвало да извърши СМР в посочен обем за срок от 80 дни /както по офертата/.

Незабавно и по трите преписки били представени фактури за доставка от ЕТ "Степ-Т.И." – Т.Н.И., за половината от дължимата от общината по всеки от договорите стойност – авансово превеждане. Съответно били изготвени и платежните нареждания от общинските служители и сумите били преведени.

Така по фактура №003/01.08.2005г. от ЕТ „Степ-Т.И." гр. Аксаково бил преведен от Община Нови пазар на фирмата аванс в размер на 17400лв. за аварийното възстановяване на моста на четвъртокласния общински път IV-20708, клон Беджене, а по фактура № 002/01.08.05г. – сумата от 4906лв. – относно възстановяване на пътната настилка.

Тъй като не бил необходим ремонт на моста на с. Беджене подс. Х. разпоредил средствата да се използват за поставяне на асфалтова настилка от моста по главната улица до центъра на селото. Ремонтът на пътя бил извършен чрез полагане на тънък слой асфалт върху старата трошенокаменна настилка от фирмата на свид. П.П. ЕТ „ПМД-Кладенец" гр.Нови пазар, по договорка с Г.М., който платил „на ръка" на П. за труд и материал сумата от 8000лв. Предходен асфалтирането етап бил възстановяването на пътя от разклона към селото, запълването на дупки и подравняването, което било извършено от хора на Г.М. и брат му – С. М..

На 24.08.2005г. бил изготвен „Приемо-предавателен протокол", според който всички СМР на обекта – “Аварийно възстановяване на мост от общински път ІV-20708 “Клон Беджене”, са изпълнени в срок съгласно договора. Г.М. подписал Т.И. в протокола за „изпълнител", а за „инвеститорски контрол" подпис в договора положил С.. Към преписката бил приложен и документ, съдържащ анализи по 18 позиции – по съответните СМР, подписан от изпълнител и инвеститор, както и транспортна схема. С дата 24.08.2005г. бил съставен и „Протокол Образец №19" според съдържанието на който, на строителния обект са извършени СМР съответстващи на приложената към договора количествено-стойностна сметка, подписан от М. за „изпълнител", а за „инвеститор" е вписан С.. Фактура №06/24.08.2005г. издадена от ЕТ "Степ-Т.И." гр.Аксаково отразява окончателната доставка и било предприето плащане на втората половина на договорената стойност - сума от 17 400лв. към търговеца от Общината по договор № 293/01.08.2005г. Издадената от ЕТ "Крисиси-П.П." с.Игнатиево фактура №11/25.08.2005г. е за изплатен хонорар за инвеститорски контрол в размер на 200,00лв. Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите ЕТ „Степ-Т.И." и ЕТ"Крисиси-П.П." посочените парични суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите сметки на търговците и по-късно сумите са изтеглени от упълномощено от Иванов лице и от П.. На 25.08.2005г. бил съставен фиктивно протокол 1, от комисия в състав свид. В. и Илиева и “Т.И.-собственик на фирмата строител”, с който се удостоверявало, че при оглед на място е установено изпълнението на всички СМР, с поставянето на подписите обектът се счита за завършен и се предава на Община Нови пазар. Свидетелките знаели, че ремонт не е извършен и по устно разпореждане на подс. Х. парите са отишли за полагане на асфалт на пътя. По силата на установеното с този протокол Дирекцията предложила освобождаване на гаранцията за изпълнение на поръчката от 348лв.

Документално бил отчетен ремонт на моста на стойност 34 800,00 лв. за аварийно-възстановителни дейности. На ЕТ"Крисиси- П.П." били изплатени 200,00 лв. за инвеститорски контрол. Общо изплатената сума от Община Нови пазар за СМР и инвеститорски контрол на моста възлиза на сумата от 35000,00лв. Подготвеният с участието на подс. Х. авансов отчет констатирал 100 % усвояване на отпуснатите средства.

На 24.08.2005г. бил изготвен „Приемо-предавателен протокол", според който всички СМР на обекта – “Аварийно възстановяване на част от общински път ІV-20708 “Клон Беджене” с. Беджене общ. Нови пазар, са изпълнени в срок съгласно договора. Г.М. подписал Т.И. в протокола за „изпълнител", а за „инвеститорски контрол" подпис положил С.. С дата 24.08.2005г. бил съставен и „Протокол Образец №19" според съдържанието на който, на строителния обект са извършени СМР съответстващи на приложената към договора количествено-стойностна сметка, подписан само от „инвеститор". По фактури от същия ден на ЕТ “Степ Т.И.” били приведени другите 4 906лв., а от 25.08.05г. на ЕТ"Крисиси- П.П." били изплатени 185 лв. за инвеститорски контрол на тези аварийно-възстановителни дейности. На 29.08.05г. по този обект бил изготвен авансов отчет, подписан и от подс. Х., по който от получените от държавния бюджет средства общо в размер на 10 000лв. – са изразходвани 9997лв., като следва да бъдат възстановени 3лв.

След приключване дейността по обектите, свързани с пътя между с. Беджене и гр. Нови пазар и на основание чл. 6, 10т. 13, 36 Д от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране последствията при бедствия, аварии и катастрофи и в изпълнение на Решение № СБ-3/12.05.2004г. на ПКЗНБАК – МС, на 01.09.2005г. в кабинета си в гр. Нови пазар подс. Х. подписал писмо до Областния управител на Област Шумен. В документа подс. Х. уведомил за предприетите от общината действия в изпълнение на т. 3, 6 и 10 от Решение № СБ-9/14.07.05г. на ПКЗНБАК – МС. В п. І подс. Х. отразил резултатите по “Аварийно възстановяване на мост от общински път IV-20708, “Клон Беджене” - извършени на 100 % предвидените по договора СМР, потвърдил, че отпуснатите средства са изразходвани напълно и няма остатъци, които да бъдат възстановени в републиканския бюджет. В същия документ подс. Х. отчел извършеното и по обект – “Аварийно възстановяване на покривната конструкция и укрепване сградата на Кметство с. Сечище” – за който от отпусната сума от 20 000лв. са останали и са възстановени на бюджета средства в размер на 4, 04лв. За обект – “Аварийно възстановяване на част от общински път IV-20708, “Клон Беджене” /възстановяване настилки”/ – отразил резултатите по изпълнението и разходването на средствата, както и възстановяването на неусвоените 3лв. на бюджета. Писмото било обработено деловодно с изх.№ 61-00-207/01.09.2005г. на Община Нови пазар, изпратено и получено от Областния управител.

В същия ден подс. Х. изпратил и документите, изисквани по решение на ПКЗНБАК-МС по т. 2 от Протокол № СБ-9/11.11.2003г., във връзка с отчитане на целево отпуснатите средства до МФ и ПКЗНБАК-МС по т. 3 от Решение № СБ-9/14.07.2005г. - “Аварийно възстановяване на мост от общински път IV-20708, “Клон Беджене”. В съпроводителното писмо № 03-00-55/01.09.05г. били отразени относимите отчетни документи и приложения снимков материал. Видно от обратните разписки книжата били получени от адресатите.

Във връзка с преодоляване последиците от интензивните валежи през юли 2005г. – разплащане на разходите за аварийно разчистване на път ІV-20706 “Стоян Михайловски-Преселка-Тръница-граница обл. Варна” с Решение СБ-13/22.08.05г. ПКЗНБАК-МС отпуснала на община Нови пазар – сумата от 36 910лв. Още 70 000лв. били отпуснати за възстановяване на мост и настилка на пътя с. Преселка – гр. Нови пазар и 100 000лв. за укрепване на свлачище на път Нови пазар – с. Мировци – с Решение СБ-15/09.09.05г. – свързано с последиците от дъждовете през м.05. и 07.2005г.

По законосъобразността на разходваните от Община Нови пазар предоставени през 2005г. допълнителни средства от ПКЗНБАК-МС през м. 03.2006г. бил извършен вътрешен одит от Агенция държавен вътрешен финансов контрол, териториална дирекция Варна, Отдел “Организация и координация на контролната дейност” област Шумен. На 31.03.06г. бил изготвен окончателният одитен доклад /л.78, т. 6 от ДП/, който констатирал като нарушение сключените договори за инвеститорски контрол с външни лица, в това число 20 договора затова с ЕТ “П.П. – Крисиси” с. Игнатиево, по които Общината е платила 8 720лв., при наличие на специалисти в Общината, в чиито длъжностни характеристики се включва упражняване на този вид контрол. Дадена е препоръка за провеждане на политика, при която стопанските операции да се осъществяват при съблюдаване на принципа за икономично разходване на бюджетните средства и се избягва практиката за наемане и изплащане на възнаграждения за извършен инвеститорски контрол от външни лица.

 От заключенията на изготвените графически експертизи се установява, че подписите положени от името на Т.И. и на П.П. в горепосочените договори, протоколи и фактури, са положени от Г.М..

От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза е видно, че на моста на с. Беджене не са извършени никакви СМР, а на пътя допълнителни СМР, извън приетите за извършени на стойност 10000 лева няма извършени. Допълнително в хода на съдебното производство от заключението на СТЕ се установява, че по обекта за възстановяване на част от общинския път са извършени асфалтобетонни работи – но не е приложена подробна обосновка. По отношение на асфалтирането на главната улица и пътната настилка от чакъл от разклона до селото – вещите лица са пресметнали, че са били използвани материали за 28 777, 2лв. По приложената към договора от 01.08.2005г., подписан от подс. Х., количествено стойностна сметка са описани СМР на стойност 31 636, 36лв. и печалба от 3 136, 636лв. Изрично е отразено, че фирмата ЕТ “Степ” не е регистрирана по ЗДДС – затова стойностите са без ДДС, платежните документи, изготвени между страните по договора, също за суми без ДДС. Именно поради това включеното от вещите лица по тройната СТЕ от 02.12.2014г. – в частта на отчетено ДДС за обекта по т. 22 от заключението, е неотносимо към извършеното към момента на договаряне фактическо положение. Тези несъответствия са забелязани и от вещото лице по допълнителната ССчЕ, отразено в т. 3 от заключението от 08.01.2015г.

В периода 07.11.2006г. до 05.05.2007г. били приложени специални разузнавателни средства спрямо подс. Х. и Г.М..

 

Изложената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства чрез показанията на свидетелите Н., К., Я., Илиева, В., А., П., частично чрез обясненията на подс. Х. и показанията на свид. Н. Николов, приобщените по делото експертни заключения на графологични, счетоводни и технически експертизи, писмените доказателствени средства, писмените доказателства, снимковия материал към досиетата на обектите и ВДС от приложени СРС, които са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се. Съставът отхвърли отделни твърдения на подс. Х. и свид. Николов с оглед изолираността и неубедителността им.

Анализът на въззивната инстанция по събраните по делото доказателства и с оглед възраженията на подсъдимия и защитника му протече по при съобразяване на следното:

Доказателствената дейност е улеснена от наличието по делото на пълния обем документи, съставени във връзка с регистрираните бедствия на територията на Община Нови пазар през 2005г., потребните за възстановяването на последиците средства, отпускането, разходването и отчитането им, както и графологичните им изследвания. Налице са приложените в пълнота към одитния доклад относими решения на ПКЗНБАК-МС през този период, както и досиета на обекти по разходване на отпуснатите през 2004г. на общината средства от държавния бюджет. Представени са книжа, изхождащи от Областния управител на област Шумен в качеството му на Председател на Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи към областта. Обективната информация, която разкриват посочените източници позволява пълноценно изследване на фактите и обстоятелствата от предмета на доказване, дава възможност за проверка на гласните доказателствени средства с цел постигане на достоверни изводи.

Фактите, по които е формулирано търсенето на наказателна отговорност от подс. Х., по всички внесени по делото обвинителни актове, имат обособено изложение. Въпреки, че са установени документни престъпления, извършени от М. и С. – те не са обвинени за книжата по обектите за пътя с. Беджене-Нови пазар. Доколкото преценката е изцяло в правомощията на прокуратурата, съставът може само да констатира тази непълнота.

Въпреки относителната самостоятелност на епизодите във фактическата обстановка около заявяването, отпускането, разходването, отчитането на средствата по обектите по пътя с. Беджене – Нови пазар, те не могат да бъдат разглеждани независимо от протеклите под ръководството на подс. Х. паралелни процеси по заявяване, усвояване и отчитане на целевите средства.

Съпоставка с другите преписки – напр. в т. 17, 19 от ДП, позволява да се проследи активността на подс. Х. при двете поредни наводнения. Категорично се установяват сходства при изготвянето на заповедите от 03.06 и 04.07.05г., в съставите на комисиите, ползването на С. като единствен съставител на количествено-стойностни сметки /с непрезицно определени и общо формулирани количества/. Заявените суми не са били уважавани от ПКЗНБАК МС в искания размер, но независимо от това Общината изготвяла нови количествено-стойностни сметки, които напълно са се вмествали в така отпуснатите суми. Контактите с фирмите изпълнители са били напълно дискредитирани от действията на Г.М., с пълното съзнание у подс. Х. за липсата на други реални лица – предвид подписването на договорите за възлагане от М. с подправени подписи, представянето на офертите, платежните книжа от него. С оглед обективното изследване на документите по преписките от графологични експертизи, не са изолирани показанията на свид. В. и Илиева относно съмненията им в редовността на извършваните процедури – под давлението и разпореждането на подс. Х..

Едновременно от ЕТ “Степ Т.И.” били “извършени” СМР по три отделни обекта, за които бил поканен от подс. Х. именно този строител. Реалната работа по обектите не е била документирана, фактически извършена от “подизпълнители” срещу плащане на ръка. Полагането на асфалт по улицата в с. Беджене е струвало 8000лв. – за труд и материали, платени от М. на свид. П.. Протоколите по приключване на обектите са били съставени отново от М. и С.. Сроковете по изпълнение на обектите по пътя с. Беджене – Нови пазар, се свили от 80 дни до технологично невъзможните с оглед необходимите СМР - 23 дни. Факт, който е в пълно съответствие с показанията на свид. В. и Илиева – за бързането във връзка с подписване на книжата, които да позволят получаване на цялата сума, отпусната от ПКЗНБАК-МС.

За този стил на работа на подс. Х., свидетелстват и собствените му реплики по ВДС, папка 1:

В разговор с мъж – “Гошо” от 22.11.06г. казва на подсъдимия – “Поне тез покани, тя от понеделник не можа ли да ги направи? Виж моля Ви се, извикайте я.” – подс. Х. отговаря – “Добре. Зная кво трябва да направя.”.

В разговор от 09.03.07г. мъж му казва, че са оправили документите, и ако може сутринта с А. да, на което подс. Х. потвърждава “Да, да, да, да. Ще ги преведат.”.

В разговор от 12.03.07г. на въпрос от мъж “Ще стане ли днеска превода на читалището?”, подс. Х. – “Тъкмо Николов е тука сега при мене, нали то понеже е от, ъ-ъ, кредита тъкмо сега ще уредиме.”.

На 17.04.2007г. жена обяснява, че не могат да пуснат превода за колата, защото е дългосрочен дълг и нямат решение на сесия, при което подс. Х. – “Абе, слушай! Моля ти се, престани да разсъждаваш – изпълнявай, което съм ти казал. Аз съм…. Ти пускай, ти пускай. Пусни документите”.

По-късно същия ден говори с жена и й казва “Сега слушай бе. Нямам време да се връщам назад или пък да ставам за смях пред отговорни институции. Аз, ъ-ъ, ще, ще ти доставя такъв договор, какъвто трябва да се приложи да нямаш никакви притеснения – пускай парите. И то днеска трябва.”… Тя казва – “Ама какво да ми обясните – и аз си слагам моя подпис!... Ама тези, които са консулти, са се консултирали не са говорили с мен… Аз, ъ, ще си напиша мотивирания отказ, ще Ви пусна платежното и утре ще си подам молбата за напускане.”. След това подс. Х. – “Ти сега ще пуснеш платежните още днеска, категорично. Чу ли?”. Жената казва, че си подаде молбата и ще се махне, при което той отговаря – “Моля?! Няма да си подадеш молбата!... Айде моля ти се! Ъ-ъ ако, а между впрочем ако ще ми се налагаш.”.

На 23.04.07г. подс. Х. говори с жена – Галя, която му казва “Количествата, които са заложени по проекта и по офертата не са изпълнени едно към едно. Изпълнени са някъде повече, някъде по-малко. Аз искам да ги уточним, той ми се сърди. Става въпрос най-вече за оформяне на пътното платно на ниво до там, че да е готово за полагане на трошенокаменната настилка…. За мене не е…. Ами не е направено…”. Подс. Х. им казва да се уточнят и по-късно води разговор с мъжа, с когото тези проблеми следва да се уточнят. Подс. Х. – “Става въпрос за това, че не мога да те накарам за отнемеш, напротив, съм те накарал за отсипеш щото не, не е сигурно дали ще дадат пари за асфалтиране.”.

Всички тези разговори сочат по категоричен начин, че подс. Х. е бил в пряка връзка с изпълнителите на строителните работи и с оглед техните конкретни интереси е давал нетърпящи противопоставяне разпореждания на своите служители.

Заповедите на подс. Х. от 03.06. и от 04.07.05г. позволяват проверка на обясненията му – че не е искал пари за мост, а за пътя с. Беджене – Нови пазар. Искането за средства за пътя, доколкото не е било отразено изрично друго, обхваща транспортното съоръжение по него. Със заповед №242/03.06.2005г. за назначаване на комисия, подсъдимият възложил на комисията да установи действителното състояние на сградата в с. Сечище, пътните връзки с общината на с. Беджене и Преселка, включително и съоръженията по тях и ул. Ален Мак с. Енево. По Заповед № 309/04.07.2005г. подс. Х. комисията следвало да установи действителното състояние на общинските сгради на територията на цялата селищна система и пътните настилки на път ІІ Нови Пазар – Добрич, уличната мрежа в следните села- Памукчи, Стоян Михайловски, Сечище, Беджене, Преселка, Енево, Зайчино Ореше, Стан и мостовите съоръжения по тях. Видно от описаното е, че подс. Х. е имал предвид и състоянието на мостовете. По актуалната към м. 06.05г. редакция на чл. 64 от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.), ал. (1) Елементи на техническата инфраструктура са: 1. транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.). Нормата на чл. 115 ал. 3 от ЗУТ, тогава, също е посочвала мостовете като транспортни съоръжения.

Информационните форми за двете регистрирани събития – през м.05 и 07.2005г. са постъпили последователно, но са били разгледани едновременно в ПКЗНБАК-МС. При данните за засягане на пътища и съоръжения, отпускането на средствата поотделно за тях е било обосновано от посоченото по документите по преписките, общо поисканото от подс. Х., подкрепен от Областния управител, и законосъобразно с оглед отделното отпускане на средства за третиране на пътя и съоръжението по него – в случая със с. Беджене.

Засягането на тази пътна мрежа е било тежко и видно от приложените решения на ПКЗНБАК-МС – само за този пътен участък Нови Пазар – Мировци – Преселка - Беджене /на около 19км от гр. Нови пазар/ за възстановяване през 2005г. са били отредени общо 251 910лв. – сумарно по трите относими решения от 14.07.05г., 22.08.05г. и 09.09.05г.

От узнаване на “неправомерното решение” /по думите на подс. Х./ на ПК при МС на 25.07.05г. до сключването на договора с “фирмата-изпълнител” на 01.08.05г. подсъдимият е разполагал с достатъчно време да прецени актуалното състояние на моста на с. Беджене и да предприеме адекватни действия:

1.                           Имал е възможност да запази част от средствата, необходими за почистването му, а другата да върне обратно в бюджета;

2.                           По чл. 36 Г ал. 3 от Правилника за ОДППЛБАК е могъл и да поиска от ПКЗНБАК МС прехвърлянето на средства от обекта за който са отпуснати към друг обект.

Но тези законови възможности подс. Х. е пренебрегнал съзнателно.

Съставът изследва защитната теза на подс. Х. задълбочено и установи, че обясненията му не са обвързани със събраните по делото доказателства.

По обясненията му – ПК при МС нямала право да модифицира неговото искане и следвало да отпусне пари за път, а не за мост. Това твърдение не е обосновано, тъй като Комисията е “модифицирала” отправените към нея искания – досежно установеното от личните си проверки, и най-вече с оглед възможностите на държавния бюджет да поеме допълнително отпусканите средства. Например – с обща докладна записка от 08.07.2005г. подс. Х. е поискал чрез Председателя на ПКЗНБАК област Шумен от ПКЗНБАК МС – сумата от 182 980, 16лв. – за главните пътни артерии на територията на с. Зайчино Ореше, а в решението си от 14.07.05г. ПК – МС е определила точно по име всяка от трите улици в с. Зайчино Ореше, като е определила отделни средства. В Общината са били заведени преписки за всяка от улиците – напр. в т. VІІ от делото са документите за ул. “Д. Петров”. В същия ден, 08.07.2005г., с докладна записка подс. Х. е поискал сумата от 535 488, 16лв. във връзка с пострадалите мостови съоръжения и отводнителен канал по ул. Дунав в с. Стан, посочил че едно от съоръженията е изцяло разрушено, а пътната настилка по улицата е отнесена от придошлата вода. С решението си ПК МС е разделила средствата в две групи – 112 000лв. – за възстановяване на улицата и канала, и 32 000лв. – за възстановяване на двете мостови съоръжения. – т. 28 от ДП.

Правомощията на ПКЗНБАК МС по чл. 10 т. 13 от действащия тогава Правилник, са позволявали собствена преценка, и с оглед събраната информация по чл. 10 т. 9, при вземане на решенията по отпускане на средства. Поради това и в нейните решения обектите са били посочвани поотделно, исканите суми са били редуцирани в рамките на възможностите на бюджета. 

Видно и от писмото на МФ № 66-00-10/07.03.2012г. /т. 41, л. 23 от ДП/– веднъж отпуснати средства от ПКЗНБАК е следвало да бъдат целево разходвани само за целите по чл. 36 А от Правилника, освен ако се прехвърлят от един обект на друг след разрешение на ПК по чл. 36 Г ал. 3 от същия Правилник. Видно е обаче, че през 2005г. ПКЗНБАК МС не е приемала решение, с което да разрешава на Община Нови пазар да изпълзва средствата в размер на 35 000лв. за възстановяване на мост на път с. Беджене за друга цел – писмо № 102-07-1837/03.05.2012г. /т. 41, л. 28 от ДП/ на секретаря на МКВПМС /правоприемник на ПКЗНБАК МС/.

Констативният акт за състоянието на пътя в с. Беджене бил изготвен два дни преди формирането на комисията, която вече била излязла с изводите си. От членовете на комисията най-пълен спомен има свид. К. – специалист от Гражданска защита. Той сочи, че при огледа е установил, че пътят е в лошо състояние, но на моста нищо му нямало. Свид. Н. – кмет на с. Беджене, сочи, че чешмата в този участък е била свлечена, пълна с кал. От друга страна подс. Х. е съзнавал, че не е сигурно, че ще бъдат отпуснати средства за асфалтиране – коментирано от него и в разговор по ВДС. В този смисъл са и показанията на свид. П. – че асфалтиране не се е поемало от ПК по бедствия и аварии, а само до ниво трошенокаменна настилка.

По обясненията на подс. Х., той разбрал, че ремонт не се налага едва след разчистване на моста, което станало след привеждането на първата част от сумата авансово. Тези обяснения са изключително неубедителни при отчитане на факта, че още на 28.07.05г. лично, чрез подписаното от него писмо, е поканил ЕТ Степ да предложи цени по изготвената и приложена към писмото подробна количествена сметка.  В нея били описани видовете СМР, които ще се изпълнят на обект „Възстановяване на мост на пътя с. Беджене – гр. Нови пазар”. Подобен документ не е приложен по преписката, но съществуването му безспорно се установява от съдържанието на другите книжа. Офертата, постъпила от ЕТ „Степ – Т.И.” от следващия ден – л. 19, т. 14, съдържа предложение да се изпълни поръчката за стойността от 34 800лв., без ДДС, за срок от 80 дни. Към офертата е приложено остойностяването на 18 вида СМР, от описанието на които недвусмислено следва че касаят ремонт на мост. За да бъдат зададени тези точни количества и видове работи е било необходимо точно измерване, какво количество бетон следва да се разбие, относно обема на изкопните работи и кофраж на основите, устои, крила, преценка на уплътняването на обратен насип и дължината на предпазния парапет. Тази детайлна количествена сметка би могла да бъде изготвена само при конкретно посещение на обекта – мост, и обстоен оглед на самото съоръжение и прилежащата зона. Такова оразмеряване не би могло да бъде извършено при превърнат в тиня пътен участък, съдържащ мост. Видно е, че още към момента на създаването /с оглед датата на писмото преди 28.07.05г./ тази количествена сметка е недостоверна. Не могат да бъдат остойностени работи, които са били невидими. А оглеждането им задължително е предполагало почистване, при което - установяване, че не е необходим ремонт. Така създадената в Общината количествена сметка предхожда датата на разпореждане с приведената авансово сума, което обосновава извод, че изначално е било прието да бъде водена документацията с оглед авариен ремонт на моста, а средствата да бъдат ползвани за друг обект, тъй като не е съществувала обективна необходимост от ремонт на самия мост – възприето от свид. К. с просто око. /Съпоставката на тази количествена сметка, съответстваща и на протокол 19, от т. 14 на ДП, с тези в т. 28 и т. 19 от ДП, позволява изводи за съществени различия в оценката на количеството материали, необходими за реконструкциите на различни мостове. Например - за двата моста в с. Стан – при същия обем изкопни работи /л. 57, т. 28 от ДП/ – са били разходвани по-малко средства от “ремонтирания” мост в с. Беджене /л. 35, т. 14 от ДП/.

Възражението на подс. Х., че е привел авансово средствата, преди да знае, че не се налага ремонт, е неубедително и на фона на трите паралелни поръчки - всички насочени към една и съща фирма – чийто собственик не е посетил Общината, а това както винаги е сторил Г. М.; възлагането на инвеститорския контрол на друг ЕТ, за който в Общината се явява само инженерът, конструкторът и специалистът по строителен надзор – С.; обектите в с. Беджене са изпълнени предсрочно с оглед незабавното усвояване на средствата. Предприетите от подс. Х. процедури по тези три преписки са напълно формални, водената по тях документация не отразява действителността, документите изцяло са неистински и с невярно съдържание. Нелогичните му обяснения, че не е върнал парите към бюджета, защото “не искал да толерира някакво престъпление”, са напълно опровергани от факта на множеството отделни незаконосъобразни, в това число престъпни, действия – на които е бил свидетел, но не се е противопоставил с възможните за това средства. Напротив сам е удостоверил в авансовия отчет, че за “несъществуващ” ремонт са разходвани 100 % от средствата, отпуснати от държавния бюджет.

Съпоставката с установеното в хода на цялостното разследване сочи на създадени неясни връзки с конкретни фигури – Г. М. /особено показателни за стила на работа и контактите му са разговорите по ВДС, папка 2 – “Дадох 50 000лв., още 20 000лв. дадох. Към 100 000лв. Сега чакам…Щом са взели парите, ще се оправя. Зорът беше докато вземат парите. Щом турчина е взел парите, няма страшно”, в разговор от 04.02.07г.; от значение са и данните, по писма на подс. Х. до водещия разследването – т. 4, л. 36 и 38 от ДП, за лични дарения на Г.М. на Общината – поставена климатична система в кабинета на свид. В. и 1000лв. за компютърна конфигурация/ и С. С.. Механизмът за заявяване на необходими за възстановяване на населените места, пътните връзки и съоръженията по тях, средства, които са били отпускани на Община Нови пазар е бил рутинно прилаган. Ползването на целевите средства със знанието на подс. Х. е било в несъответствие с дължимото от него поведение като разпоредител на бюджетни средства. Според вещите лица по тройната СТЕ – л. 376 от съдебната фаза по НОХД № 130/14г. – “Почти за всички обекти се установи, че са пренасочвани средства от един обект към друг… Разликата между отчетените СМР, описани в съответните договори, сключени между Община Нови пазар и фирмите изпълнители и констатираните СМР с ДДС е 11 932, 81лв. надактувано за всички обекти.”. Към това с оглед окончателния одитен доклад следва да се добавят и препоръките да не се назначава външен инвеститор – защото по 20те обекта на ЕТ “Крисиси – П. П.” са били изплатени 8 720лв., а би могло да не се направят тези разходи, ако контролът се възложи на специалистите на Общината.

Обясненията на подс. Х., частично подкрепени от заместника му тогава – свид. Н. Николов, че за моста в с. Беджене, кметът разпоредил на свид. В. изготвянето на заменителна таблица, съставът не кредитира. Първо, в този случай не е законосъобразно изготвяне на заменителни таблици – предвидени за замяна видовете СМР само в рамките на един и същ строителен обект. Второ – подобни книжа се съставят между инвеститор и изпълнител, респ. С. и М. – П., вместо ЕТ «Степ», и заместват протокол обр. 19 – за моста в с. Беджене – т. 14, л. 35 от ДП – подписан именно от тези лица. Свид. В. не би могла да създаде подобна таблица, защото не е имала нито едно от необходимите затова качества. Трето -  при предявяването на ДП обвиняемият тогава С.С. е представил заменителни таблици – л. 182-198, т. 2 от ДП, без подпис и дата, но по повод т. 19 /л. 198/ - няма такава таблица, а е отбелязано – “Аварийно възстановяване на мост от общ. Път ІV-20708 “Клон Беджене” – извършено СМР на пътя “Клон Беджене”, полагане на асфалт по главната улица на селото с дължина 400м. и полагане на пътна настилка от чакъл на разклона за с. Беджене с дължина 600м – извършени СМР на стойност 34 800,00лв.”. Видно е, че инвеститорът на обекта – мост в с. Беджене – не разполага с подобна таблица, но в кръга на задълженията си е уточнил какви СМР са били извършени за същата стойност. Свид. Николов сочи, че на оперативки и при подписване на свид. В. било възложено да е изрядна документацията. Няма спор, че документацията е била изрядна до момента, в който е било установено чрез разследване, че създадените книжа страдат от множество пороци. Свидетелката не е могла да наложи изготвянето на подобни таблици и защото към онзи момент, никой не е повдигал въпроса за тяхното съществуване – напротив по протоколите, достигащи до нея се е установявало – чрез подписите на изпълнител и инвеститор, че са изпълнени всички предвидени по договор и параметри СМР. Последващите книжа са имали също формален характер с оглед приключване на процедурата и привеждане на пълния размер на средствата, както и в някои случаи връщането на внесената гаранция за изпълнение на поръчките.

Конкретните строителни действия по усвояване на така отпуснатите средства не могат да бъдат категорично установени. Според книжата, представени от С. – те се състоят в полагане на асфалт по главната улица на селото с дължина 400м. и полагане на пътна настилка от чакъл на разклона за с. Беджене с дължина 600м. От обозначенията по картата, представена от подс. Х. – на л. 22, т. 48 от ДП – участъкът общо от 1800м от разклона до центъра на селото е разделен в четири дяла – първи- от разклона към селото – от 300м, по който са запълвани дупки – за 3000лв., по втори не се е работило. Третият участък бил 750м и се вложил чакъл за възстановяване на прекъснатия път и възстановяване възможността за преминаване без нормална проходимост. Четвъртият – бил 500м /по картата навлиза в селото/ - асфалтиране на участъка, поради допълнителна ерозия от пороя на 3-4.07.05г. Подс. Х. е посочил, че за трети и четвърти участък сумата е 42 000лв. Очевидни са противоречията в данните за разстоянията и извършените върху тях СМР. П. – като строител, положил асфалта – в с.з. от 26.06.2014г. казва, че участъкът бил 300-400м – от моста до центъра, два реда по-долу – сочи 600м. А за разстоянието от разклона до селото предполага, че е около 2 км. Вещите лица приемат, че са извършени както самостоятелно субсидираните работи по пътя от разклона до селото – възстановяване на настилки, така и работи в другия участък – възстановяване и асфалтиране – по експертното заключение не се използва величина разстояние, поради което и съпоставката с другите гласни и писмени източници е невъзможна. Установено по безспорен начин обаче е, че по моста на този път ремонт не е бил извършен, независимо, че на общинската сесия – според свид. К. Н., подс. Х. изрично е обявил, че има пари и затова. Фактически средствата били насочени в друго направление.

 

Счита се от защитата на подс. Х., че писмото от 01.09.05г. до Областния управител на обл. Шумен няма значение, а е съпроводително писмо. Защитникът сочи, че нормите на действащия тогава Правилник не налагат изготвянето на такова писмо, че отчитането на средствата не става чрез Областния управител – а директно до МФ и ПКЗНБАК МС.

Видно от съдържанието на самото писмо, то е изготвено  изпълнение на Решение № СБ-3/12.05.2004г. на ПКЗНБАК-МС. От книжата в т. 36 от ДП, се установява съдържанието на посоченото решение на ПК. Напр. в писмо до кметовете на общини на територията на областта № 08-00-22/03.04.2006г., л. 62, е указано, че по т. 2 на това решение всяко календарно тримесечие кметовете на общини, получили средства с решение на комисията, следва да представят на Областния управител информация за предприетите действия по изпълнение на решението. Упражняваният от него контрол за законосъобразността на изпълнението на решенията на ПКЗНБАК МС включва и контрол върху отчитането на извършеното.

Съпроводително по своя характер и съдържание е писмото в т. 14, л. 51 /номерирането на страниците е в обратен ред/, № 03-00-55/01.09.05г. С него са изпратени по опис необходимите за отчитане книжа до ПКЗНБАК МС и до МФ.

Като визуално доказателство за «проведения ремонт» на моста – към отчетните документи са били приложени и снимки. Такива има и в самата преписка по т. 14 от ДП – от които е видно състоянието на моста след «ремонта» - с просто око може да бъде възприето асфалтирането на участъка.

 

Съставът не установи други фактически положения, които да пораждат спорове относно конкретните действия на подсъдимия и да налагат допълнителен анализ на доказателствения материал.

 

ІІІ. От правна страна.

 

А. По отношение на деянието по чл. 311 ал. 2 от НК.

Правните изводи на ШОС са в съответствие с материалния закон и жалбата на защитника се явява неоснователна.

Удостоверителните документи „установяват съществуването или несъществуването на определени факти, събития или обстоятелства, които автора възпроизвежда в документа” – ПВС № 3-82. Наказателноправното им значение се отнася до тяхното съдържание.

Формата на изпълнителното деяние е очертана в разпоредбата на чл. 311, ал.1 от НК – съставяне на официален удостоверителен документ, който е с невярно съдържание. Три са основните начина за осъществяване на изпълнителното деяние: длъжностното лице само да състави в кръга на службата си официалния документ, в който да отрази неверните обстоятелства; длъжностното лице да нареди на свой подчинен или да му продиктува съдържанието на официалния документ с тези неверни обстоятелства, след което да го подпише; длъжностното  лице подписва изготвен от друг документ с ясното съзнание, че отразените в него обстоятелства са неверни, но да го подпише с цел неговото използване като доказателство за неверните обстоятелства. Престъплението е довършено със съставянето на документа с невярно съдържание, не се изисква причиняване на някакъв вид вреда – Р.251-71-ІІ.

Видно е, че към този момент в Община Нови пазар се е водила активна входяща и изходяща кореспонденция, свързана с дейността по възстановяване щетите от наводненията през м.05 и 07.05г. Бил е утвърден рутинен механизъм за изготвяне на досиета на обектите, основната част по документацията била възложена на Дирекция “ТСУПОИ” с директор свид. В.. Писмата, необходими за разпращане до съответните държавни органи са фактически подготвени от служител – напр. свид. В., но от името на компетентния орган на местната изпълнителна власт – Кмета на Общината. Всеки подпис, поставен от подс. Х., има определено правно значение – съдържащото се в документа изявление принадлежи на Кмета на Общината. Отразеното в документа ангажира именно този орган на власт с изложението.

Конкретният документ – писмо № 61-00-207/01.09.2005г. е бил изготвен от кмета в качеството му на орган по чл. 36 Б ал. 2 т. 3 от Правилника ОДПЛПБАК пред орган по чл. 36 Д от същия правилник, на основание на вътрешното решение на ПКЗНБАК № СБ-3/12.05.2004г. по повод тримесечните отчети на кметовете на общините. Поради това и подс. Х. е отчел три различни проекта, приключени в рамките на това тримесечие пред органа, пряко натоварен да упражняви контрол за законосъобразността на своите действия /като орган по чл. 36б, ал. 2, т. 3/ по изпълнението на решенията на постоянната комисия. Въведена е била вътрешна процедура по контрол пред Областния управител, която е със самостоятелно значение и не е свързана с отчитането по Решение на ПКЗНБАК-МС по т. 2 от Протокол № СБ-9/11.11.2003г.

Правилно в мотивите на разглежданата присъда ШОС е изследвал субективната страна на извършеното. Деянието е извършено при пряк умисъл – интелектуално волевият момент не е бил затруднен от никакви обективни фактори. Подс. Х. е съзнавал какво отразява в това писмо, в какво качество го прави, и е искал документът да има точно това съдържание – несъответстващо на действителността. Налице е и специалната цел – чрез този отчет да бъде доказано пред Областния управител, че са изпълнени СМР, каквито не са били извършени, и са изразходвани целеви средства за направлението, в което са отпуснати, като удостовереното в документа е невярно.

С оглед постъпилите конкретни възражения въззивната инстанция счете:

1. Сочи се, че за състава на престъплението по чл. 311 от НК е необходимо да съществува нормативен акт, който да вменява в компетентност на длъжностното лице издаването на съответния документ, а “писмото” до Областния управител не е в кръга на службата на подс. Х. и посочените в него основания нямат общо със задълженията на един кмет – като поради това не е осъществен елемент на състава от обективна страна.

В правомощията на кмета е попадало всичко свързано с тази процедура, а част от нея е и финализирането й. От фактическа страна съставът посочи и двете относими решения на ПКЗНБАК - СБ-3/12.05.2004г. по повод тримесечните отчети на кметовете на общините и Решение на ПКЗНБАК-МС по т. 2 от Протокол № СБ-9/11.11.2003г. – относно цялостната процедура и документацията по повод заявяване, разходване и отчитане на извършеното с целеви средства. Не е съществувал изричен списък на документите, издадени от Кмета. Той е бил длъжен да изготвя всички необходими документи – някои свидетелстващи /диспозитивни/, други - удостоверителни.

 

2.В мотивите на съда, според защитника неправилно е пренебрегнато, че кандидатстването за средства е ставало чрез Областния управител, което не се отнася и за отчитането на средствата.

Областният управител е имал своите отговорности и функции по контрол за законосъобразността на извършваните от кметовете действия – правилно отчетено от ШОС със съображения, които напълно се споделят. Самостоятелно е и правомощието да бъде запознат с отчета за тримесечието по отделните приключили в този период проекти. Важността на Решение СБ-3/12.05.2004г. е многократно подчертана в кореспонденцията, инициирана от Областния управител – видно от писмата в т. 36 от ДП.

Действително извършеният одит от инспектор в МФ не е установил забележки досежно отчитане на отпуснатите през 2005г. средства – но следва да се има предвид, че той е протекъл много преди по делото да бъде установено участието на М., С., пренасочването на средствата със знанието на подс. Х.. Въпреки това и този одит е констатирал неправилно разходване на обществени средства към външни инвеститорски фирми и е дал препоръки в тази насока.

 

3.На следващо място според защитата писмото не е удостоверителен документ, който да бъде ползван като доказателство за каквито и да е обстоятелства, а има характер на обикновена кореспонденция. Писмото било съставено по подадени от изпълнителя и строителния надзор документи, които спрямо подс. М. и С. не са инкриминирани.

Съставът установи, че този документ е бил изискван от процедурата. Подобни обобщаващи извършените СМР и разходването на средствата отчети до Областния управител са приложени към всички преписки за отделните обекти.

Документът не е съпроводително писмо – каквито са тези до МФ и ПКЗНБАК, а съчетава описание на извършеното по съответните преписки, удостоверява пълнотата на книжата по отчитане и приключването на действията по преписките. Затова има удостоверителен характер – защото съдържа ясно заявление, че всичко, което е следвало да бъде организирано, проведено и заплатено с държавните средства е сторено. Процедурата, касаеща Община Нови пазар е проведена и приключила.

С оглед на изложеното и се приема, че този документ е „условие, без което не може” при отчитането на Кмета пред Областния управител, със самостоятелно значение на удостоверителната компетентност на Кмета на Общината - подс. Х., свързана с качественото изпълнение на строително-монтажни работи за обекти, пострадали от природна стихия и използвани за социални нужди на населението от този район.

 

4. Според защитата ШОС не е изложил мотиви за субективната страна на деянието – умисъл и специална цел. Това възражение не е основателно, тъй като в мотивите на съда се съдържат убедителни съображения по отделните субективни признаци на извършеното от подс. Х..

 

Преквалифицирайки извършеното като маловажен случай по чл. 311, ал.2 от НК, съдът изложил аргументи по смисъла на чл. 93 т. 9 от НК. С оглед на изтеклата давност, след като признал за виновен подсъдимия не му наложил наказание.

Правните изводи на ШОС се споделят от състава на настоящата инстанция като съответни на материалния закон, респективно - жалбата на защитника се явява неоснователна.

 

Б. По отношение на деянието по чл. 254 А ал. 2 от НК.

С постановената присъда на основание чл. 336, ал. 1, т.1 от НПК въззивната инстанция отмени присъдата на Окръжен съд Шумен в частта, с която подс. Х. е признат за виновен в престъпление по чл. 254 А ал. 1 от НК и оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 254 А ал. 2 от НК, като приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция. Съставът счете, че подсъдимият е виновен в това, че на неустановена дата през периода 01.08.2005г. - 24.08.2005г. в с. Беджене и гр. Нови пазар, обл. Шумен, в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Нови пазар, в нарушение на бюджетен закон – чл.44, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет, се разпоредил със средства с целево предназначение - сума в размер на 35 000 лева, отпуснати с решение № СБ-9/14.07.2005 г. на ПКЗНБАК при Министерски съвет за аварийно възстановяване на мост от общински път IV-20708 “Клон Беджене“, не по предназначението им и от деянието са настъпили вредни последици за държавата в размер на 35 000 лв. С действията на подсъдимия са били осъществени обективните и субективни признаци на състава на престъпление по чл. 254а, ал.2 вр. ал. 1 от НК.

 

Напълно се споделят изводите на състава на ШОС по отношение на обекта, част от обективните признаци и субективната страна на извършеното.

Първоинстанционният съд в съответствие с трайната практика по тълкуване на закона е приел, че нарушенията на бюджетната дисциплина са предмет на наказателна отговорност по чл. 254а от НК. Изпълнителното деяние се състои в разпореждане с бюджетни средства в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му или с целеви средства не по предназначението им. Субект е длъжностно лице с правомощия в съответната област.

 

         Деянието – предмет на разглежданото обвинение в престъпление по чл. 254а от НК, се изразява в разпореждане от страна на подсъдимия П. *** да бъдат отклонени целеви средства в размер на 35 000 лева, отпуснати за аварийно възстановяване на мост от общински път ІV-20708. Анализът на релевантните по делото доказателства, изложен от фактическата страна на делото, категорично обосновава този извод. При констатиране липса на необходимост от ремонт на обекта, за който средствата са били отпуснати, задължение на подсъдимия е било да разпореди тяхното връщане в републиканския бюджет. Това разпореждане на подсъдимия е извършено в нарушение на бюджетен закон – чл.44, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет съгласно който: „Общините възстановяват в държавния бюджет неусвоените средства от целеви държавни субсидии и субвенции”. Той е могъл да ги върне, да усвои част от тях – във връзка с почистването на участъка, или да поиска разрешение от ПКЗНБАК за промяна на предназначението им. В качеството му на Кмет на общината, в кръга на службата му са били всички изложени правомощия. Като не е сторил това, същият е осъществил състава на престъплението.

 

Съставът на въззивната инстанция прецени възраженията на защитата относно приетото от първоинстанционния съд.

1. По обвинението за престъпление по чл. 254 А ал. 1 от НК, защитникът сочи, че деянието не е осъществено, тъй като подс. Х. не е искал от Комисията средства за възстановяване на моста, а общо за ремонт на пътния участък, който включва моста. Постоянната комисия по бедствия и аварии не разполага с правомощия да видоизменя искането за финансиране на определен обект.

По тези възражения бяха изложени конкретните съображения на състава на въззивната инстанция при анализа от фактическа страна. Становището на защитата е несъстоятелно с оглед правомощията на ПКЗНБАК МС, данните за установената от нея практика по другите коментирани преписки. Видно е от заповедите на подс. Х., че в обсега на пораженията от дъждовете през м.05.05г. и 07.05г. са попадали пътища и намиращите се по тях транспортни съоръжения.

 

2. Защитата подчертава, че отпуснатите за пътя средства са били недостатъчни, което било потвърдено и от допълнително отпуснатите през 2008-2009г. допълнително 80 000лв., с което общата сума е постигнала първоначално поисканата от подсъдимия от 124 000лв.

Подобна съпоставка е неуместна не само поради различния период на заявяване, но и с оглед различните конкретни основания затова.

Вдействителност сумирането на средствата, отпуснати от ПКЗНБАК МС, подробно посочени от фактическа страна по номера, предназначение и размер на средствата, установява, че за път от около 19 км – от гр. Нови пазар до с. Беджене, при отделните засегнати участъци – около с. Стоян Михайловски, Мировци, Преселка и самото с. Беджене, са били отпуснати средства в размер на 251 910лв. само през 2005г. 

Прави впечатление, че при поискани първоначално повече от 124 000лв. за пътя с. Беджене – Нови пазар, и отпуснати 10 000лв. – документално дори са останали 3лв. в повече, които са били върнати в бюджета.

 

3.Друго възражение на защитата е, че към момента, в който се е установило, че не се налага ремонт на моста, Общината вече е била превела на изпълнителя 17 500лв. и сумата не е могла да бъде възстановена на държавния бюджет, тъй като била редовно изплатена по сключен граждански договор, което се отнасяло и за втората сума, а воденето на дела щяло допълнително да обремени Общината.

В документите по делото не се установява какъвто и да е акт, от който да е видно, кога кметът е разбрал за това, че не се налага ремонт на моста. Напротив, данните сочат, че още към изпращането на поканата до фирмата изпълнител е била изготвена недостоверна количествено-стойностна сметка, вместо да бъдат предприети действия по връщане, или промяна на предназначение чрез разрешение от ПК при МС на целевите средства.

В отсъствието на каквито и да е надлежно отразени констатации на Кмета, затаяването на истината за действителното положение, съпоставката с върнатите 3 лв., от ремонта на същия път – възражението на защитата е несъстоятелно.

Подс. Х. е могъл да реагира веднага в съответствие с изискванията и възможностите по закон. Не го е сторил, не защото воденето на дело срещу изпълнителя – за връщане на авансовите средства с оглед отпадане на основанието, по което бил сключен договора, би затруднило Общината и би я обременило финансово. Предназначението на сумите е можело да бъде променено с решение на ПКЗНБАК МС – без да бъдат водени дела пред съда. Не го е сторил, защото интересите му са били в друга посока – установяема от известното за начина на работа по трите паралелни преписки – за двата моста – в с. Енево, с. Беджене и пътя в с. Беджене, за това, че обектите в с. Беджене били изпълнени в срок от 23 дни, а свид. П. е следвало да положи асфалта в рамките на един ден, за да могат да бъдат приведени и останалите суми по договора.

 

4.Счита се, че и от субективна страна деянието не е осъществено – след като по незнайни причини перата път и мост били разделени от комисията, подс. Х. преценил, че има пълното право да ги използва общо за това, за което ги е поискал.

На 25.07.05г. подс. Х. е видял отговора на множество негови искания по повод две събития, обобщени в едно решение на ПКЗНБАК. Възприел ясната воля на компетентния държавен орган по предназначението и размера на отпуснатите средства. До този момент той е придвижил множество други процедури по обекти от 2004г. и 2005г. и е бал запознат с нормативно уредените си възможности за реакция – да обясни, че не е налице необходимост за това съоръжение, да задържи частта само за почистването му, да поиска пренасочването на средствата към пътния участък и т.н. Нищо от тези логични и законосъобразни действия подс. Х. не е извършил. Напротив, разпоредил е устно промяната на използването им – в разрез с установения ред. Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение. От обективно стореното, съдът формулира изводите си за субективно отчитаното и целеното. Подс. Х. е съзнавал и искал настъпването на обществено опасните последици – отклоняването на целево отпуснатите му 35 000лв. от държавния бюджет, съставляващо нанасяне на пряка вреда на бюджета.

Прекият умисъл се извлича именно от съзнателното възползване от предоставените суми, отклонени от целевото мероприятие и употребени за други нужди. Собствената оценка на подсъдимия, че е поел разумен риск, категорично сочи, че сам е съзнавал неправомерността на случващото се, но е искал негласното използване на отпуснатите средства.

 

В съответствие с установеното по делото, че за държавата са настъпили вредни последици в размер на 35 000лв., съставът на въззивната инстанция счете, че е налице по-тежко квалифициращия признак на състава по чл. 254 А ал. 2 от НК.

Конкретните съображения за съществуването  на вредни последици се извличат от фактически приетото.

Не се спори, че предметът на престъплението са целеви бюджетни средства. Решение № 282 от 13.06.2012 г. на ВКС, II н. о. – „…предметът на престъплението - в това число средствата с целево предназначение - не може да имат друг, освен бюджетен произход и представлява част от бюджетните разходи на държавата. …Съгласно § 1, т. 6 и т. 7 от ДР на ЗУДБ, средствата с целево предназначение са тези, отпускани от държавния бюджет под формата на "бюджетна субсидия" или "бюджетна субвенция" и винаги представляват разход за държавата”.

Средствата са били задържани неправомерно и използвани за асфалтиране на друг участък от пътя – за който реално били платени 8 000лв. От вещите лица е установено, че материалите вложени в допълнително предприетите действия са били в размер общо на 28 777, 20лв. Експертно са събрани данни за подобни “преливания на средства” по повечето отработени обекти. Отпуснатите за пътния участък средства, очевидно са били достатъчни, тъй като са били върнати три лева като неусвоени. Асфалтирането не е било включено в неотложните действия, за които ПКЗНБАК е отпускала средства.

Този обект не може да бъде разгледан изолирано от останалите активни мероприятия в Общината, свързани с искане и ползване на държавни средства. За моста на пътя с. Беджене са били отпуснати повече средства /35 000лв./ от колкото за другия в с. Енево /30 000лв./, както и за още два в с. Стан /32 000лв./. Именно в това е състоятелното съизмерване на сумата – предмет на престъплението, с предназначените за възстановяване на други сходни обекти. Неправилно е да се поставят паралели между фактически отклонените от подс. Х. 35 000лв. и всички други суми, отпуснати на Община Нови пазар. Тези средства са били възможни за предоставяне от държавата в създалата се критична ситуация и достатъчни за реалното възстановяване на друго такова транспортно съоръжение, но чрез действията на подс. Х. са били използвани не по предназначение. 

Настъпила е загуба от специализиран фонд за възстановяване на бедствия и аварии, изключително важен за страната с оглед тежките последици от природните бедствия. При проучване на правната рамка за този период, се установява, че само през 2005г. са били приети две Постановления - № 151 на МС от 11.07.05 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, а именно за отпускане на 13 000 000 лева за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия, и № 184 на МС от 9.08.05г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2005 г. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия - в размер 50 000 000 лв. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия. Видна е била волята на цялото ръководство на държавата да бъдат положени всички усилия по възстановяване на последиците от бедствията. Именно поради това и нецелевото използване на част от този извънреден бюджет – е толкова тежко укоримо.

Абсолютният размер на щетата в конкретния случай за държавата е 35 000лв. По известния критерий за съпоставка – тази сума покрива повече от 233 минимални работни заплати. Измерено спрямо сумите отпуснати за възстановяване на други подобни транспортни съоръжения - е по-голяма от реално възстановения мост в с. Енево, както и от други два в с. Стан. Известно е според Решение № 319 от 10.10.2011 г. на ВКС, III н. о., че „За значителността на вредните последици се решава въз основа на цялостната преценка на фактическите обстоятелства по делото. Значителността на щетата се определя на фона на важността на нарушените интереси и преди всичко - от абсолютния размер на причинените вреди.”. По абсолютен размер щетата се явява и три пъти по-голяма от установените от тройната СТЕ надактувани средства за разгледаните по делото обекти.

Поради изложените съображения съставът счете, че е налице по-тежко квалифициращия признак от обективна страна по чл. 254 А ал. 2 от НК и са настъпили вредни последици за държавата в размер на 35 000лв.

 

Обсъжданите от първоинстанционния съд немаловажни вредни последици – не са част от признаците на състава по чл. 254 А от НК. Възражението на прокурора, че личността на подсъдимия не е от значение за съставомерността на деянието – прието от страна на ШОС, е основателно. Известно е от практиката на ВКС на РБ, че предназначението на целевите средства е единствено и само за това, за което са отпуснати и всяко друго изразходване на същите е в нарушение на бюджетните закони. Такова деяние е съставомерно по  чл. 254а НК, “независимо от мотивите и подбудите и обществената полезност на взетите решения от подсъдимия.”.

Необходимо е да се посочи, че деянието е предприето от подс. Х. в хода на установени множество други извършени престъпления – с негово знание и без адекватна реакция. Готовността му да представи на служителката си какъвто договор тя поиска, само за да пусне средствата – заявено от него в хода на записания чрез СРС разговор, обещаваното съдействие за получаване на сумите, липсата на реакция при споделените с него проблеми във връзка с качеството на ремонтните работи – са все обстоятелства, които завишават критичната оценка към подсъдимия. С оглед на изложеното към преките вредни последици за държавния бюджет, по делото са установени данни за косвено засягане на обществените отношения, гарантиращи правилното функциониране на органите с властнически правомощия. С оглед на размера на преките и обсега на вторичните вреди от действията на подсъдимия извън основателно обсъждане остава становището на защитата за приложимост на чл. 9 ал. 2 от НК.

 

ІV. Относно наказанието за деянието по чл. 254 А ал. 2 от НК.

При индивидуализацията на следващото се наказание съдът обсъди обстоятелствата по чл. 54 от НК.

Извършеното от подс.  Х. деяние има своето място в хронологията на обществено известните прояви от този вид, търпи и морална укоримост, тъй като има за предмет  – обществените отношения свързани с правилното функциониране на финансовата система на държавата и основателното разходване на бюджетни средства. Налице е изключително болезнена обществена критичност към подобни явления, наситена негативна оценка спрямо такова пряко материално ощетяване на обществени средства и косвено засягане авторитета на изпълнителната власт. Степента на обществена опасност на конкретното деяние е сравнително висока, с оглед както източника на средства, предназначението на специализирания фонд, ощетен от подсъдимия, множеството обекти нуждаещи се по това време от подобни средства, размерът на щетата – достатъчен за възстановяването на други такива съоръжения. Налице е поредният пример за привидната документално оформена “истина” – създадена с участието на отговорно длъжностно лице, и действителната ситуация.

Личността на подсъдимия има сравнително ниска степен на обществена опасност, завишена само с оглед установеното по делото за дейността му като Кмет на Общината относно разходването на средствата по възстановяване на засегнати от бедствията обекти. Действителните методи и стил на ръководство на подс. Х. се установяват неопосредено от записаните по ВДС проведени разговори с негови служители. Множество нарушения на относимата уредба са ставали с негово знание. И към момента той не съзнава вредните последици от действията си.

Смекчава отговорността на подсъдимия чистото съдебно минало и житейската възраст. Отегчаващо обстоятелство е мълчаливото му съгласие с множеството нарушения относно документирането и провеждането на сходните по предмет мероприятия в Общината – неактуване, надактуване, лобиране за интересите на “изпълнителите” и “инвеститорите” при пренебрегване на действителното положение по извършените СМР. Този личен избор подс. Х. е взел при напълно информирано свое съгласие и богат опит като управник и разпоредител на държавни и общински средства.

Не са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, при отчитането на които и най-лекото предвидено от закона наказание да се явява несъразмерно тежко спрямо извършеното.

На тази обективна основа съдът прецени, че отмерването на съответните за деянието на подс. Х. предвидени от закона наказания – лишаване от свобода в размер към, но под средния, отложено с изпитателен срок също в размер на средния, ведно с лишаване от право да се заема държавна и обществена длъжност, свързана с управлението на държавно и общинско имущество за срок от три години, се явяват съобразени и с оглед чл. 57 ал. 2 от НК. Съдът счете, че определени в този размер, двете кумулативно предвидени наказания са в съответствие с целите на наказанието по чл. 36 от НК. Не се налага ефективното изтърпяване на наказанието предвид изтеклият период от извършване до наказването му, наситен с нормативни промени в областта на заявяването, разходването и отчитането на подобни средства, настъпили са промени в органите, натоварени за упражняването на контрол върху този процес – фактори от значение за постигане на генералната превенция спрямо обществото. Не се налага постановяването на пробационна мярка в изпитателния срок с оглед възрастта и конкретните потребности на личността на подсъдимия от осъзнаване на извършеното и промяна на ценностната система, които не налагат допълнителна индивидуална работа с него от страна на специализиран пробационен служител. Лишаването от право е съобразено и с чл. 50 ал. 1 от НК, тъй като заемането на държавна и обществена длъжност, свързана с управлението на държавно и общинско имущество е несъвместимо с характера на извършеното престъпление. Комплексът от наложени санкции, според състава, постига поправително-превъзпитателното въздействие спрямо подс. Х., както предупредително-възпиращото отражение на наказанието спрямо обществото.

 

Защитникът на подс. Х. пледира за изменение на присъдата в частта на разноските, но съставът не намери основание за подобно произнасяне. Не  са налице положенията на чл. 190 ал. 1 от НПК, а по общите правила на чл. 189 ал. 3 от НПК подс. Х. следва да заплати разноските, които са направени в хода на производството срещу него.

 

Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: