Р Е Ш Е Н И Е

 

27

 

                                       Варна,26.02.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Тридесет и първи Октомври,две хиляди и тринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

       Секретар С.Д.

       Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 183 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда № 12 от 18.05.2013 година по НДОХ № 515/2012 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.А.А.,,ЕГН **********,***,е бил признат за виновен в това,че:На 16.02.2011 година в село Памукчии,област ШУМЕН,в съучастие като съизвършител с:Р.И.А.,*** и И.А.А.,***-съизвършители,направил опит да отнеме сумата от 17,00/седемнадесет/лева от владението на А.А.Р.,от село Памукчии,област ШУМЕН,с намерение противозаконно да ги присвои,като употребил за това сила и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини,като е било придружено с убийство на А.А.Р.-88 годишна и деянието е било извършено при условията на опасен рецидив и на основание член 199 алинея 2 точка 2 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК във връзка с член 29 алинея 1 буква”б”от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание”Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено предварителното задържане за подсъдимия М.А.А.,считано от 18.02.2011 година до влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда подсъдимият Р.И.А.,ЕГН **********,***,е бил признат за виновен в това,че:На 16.02.2011 година в село Памукчии,област ШУМЕН,в съучастие като съизвършител с:М.А.А.,*** и И.А.А.,***-съизвършители,направил опит да отнеме сумата от 17,00/седемнадесет/лева от владението на А.А.Р.,от село Памукчии,област ШУМЕН,с намерение противозаконно да ги присвои,като употребил за това сила и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини,като е било придружено с убийство на А.А.Р.-88 годишна и на основание член 199 алинея 2 точка 2 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание”Лишаване от свобода” за срок от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено предварителното задържане за подсъдимия Р.И.А.,считано от 18.02.2011 година до влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда подсъдимият И.А.А.,ЕГН **********,***,е бил признат за виновен в това,че:На 16.02.2011 година в село Памукчии,област ШУМЕН,в съучастие като съизвършител с:М.А.А.,*** и Р.И.А.,***-съизвършители,направил опит да отнеме сумата от 17,00/седемнадесет/лева от владението на А.А.Р.,от село Памукчии,област ШУМЕН,с намерение противозаконно да ги присвои,като употребил за това сила и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини,като е било придружено с убийство на А.А.Р.-88 годишна и на основание член 199 алинея 2 точка 2 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание”Лишаване от свобода” за срок от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено предварителното задържане за подсъдимия И.А.А.,считано от 18.02.2011 година до влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият М.А.А. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-Шумен сумата от 1 288,79 лева,представляваща направени разноски по делото от досъдебното производство и сумата от 1501,46 лева,представляваща направени по делото разноски за съдебното производство по сметка на бюджета на съдебната власт.

Със същата присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият Р.И.А. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-Шумен сумата от 1 288,79 лева,представляваща направени разноски по делото от досъдебното производство и сумата от 1501,46 лева,представляваща направени по делото разноски за съдебното производство по сметка на бюджета на съдебната власт.

  

 

 

  

Със същата присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият И.А.А. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-Шумен сумата от 1 288,79 лева,представляваща направени разноски по делото от досъдебното производство и сумата от 1501,46 лева,представляваща направени по делото разноски за съдебното производство по сметка на бюджета на съдебната власт.

Със същата присъда на основание първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволни от така постановената присъда са останали и тримата подсъдими,които са я обжалвали с отделни жалби.

В жалбата на защитата на подсъдимия И.А.А.-адвокат Ф.Л.,се сочи,че присъдата е била постановена в нарушение на закона и при съществено нарушение на процесуалните правила.На основание член 334 алинея 1 точка 1 от НПК се моли присъдата да бъде отменена и делото върнато на прокурора или на първоинстанционния съд.На основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК се моли присъдата да бъде отменена и постановена нова такава,с която подсъдимият А. да бъде оправдан изцяло.

Присъдата е била обжалвана и от подсъдимия И.А.А. със саморъчно написана жалба,в която се твърди,че не бил извършил такова престъпление,в което е обвинен.

В жалбата на защитата на подсъдимия Р.И.А.-адвокат К.Г.-***,се сочи,че присъдата е била постановена в нарушение на закона и при съществено нарушение на процесуалните правила.На основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК се моли присъдата да бъде отменена и постановена нова такава,с която подсъдимият А. да бъде оправдан изцяло.Алтернативно на основание член 337 алинея 1 точка 2 от НПК се иска приложение на закон за по-леко наказуемо престъпление,а именно:по член 170 от НК.

Присъдата е била обжалвана и от подсъдимия Р.И.А. със саморъчно написана жалба,в която се твърди,че не бил извършил престъплението,в което е обвинен.

В саморъчно написаните си жалби подсъдимият М.А.А. сочи,че не бил извършил престъплението и моли от Апелативния съд да бъде разкрита обективна истина.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Служебната защита на жалбоподателя и подсъдим И.А.А.-адвокат Ф.Л.-***,излагайки подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си,моли за нейното уважаване,а именно:Или да бъде отменена присъдата и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд или да бъде отменена присъдата и подсъдимият  И.А.А. да бъде оправдан,тъй като по делото нямало доказателства,които да сочат неговата съпричастност към деянието.

Служебната защита на жалбоподателя и подсъдим Р.И.А.-адвокат К.Г.-***,излагайки съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си и позовавайки се на съдебна практика на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,моли:Да бъде намалено наказанието на подсъдимия А.;да бъде отменена присъдата и подсъдимия А. да бъде оправдан или:да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление-по член 170 от НК.

Служебната защита на жалбоподателя и подсъдим М.А.А.-адвокат Д.А.-***,излага съображения,че се присъединява към аргументите на адвокат Л.,тъй като те в по-голямата си част засягат и нейния подзащитен.Моли се за преквалификация на деянието;за отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане;както и за намаляване размера на наказанието..

Представителят на държавното обвинение,излагайки съображения по оплакванията в жалбите и на тримата подсъдими,дава заключение,че и трите жалби се явяват неоснователни,а постановената присъда е правилна и следва да бъде потвърдена.

За прецизност се излагат съображения,че подсъдимият И.А. е бил осъден като съизвършител при извършване на деянието грабеж с убийство,като корекцията следва да бъде,че е действал като помагач.

В последната си дума пред въззивната апелативна инстанция подсъдимите заявяват следното :

Подсъдимият И.А.:Че не е извършил такова престъпление,нeвинен е и моли да бъде оправдан.

Подсъдимият Р.А.:Че моли да бъде върнато делото на Окръжния съд,че е невинен и не е убивал никого.

Подсъдимият М.А.:Моли да бъде върнато делото за ново разглеждане,че не е извършил убийство.Същевременно било вярно,че бил нарушил закона,защото влязъл в чужд имот;но да бъде съден за това,което е извършил,а не за това,което не е направил.

Въззивната апелативна инстанция,след като прецени доводите на страните,становището на подсъдимите:И.А.А.,Р.И.А. и М.А.А. в последната им дума,както и след цялостна служебна проверка на присъдата,с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбите и на тримата подсъдими И.А.А.,Р.И.А. и М.А.А. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Пострадалата А.А.Р. на 88 години,от село Памукчии, обл.Шумен живеела сама в къщата си в посоченото село на улица+Кишинев” №1.През последните 20 години по-голямата част от времето си същата прекарвала в този имот.В същото село живеела и свидетелката ЕМИНЯ ШЮКРЮ С.,дъщеря на пострадалата,но в друг имот на улица”Стара планина”№8.

На 16.02.2011 година свидетелката С. била до около 18,00 часа в дома на майка си и след това си тръгнала а пострадалата Р.,като всеки път останала сама в къщата си.

Подсъдимите:М.А.А.,Р.И.А. и И.А.А. ***. Тримата били безработни.Осъждани са били за престъпления против собствеността,а подсъдимият Р.И.А. - и за престъпление против личността.

На 16.02.2011 година подсъдимият Р.И.А. отишъл в дома иа М.А.А. и му предложил да отидат до село Памукчии,откъдето да откраднат пари.Подсъдимият М.А.А. се съгласил,взел маскировъчното си яке и плетената си шапка с емблема отпред и двамата още същата вечер отишли до село Памукчии с автомобила на бащата на подсъдимия Р.И.А. - подсъдимият И.А.А..Тримата заедно отишли до къщата на пострадалата впоследствие А.А.Р..Подсъдимите М.А. и Р.И. предварително закрили лицата си с шапки с изрязани отвори за очите. Подсъдимият Р.И.А. носел на ръцете си ръкавици.За да влязат в стаята,в която била пострадалата той разковал стъклото на единия от прозорците.Подсъдимите М.А. и Р.И. влезли вътре,а подсъдимият И.А. останал навън да охранява и да предупреди в случай на нужда.Подсъдимият Р.И.А. започнал да нанася многобройни силни удари по главата и тялото на пострадалата,да й крещи да каже къде са парите.През това време подсъдимият М.А.А. започнал да премества,събаря и разхвърля предметите из стаята,търсейки пари.Докато правел това,подсъдимият М.А. намерил в чанта коран и накарал пострадалата да целуне корана и да се закълне,че няма пари.Когато тя сторила това,двамата подсъдими напуснали дома й.

След това тримата подсъдими се отправили към колата,като по пътя минали покрай контейнер за отпадъц,където подсъдимите М.А. и Р.А. изхвърлили шапките и ръкавиците си.Потеглили обратно към село Преселка,като по пътя им свършил бензина.Тогава оставили колата и се прибрали пеш.

Вследствие нанесения побой,пострадалата получила множество травми,в резултат на които няколко часа по-късно починала.

На следващия ден около 17.00 часа свидетелката Е.С. изпратила сина си С.,за да види баба си.Той се върнал изплашен и казал,че при баба му е влизал някой.Свидетелката С. веднага отишла в къщата на майка си и като влязла,видяла че вътре в къщата всичко е разхвърляно.Намерила майка си - пострадалата Р. на леглото лежаща по гръб и безжизнена.

На другия ден Е.С.,като разчиствала намерила една синя престилка на майка си,като в джоба на престилката й намерила носна кърпа вързана във форма на възел.Като развързала възела там намерила пари общо 17 лева в книжни банкноти и монети.

 

От заключението на съдебно-медицинската експертиза за оглед и аутопсия на труп е видно, че на пострадалата А. Р. на 88 години са причинени следните  травматични увреждания:съчетана травма на глава и шия,гръден кош,корем и крайнициерепно мозъчна травма,шийна травма, гръдна травма,коремна травма и травма на крайниците.Установените травматични увреждания са причинени от действието на твърди тъпи предмети по механизма на удар, натиск и триене.Повечето от тях са причинени със значителна сила,достатъчна да причини счупване на кости на лицевия череп и множество ребра.В областта на шията травмите отговарят да са получени от сравнително краткотраен,но силен натиск в областта на корена иа езика, подезичната кост и щитовидния хрущял.

Причината за смъртта на А. Р. е била тежка съчетана черепно-мозъчна,гръдна и коремна травма,довели до развитие на дихателна и съчетана съдова недостатъчност,които са били и непосредствен механизъм за настъпването й.При определени условия сама по себе си и травмата на шията е било възможно да доведе до смърт.Според експертите смъртта е настъпила сравнително бързо в рамките на минути до 1-2 часа и е в пряка причинно следствена връзка с получените увреждания.

Видно от заключението на допълнителната съдебно-медицинска експертиза,темпа на настъпване на смъртта се преценява на основата на тежестта и вида на нараняванията.Според индивидуалните особености на пострадалата при така констатираните травми може да доведе до бързо настъпване на смърт в рамките на 10-15 минути:време за развитие на белодробния оток и мозък,така и в един по-продължителен период - в рамките на часове.В конкретния случай според експертите вероятната смърт е настъпила часове след нанесения побой:в периода между 08„00 часа и 14.00 часа на 17.02.2011 година.Съществувала е пряка причинно-следствена връзка между получените увреждания и смъртта на пострадалата.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,обстоятелствен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства,а именно:

Подробно са били обсъдени гласните доказателства:показанията на свидетелите:Е.С.,С.,С. С.ОВ,Д.Й.,А.А.,С.Т.,Р.Ф.,Я. Х.,Л.Х.,Ю.А.,С.Б..Първоинстанционният съд е отчел обстоятелството,че свидетелите не са били преки очевидци на извършеното от тримата подсъдими спрямо пострадалата А.  А.Р.,като същите депозират показания за различни етапи във времето преди и след извършване на престъплението от тримата подсъдими.Така например:свидетелите:Е.С.,С. С.ОВ,Д.Й.-роднини на пострадалата са депозирали показания за обстановката на стаята на пострадалата А. Р. непосредствено след извършване на престъплението.Свидетелката  А.А. - магазинерка в магазина на село Памукчии,при която последно е пазарувала пострадалата с банкнота от 20 лева.Показанията на свидетеля д-р С.Т.,който е наричал пострадалата”желязната лейди”и е депозирал показания,че тя не е страдала от неизлечими заболявания,а е имала само високо кръвно налягане,обяснимо за възрастта й.Убедителни и последователни са били показанията на свидетелката Л.Х.,която е депозирала показания относно непоколебимото намерение на подсъдимия И.А. да се оттърве от обувките си, с които е бил на местопрестъплението.

Показанията на посочените по-горе свидетели са били убедителни,последователни,взаимно допълващи се,в синхрон с останалите събрани по делото писмени и веществени доказателства,като законосъобразно и обосновано са били кредитирани от първоинстанционния съд.

Задълбочено и подробно са били обсъдени писмените доказателства по делото,както и предявените на основание чл.284 от НПК веществени доказателства.

От многото обсъдени писмени и веществени доказателства от първоинстанционния съд следва да бъде отчетено заключението на ДНК експертизата на веществени доказателства става по обектите 1 ”а” и 2 "а” - ръкавици,от външната страна на които имало човешка кръв,чийто профил напълно съвпадал с този на сравнителния материал на пострадалата А.А.Р..Клетъчният материал по обекти 1 ”б” - ръкавица от вътрешната част има ДНК профила,който напълно съвпадал със сравнителния материал на подсъдимия Р.И.А..Върху обект № 7:шапка е била наблюдавана смес от клетъчен материал на индивиди от мъжки пол,които съвпадали напълно с ДНК профилите на тримата подсъдими:М.А.А., Р.И.А. И И.А.А..Законосъобразни и обосновани са били направените изводи от първоинстанционния съд,че човешката кръв по външната страна на ръкавиците е била на пострадалата А.А.Р.,а клетъчният материал ог вътрешната страна на ръкавиците е бил на подсъдимия Р.А..

Задълбочени и подробно са били обсъдени и заключенията на вещите лица по съдебно-медицинската експертиза,съдебно-графическата експертиза,заключенията иа комплексните съдебно­психиатрични и психологически експертизи по отношение на тримата подсъдими;заключението на съдебно-медицинската експертиза на веществени доказателства;заключението ва ДНК експертиза №11/ДНК-30/2011 година,изготвена в хода на ДП;заключенията на назначените в хода на съдебното следствие ДНК експертизи.Всички заключения са били поддържани от вещите лица в съдебно заседание и приети от първоинстанционния съд,като пълни обосновани и компетентно дадени и от приобщените писмени доказателства,събрани в хода на досъдебното производство и на съдебното следствие.

Следва да бъде отбелязан и огледа на местопроизшествие от 19.02.2011 ггодина в село Памукчии,на кръстовището на улиците“Витоша” и "Родопи”,на контейнер за битови отпадъци,проведен в присъствието на подсъдимия М.А.А..При този е било  установено,,че в контейнера са били намерени и иззети 2 броя ръкавици:жълти с пет пръста,машинно-плетени,една черна шапка с две дупки,машинно плетена,една дясна ръкавица,една черна плетена шапка с два отвора, с бял надпис“Найк”,една ръкавица от плат, плетена в мръсно - бял цвят,с пет пръста,от другата страна гумирана,с латексово покритие в оранжево.Тези факти са били отразени  и във фотоснимките в албума,приобщен и приложен към огледарисъствувалият на това следствено действие подсъдим М.А. сам е посочил контейнера на органите иа досъдебното производство,защото е знаел,че там са били изхвърлили шапките и ръкавиците,с които са били в дома на пострадалата той и подсъдимия Р.А.,след като са напуснали дома на пострадалата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като,тъй като тези изводи са били направени след пълен,задълбочен,пространен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства по делото и се явяват законосъобразни и обосновани.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си подсъдимите:М.А.А. и И.А.А.  са осъществили поотделно и самостоятелно от обективна и субективна страна престъпния състав на член 199 алинея 2 точка 2 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК във връзка с член 29 алинея 1 буква”б”от НК.

Законосъобразни и обосновани са били направените изводи от първоинстанционния съд,че подсъдимите М.А. и И.А. са извършили престъпленията по настоящото дело при условията на опасен рецидив по смисъла на член 29 алинея 1 буква”б” от НК,предвид предишните им осъждания с влезли в законна сила съдебни актове,с които всеки от тях е осъждан многократно за престъпления от общ характер за тежки умишлени престъпления и налагани наказания”Лишаване от свобода”за повече от една година,които наказания са изтърпявали ефективно.

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си подсъдимият Р.И.А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпления състав на член 199 алинея 2 точка 2 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК-за подсъдимия.

И тримата подсъдими са извършили престъплението при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК:Съзнавали са общественоопасния характер на деянията си,предвиждали са общественоопасните им последици и са искали настъпването им.

Същевременно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД приема като неоснователни доводите на представителя на държавното обвинение в съдебно заседание от 31.10.2013 година по съществото на делото пред въззивната инстанция,а именно,че за прецизност подсъдимият И.А. е следвало да осъден не като съизвършител при извършване на деянието грабеж с убийство,а е следвало да бъде прието,че е действал като помагач,по следните съображения:И тримата подсъдими Р.И.А.,М.А.А. и И.А.А. са имали единство в умисъла си да извършат конкретното престъпление”Грабеж”от дома на пострадалата впоследствие А.А.Р..Подсъдимият Р.А. предложил на М.А. ***,от където да откраднат пари.Последният се съгласил,взел маскировъчното си яке и плетената си шапка с емблема отпред и двамата още същата вечер отишли до село Памукчии с автомобила и с бащата на подсъдимия Р.И.А. - подсъдимият И.А.А..Тримата заедно отишли до къщата на посгр. А.А.Р..Подсъдимите М.А. и Р.И. предварително закрили лицата си с шапки с изрязани отвори за очите. Подсъдимият Р.И.А. носел на ръцете си ръкавици.Двамата подсъдими М.А. и Р.И. влезли вътре в стаята,а подсъдимият И.А. останал навън да охранява и да предупреди в случай на нужда.Вътре в стаята подсъдимият Р.И.А. започнал да нанася многобройни силни удари по главата и тялото на пострадалата Р.,да й крещи да каже къде са парите.В същото  време подсъдимият М.А.А. започнал да премества,събаря и разхвърля предметите из стаята,търсейки пари.

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд се е позовал на практиката на ВКС на РБ,цитирана в мотивите на присъдата и конкретно:ТР №54/16.09.1989 година по н.д. №49/89 година иа ОСНК на ВС:”Лицето,което пази,докато другият съучастник отнема вещта,и след това двамата с МПС на пазача превозват отнетото имущество,е съизвършител”,както и търлкуването, дадено в точка 11 на Постановление № 6/1071 година иа Пленума на ВС, изменена с точка 11 на ППВС № 7/1987 година.

По гореизложените съображения,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията в защитата на тримата подсъдими,направени най-вече в съдебно заседание от 31.10.2013 година по съществото на делото пред въззивната инстанция/по съдържание жалбите срещу присъдата на първоинстанционния съд и на тримата подсъдими са бланкетни и в тях не се съдържат конкретизирани оплаквания при постановяването й/както за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в рамките на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.Оплакванията касаят най-вече събирането на материали за изготвяне на ДНК експертиза и изслушването на заключението пред съда.Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че както на досъдебното производство,така и пред първоинстанционния съд не са били допуснати нарушения-по смисъла на НПК относно събирането,изземването и изслушване на експертизата относно ДНК.

Както в жалбите,така и в съдебно заседание от 31.10.2013 година по съществото на делото пред въззивната инстанция не са направени конкретни оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон при постановяване на присъдата от първоинстанционния съд,като само в жалбата на служебния защитник пред първоинстанционния съд на подсъдимия Р.И. РАНКОВ се прави алтернативно искане:На основание член 337 алинея 1 точка 3 от НПК подсъдимият РАНКОВ да бъде признат за невинен по първоначално възведеното му обвинение и признат за виновен за извършено от него по-леко наказуемо престъпление,а именно:по член 170 от НК.

С оглед изложените по-горе подробни съображения както относно законосъобразността и обосноваността на направените от първоинстанционния съд изводи относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,така и с направените правни изводи относно законосъобразността и обосноваността на извършеното от примата подсъдими престъпление,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че присъдата на първоинстанционния съд не страда от законово определените пороци:незаконосъобразност и необоснованост.  

При определяне вида и размера на наложените на подсъдимите наказания,първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел :

Както високата степен на обществена опасност на деянията,така и високата обществена опасност на подсъдимите:и тримата подсъдими са били осъждани многократио и са изтърпявали ефективно наказания”Лишаване от свобода”с изградена трайна антисоциална нагласа за противоправно поведение,насочено спрямо личността и собствеността на гражданите.,

Подбудите за извършване на престъплението : безотговорност по отношение на обществените отношения, осигуряващи неприкосновеността на живота, личността и нейното здраве, собствеността; намалената им критичност предвид ниското им гражданско правосъзнание.,

Отчел е отегчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимите:предходни осъждания,невлияещи на квалификацията на престъпните деяния по настоящото дело.,

Отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Р.А.-младежка възраст.,

Отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства  за подсъдимия М.А.тежнено семейно положение и съдействие на органите на досъдебното производство. ,

Отчел е степента на участие на всеки един от тримата подсъдими при извършване на престъплението и им е наложил наказания както следва :

На подсъдимия М.А.А.-”Лишаване от свобода”за срок от ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На подсъдимия Р.И.А.-”Лишаване от свобода”за срок от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На подсъдимия И.А.А.-”Лишаване от свобода”за срок от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 алинея 1 от ЗИНЗС във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

Така наложените по вид и размер наказания на тримата подсъдими:М.А.А.,Р.И.А. и И.А.А.,с оглед личността им,тяхното поправяне и превъзпитаване,въззивната апелативна инстанция също счита за напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.

С оглед гореизложеното относно постигане целите на член 36 от НК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,както при служебната проверка на присъдата за явна несправедливост на наложеното наказание-за подсъдимия И.А.,така и с оглед оплакванията на защитниците на подсъдимите:Р.И.А. и М.А.А. в съдебно заседание от 31.10.2013 година по съществото на делото за явна несправедливост на наложените наказания и исканията за намаляване размера на наказанията”лишаване от свобода” прави изводите си,че тези оплаквания са неоснователни и че не следва да бъдат намалявани размерите на наказанията”Лишаване от свобода”за никого от подсъдимите.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Жалбите на подсъдимите М.А.А.,Р.И.А. и И.А.А. и на защитниците им се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.  

При служебната проверка на постановената присъда от ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 12 от 18.05.2013 година по НДОХ № 515/2012 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:М.А.А.,ЕГН **********,***; Р.И.А.,ЕГН **********,*** и И.А.А.,ЕГН **********,***

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                           

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: