ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

214/13.06.2019 г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

сложи за разглеждане докладваното от съдията Точева ВЧНД № 202 по описа за 2019 година и при произнасянето си взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243 ал.6 от НПК.

Образувано е по жалба на С.М.А. и Й.Й.А. – наследници на пострадалия Й.А.А. срещу определение №117/24.04.2019 година по ЧНД №113/2019 година по описа на Окръжен съд-гр.Разград, с което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателно производство по д.пр.№3303М-162/2018 година.

Най-общо доводите в жалбата се оценяват на плоскостта на оплакване за неправилност на съдебния акт поради необоснованост и материална незаконосъобразност.

За преценка основателността на съображенията настоящият въззивен състав много подробно проучи материалите по досъдебното производство, доводите на първоинстанционните прокуратура  и съд в аспекта на чл.243 ал.1 и ал.5 от НПК, достигайки до следните заключения от фактическа и правна страна:

Жалбата е неоснователна. Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка и съображенията му  в обхвата на чл.243 ал.5 от НПК се споделят изцяло от настоящия въззивен състав.

Развилият се доказателствен процес в досъдебното производство е установил по несъмнен начин, че на 28.06.2018 година в землището на гр.Цар Калоян по път І-2 Варна-Русе, на км 70+165 е настъпило ПТП, чиято последица е смъртта на Й.А.А.. Наличните веществени доказателства (следи от произшествието), веществени доказателствени средства, заключенията на АТЕ и СМЕ, преките доказателства в показанията на св.св.К., а., Ц., Ц., К., категорично утвърждават приетите от окръжния съд фактически предели на деянието. За целите на въззивния контрол същите се отразяват накратко по следния начин:

На 28.06.2018г. около 17:30 часа при мокра пътна настилка и дъждовалеж по път I-2 в участъка на гр.Цар Калоян пътували следните МПС:

-в посока гр.Русе товарна автокомпозиция състояща се от седлови влекач „М.” с ДК№Ш.и прикачено към него полуремарке с ДК№ТХ 9762 ЕХ, управлявана от св.д.к.;

-в посока Русе микробус "С.” с ДК№Р.с прикачено към него ремарке- платформа с ДК№Р, управляван от пострадалия Й.А.;

-в посока гр.Разград т.а."М.” с №В с бордово ремарке с №А, управляван от св. А а..

При наличие на възходящ пътен участък и ляв завой пострадалият предприел изпреварване на седловия влекач, заемайки средната пътна лента от платното за движение. В момента на изравняване на предните части между изпреварваната композиция и микробуса, се получило разминаване с движещия се в обратна посока т.а.»М.». Внезапно водачът на микробуса се отклонил вляво, навлязъл частично в най-лявата лента за движение, в резултат на което се достигнало до странично охлузване в задната лява част на ремаркето на насрещно движещата се композизция. Началото на охлузването се фиксирало приблизително на 3 метра преди задната част на ремаркето и завършило със силно задиране в заден ляв ъгъл, причинил  деформации по  предна лява страна на микробуса и изкъртване на предната му лява врата.

Сблъсъкът предизвикал диагонално отклонение на микробуса надясно, характеризиращо се едновременно с постъпателно и въртеливо движение  на МПС-то около собствената вертикална ос по посока на часовата стрелка. Микробусът се насочил към дясна за него пътна лента, създавайки предпоставка за сблъсък със седловия влекач „М.” с ДК№Т. Водачът на композицията предприел аварийно завиване надясно, довело до частично напускане на плътното за движение на 21,7 метра преди ориентир №1 и до охлузване/деформиране  на крайпътната мантинела, причинено при триене на десните колела на влекача в нея. На 11 метра след ориентир №1 тази композиция се завърнала в пътното платно, преустановявайки движението си.

Товарен автомобил с №В. без да променя траекторията си, спрял след около 80 метра плътно вдясно в собствената си пътна лента, разположен успоредно на надлъжната ос на пътя.

Местопроизшествието било обезопасено от св.св.К. и а.. С помощта на други лица пострадалият бил изнесен от микробуса, починал малко по-късно на път за болнично заведение в гр.Разград.

 При проведена аутопсия се изяснила причината за смъртта – остра кръвозагуба от разкъсана гръдна аорта, пряка последица от съчетана травма на:

-на главата - разкъсно-контузна рана тип „ламбо“ в дясна теменна област; порезна рана върху челно-слепоочната линия на окосмяване от лявата страна, върху външната половина на дясна вежда и лява буза; подконюнктивелан кръвоизлов във видимата част на склерата на дясно око; кръвонасядяния и охлузвания на меки тъкани;

- на гръдния кош - пълно разкъсване на аортата на ниво XI- XII -ти гръден прешлен; счупване на II-V -то леви ребра по мишнична линия с кръвонасядания около счупванията; кръвонасядания в междуребрената мускулатура от дясната страна до залавните места на горните ребра с гръбначния стълб; обилно кръвопопиване на средостението и около корена на белия дроб; рана тип „ламбо“ в горната частта от лявата страна; порезна рана под лява мишнична ямка; охлузвания;

-на корема - пукнатини по горна и долна повърхност на слезката; кръвонасядания на мастните капсули на двата бъбрека;

-на крайниците - разместено счупване на двете кости на лява подбедрица на 19 см от нивото на петите; голяма разкъсно - контузна рана на ляво бедро с широко разслояване на кожа и подкожие; порезни и разкъсно-контузни рани; кръвонасядания и охлузвания;

-изразен мозъчен оток; умерен оток на белия дроб; изразена анемия на вътрешните органи.

Следите от пътното произшествие са подложени на изследване от авто-техническа експертиза, според чието заключение причинният процес по стеклата се пътна ситуация се е развил в следните граници:

-ПТП-то се реализирало при условията на дъждовалеж, мокра настилка и продължителен ляв завой за пострадалия;

-скоростта преди удара на автокомпозицията, управлявана от св.а. била 80 км/ч, движението плавно закъснително. В момента на удара скоростта на МПС-то била около 70 км/ч;

-скоростта на седловия влекач в момента на удара била 73,6 км/ч. Движението на това МПС преди инициалния сблъсък също било  плавно закъснително със скорост около 81 км/ч.;

-скоростта в момента на удара на микробус ”С.” с прикачено ремарке възлизала на около 93,6 км/ч, при максимално разрешена скорост в пътния участък 70 км/ч;

-пострадалият изпълнявал маневра «изпреварване» на седлови влекач, като навлязъл частично в лявата лента за насрещно движещи се МПС-та, предизвиквайки страничен сблъсък в задния ляв ъгъл на ремаркето на автокомпозицията, управлявана от св.а.. Мястото на удара се фиксирало по дължината на пътното платно на около 27+30 м преди ориентир №1, а по широчината на платното  - в лявата лента за движение на около 0,4+0,6м вляво от единичната непрекъсната линия;

-ударът причинил значителни деформации по лявата предна част на микробуса, включително изкъртване на предната му врата, в пряка причинна връзка с тежките телесни увреждания на пострадалия.

Отразената дотук относима фактическа обстановка е четима в проверяваното първоинстанционно определение. Същата не е самоцелно създадена, а е резултат от надлежно формирано вътрешно убеждение въз основа на доказателствената конструкция по досъдебното производство. Фактическите източници относно деянието са еднопосочни, налице е пряка кореспонденция между фиксираните следи от произшествието при проведените огледи (л.3, л.19, л.30, л.36), отразеното във фотоснимките и съдържанието на гласните доказателствени средства.

Поради директния упрек на жалбоподателтие за необоснованост на проверяваното първоинстанционно определение, въззивният състав много внимателно проследи процеса на формиране на вътрешно убеждение на контролираната инстанция, като установи изчерпателна доказателствена оценка, основана на закона и правилата на формалната логика. Извлечената от доказателствата и източниците им картина на събитието е обективна.

Обосновано първоинстанционният съд е кредитирал заключението на АТЕ по досъдебното производство. Същото попада в смислово единство с еднопосочните преки доказателства и веществените доказателствени средства, отличава се със задълбоченост, като изпълнява изцяло възложената задача на експертизата от органите на разследването. Отразените обсъждания в аналитичната част на тази АТЕ представляват директно доказателство за изчерпателно проучване на делото, придавайки нужната степен на обоснованост на експертизата. Много подробен е и изследователският модел, който от своя страна позволява на страните и на съответния ръководно-решаващ орган да проследят пътя на познавателния процес и верифицираните заключения.

Наследниците на починалия водач съзират вина за общественоопасния резултат в поведението на водачите а. и К. - становище, което се изключва от наличната доказателствена основа по делото. Участници в пътното произшествие с отношение към съставомерния резултат са два автомобила – л.а."С.” с ДК№Р.с прикачено към него ремарке - платформа с ДК№Р. и т.а."М.” с №В. заедно с бордово ремарке с №А. Ударът между двете МПС-та се е развил частично в лентата за движение на товарната композиция, причинил е значителни деформации по микробуса, чиято последица са несъвместими травми с живота на Й. А. Единствена причина за стеклата се пътна ситуация е изцяло виновното поведение на пострадалия, който е навлязъл в насрещна за него пътна лента в резултат на загуба на контрол над управляваното МПС поради несъобразена с конкретните пътни условия скорост.

Пътуващият в същия пътен участък седлови влекач с ДК№Т. няма отношение към описаната в предходния абзац пътна ситуация. По доказателствен път е констатирано частично съприкосновение между този товарен автомобил с микробуса, довело до счупване на ляво странично огледало на автовлекача. Установените при огледа минимални  повреди по предната част на товарния автомобил доказват липса на удар с микробуса, т.е. поведението на водача д.к. е извън причинния процес, довел до смъртта на Й. А.

Изложеното до тук илюстрира мнението на въззивния съд за напълно изяснени механизъм на ПТП-то и място на удар (струпване на отломки от пластмасови и метални автомобилни части, разпръснати в лявата и средна ленти за движение около непрекъснатата разделителна линия между тях). Единствена причина за сблъсъка е навлизането на микробус «С.» в насрещната пътна лента в нарушение на чл.16 ал.1 т.2 от ЗДП, пряка последица от загуба на контрол върху управлението поради несъобразена скорост с атмосферните условия и състоянието на пътя – при дъждовалеж, мокра пътна настилка, продължителен ляв завой с ограничена видимост.

С горните доводи, въззивният състав прие обжалваното определение  за обосновано и законосъобразно, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №117/24.04.2019 година по ЧНД №113/2019 година по описа на Окръжен съд-гр.Разград

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:1                                   

 

 

         2.