Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 143

 

                                       Варна,01.11.2013 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и шести Септември,две хиляди и тринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА ЛОЛОВА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

       Секретар С.Д.

       Прокурор СТАНИСЛАВ АНДОНОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 189 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда № 12 от 31.05.2013 година по НДОХ № 134/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият С.С.П.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 03.09.2012 година в град Добрич,по булевард”Добричка епопея”при управление на моторно превозно средство-лек автомобил”Фиат Брава”с ДК № ТХ 88-01 ХВ нарушил правилата за движение  по пътищата-член 5 алинея 3 точка 1 от ЗДв.П;член 20 алинея 1 от ЗДв.П, член 20 алинея 2 от ЗДв.П и член 21 алинея 1 от ЗДв.П и по непредпазливост причинил смъртта на С.П.П.,ЕГН **********,***,като деянието е било извършено в пияно състояние и на основание член 343 алинея 3 предложение първо буква”б”предложение първо във връзка с алинея 1 буква”в” от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК  му е било определено наказание”Лишаване от свобода”за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3 и е било наложено наказание Лишаване от свобода”за срок от ТРИ ГОДИНИ и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Със същата присъда на основание член 343”г”от НК във връзка с член 37 точка 7 от НК подсъдимият С.С.П. е бил лишен от правото да управлява МПС за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Със същата присъда подсъдимият С.С.П. е бил осъден да заплати на :

-В.А.В.,ЕГН ********** сумата от 60 000,00/шестдесет хиляди/лева,представляващи причинени с деянието неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 05.12.2012 година до окончателното изплащане на сумата;

-по сметка на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 2 400,00 лева,представляваща държавна такса върху размера на уважения граждански иск;

-по сметка на Първо РУ”Полиция”-град Добрич сумата от 1 315,00 лева,представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски.

Недоволен от така постановената присъда е останал Зам-окръжен прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като неправилна,тъй като наложеното наказание се явявало явно несправедливо и на основание член 337 алинея 2 точки 1 и 2 от НПК се предлага да бъде изменена присъдата,като бъде отменено освобождаването от изтърпяване наказанието по член 66 алинея 1 от НК.

Недоволен от така постановената е останал и гражданският ищец и частен обвинител В.А.В.,обжалвал я е чрез защитата си в наказателно-осъдителната й част,като се моли за налагане на по-тежко наказание както по размер,така и по вид,което да бъде изтърпяно по ефективен начин.

В съдебно заседание,по съществото на делото страните взеха следните становища:

Представителят на държавното заключение дава заключение излага съображения,с които излиза извън рамките на протеста на Зам-окръжния прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,а именно:че наказанието”Лишаване от свобода” следва да бъде в размер на ТРИ ГОДИНИ,което наказание да бъде намалено с 1/3 и в крайна сметка наказанието”Лишаване от свобода”в размер на ДВЕ ГОДИНИ да бъде изтърпяно ефективно при режим,който ще позволява на подсъдимия П. да полага труд в затвора и да ползува отпуски.

По отношение жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В. представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА излага съображения,че тя е основателна с изключение искането за завишаване на наказанието.По отношение размера на наказанието”Лишаване от свобода”,което следва да изтърпи подсъдимия П.-отново се поддържа становището,което вече е изложено.

Защитата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В.-адвокат М.К.-АК-Шумен излага съображения,че поддържа оплакванията в жалбата си за явна несправедливост на наказанието,като тази въззивна жалба е в резултат на личния избор и желание на доверителя му В. и чийто личен избор е наказанието”Лишаване от свобода”да бъде изтърпяно ефективно.

По отношение на протеста на Зам-окръжния прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,защитата на гражданския ищец и частен обвинител излага съображения,че същият се поддържа по мотивите и съображенията,изложени в него,както и изразеното от страна на прокурора в съдебно заседание.

По изложени подробни съображения,че присъдата на първоинстанционния съд е правилна и наложеното наказание-справедливо, защитата на подсъдимия С.С.П. моли протестът на Зам-окръжния прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В. да бъдат оставени без уважение и потвърдена присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилна и законосъобразна.

В последната си дума подсъдимият П. заявява,че искрено съжалява за инцидента и моли да бъде потвърдена присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД за да може да се грижи за семейството си и лично да изпълнява задължението си по гражданския иск.

Въззивната апелативна инстанция,след като прецени доводите на страните,становището на подсъдимия П. в последната му дума,както и след цялостна служебна проверка на присъдата,с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Присъдата на добрички ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната  част по отношение наложеното на основание член 37”г” от НК във връзка с член 37 точка 7 от НК наказание”Лишаване от право”да управлява МПС за срок от ПЕТ ГОДИНИ на подсъдимия П.,както и в гражданско-осъдителната  й част не е била обжалвана,не е била протестирала и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Както протеста на Зам-окръжния прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

В съответствие с всички събрани по делото доказателства,относими към предмета на доказване и при проведено първоинстанционно съдебно следствие по реда на Глава Двадесет и седма от НПК,по член 371 точка 2 от НПК,първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият С.С.П. е правоспособен водач на МПС категория”В” и”М”.

На 02.09.2012 година подсъдимият П. бил у дома си,като след 20:00 часа изпил 2 литра бираБолярка”.След това със съпругата си:свидетелката Д.П. отишли на гости у техни познати,които живеели по булевард”Добричка епопея”в град Добрич от страната на ЖП гарата,като дотам отишли със собствения си автомобилФиат Брава” с рег.№ Тх 8801 ХВ.У приятелите си подсъдимия П. изпил около 150 грама Ракия Около полунощ подсъдимият и съпругата му си тръгнали,качили се автомобила,като подсъдимият го управлявал.Подсъдимият П. си сложил предпазния колан запалил автомобила,включил на къси светлини и потеглил.Първоначално автомобилът се движил по булевард”Добричка епопея”в посока болницата със скорост на движение не повече от 60 километра в час.Преди гарата подсъдимият направил обратен завои на полукръговото кръстовище,след което продължил по булевард”Добричка епопея” в посока бензиностанцияШел”,като скоростта била около 60 километра в час.Отначало се движил се в лявата лента,но тъй като трябвало да избегне няколко шахти,които били доста издадени и няколко дупки по реда на шахтите,преминал в дясната лента,при което загубил контрол върху управлението на лекия автомобилФиат Брава”.

В същото време по десния тротоар вървели свидетелите:В.В.,Н. П.,С.Ж. и пострадалата С.П.оследната се намирала най-близо:на около 0,50-0,60 метра от десния край на платното за движение.

Когато подсъдимият П. загубил контрол върху управлението,автомобилът му се отклонил надясно и се качил с десните колела върху затревената част на десния тротоар,където първо настъпил удар между предната дясна част на автомобила и основата на стоманен стълб от тролейбусната електрическа мрежа и непосредствено след този удар последвал втори удар между предната дясна част на лекия автомобил и пострадалата С.П..

Веднага след удара подсъдимият П. предприел спиране и установил автомобила в покой в дясната пътна лента за движение по булевард”Добричка епопея”,слязъл от автомобила и отишъл при пострадалата С.П.,която лежала по гръб на тревната площ. Подсъдимият попитал останалите свидетели дали някой се е обадил на телефон 112 за произшествието,при което му било отговорено утвърдително.След минути на местопроизшествието пристигнали служители на първо РУП град Добрич и екип наСпешна помощ”,като пострадалата била откарана в МБАЛ-Добрич.

В МБАЛ-Добрич пострадалата С.П. първоначално на 03.09.2012 година в 02:45 часа била приета в нервно-хирургично отделение 03:00 часа била преведена в ОАРИЛа 12.09.2012 година била преведена в ортопедично отделение на болницата,но на 19.09.2012 година отново била върната в ОАРИЛ при МБАЛ Добричам престояла до 05.12.2012 година,когато в 23:25ч. починала.

Съгласно заключението на вещото лице по съдебномедицинската експертиза за аутопсия на трупа на пострадалата С.П. са установени следните увреждания:хипертонична болест;хипертрофиа на миокарда;артериолосклероза на бъбреците;хроничен миокардит,фиброзно гнойна пневмонияиалинни белодробни мембрани;счупвания на дясна раменна кост и големия пищял на десен долен крайник в стадии на консолидация;кръвонасядания на десен долен крайник и двете рамена. Съгласно заключението причината за смъртта на пострадалата П. е установената фиброзно гнойна пневмония и хроничен миокардит,довели до остра сърдечна и дихателна недостатъчност от централен произход.

Съгласно заключението на вещите лица по СМЕ по писмени данни морфологичната находка на изготвените хистопрепарати на пострадалата позвола следната интерпретация:левокамерна хипертрофия и артириолосклероза-бъбрезна и слезкова,като прояви на хипертонична болест.Хроничен миокардит.Хронична сърдечна недостатъчност:мускатов черен дроб-обратен тип,цианотична индурация на слезка и бъбрези /морфологични белези на хроничен венозен застой в големия кръг при десностанна сърдечна недостатъчност/.Нефросклероза от смесен тип -артериосклеротична и постпиелонефритна.Фиброзно гнойна пневмония. Свеж субарахноидален кръвоизлив. ARDS-хиалинни белодробни мембрани. ОССН-остър венозен застой в паренхимните органи на фона на хроничния, белодробен и мозъчен оток.Установените затлъстявания III-IV степен, хипертоничната болест и диабета са предхождащи травмата хронични заболявания.

Съгласно заключението вследствие на настъпилото ПТП и получените травматични увреждания пострадалата П. е била хоспитализирана в ОАРИЛ на МБАЛ-Добрич,където са били проведени изследвания и лечение. В хода на лечението са се развили болестни усложнения:миокардит,който е хронифицирал,фиброзно гнойна пневмония с хипостатичен характер, хронифицирал пиелонефрит,усложнен със свеж субарахноидален кръвоизлив и хронични белодробни мембрани,довели до остра сърдечна недостатъчност на фона на хронична такава и летален изход.Съгласно заключението на вещите лица не е била налице пряка причинно следствена връзка между настъпилото ПТП и смъртта на С.П.,но е била налице причинно следствена връзка между настъпилото ПТП,получените травматични увреждания,довели до залежаване на пострадалата и настъпилите усложнения,довели до нейната смърт.

Съгласно протокола за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта към момента на ПТП концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия П. е била 2,78 промила,т.е към момента на ПТП е бил в тежка степен на алкохолно повлияване.

Съгласно заключението на вещото лице по автотехническата експертиза при извършения оглед на лекия автомобил не са били установени повреди,които да са съществували преди произшествието и които биха могли да бъдат причина за неговото настъпване.Установените повреди по окачването на предния мост са настъпили при удара в стоманения тролейбусен стълб.

Съгласно        заключението         на вещите лица по комплексната трасологична и автотехническа експертиза механизмът на възникналото ПТП е следният:

На 03.09.2012 година около 00:00 часа-00:10 часа в град Добрич по булевард”Добричка епопея”по посока ЖП гара,се е движил лекия автомобилФиат Брава” с рег.№Тх 8801 ХВ,управляван от подсъдимия С.П.,а до него на предна дясна седалка е пътувала свидетелката Д.П..Пътната настилка е била асфалтова, суха,износена,с неравности по нея,хоризонтална в района на произшествието,което е настъпило през тъмната част на денонощието при ясно време,работещо улично осветление и движение на лекия автомобил с включени фарове на къси светлини по прав участък от булеварда.Водачът на лекия автомобил подсъдимият С.П. е бил в тежка степен на алкохолно повлияване с концентрация на алкохол в кръвта 2,78 промила. По автомобила не са установени неизправности,които да са съществували преди ПТП и които биха могли да бъдат причина за неговото настъпване.

В същото време по десния тротоар в противоположна посока са се движили първи свидетелите Н. П. и С.Ж. вдясно от него,а зад тях свидетеля В.В. и майка му-пострадалата С.П. вдясно от него,хванати за ръце,като последната се е движела на около 0,50-0,60 метра вдясно от десния край на платното за движение по посока движението на лекия автомобил.

Когато лекия автомобилФиат Брава”с рег.№ Тх 8801 ХВ  достигнал до кръстовището с кръгово движение на булевард”Добричка епопея” с улица”Хан Аспарух”,водачът му е предприел маневра обратен завой и след това е продължил движението си по булевард”Добричка епопея” по посока булевард”Добруджа”.Наближавайки мястото на произшествието,лекият автомобилФиат Брава” се е движил със скорост около 61 километра в час, като водачът му е загубил контрол над управлението му,при което автомобилът се е отклонил вдясно и се качил с десните колела върху затревената част на десния тротоар, където след около 4 метра е настъпил удар между предната дясна част на автомобила и основата на стоманения тролейбусен стълб,намиращ се върху тротоара.Непосредствено след удара със стълба последвал удар и между предната дясна част на лекия автомобил и пострадалата пешеходка С.П..Най-вероятното място на удара между лекия автомобил и пострадалата пешеходка С.П. се намирало върху затревената част на десния тротоар в непосредствена близост до платното за движение,на около 3,50-4.00 метра след OP 1 и на около 0,50-0,60 метра вдясно от десния край на платното за движение по посока движението на лекия автомобил.Първоначалното съприкосновение се е осъществило между дясната част на предната броня на лекия автомобил и десния долен крайник на пострадалата П. в изправено положениеоследвало е качване на тялото й на предния капак на автомобила,удар на главата и в горната дясна част на предното стъкло на височина 1,35 метра над платното за движение и на 0,35 метра вляво от десния му габарит,след което тялото на пострадалата преминало над тавана на автомобила и паднало върху затревената част на десния тротоар зад лекия автомобил.Съгласно същото заключение установените травматични увреждания на пострадалата П. при приемането й на лечение в МБАЛ- Добрич,в извършената СМЕ на живо лице на същата и при огледа и аутопсията са резултат от настъпилото на 03.09.2012 година ПТП.Видно от заключението на вещото лице по СМЕ на живо лице,изготвена на 06.09.2012 година установените увреждания към този момент на пострадалата П. са съчетана травма,контузия на главата и тялото,контузия на мозъка кръвоизлив под меките мозъчни обвивки,счупване на медиалния израстък на големия пищял на дясна подбедрица,счупване на дясна раменна кост,като установените увреждания биха могли да се получат по време и начин съгласно данните -при станалото ПТП.

Съгласно заключението на вещото лице по автотехническата експертиза,непосредствено преди произшествието лекият автомобилФиат Брава” с рег.№ Тх 88-01 ХВ се е движил със скорост около 61 километра в час.,като при тази скорост на движение,отчитане състоянието на платното за движение и степента на алкохолно повлияване на водача,опасната зона на спиране на лекия автомобил е имала дължина около 116 метра.При скорост на движение 50 километра в час,отчитане състоянието на платното за движение и трезво състояние на водача,опасната зона на спиране на лекия автомобил е следвало да има дължина около 36 метра.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по един безсъмнен и категоричен начин освен от обясненията на подсъдимия П.,а така също и от събраните както във фазата на досъдебното  производство,така и във фазата на съдебното следствие  гласни и многобройни писмени доказателства.Тази фактическа обстановка не е била оспорена от подсъдимия П. пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и хармониращи изцяло с всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка също така законосъобразно и обосновано ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че с деянието си на 03.09.2012 година в град Добрич подсъдимият С.С.П. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 предложение първо буква”б”предложение първо във връзка с алинея 1 буква”в” от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК ,като е допуснал нарушения  на правилата за движение по пътищата: член 5 алинея 3 точка 1 от ЗДв.П;член 20 алинея 1 от ЗДв.П, член 20 алинея 2 от ЗДв.П и член 21 алинея 1 от ЗДв.П.Престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК:Подсъдимият П. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД няма,като въззивната апелативна инстанция прави тези свои изводи/за законосъобразността и обосноваността на присъдата/с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:Основните и единствени оплаквания както в протеста на Зам-окръжния прокурор от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В.,са за явно несправедливо наложено наказание”Лишаване от свобода”на подсъдимия С.С.П..

В протеста се иска само отмяната на член 66 алинея 1 от НК и постановяване на ефективно изтърпяване на наказанието от подсъдимия,докато в съдебно заседание,по съществото на делото представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА иска намаляване размера на наказанието”Лишаване от свобода” с още 1/3,като наказанието да бъде изтърпяно ефективно.

В жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В.  се иска увеличаване размера на наложеното на подсъдимия С.  С.П. наказание”Лишаване от свобода”и ефективното му изтърпяване.По съществото на делото защитата на В. поддържа изцяло исканията в жалбата.

При определяне на наказанието на подсъдимия П. първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД законосъобразно и обосновано е отчел,че съгласно член 373 алинея 2 от НПК то/наказанието/ следва да бъде определено при условията на член 58а от НК .

Законосъобразно и обосновано първоинстанционния съд е приел като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С.С.П.,а именно:добри характеристични данни,чисто съдебно минало,липса на други висящи наказателни производства,липса на наказания по административен ред за други нарушения по ЗДвП,съдействие за разкриване на обективната истина и съжаление за извършеното.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло,като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд относно наличието на посочените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия П..

Освен това въззивната апелативна инстанция отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия П. и младата му възраст/към датата на инкриминацията е бил навършил 34 години/,както и обстоятелството,че е женен  и с малко дете/ЕСТЕЯ,родена на *** година/,за което също следва да полага грижи.

По делото са събрани категорични,убедителни и множество доказателства за много добрите характеристични данни за подсъдимия П. както по местоживеене/характеристика от Мл.ПИ от Първо РПУ-град Добрич и характеристика от  П.Й.Д./,така и по месторабота/характеристики за подсъдимия С.С.П. от:мениджър производство в „Джи Ес Малмгрен интериърс”ООД-град Добрич;от Управителя на”ТЕДИВА”ООД-град Добрич;от прокуриста на „БРЯСТ-Д”АД-град Добрич/.

 Същевременно първоинстанционният съд е отчел като отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С.С.П.:висока обществена опасност на извършеното престъпление и  много висока концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия към момента на ПТП.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не възприема изводите на първоинстанционния съд за наличие на посочените по-горе отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия П.,тъй като:степента на обществена опасност на деянието и на дееца е самостоятелен елемент от член 54 от НК,а наличието на алкохол в кръвта при извършване на престъпното деяние е квалифициращ елемент от  престъпния състав,осъществен от подсъдимия П.,а именно: член 343 алинея 3 предложение първо буква”б”предложение първо във връзка с алинея 1 буква”в” от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК.

При наличието само на посочените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С.С.П. ; при липса на отегчаващи отговорността обстоятелства ; при  липса на пряка причинно-следствена връзка между настъпилото ПТП и смъртта на  С.П. и наличност на причинно-следствена връзка между станалото ПТП,получените травматични увреждания,довели до залежаване на пострадалата и настъпилите усложнения,довели до нейната смърт ; обстоятелството,че извършеното от подсъдимия П. престъпление на 03.09.2012 година в град Добрич е изолиран случай в цялостния му начин на живот ; обстоятелството,че веднага след станалото ПТП е излязъл от колата си,отишъл е до пострадалата,поинтересувал се за здравословното й състояние,както и се поинтересувал дали са сигнализирали за станалото на телефон 112 , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че така наложеното на подсъдимия П. наказание”Лишаване от свобода”за срок от ТРИ ГОДИНИ,с приложение института на условното осъждане по член 66 алинея 1 от НК с максимален изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,както и наказанието”Лишаване от право”да управлява МПС за срок от ПЕТ ГОДИНИ са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции-по смисъла на член 36 от НК и не се налага както увеличаване размера на наказанието”Лишаване от свобода”,така и ефективното му изтърпяване.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както протестът на Зам.прокурора от ДОБРИЧКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така  и жалбата на гражданския ищец и частен обвинител В.А.В. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение и същевременно:присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде оставена без уважение. 

При служебната проверка на постановената присъда от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й,освен,че:В диспозитива на присъдата,при определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия П.,първоинстанционният съд е пропуснал да посочи и разпоредбата на член 54 от НК.

Този пропуск обаче не е основание за отменяване или изменяване на протестираната и обжалвана присъда на първоинстанционния съд.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №12 от 31.05.2013 година по НДОХ № 134/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим С.С.П.,ЕГН **********,***

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                               1:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                        

                                                                                                          2 :