Р Е Ш Е Н И Е

 

166

 

02.12.2013г., Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД  - Наказателно отделение, на  първи ноември,  година две хиляди и тринадесета, в публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЖИВКА ДЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

                   РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Светла Курновска

разгледа докладваното от съдия Ж. Денева ВНОХД №261 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

Варненският окръжен съд, с присъда №75 по НОХД № 709/2013г. по описа на същия съд, постановена на 08.08.2013г. е признал подсъдимия К.Г.Н. за ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата до 01.10.2012 г. в гр. Варна в жилища на ул.”Бреза” № и ул.”Гаврил Кръстевич”, в лек автомобил „Волво S60" с peг. № В 0723 РХ и в себе си, сам и в съучастие като съизвършител с В.В.Ц., без надлежно разрешително придобил и държал високорискови наркотични вещества на обща стойност 10 483, 99 лева /десет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/, с цел разпространение - престъпление по чл. 354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, поради което и на основание чл.373 ал.2 НПК вр. чл.58а ал.1 НК му наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание чл.66, ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000 /шест хиляди/лв.;

Със същата присъда подсъдимия е осъден да заплати сторените по делото разноски; налице е произнасяне досежно веществените доказателства по делото.

 

Настоящото производство пред АС - Варна е инициирано по жалба на подс. Н., който обжалва присъдата на ВОС с искане за намаляне размера на наложеното наказание и приложение на чл. 55 ал.1 т.1 от НК, както и с молба за изменение на присъдата в частта, с която се отнемат, посочените конкретно 2бр. мобилни телефони и лек автомобил  „Волво С 60” с ДК № 0723 РХ.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подс. Н. редовно призован се явява лично и с пр. представител, който излага аргументи в подкрепа на изложеното в жалбата. Акцентира върху допуснато пр. нарушение, свързано с обвинението за извършеното деяние от подс. от неустановена дата до 01.10.2012, а също изразява становище за неоснователно отнемане на 2бр. мобилни телефони и лек автомобил  „Волво С 60” с ДК № 0723 РХ. Излага аргументи защо наказанието на подс. следва да се определи при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК.

Представителят на Апелативна прокуратура – Варна намира жалбата за неоснователна и развива доводи в тази насока.

В последната си дума подс. Н. заявява, че осъзнава грешката си и иска да се развива в обществото.

ВАС, след преценка на доводите на страните, депозирани до съда и доразвити в съдебно заседание и становището на представителя на ВАП, както и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание  чл.313 и чл.314 от НПК, констатира, че жалбата на подсъдимия е неоснователна по изложените по – долу съображения:

Съдебното производство пред ВОС е проведено по реда на глава XXVII от НПК, подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти. Съдът от своя страна е установил наличие на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепящи признатите факти и при констатиране на тези две предпоставки е приел, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните по делото доказателства в досъд. пр-во, след което е провел съд. производство по диференцираната процедура по смисъла на чл. 371 т. 2 от НПК и е приел изложената  в обв. акт фактическата обстановка:

Подсъдимият употребявал марихуана и в тази връзка поддържал приятелски отношения с подс. В.Ц.. Последният бил от своя страна приятел с подсъдимите С.Б. и М.Б., баща и син. Подс. Ц., по прякор „Ш.", често ходел в дома на бившия си съученик М.Б.. При едно от посещенията той предложил на баща му С.Б. да отглеждат заедно марихуана, тъй като последният се занимавал с отглеждане на цветя. Ц. щял да осигури всичко необходимо, а Б.. трябвало да полага грижи за отглеждане на растенията. Последните постигнали съгласие и се уговорили да разделят печалбата по между си на половина, поради съвместния принос в отглеждането на растенията. С тази цел Ц. осигурил растения и техниката за отглеждането им, а Б.. освободил стая в дома си, където Ц. монтирал специални лампи и занесъл малки растения марихуана, както и торове за отглеждането им. М.Б. се опитал да разубеди баща си да отглежда марихуана, но последният имал нужда от лечение и затова не се отказал от намеренията си. Ц. давал на  подс. С.Б.. напътствия в отглеждането на марихуаната относно периода на цъфтеж и начина на отглеждането й, като самият той активно участвал в тяхното подрязване и сушене. Ц. обещавал да уговори продажбата и разпространението на готовия продукт.

На 02.03.2012г. подс.Ц. се срещнал със св. Х., който търсел лампа за отглеждане на растения. Ц. му казал, че може да осигури такава и двамата се качили в л.а. на св. Х., като подсъдимият седнал на шофьорското място. Отишли до църквата „Св. Атанасий" в гр. Варна и там  Ц. паркирал автомобила. Слязъл от него и казал на св.Х. да го изчака, а той се отправил към дома на  Б..и. След няколко минути излязъл от жилището им, носейки торба с надпис „Билла", но веднага бил задържан от полицейски служители. По-късно Ц. дал обяснения, че уговорил покупката на комплекта електроуреди по интернет, необходими на приятеля му св. Х.Х..

След уведомяване на прокурор били предприети незабавни действия по наблюдение на жилището, от което излязъл  Ц.,  а по – късно и претърсване на обекта, където били намерени и иззети голямо количество зелена тревна маса, 6 броя електрически уреди PHILIPS и 4 броя лампи с рефлектори и фасонки, две продълговати лампи PHILIPS, електрически уред PHILIPS и печка марка SAPIR, ел. устройство PHILIPS, свързано с продълговата лампа, както и прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета. При извършеното разследване с цел установяване съпричастността на подс. Ц. в извършеното престъпление била установена връзката му с подсъдимите -  К.Г.Н. и  К.К.И..  Ц. бил приятел с тях и периодично излизали заедно, за да пушат марихуана. Н. употребявал марихуана от почти десет години. На срещите им за опитване на наркотичните вещества подс.Ц. споделял информация за продажбата и разпространението на марихуана.  Подс. Н. не отглеждал марихуана, а само я препродавал, като за целта поддържал контакти с различни производители на марихуана и успял да привлече и други лица в нейното разпространяване. Понякога подсъдимите Ц. и Н. закупували заедно марихуана, която след като пробвали, продавали на трети лица. Н. наел квартира, която ползвал за съхранението на наркотичните вещества, чието местонахождение по съображения за сигурност пазел в тайна дори и от най-близките си приятели. Там съхранявал и марихуаната закупена от  Ц., тъй като последният вече имал присъда за държане на наркотични вещества. В един от случаите  двамата се разбрали да закупят марихуана на цена 7 лева за грам и с тази цел Ц. дал на Н. сумата от 1750 лева. По – късно Ц. успял да уговори покупката на общо 345грама на цена 6 лева на грам. След закупуването на марихуаната подс. Н. я занесъл на Ц., но след като последният не я одобрил се отказал от покупката. Н. му върнал парите и прибрал цялото количество марихуана в квартирата си. При извършените по – късно претърсване и изземване в квартирата на Н. това количество марихуана било намерено.

В престъпната дейност участвал и подс. К.И., който купувал марихуана от Н., а понякога съдействал и за закупуването на марихуана от други лица.  И. също се занимал и с отглеждане на растения марихуана, като в местността „Пчелина", последният произвеждал без надлежно разрешително такава.

Подс. К.Н. купувал марихуана, както от подс. И., така и от други лица. Н. запитвал И. дали има нещо интересно след което пробвали и изпушвали, ако има такава. Ако подс. Н. преценял, че качеството е задоволително подс. И. посочвал цена, която се заплащала предварително, а И. доставял стоката на същия ден или най-късно на следващия. След като получавал марихуаната подс. Н. се прибирал в квартирата си на ул. „Бреза", където имал везна, с която теглил получената стока. Връзката с клиенти подс. Н. осъществявал по телефон, като доставял на място марихуаната в пликче, чрез личния си автомобил „Волво S60" с per. № В 0723 РХ. Освен с разпространение на марихуана подс. Н. решил да се занимава и с разпространение на синтетични наркотици. С тази цел през лятото на 2012г. той се уговорил да се срещне с лице с псевдоним „Петрич” в гр. Балчик, където му били показани пликчета с бяло кристалообразно вещество - метамфетамин с продажна цена от 30 лв. за грам. Н. следвало да му заплати в брой половината количество, а другата половина предложил да му даде на консигнация. Подс. Н. се съгласил, и закупеното количество занесъл в квартира си на ул. „Бреза" № в гр. Варна.

На 01.10.2012г. при последващите претърсвания, извършени на ул. „Бреза" № 8а, в жилището на родителите на подс. Н. *** и в личния му автомобил „Волво S60" с peг. № В 0723 РХ били открити и иззети голямо количество наркотични вещества - марихуана, метамфетамини и халюциногенни гъби.

При извършените на 02.10.2012 г. претърсвания в квартирата на К.И. на ул. „Майка Тереза" № 6 били открити 4 броя пакетчета съдържащи марихуана с общо нетно тегло 19,86 грама, 4 броя топчета марихуана и хартиен лист с разтрошена в него марихуана, както и 1 бр. електронна везна по повърхността, на която били установени следи от тетрахидроканабинол.

При извършеното на 02.10.2012 г. претърсване в жилището на  В.Ц. на бул. „Генерал Колев" № 83 били намерени два броя електронни везни „РОСКЕТ SCALE" и „TANGENT", като по повърхността и на двете везни били открити следи от тетрахирдоканабинол. При извършения на същата дата оглед на околоблоковото пространство - бул. „Генерал Колев" № 83 под прозорците на апартаментите от вх. „Д" били намерени прозрачен полиетиленов плик, съдържащ кристалообразно вещество, зеленикаво-кафява тревна маса с шест съцветия и зеленикаво - кафява тревна маса с едно съцветие.

По отношение на подсъдимите К.И., В.Ц. и С.Б. разследването приключило със споразумения.

 

Така изложената фактическа обстановка е установена от първоинстанционния съд на базата на съвкупност от доказателства сред които гласни – обясненията на подсъдимите Ц., С.Б. и И., показания на свидетели и писмени такива – протоколи за претърсване и изземване, заключения по химически експертизи, съдебно - психиатричната експертиза, СОЕ, както и  ВДС по СРС.

ВАС констатира, че на базата на правилни фактически изводи, ВОС е достигнал и до законосъобразни правни такива приемайки, че с деянието си подсъдимият Н. обективно и субективно е осъществил състав на престъплението по чл. 354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, като сам и в съучастие като съизвършител с В.Ц., без надлежно разрешително придобил и държал високорискови наркотични вещества на обща стойност 10 483, 99 лева, с цел разпространение. Подсъдимият е държал, както в себе си, така и в дома, в квартирата и в личния си автомобил високорискови наркотични вещества –  марихуана, метамфетамини, амфетаминови производни и халюциногенни гъби. Същите са били предназначени именно за разпространение, което се установява безспорно както от обясненията на подсъдимите по делото, така и от самопризнанието на Н. и останалите свидетелските показания. Установеното количеството наркотични вещества само по себе си също води до еднозначния извод, че то е било предназначено именно за разпространение, а не за лична употреба. Деянието си подс. Н. е извършил с пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

Едно от възраженията на защитата подсъдимия, направено пред настоящия състав е, че обвинението не е прецизирано точно, тъй като в ОА, както впоследствие и в присъдата на ВОС, подс. е обвинен, респ. признат за виновен, за това, че е извършил деянието си за период от време с начален момент неустановена дата. Действително неустановяването на началната дата и повдигане на обвинение в този смисъл е нарушение, което би накърнило правото на защита на всеки обвиняем, респ. подсъдим. Настоящият случай обаче не е такъв, защото за подс. Н. не е останало неизвестно за какъв точно период е обвинен, още повече следва да се има предвид и проведената дифернцирана процедура по реда на глава XXVII от НПК, при която подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти. В този смисъл този довод е неоснователен.

Относно искането за изменение на присъдата в частта, с която се отнемат, посочените конкретно 2бр. мобилни телефони и лек автомобил  „Волво С 60” с ДК № 0723 РХ, съставът на АС – Варна, намира че същото е неоснователно : по отношение на мобилните телефони - в мотивите си съдът отчитайки, че подс. е ползвал личния си мобилен телефон за осъществяване на контакт с клиенти е допуснал неяснота, като не е конкретизирал, че реално се касае за няколко на брой мобилни апарата, а не за един конкретен. За настоящият състав обаче няма съмнение, че под „мобилен телефон” в мотивите си ВОС възприема съвкупността от еднородни предмети – мобилни апарати/ в случая три на брой/, иззети по установения в НПК ред и че подс. не е ползвал само един единствен телефон, поради което същите правилно са били конфискувани.

 Що се отнася до лекия автомобил  „Волво С 60” с ДК № 0723 РХ: ползването му за разпространение на наркотичните вещества от подс. Н. е безспорно установено на базата на съвкупния доказателствен материал. В този смисъл правилно съдът го е отнел в полза на Държавата,  позовавайки се на императивната норма на чл.53 ал.1”А” от НК и за това не се налага корекция на присъдата в частта, с която са отнети както посочените три броя мобилни телефони, така и л.а. „Волво С 60” с ДК № 0723 РХ.

 

По отношение на наложеното на подсъдимия наказание:

Съставът на въззивната инстанция изцяло споделя направения от първоинстанционния съд извод досежно приложимия материален закон във връзка с престъпното деяние на подсъдимия, намерил отражение във фактите, установени по делото. ВОС правилно е приложил разпоредбата на чл. 58а от НК, с оглед императивната норма на чл. 373 ал.2 от НПК, преценявайки всички обстоятелства, имащи значение при индивидуализацията на наказанието, взел е предвид степента на обществена опасност на деянието и на подсъдимия и правилно е определил наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Съдът е посочил размер на наказанието за извършеното престъпление, след което е пристъпил към редуцирането му и след намаляването му с 1/3 е  сформирал такъв размер на наложеното наказание, който ВАС намира за справедлив. ВАС не намери основание за приложение на нормата на чл.55 ал.1 т.1 от НК, тъй като смекчаващите отговорността  обстоятелства от една страна не са многобройни, а от друга и никое от тях няма характера на изключително, което да води и до проява на по-голямо снизхождение от съда по отношение на този подсъдим. От друга страна по отношение на подс. Н. правилно е преценено, че предвид целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, не е наложително същият да търпи наказанието си ефективно.

В заключение няма основание да се твърди, че наложеното кумулативно наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ „лишаване от свобода”, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 6000/шест хиляди/лв. е явно несправедливо. Деянието е осъществено с пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

При служебната проверка на присъдата, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с.з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда, поради което и присъдата на ВОС като правилна, законосъобразна и справедлива следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда №75 на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по НОХД № 709/2013г. по описа на същия съд, постановена на 08.08.2013г.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.