Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 76

 

Варна , 13.04.016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Осемнадесети Март,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор РУЖА ГОЛЕМАНОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 15 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 94 от 19.10.2015 година по НДОХ № 703/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимите:З.А.Я.,ЕГН ********** и Я.А.Я.,ЕГН **********,*** са били признати за виновни в това,че:На 27.02.2015 година в град Варна,в съучастие,като съизвършители помежду си,при условията на опасен рецидив,с цел да набавят за себе си имотна облага,възбудили и поддържали у Г.Й. К. заблуждение и с това му причинили имотна вреда в размер на 145,35 лева и на основание  член 211 от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и във връзка с член 54 от НК са им били наложени наказания,както следва:на подсъдимия З.А.Я.-"Лишаване от свобода"за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание да бъде изтърпяно първоначално в ЗАТВОР при СТРОГ режим;на подсъдимия Я.А.Я.-"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно първоначално в ЗАТВОР при СТРОГ режим.

Със същата Присъда подсъдимият З.А.Я. е бил признат за виновен в това,че:На 27.02.2015 година в град Варна,при условията на опасен рецидив,отнел чужди движими вещи-сумата от 14 лева от владението на Г.Й. К.,без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои,като употребил за това сила и на основание член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание да бъде изтърпяно първоначално в ЗАТВОР при СТРОГ режим,а на основание член 304 НПК подсъдимият З.А.Я. е бил признат за невинен за това да е извършил деянието чрез употреба на заплаха,както и в съучастие като съизвършител с подсъдимия Я.А.Я..

Със същата Присъда на основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия З.А.Я. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания,а именно:"Лишаване от свобода"за срок ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание да бъде изтърпяно първоначално в ЗАТВОР при СТРОГ режим.

Със същата Присъда подсъдимият Я.А.Я. е бил признат за невинен в това:На 27.02.2015 година в град Варна,в съучастие като съизвършител с подсъдимия З.А.Я.,при условията на опасен рецидив да е отнел чужди движими вещи-сумата от 14 лева от владението на Г.Й. К.,без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои,като е употребил сила и заплашване и на основание член 304 от НПК е бил оправдан по възведеното му обвинение  за престъпление по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК.

Със същата Присъда на основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено времето,през което подсъдимите З.А.Я. и Я.А.Я. са били с мярка за неотклонение"Задържане под стража”, считано от  07.03.2015 година;както и осъдени всеки един от подсъдимите да заплатят направените по делото разноски в размер от по 34.84 лева за всеки един от тях в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Варна.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият Я.А.Я.,обжалвал я е чрез служебния си защитник-адвокат Й.М.-***,като необоснована,незаконосъобразна и постановена при непълнота на доказателствата,като се моли да бъде намален размера на наказанието"Лишаване от свобода"Съображения в тази насока са изложени в допълнителното писмено изложение за допълване на доводите във въззивната жалба.Подсъдимият Я.А.Я. също е обжалвал Присъдата със саморъчно написана жалба,като моли за намаляването й/на Присъдата/с 1/3.

Недоволен от така постановената Присъда е останал и подсъдимият З.А.Я.,обжалвал я е със саморъчно написана жалба по съображения,че тя/Присъдата/е несъразмерно висока и моли за нейното  намаляване.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните изложиха следните становища :

Служебният защитник на жалбоподателя и подсъдим Я.А.Я.-адвокат Й.М.-*** излага съображения,че поддържа изцяло оплакванията в подадената въззивна жалба и в допълнителното изложение за допълване на доводите към нея.

Служебният защитник на жалбоподателя и подсъдим З.А.Я.-адвокат Е.Ф.-*** излага съображения,че поддържа оплакванията в жалбата и моли за изменение на Присъдата по отношение на подсъдимия,тъй като извършеното от него деяние не следва да бъде квалифицирано като грабеж,а като кражба;както и че не е бил осъществен състав на член 211 от НК във връзка с член 209 от НК.Прави се и оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание и моли за намаляването му.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР дава заключение,че и двете жалби на подсъдимите:З.А.Я. и Я.А.Я. се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение и да бъде потвърдена Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилнах и излага подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимият Я.А.Я. моли да бъде намалено наложеното му наказание.

В последната си дума подсъдимият З.А.Я. заявява,че не бил извършил грабеж и моли съда да се върне към първоначалното му обвинение в РАЙОНЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбите на подсъдимите З.А.Я. и Я.А.Я.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимите Я.Я. и З.Я. в последната им дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивните жалби на З.А.Я. и Я.А.Я. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателните й части:частично по обвинението по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК-по отношение на подсъдимия З.А.Я./да е извършил деянието чрез употреба на заплаха,както и в съучастие като съизвършител с подсъдимия Я.Я./ и по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК-за подсъдимия Я.А.Я.,не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

Свидетелят К. бил 14-годишен,а свидетелят А. бил 15-годишен.Първият от тях бил много нисък,слаб и видът му не отговарял на действителната му възраст.

На 27.02.2015 година двамата свидетели се движели в град Варна от рехабилитационния център до стадион"Спартак” към Ж.К.”Чайка”.В близост до подлеза на спирка"Дубровник"към тях приближили двамата подсъдими. Подсъдимият З.Я. спрял момчетата и ги попитал в кое училище учат,след него същия въпрос им задал и вторият подсъдим.След като чули отговора на свидетелите подсъдимият З.Я. разказал измислена история как  преди дни лице от това училище на име Г. взел пари от негов родственик А.,което било лъжа и тази лъжа била подкрепена и от подсъдимия Я.Я..След това подсъдимият З.Я. останал със свидетеля К.,като по негово указание другият подсъдим и свидетелят А. отишли встрани.

Подсъдимият З.Я. поискал личната карта на свидетеля К. уж да се убеди,че той не е лицето Г..След това накарал момчето да покаже и контактите в мобилния си телефон уж да се увери,че не е това измислено лице.После поискал свидетелят да му даде телефона си под предлог,че иска да се убеди повторно,какви са контактите и задържал телефона в себе си.

След това подсъдимият З.Я. накарал момчетата да разменят местата си и така при него дошъл свидетеля А.,а свидетеля К. отишъл при другия подсъдим.

Със свидетеля А. подсъдимият З.Я. повторил същите действия,но свидетелят отказал да му даде телефона си за лична проверка на контактите.След това подсъдимият доизмислил историята като казал,че на роднината му този Г. взел и сума в размер на 50 лева,като попитал свидетеля има ли свидетеля К. пари.Свидетелят А. отговорил,че не знае.След това,по указание на подсъдимия З.Я. момчетата отново разменили местата си.Докато свидетелят К. бил при подсъдимия Я.Я. последният  потвърждавал така измислената и разказана от подсъдимия З.Я. история.

Когато свидетелят К. отново отишъл при подсъдимия З.Я. той и на него казал за уж отнетите 50 лева и поискал момчето да му покаже парите си.Към този момент свидетелят вече бил силно притеснен от ставащото.Разплакал се,извадил намиращите се в него банкноти на стойност 14 лева и ги показал,като ги държал в ръката си.Подсъдимият З.Я. посегнал и макар и с минимално усилие взел парите.В този момент подсъдимият Я.Я. и свидетелят А. били на разстояние от тях и този подсъдим не взел участие при отнемането на сумата.

Подсъдимите не се отдалечили веднага,а продължили да заблуждават момчетата и да извършват действия,с цел да ги накарат да повярват в разказа за лицето Г..Когато в един момент свидетелят К. поискал подсъдимия З.Я. да му върне мобилния телефон,последният отказал.

Четиримата тръгнали заедно.малко след това спрели и подсъдимият З.Я. казал,че отива да позвъни на роднината си да се покаже и да ги увери,че никое от момчетата не е Г..Малко по-късно и подсъдимият Я.Я. казал,че ще отиде и ще провери какво става и се отдалечил.Свидетелите изчакали 5-6 минути и си тръгнали.

Свидетелят К. разказал на майка си,какво се е случило и тя незабавно сигнализирала полицията.

Същия ден около 15,00-15,30 часа подсъдимият З.Я. отишъл в магазин за мобилни телефони и аксесоари и продал на свидетеля Г. отнетия мобилен телефон,като получил за него сума в размер на 30 лева.При това уверил свидетеля,че по-късно ще му занесе и документите на телефона.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и по така образуваното досъдебно производство били установени като извършители братята З. и Я. ЯНЧЕВИ,които били задържани за 24-часа на 06.03.2015 година.

На 06.03.2015 година свидетелят К. разпознал двамата подсъдими

На 07.04.2015 година свидетелят Г. разпознал подсъдимия З.Я..

На 16.04.2015 година и свидетелят А. също разпознал двамата подвсъдими.

От заключението на оценителната експертиза е било установено,че стойността на отнетия мобилен телефон възлиза на сумата от 145,35 лева.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена след подробен,пълен и комплексен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства;дал е обосновани отговори защо кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели:К.,А. и Г.;както и защо частично е кредитирал обясненията на  подсъдимия З.Я.,дадени в съдебно заседание.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и изцяло в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си подсъдимите З.А.Я. и Я.А.Я. *** са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 211 от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК;а само подсъдимият З.А.Я. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 199 алинея 1 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК.

Престъпленията двамата подсъдими са осъществили при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК,тъй като са съзнавали общественоопасния характер на деянията си,предвиждали са общественоопасните им последици и са искали настъпването им.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията както в допълнителното писмено изложение за допълване на доводите към въззивната жалба на адвокат Й.М.-***,като служебен защитник на подсъдимия Я.А.Я.;така и в становището на служебния защитник на подсъдимия З.А.Я.- адвокат Е.Ф.-*** в съдебно заседание по съществото на делото пред въззивната инстанция за това,че двамата подсъдими не са осъществили престъпния състав на член 211 от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения:По безсъмнен и категоричен начин,с оглед подробните и взаимно допълващи се показания на свидетелите:ГЕОРГИ К. и  Й. А.,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че с деянията си и двамата братя подсъдими са извиршили измамни действия,като в тази насока по-активната роля е била тази на подсъдимия З.Я..  

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също така прави и изводите си,че оплакванията на адвокат Е.Ф.-*** в съдебно заседание по съществото на делото пред въззивната инстанция за това,че нейният подзащитен-подсъдимият З.А.Я. с деянието си не е осъществил престъпление по член 199 от НК,а такова по член 196 от НК се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по съображения,че:По безсъмнен,категоричен и безспорен начин по делото първоинстанционният съд е приел за установено,чек когато свидетелят К. отново отишъл при подсъдимия З.Я.,последният му казал за уж отнетите 50 лева и поискал момчето да му покаже парите си.Силно притеснен от ставащото,свидетелят се разплакал ,извадил намиращите се в него банкноти на стойност 14 лева и ги показал,като ги държал в ръката си.В този момент подсъдимият З.Я. посегнал и с минимално усилие взел парите от ръцете на свидетеля.

След като  подсъдимият З.Я. е отнел паричната сума от 14 лева в присъствието на свидетеля К.,от ръцете му,без негово знание и съгласие,макар и след употреба на малка по интензитет сила,то в никакъв случай престъпното деяние не може да бъде квалифицирано като кражба,а законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд го е квалифицирал като грабеж.

Постановената Присъда от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не се явява и явно несправедлива/със завишени по размер наложени на двамата подсъдими наказания"Лишаване от свобода"/.

При определяне размера на наказанията"Лишаване от свобода"на двамата подсъдими З. и Я. ЯНЧЕВИ първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че както деянията,така и личностите на подсъдимите са с висока степен на обществена опасност:Преди извършване на престъпните деяния по настоящото дело подсъдимият З.Я. е бил осъждан общо 12 пъти/от които 11 пъти за грабеж/,а подсъдимият Я.Я. е бил осъждан общо 7 пъти,като последното му осъждане е било за извършено от него престъпление по член 196 от НК с влязла в сила Присъда от месец Юли 2013 година.

При определяне размера на наказанията"Лишаване от свобода"на подсъдимите първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимите:частичните им самопризнания,а като отегчаващи такива:предходни осъждания,невлияещи на квалификацията на престъпленията по настоящото дело,като наложените наказания на двамата подсъдими за престъплението по член 211 от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК по размер са близки до минимума и далече под средния размер.

Наложеното наказание на подсъдимия З.Я. за престъплението по член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198  алинея 1 от НК по размер също е близко до минимума и далече под средния размер по този текст от НК.

По отношение подсъдимия З.Я.:Следва да бъде отбелязано и че след налагане на основание член 23 алинея 1 от НК този подсъдим да изтърпи най-тежкото от така определените му наказание,не е приложил и разпоредбата на член 24 от НК-за увеличаване размера на определеното общо най-тежко наказание.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените наказания"Лишаване от свобода"на двамата подсъдими З. и Я. ЯНЧЕВИ,с оглед личността им,тяхното поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите както на специалната,така и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК и че размерът на тези наказания не следва да бъде намаляван.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивните жалби на подсъдимите З.А.Я. и Я.А.Я.  се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че както във фазата на досъдебното производство,така и   във фазата на съдебното следствие не са били допуснати нарушения на процесуалните правила,които да са съществени,да са отстраними и да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимите З.А.Я. и Я.А.Я.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                Р     Е     Ш     И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 94 от 19.10.2015 година по НДОХ № 703/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:З.А.Я.,ЕГН ********** и Я.А.Я.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

 

                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: