Р Е Ш Е Н И Е

 

       156

 

Варна, 19.06.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Втори Юни,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

           Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

           Прокурор АННА ПОМАКОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВНДОХ № 139 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 1 от 05.01.2017 година по НДОХ № 303/2016 година състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е признал подсъдимата Т.В.Г.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:На 28.05.2016 година в село Давидово,област Силистра,в дом на улица"Втора"№ 13,като непълнолетна,но съзнаваща свойството и значението на извършеното и действаща по разумни подбуди,в съучастие като извършител заедно с А.С.А.-***,Д.Н.Д.-*** и Т.Д.Т.-***,е отнела чужди движими вещи:1 брой мобилен телефон марка"Самсунг“,модел S3 мини на стойност 229,00 лева,1 брой мобилен телефон марка“Нокиа“,модел 1208 на стойност 40,00 лева,1 брой мобилен телефон марка"Нокиа“,модел от 2010 година с неустановена стойност и дебитна карта,всички вещи на обща стойност 269,00 лева от владението на Р.А.М.-от село Давидово,с намерение противозаконно да ги присвои,като е употребила заплашване и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 63 алинея 1 точка 3 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК, й е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 69 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ДВЕ ГОДИНИ.,

Със същата Присъда подсъдимият Т.Д.Т.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 28.05.2016 година в село Давидово,област Силистра,в дом на улица"Втора"№ 13,в съучастие като помагач заедно с Д.Н.Д.-***,непълнолетната Т.В.Г. и А.С.А.-***,е отнел чужди движими вещи:1 брой мобилен телефон марка"Самсунг“,модел S3 мини на стойност 229,00 лева,1 брой мобилен телефон марка“Нокиа“,модел 1208 на стойност 40,00 лева,1 брой мобилен телефон марка"Нокиа“,модел от 2010 година с неустановена стойност и дебитна карта,всички вещи на обща стойност 269,00 лева от владението на Р.А.М.-от село Давидово,с намерение противозаконно да ги присвои,като е употребил заплашване и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 4 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 36 от НК, му е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

Със същата Присъда подсъдимият Д.Н.Д.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 28.05.2016 година в село Давидово,област Силистра,в дом на улица"Втора"№ 13,в съучастие като извършител заедно с лицата:А.С.А.-***,непълнолетната Т.В.Г.-*** и Т.Д.Т.-*** е отнел чужди движими вещи:1 брой мобилен телефон марка"Самсунг“,модел S3 мини на стойност 229,00 лева,1 брой мобилен телефон марка“Нокиа“,модел 1208 на стойност 40,00 лева,1 брой мобилен телефон марка"Нокиа“,модел от 2010 година с неустановена стойност и дебитна карта,всички вещи на обща стойност 269,00 лева от владението на Р.А.М.-от село Давидово,с намерение противозаконно да ги присвои,като е употребил заплашване и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК, му е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 61 точка 3 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.,

Със същата Присъда подсъдимият А.С.А.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 28.05.2016 година в село Давидово,област Силистра,в дом на улица"Втора"№ 13,при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Д.Н.Д.-***,непълнолетната Т.В.Г.-*** и Т.Д.Т.-*** е отнел чужди движими вещи:1 брой мобилен телефон марка"Самсунг“,модел S3 мини на стойност 229,00 лева,1 брой мобилен телефон марка“Нокиа“,модел 1208 на стойност 40,00 лева,1 брой мобилен телефон марка"Нокиа“,модел от 2010 година с неустановена стойност и дебитна карта,всички вещи на обща стойност 269,00 лева от владението на Р.А.М.-от село Давидово,с намерение противозаконно да ги присвои,като е употребил заплашване и на основание член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 29 алинея 1 буква"б"от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК, му е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ОСЕМ ГОДИНИ,което наказание на основание член 61 точка 2 във връзка с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор,а на основание член 59 алинея 1 от НК е било  приспаднато времето,през което по отношение на подсъдимия А.С.А. е наложено предварително задържане и мярка за неотклонение"Задържане под стража“,считано от 27.07.2016 година.,

Със същата Присъда подсъдимите:Т.В.Г.,ЕГН **********,чрез своята майка и законен представител-СОНЯ ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА,Т.Д.Т.,ЕГН **********,Д.Н.Д.,ЕГН ********** и А.С.А.,ЕГН ********** са били осъдени да заплатят солидарно в полза на ОД на МВР-град Силистра сумата от 545,92/петстотин четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/лева,представляваща направени разноски по делото.,

Със същата Присъда подсъдимите:Т.В.Г.,ЕГН **********,чрез своята майка и законен представител-СОНЯ ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА,Т.Д.Т.,ЕГН **********,Д.Н.Д.,ЕГН ********** и А.С.А.,ЕГН ********** са били осъдени да заплатят солидарно в полза на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 100,00/сто/лева,представляваща направени разноски по делото.

Със същата Присъда СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл и по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената Присъда е останал само подсъдимият А.С.А.,обжалвал я е чрез лицето А. В.,като негов пълномощник,представила се като адвокат,вписана в АК-Варна,с адрес:град Варна,улица"Густкав Вайганд"№ 18 етаж 5,апартамент № 9.Оплакванията в жалбата са само за явна несправедливост на наложеното наказание,като се моли Присъдата да бъде съобразена с минимума по член 199 и член 198 от НК,както и за приложение на член 55 от НК и се моли размерът да е ПЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода".

В съдебно заседание на 02.06.2017 година се явяват не само жалбоподателят А.С.А. и защитата му;но и останалите необжалвали Присъдата подсъдими и защитниците им/служебни и упълномощени такива/-с оглед Определение № 122 ОТ 11.04.2017 година в закрито заседание по ВНДОХ № 139/2017 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,както и с оглед практиката на ВКС на РБ.

От съдебната зала в с.з.на 02.06.2017 година беше освободена:адвокат Р.М.Х..Последната е била посочена от АК-Варна,като служебен защитник на жалбоподателя А.С.А. по искане от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.Тъй като подсъдимият А. е ангажирал упълномощен защитник-адвокат Д.Г.Д.-от АК-Варна,отпадна основанието за  назначаването й за служебен защитник..

От съдебната зала в с.з.на 02.06.2017 година беше освободен и:адвокат И.Д.И.,***.Последният е бил служебен защитник на подсъдимия пред първоинстанционния съд Д.Н.Д..Причината за освобождаването му е обстоятелството,че Д.Н.Д. е ангажирал упълномощен защитник:адвокат Н.А.К.-от АК-Варна.

Непълнолетната Т.В.Г. в с.з.на 02.06.2017 година се явява сама и без служебния си защитник от първата инстанция : адвокат В.Я.К.-***.Последният в молба до съда е посочил,че не може да се яви в насроченото съдебно заседание на 02.06.2017 година.На непълнолетната Т.В.Г. от въззивния съд беше назначен служебен защитник,а именно:адвокат В.Т.В.,***.

В съдебно заседание от 02.06.2017 година във връзка с подадената жалба срещу Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД бяха изразени следните становища :

Жалбоподателят и подсъдим А.С.А. заявява,че поддържа подадената жалба,както и че ако е знаел,че А. В. няма правда да бъде адвокат,сам щял да си напише жалбата или да се обърне към друг адвокат,както и че упълномощил адвокат Д. Д. да го представлява пред въззивната инстанция.

Подсъдимият Т.Д.Т. се явява лично в с.з.на 02.06.2017 година пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и заявява,че:Знае за какво е в съда;доволен е от Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД;няма да я обжалва и няма да се присъединява към жалбата на подсъдимия А.С.А..

Служебният защитник на Т.В.Г.-адвокат В.В.-*** заявява,че е разговарял с подзащитната си,коментирали са възможността да се включи в наказателния процес на втора инстанция и тя е заявила,че не желае да се присъедини към въззивната жалба на подсъдимия А..

Самата Т.В.Г. заявява лично,че не желае да се присъедини към жалбата на подсъдимия А.А.,както и че е доволна от Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Упълномощеният защитник на Д.Н.Д.-адвокат Н.А.К.-от АК-Варна заявява,че подзащитният му Д. не се присъединява към жалбата;доволен е от Присъдата и иска тя да бъде потвърдена изцяло спрямо него.

Самият Д.Н.Д. заявява,че се присъединява към казаното от адвоката си и не иска да се присъединява към жалбата на подсъдимия А.А.,тъй като е доволен от Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

В съдебно заседание от 02.06.2017 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателя и подсъдим А.С.А.-адвокат Д. Д.-от АК-Варна излага съображения,че делото е предрешено предвид обстоятелството,че колежката,която се е явила пред СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,е нямала адвокатски права и при положение,че адвокатската защита е задължителна,практически делото и е било гледано без адвокат.Това се явява съществено процесуално нарушение и основание присъдата да бъде отменена и делото върнато на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за ново разглеждане от друг състав.Моли се Присъдата да бъде отменена само спрямо подзащитния му А.,тъй като по отношение на другите подсъдими присъдата следва да бъд0е потвърдена,тъй като няма подадени жалби или протест.

Жалбоподателят и подсъдим А.С.А. заявява,че поддържа казаното от адвокат Д. Д.,когото е упълномощил за тази инстанция.По отношение на лицето В. заявява,че тя му се е представила като адвокат;че негови близки му я препоръчали,дали му мобилния й телефон и така я ангажирал.Обяснява също така,че знае за представеното пълномощно пред първоинстанционния съд и че той го е подписал,а след това научил,че В. няма адвокатски права и нямало от къде да знае.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че се е подготвил за друг развой на събитията по делото.Предвид обаче обстоятелството,че от приобщените документи е видно,че А. е бил защитаван от лице,което няма адвокатски права,правото на защита на подсъдимия е било нарушено и Присъдата след0ва да бъде отменена.

В последната си дума подсъдимият А. моли за отмяна на Присъдата и да му бъде дадена възможност да се яви с истински адвокат,както и че се присъединява към казаното от защитника си-адвокат Д..

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на подсъдимия А.С.А./поддържана лично от него в съдебно заседание от 02.06.2017 година;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия А. в последната им дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Присъда № 1 от 05.01.2017 година по НДОХ № 303/2016 година състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частите,с които :

 -Подсъдимите:Т.В.Г.,ЕГН **********;Т.Д.Т.,ЕГН ********** и Д.Н.Д.,ЕГН **********,***,са били признати за виновни и осъдени за извършените от тях горецитирани престъпления .;

-Са били присъдени направените по делото разноски,както и

-Първоинстанционният съд се е произнесъл по веществените доказателства по делото,

  Не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

В съдебно заседание на 05.01.2017 година по НДОХ № 303/2016 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са се явили четиримата подсъдими:А.,Д.,Т. и Г.;защитниците им;свидетели;вещи лица и преводач.

В това съдебно заседание на 05.01.2017 година подсъдимият А.С.А. се е явил лично и със служебен защитник-адвокат В. ***.А. В. се е явила също в това съдебно заседание,представила се е като адвокат от Адвокатска колегия-Варна и е представила за това договор за правна помощ с дата:05.01.2016 година,подписан от нея и от подсъдимия А.С.А..Последният е упълномощил В.  да го представлява по НДОХ № 303/2016 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Това е дало основание на първоинстанционния съд с Определение от 05.01.2017 година да освободи адвокат ВЕЛИКОВ от задължението му като служебен защитник на подсъдимия А. и да приеме,че за последния като защитник се явява адвокат В.,от АК-Варна.

От приетите и приложени към материалите по делото с Определение в с.з.от 02.06.2017 година от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД : писмо от АК-Варна с изх.№ 35/01.06.2017 година и удостоверение от АК-Варна,ведно с протокол на АС № 5/12.05.2015 година се установява,че:А. Г. В. е била вписана в регистъра на Адвокатска колегия-Варна в периода 09.05.2000 година-01.05.2015 година.Същата е била отписана от регистъра на Адвокатска колегия-Варна на 01.05.2015 година по нейна молба вх.№ 489/05.05.2015 година и след сигнал по член 5 алинея 2 точка 3 от ЗА.

По безсъмнен,категоричен и безспорен начин е била установена фактическата обстановка,а именно:Че както към момента на явяването си в с.з.на 05.01.2017 година по НДОХ 303/2017 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,така и към момента на депозирането на жалба от А. В.,като пълномощник на подсъдимия А.С.А./вх.№ 167 от 18.01.2017 година по НДОХ 303/2017 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД/ последната не е имала адвокатски права,тъй като от 01.05.2015 година е била отписана от регистъра на Адвокатска колегия-Варна по нейна молба вх.№ 489/05.05.2015 година и след сигнал по член 5 алинея 2 точка 3 от ЗА.

Следва да бъде отбелязано и обстоятелството,че:Както беше посочено по-горе:в съдебно заседание на 05.01.2017 година А. В. се е явила пред първоинстанционния съд и се е представила като адвокат от Адвокатска колегия-Варна.За това е представила договор за правна помощ с дата:05.01.2016 година,подписан от нея и от подсъдимия А.С.А.,без да съобрази обстоятелството,че към дата 05.01.2016 година не е имало : образувано НДОХ № 303/2016 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД/същото е образувано на 10.11.2016 година/;Не е имало нито досъдебно производство,нито Обвинителен акт;Не е имало дори и извършено престъпление-инкриминацията е на 28.05.2016 година !

При така установената по безсъмнен,категоричен и безспорен начин фактическа обстановка,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е била постановена при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия А.С.А. и което нарушение не е било отстранено-по смисъла на член 348 алинея 3 точка 1 от НПК,а именно:делото е било гледано без задължителна защита за подсъдимия А..Последният е бил задържан и защитата му е задължителна-по смисъла на член 94 алинея 1 точка 6 предложение второ от НПК.Същевременно въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че в случая не са налице предпоставките за приложение на член 348 алинея 4 от НПК,тъй като това допуснато съществено нарушение на процесуалните правила е отстранимо.След отмяната на Присъдата и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде осигурена задължителна защита за подсъдимия А.С.А.-било упълномощена защита,било служебна такава.

Следва да бъде отчетен и факта,че при постановяване на Присъдата на първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не е било известно обстоятелството,че към датата на разглеждане и решаване на НДОХ № 303/2016 година А. Г. В. вече не е била адвокат в Адвокатска колегия-Варна.Обстоятелството,че А. Г. В. от 01.05.2015 година не е адвокат от Адвокатска колегия-Варна беше установено при разглеждане на делото от въззивната апелативна инстанция.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частите,с които подсъдимият А.С.А.,*** е бил признат за виновен за извършено от него престъпление по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 29 алинея 1 буква"б"от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,като във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея 1 от НК  и във връзка с член 36 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМ ГОДИНИ и което наказание на основание член 61 точка 2 във връзка с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор,а на основание член 59 алинея 1 от НК е било приспаднато времето,през което по отношение на подсъдимия А.С.А. е било наложено предварително задържшане по мярка за неотклонение"Задържане под стража",считано от 27.07.2016 година се явява постановена при допуснато нарушение по смисъла на член 348 алинея 3 точка 1 от НПК и като такава,следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Същевременно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че не следва да бъде отменяна Присъдата по отношение на Т.В. ГЕОРГИЕВ,Т.Д.Т. и Д.Н.Д.,тъй като в тези й части не е била обжалвана,не е била протестирана,при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила,както и че няма основания за това.

Водим от горното и на основание член 335 алинея 2 предложение последно от НПК  , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е   Ш   И    :

 

ОТМЕНЯ Присъда № 1 ОТ 05.01.2017 година по НДОХ № 303/2016 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частите,с които подсъдимият А.С.А.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен за извършено от него престъпление по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 29 алинея 1 буква"б"от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,като във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея 1 от НК  и във връзка с член 36 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМ ГОДИНИ,което наказание на основание член 61 точка 2 във връзка с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор ; на основание член 59 алинея 1 от НК е било приспаднато времето,през което по отношение на подсъдимия А.С.А. е било наложено предварително задържане по мярка за неотклонение"Задържане под стража",считано от 27.07.2016 година.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1:                            2: