Р Е Ш Е Н И Е

 

 

149

 

 

Варна, 06.07.2016 година

 

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав, на Двадесет и осми Април,две хиляди и шестнадесета година,в публично заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

  РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНОХД № 114 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 С Присъда № 17,постановена на 02.02.2016 година по НДОХ № 1757/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Й.П.Р.,ЕГН:**********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 31.05.2015 година на километър 6-ти,в посока от село Генерал Кантарджиево към село Климентово,Варненска област,при управление на лек автомобил"Ауди Q7" с per.№ В 2244 ВВ,нарушил правилата за движение-на член 21 алинея 1 от ЗДв.П и по непредпазливост причинил смъртта на С.З.Д., като деянието е извършено в пияно състояние,с концентрация на алкохол в кръвта 1,68‰ и на основание член 343 алинея 3 предложение първо,буква"б” от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква”в” от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свободаза срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА,което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворнияеско общежитие от открит тип,а на основание член 304 от НПК е  бил оправдан по обвинението за допуснато нарушение на член 20 алинея 1 от ЗДв.П.,

Със същата Присъда на основание член 343г от НК подсъдимия Р. е бил лишен от право да управлява МПС за срок от ПЕТ ГОДИНИ.,

Със същата Присъда подсъдимият Й.Р. е бил осъден да заплати направените по делото разноски:В полза на държавата и по сметка на ОД на МВР-Варна-566,10 лева и в полза на частния обвинител М.З.- 2 800,00 лева;както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Въззивното производство пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по:

-Жалба на частния обвинител М.С.З.,чрез процесуалния й представител:адвокат К.К.-***,с която се оспорва първоинстанционната Присъда в оправдателната й част,като неправилна.Излагат се аргументи и в посока явна несправедливост на наложеното наказание,като се иска завишаването му над минималния към средния размер за предвиденото престъпление.,

-Жалба на подсъдимия Й.П.Р.,чрез процесуалния му представител:адвокат А.Д.-*** срещу първоинстанционната Присъда,като необоснована и несправедлива.Молбата е за изменение на първоинстанционната присъда в наказателно-осъдителната й част,с приложение на член 55 от НК,тъй като се твърди наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства или алтернативно:с определяне на минимално наказание за извършеното престъпление.

Постъпило е и писмен отговор/възражение/ срещу въззивната жалба на подсъдимия Й.П.Р. от процесуалния представител на частния обвинител М.З.,в което се излагат доводи в противовес на аргументите на защитата на подсъдимия Р..Молбата е жалбата на подсъдимия да бъде оставена без уважение.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД подсъдимият Р.,редовно призован,се явява и се представяла от редовно упълномощения си защитник.По съществото на делото се поддържат изцяло оплакванията в жалбата.

Явява се лично и частния обвинител,представляван от повереника си, упълномощен от първата инстанция.Последният подържа въззивната жлба на изложените в нея основания и предлага подсъдимият да бъде осъден и за нарушението на член 20 алинея 1 от ЗДв.П.

Защитата на подсъдимия Р. оспорва жалбата на ответната страна и моли съда предвид значително  по-ниската степен на обществена опасност на деянието и ниската на дееца да подсъдимият да бъде освободен условно,с приложение на член 66 алинея 1 от НК.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА счита жалбата на подсъдимия Р. за неоснователна досежно искането за приложение на член 55 от НК,но намира,че наказанието му следва да бъде намалено до минимума,предвиден за извършеното престъпление и да бъде изтърпяно ефективно,като развива аргументите си в тази насока.Същевременно се излагат съображения,че жалбата на частния обвинител се явява неоснователна,макар и да изразява своето човешко съпричастие и разбиране болката й,като майка.

 В последната си дума подсъдимият Р. изразява съжаление за стореното и моли за условна присъда.

След преценка на изложените доводи от страните;след преценка казаното от подсъдимия Р. в последната му дума,както и след цялостна служебна проверка на Присъдата-с оглед изискванията на член 313 от НПК и на член 314 алинея 1 от НПК,съставът ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както жалбата на защитата на частния обвинител М.С.З.,така и жалбата на защитата на подсъдимия Й.П.Р. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Съдебното производство пред ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било проведено по реда на глава XXVII от НПК,тъй като : 1.Подсъдимият Р. е направили подобно искане и е заявил,че признава фактите и обстоятелствата, изложени в  обвинителния акт;не желае да се събират доказателства за тях или нови такива.; 2.Съдът е установил наличие на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства,подкрепящи признатите факти.При констатиране на тези две предпоставки,правилно и законосъобразно първоинстанционният  съд е приел,че  самопризнанията на подсъдимия Р. се подкрепят от събраните по делото доказателства в досъдъдебното производство,след което е провел съдебното производство по диференцираната процедура по смисъла на член 371 точка 2 от НПК и е приел фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, а именно:

Подсъдимият Р. и пострадалия Д. били много добри приятели и често се събирали в обща компания.

На 31.05.2015 година около обяд двамата били в къщата на подсъдимия Р. ***,където било и семейството му. Там хапнали и употребили голямо количество алкохол.Привечер пострадалият Д. и подсъдимият Р. решили да отидат до хранителния магазин в село Генерал Кантарджиево,Варненска област за да си купят още бира. Въпреки употребения алкохол,подсъдимият Р. седнал зад волана на своя джип с per. № В 22 44 ВВ,а до него на предна дясна седалка - С. Д..По пътя към село Генерал Кантарджиево,подсъдимият Р. се движел с много висока скорост,която направила  впечатление на свидетеля ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,покрай когото преминали с колата.

Около 19.00 часа същия ден,след като достигнали селото,С. Д. слязъл сам до магазина и взел три бутилки бира по 2 литра,за които платил на продавача-свидетеля Т.Т..След това се върнал с покупките в колата и подсъдимият Р. потеглил обратно по посока на село Климентово.Управлявал джипа си по сухо пътно платно,с ширина около 4,20 метра,като по пътното платно нямало движение.Подсъдимият ускорил движението на автомобила си до около 122 километра в час.Около 6-ти километър от пътя преодолял ляв завой,но на излизането от него не могъл да овладее автомобила.Това довело до отклоняването му в дясно и до навлизането му в десния по посока на движението му затревен банкет.В банкета джипа продължил движението си,като започнал да се завърта спрямо вертикалната си ос в посока обратна на часовниковата стрелка.Счупил с тавана и предната си дясна колонка клоните на намиращо се в банкета дърво и продължил завъртането по оста си до около 37 градуса.Около 24 метра след навлизането в банкета,МПС-то се ударило в дебело дърво с диаметър на стъблото около 40 сантиметра,като ударът бил изключително силен,в областта на предна дясна врата,предна и средни колонки и задна дясна врата.Тези части на джипа се деформирали,като вратите се изскубнали от прикрепящите ги панти и изхвърчали.Отворили се въздушните възглавници.Таванът се огънал,предното панорамно стъкло се натрошило.От удара дървото се изкоренило,стъблото се счупило на две места,а джипът започнал завъртане надясно с предната си част, ударил се и изкоренил друго по-тънко дърво с предната си дясна част.Автомобилът продължил движение в затревения банкет и накрая и по пътното платно,като задрал с джантата на задно ляво колело асфалта и оставил следи.Накрая автомобилът спрял с предната си част върху пътното платно, а със задната-в затревения банкет.

В същото това време,свидетелят Ж.Ж. управлявал автобус по линия № 33 от междуградския транспорт и се движел в посока село Климентово.Когато достигнал местопроизшествието,първо забелязал бронята от автомобила на пътното платно,а след това и катастрофиралия джип.Когато отишъл до автомобила,възприел на мястото на водача подсъдимия Р., чието лице било в кръв.Свидетелят Л.М. подал сигнал на телефон 112.При пристигане на екипа на"Бърза помощ"медицинските лица констатирали смъртта на С. Д..

За да приеме така изложената фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на всички доказателствени източници, включително обективните находки,фиксирани с огледния протокол,като по реда на член 372 алинея 3 от НПК е приобщил относимите доказателства по делото.Приел е за непротиворечиви показанията на свидетелите,приел е като компетентно изготвени заключенията по СХЕ, СМЕ,САТ и другите писмени доказателства и доказателствени средства:медицински документи,справки /съдимост и за нарушител/,протокол за оглед на местопроизшествие,ведно с фотоалбум  към него,които с оглед на съвкупната преценка на всички факти и обстоятелства,както и обективните данни по делото,са правилно кредитирани от съда.

От проведеното химическо изследване било установено че  в кръвта на подсъдимият Р. имало етилов алкохол с концентрация 1,68‰, съответстващо  на средна степен на алкохолно повлияване.

Според заключението на съдебно-.медицинската експертиза вследствие на ПТП  пострадалия С. Д. получил съчетана травма:черепно-мозъчна,гръдна и  коремна травма.Причината за смъртта му е била несъвместимата с живота остра кръвозагуба в резултат на травматично разкъсване на аортата в гръдния й отдел и е била неизбежна,като настъпила много бързо.Установена е била и концентрация на алкохол в кръвта на Д. 3,7‰,-над стойностите за тежка степен алкохолно опиване.

Според заключението на авто-техническата експертиза,изготвена на база обективни находки,скоростта на движение на водача преди ПТП-то  била 122, 79 километра в час,а непосредствено преди удара в дървото -115, 32 километра в час.При тези стойности опасната зона за спиране на джипа била 200,42 метра и подсъдимият Р. не е имал техническа възможност да предотврати процесното ПТП.В случай,че се движил със скорост не по-висока от 87,13 километра в час и не е бил алкохолно повлиян,той е могъл да предотврати ПТП чрез спиране и/или чрез контролирано преминаване на автомобила покрай банкета и дърветата в него.Като заключение експертът е отговорил,че техническата причина за настъпване на ПТП е навлизане на л.а. Ауди в затревената част на банкета и ударите в дърветата,а наличието на алкохолно повлияване от 1,68‰ е увеличило двойно времето му за реакция.

Анализирайки цялата доказателствена съвкупност по делото, правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е приложил и материалния закон досежно реализирания от подсъдимия Р.  съставомерен резултат.

Едно от оплакванията на частния обвинител по делото касае оправдаването на подсъдимия Р. досежно нарушението на член 20 алинея 1 от ЗДв.П,като в тази част първоинстанционната Присъда се атакува като неправилна.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД не намери опора в това твърдение, тъй като подсъдимият Р. не е извършил действия или бездействия, касаещи контролирането на управляваното от него превозното средство.Както правилно е констатирал и първостепенният съд,съставомерният резултат е причинен вследствие на загубата на управление на МПС, в  резултат на високата му скорост и невъзможност да съобрази поведението си според пътната обстановка в следствие на употребеното количество алкохол.Разпоредбата на член 20 алинея 1 от ЗДв.П в случая се явява обща спрямо нарушението на член 21 алинея 1 от ЗДвП и в този смисъл е неприложима в конкретния казус.

С оглед на всичко изложено настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие че са събрани безспорни доказателства за вината на подсъдимия Р.,който нарушавайки правилата за движение по пътищата,а именно:на член 21 алинея 1 от ЗДв.П и управлявайки в пияно състояние,с концентрация на алкохол в кръвта 1,68‰,е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъплението по член 343 алинея 3 предложение първо буква"б” от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в” от НК.Подсъдимият Р. е извършил престъплението при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК,тъй като:Не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Относно оплакванията за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия Й.П.Р.:то се прави както от защитата на частния обвинител З.,така и от защитата на подсъдимия Р. поради, което позволява едновременно да бъдат коментирани:

Съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД се солидаризира единствено със становището на Представителя на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА,респективно,че наказанието на подсъдимия Р. следва да бъде коригирано до минимума,предвиден за извършеното престъпление,с оглед и на състоянието на самия пострадал,при когото е отчетена концентрация на алкохол в кръвта 3,7‰ или тежка степен на алкохолно опиване.Същият доброволно се е качил в лекия автомобил, управляван от подсъдимия Р. въпреки,че е бил наясно,че МПС-то  е управлявано от лице след сериозна употреба на алкохол и по този начин сам е застрашил живота и здравето си.Налице е съпричиняване на съставомерния резултат от страна на пострадалия Д.,което няма никакво касателство към предявяването или не на гражданска претенция в случая.

Изложеното,в съчетание с горните констатации,е основание за намаляване размера на наложените наказания на подсъдимия Р.:както на наказанието"Лишаване от свобода",така и на наказанието"Лишаването от право"да се управлява МПС.Въззивната апелативна инстанция счита,че първото наказание следва да бъде в размер на ТРИ Години,редуцирано на основание член 58а от НК на ДВЕ ГОДИНИ.Второто наказание следва да бъде намалено по размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Така наложените по вид и размер наказания на подсъдимия Р. въззивната апелативна инстанция счита за напълно достатъчни и необходими за постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.Тези по вид и размер наказания ще са достатъчни за превъзпитаването и поправянето на подсъдимия Р. и най-вече:занапред да съобразява поведението си на пътя,така че да не застрашава живота и здравето на останалите участници в движението.

Същевременно от настоящата инстанция не се споделят оплакванията на защитата на жалбоподателя и подсъдим Р. за наличие на многобройни смекчаващи обстоятелства,които да обуславят приложението на член 55 от НК, тъй като всички те са били вече взети предвид от първостепенния съд и не се налага по-различен извод от вече направения.От друга страна:не се споделя и като основателно искането за приложение на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК,като наказанието"Лишаване от свобода"следва да бъде изтърпяно ефективно от подсъдимия Р. за да има своя овъзмезден ефект.Така определено и изтърпяно ефективно наказанието"Лишаване от свобода"ще е съответно на критериите по член 54 НК;на целите на наказанието,визирани в член 36 НК;както и на принципа за съответствие на наказанието с извършеното престъпление,залегнал в нормата на член  35, алинея 3 от НК.

Гореизложеното обуславя частична основателност на жалбата на защитата на подсъдимия Р. и неоснователност на жалбата на частния обвинител З. досежно необходимата корекция на размера на наказанието"Лишаване от свобода".

При служебна проверка на присъдата,на основание чл.314 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не констатира, нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на Присъдата.

 

 Водим от горното и на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК и на член 338 от НПК,съставът на  ВАРНЕНСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  СЪД,

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 17 от 02.02.2016 година по НДОХ № 1757/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част, като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Й.П.Р.,ЕГН:**********,*** наказание"Лишаване от свобода”от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА на ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 59 алинея 1 и член 61 точка 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в общежитие от открит тип,както и НАМАЛЯВА наказанието"Лишаване от право"да управлява МПС”-от ПЕТ ГОДИНИ на ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 17 от 02.02.2016 година по НДОХ № 1757/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Й.П.Р.,ЕГН:**********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН срок от съобщението му до страните-на основание член 350 алинея 1 от НПК във връзка с член 340 от НПК.

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1:                     2: