Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                      №169

                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                       02.12.2013 г. гр.Варна

 

 

                  ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на тридесет и първи октомври през две хиляди и тринадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                              ДИМИТЪР Д.

 

            Секретар С.Д.

Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Като разгледа докладваното от съдия ДЕНЕВА

ВНОХД №255 по описа за 2013 годишна

 

Въззивното производство е образувано по протест на ОП-Шумен, против присъда№19, постановена на 29.07.2013 г., по НОХД №307/2013 г. на ОС-Шумет, с която на подс.Г.Д.Г., на основание чл.343 ал.1 б. „в” от НК вр. чл.342 ал.1 от НК, чл. 373 ал.4 вр. чл.58а от НК е наложено наказание-лишаване от свобода една година и шест месеца и след приложението на чл.58а от НК-лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл.343г от НК е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок  от една година, считано от момента на отнемане свидетелството му за правоуправление.

Съдът се е произнесъл относно веществените доказателства.

Осъдил е подсъдимия да заплати направените разноски по делото.

Недоволен от така постановената присъда е останал прокурор от ОП-Шумен, като в протеста се изразява становище, че така наложеното наказание е в несправедлив размер и след приложението на чл. 58а от НК, моли настоящата инстанция да завиши наложеното наказание, а така също и срока на лишаване право да управлява МПС.

            Производството е по реда на глава двадесет и седма.

            В с.з. представителят на АП-Варна поддържа подадения протест и моли същия да бъде уважен.

            Защитата на подсъдимият изразява становище, че протеста е необоснован и следва да бъде оставен без уважение.           

В последната си дума подс.Г. изразява съжаление за станалото, моли присъдата на ОС-Шумен да бъде потвърдена.

Приетата от ОС-Шумен фактическа обстановка, описана в обвинителният акт е следната:

Подсъдимият Г.Д.Г. притежава правоспособност като водач на МПС категории „В’’,’’С”,”Е”, „М” и „Т” от 1995г., и последно свидетелство за управление на МПС №265433994, издадено на 24.04.2008г. от МВР-гр.Шумен, със срок на валидност до 24.04.2018г. До момента бил санкциониран за нарушения на правилата за движение по пътищата шест пъти, както следва: на 09.09.2002г. за нарушение по чл.180 ал.1 т.1 от ЗДвП- за това,че нарушил правилата за използване на светлините, за престой и паркиране, или управлявал технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл.179 ал.1 т.4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението - с „глоба” в размер на 40 лева; на 12.07.2004г. за нарушение по чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП-за това ,че управлявал моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места - с „глоба” в размер на 50 лева, и с лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец; на 12.07.2004г. за нарушение по чл.183 ал.2 т.1 от ЗДвП-за това,че неправилно престоявал или е паркирал неправилно - с „глоба” в размер на 20 лева; на 27.01,2006г. за нарушение по чл.179 ал.2 от ЗДвП- за това ,че поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причинил пътнотранспортно произшествие, и деянието не съставлява престъпление - с „глоба” в размер на 100 лева; на 13.11.2007г.за нарушение по чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП-за това ,че управлявал моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места - с „глоба" в размер на 80 лева,, и с лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца; и на 03.12.2007г. за нарушение по чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП-за това, че не носил определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство- с „глоба” в размер на 10 лева.

На 08.06.2012г. около 17,15 часа Г.Д.Г. отишъл в автоцентър „Понки ойл”, намиращ се в гр.Нови пазар, на ул.„Цар Освободител”, за да измие в автомивката собствения си лек автомобил (бус) „Мерцедес-312 Д Спринтер” с рег.№Н1944ВВ, бял на цвят с широка жълта ивица в долната му част по цялата дължина. Автоцентърът се намира вдясно от ул.„Цар Освободител”, в посока от центъра на гр.Нови пазар към гр.Каспичан. В този си участък ул.„Цар Освободител” е с две самостоятелни платна, всяко с по две ленти за движение, и с разделителна тревна площ между двете платна, която тревна площ завършва точно пред входа (изхода) на автоцентър „Понки ойл”. След тревната площ територията между двете платна за движение продължава в асфалтирана площ, ограничена с хоризонтална маркировка - с две единични непрекъснати линии М1, които очертават един трапец с неправилна форма, който трапец е с по-широката си част в посока кръстовището на пътя за гр.Каспичан с път II-27 „Нови пазар - Тръница”, и завършва непосредствено преди отклонението от този път за посока гр.Нови пазар. Точно пред входа (изхода) на автоцентър „Понки ойл” се намира уширение на ул.„Цар Освободител”, което е с широчина 4,10 метра и дължина, обхващаща площ от двете страни входа, с обща дължина 60-65 метра.

След като автомобилът на Г.Д.Г. бил измит, той седнал зад волана и потеглил с него, като се насочил бавно към изхода на ) автоцентъра. Времето било ясно, видимостта добра, пътното платно сухо. Г. напуснал територията на автоцентъра около 17,50 - 18.00 часа, като преминал през портала, след това през уширението на улицата, намиращо се пред порталните врати и спрял на края на уширението, което било границата с пътното платно, за да се огледа за преминаващи превозни средства. В ляво по посока на движението му, по дясната пътна лента на западното платно на ул.„Цар Освободител”, тази за движение от центъра на гр.Нови пазар към гр.Каспичан, видял, че се движи лек автомобил „пикап” и познал, че това е автомобилът на „Данчо гумаджията”-св. Й. Д. В., който управлявал своя лек автомобил „Пежо Партнер“ към гр.Каспичан, със скорост около 60 км/час. Водачът Г. преценил, че този „пикап” е на достатъчно разстояние, за да може той да премине безпрепятствено през пътното платно и да завие наляво към центъра на гр.Нови пазар. Потеглил с автомобила си да пресича напречно /в посока изток/ западното платното на ул.„Цар Освободител“, на първа предавка. След като преминал дясната лента за движение, преминавайки през лявата лента на западното платно на улицата, Г. видял автомобил движещ се в източното платно на улицата в посока към центъра на гр.Нови пазар и спрял да го изчака, като при спирането микробусът му останал с предната си част на нивото на западния край на източното платно, а задната част на микробуса му останала в лявата лента на западното платно. В този момент водачът Г. изведнъж чул страшен звук и усетил силен удар в буса.

В същото време, още когато водачът Г. управлявайки своя лек автомобил „Мерцедес-312Д“ започнал пресичането на западното платно, зад движещия се в това платно лек автомобил „Пежо Партнер“, се движел мотоциклет „Сузуки ГСХР 1000“ с рег.№НВ1632 с водач н. Иванов Н. ***. Видно от показанията на водача на лек автомобил „Пежо Партнер“ св.Й. В., който имал сервиз за гуми, находящ се в гр.Нови пазар на ул.„Цар Освободител” №39 и н. Н. работел в неговия сервиз. Двамата живеели в гр.Каспичан и обикновено вечер в 18,00 часа приключвали работа и потегляли към гр.Каспичан. На 08.06.2012г. също приключили работа малко преди 18,00 часа и св.В. потеглил със собствения си л.а. „Пежо Партнер“, като се движел в дясната лента на ул.„Цар Освободител“, в посока гр.Каспичан. н. Н. останал пред сервиза да подготвя мотоциклета си. Поставял си „чорапа” на главата и върху него каската. Когато св.В. бил с автомобила си около завод „Маяк”, видял в страничното ляво огледало на автомобила си, че Никола се движи с мотора си зад него, но не се чувал звука от мотора му. По същото време св.Й. В. видял на 200-300 метра пред себе си един микробус който потеглили от отбивката на автоцентър „Понки ойл,  намиращ се в края  на гр.Нови пазар, и започнал да пресича западното платно за движение, в което се движел и св.В..

Според св.В., буса бил надалеко и имало достатъчно време той да премине през пътното платно и да се движа спокойно в дясната пътна лента, да мине необезпокояван от него. По никакъв начин не възприел буса като препятствие за себе си,защото самото разстояние между В. и него било голямо. В същия момент св.В. забелязъ, че микробусът пресякъл дясната лента за движение на западното платно. н. Н. с мотоциклета си застигнал лекия автомобил „Пежо Партнер“, като се движел в лявата лента за движение и го изпреварил със значително по-висока скорост. Св. Й. В. заявил: Край мен той мина много бързо, не мога да преценя с каква скорост, аз карах може би с около 60 км/час" "Премина покрай мен като се движеше бързо, не мога да определя с каква скорост, когато ме размина, тогава чух шума от мотора му. Видях, че микробуса премина през дясната лента за движение, преминаваше през лявата лента за движение и се случи сблъсъка с мотора." "Аз видях, че микробуса беше разположен с предната си част по-близо до затревената разделителна ивица между двете платна. Приготвяше се да направи ляв завой към град Нови пазар, като в платното от град Каспичан към град Нови пазар се движеха автомобили           за мен буса не беше препятствие на пътя".

Непосредствено след изпреварването мотоциклетистът започнал рязко да намалява скоростта на движение на мотоциклета, с последователно превключване три пъти на по-ниска предавка, като при всяко от трите превключвания задната гума оставяла следа от протриване по платното. Въпреки тези действия за намаляване на скоростта на движение на мотоциклета, мотоциклетистът не успял да преустанови движението му и с предната гума се ударил в лявата странична част на лек автомобил „Мерцедес 312Д“. При удара каската на мотоциклетиста паднала от главата му, мотоциклета и мотоциклетиста паднали на пътното платно вляво от лекия автомобил „Мерцедес 312 Д“. Когато св.Й. В. достигнал до местопроизшествието видял, че на мястото на удара вече имало няколко човека. Той спрял вдясно на улицата и отишъл при тези хора. Шофьорът на буса обикалял и викал за помощ. Предницата на мотора била много деформирана. Между мотора и микробуса лежал пострадалия, бил на една страна с гръб към буса. Св.Й. В. видял, че шлема му го няма на главата. н. бил с отворени очи, мигал и дишал тежко, не мърдал, бил много жълт. Събрали се много хора и започнали да звънят на тел. 112. Бързо пристигнали полицаи, а малко след тях и линейка с екип на Спешна помощ. Видно от показанията на членовете на Лекарския екип от ЦСМП-гр.Нови пазар,  посетил местопроизшествието - св.д-р Х.А. и св.мед.фелдшер Г.В. , мотоциклетистът бил жив, но бил в изключително тежко състояние. Д-р А. поставил на пострадалия яка на шията, поставили го на носилка тип дъска,  натоварили го в линейката и го транспортирали до болницата в гр.Шумен. По пътя го реанимирали и му правили вливания. Малко след това св.В. също тръгнал за болницата в гр.Шумен, за да види какво е състоянието на н.. Като пристигнал в болницата му казали, че н. е починал. Видно от акта за смърт №0608/10.06.2012г. смъртта на н. Иванов Н. настъпила в 19,05 часа на 08.06.2012г. в гр.Шумен.

Докато бил на местопроизшествието св. Й. В. видял, че предната част на микробуса била разположена до средата на ръба на разделителния остров, като самият микробус не бил перпендикулярно разположен спрямо пътното платно. Задната му част била изместена на около 45 градуса в посока гр.Каспичан. От показанията на св. В.:,, там където свършва затревената разделителна ивица продължават две прави непрекъснати линии, като продължение на тази разделителна ивица, може би са с дължина около 15-20 метра. След като те свършват започват две прекъснати линии, от където може да се завива в обратна посока към гр.Нови пазар. Микробуса беше с предната си част върху тези непрекъснати линии, които всъщност образуват остров аз знам, че минаването през такъв остров е забранено”.

Пострадалият получил множество травматични увреждания, несъвместими с живота, в резултата на които починал.

В протеста на ОП-Шумен и поддържан от представителят на АП-Варна се сочи, че така наложеното наказание е несправедливо, не основателно е занижено и се сочи в какъв размер следва да бъдат увеличени двата вида наказания.

Настоящата инстанция счита, че подаденият протест е основателен и същия следва да бъде уважен, но не изцяло.

ОС-Шумен е наложил наказание значително под средния размер предвиден в съответната норма от закона, като не е обосновал защо е сторил това. Не е изтъкнал защо е определил такъв размер, след като подсъдимият бил санкциониран шест пъти за нарушения по ЗДвП и ППЗДвП. Становището на защитата на подс.Г., че тези наказания били за незначителни нарушения е без значения, те съществуват и не би могло това да не влияе на размера на наложеното наказание. Справедлива би била присъда, като наложеното наказание се определи в средния размер-три години лишаване от свобода и след приложението на чл.58а от НК се определи наказание-лишаване от свобода за срок от две години, което следва да бъде отложено с изпитателен срок от три години. Същото наказание по размер следва да бъде наложено и относно лишаването от право да управлява МПС-за срок от две години.

Първоинстанционният съд е отчел и голямата степен на съпричиняване от страна на пострадалия, но въпреки това размера на наложеното наказание е несправедлив съобразно поведението на подсъдимият, като водач на МПС.

Посоченият размер за увеличаване на наказанието на подсъдимият в протеста, съдът счита за несправедливо завишен, тъй като се иска да бъде определено наказание над средния размер. Съдът изложи съображения защо би следвало наказанието да се определи в средния размер на съответната норма за това престъпление и по-висок размер би бил несправедлив.

Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита, че присъдата на ОС-Шумен следва да бъде изменена, като наложените наказания бъдат определени в посочения по-горе размер.

При служебната проверка съдът не констатира нарушения на процесуални правила, които да водят до отмяна съдебният акт.

Водим от горното и на основание чл.334 т.3 от НПК вр. чл.337 ал.2 т.1 от НПК

 

 

                                                  Р   Е   Ш   И

 

 

ИЗМЕНЯ присъда №19, постановена на 29.07.2013 г., по НОХД №307/2013 г. по описа на ОС-Шумен, като наложеното наказание на основание чл.343 ал.1 б. „в”  от НК вр. чл.342 ал.1 от НК-лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.58А от НК Е НАМАЛЕНО С ЕДНА ТРЕТА-ЕДНА ГОДИНА и на основание чл.343Г от НК-ЛИШАВАНЕ ОКТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, ги УВЕЛИЧАВА на-ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ след приложението на чл.58а от НК, което на основание чл.66 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ години, на основание чл.343г от НК-увеличава наложеното наказание-лишаване от право да управлява МПС в размер на ДВЕ ГОДИНИ, от момента на отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС.

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: