О    П   Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н   И   Е

49

06.02.2018г.     гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в закрито съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                      МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

След като разгледа материалите по ВЧНД №14 по описа на АС-Варна за 2018 година, констатира следното:

 

         Производството е по реда на чл.243 ал.8  от НПК.

         Производството по делото е образувано по жалба от адв.Р.А., представляващ С.Т.И., съпруга на починалото лице Васил Калинов Иванов, против определение на ОС-Силистра,  с което е потвърдено Постановление на ОП-Силистра от 30.11.2017 г., прок.преписка №330/2017 г. на ОП-Силистра, с което е прекратено НП срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.123 ал.1 от НК.

         Недоволна от така постановеното определение е останала С.И., съпруга на починалото лице Васил Иванов в подадената жалбата се сочи, че по отношение на лекуваното лице Иванов след приемането му в болнично заведение в гр.Силистра не са били положени адекватни медицински мерки, поради което се счита, че причина за настъпилата смърт на лицето имат вина лекуващите лекари. Моли настоящата инстанция да отмени постановеното определение на ОС-Силистра и върне делото на ОП-Силистра за доразследване.

         Съдът след като се запозна с материалите по делото установи следното:            

Образувано било предварително производство срещу Неизвестен извършител, за престъпление по чл123 ал.1 НК, за това, че на 21.06.2014г., в гр.Силистра, е причинил смъртта на Васил Калинов Иванов поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност представляваща източник на повишена опасност-медицинска професия.

С определение ОС-Силистра по ЧНД №343/2017 г., постановено на 14.12.2017 г. е потвърдил постановление от 30.11.2017г., по ДП№12/2016г. по описа на ОСлО при ОП-Силистра, прок.преписка №399/2016г., ОП-Силистра, с което е прекратила наказателното производство на основание чл.243 ал.1 т.1 и ал.2 и 4НПК вр.  чл.24 ал.1 т.1 НПК.

         Окръжен съд-Силистра и Окръжна прокуратура –Силистра са приели за установено от фактическа страна следното:

         На 12.06.2014 г. Васил Калинов Иванов (починал) и неговата съпруга - свидетелката Стояна И. са били в с. Слатина, когато по обяд Иванов се е почувствал зле. Св. И. е предположила, че съпруга и е повишил кръвно налягане, тъй като го е боляла главата, бил е зачервен и е повръщал, поради което му е измерила кръвното и е установила, че е 220/100. Веднага св. И. му е дала хапчета, които той по принцип е приемал - „Хлофазолин“, „Реновиа“ и „Тезео“. След като Иванов е поспал малко, св. И. отново му е премерила кръвното налягане, установила е че е 135/80 и са се прибрали в гр. Силистра.

На следващия ден - 13.06.2014 г. сутринта Васил Иванов отново се е почувствал зле, бил е прежълтял и е повръщал, поради което са отишли при личния му лекар- д-р Ралина Станчева. По време на прегледа, личният лекар е поставил диагноза исхемичен инсулт и е написал направление за приемане на лечение в „Неврологично отделение“ при МБАЛ Силистра АД.

         Веднага след това Васил Иванов и съпругата му са посетили МБАЛ АД и той е хоспитализиран в Отделение по Нервни болести на МБАЛ - Силистра с история на заболяването / ИЗ/ № 7171, с предварителна диагноза „Световъртеж от централен произход. При постъпването се е оплаквал от виене на свят, несигурност в походката, залитане, гадене, чувство на „потъване“, данни за повишено кръвно налягане от предходния ден, съпроводено с повръщане. Пациента Иванов  бил прегледан и приет за лечение в Отделение по Нервни болести от д-р Недко Белев Недков, който назначил лечение и клинико -лабораторни изследвания, КАТ, ЕКГ и лечение с Натриев хлорид, Деган, Вицетин, Вестибо. В резултат на проведените клинични прегледи, образни и параклинични изследвания са се установили данни за комбиниран отоневрологичен синдром, мозъчносъдова болест- корова атрофия, зона в дясно голямомозъчно полукълбо, съответстваща на прекаран съдов процес, мозъчна хидроцефалия, хипертонична болест с увеличени сърдечни граници/хипертрофия на миокарда/, белодробен емфизем, захарен диабет 2 тип, затлъстяване в напреднала степен. След хоспитализирането на пациента, същият бил ежедневно преглеждан и лекуван за периода от 13.06.2014 г. до 21.06.2014      г. от д-р Даниела Илиева Илиева, д-р Стоян Георгиев Стоянов, д-р Сурай Шефкет Салиибрям, д-р Силвия Славова Славова - Георгиева, д-р Недков.

         На 14.06.2014 г. на пациента Иванов е била назначена медикаментозна терапия в предвид споделеното от него общо състояние с виене на свят и слабост на левите крайници,синдром на левостранна хемипареза. Направена е рентгенография на бял дроб “Емфиматозен бял дроб“

         На 15.06.2014 г. д-р Шефкет е отбелязал, че няма промяна в състоянието на пациента. Същият е афибрилен, стабилна хемодинамика, лявостранна хемипареза. Същият ден д-р Илиева е отбелязала в декурзус, че болния се оплаква от слабост в крайниците и синдром на левостранна хемипареза.

         На 16.06.2014 г. е осъществена консултация с ендокринолог - Новодиагностициран е /захарен диабет/ЗД тип 2, Дислипедимия, центр.обезитет. Назначена е терапия. Същият ден д-р Стоянов е записал, че болният е спокоен, афебрилен, синдром на левостранна хемипареза.

         На 17.06.2014 г. д-р Илиева е отразила в декурзус, че болният е спокоен, афебрилен, поема храна, течности, със слабост на леви крайници. Същият ден д-р Шефкет е отразил, че пациента е объркан, психомоторно възбуден.

         На 18.06.2014 г. д-р Илиева е отразила в декурзус, че болният е неспокоен, афебрилен. При палпация в епигаструма и корема има болки. Назначена е консултация с хирург за изключване на ОХК.

         На 19.06.2014 г. е направена консултация с хирург и е установено, че няма данни за хирургично заболяване.

         На 20.06.2014 г., д-р Славова е записала в декурзус, че пациента е спокоен, субфебрилен с температура 37.4 градуса, синдром на левостранна хемипареза.

         На 21.06.2014 г. в 8.30 ч. в декурзус е записано, че пациента е с увредено общо състояние, афебрилен, не поема храна и течности. В 11.30 ч. на същата дата е направена консултация с терапевт от кардиологично отделение - д-р Тодоров, който е посочил „касае се за пациент в тежко увредено общо състояние, неконтактен от изследването, със завишени бъбречни показатели“ и е препоръчал да се проведе консултация с нефролог. В 11.30 ч. д-р Славова е отразила, че болния е в тежко общо състояние, подаван е кислород на фракции и в 13.10 ч. е отразила,че въпреки проведените КПР, след спиране на дишането и сърдечната дейност „се прие екзитус леталис в 13.10 ч“.

         След извършената аутопсия на трупа на починалия Васил Иванов е поставена окончателна диагноза за настъпилата смърт - мозъчен инфаркт в дясна средна мозъчна артерия, причинен от тромбоза на церебрални артерии. Остра левокамерна недостатъчност. Белодробен и мозъчен оток. Основно заболяване е хипертонична болест с морфологични промени в мозъка, сърцето, бъбреците, хиалиноза на артериолите на вътрешните органи. Фоновото заболяване на пациента е било захарен диабет и затлъстяване.

Гореописаната фактология се базира на всички събрани писмени и гласни доказателства по делото.

От дадените показания на д-р Тодор Минчев Тодоров - кардиолог,  извършил консултацията на пациента Васил Иванов на 21.06.2014 г., е видно че въз основа на проведените изследвания и ЕКГ не се е налагало консултация с кардиолог. Пациентът е приет и лекуван с исхемичен инфаркт. От кръвните изследвания, които са му били взети на 21.06.2014 г. се установило, че е налице видимо влошаване на бъбречната функция и завишаване неколкократно на бъбречните показатели /урея и креатинин/,заради което е бил извикан и на консулт. Първите му изследвания, при постъпването му в отделението са били в норма.

По делото е назначена Тройна СМЕ и допълнителна към нея от които е видно, че „По отношение на Иванов било проведено комплексно медикаментозно лечение, по отношение на основното и придружаващите го заболявания. Посочените в експертизата лекарства и препарати, с които е лекуван Иванов са приложени в правилните дозировки. Проведеното комплексно консервативно лечение е било правилно, както по отношение на основното заболяване, така и за придружаващите го заболявания. Диагнозата“Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии“, установяването на придружаващите заболявания е изградено върху комплекс от клинични прегледи, образни изследвания, консулти, параклинични изследвания, е била правилна. При проведената патологоанатомична аутопсия и хистологични изследвания, проведените хистологични изследвания от вещите лица са се установили кръвоизливи в мозъчния паренхим, включително в мозъчния ствол. Мозъчносъдовата болест проявена с тези кръвоизливи е причина за смъртта на Васил Иванов. При проведените клинични наблюдения, приложените кардиограми не са се установили данни за ритъмни нарушения. По време на престоя на Иванов в отделението по нервни болести, проявите на хипертонична болест са били овладени. Не са се установили данни за демонстративна сърдечна недостатъчност. Не следва да се приеме „непосредствена причина за смърт остра сърдечна недостатъчност с ритъмно -проводна генеза“, т.е следва да се приеме съвпадение на основното заболяване и причината за смъртта.“

„Не са били установени данни за нарушения извършени по време на лечението на пациента.Васил Калинов Иванов е постъпил в отделението по Нервни болести с увредено здравословно състояние, както по отношение на основното заболяване, така и по отношение на съществуващите и в напреднала степен хронични заболявания - хипертонична болест, захарен диабет, затлъстяване III степен. Възможността за действителното подобряване на здравословното му състояние, предотвратяване на усложнения на мозъчно съдова болест на този увреден терен е била чисто теоретична“.

         Допълнителната СМЕ е направила същите изводи, като в заключение следва да се посочи, че  причина за смъртта на Васил Калинов Иванов е изява на основното заболяване, повод за приемането му в Отделение по неврология, а именно - Мозъчно -съдова болест. Лечението на това заболяване и неговите форми и усложнения е от компетентността на специалистите по неврологични болести. Провеждането на консултация с кардиолог на по ранен етап, при липса на остро или усложнено хронично заболяване на сърдечно съдовата система не би довело до промяна в терапевтичен план, съответно не би променило изхода от лечението на основното заболяване.

         Гореизложените данни са предмет на обсъждане, както от ОП-Силистра в НП, така и от ОС-Силистра в постановеното определение. Извода е един и същ, тъй като данните които са обсъдени в двата акта са от компетентността на медицината и съдът няма как да изрази собствени знания относно тези данни, а единствено дали са допуснати нарушения при лечението на лицето Иванов, които също са от компетентността на медицински лица. Последните излагат в заключенията си на изготвената ТСМЕ и допълнителна такава, че е налице липса на причинна връзка между смъртта на  г-н Васил Калинов Иванов и действия или бездействия на лекарите от Отделение по Нервни болести.

Първоинстанционният съд подробно е обсъдил и извършената проверка по отношение на допуснати нарушения от д-р Недко Недков и факта, че в първоначалния момент на приемане на пациента в болничното заведение не бил извършен консулт с кардиолог, но на този въпрос следва и отговор, че причина за настъпилата смърт не е кардиологичен проблем. Към момента на приемане в болницата на Иванов и извършеното лечение относно неговото заболяване-Мозъчно-съдова болест от специалисти в Отделението по неврология при възникване на необходимост са били назначени и проведени редица консултативни прегледи, като в заключение следва да се посочи, че причина за настъпилата смърт на лицето е Мозъчно-съдова болест. Лечението е било проведено правилно и адекватно, поради и което изводите на ОС-Силистра изложени в постановения съдебен акт са правилни и обосновани, поради което определението на СОС следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.243 ал.8 от НПК АС-Варна 

 

 

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Определение №279, постановено на 14.12.2017 г. по ЧНД №343/2017 г. по описа на ОС-Силистра, с което е потвърдено Постановление на ОП-Силистра от 30.11.2017г., прок.преписка №399/2017г. на ОП-Силистра, с което  е прекратено НП срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл. 123 ал.1 НК.

         Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: