П Р И С Ъ Д А

 

4

 

 

10.10.2014 година, град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,     НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

на ДЕСЕТИ ОКТОМВРИ       ДВЕ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА,

в публично заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

секретар Г.Н.

прокурор СТАНИСЛАВ АНДОНОВ

като разгледа докладваното от съдия ЯНКОВ

ВНОХД № 225 по описа за 2014 година

 

 

На основание чл.336, ал.1, т.3 от НПК ОТМЕНЯ присъда № 103/29.11.2013 година по НОХД № 188/2013 година на Окръжен съд - СИЛИСТРА и вместо това

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.П., роден на *** ***, български гражданин, с висше образование, женен, неработещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН: ********** ЗА НЕВИНЕН в това, че:

На неустановени дати от 2011 година до неустановена дата на месец януари 2012 година в гр.Силистра, като извършител и в съучастие с Д.Н.П. като помагач, без съответно разрешение съгласно чл.З, ал.1 от Валутния закон - „Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро", по занятие е извършвал финансови сделки - обмен на валута с лицата:

 

- на неустановени дати през 2011 г. е извършвал пет пъти обмен на валута - евро с Л.Б.Я. от гр.Силистра;

- на неустановени дати през месец декември 2011г. е извършвал два пъти обмен на валута-евро и румънски леи с П.С.М. от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута-румънски леи с Л.К., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през месец декември 2011 г. е извършвал два пъти обмен на валута-румънски леи и през месец януари 2012г. е извършвал обмен на валута - евро с К.Д.Д., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец декември 2011г. е извършил обмен на валута - евро с С.Х.С. от гр.Силистра на стойност 300 евро при продажна цена 1,95евро за лев;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал обмен на валута-румънски леи и евро с Й.В.Д., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута-румънски леи с Е.М.А., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута -британски паунд с Х.Т.Х., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец януари 2012г. е извършил обмен на валута - румънски леи с Т.Е.С., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец януари 2012г е извършил обмен на валута-норвежки крони с Г.К.Ю., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал три пъти обмен на валута-румънски леи с Б.А.Н., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал три пъти обмен на валута-румънски леи с Р.И.Н., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвала обмен на валута-румънски леи и евро с И.И.К., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвала обмен на валута-румънски леи със С.Х.Т.. от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011 година и през месец януари 2012 година е извършвал обмен на валута - британски паунд с К.Х.А. от гр.Силистра, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното му обвинение по чл.252, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Н.П., родена на *** ***, български гражданин, с висше образование, омъжена, неработеща, неосъждана, живуща ***, ЕГН ********** за НЕВИННА в това, че:

 

На неустановени дати от 2011г. до неустановена дата на месец януари 2012г. в гр.Силистра, в съучастие като помагач е улеснила чрез набавяне на средства Б.В.П., който без съответно разрешение съгласно чл.З, ал.1 от Валутния закон - „Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро", по занятие е извършвал финансови сделки-обмен на валута с лицата:

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал пет пъти обмен на валута-евро с Л.Б.Я. от гр.Силистра;

- на неустановени дати през месец декември 2011г. е извършвал два пъти обмен на валута-евро и румънски леи с П.С.М. от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута-румънски леи с Л.К., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през месец декември 2011 г. е извършвал два пъти обмен на валута-румънски леи и през месец януари 2012г. е извършвал обмен на валута - евро с К.Д.Д., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец декември 2011г. е извършил обмен на валута-евро с С.Х.С. от гр.Силистра на стойност 300 евро при продажна цена 1,95евро за лев;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал обмен на валута-румънски леи и евро с Й.В.Д., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута-румънски леи с Е.М.А., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през 2011г. е извършил обмен на валута -британски паунд с Х.Т.Х., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец януари 2012г. е извършил обмен на валута - румънски леи с Т.Е.С., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец януари 2012г е извършил обмен на валута-норвежки крони с Г.К.Ю., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал три пъти обмен на валута-румънски леи с Б.А.Н., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвал три пъти обмен на валута-румънски леи с Р.И.Н., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвала обмен на валута -румънски леи и евро с И.И.К., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. е извършвала обмен на валута -румънски леи със С.Х.Т.. от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. и през месец януари 2012г. е извършвал обмен на валута - британски паунд с К.Х.А. от гр.Силистра, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по предявеното й обвинение по чл.252, ал.1, във вр.чл.20, ал.4 от НК.

 

 

Веществените доказателства иззети в хода на досъдебното производство – стационарен компютър марка „НР”, модел DС 2200, сериен № RG787ЕS #АВВ, стационарен компютър без сериен номер с лепенка в задната му част с надпис „Евриста София ООД”, както и веществените доказателства, съхранявани в ОД МВР – Силистра и подробно описани в квитанция № 8/25.07.2012година, л.120, том 1 в кориците на досъдебното производство и приложението към обвинителния акт, да се върнат на лицата от които са иззети, след влизане на присъдата в сила.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                       2.

 

 

 

МОТИВИ към ПРИСЪДА №4/10.10.2014г. по внохд №225/14г. на

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

 

 

С присъда №103/29.11.2013г. по нохд №188/2013г. Силистренски окръжен съд е признал подсъдимите Б.В.П. и Д.Н.П. за  виновни в това , че на неустановени дати от 2011г. до неустановена дата на месец януари 2012г. в гр. Силистра, в съучастие помежду си -  П. като извършител, а П. като помагач, без съответно разрешение съгласно чл.З ал.1 от Валутния закон - „Сделки с валута в наличностчност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро",  по занятие са извършвА. финансови сделки - обмен на валута с лицата:

- на неустановени дати през 2011г. са извършили пет пъти обмен на валута-евро с Л.Б.Я. от гр.Силистра;

- на неустановени дати през месец декември 2011г. са извършили два пъти обмен на валута - евро и румънски леи с П.С.М. от гр.Силистра;

         - на неустановена дата през 2011г. са извършили обмен на валута-румънски леи с Л.К., от гр.Силистра;

         - на неустановени дати през месец декември 2011 г. са извършили два пъти обмен на валута-румънски леи и през месец януари 2012г. е извършвал обмен на валута - евро с К.Д.Д., от гр.Силистра;

- на неустановена дата през месец декември 2011г. са извършили обмен на валута-евро с С.Х.С. от гр.Силистра на стойност 300 евро при продажна цена 1,95евро за лев;

- на неустановени дати през 2011г. са извършили обмен на валута-румънски леи и евро с Й.В.Д. от гр.Силистра;

         - на неустановена дата през 2011г. са извършили обмен на валута-румънски леи с Е.М.А., от гр.Силистра;

         - на неустановена дата през 2011г. са извършили обмен на валута -британски паунд с Х.Т.Х., от гр.Силистра;

         - на неустановена дата през месец януари 2012г. са извършили обмен на валута - румънски леи с Т.Е.С., от гр.Силистра;

         - на неустановена дата през месец януари 2012г. са извършили обмен на валута - норвежки крони с Г.К.Ю., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. са извършили три пъти обмен на валута - румънски леи с Б.А.Н., от гр.Силистра;

         - на неустановени дати през 2011г. са извършили три пъти обмен на валута-румънски леи с Р.И.Н., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. са извършили обмен на валута-румънски леи и евро с И.И.К., от гр.Силистра;

- на неустановени дати през 2011г. са извършили обмен на валута-румънски леи със С.Х.Т.. от гр.Силистра;

         - на неустановени дати през 2011г. и през месец януари 2012г. са извършили обмен на валута - британски паунд с К.Х.А. от гр.Силистра,

поради което и ги осъдил както следва : - подс.П. - на основание  чл. 252, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.36, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК било отложено за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;  -  подс.П. -  на основание  чл. 252, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, във вр. с чл.36, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК   на  ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК съдът отложил за срок от ЧЕТИРИ  години.

На основание чл.59 ал.1 НК съдът приспаднал времето през което подсъдимите били с мерки за неотклонение „Задържане под стража” – за подс.П., и „Домашен арест” – за подс.П.. В тяхна тежест са възложени и разноските по делото. Част от веществените доказателства били отнети в полза на Държавата, а останалата част – върнати на подсъдимите.

Срещу така постановения съдебен акт са постъпили въззивни жалби от  подсъдимите Б. и Д. П., в които се прави възражение за нарушение на материалния закон.Отправя се към съда искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимите да бъдат признати за невинни и оправдани по предявените им обвинения.

         В съдебно заседание двамата подсъдими поддържат жалбите си изцяло.

         Представителят на Апелативна прокуратура счита жалбите за неоснователни и моли потвърждаване на първоинстанционната присъда.

Апелативният съд на основание чл.314 ал.1 НПК извърши изцяло проверка правилността на обжалвания съдебен акт, и като взе предвид оплакванията направени в жалбите, както и становищата на страните, а също и събраните по делото доказателства, констатира  :

 

Жалбите на подсъдимите П. са основателни.

 

От фактическа страна прието е за установено по делото следното :

 

 

Подсъдимите Б.В.П. и Д.Н.П. са съпрузи. П. бил дългогодишен служител на БТК на различни длъжности, като последната от тях е началник отдел „Сигурност". Последният му регистриран трудов договор с „БТК НЕТ" от 17.03.2008 г. е прекратен на 01.07.2009 г. За този период обв.П. е получил общо 8878.11 лв. от трудово възнаграждение и 7365 .12 лв. еднократно обещетение при прекратяване на трудовия договор.

Подсъдимата П. работила като учител в ПГПТ „Евлоги Георгиев" гр.Силистра от 14.01.2001 г. до 7.09.2009г. Получила обезщетение за безработица в размер на 2053.43 лв.

След прекратяване на трудовите правоотношения , в ТД на НАП няма информация за същите за сключени трудови договори  ,нито подадени уведомления за това,не са подавани годишни данъчни декларации по ЗДЦФЛ.

П. е бил известен на гражданите в гр.Силистра с това,че се занимава с обмен на валута, като пътуващи в чужбина и най-вече търговци са ползвА. услугите му по причина,че бил възпитан, вежлив и коректен към тях и им осигурявал валутата на изгоден за тях курс. В дейността си П. бил подпомаган от съпругата си Д.П..

За подсъдимите П. обменът на валута станал основен източник на доходите им. П. почти ежедневно пътувала от гр.Силистра до гр.Варна трансферирайки големи количества валута ,за да бъде продадена в обменни бюра и банки в гр.Варна, като част от левовата равностойност като наредител превеждала обратно в гр.Силистра по сметки на поде. П. и неговата майка - К. П. и се изтегляла от същите касово още същия ден.

На 24.01.2012г. при поредното отпътуване на П. за гр.Варна и е бил извършен обиск, при който било установено,че носи в себе си 8055 турски лири и 21 170 евро . В същия ден е било предприето и претърсване на жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. „Бесарабия" №10 обитавано от Б.В.П. и Д.Н.П., откъдето са иззети големи количества златни и сребърни инвестиционни монети , златни бижута , значително количество различна по вид и размер валута , подробно описани в протокола за претърсване и изземване/л.34-38 том 1/.

На 24.01.2013 г. е започнало ДП №11/2013 г.по описа на ОД МВР Силистра срещу Д.Н.П. и Б.В.П. и те са привлечени в качеството на обвиняеми за престъпление по чл.252 ал. 1 от НК , а с определение на съда е взета мярка за неотклонение „Домашен арест” спрямо Д.П. и „Задържане под стража" спрямо Б.П..

В хода на разследването е разкрита банкова тайна по отношение на Д.Н.П., Б.В.П. и неговата майка К.Г. П., като е установено, че същите имат множество сметки откривани в офисите на банките в градовете Силистра и Варна, в периода от 1996 г. до 2010 г. Някои от сметките са закрити, а други остават активни към момента на подаване на информацията от банките. Използвани са различни спестовни и разплащателни продукти на банките, които позволяват постоянното теглене и внасяне на суми. Основно сумите при теглене и внасяне са в касовия лимит с цел неплащане на комисионни над определения лимит, както и избягване на предварителна заявка при теглене на суми касово.Сметките са в следните банки:

В Банка ПИРЕОС

На Д.Н.П.

BG79 PIRB 7325 4730 0533 30 - спестовен влог в Евро, открита на 03.10.2001 г. в клон Силистра;

BG44 PIRB 8070 2699 5134 48 - депозит в Евро, открит на 29.09.2008 г. в гр. София, закрита на 30.09.2008 г.;

На Б.В.П.

BG87 PIRB 7325 4730 0530 89 - спестовен влог в Евро, открита на 14.02.2001 г. в клон Силистра;

          BG46 PIRB 7325 4602 6882 68 - спестовен влог в лева, открит на 20.07.2009 г.  в клон Силистра;

В ПОЩЕНСКА БАНКА

На Д.Н.П.

BG30 BPBI 7115 2176 9389 01 - депозит в USD, открит на 01.10.2009 г. в клон Силистра

BG03 BPBI 7115 2176 9389 02 - депозит в USD, открит на 14.10.2010  г. в клон Силистра

BG90 BPBI 7115 4076 9389 Ot - спестовен влог в BGN, открит на 01.10.2009  г. в клон Силистра

BG63 BPBI 7115 4076 9389 02 - спестовен влог в BGN, открит на 14.04.2011  г. в клон Силистра

BG37 BPBI 7115 4176 9389 01 - спестовен влог в USD, открит на 14.04.2011 г. в клон Силистра

BG45 BPBI 7115 4476 9389 02 - спестовен влог в EUR, открит на 01.10.2009  г. в клон Силистра

BG72 BPBI 7115 4476 9389 01 - спестовен влог в EUR, открит на 01.01.2008  г. в клон Силистра

BG31 BPBI 7115 1076 9389 01 - разплащателна сметка в BGN, открита на 01.01.2008 г. в клон Силистра

В БАНКА ДСК

На Д.Н.П.

с/ка № 00000000016187799- спестовна сметка в лева, открита на 18.09.2008 г., активна

На Б.В.П.

          c/ка № 00000000012915480- спестовна сметка в лева, открита на 11.10.2006 г., активна

В ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

На Д.Н.П.

          BG87 FINV91501003667163 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 11.08.2008 г., закрита на 31.10.2011г.;

           BG33 FINV91502014920198     -  депозитна сметка,         открита      на 12.04.2011  г., активна;

BG05 FINV91501003637405 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 13.07.2008 г., закрита на 21.11.2011 г.;

BG33 FINV91501003637404 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 13.07.2008 г., закрита на 31.10.2011 г.;

BG83 FINV91502014626164 - депозитна сметка, открита на 18.10.2010  г., закрита на 14.09.2011 г.;

BG69 FINV91502015174563 - депозитна сметка, открита на 26.10.2011  г.,активна;

          BG69 FINV91502015174559      -  депозитна   сметка, открита  на 26.10.2011  г.,активна;

          BG14 FINV91502015212025      -  депозитна сметка,         открита      на 21.11.2011  г.,активна;

BG16 FINV91501003675231 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 08.08.2008 г., закрита на 18.10.2010 г.;

На Б.В.П.

          BG 36 FINV 91501000273178 - разплащателна сметка, открита на 24.08.2008  г., закрита на 17.11.2011 г.;

BG 08 FINV 91502014801629 - депозитна сметка, открита на 14..12.2010г., закрита на 30.09.2011 г.;

BG 67 FINV 91502015179064 - депозитна сметка, открита на 29.10.2011  г., активна;

BG 74 FINV 91502015101335 - депозитна сметка, открита на 09.09.2011  г., активна;

BG 76 FINV 91501004184080 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 24.10.2009 г., закрита на 19.08.2010 г.;

BG 11 FINV 91501003684148 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 19.07.2008 г., закрита на 27.08.2010 г.;

BG 46 FINV 91501003676922 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 26.07.2008 г., закрита на 18.08.2010 г.;

На К. Г. П.  - BG66 FINV91501003663661 - разплащателна сметка на физически лица, открита на 12.08.2008 г., активна;

В УНИКРЕДИТБУЛБАНК

На Д.Н.П.

BG36 UNCR96604019047301- спестовна сметка в лева, открита на 30.04.2008  г., закрита на 27.02.2009 г.;

с/ка 70004518655276 - спестовна сметка в лева, открита на 23.09.2009  г., активна;

На Б.В.П. 1.с/ка 96602082019619 - спестовен влог в BGN, открита на 30.04.2008 г., активна

На К. Г. П.

1.     с/ка 96604084328713 - спестовен влог в BGN, открита на 07.01.2008 г., активна

В ЕКСПРЕСБАНК

На Б.В.П.

          BG36 ТТВВ 94001505004111 - разплащателна сметка в BGN, открита на 07.09.2004 г., закрита на 23.09.2010 г.

На Д.Н.П.

BG42TTBB 94001505008950 - разплащателна сметка в BGN, открита на 09.12.2002 г., закрита на 09.09.2010 г.

В ПРОКРЕДИТБАНК

На Д.Н.П.

BG87 PRCB 92301023494813 - разплащателна сметка в BGN, открита на 21.04.2008 г., закрита на 24.10.2011 г.;

BG23 PRCB 92301123494817 - разплащателна сметка в USD, открита на 24.11.2008 г., закрита на 01.04.2009 г.

BG31 PRCB 92304423494813 - влогова сметка в EUR, открита на 11.07.2008 г., закрита на 04.10.2011 г.

На Б.В.П.

BG84 PRCB 92301023622616 - разплащателна сметка в BGN, открита на 25.04.2008 г., закрита на 21.10.2011 г.;

BG28 PRCB 92304423622616 - влогова сметка в EUR, открита на 06.06.2008 г., закрита на 21.10.2011 г.;

BG96 PRCB 92301123622610 - разплащателна сметка в USD, открита на 25.11.2008 г., закрита на 26.02.2010 г.;

На К. Г. П.

BG41 PRCB 92301023635418       - разплащателна сметка в BGN, открита нa на 29.04.2008 г., закрита на 31.10.2011 г.;

В АЛФАБАНК

На Д.Н.П.

BG 09 CRBA 98984001041927 - разплащателна сметка в BGN, открита на 04.12.2007г., закрита на 18.06.2010 г.;

BG 64 CRBA 98984400788316 - разплащателна сметка в EUR, открита на 28.08.2006г., закрита на 23.06.2010 г.;

BG 10 CRBA 98984700925718 - разплащателна сметка в GBP, открита на 01.02.2008г., закрита на 18.06.2010 г.;

BG 25 CRBA 98982030068375 - разплащателна сметка в USD, открита на 15.01.2009г., закрита на 18.06.2010 г.;

На Б.В.П.

BG 63 CRBA 98984001031934 - разплащателна сметка в BGN, открита на 29.10.2007 г., активна;

BG 29 CRBA 98984400783320 - разплащателна сметка в EUR, открита на 03.07.2006г., закрита на 25.05.2010 г.;

BG 79 CRBA 98982030068470 - разплащателна сметка в USD, открита на 16.01.2009г., закрита на 07.03.2011 г.;

На К.Г. П.

BG 70 CRBA 98982030053015 - разплащателна сметка в BGN, открита на 13.08.2008 г., активна;

BG 16 CRBA 98982030091332 - разплащателна сметка в EUR, открита на 03.07.2009г., закрита на 09.03.2011 г.;

В А.АНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

На Б.В.П.

          BG 05 BUIN 95611000162472 - разплащателна сметка в USD, открита на 10.08.2009г. в клон Силистра, закрита на 13.08.2009 г.;

           На К.Г. П.

           BG 67 BUIN 70691065255519 - разплащателна сметка в BGN, открита на 12.11.2004г. в клон Силистра, закрита на 11.12.2008 г.;

В ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА - ОББ

На Д.Н.П.

BG 60 UBBS 80024109273810 - разплащателна сметка в USD, открита на 12.12.2008г. в клон Силистра, закрита на 01.10 2010 г.

BG 60 UBBS 800231032154320 - разплащателна сметка в BGN, открита на 16.10.2007г. в клон Силистра, закрита на 22.01.2010 г.;

На Б.В.П.

BG 72 UBBS 70704010733506 - разплащателна сметка в BGN, открита на 06.08.1997г. в клон Варна, закрита на 22.01.2010 г.;

       BG 60 UBBS 726904010160030 - разплащателна сметка в BGN, открита на 28.03.1997г. в клон Силистра, закрита на 03.06.2011 г.;

В ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

На Д.Н.П.

BG 69 СЕСВ 9790 40А8 823900 - спестовна сметка в BGN, открита на 27.07.2009 г. в клон Варна;

BG 83 СЕСВ 9790 44А8 823900 - спестовна сметка в EUR, открита на 27.07.2009 г. в клон Варна;

BG 38 СЕСВ 9790 45А8 823900 - спестовна сметка в NOK, открита на 10.09.2010 г. в клон Варна;

BG 24 СЕСВ 9790 41А8 823900 - спестовна сметка в USD, открита на 09.05.2011 г. в клон Варна;

BG 76 СЕСВ 9790 42А8 823900 - спестовна сметка в GBP, открита на 08.08.2011 г. в клон Варна;

На Б.В.П.

BG 05 СЕСВ 9790 40А9 221200 - спестовна сметка в BGN, открита на 10.08.2009 г. в клон Силистра;

В ИНВЕСТБАНК  - На Б.В.П.

BG 30 IORT 8042 72100 165400 - депозитна сметка в USD, открита на 14.10.2010 г. в клон Силистра, закрита на 14.12.2010 г.

 

Към делото са приложени ВДС, изготвени при използване на специални разузнавателни средства. От тях става ясно следното:

На 15.12.2011г. мъж от телефонен номер 0879272886 се обадил на Б.П., с искане за обмен на валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Л.Б.Я.. Разпитан в качеството на свидетел е заявил, че познава Б.П. от есента на 2011г. когато му се е наложило да обменя пари. На работното му място на пазара често пазарувА. румънски граждани и заплащА. понякога с румънски леи. За Б.П. научил от колегата си Б.Н., който също си обменял парите при него. Св. Янакиев е обменял пари при Б.П. 5-6 пъти през 2011г. До 28-то число на всеки месец трябвало да внася по кредитите на брат си и неговия общо 420 евро и за да не ходи в банки и обменни бюра се обаждал на Б.П. по телефона, казвал му колко пари трябва да обмени и той му ги носел на работното му место на пазара. За този период от четири месеца, всеки месец е обменял при него по 420 евро по курс 1,95лв. по този начин получил повече от 5лв. разлика отколкото да отиде и да купи еврото от банката. Св. Янакиев е заявил, че му е по-удобно П. да ходи при него, за да не си губи времето по опашки в банка и обменни бюра. Б.П. никога не му е издавал бележки за обмена на валутата.

На 17.12.2011г. и 26.12.2011г. мъж от телефон 0888741639 се обадил на Б.П. с искане да закупи румънски леи. При направена справка до мобилните оператори е установено, че абонат е П.С.М..Разпитан в качеството на свидетел е заявил, че познава Б.П. от около година. Съпругата на св. М. притежава щанд в ЦУМ гр. Силистра и продава мъжка конфекция. Когато отворили голям пазар в Букурещ решили да отидат и да видят какво продават. Знаели, че в Румъния работят само с тяхна валута и за това започнА. да търсят от кого да закупят. Друга тяхна колежка от ЦУМ, която се казвала Себа му казала, че купува румънски леи от Б.П., дала му мобилният му номер и св. М. му се е обадил. Б.П. отишъл на щанда и там се договорили за курса, по който ще му продаде леите. Св. М. заявява, че не е броил случаите когато е купувал валута от Б.П.. С него се свързвал по телефона, винаги когато е имал нужда от обмен на валута и той се е отзовавал,като му носел валутата в ЦУМ . Предпочитал да обменя валута при Б., защото той винаги е бил коректен с него и не му е вземал комисионни. Обменял е при него предимно румънски леи и винаги на курс, който е по-нисък от този на банките и обменните бюра. Друга причина да предпочита Б.П. при обмена на валута е тази, че не му се налага да чака по опашки в банка и обменни бюра. Не се сеща за датите, но е било през месец декември 2011 г. когато купил от Б.П. румънски леи веднъж за 1 000лв и още веднъж за 1 100лв. на курс според деня, в други случаи също е купувал румънски лей, но за по-малко от порядъка на 500 лева.

На 22.12.2011г. жена от телефонен номер 0878996445 позвънила на телефона на Б.П. с молба да закупи румънски леи. При направената справка е установено, че абонат на този номер е Л.К., която е управител на ЕТ"Люси Стил" гр. Силистра, с предмет на дейност търговия с дрехи и притежава магазин на пазара. Познава визуално Б.П. от това, че купуват от него румънски леи когато ходят в Румъния за стока. Телефонният номер им го е дал тяхна колежка от друг магазин. Свидетелката не се сеща за точната дата когато е закупила от Б.П. 2 200 румънски леи. Като са се разбрА. по телефона за цената на леите, след около половин час Б.П. ги е донесъл в магазина.

На 13.12.2011г., 19.12.2011г. и 06.01.2012г. мъж от телефонен номер 0899179165 се обадил на Б.П. с молба да закупи от него румънски леи и евро. При направена справка до мобилните оператори е установено, че абонат е ЕТ „Хуанг Минг-Виолета Динх", но се ползва от К.Д.Д., който е собственик и управител на ЕТ „Мин-92-К.Д." гр. Силистра, с предмет на дейност търговия на дребно на спортни стоки. Притежава щанд за продажба на стоки в ЦУМ, магазин на ул."Добруджа" № 4 и магазин на Евробазара. Св. Динх познавал Б.П. от много години, когато работел в пощата и често ходел да си търси дрехи. Когато е идвал за дрехи Б. му казвал, че ако има нужда от валута, предимно румънски леи и евро може да му се обаждат за да му доставя. От него знае, че се занимава с обмен на валута и търговия с нея. Понеже Б.П. нямал офис ,му се е обаждал по телефона и му казвал каква валута му трябва, той съответно му я доставял в ЦУМ. Не може да посочи конкретни дати, но през месец декември 2011 г. е купувал два или три пъти румънски лей от него, необходима за покупка на стока в Румъния. Свидетелят не е могъл да посочи размера на купената от Б.П. валута , но си спомнил,че през месец януари 2012г. закупил 1 000 евро от Б.П. според курса за деня.

На 21.12.2011г. мъж от телефонен номер 0898647279 се обадил на Б.П. и поискал да продаде валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е С.Х.С. . Разпитан в качеството на свидетел е заявил, че през декември 2011г. е обменил при обв.П. 300 евро на цена от 1,95лв. Имало е случаи, когато е звънял на П. за курсовете на определени валути или пък да разваля пари при него.

На 07.12.2011г. мъж от телефонен номер 0898639105 се обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Й.В.Д.. При разпит на свидетеля същият заявил, че в дейността му като търговец му се е налагало да обменя евро за покупка на стока. Когато му е било необходимо да обменя валута намирал Б., включително и по телефон и се уговаряли да се срещат. Когато се срещА. се договаряли за курса на еврото и той си купувал или му продавал евро. Обмена се е осъществявал предимно 2011г.,като не е могъл да посочи конкретни суми и курсове.

На 25.12.2011г. мъж от телефонен номер 0887584362 се обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Себахат СА. Айваз, но телефонният номер се ползва от съпруга и Е.М.А.. При разпита на свидетеля същият е заявил, че познава Б.П. и мислел, че работи в пощата, запознА. са се пред „барчето на фъстъците". Чувал е, че се занимава с обмен на валута. Спомнил си,че през месец декември 2011 г. искал да обмени леи, но на обменното бюро нямало, вероятно от там са му дА. неговия телефонен номер и за това му е звъннал да си купи от него леи и евро.

На 09.12.2011г. два пъти мъж от телефонен номер 088830009 се е обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Х.Т.Х.. При разпита на лицето същият заявява, че познава Б.П. и знае, „че се върти около чейнчаджийте". Възможно е да е обменял при него дребни суми различна валута.

На 19.01.2012г. мъж от телефонен номер 0894360820 се обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Х.М.. За конкретният разговор е установено, че лицето е Т.Е.С.. От разпита на свидетеля е видно, че се занимава с продажба на части за автомобили, много често му се е налагало да работи с румънски граждани. През месец януари 2012г. румънски гражданин си закупил от него части за автомобил, но имал само румънски леи и трябвало да си ги обмени. Понеже в обменните бюра не му харесвал курса, по който се работело, поискал да му съдейства и да му намери, по-добър куре. Св. С. отишъл при негов познат, който пиел кафе на барчето на Пламен „Фъстъка" и попитал кой може да му предложи по-добър курс.Тогава му казА., че най-добър курс при обмен на валута предлагал Б.П.. Намерил неговия мобилен номер и помолил негов познат на име Х.М. да му даде мобилният си телефон с номер 0894360820, за да се обади на Б.. Когато се свързал с него го попитал какъв курс предлага при обмен на румънски леи за български левове.Предложеният от обв.П. курс удовлетворявал румънския гражданин,който се съгласил на обмяната. Св. С. се уговорил с Б.П. да се срещнат до магазин „Лидъл", за да обменят валутата. След като го направили се разплатили с румънския гражданин и се разделили.

На 17.01.2012 г. жена от телефонен номер 0896045328 се обадила на Б.П. и поискала да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Г.К.Ю.. От разпита на свидетелката е видно, че познава обв.Б.П. от 2011 година. При една от срещите с него го попитала може ли при него да си обменят норвежки крони и той й казал при нужда да му се обади,като си дал номера на мобилния телефон. На следващият ден се обадила на Б.П. с молба да й обмени 2 000 норвежки крони. Отишла пред дома му и там той и обменил въпросните пари. Не и е издавал документ за обмяната на пари.

Свидетеля Л.Я. посочва, че към Б.П. за обмен на валута го е насочил колегата му Б.А.Н., който има магазин на пазара и е управител на „Илко 92" ООД. Свидетелят е заявил, че от познати чул, че Б.П. се занимава с обмен на валута и миналата година и той го е потърсил да обменя при него валута. Обадил му се по телефона и се уговорили той да дойде на работното му място , за да може да си обмени валутата. Б. винаги е ходил на место, уговаряли са се за курса на валутата, която иска да обмени свидетеля, която била предимно румънски леи и той му ги доставял на место. Не му издавал документ за обмена. През 2011 г. е обменял при него три, четири пъти, като не може да посочи дати и размер на сумите ,които е обменял както и курса.

На 13.12.2011г. мъж от телефонен номер 0896933581 се обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е Р.И.Н.. При разпита на свидетеля е установено, че запознанството им е било във връзка с обмен на валута - евро и румънски леи. Конкретно през 2011 г. е продавал на Б.П. около два - три пъти по 200-300 румънски леи. През декември 2011г. е продал две леки коли и взетата сума от 1000 евра ги е продал на Б.П.. Причината да продава валута на Б. е, че не се налага чака по банки и обменни бюра. Когато имал нужда да му продава валута му звънял по телефона и се уговаряли да се срещат.

Разпитана е като свидетел И.И.К., е заявила, че познава Б.П. от приблизително година и половина, когато той и е намерил номера на мобилния телефона и позвънил, за да я пита какъв е курса на леята в Румъния. Понеже св.К. имала фирма в Румъния , можела постоянно да му казва какъв е курса на леята. Случвало се е когато и трябва да обменя чужда валута да се обажда на Б. и той да и я обменя. През 2011г. е потърсила Б.П. с молба той й обмени румънски лей, защото нямало отворено обменно бюро в Румъния, а на свидетелката и трябвА. за следващия ден много рано.По същия начин е обменяла и евро. Сумите не са били големи, обменяла по 200-300 евро за левове и 400 лева за лей . Търсила е Б.П. да обменя пари, защото не и се чакало по банките.

На 16.12.2011г. жена от телефонен номер 0896933581 се обадила на Б.П. и поискала да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е С.Х.Т.. При разпита на свидетелката е установено, че познава Б.П. , от лятото на 2011г. Имала фирма и щанд в ЦУМ където продавала дрехи. Според свидетелката може би три пъти й се е налагало да купува румънски леи за по 300лв. Когато и е трябвало да обменя пари обв.Б.П. отивал на щанда и св. Т. е купувала от него румънските леи.

На 12.01.2012г. мъж от телефонен номер 0879424215 се обадил на Б.П. и поискал да обмени валута. При направена справка до мобилния оператор е установено, че абонат е К.Х.А.. При разпита на свидетеля  е установено, че познава Б. от доста години, още когато работел в пощата. Знаел, че се занимава с обмяна на валута и има доста клиенти, защото е много коректен и възпитан. Децата на св. А. работели в Англия и му пращали английски паунди, защото той и съпругата му се грижили за децата им. Когато му е трябвало да обменя паунди се обаждал на обв.Б.П.,срещал се с него и си обменял парите. Обменял паунди основно през 2011 г. и то когато не му вземали някоя банкнота в банката, като не може да посочи през 2011 г. колко пъти е обменял пари и на кои дати. Последно обменил при обв.Б.П. около 2 700 паунда през месец януари 2012г.

Назначена е в хода на разследването съдебно-оценителна експертиза и допълнителна съдебно-оценителна експертиза на вещите и валутата иззета от Д.П. и дома на Б. и Д.П.., съгласно които стойността на златните монети, бижутерия и валута е както следва:

Иззетите златни монети, златна и сребърна бижутерия са на обща стойност 98 238.62 лв. На валутата иззета от П. - на обща стойност 41 404.92 лв. и на валутата иззета от дома на П. - 64 301.35 лв. или всичко на обща стойност 203 944,89лв.

Назначени са по делото и техническа експертиза – относно съдържащата се информация в иззетите от дома на подсъдимите компютри, както и съдебно-икономическа експертиза. Последната е дала заключение за извършените от подсъдимите финансови операции, и проследява движението по банковите им сметки.

 

Това са фактите по делото, и по тях спор от страните не се повдига/така или иначе те са категорично установени/ – доколкото е налице спор, то той е такъв на правото, а не на фактите - жалбоподателите не оспорват възприетите от съда фактически констатации, но за сметка на това твърдят, че техните действия не съставляват престъпление. Твърдение, което напълно се споделя и от настоящата инстанция. Защото при правилно иначе установените факти, съдът им е сторил превратна правна оценка. Настоящата инстанция счита, че действията на двамата подсъдими са обективно несъставомерни. От обективна страна съставът на престъплението по чл.252 ал.1 НК изисква извършване по занятие и без съответно разрешение на банкови , застрахователни или други финансови сделки. Така формулирана тази норма представлява бланкет, чиято диспозиция се запълва от специалното законодателство – за банковите сделки от Закона за кредитните институции, за застрахователните – от Кодекса за застраховане, за  финансовите сделки – според техния вид и характер от различни специални нормативни актове, и специално за валутните сделки /доколкото същите представляват и сделки, предоставящи финансови услуги - съгласно текста на чл.3 от  Наредба № 4/08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, и като такива попадат в приложното поле на чл.252 ал.1 НК/ - от Валутния закон. Именно Валутният закон е този, който урежда сделките с чуждестранна валута по занятие – съгласно разпоредбата на чл.1 т.3 от него. Той е специалният нормативен акт, който установява кои са субектите, които могат да извършват сделки с валута в наличност по занятие, в условията на какъв режим , и който  дефинира коя дейност представлява  „извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие”. А това се все елементи от обективния състав на престъплението по чл.252 ал.1 НК  , и дали те са налични отговор следва да дадат доказателствата по делото, поставени на плоскостта на този именно нормативен акт – Валутния закон. Обективната съставомерност на едно деяние по чл.252 ал.1 НК на първо място предполага липсата на разрешение за извършване на определена финансова сделка, за която сделка обаче се изисква такова разрешение. Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 от ВЗ сделки  с валута в нА.чност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. За тази цел в Министерство на финансите се води публичен регистър на лицата, развиващи дейност като обменно бюро, като вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от подаването на всички документи, изискуеми от НАРЕДБА № 4/08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Т.е. Валутният закон не изисква разрешение за извършване на сделки с валута по занятие – въведен е регистрационен режим, а не разрешителен /лицензионен/. Изрично писмено разрешение/лицензия от БНБ се е изисквала за извършване на сделки с валута от финансови къщи – съгласно разпоредбите на чл.3 ал.6, 7 и 8 ВЗ - отменени с ДВ бр.24/2009г.  Това идва да покаже , че на Валутния закон са познати и двата режима – и регистрационен ,  и разрешителен, като по отношение дейността на обменните бюра законодателят изрично е възприел подхода само на регистрацията. За разлика от този вид сделки,  банковите и застрахователни сделки се намират под разрешителен режим – за тяхното осъществяване се изисква лиценз от БНБ – чл.13 ал.1 от Закона за кредитните институции, и лиценз от Комисията по финансов надзор - чл.8 ал.1, чл.10 ал.1 и чл.33 ал.1 от Кодекса за застраховането. От изложеното се налага извода, че за извършването на сделки с чуждестранна валута не се изисква разрешение, поради което и те не попадат в обхвата на разпоредбата на чл.252 ал.1 НК -  за разлика от банковите и застрахователни сделки , извършването на които предполага нарочен писмен лиценз. Затова и дейността по извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие не съставлява престъпление, а административно нарушение, наказуемо съгласно разпоредбата на чл.18 ал.2 от Валутния закон. Безспорно е установено по делото, че подсъдимите П./или поне единият от тях/ не са нито регистрирани като търговци, нито са вписани в публичния регистър към Министерство на финансите като лица, развиващи дейност като обменно бюро. За дейността си в нарушение на изискванията на чл.3 ал.1 от ВЗ те следва обаче да носят административнонаказателна отговорност – съгласно санкционната норма на чл.18 ал.2 от ВЗ, но не и наказателна. Последната се изключва поради факта, че текстът на чл.252 ал.1 НК запретява извършването на финансови сделки без разрешение, а за сделките с чуждестранна валута Валутният закон не изисква такова – както вече се спомена и по-горе. Затова и действията на двамата подсъдими са обективно несъставомерни – не покриват състава на престъплението по чл.252 ал.1 НК.

Несъставомерни са те и по друга причина – защото не са извършени по занятие. Дефиниция на „ извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие” е дадена в т.13 от Допълнителните разпоредби на Валутния закон. Съгласно нея "извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие" е налице в следните три хипотези:

а) извършване в продължение на една година на сделки за сметка на повече от 10 лица, или

б) извършване в продължение на една година на сделки с повече от 20 лица, които не са банки или обменни бюра, или

в) отправяне на рекламни изявления, на покани или предложения, включително чрез табла, за сключване на сделки с неопределен кръг от лица, включително чрез средствата за масово осведомяване.

Повече от очевидно е с оглед фактите по делото, че в случая третата хипотеза е неприложима – никакви доказателства в тази насока не се съдържат по делото. И прокурорът, и съдът за да обосноват дейността на подсъдимите като такава „по занятие” са възприели първата хипотеза. Абсолютно никакви съображения обаче в тази насока не са изложени нито от прокурора, нито от съда – последният се е задоволил да препише обвинителния акт, повтаряйки и дословно правните доводи на прокурора/доколкото и той е изложил такива/. Но ако липсата на съображения в подкрепа на възприета правна теза в обвинителния акт е донякъде допустимо, то тяхното неналичие в присъдата представлява липса на мотиви. Това пък от своя страна е основание за отмяна на присъдата и връщане делото на първата инстанция за ново разглеждане. Но това в случая е напълно излишно – предвид правомощията на въззивната инстанция и твърдото й убеждение, че не е налице престъпление. Мнението на настоящия състав е, че в случая не е налице и първата хипотеза – тази на т.13 б.”а” от ВЗ. Тя изисква извършването в продължение на една година на сделки за сметка на повече от 10 лица. Сделка за сметка на едно лице  означава ни повече, ни по-малко дейността да се извършва от името и за сметка на това лице. Тук би могло да се направи аналогия със сходна дефиниция на дейност по занятие, съдържаща се в Допълнителните разпоредби на отменената Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (приета ДВ, бр. 90 от 2003 г.)  и  отменилата я НАРЕДБА № 38/25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /приета с Решение № 84-Н на Комисията за финансов надзор от 25.07.2007 г., обн., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., в сила от 1.11.2007г./.  В т.7 е дадено определение на „Извършване по занятие на сделки с финансови инструменти", и то е налице  е налице при :

а) сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на повече от три лица, които не са роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до трета степен включително или съпруг на лицето, сключило сделките, или

б) пряко сключване (не в изпълнение на подадени поръчки до инвестиционен посредник) на повече от три сделки с финансови инструменти за своя сметка с лица, които не са инвестиционни посредници.

Въпросната дефиниция се разглежда дотолкова, доколкото терминът „по занятие” не е определен легално никъде другаде /или поне на настоящия състав не е известно/ освен във Валутния закон и в посочената Наредба №38. Двете хипотези на дейност по занятие , дадени в Наредба №38/2007г., са много сходни с тези , дадени във Валутния закон / с последните още по-близки са хипотезите на отменената Наредба №1/2003г./. Първата и в двата акта винаги предполага сключване на сделки за сметка на определен брой лица/като в Наредба №38/2007г. законодателят е вече конкретизирал – от името и за сметка/, а втората – сключване на сделки за своя сметка. Въпросният бегъл преглед на дефинирането на дейност „по занятие” сочи, че в първата от двете хипотези на Валутния закон законодателят е имал предвид извършването в продължение на една година на сделки от името и за сметка на повече от 10 лица. Фактите обаче сочат, че П. не са действали от името и за сметка на други лица. Напротив – инкриминираните сделки П. е извършвал от свое име и за своя сметка. Това ще рече, че в случая е налице втората хипотеза на валутния закон, а именно – тази по  т.13 б. „б” - извършване в продължение на една година на сделки с повече от 20 лица, които не са банки или обменни бюра. Според изложените в обвинителния акт факти, възприети впоследствие изцяло и от съда в присъдата, П. са извършили сделки с валута със следните лица :  Л.Я., П. М., Л.К., К.Д., С.С., Й.Д., Е.А., Х.Х., Т. С., Г.Ю., Б.Н., Р.Н., И. К., С. Т., К.А. Това са общо 15 /петнадесет/ лица /по подразбиране сделките с обменните бюра не са предмет на обвинението, а и не биха могли да бъдат/. При което очевидно е, че не е налице и тази втора хипотеза – критерий и при нея са броят на лицата, с които са извършени сделки и той е 20, а в конкретния казус тези лица са 15. От което пък следва, че дейността на П. не е такава „по занятие” по смисъла на Валутния закон.

Сочената на тези две основания обективна несъставомерност води от своя страна и до липса на престъпление. Което пък мотивира въззивният съд да признае подсъдимите П. за невинни, и да ги оправдае по предявените им обвинения по чл.252 ал.1 НК вр. чл.20 ал.2 НК – за П., и във вр. чл.20 ал.4 НК – за П., като разбира се преди това отмени постановената осъдителна присъда.

 

При тези съображения съдът постанови въззивната присъда.

 

 

Председател :                                       Членове :