Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 173

 

Варна, 29.07.2016 година

 

 

                         В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Първи Юли,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 211 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 43 от 25.03.2016 година по НДОХ № 1719/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.З.С. ,ЕГН:**********,*** е бил признат за виновен в това,че:

1.В периода 25.05.2015 година - 02.06.2015 година в град Варна, умишлено умъртвил рождената си дъщеря,малолетното лице С.Я.С.,родена на 18.09.201З година/на 1 година и 8 месеца/,която се намирала в безпомощно състояние,като деянието е било извършено по особено мъчителен начин за убитата и с особена жестокост и смъртта е настъпила на 08.06.2015 година и на основание член 116 алинея 1 точка З предложение 2,точка 4 предложение 2,точка 5,точка 6 предложение 2 и предложение 3 от НК във връзка с член 115 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било определено наказание"ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР",което на основание член 58а алинея .2 и алинея 3 от НК е било ЗАМЕНЕНО с наказание  "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”в размер на ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ  ГОДИНИ и което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален"СТРОГ” режим в затвор.

2.В периода 30.05.2015 година-02.06.2015 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 годишна възраст-С.Я.С.,родена на 18.09.201З година,изразяващи се в проникване с пръст във влагалището,опиране на половия член в устата на пострадалата и еякулация по устата на същата,като блудството е било извършено чрез използване на безпомощното състояние на пострадалата и на основание член 149 алинея 2 /ДВбр.27/2009 година/във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и във връзка с член 54 от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК му е било определено наказание"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от ОСЕМ  ГОДИНИ,което наказание е било намалено с 1/3 и е било НАЛОЖЕНО на подсъдимия С. наказание"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.

На основание член 23 алинея 1 от НК Н на подсъдимия С. е било наложено най - тежкото от така определените наказания,а именно:"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА"за срок от ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ ГОДИНИ,което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален"СТРОГ” режим в затвор.

Със същата Присъда на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание :

- Член 59 алинея 1 от НК е било ПРИСПАДНАТО  времето, през което подсъдимия С. е бил задържан по реда на ЗМВР,считано от 02.06.2015 година,по член 64 алинея .2 НПК от 03.06.2015 година и  с мярка за неотклонение"Задържане под стража” от 05.06.2015 година до влизане на Присъдата в сила.,

- Член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият С. е бил осъден да заплати направените по делото разноски в размер на:1 602,76 лева-в полза на държавния бюджет,от които 283,00 лева-по сметка на ОД-МВР-Бургас, и 1 319,76 лева -по сметка на ОД-МВР-Варна.,

Със същата Присъда ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл и по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият М.З.С.,обжалвал я е с въззивна жалба чрез защитника си-адвокат В.В.-***,като явно несправедлива и по изложени съображения в тази насока,на основание член 337 алинея 1 точка 2 от НПК се иска отмяната й в частта,с която на основание член 116 алинея 1 точка З предложение 2,точка 4 предложение 2,точка 5,точка 6 предложение 2 и предложение 3 от НК във връзка с член 115 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било определено наказание"ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР",което на основание член 58а алинея .2 и алинея 3 от НК е било ЗАМЕНЕНО с наказание  "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”в размер на ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ  ГОДИНИ и вместо това да му бъде определено наказание в размер от ПЕТНАДЕСЕТ до ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА",след което да бъде приложена разпоредбата на член 58а от НК.

В съдебно заседание на 01.07.2016 година по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните изложиха следните становища :

Защитата на подсъдимия и жалбоподател М.З.С.-адвокат В.В.,*** поддържа изцяло оплакванията във въззивната жалба и излага подробни съображения в тази насока.

Жалбоподателят и подсъдим М.З.С. заявява в своя защита,че поддържа казаното от адвоката му;че седем месеца бил в затвора и не се е карал с никого,всеки го уважавал и моли за намаляване на Присъдата.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА,след изложени подробни съображения,дава заключение,че въззивната жалба се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на първоинстанционния съд,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

В последната си дума подсъдимият С. заявява,че признава всички факти и вината си и моли ако може да му бъде намалена Присъдата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия М.З.С.-адвокат В.В.,***;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия С. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на защитата на подсъдимия М.З.С.-адвокат В.В.,*** е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,провел съдебното следствие при хипотезата на член 371 точка 2 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият М.З.С. живеел в ромската махала на град  Варна,улица"Пробуда"№ 137-в къщата на баба си-свидетелката Ф.Т. /К./Бил известен сред съседите си като М.,не работел,издържала го баба му, с пари,които изкарвала от събиране на вторични суровини от контейнерите.Подсъдимият С. бил много избухлив по характер,агресивен често биел дори баба си.

През 2012 година заживял на семейни начала със свидетелката Я.С. И./ЮРКИЕ/,от село Каменар,Варненска област.Свидетелката Я.С. забременяла и тогава подсъдимият М.С. започнал да я малтретира,биел я често, без да се съобразява със състоянието й.Свидетелката не издържала на системния тормоз и го напуснала,като се върнала в къщата на родителите си в село Каменар.

На 18.09.2013 година свидетелката Я.И. родила здраво момиченце,което кръстила С..Тя уведомила чрез свои близки подсъдимия М.С., че има дъщеря,но той не отишъл дори да види детето,като казал,че то не е негово.Момиченцето било записано С.Я.С., с имената на майката.

Свидетелката Я.И. отглеждала сама дъщеря си,като три месеца след раждането заминала с бебето и с родителите си в Република Франция.Там живели до месец.04.2015 година,когато тя е решила, че детето трябва да има баща,и на 24.04.2015 година се върнала в Република България.

Подсъдимият С. *** при свидетелката И. и искал от нея да заживеят заедно.Накрая тя склонила и около месец по-късно:на 23.05.2015 година същата заживяла с малката С. в дома на подсъдимия С. ***.

Тримата обитавали основно средната стая от къщата,като ползвали и стаята на брата на подсъдимия С.-свидетеля Р. С.,която наричали"малката къща" или"малката стая".Свидетелят Р. С. се изнесъл на квартира,тъй като с брат си се скарали,по причина,че подсъдимият М.С. изпитвал голяма ревност заради свидетелката Я.И..

На третият ден от съвместното им съжителство,подсъдимият С. започнал отново да бие свидетелката И.,като й нанасял удари по лицето и тялото с юмруци и с ритници,хапел я.Същият ден той посегнал и на детето,тъй като се било напишкало в леглото.Подсъдимият С. се ядосал много от това и ударил два пъти с юмрук в лицето беззащитното дете,след това го ухапал.Ударил детето С. и по крака, от което тя започнала трудно да върви.

След два дни подсъдимият М.С. отново посегнал на дъщеря си.Този път той се вбесил,защото съседи и техните деца идвали в дома му и си играели с детето.Подсъдимият С. взел момиченцето при себе си,с ръка грубо бръкнал в устата му,наранил лигавицата в устната кухина. С пръстите си дърпал й устните. От тези травми устата на детето се разранила и подула и то трудно можело да се храни.В следствие на агресията,когато малката С. видела баща си,неконтролируемо се напишквала,плачела и търсела утеха при майка си.

Тормозът бил ежедневен,подсъдимият М.С. нанасял удари в главата и тялото на детето,ритал го, удрял го в корема.От ударите и хапането по телата на С. и на майка й Я. се появили морави насинявания.Свидетелката Я.И. искала да помогне на детето си, молела подсъдимия С. да бие нея,но да не тормози С.. Дори го питала защо се отнася така с детето,че то"не е на хората,а е негово",но това не го трогвало,като отговарял,че не обича това дете.Свидетелката И. се страхувала от подсъдимия С.,който често я заплашвал,че ще я надупчи с ножа,ако избяга или ако каже на някого.

На 30.05.2015 година подсъдимият М.С. взел детето в стаята на брат си.Там била и свидетелката Я.И..В един момент подсъдимият свалил надолу панталончето на С., и проникнал във влагалището на момиченцето с пръст,като започнал да го върти. От грубите действия бликнала кръв,като детето започнало силно да плаче.След това ударил с юмрук момиченцето в лицето,от което то повърнало кръв. Свидетелката И. се ужасила и решила да сподели с някого,даже казала на подсъдимия С.,че ще съобщи в Полицията,а последният й отговорил,че не го е страх и че"сам си е Полиция",отново я заплашил с побой, ако се разприказва.Кървавият детски панталон подсъдимият С. изхвърлил на сметището.

В следващите дни двукратно,докато пращал свидетелката И. уж да си върши работата в другите стаи и на двора,подсъдимият С. слагал половия си член по устата на малката С.,карал я да го целува и яекулирал по лицето й.Хапел детето по крайниците,по гърба и по дупето със зъби.Свидетелката Я.И. забелязвала това и го питала какво прави, а подсъдимият й отговарял, че си „играе" със С..

В дните след 30.05.2015 година свидетелката Г.Б.-съседка на подсъдимия М.С.,посетила дома му за да види свидетелката Я.И. и детето й,което много харесвала.Детето се разхождало голичко в къщата.Тогава свидетелката забелязала,че малката С. и майка й са целите посинени,че лицето на детето,включително под очите,било мораво,дупето й било нахапано.Тогава свидетелката И. разказала на свидетелката Б., че М.А бие нея и детето,както и за това,че подсъдимият си е вкарвал пръстите в половия орган на малката и за кръвта от това.Майката разказала,че след това той изхвърлил гащите на детето,защото по тях имало кръв.Обяснила и за заканите на подсъдимия спрямо свидетелката:че ще я дупчи с нож,ако каже на някого.Помолила свидетелката Б. да й помогне да избяга при майка си в село Каменар.

 Свидетелката Б. се прибрала в дома си и разказала на мъжа,с когото живеела на семейни начала-свидетеля А.А. за състоянието на детето,като спестила за извършените блудствени действия,тъй като сама не могла да повярва,че подсъдимият е способен на това.свидетелят А. дори сам видял синините на С., и когато питал подсъдимия М.С. от какво са,последният му отговорил, че свидетелката биела детето. Я.И.

Свидетелката Я.И. потърсила помощ и от брата на подсъдимия М.С.-Д.,като го помолила да каже на свекърва й какво прави подсъдимия и да повика Полиция,но това така и не се случило.

На 02.06.2015 година подсъдимият С.,свидетелката И. и дъщеря им С. били в"малката стая".Подсъдимият съблякъл детето голо,защото според него много уринирала и миришела.Последното си играело в двора на къщата.В един момент той отново решил да си"поиграе"със С..Сложил я на леглото,събул късите си панталони,с които бил обут, извадил половия си член и го опрял в устата на дъщеря си,като я карал да го целува и така яекулирал по лицето на детето.След това я изкарал на двора и измил на външната чешма главата й със студена вода.Свидетелката И. през това време се изплашила,викала към съседите си,но никой не идвал. Подсъдимият внесъл детето в стаята,а свидетелката И. отишла в тоалетната,от където имала видимост към стаята.Видяла как той вдигнал детето над главата си и го хвърлил силно на леглото.След това подсъдимият С. отново хванал С. с ръце през кръста и няколко пъти ударил главата й в пода на стаята,който бил покрит с килим.Детето изхълцало два-три пъти.

Свидетелката И. видяла,че едното му око е затворено,а другото-отворено.Изскочила на двора и започнала да вика за помощ.Наблизо бил свидетеля А.,който видял излезлият в това време на двора подсъдим,с детето на ръце.Подсъдимият С. се опитвал да свести С. на чешмата,като викал,че нищо й няма и че е добре.Свидетелят А. влязъл в двора и се насочил към къщата,защото подсъдимият с детето пак тръгнал към помещенията.Свидетелят А. видял как подсъдимият М.С. хвърля детето с лице към леглото.С остър тон подсъдимият обяснил на съседа си и на свидетелката И.,че на детето му няма нищо.последното лежало с лице към стената.Свидетелят А. се приближил,обърнал С. към себе си и се ужасил от състоянието й.От носа на момиченцето течала кръв,лявото й око било леко отворено,а дясното изцяло затворено.Цялото й лице било синьо,личали ясно и следите от ухапвания.Свидетелят А. се уплашил,тъй като според него детето не дишало,избягал навън и започнал да крещи,че подсъдимият С. е убил детето си.Свидетелката И. избягала към Първо РУ МВР -Варна.

От виковете пред къщата се събрали много хора.Свидетелката Ж.А. била помолена от свидетеля А. да се обади на телефон"112",което тя сторила незабавно.Свидетелят Р. С. също дошъл на място и възприел тежкото състояние на племенницата си,взел я и с автомобил на свидетеля О.А. детето било откарано в МБАЛ"Света Анна"-Варна.

Междувременно, подсъдимият М.С. използвал суматохата и избягал.Съседите тръгнали да го търсят и го открили в квартала,заловили го и започнали да му нанасят побой.Пристигналият на място полицейски патрул преустановил побоя и служителите задържали подсъдимия.

С. С. била приета в Шокова зала,в кома.Предвид тежкото състояние на детето,след няколко часа то било транспортирано в УМБАЛ"Света Марина"-Варна.

Заключението на съдебно-медицинската експертиза от освидетелстването на детето С. на 03.06.2015 година установило следните травматични увреждания:

-В областта на главата:два отточни и кръвонаседнати участъка в дясна челна половина,кръвонасядания по клепачите на двете очи,кръвонасядания по левите скула и буза оток,ожулвания и кръвонасядания по горната устна,ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид-следи от човешка захапка по двете бузи и брадичката.,

-По тялото:множество наслагващи се едно върху друго петнисти кръвонасядания с различен цвят по гърба и седалището;ожулвания по гърдите;две ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид-следи от човешка захапка по гърдите и корема.,

-По крайниците:множество наслагващи се едно върху друго петнисти кръвонасядания с различен цвят по долните крайници;ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид-следи от човешка захапка по дясната мишница и дясното бедро;

-По половия орган:кръвонасядания на задната половина на двете големи и на лявата малка,както и на цялата дясна малка срамна устни;пръснати петнисти кръвонасядания по останалата част на половия орган;разкъсвания на девствената ципа-три пресни дефлорационни щърбини в областта на 3, 7 и 10 часа по часовниковия циферблат.,

Вещото лице е посочило,че уврежданията по половия орган са били в резултат на удари или натиск с твърд предмет с ограничена контактна повърхност,нанесени със значителна сила.Уврежданията по девствената цип,с кръвонасядане на околната влагалищна лигавица са били в резултат на натиск с твърд предмет с издължена форма и диаметър на напречното сечение не-повече от 1 - 1,5 сантиметра:например човешки пръст и са сигурен белег за извършени спрямо детето блудствени действия.

Констатираните отоци,ожулвания и кръвонасяданията по лицето, тялото и крайниците на детето С. са били получени по механизма на действие на твърдите тъпи предмети чрез удар или натиск с или върху такива предмети.

Вещото лице е посочило,че уврежданията са били в различни области на тялото и по различни плоскости,получени са били при десетки отделни травматични въздействия,нанесени със значителна сила,в давност от няколко часа до десетина дни.

Вещото лице е установило тежка съчетана травма,със засягане на почти всички области на тялото,която е довела до изпадане на детето в коматозно състояние и е обусловила реална опасност за живота му.

Пострадалата С. С. така и не излязла от кома и въпреки положените усилия на лекарите,жизнените показатели на детето се влошавали с всеки изминал ден.На 08.06.2015 година вечерта спряла сърдечната дейност и независимо от реанимационните мероприятия в пълен обем,бил регистриран смъртен изход.

От извършената на 09.06.2015 година аутопсия и от заключението на назначената двучленна съдебно-медицинска експертиза,при С.Я.С. са установени следните травми:

Закрита черепно-мозъчна травма-оток в лявата слепоочно-теменно-тилна област на главата,две кръвонасядания в дясната челна половина,ожулване и кръвонасядане по клепачите на дясното око,кръвонасядания по и около лявото око,по лявата скула и буза,ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид/следи от човешка захапка/по двете бузи и брадичката,ожулване по гърба на носа,ожулвания и кръвонасядания по горната устна,кръвонасядане по дясната ушна мида,оток,ожулвания и кръвонасядания по шията;контузионно огнище по десния слепоочен дял на главния мозък;субарахноидален кръвоизлив по основата на левия слепоочен дял на главния мозък;субдурален кръвоизлив по дясната голямомоъчна хемисфера;кръвениста течност в мозъчните стомахчета;тежък оток на мозъка с вклиняване;кръвонасядане на меките черепни обвивки двустранно слепоочно-теменно-тилно;при хистологично изследване на главния мозък-мозъчен оток,микрокръвоизливи в мозъчния паренхим-контузионни огнища.,

Травматични увреждания  по тялото,крайниците  и половите органи:

-Увреждания по тялото:ожулвания по дясното рамо и гръдния кош;множество наслагващи се петнисти кръвонасядания с различен цвят по гърба и седалището;ожулване по гърдите;четири ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид/следи от човешка захапка/по гърдите и корема и едно по гърба;петнадесетина подобни кръвонасядания по гърба,седалището и долните крайници.,

-Увреждания по крайниците:множество наслагващи се петнисти кръвонасядания с различен цвят по долните крайници;ожулвания и кръвонасядания със специфична форма и вид-следи от човешка захапка по дясната мишница и дясното бедро;ожулвания по долните крайници,най-вече дясното бедро.,

-Увреждания в областта на половия орган:кръвонасядане по големите и малките срамни устни;пръснати петнисти кръвонасядания по останалата част на половия орган;пръстеновидна девствена ципа с три пресни разкъсвания;кръвонасядане на околната част от влагалищната стена;

-Други увреждания и болестни промени:кръвонасядане по чреводържателя на тънкото черво;точковидни кръвоизливи под епикарда;леко увеличени размери на слезката и черния дроб.

Като причина за смъртта на С. С. вещите лица са посочили закритата черепно-мозъчна травма,изразяваща се с контузия на мозъка,субарахноидален и субдурален кръвоизлив,довели до тежък мозъчен оток,остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.Заключението е посочило,че в генезата на смъртта участват и големия брой механични увреждания;множество следи от хапане по меките тъкани,които са изключително болезнени;кръвонасяданията и ожулванията по тялото и крайниците;както и действията в половата област,която е и шокогенна зона. Такива травми сами по себе си са могли да обусловят травматичен и болков шок,който в случая не имал клинична изява поради безсъзнанието/мозъчната кома/.

Установената при С. С. много тежка черепно-мозъчна травма е довела до изпадане на детето в коматозно състояние и е обусловила реална опасност за живота му, която не е могла да бъде преодоляна дори при оказаната висококвалифицираната и адекватна медицинска помощ.

Налице е била пряка причинно-следствена връзка между причинените механични увреждания и настъпилата смърт.По отношение на механизма на получаване на травматичните увреждания е било изяснено,че отоците,ожулванията и кръвонасяданията по лицето,тялото и крайниците са били получени по механизма на действие на твърдите тъпи и ръбести предмети чрез удар и притискане с или върху такива предмети.Тези предмети са със сравнително ограничена повърхност и са могли да бъдат човешки ръце,юмруци,пръсти и други подобни.Част от кръвонасяданията са били в резултат от стискане с пръсти в описаните области от тялото на детето.

Давността на уврежданията е била различна,при повечето от тях морфологията им съответства на давност от около седем-петнадесет дни спрямо времето на аутопсията.

Ожулванията и кръвонасяданията по лицето,тялото и крайниците със специфична форма и вид,са били в резултат от многобройни захапвания с човешки зъби.Видът на тези увреждания също съответства на давност около седем-петнадесет дни към момента на смъртта.

Уврежданията по половите органи са били в резултат на удари и/или натиск,притискане с твърд тъп предмет с ограничена повърхност,нанесени със значителна сила.Разкъсванията на девствената ципа,с кръвонасядане на околната влагалищна лигавица,са били в резултат на натиск,бъркане и други-твърд предмет с издължена форма и неголям напречен диаметър/не повече от 1-1,5 сантиметра/например:човешки пръсти или с друг предмет с такива характеристики.Морфологията на тези увреждания съответствала на давност около седем-десет дни от настъпването на смъртта.

Констатираните при аутопсията травматични увреждания са били в много и различни области на тялото.Те са били получени по различно време,от шест-седем до петнадесетина дни от датата на смъртта,при десетки отделни механични въздействия,осъществени със значителна сила,част от тях наслагващи се едно върху друго.

В резултат на нанесените телесни увреждания С. С. е претърпяла множество болки и страдания.В областта на главата и шията те са били не по-малко от 11;в областта на тялото-около 20-тина и 30-тина по крайниците.Кръвонасядане е било установено и по чреводържателя на тънките черва от удари и/или притискане по корема.Поради многобройността и тежестта на описаните увреждания вещите лица са стигнали до категоричното заключение,че уврежданията са причинявали продължителни и силни болки и страдания на детето до изпадането му в коматозно състояние.

От извършената по делото съдебно-медицинска експертиза на веществените доказателства е било установено,че:по обект № 1-един брой детски ританки не е била доказва кръв.Наличие на кръв е било доказано по обект № 2-по мъжките панталони,която имала човешки произход,но не е била установена кръвната група и по № 3-натривка от зацапване от земята на двора в къщата,на улица"Пробуда”№ 137, а която не е бил установен произхода,вероятно поради минималното количество на материали за изследване и липсата на подходящ такъв.По обектите не е била установена сперма.

От заключението на съдебно-медицинската експертиза за извършеното освидетелстване на свидетелката Я.И., на 03.06.2015 година са установени ожулвания и кръвонасядания:по лицето,шията,крайниците и по тялото й,които са били получени по механизма на действие на твърдите тъпи и ръбести предмети чрез удар,натиск или триене с или върху такива предмети.Част от кръвонасяданията са били в резултат от стискане с пръсти в тези области на тялото.Получени са били в резултат на множество удари:около 20 отделни травматични въздействия,в продължение на няколко дни преди освидетелстването.Констатирани са били и ожулвания със специфична форма и вид по двете предмишници,които са представлявали ухапвания от човек,получени са до около 7 дни преди освидетелстването.Всички нанесени телесни увреждания са обусловили временно разстройство на здравето,неопасно за живота на пострадалата.

От заключението на съдебно-психиатрична и психологична експертиза е било установява,че подсъдимият М.С. е психично здрав.Към момента на извършване на инкриминираното деяние е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.Физическото и психичното състояние му позволявало да възприема фактите,които имат значение по делото и да дава достоверни показания за тях.Не са били налице амнестични и клинични данни за зависимост от алкохол и психоактивни вещества.

При психологическото изследване вещите лица са установили,че подсъдимият М. С. си служи със защитни механизми,които целят себеоневиняване и пренасяне на вина към майката на детето.На практика е бил лесно възбудим,импулсивен,склонен да отключва агресия към партньора си.

По делото е била назначена и съдебно-психиатрична и психологична експертиза на свидетелката Я.С. И..От заключението е било установено,че тя не страда от психично заболяване;може да възприема факти,които имат значение за делото и да дава достоверни показания за тях.

При изследване на психологическите особености на характера на свидетелката И. вещите лица са установили,че мисленето й е в контекста на разбиранията,нормите и морала на малцинствената общност,в която живее.В ситуации на фрустрация тя е била склонна да бъде в позицията на пасивен наблюдател,подчиняема с нездравословна себезащита.

Видно от заключението на назначената по делото ДНК експертиза, вероятността подсъдимият М. З. С. да е биологичен баща на С.Я.С. е бил 0,9996325,което е било убедително доказателство,че същият е биологичен баща на детето.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по един безсъмнен,безспорен и категоричен начин след подробен,обстоятелствен и комплексен анализ на всички събрани по делото гласни,писмени и веществени доказателства.Съдът изцяло е кредитирал събраните по делото гласни доказателства,като непротиворечиви, последователни и взаимно допълващи се.

Подробно и задълбочено е обсъдил и дадените обяснения от подсъдимия М.З.С.:Приел е,че обясненията му в рамките на досъдебното производство/в които отричал авторството на извършените деяния и твърдял,че свидетелката И. системно биела детето,но че той го обичал и се грижел за него и никога не го бил удрял/са били само форма на защита,но като голословни и при липса на кореспонденция между тях и останалите доказателства по делото,не ги е кредитирал.Същевременно съдът е кредитирал обясненията на подсъдимия М.С.,дадени в съдебно заседание,когато е признал вината си и всички факти по обвинителния акт и е направил своите изводи,че тези му обяснения са в синхрон с целия останал събран по делото доказателствен материал.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с всички събрани по делото доказателства както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си в град Варна подсъдимият М.З.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпните състави на престъпления от общ характер, наказуеми по член 116 алинея 1 точка  3 предложение второ,точка 4 предложение второ,точка 5 точка 6 предложения второ и трето от НК във връзка с член 115 от НК,както  и по член 149 алинея 2 /Д.В. бой.27/2009година./във връзка с алинея  ал.1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.И двете престъпления са били извършени от подсъдимия М.З.С. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционният съд относно::изпълнителните деяния на двете отделни престъпления;субективната страна на извършените престъпления;квалифициращите обстоятелства както по член 116 от НК,така и по член 149 от НК;а така също и приложимостта на член 26 алинея 1 от НК,които изводи и въззивната апелативна инстанция възприема напълно и изцяло.

Както беше посочено по-горе:основното и единствено оплакване в жалбата на защитата на подсъдимия М.З.С. е за завишена санкция на наложените наказания,а от там-и явната им несправедливост.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия С.,първоинстанционният съд е отчел:изключително високата степен на обществена опасност на деянията и на подсъдимия;изключително високата им морална укоримост;упоритостта при извършване на престъпната деятелност;отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелство-чисто съдебно минало;отчел е като отегчаващи отговорността обстоятелства:наличието на пет квалифициращи обстоятелства при извършване на деянията,лоши характеристични данни и изключително агресивна личност тип."насилник”,с неконтрулеруемо поведение и му е наложил наказания както следва:

-За престъплението по член 116 алинея 1 точка З предложение 2,точка 4 предложение 2,точка 5,точка 6 предложение 2 и предложение 3 от НК във връзка с член 115 от НК и във връзка с член 54 от НК-"ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР",което на основание член 58а алинея .2 и алинея 3 от НК е било ЗАМЕНЕНО с наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”в размер на ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ  ГОДИНИ и което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален"СТРОГ” режим в затвор.

-За престъплението по член 149 алинея 2 /Д.В.брой 27/2009 година/във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и във връзка с член 54 от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК:-"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от ОСЕМ  ГОДИНИ,което наказание е било намалено с 1/3 и НАЛОЖЕНО на подсъдимия С. наказание"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,обсъждайки разпоредбата на член 57 алинея 1 от НК,при прилагане разпоредбите на института на член 56а алинеи 2 и 3 от НК е преценил високата степен на деянията и на подсъдимия;отчел е смекчаващото и отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия С. и при изключителен превес на отегчаващите отговорността обстоятелства и невъзможност да бъде въздействувано на последния-с оглед специалната превенция на наказанието,то наказанието за извършеното от него престъпление по член 116 алинея 1 точка З предложение 2,точка 4 предложение 2,точка 5,точка 6 предложение 2 и предложение 3 от НК във връзка с член 115 от НК следва да бъде"ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР",ЗАМЕНЕНО с наказание"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”в размер на ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ  ГОДИНИ и което наказание да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Споделяйки напълно,като законосъобразни и обосновани тези изводи,въззивната апелативна инстанция също счита така определените по вид и размер наказания на подсъдимия М.З.С. са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на генералната и на специалната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК и че не следва да бъдат намалявани по размер.

По гореизложените съображения,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни исканията в жалбата на защитата на подсъдимия С. за изменяне на Присъдата на първоинстанционния съд и вместо наказание"ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР"-втората хипотеза на член 116 алинея 1 от НК и да бъде определено наказание"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" по първата хипотеза на член 116 алинея 1 от НК,а именно:в сегмента:От 15 до 20 години"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА"и което наказание да бъде редуцирано при условията на член 58а от НК.

Приетата в съдебно заседание на 01.07.2016 година от въззивната апелативна инстанция характеристика за подсъдимия С.,издадена от администрацията на ОЗ-Варна,ако и да съдържа някои първоначални положителни впечатления за последния,в никакъв случай не е основание за проявяване на по-голяма снизходителност,тъй като тази характеристика обхваща един много кратък период от време от престоя му в ОЗ-Варна.

В Заключение:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че жалбата на защитата на подсъдимия М. З. С. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а обжалваната Присъда на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна, обоснована и справедлива,следва да бъде  потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата от състава на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не бяха констатирани пропуски или неточности,водещи до отменяването или изменяването й.

 

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р Е Ш И :

 

       ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 43 от 25.03.2016 година по НДОХ № 1719/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим М.З.С.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

 

 

 

                                                                                               1:

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                              

                                                                              2: