О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер  141/23.04.     2019 година              Град  Варна

 

Варненският апелативен  съд                                  наказателно отделение                            

На  двадесет и трети април                две хиляди и деветнадесета година                                                

В  закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:           М. МАРИНОВА    

                              ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

като разгледа докладваното от  съдия Сапунджиева

ВЧНД                              номер 146                по описа за 2019   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.243,ал.7 от НПК.

Образувано е по жалба на пострадалите А.В., П.Р., Ю.Р., Е.Р., К.Р., М.Р., П.Р., Е.Т., Ф.Т., Е.Т., К.К. и К.Т., чрез адв.Р.И.А.-Софийска адвокатска колегия срещу определение №128 от 14.02.2019г. на Окръжен съд гр.Варна, с което е потвърдено Постановление за прекратяване на наказателното производство от 08.01.2019г.  по ДП №25/2018г. по описа на ОСлС при ВОПр.

В частната жалба се сочат доводи за незаконосъобразност. Счита се, че възприетата от окръжния съд фактическа обстановка, идентична с установената от прокурор от ОПр Варна не съответства на събраните доказателства. Въпреки, че съдът не е кредитирал показанията на св.Н.и Ч.досежно състоянието на  водача на л.а.М.Д., същият е направил извод за неговото влошено здравословно състояние, станало причина за причиненото ПТП. Този извод не почива на събраните по делото доказателства. СМЕ също дава предположения за изпадане на водача в безпомощно състояние предвид установените болестни промени в сърдечносъдовата система. Искането е да се отмени обжалваното определение, като се измени основанието за прекратявнане на наказателното производство в Постановлението на Окръжна прокуратура Варна поради настъпила смърт на дееца.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното:

Частната жалба е подадена от легитимно лице, в законовия срок и разгледана по същество е основателна.

С Постановление от 08.01.2019г. прокурор от Окръжна прокуратура Варна е прекратил наказателното производство на осн. чл.243,ал.1,т.1 във вр. с чл.24,ал.1,т.1 от НПК  приемайки, че деянието не е осъществено от подсъдимия от обективна и субективна страна, тъй като са налице предпоставките на чл.15 от НК.

Постановлението е било обжалвано от Д.А.-наследник на пострадалия В.Д.и  адв.А.А. и адв.Р.А. от САК, като повереници на наследниците на пострадалите Я.Р.и У.Т..

С определение  №128 от 14.02.2019г., Окръжен съд гр.Варна е потвърдил Постановлението за прекратяване на наказателното производство от 08.01.2019г.  по ДП №25/2018г. по описа на ОСлС при ВОПр., като законосъобразно.

Видно от постановеното определение, съдът  е изложил съображения досежно законосъобразността на обжалваното наказателно постановление.Това е направено след като съдът е извършил преценка на обосноваността на акта на прокурора и на неговата законосъобразност,като е приел, че изводите на прокурора  почиват на верен и пълен анализ на събраните по делото доказателства и закона е приложен правилно. Същият е счел, че от доказателствата по делото се установят идентични факти с възприетите от прокурора в постановлението за прекратяване, като е достигнал до същите правни и фактически изводи.

Установените фактически обстоятелсва са следните:

На  08.02.2018г. свид. Х.управлявал влекач „Ман" модел „ ТГС" с per. № X 7219 КА с полуремарке марка „Кнапен к 100", с per. № X 0398 EH като потеглил от гр. Хасково около 05.00ч. в посока към гр. Девня, където трябвало да достави отпадъци „PDF". След като преминал по магистралата край гр. Нови пазар, спускайки се по участък с наклон, свидетелят установил, че уредът, отчитащ налягането на влекача, сочи 8-9, което сигнализирало за опасност от блокиране на спирачната система. Водачът включил аварийните светлини и преминал в аварийната лента, където спрял с включени светлини.

По същото време и място, в посока гр. Варна, в средна лента се движел л.а. Мерцедес с per. № Р 3092 ВХ, управляван от М.В.Д.. Същият, заедно със св. Д.А.Л., били собственици на търговско дружество „Демар такси" ООД. В автомобила пътували Я.С.Р.- полски гражданин на задната седалка в дясно и У.Т. - израелски гражданин, на предната седалка в дясно, които следвало да бъдат откарани от х-л „Каро" в гр. Букурещ до гр. Варна, с начален час 06,30 ч. на 08.02.2018г.. Д. издал фактура № 2237/08.02.2018г. за посочената транспортна услуга. Водачът Д. предприел изпреварване на джип „Мицубиши", управляван от св. Н.М.Н., със скорост около 100 км/ч, в който се возела като пътник на предна дясна седалка св. Г.Д.Ч.. След като навлязъл в крайна лява лента и извършил маневрата, Д. завил волана на дясно и се върнал в средната лента. Вместо да изправи волана, за да продължи движението си направо, водачът запазил неговата позиция в дясно и управлявания от него автомобил започнал да навлиза в аварийната лента, като последвал сблъсък с току що спрелия товарен автомобил, с водач св. Хюсню. Вследствие на настъпилото ПТП, настъпила смъртта на водача М.В.Д. и возещите се в автомобила двама чуждестранни граждани - Я.С.Р.- полски гражданин и У.Т. - израелски гражданин. Св.Н.веднага позвънил на тел. 112, като обаждането било регистрирано като сигнал с електронен картон № 18554158 в 09.18ч. на 08.02.2018г. и в 09.23ч. било предаден на дежурен ОДЧ при ОД - МВР - Варна с електронен картон с № 18554181. Последвали 5 обаждания от лица, преминаващи покрай мястото на инцидента след неговото настъпване на национална система 112 . Същите били регистрирани и обединени с електронен картон №18554158. На мястото на произшествието пристигнали служители на полицията,  извършен бил оглед от разследващ полицай, обективиран в протокол от 08.02.2018г., изготвени били и снимки и  фотоалбум.

Безусловната необходимост от специални знания в областта на науката и техниката по въпроси свързани с механизма и причините на причиненото ПТП, е предпоставила ползването на компетентната експертна оценка на съществуващите фактически данни, изведени от доказателствените източници- протокол за оглед на местопроизшествие, фотоснимки, свидетелски показания и др.., за изясняване на възникналите въпроси. Изготвената автотехническа експертиза изключително подробно, професионално и същевременно разбираемо е дала отговор на тези въпоси. Същата е коментирана от първоинстанционния съд, като правилно нейните фактически констатации са възприети безкритично.

От експертното заключение се установява, че причината за настъпилото ПТП е навлизането на л.а.Мерцедес, управляван от Д., във аварийната лента, където е бил позициониран товарен автомобил, спрял аварийно, с включен светлинен сигнал. Вещите лица не се ангажират с причините, довели до това движение на лекия автомобил. Категоричен е техния извод, че установената скорост на движение на л.а.Мерцедес-около 135 км./ч не е в причинна връзка със загубата на управление. "С каквато и скорост да се е движили лекия автомобил, би настъпило ПТП, при този механизъм на възникване".

Фактите, дали основание на Окръжна прокуратура за приеме случайно деяние са свидетелските показания на водача на изпреварвания автомобил-св.Н.и пътуващата в същия-св.Ч.. Правилно окръжния съд не е кедитирал техните показания досежно здравословното състояние на водача на л.а.мерцедес-Д., тъй като същите почиват само и единствено на предположения. Що се отнася до заключението на СМЕ, на което са стъпили както Окръжна прокуратура, така и проверявания съд, настоящия състав не възприема техните изводи.

Видно от експертизата, при извършената аутопсия на труп, са установени болестни промени в сърдечно съдовата система на Д..Вещите лица приемат, че същите "могат да се приемат като причина за изпадане в безпомощно сйстояние в резултат на изразен болкови синдром в сърдечната област, вкл.колапс и загуба на съзнание". Настоящият състав намира, че този извод на вещите лица не е с достатъчна степен на категоричност. Няма други данни по делото и са изчерпани процесуалните способи за събиране на такива за установяване по безспорен и категоричен начин  на този процес.

В самото постановление е налице противоречие между анализа на доказателствата и направения извод. От една страна се коментира "предполагане" на причините за ПТП от страна на двамата свидетели и "възможност" за изпадане в безсъзнателно състояние от СМЕ, а в същото време се прави извод за случайно деяние, поради влошаване на здравословното сътояние на М.Д..

По делото е безспорно установено загуба на управлението на управляваното МПС от водача Д.. Причините за това не могат да бъдат установени. Здравословен проблем  би могал да бъде един от тях, но същият не е установен по категоричен начин.

 От събраните на ДП доказателства може с категоричност да се достигне до правния извод, че водачът Д. е нарушил привилото за движение по пътищата, регламентирано в чл.21 от ЗДвП, намиращо се в пряка причинна връзка с инкриминираното ПТП, със съставомерни последици- смъртта на две лица.

Самият окръжен съд е приел в своите мотиви, че "Дали в случая г-н Д. е бил в състояние да преценява пътната обстановка и да взема решения за управлявания от него автомобил е въпрос, на който не би могло да се отговори с категоричност".

Приемайки наличието на "случайно деяние" по чл. 15 НК, се оказва в драстично противоречие с приетите за установени по делото фактически положения, обосноваващи извод за допуснато от водача Д. нарушение на правилата за движение, касаещи контрола над превозното средство, в комплекс с напускането на собствената лента и навлизане в аварийната такава. Не са налице други установени фактори от вида на внезапно възникнала техническа неизправност, повреди и недостатъци на пътното платно, недоказан здравословен проблем, или изпадане в безпомощно състояние, поставени в основата на причинно-следствения процес на възникване на ПТП.

Анализът на събраните доказателства не позволява да бъде възприето еднозначно становището на обвинението за съображенията, въз основа на които е прието, че производството следва да се прекрати и не позволява на пострадалите да разберат  мотивите, въз основа на които е прекратено производството, което несъмнено има за последица ограничаване на техните права.

В настоящото производството съдът няма правомощия да приема нови фактически положения и чрез своя собствен анализ на събрания и проверен по делото доказателствен материал да решава въпросите по обжалването, а още по-малко да "замести" прокурора, когато в постановлението липсва анализ на доказатестата и да направи съответни фактически и правни изводи. В този смисъл е и Решение №60 от 25.02.2003г. на ВКС по н.д.№703/2002г. на първо н.о.

По изложените съображения, настоящия състав намира проверяваното определение за неправилно, а постановеното прекратително постановление за необосновано, доколкото приетите фактически обстоятелства не са обосновани чрез точен и непротиворечив доказателствен анализ. Същото налага да бъде отменено определението на окръжния съд и обжалваното постановление, като делото да бъде върнато на Окръжна прокуратура Варна.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №128 от 14.02.2019г. на Окръжен съд гр.Варна по ЧНД№85/2019г.

ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от 08.01.2019г.  по ДП №25/2018г. по описа на ОСлС при ВОПр.

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно е не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

ЧЛЕНОВЕ:1.                                  2.