Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                        178

 

                                  Варна, 15.12.2014 година

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Седми Ноември,две хиляди и четиринадесета година,в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

  ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 233 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 63 от 24.06.2014 година по НДОХ № 548/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Х.А.Я., ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 09.11.2013 година,на кръстовището на улица"Витоша" и улица"Иван Вазов",находящо се в село Ветрино,област Варна,управлявайки МПС л.а."Опел Астра"с ДК № В 8804 СН,нарушил правилата за движение:

-    неспазил пътен знак Б-2"Спри!Пропусни движещите се по пътя с предимство";

-    член 6 от Закона за движение по пътищата:"Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица,упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата,както и със светлинните сигнали,с пътните знаци и пътната маркировка".,

-    член 50 алинея 1 от Закона за движение по пътищата:"На кръстовище,на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство,водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС,които се движат по пътя с предимство",

в резултат на което по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице-две лица,а именно:смъртта на С.В.К. и Р.Ф.А. и на основание член 343 алинея 3 буква"б"във връзка с алинея 1 буква"в"от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,като на основание член 58а алинея1 НК е било НАМАЛЕНО така определеното наказание с 1/3 и ОПРЕДЕЛЕНО на подсъдимия Я. да изтърпи наказание"Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ;което на основание член 66 алинея 1 от НК  е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на Присъдата в сила;а основание член 343Г от НК му е било наложено и наказание"Лишаване от право"да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК  подсъдимият Х.А.Я. е бил осъден да заплати направените по делото разноски  в размер на 740,00/седемстотин и четиридесет/лева в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР-Варна  и 10.00 лева в полза на Държавата,по бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е по съображения,че се явява явно несправедлива и при условията на член 334 точка 3 от НПК предлага да бъде постановен съдебен акт,с който да бъде изменена първоинстанционната Присъда в частта,с която е била приложена разпоредбата на член 66 от НК и се предлага наказанието"Лишаване от свобода"да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

В съдебно заседание,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че поддържа изцяло подадения протест по съображенията,изложени в него,както и че личната превенция спрямо подсъдимия може да бъде осъществена с ефективно изтърпяване на наказанието.

Защитата на частния обвинител Д.С.К.-адвокат С.Б.С.-*** излага съображения,че макар и не до там удовлетворени от постановения съдебен акт от първоинстанционния съд,предоставят на въззивния съдебен състав да прецени.По отношение на това дали наложеното наказание"Лишаване от свобода"подсъдимият Я. следва да изтърпи ефективно или не-по никакъв начин няма да възстанови загубата на родителите и предоставя на съда да прецени доколко е справедлив този акт.

Защитата на подсъдимия Х.А.Я.-адвокат А.Д.-*** моли да не бъде уважаван подадения протест от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и да бъде оставена в сила Присъдата на първоинстанционния съд,като в подкрепа на това се излагат съображения,свързани със събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия:признаване на вината,чисто съдебно минало,млада възраст,семейство с две деца,за издръжката на което семейство се грижи,като работи каквото намери в селското стопанство,горското стопанство,строителството.

В последната си дума подсъдимият Я. моли да остане Присъдата такава,каквато е на Окръжния съд.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста,подаден от прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Я. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Протестът на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е бил подаден в установения от НПК срок и е допустим за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част-относно приложението на разпоредбата на член 343Г от НК по отношение на подсъдимия Х.А.Я. не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е разгледал делото по реда на Глава Двадесет и седма-член 372 алинея 4 от НПК и е  приел за установено от фактическа страна следното :

Подсъдимият Х.А.Я. *** на съпружески начала с Л.А.А.,с която имали родени две малолетни деца.

Същият е бил правоспособен водач на моторно превозно средство и притежавал свидетелство за управление на МПС категории "В"и"М" под №209809134,издадено от МВР град Варна.

Подсъдимият Я.,пострадалият впоследствие А. и свидетелят С.А. били приятели.Тримата работили във фирма с управител лицето Е.Ч..

Вечерта на 06.11.2013 година Ч. се обадил по телефона на подсъдимия Я.,като му казал да вземе останалите двама и да се срещнат на следващия ден за да им постави задачи за работа.

В изпълнение на уговореното сутринта на 07.11.2013 година Я.,А. и А.,с управлявания от подсъдимия лек автомобил"Опел Астра"с ДК № В 88 04 СН,пристигнали в село Ветрино, област Варна.Подсъдимият Я. се обадил по телефона на сина на Ч.,с когото си уредили среща в кафене,намиращо се в другия край на селото.Тримата потеглили към заведението.Автомобилът бил управляван от подсъдимия Я..Вдясно от същия бил седнал А.,а пострадалият впоследствие Р. А. бил седнал на задната седалка.За да стигнат да заведението,тримата се движели по улица"Витоша"на село Ветрино.Пътната настилка била суха,с едрозърнесто асфалтово покритие,без видими неравности.Управляваният от подсъдимия Я. автомобил трябвало да премине през кръстовище,образуващо се с улица"Иван Вазов".Вдясно на улица"Витоша" по посока на кръстовището бил поставен знак Б-2"Стоп".Вдясно от улица"Иван Вазов"по посока на кръстовището бил поставен пътен знак Б-3"Път с предимство".Автомобилът"Опел Астра"се движел със скорост от около 25,5 километра в час.При навлизане в кръстовището водача Я. не спрял на задължаващия го да стори това знак"Стоп".С това си действие последният отнел предимството на движещия се в същото време по улица"Иван Вазов"товарен автомобил"Волво" с ДК №В 32 40 КК,с полуремарке с ДК №В 30 58 ЕК.Същият бил управляван от пострадалия впоследствие С.В.К. и се движел в посока Варна-София със скорост от около 85 километра в час.Между двата автомобила настъпил удар.След сблъсъка товарният автомобил"Волво"се отклонил вляво по посока на движението си,като последователно се ударил и съборил железнорешетъчен стълб от електропровод,след което продължил движението си и се ударил в тухлена ограда на стопански двор.

От своя страна,след удара лекият автомобил се отклонил вдясно спрямо посоката на движение на товарния автомобил и след около 41 метра спрял вдясно на пътното платно.

На местопроизшествието пристигнали своевременно екипи на Спешна помощ и полицейски автопатрул.Било установено,че водачът на товарния автомобил Р.К. бил починал.Тримата,които се намирали в лекия автомобил,били откарани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ.Р. А.,чието състояние било особено тежко,бил настанен за лечение в МБАЛ"Света Анна"град Варна.Няколко дни след настаняването в болницата:на 28.11.2013 година същият починал в резултат на причинените от ПТП несъвместими с живота увреждания.

Причината за смъртта на С.В.К. е била в пряка причинно-следствена връзка с възникналото пътно транспортно произшествие,при което получените наранявания-черепно мозъчна травма с излив на кръв над транспортното произшествие мозъчна травма-контузия на мозъка,кръвоизливи меките мозъчни обвивки и развилата се двустранна бронхопневмония,дистрофия на вътрешни органи и други.

В резултат на произшествието подсъдимият Х.Я. е получил контузия на главата,разкъсно контузии рани на главата,дясната китка,контузия на гръдния кош,счупване на трето ляво ребро,ожулвания по гръдния кош.Посочените увреждания в своята съвкупност са обусловили временно разстройство на здравето ,неопасно за живота.

В резултат на произшествието С.М. А. е получил контузия на главата която е обусловила чувство за болка.

По делото били назначени автотехническа и допълнителна такава експертизи които по безпротиворечив начин установяват механизма на пътно транспортното произшествие.

От депозирания по делото протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество под № 1588 от 13.11.2013 година е било установено,че подсъдимият Я. не е бил употребил алкохол преди автопроизшествието.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен и пълен анализ на всички събрани по делото доказателства.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло направените изводи от първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и безспорни,а така също и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 09.11.2013 година в село Нова Шипка,област Варна подсъдимият Х.А.Я. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея З буква"б"във връзка с алинея 1 буква"в"от НК,като престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост няма направени по делото,като при служебната проверка на Присъдата ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че същата се явява законосъобразна и обоснована-с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:основното и единствено оплакване в протеста на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е за явна несправедливост на наложеното редуцирано наказание при условията на член 58а алинея 1 от НК в размер на ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"и то относно начина на неговото изтърпяване,а именно:не при условията на член 66 алинея 1 от НК,а ефективно-при първоначален общ режим в затворническо заведение от открит тип.

При определяне вида и размера на наложеното наказание,както и начина на изтърпяване на наказанието,първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Х.А.Я.:младостта му;семейното му положение:живеещ на съпружески начала с Л.А.А. и баща на две малолетни деца ,а които полагал съответните грижи,направените самопризнания и изразено искрено разкаяние за случилото се,а като отегчаващо отговорността обстоятелсто:допуснати от подсъдимия нарушения по ЗДв.П.

При така законосъобразно и обосновано приетите за установени както смекчаващи отговорността обстоятелства,така и отегчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимия Я.,също така законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите изводи,че наказанията следва да бъдат наложени при превес на смекчаващите отговорността.Съобразявайки се с изискванията на член 54 от НК,за извършеното от подсъдимия Я. престъпление по член 343 алинея З буква"б"във връзка с алинея 1 буква"в"от НК,първоинстанционният съд законосъобразно,обосновано и справедливо му е наложил наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което наказание съгласно разпоредбата на член 58а алинея1 от НК е редуцирал с 1/3-с оглед императивно приложимата в случая разпоредба на член 372 алинея 4 от НПК,а именно:наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода".

Отчитайки съразмерността на наказанието със степента на обществената опасност на извършеното престъпление;занижената степен на обществена опасност на подсъдимия Я.:не е бил осъждан и не му е било налагано наказание"Лишаване от свобода"за престъпление от общ характер,сравнително добрите му характеристични данни и неговата младост,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е счел,че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на извършителя,не е наложително той да изтърпява ефективно така наложеното му наказание от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"и че следва да намери приложение разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ пет години.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,за да направи своите изводи във връзка с приложението на разпоредбата на член 36 от НК е отчел:

-Завишената степен на обществена опасност на деянието,както и занижената степен на обществена опасност на подсъдимия Я..;

-Смекчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия/посочени по-горе  и най-вече:както младата му възраст,така и обстоятелството,че има две малолетни деца,за които следва да полага грижи/.;

-Не на последно място и неотчетеното от първоинстанционния съд обстоятелство,а именно:Че за настъпване на вредоносния резултат е допринесъл и водачът на товарен автомобил"Волво"с ДК №В 32 40 КК,с полуремарке с ДК №В 30 58 ЕК.Пострадалият впоследствие С.В.К. се е движел в село Ветрино,Варненска област в посока град Варна-град София със скорост от около 85 километра в час,която скорост е значително по-висока от максимално разрешената скорост за движение в населено място.Високата скорост на движението му е била обективирана и от обстоятелството,че:след настъпилото ПТП товарният автомобил"Волво" се е отклонил вляво по посока на движението си,последователно се е ударил и съборил железнорешетъчен стълб от електопровод,а след това е продължил движението си и се е ударил в тухлена ограда на стопански двор.,

-Като всичко посочено по-горе дава основание да се приеме,че пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието по отношение на подсъдимия Я. с успех могат да бъдат постигнати не с ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,а с приложението на института на условното осъждане с максимално предвидения срок от ПЕТ ГОДИНИ,което и първоинстанционният съд е сторил. 

Предвид на всичко изложено по-горе,съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че протестът на прокурора при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА против Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява неоснователен и като такъв,следва да бъде оставен без уважение,а Присъдата:като правилна,законосъобразна и справедлива,на основание член 338 от НПК следва  да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата,въззивният апелативен съд не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,както и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 63 от 24.06.2014 година по НДОХ 548/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Х.А.Я.,ЕГН **********.***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                          

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :  1:                              2: