Р Е Ш Е Н И Е

 

70

 

                                       Варна,30.05.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шести Декември,две хиляди и тринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                        АНЕТА БРАТАНОВА

       Секретар Г.Н.

       Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ 263 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимият М.М.И.,ЕГН ********** *** е бил признат ЗА НЕВИНЕН в това,че:

През периода 27.04.2005 година-20.10.2005 година  в град Силистра,след предварителен сговор с Г.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,М.К.И.,П.М.П.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.

И самостоятелно е прикрил действителни права върху лек автомобил марка"Мерцедес"с ДК№ Cс 1111 СС съгласно Лизингов договор от 19.10.2005 година за сумата от 80 000,00 лева,

като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК /използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/, като общият престъпен резултат е в размер на 1 135 700,00 лева и на основание член 304 от НПК е бил ОПРАВДАН по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимият Г.М.И.,ЕГН ********** *** е бил признат ЗА НЕВИНЕН в това,че:

През периода 27.04.2005 година-20.10.2005 година  в град Силистра,след предварителен сговор с М.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,П.М.П.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.,

като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК /използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/, като общият престъпен резултат е в размер на 1 055 700,00 лева и на основание член 304 от НПК е бил ОПРАВДАН по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимата М.К.И.,ЕГН ********** *** е била призната ЗА НЕВИННА в това,че:

През периода 31.10.2000 година-20.10.2005 година  в град Силистра,след предварителен сговор с М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,П.М.П.,С.В.Д.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление е извършила сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.

И самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество:

-на 31.10.2000 година,като купувач на Апартамент в град Силистра булевард"Македония"153 вход Б апартамент 6,съгласно Нотариален акт № 77,том XIII,дело №. 2578/2000 година с пазарна стойност към датата на придобиване от 18 500,00 лева,;

-на 04.11.2004 година,като купувач на Нива от 36,002 декара в село Богорово от Г. ЮЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ,съгласно Нотариален акт № 28,том XVI,дело №. 3341/2004 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 4 320,00 лева.;

-на 29.12.2004 година,като купувач на Нива от 37,998 декара в"Ламбурджак",съгласно Нотариален акт №10,том XIV,дело  №. 2690/2004 година с пазарна стойност към датата на придобиване 4 940,00 лева.;

-на 02.03.2005 година,като купувач на Нива от 12,206 декара в"Трите лозя"имот № 014123,IV-ма категория село Долно Ряхово и Нива от 9,994 декара в"Трите лозя"имот № 014123,IV-та категория село Долно Ряхово,съгласно Нотариален акт № 182,том I,дело №.193/2005 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 3 110,00 лева.;

-на 29.10.2004 година,като купувач на 1/2 идеална част от нива с площ от 474,996 декара,село Коларово в местност"Зоната",имот № 023021,от които 22,957 декара IV-ma категория и 452,039 декара Ш-та категория.Нива с площ от 34,000 декара в село Коларово,местността"Ортаборун",съставляващ имот № 015007,от които 0,751 декара V-та категория и 33,249 декара - III - та категория съгласно Нотариален акт №6,том XII дело №.457/2004 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 35 900,00 лева.;

-на 29.10.2004 година,като купувач на 1/2 идеална част от Стопански двор в землището на село Коларово,местността"Край Селото",III - та категория с площ от 25,575 декара,съгласно Нотариален акт № 5,том XII дело №. 2266/2004 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 2 550,00 лева,като е знаела че са придобити със средства от престъпление по член 249 алинея 1 НК /използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/, като общият престъпен резултат е в размер на 1 125 575,00 лева и на основание член 304 от НПК е била ОПРАВДАНА по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимата С.В.Д., ЕГН **********,*** е била призната ЗА НЕВИННА в това,че:

През периода 23.01.2001 година-20.10.2005 година  в град Силистра,след предварителен сговор с М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,М.К.И.,П.М.П.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление е извършила сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.

И самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество:

-на 23.01.2001 година,като купувач от Е.И.П. на Ателие № 35 № 11 и № 29 в град Силистра улица"Добруджа"2,блок"Добруджа № 15,етаж 7,съгласно Нотариален акт № 105 том I дело № 145/2001 година,с пазарна стойност към датата на придобиване на имотите 46 050,00 лева.;

-на 08.11.2001 година,като купувач от Г. Х.Г. на ½ идеална част от дворно място в едно с масивна двуетажна жилищна сграда в село Калипетрово,съгласно Нотариален акт № 84 том XIV дело № 3009/200 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 105 600,00 лева.;

-на 29.10.2004 година,като купувач на 1/2 идеална част от нива с площ от 474,996 декара село Коларово в местност"Зоната",имот № 023021,от които 22,957 декара IV-та категория и 452,039 декара -та категория. Нива с площ от 34,000 декара, в с.Коларово местността „Ортаборун" съставляващ имот № 015007, от които 0,751 декара V-ма категория и 33,249 декара - III - та категория,съгласно Нотариален акт № 6, том XII дело № .457/2004 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 35 900 лева.;

-на 29.10.2004 година,като купувач на 1/2 идеална част от Стопански двор в землището на село Коларово,местността"Край Селото",III - та категория с площ от 25,575 декара,съгласно Нотариален акт №5 том XII дело № .2266/2004 година с пазарна стойност към датата на придобиване 2 550,00 лева.

-на 23.06.2005 година,като купувач на : Лозе от 9,564 декара в"Каберне" имот № 132002 ; Лозе от 11,265 декара в"Каберне"имот № 136001; Лозе от 9,373 декара в"Каберне" имот № 139001;в село Кайнарджа,съгласно Нотариален акт № 16 том XX дело № 4068/2005 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 5 300,00 лева.;

-на 18.07.2005 година,като купувач на лозе от 17,648 декара в"Каберне" имот № 135011;в село Кайнарджа,съгласно Нотариален акт № 60 том XXIII дело № 4744/2005 година,с пазарна стойност към датата на придобиване 2 500,00 лева,като е знаела,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/, като общият престъпен резултат е в размер на 1 253 600,00 лева и на основание член 304 от НПК е била ОПРАВДАНА по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимият М.И.С.,ЕГН **********,*** е бил признат ЗА НЕВИНЕН в това,че:

През периода 27.04.2005 година-20.10.2005 година  в град Силистра,след предварителен сговор с М.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,П.М.П.,М.К.И.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.,

като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК /използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/, като общият престъпен резултат е в размер на 1 055 700,00 лева и на основание член 304 от НПК е бил ОПРАВДАН по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимият Т.М.Т.,ЕГН **********,*** е бил признат ЗА НЕВИНЕН в това,че:

През периода 15.03.2001 година-20.10..2005 година в град Силистра,след предварителен сговор с М.М.И.,Г.М.И.,М.И.С.,М.К.И.С.В.Д.,П.М.П.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно закупуването на:

-27.04.2005 година"Радио телевизионен сервиз" в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 629 400,00 лева.;

-31.08.2005 година-3акупуването на поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловешка съгласно Нотариален акт № 1036/31.08.2005 година,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 300,00 лева.;

-12.10.2005 година-Закупуването на дворно място в размер на 252 квадратни метра в град  Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3 съгласно Нотариален акт № 194/12.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 174 000,00 лева.;

-20.10.2005 година-Закупуване на масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141 съгласно Нотариален акт № 7687/20.10.2005 година с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 234 000,00 лева.

И самостоятелно е извършил сделки с недвижимо имущество:

-на 15.03.200 година,като купувач на нива от 40,001 декара в местността"Божковите ниви"в село Искра и нива 50,049 декара в"Деде кору"в село Искра,съгласно Нотариален акт №15 том VIII лист136,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 11 700,00 лева.;

-на 18.04.2001 година,като купувач на апартамент в град Силистра,улица"Генерал Колев"№ 14 етаж 3 апартамент 7,съгласно Нотариален акт № 15,том VIII лист 137,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 16 800,00 лева.,

-на 08.08.2001 година,като купувач на апартамент в град Силистра,улица”Одеса”№ 20 блок"Явор”№ 1 етаж 2 апартамент № 6,съгласно Нотариален акт № 36 том VIII лист 140,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 13100,00 лева.;

-на 04.06.2001 година,като купувач на едноетажно  жилище,състоящо се от две стаи в град Силистра улица"Зорница" № 9 ,съгласно Нотариален акт № 27 том VIII лист 141,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 18 200,00 лева.;

-на 21.08.2001 година,като купувач на апартамент в град Силистра улица"Александър Стамболийски"№ 21 етаж 6 апортомент 18,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 29 400,00 лева.;

-на 05.11.2001 година,като купувач на магазин за хранителни стоки улица"Петър Мутафчиев"в град Силистра,съгласно Нотариален акт № 92 том VIII лист 148 с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 8 000,00 лева.;

-на 23.11.2001 година,като купувач на апартамент в село Калипетрово улица"Зелен синор" 2,вход"Б"етаж 2 апартамент 4,съгласно Нотариален акт № 170 том VIII лист 150,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 12 300,00 лева.;

- на 18.11.2004 година,като собственик 1/2 ид.ч. от дворно място от 504 квадратни метра в град Силистра булевард елико Търново"№ 3,с пазарна стойност на имота към датата на придобиване 29 999,99 лева,като е знаел,че са придобити със средства придобити чрез престъпление по член 249 алинея 1 от НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/като общият престъпен резултат е в размер на 1 195 199,99 лева -престъпление чл.253, ал.3,т.1 ,предл. първо, във вр. с чл.253 ал.1 (редакция ДВ бр.26 от 2004г.) във вр. с чл.26, ал.1 от НК. и на основание член 304 от НПК е бил ОПРАВДАН по предявеното обвинение по 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с  член 253 алинея 1/редакция ДВ брой 26 от 2004 година/във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Със същата присъда№ 114 от 14.11.2012 година по НДОХ № 226/2012 година първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл и по веществените доказателства.

Недоволен от така постановената присъда е останал Окръжен прокурор в ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-град Силистра,протестирал я е като постановена в нарушение на материалния закон,с молба на основание член 318 алинеи 1 и 2 от НПК във връзка с член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 2 от НПК същата да бъде отменена и постановена нова присъда,с която подсъдимите да бъдат признати за виновни по повдигнатите им и поддържани обвинения и им бъдат наложени наказания съобразно искането на прокуратурата пред първата инстанция.Подробни и обстоятелствени съображения в тази насока са изложени в мотивите на протеста.

В съдебно заседание,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изцяло протеста и мотивите към него.Излагат се подробни съображения,че събраните по делото доказателства по безсъмнен начин доказват извършването на множество сделки за придобиване на недвижими имоти с висока стойност със средства,за които не е бил установен легалният им произход.

Защитниците на подсъдимите : М.М.И.,Г.М.И.,М.К.И.,С.В.Д. и М.И.С.-адвокат И.С.А.-*** и адвокат И.С.Р.-*** излагат съображения,че поддържат становището на първоинстанционния съд в мотивите по отношение на внесения в съда обвинителен акт.След изложени подробни съображения в подкрепа на мотивите на първоинстанционната присъда и след цитиране на съдебна практика на ВКС на РБ,се моли протестът да бъде оставен без уважение,като неоснователен и недоказан,като правилна и законосъобразна по отношение и на петтимата им подзащитни.

Защитниците на подсъдимия Т.М.Т.-адвокат П.Й. *** и адвокат Н.Д.-от АК-Силистра излагат съображения,че присъдата на първоинстанционния съд се явява правилна и законосъобразна и като такава,следва да бъде потвърдена,а Протестът,като неоснователен,да бъде оставен без уважение.

В последната си дума подсъдимият М.М.И. моли съдът да потвърди присъдата на ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА.

В последната си дума подсъдимият Г.М.И. също моли съдът да потвърди присъдата на ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА,както и че няма какво друго да каже.

В последната си дума подсъдимата М.К.И. моли съдът да потвърди оправдателната присъда на ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА.

В последната си дума подсъдимата С.В.Д. моли съда да потвърди присъдата на ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА.

В последната си дума подсъдимият Т.М.Т. моли съдът да потвърди оправдателната присъда на ОКРЪЖЕН СЪД-СИЛИСТРА.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в Протеста на Окръжен прокурор при СИЛИСТРЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;становищата на страните по протеста;становищата на подсъдимите:М.М.И.,Г.М.И.,М.К.И.,С.В. и Т.М.Т.;както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК1прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Протестът на Окръжен прокурор при СИЛИСТРЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е бил подаден в установения от НПК срок и е допустим за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

Първоначално делото е било внесено с обвинителен акт срещу подсъдимите :

 М.М.И. - за това,че:

 

1.През периода 27.04.2005 година-25.10.2005 година в град Силистра,след предварителен сговор с:Г.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,М.К.И.,П.М.П.,М.И.С., при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,както и самостоятелно е прикрил действителни права върху лек автомобил марка"Мерцедес"с ДК Cell НСС, като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/като общият престъпен резултат е бил в размер на 1 135 700,00 лева- престъпление по член 253, алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея 1 /редакция Д.В.брой 26 от 2004 година/ във връзка с член 26 алинея 1 от НК.,

2.За периода 01.01.2000 година-31.12.2000 година е град Силистра, като физическо лице е избегнал плащането на данъчни задължения е големи размери:11 706,59 ЛЕВА,като не е подал Годишна данъчна декларация по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра-престъпление по член 255 алинея 1 точка 1 и член 2 алинея 2 от НК/.В.брой 75 от 2006 година/.,

Г.М.И. - за това,че:

1.През периода 27.04.2005 година- 20.10.2005 година в град Силистра,след предварителен сговор М.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,М.К.И.,П.М.П.,М.И.С., при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти,без съгласието на титуляра/,като общият престъпен резултат е бил в размер на 1 055 700,00 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея 1 /редакция Д.В.брой 26 от 2004 година/във вр. с член 26, алинея 1 от НК.

2.За периода 01.01.2000 година-31.12.2000 година в град Силистра, като физическо лице е избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери -10 569,51 лева,като не е подал Годишни данъчни декларации по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра-престъпление по член 255 алинея  точка 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК/.В. брой 75 от 2006 година/.,

М.К.И. - за това,че:

1.През периода 23.01.2001 година-19.05.2001 година по занятие е извършвала без съответните разрешения банкови сделки,предоставяне на парични заеми срещу ипотека на имоти,като е сключила договори за кредитиране на:на различни физически лица,за които се изисква специално разрешение,като от дейността си е получила значителни неправомерни доходи в размер на 46 300,00 лева.-престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.

2.През периода 31.10.2000 година- 20.10.2005 година в град Силистра,след предварителен сговор с:М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,П.М.П.,С.В.Д.,М.И.С. при условията на продължавано престъпление е извършила сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,както и самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаела,че са придобити със средства от престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/и член 252 от НК,като общият престъпен резултат е в размер на 1 125 020,00 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея1/(редакция Д.В. брой 26 от 2004 година/ и член 26 алинея 1 от НК.

3.За периода 01.01.2000 година-31.12.2005 година,при условията на продължавано престъпление в град Силистра,като физическо лице е избегнала плащането на данъчни задължения в особено големи размери:54 182,93 лева,като не е подала Годишна данъчна декларация по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра-престъпление по член 255 алинея З във връзка с член 255 алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК /Д.В. бр.75 от 2006 година/.,

С.В.Д. - за това,че:

1.През периода 23.01.2001 година-20.10.2005 година е град Силистра ,след предварителен сговор с:М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,М.К.И.,П.М.П.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление,е извършила сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,както и самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаела,че са придобити със средства от престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/и член 252 от НК,като общият престъпен резултат е в размер на 1 253 600,00 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея1/(редакция Д.В. брой 26 от 2004 година/ и член 26 алинея 1 от НК.

 

2.За периода 01.01.2000 година-31.12.2005 година,при условията на продължавано престъпление в град Силистра,като физическо лице е избегнала плащането на данъчни задължения в особено големи размери-93 207,88 лева,като не е подала Годишна данъчна декларация по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра-престъпление по член 255 алинея З от НК във връзка с член 255 алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК(Д.В.брой 75 от 2006 година/.,

 

П.М.П. – за това,че:

 

През периода 17.08.2000 година-20.10.2005 година в град Силистра, след предварителен сговор с:М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,М.К.И.,М.И.С.,при условията на продължавано престъпление е извършила сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,както и самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаела,че са придобити със средства от престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/и член 252 от НК,като общият престъпен резултат е в размер на 1 061 080,00 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея1/(редакция Д.В. брой 26 от 2004 година/ и член 26 алинея 1 от НК.,

 

М.И.С. - за това,че:

 

През периода 27.04.2005 година- 20.10.2005 година в град Силистра след предварителен сговор с : М.М.И.,Г.М.И.,Т.М.Т.,С.В.Д.,П.М.П.,М.К.И.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество, а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаел,че са придобити със средства от извършено престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти,без съгласието на титуляра/,като общият престъпен резултат е бил в размер на 1 055 700,00 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея 1 /редакция Д.В.брой 26 от 2004 година/във вр. с член 26, алинея 1 от НК.,

 

И.Н.В. – за това,че:

 

За периода 01.01.2002 година-31.12.2003 година в град Силистра, като физическо лице е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери -56 109,60 лева,като не е подал Годишна данъчна декларация по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра-престъпление по член 255 алинея З във връзка с  член 255 алинея 1 точка 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК/Д.В.брой 75 от 2006 година/.,

К.К.В. – за това,че:

 За периода 01.01.2003 година-31.12.2003 година в град Силистра,като физическо лице е избегнала плащането на данъчни задължения е особено големи размери-60 320,01 лева,като не е подала Годишна данъчна декларация по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД-град Силистра - престъпление по член 255 алинея З във връзка с член 255 алинея 1 точка 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК /Д.В. брой 75 от 2006 година/.

Т.М.Т. – за това,че :

1.През периода 05.03.2001 година-11.03.2003 година в град Силистра по занятие е извършвал без съответните разрешения банкови сделки,предоставяне на парични заеми срещу ипотека на имоти,като е сключила договори за кредитиране на различни физически лица,за които се изисква специално разрешение,като от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на 24 800,00 лева.-престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК-ГДА 20900026БМН.,

2.През периода 15.03.2001 година-20.10.2005 година в град Силистра, след предварителен сговор с:М.М.И. , Г.М.И., М.И.С., М.К.И., С.В.Д., П.М.П.,при условията на продължавано престъпление е извършил сделки с имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,както и самостоятелно е извършила сделки с недвижимо имущество,а именно:подробно изброени закупени недвижими имоти с нотариални актове,като е знаел,че са придобити със средства от престъпление по член 249 алинея 1 НК/използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра/и член 252 от НК,като общият престъпен резултат е в размер на 1 195 199,99 лева-престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във връзка с член 253 алинея1/(редакция Д.В. брой 26 от 2004 година/ и член 26 алинея 1 от НК.,

 

3.През периода 01.01.2000 година-31.12.2006 година,при условията на продължавано престъпление в град Силистра,като физическо лице е избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери - 9 531,84 лева, като не е подал Годишни данъчни декларации по член 41 от ЗОДФЛ,които се изискват по закон и е следвало да бъдат подадени в ТДД гр.Силистра - престъпление по член 255 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и член 2 алинея 2 от НК.

 

По този обвинителен акт състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се произнесъл,признавайки подсъдимата М.К.И. за ВИНОВНА,за извършване на престъпления по член 252 алинея 1 от НК,чл.257 алинея 1 от НК във връзка с член 255 алинея 1 от НК и по член 255 алинея 1 от НК и я е ОПРАВДАЛ по повдигнатото обвинение по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК, член 255 алинея З във връзка с член 255 алинея 1 точка 1 от НК и член 253 алинея З точка1 предложение първо,във връзка с член 253 алинея 1 от НК/ редакция Д.В. бр.26/2004ггодина/;Т.М.Т. за ВИНОВЕН за извършено престъпление по член 252 алинея 1 от НК и го е ОПРАВДАЛ по повдигнатото обвинение по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК-Подсъдимите:М.М.И., Г.М.И.,, С.В.Д., П.М.П., М.И.С., И.Н.В., К.К.В. са били признати за НЕВИННИ по предявените им обвинения по 253 алинея З точка 1 предложение първо във връзка с член 253 алинея 1 от НК/редакция Д.В. брой 26 от 2004 година/и член 255 алинея З във връзка с член 255 алинея 1 точка 1 от НК.

След въззивната му проверка,ревизиращия състав,интерпретирайки принципното становище на ВКС на РБ за липсата на мотиви,се е позовал на констатация за липса на конкретика в атакуваната присъда и със също толкова конкретни мотиви я е отменил в частта,с която подсъдимите били признати за невинни в извършване на престъпление по член 253 от НК,връщайки делото за ново разглеждане в тази му част.Потвърдил присъдата в останалите й части.

В резултат на касационно обжалване и това решение било отменено, в частта относно произнасянето на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД по член 252 от НК и делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.Последият е отменил присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и оправдал подсъдимите по това им обвинение.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РБ е потвърдил въззивната присъда.

Едва след това делото било върнато в СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и е било образувано настоящото производство,във връзка с обвинението по член 253 от НК.Състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,намирайки обвинителния акт за необоснован,с оглед описаното развитие на делотопрекратил съдебното производство и върнал делото на прокурора.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че за да обвини повторно подсъдимите,прокурорът е приел от фактическа страна следното:

Подсъдимият М.М.И. е бил признат за виновен по НОХД №179/2005 година по описа на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за извършени от него две престъпления,а именно:За това, че:

- През периода от 22.04.2002 година до 26.09.2002 година в град Силистра,при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с:Б.Т.Й. и Д.П.П.,си е служил с двадесет и четири неистински кредитни и разплащателни карти с номера: № 4972032700134694 -банка издател Cretid Lyormais Paris,France (Креди Лионе, Париж, Франция) № 4974013647602637 - банка издател BNP Paribas Paris, France (Би ен пи париба Париж, Франция)

№ 4974013654657714 - банка издател BNP Paribas Paris, France (Би ен пи париба Париж, Франция)

№ 4975476007443901 - банка издател Natexix Banques Populaires Paris, France (Натекси банк популер Париж, Франция)

№ 4976261007855893 - банка издател Credit Industrial Et Commercial Paris France (Креди индустриал е комерсияам Париж, Франция)

№ 4976710000470589 - банка издател Credit du Nord, Lille, France (Креди дьо нор Лил, Франция)

№ 4978210033388690 - банка издател Cassie National des Caises D'Epargne[Cnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

№ 4978210033909453 - банка издател Cassie Nationale des Caises DEpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

№ 4978210033944328 - банка издател Cassie Nationale des Caises Epargne[Cnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж,Франция)

Ю.№ 4978210060627127 - банка издател Cassie Nationale des Caises DEpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

П.№ 4978210060731101 - банка издател Cassie Nationale des Caises DEpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

№ 4978380034784401 - банка издател Cassie Nationale des Caises DEpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

№ 4978390035965537 - банка издател Cassie Nationale desCaises EpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция);

№ 5131780289725010 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 51317811101ТГШ - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combornne 7574© Paris Cedex 15> France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 5131781140923018 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combornne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 5135186036738213 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 5135366000040057 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 5136041200777126 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France "(Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 5612788066123117 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

№ 4567261008226933 - банка издател Aliance and Leicester London UK (Алианс енд лейчестър Лондон Великобритания)

№ 4973019768254943 - банка издател Sosiete General Paris, France (Сосиет женерал Париж, Франция)

№ 4974013659866302 - банка издател BNP Paribas Paris, France (Би ен пи париба Париж, Франция)

№ 6767060121592970 - банка издател Halifax PLC UK (Халифакс Великобритания),които не са били ценни книги,като знаел,че те са подправени и на основание член 244 алинея 1 от НК във връзка с член 243 алинея 2 точка З от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и член 54 от НК е бил осъден наишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

- През периода от 30.09.2002 година до 12.02.2003 година в град Силистра,при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Б.Т.Й. и Д.П.П. е използвал данни - номер на карта и персонален идентификационен номер на титуляра от платежни инструменти,издадени в чужбина,чрез четиринадесет неистински банкови карти с номера:

1.    № 4533017826291900 - банка издател Casse National de Credits Aqricole, Paris, France (Kec национал дьо креди акрикол, Париж, Франция)

2.    № 4533787007830219 - банка издател Casse National de Credits Aqricole, Paris, France (Kec национал дьо креди акрикол, Париж, Франция)

3.    № 4973019859011119 - банка издател Sosiete General Paris, France (Сосиет женерал Париж, Франция)

4.    № 4973019879999295 - банка издател Sosiete General Paris, France (Сосиет женерал Париж, Франция)

5.    № 4974013611957017 - банка издател BNP Paribas Paris, France (Би ен пи париба Париж, Франция)

6.    № 4975000004105568 - банка издател Banque Regionale Descompe et de Depots, Vincenne, France (Банк режионад дескомп депо Винсен, Франция)

7.    № 4978210033898672 - банка издател Cassie Nationale des Caises D'Epargne[Cnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

8.    № 4978390035965537 - банка издател Cassie Nationale des Caises DEpargnefCnce] Paris, France (Kec национал де кес депарн Париж, Франция)

9.    № 5130270251005071 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

10.                       № 5131419173300495 - банка издател EUROPAY France S.D. 44        Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

11.                         № 5132830187797014 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция) № 5135306020537559 - банка издател EUROPAY France S.D. 44 Rue Combomne 75740 Paris Cedex 15, France (Юропе франс рю комброн пари седекс Париж, Франция)

12.                        № 66767600738586529817- банка издател NationalWestminster Bank UK (Неишънъл Уестминстьр банк Великобритания)

13.                        № 4567261008226933 - банка издател Aliance and Leicester London UK (Алианс енд лейчестър Лондон Великобритания) без съгласието на титуляра,и от това са настъпили значителни имуществени вреди в размер на четири хиляди и петстотин лева за множество граждани и банки от различни европейски страни и на основание член 249 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 2 алинея 2 от НК и член 55 алинея 1 точка 1 и алинея З от НК е бил осъден наишаване от свобода" за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На подсъдимия М.М.И.,в качеството му на физическо лице,била извършена данъчна ревизия приключила с Ревизионен акт № 237/21.07.2006 година във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица обхващаща периода 01.01.2001 година-30.12.2005 година.С ревизионния акт са били определени данъчни задължения в размер на 16 664,90 лева.През ревизирания период подсъдимият М.И. не е подавал ГДД по ЗОДФЛ и не е получавал доходи от трудови правоотношения.За времето от 2000 година-2006 година е извършвал разходи на парични средства чрез наредени банкови преводи на средства по банковите сметки на съпругата си:подсъдимата М.К.И..За 2000г година е извършил преводи с обща левова равностойност 38 296,85 лева,които са подлежали на облагане с данък и формиращи сумата от 11 706,59 лева недеклариран данък по ЗОДФЛ.За 2001 година е продал заедно със съпругата си 4 идеална част от недвижим имот, находящ се в град Силистра,улица"Бенковски"№ 7 за сумата от 8 550,00 лева,от които частта на подсъдимия М.И. е била 2 137,50 лева.Доходът от продажбата не подлежи на облагане с данък,след като периода от придобиването и продажбата на имота е над 5 години.

През периода 27.04.2005 година-20.10.2005 година чрез"Хермес МГ"ООД град Силистра,което е било регистрирано със съдебно решение № 928/31.10.2003 година НА СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,със седалище и адрес на управление:град Силистра,улица"Тимок"№ 12 са били придобити множество недвижими имоти.Съдружници в дружеството са били:М.К.И.-съпруга на подсъдимия М.И.,С.В.Д.-лице,което е било във фактическо съжителство с  подсъдимия Г.И.,П.М.П. /починала/-майка на подсъдимите М. и Г. И.,М.И.С.-баща на подсъдимите М. и Г. И. и Т.М.Т.- управител на дружеството.

На дружеството е била извършена данъчна ревизия приключила с Ревизионен акт № 1900487/13.12.2006 година.За 2005 година е било установено,че дружеството е закупило четири недвижими имота както следва:

1.На 27.04.2005 година е била закупена масивна триетажна сграда с адрес град Силистра,булевард"Македония"№ 141,бивш"Радио-телевизионен сервиз"В ГРАД Силистра за сумата по нотариален акт 142 000,00 лева,а по пазарна стойност на имота към датата на придобиване:629 400,00 лева.,

2.На 31.08.2005 година е бил закупен поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика област Ловешкаъгласно нотариален акт стойността на имота е била 700,00 лева,а по пазарна стойност на имота към датата на придобиване цената е била 18 300,00 лева.,

3.На 12.10.2005 година е било закупено дворно място в размер на 252 квадратни метра в град Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3ъгласно нотариалният акт цената е била 33 000,00 лева,а пазарна стойност на имота към датата на придобиване е била 174 000 лева.,

-4.На 20.10.2005 година е била закупена масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141, бивша сладкарница"Плезир"ъгласно нотариалния акт стойността на имота е била 29 500 лева,а пазарна стойност на имота към датата на придобиване е била  234 000 лева.

От представените в хода на ревизията счетоводни документи е  било установено,че през 2003 година и 2004 година дружеството нямало реализирани приходи.Във връзка с изясняване на произхода на средствата за закупуването на описаните недвижими имоти от дружеството са били представени Договор за заем от 25.04.2005 година с"Пиво Груп"ООД град Силистра за сумата от 117 000,00 лева и Договор за заем от 11.10.2005 година с П.Д.Д. /М./ за сумата от 69 000,00 лева Установено е било,че дружеството е закупило през 2005 година недвижими имоти по нотариални актове в размер на 205 200,00 лева.От представените счетоводни документи и извършени проверки са били установени парични средства с недоказан произхода в размер на 88 400,00 лева.Констатирано е било,че през 2003 година,2004 година и 2005 година"Хермес МГ"ООД град Силистра не е извършвало дейност и не е назначавало лица на трудови и граждански договори.

От свидетелските показания на свидетелката Д.Г. било установено,че съществувала обвързаност между дейността на"Хермес МГ"ООД и подсъдимия М.И..Предвид факта на множество преводи на парични средства от различни страни в Европа към подсъдимите:М.И. и С.Д.,липсата на трудовата им ангажираност и получаването на легални доходи,пенсионната възраст и получаването на доходи единствено от пенсии на подсъдимата П.М. и подсъдимия М.И. и липсата на икономическа активност на"Хермес МГ"ООД до 2005 година,е бил направен извод за съществуването на средства с недоказан произход,трансформирани чрез закупуването на недвижими имоти чрез дружеството.Съществуването на средства от престъпната дейност на подсъдимия М.И. било доказано от осъждането му за престъпление,касаещо изтеглянето на пари от банкомати чрез неистински банкови карти,издадени в чужбина,без съгласието на титулярите им,липсата на легални доходи,криминалистичната му регистрация.

На 19.10.2005 година е бил сключен Лизингов договор между И.М.Б. и подсъдимия М.М.И.,като предмет на договора е бил закупуването на лек автомобил марка"Мерцедес С320"на стойност 85 000,00 лева.Видно от направената справка в база КАТ град Силистра автомобилът е бил регистриран на името на свидетелката И.Б.,с ДК№ Cell НСС.Видно от показанията на свидетелката Б. автомобилът е бил придобит със средства на подсъдимия М.И. и лично той е и е дал сумата от 80 000,00 лева,с които е бил закупен реално автомобила.Известно време след това свидетелката дала Генерално пълномощно на името на подсъдимия Т.М.Т.,според което да може да се разпорежда с автомобила.

От приложените справки,правени чрез Дирекция"Международно оперативно полицейско сътрудничество" град София е било установено,че подсъдимият Г.М.И. се издирва на национално ниво в Република Франция на базата на издадена заповед за арест от Апелативния съд в Лион от 23.06.2004 година,като е бил осъден задочно за подправка на кредитни карти и използване на такива за теглене на пари.Било е установено,че лицето е инсталирало записваща техника на бензиностанция,за да копира платежните карти на преминаващи от там шофьори Също така подсъдимият Г.И. е бил регистриран в Република Франция и за престъпленията измами чрез злоупотреби с доверие,извършени на 13.03.2002 година в Dardillyези деяния обхващали незаконно копиране на данни от банкомати в Dardilly и подправка на банкови карти.За времето от 200 година до 2006 година е извършил разходи на парични средства,чрез наредени банкови преводи по банковите сметки на подсъдимата М.К.И. в размер на 17 613,05 лева и на подсъдимата С.В.Д. в размер на 17 130,41 лева.За 2000 година е извършил преводи с обща левова равностойност 34 743,46 лева,които са подлежали на облагане с данък и формиращи сумата от 10 569,51 лев, недеклариран данък по ЗОДФЛ. Това водело до извода за съществуването на средства с недоказан произход,трансформирани чрез закупуването на недвижими имоти чрез дружеството.Съществуването на средства от престъпната дейност на подсъдимия Г.И. се доказвало и от осъждането му за престъпление,касаещо изтеглянето на пари от банкомати чрез неистински банкови карти издадени в чужбина без съгласието на титулярите им, липсата на легални доходи, криминалистичната му регистрация.

За подсъдимия М.И.С. било установило,че е баща на подсъдимите : М.И. и Г.И..За времето от 2000 година-2006 година нямал извършени разходи за придобиване на недвижими имоти.,

През 2006 година продал заедно с бившата си СЪПРУГА П.П. недвижим имот,жилище-апартамент в село Айдемир,област Силистра,улица"София",като доходът,получен от продажбата на имота не подлежи на облагане с данък.Видно от приложената справка от ТП на НОИ град Силистра е бил пенсиониран на 08.02.1990 година.За периода 2000 година-2006 година е получил доходи от пенсии в размер общо на 28 299,83 лева.Лицето е нямало открити банкови сметки.Подсъдимият С. имал участие като съдружник в"Хермес МГ"ООД град Силистра от 31.10.2003 година с капитал 1 000,00 лева.

За подсъдимата М.К.И. е било установило, че е съпруга на подсъдимия М.М.И..За времето от 2000 година-2006 година подсъдимата е извършила разходи за придобиването на имоти,както следва:

С Нотариален акт № 105 /28.11.2000 година е закупила апартамент № 6 в град Силистра,булевард"Македония",№ 153,вход"Б",етаж 2, от 72.188 квадратни метра,състоящ се от дневна,спалня,кухня, коридор, сервизни помещения и с прилежащо избено помещение № 3 и 3,33% от общите части и право на строеж.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 18 500,00 лева.,

С Нотариален акт № 101 / 29.10.2004 година е закупила ¼ идеална част от два имота:нива,находяща се в село Коларово, община Главиница,област Силистра,местност"Зоната" с площ 474 996 квадратни метра и нива,находяща се в село Коларово, община Главиница,област"Силистра", местност"Ортаборун " с площ 34 000 квадратни метра. Съгласно извършената оценка от С.Г.П. общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 71 800,00 лева,като частта на М.К.И. е била 35 900,00 лева.,

С Нотариален акт № 102 / 29.10.2004 година М.К.И. е закупила ¼ идеална част от следния недвижим имот: стопански двор, находящ се в землището село Коларово,общинаГлавиница,област Силистра,местност"Край селото"с площ 25 575 квадратни метра.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 5 100,00 лева,като частта на М.К.И. е била 2 550,00 лева.,

С Нотариален акт № 28 / 04.11.2004 година е закупила нива,находяща се в село Богорово,местност"Мали орман"с площ 36 002 квадратни метра.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имота към датата на сделката е била за 4 320,00 лева.,

С Нотариален акт № 60 / 29.12.2004 година е закупила нива,находяща се в община Главиница село Коларово,местност"Ламбурджак"с площ 37 998 квадратни метра.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 4 940,00 лева.,

С Нотариален акт № 3/02.03.2005 година е закупила два имота:нива,находяща се в община Главиница село .Долно Ряхово,местност"Турски лозя"с площ 12 206 квадратни метра и нива,находяща се в община Главиница,село Долно Ряхово,местност"Турски лозя"с площ 9 994 квадратни метра.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 3 110,00 лева.

За същия период подсъдимата М.К.И. се е разпоредила със следните недвижими имоти:

С Нотариален акт № 105 / 28.11.2000 година заедно със съпруга си е продала недвижим имот:апартамент от 72.88 квадратни метра,състоящ се от:дневна,спалня,кухня коридор и сервизни помещения,с прилежаща изба № 3 и 3,33% от общите части и право на строеж,находящ се на адрес:град Силистра,булевард"Македония",153,вход"Б",етаж 2.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имота към датата на сделката е 18 500,00 лева,от които М.К.И.  е получила доход в размер на 9 250 лева.Имотът е бил закупен с Нотариален акт № 23 / 31.10.2000 година.Пазарната оценка към датата на придобиване е била 18 500 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е била разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.Тъй като е нямало разлика,следователно не е бил и налице облагаем доход.,

С Нотариален акт № 124/21.11.2001 година М.К.И. заедно със съпруга си е продала ¼ идеална част от недвижим имот:дворно място 300/627 квадратни метра идеални части,полу-масивна жилищна сграда и масивен гараж,находящ се на адрес:град Силистра,улица"Бенковски" № 7.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 8 550,00 лева,от които частта на М.К.И. е била 2 137,50 лева.Този имот е бил закупен с Нотариален акт № 172/28.06.1996 година от М.М.И. и П.М.П..Цената по нотариален акт е била 220 000,00 неденоминирани лева.Съгласно чл. 12/1/ на ЗОДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на до два недвижими имота,които не са основно жилище на продавача,ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години.В случая периода между придобиването и продажбата на имота е над 5 години,поради което полученият доход е необлагаем.,

С Нотариален акт № 23/10.03.2005 година  М.К.И. заедно със С.В.Д. е продала ½  идеална част от недвижими имоти:нива,находяща се в село Коларово,община Главиница,област Силистра,местностоната"с площ 474 996 квадратни метра;нива,находяща се в село Коларово,община Главиница,област Силистра,местност"Ортаборун"с площ 34 000 квадратни метра и стопански двор,находящ се в землището село Коларово,община Главиница,област Силистра,местност"Край селото"с площ 25 575 квадратни метра.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на трите имота към датата на сделката е била 76 900,00 лева,от които частта на М.К.И. е била 38 450,00 лева.Тези имоти са били закупени с Нотариални актове №№ 101 / 29.10.2004 година и 102/29.10.2004 година за общата сума от 76 900,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.Тъй като няма разлика,следователно не е бил налице и облагаем доход.

От анализа на банковите сметки на подсъдимата И. е било установено,че през 2000 година по нейната сметка са постъпили чрез банкови преводи наредени от различни лица в левова равностойност в размер на 41 393,05 лева.През 2003 година по банковите сметки на обвиняемата са постъпили суми с левова равностойност в размер на 66 645,56 лева.

За подсъдимата С.В.Д. е било установено,че живее на съпружески начала с подсъдимия Г.М.И..За времето от 2000 година- 2006 година е извършила разходи на парични средства,както следва:

С Нотариален акт № 97/23.01.2001 година е закупила три ателиета №№ 35, 11 и 29, находящи се в град Силистра,улица"Добруджа"№ 22.Съгласно извършената оценка от общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 46 050,00 лева.,

С Нотариален акт № 79/08.11.2001 година е закупила 1/2 идеална част от дворно място с площ 1 100 квадратни метра ведно с ¾ идеални части от построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда,находящи се в село Калипетрово,община Силистра.Съгласно извършената оценка общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 105 600 лева.,

С Нотариален акт № 101 / 29.10.2004 година е закупила ½ идеална част от два имота:нива,находяща се в село Коларово, община Главиница, област Силистра, местност "Зоната" с площ 474 996 квадратни метра и нива,находяща се в село Коларово, община Главиница, област Силистра,местност"Ортаборун"с площ 34 000 квадратни метра.Съгласно извършената оценка общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е 71 800,00 лева,като частта на С.В.Д. е била 35 900,00 лева.,

С Нотариален акт № 102 / 29.10.2004 година е закупила ½ идеална част от следния недвижим имот: стопански двор,находящ се в землището село Коларово,община Главиница, област Силистра,местност"Край селото"с площ 25 575 квадратни метра.Съгласно извършената оценка общата пазарна стойност на имота към датата на сделката е била 5 100,00 лева,като частта на С.В.Д. е била 2 550 лева.,

С Нотариален акт № 156/23.06.2005 година е закупила три недвижими имота:лозе с площ 9 564 квадратни метра, лозе с площ 11 265 квадратни метра и лозе с площ 9 373 квадратни метра,находящи се в землището село Кайнарджа,област Силистра, местност"Каберне".Съгласно извършената оценка общата пазарна стойност на имотите към датата на сделката е била 5 300 лева.,

С Нотариален акт № 145/18.07.2005 година е закупила лозе с площ 17 648 квадратни метра,находящо се в землището на село Кайнарджа,област Силистра,местност"Каберне". Съгласно извършената оценка от С.Г.П. общата пазарна стойност на имотите към датата на сделката е била 2 500,00 лева.

За същия период подсъдимата С.В.Д. се е разпоредила с недвижими имоти както следва:

С Нотариален акт № 2/22.10.2001 година е продала апартамент-ателие № 11,находящо се на адрес:град Силистра,улица"Добруджа"22 ж.,блок"Добруджа"15,етаж 5.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 15 350,00 лева.Имотът е бил закупен с Нотариален акт № 9723.01.2001 година.Оценката по този акт е била 46 050,00 лева и включвала 3 броя ателиета с еднаква площ.стойността на всяко ателие е била 15 350,00 лева.Съгласно чл. 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая,такава разлика нямаледователно полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 46/05.11.2001 година е продала апартамент-ателие № 29,находящ се на адрес:град Силистра,улица"Добруджа"22 ж,блок"Добруджа"15,етаж 5.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 15 350 лева.Имотът е бил закупен с Нотариален акт № 97/23.01.2001 година.Оценката по този акт е била 46 050,00 лева и включвала 3 броя ателиета с еднаква площ,всяко ателие е било на стойност 15 350 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая,такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 23/10.03.2005 година С.В.Д. заедно с М.К.И.  продала ½ идеална част от недвижими имоти:нива,находяща се в село Коларово,община Главиница,област Силистра,местност"зоната",с площ от 474 996 квадратни метра;нива,находяща се в село Коларово,община Главиница,област Силистра,местност "Ортаборун" с площ 34 000 квадратни метра и стопански двор,находящ се в землището село Коларово,община Главиница,област Силистра,местност"Край селото" с площ 25 575 квадратни метра.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на трите имота към датата на сделката е била  76 900,00 лева,от които частта на С.В.Д. е била 38 450,00 лева.Тези имоти са били закупени с Нотариални актове №№ 101/29.10.2004 година и 102/29.10.2004 година за общата сума от 76 900,00 лева.Съгласно член24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая,такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.

Видно от движението на банковите сметки на подсъдимата С.В.Д. за 2000 година същата е получила суми от различни източници с обща левова равностойност 61 434,18 лева. Получената сума е доход на лицето за 2000 година и е подлежала на облагане по ЗОДФЛ.За 2004 година е било установено,че общата сума,постъпила по банковите сметки на лицето е в общ левов размер на 13 651,69 лева,като получената сума е представлявала доход за лицето и е подлежала на облагане с данък по ЗОДФЛ.От движенията на суми по банковите сметки за 2005 година е било установено,че са постъпили суми с обща левова равностойност в размер на 7 649,82 лева,като получената сума, представляваща доход за лицетоподлежала на облагане с данък по ЗОДФЛ.

За подсъдимия Т.М.Т. е било установило,че за времето от 2000 година-2006 година е извършил разходи на парични средства,както следва:

С Нотариален акт № 15/15.03.2001 година е закупил два недвижими имота:нива, находяща се в землището на село Искра, община Ситово, област Силистра, местност "Бошковите ниви" с площ 40 001 квадратни метра и нива, находяща се в село Искра, община Ситово, област Силистра, местност "Дедекору"с площ 50 049 квадратни метра. Съгласно извършената оценка общата пазарна стойност на имотите към датата на сделката е била 11 700 лева.,

С Нотариален акт № 15/18.04.2001 година е закупил апартамент № 7, находящ се в град  Силистра, улица "Генерал Колев"№ 14. Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е  била 16 800,00 лева.,

С Нотариален акт № 36/24.04.2001 година е закупил апартамент № 6,находящ се в град Силистра,улица"Одеса"№ 20. Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 13 100,00 лева.,

С Нотариален акт № 27/04.07.2001 година е закупил едноетажно жилище,находящо се град Силистра,улица"Зорница"№ 9. Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 18 200,00 лева.,

С Нотариален акт № 197/21.08.2001 година е закупил апартамент № 18,находящ се в град Силистра,улица"Александър  Стамболийски"№ 21.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 29 400,00 лева.,

С Нотариален акт № 92/05.11.2001 година е закупил магазин за хранителни стоки,находящ се в град Силистра,улица"Петър Мутафчиев".Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 8 000,00 лева.,

С Нотариален акт № 170/23.11.2001 година е закупил апартамент № 4,находящ се в село Калипетрово,област Силистра,улица"Зелен синур"№ 2.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 12 300,00 лева.,

С Постановление от 08.11.2004 година подсъдимият Т.М.Т. е придобил ½  идеална част от дворно място и масивна триетажна жилищна сграда и два масивни гаража, находящи се в град Силистра, булевард"Велико Търново"№ 3.Стойноста на имота е била 29 999.99 лева.

За същия период подсъдимият Т.М.Т. се е разпоредил с недвижими имоти както следва:

С Нотариален акт № 61/18.04.2001 година заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали два недвижими имота:нива с площ 40,001 декара в местност"Бошковите ниви"и нива с площ 50,049 декара в местност"Дедекору",находяща се в землището село Искра,община Ситово.,област Силистра.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имотите към датата на сделката е била 11 700,00 лева,от които частта на Т. е била 5 850,00 лева.Имотите са били придобити с Нотариален акт № 15/15.03.2001 година. Пазарната стойност по сделката е била 11 700,00 лева.Съгласно член 12/1/на ЗОДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на селскостопански и горски имоти независимо от броя им,ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години.В случая, периода между придобиването и продажбата на имота е над 5 години,поради което полученият доход е необлагаем.,

С Нотариален акт № 139/04.06.2001  година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали апартамент № 7,находящ се в град Силистра,улица"Генерал Колев"№ 14.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 16 800,00 лева,от които частта на Т. е била 8 400,00 лева.Този имот е бил придобит с Нотариален акт № 15/18.04.2001 година.Пазарната стойност по сделката е била 16 800,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 127/08.08.2001 година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали апартамент № 6,находящ се в град Силистра,улица"Одеса"№ 20,блок"Явор – 1",етаж 3.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 13 100,00 лева,от които частта на Т.М.Т. е била 6 550,00 лева.Този имот е бил придобит с Нотариален акт № 36/24.04.2001 година-Пазарната стойност по сделката е била 13 100,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая, такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 127/03.10.2001 година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали едноетажно жилище,находящо се в град Силистра,улица"Зорница"№ 9.Съгласно извършената оценка от С.Г.П. пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 18 200,00 лева,от които частта на Т. е била 9 100,00 лева.Този имот е бил придобит с Нотариален акт № 27/04.07.2001 година.Пазарната стойност по сделката е била 18 200,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая, такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 177 /10.12.2001 година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали магазин за хранителни стоки,находящ се в град Силистра,улица"Петър Мутафчиев".Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 8 000,00 лева,от които частта на Т. е била 4 000,00 лева.Този имот е бил придобит с Нотариален акт № 92/05.11.2001 година.Пазарната стойност по сделката е била 8 000,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е била разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая такава разлика е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 128 подсъдимият Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали апартамент № 18,находящ се в град Силистра,улица"Александър  Стамболийски"2.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 29 400,лева,от които частта на Т. е 14 700,00 лева.Този имот е бил придобит с Нотариален акт № 197/21.08.2001 година.Пазарната стойност по сделката е била 29 400,00 лева.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.В случая такава разлика  е нямало и полученият доход е бил необлагаем.,

С Нотариален акт № 194 /12.10.2005 година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. е продал ½  идеална част от дворно място и масивна триетажна жилищна сграда и два масивни гаража,находящи се в град Силистра,булевард"Велико Търново" 3.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 174 000,00 лева,от които частта на Т. е била 87 000,00 лева.Този имот е бил придобит с Постановление 08.11.2004 година за 29 999.99 лева.Разликата между продажната и покупната стойност на имота е била 144 000,00 лева:по 72 000,00 лева за всяка част от семейната имуществена общност.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.Разликата е била  72 000,00 лева и е облагаем доход по ЗОДФЛ.,

С Нотариален акт № 149/27.06.2006 година Т.М.Т. заедно със съпругата си Д.Н.Т. са продали дворно място и масивна жилищна сграда,находящи се в село Йорданово,община Силистра.Съгласно извършената оценка пазарната стойност на имота към датата на сделката е била 14 200,00 лева,от които частта на Т. е била 7 100,00 лева.Този имот е бил придобит с Постановление за възлагане от 17.09.2001 година за 3 600,00 лева.Разликата между продажната и покупната стойност на имота е била 10 600,00 лева:по 5 300,00 лева за всяка част от семейната имуществена общност.Съгласно член 24/1/от ЗОДФЛ,данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.Разликата е 5 300,00 лева  е облагаем доход по ЗОДФЛ.За инкриминираният период е било установено,че подсъдимият Т. е извършил разходи и е получил доход реализирани от покупката и продажбата на имоти,върху които е начислен данък по ЗОДФЛ в общ размер на 65 258,00 лева.

Подсъдимият Т.М.Т. е бил вписан като управител на"Хермес МГ"ООД град Силистра със съдебно решение №928 от 31.10.2003 година.Като такъв е извършил множество сделки с недвижими имоти,придобити за сметка на дружеството,а именно:

На 27.04.2005 година закупен"Радио-телевизионен сервиз"в град Силистраъгласно Нотариален акт № 2662/27.04.2005 година пазарната стойност на имота към датата на придобиване е била 629 400,00 лева.,

На 31.08.2005 година закупен поземлен имот с големина 886 квадратни метра,находящ се в село Чифлика,област Ловеч.Съгласно нотариален акт № 1036/31.08.2005 година пазарната стойност на имота към датата на придобиване е била 18 300,00 лева.,

На 12.10.2005 година закупено дворно място в размер на 252 квадратни метра в град Силистра,булевард"Велико Търново"№ 3.Съгласно нотариален акт № 194/12.10.2005 година пазарната стойност на имота към датата на придобиване е била 174 000,00 лева.,

На 20.10.2005 година закупена масивна едноетажна сграда,находяща се на адрес:град Силистра,булевард"Македония"№ 141ъгласно нотариален акт № 7687/20.10.2005 година пазарната стойност на имота към датата на придобиване е била 234 000,00 лева.

Въз основа на описаната по-горе фактология Окръжният прокурор при СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е направил правните си изводи,че подсъдимите:М.М.И.,Г.М.И.,М.К.И.,С.В.Д.,М.И.С. и Т.М.Т. са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 253 алинея 3  във връзка с алинея 1 от НК.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че обвинението се гради на няколко неоспорими обстоятелства,а именно:

Подсъдимият М.М.И. е бил осъден за престъпление по член 249 алинея ,от НК,осъществено в град Силистра в периода 2002 година-2003 година наишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.Причинената значителна вреда в резултат на деянието му е в размер на 4 500,00 лева.,

 На 31. X 2003 година е регистрирано"Хермес МГ”ООД-град Силистра, в което съдружници са всички подсъдими изключение на управителя-подсъдимият Т.,всички останали  се намирали в родствени връзки помежду си.В периода месец Април-месец Октомври 2005 година дружеството е извършило множество сделки,в резултат на което са придобити недвижими имоти.,

 

Подсъдимите М.М.И. и Г.М.И., не са участвали като физически лица или като съдружници в дружество"Хермес"в осъществените сделки с недвижимо имущество.

 Сделките са били осъществили от подсъдимите:М.К.И.,като физическо лице и съдружник в "Хермес МГ”ООД-град Силистра,С.В.Д.,като физическо лице и като съдружник в съдружник в"Хермес МГ”ООД-град Силистра,М.И.С.,като съдружник в"Хермес МГ”ООД-град Силистра,Т.М.Т.,като физическо лице и съдружник в"Хермес МГ”ООД-град Силистра,а така също и П.М.П., като физическо лице и съдружник в"Хермес МГ”ООД-град Силистра.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че по делото липсват доказателства,въз основа на които да бъде направен категоричен извод,че възведените обвинения против всички подсъдими са безспорно доказани и че не може да се стигне до адекватен правен извод относно виновното поведение на подсъдимите.В тази насока е направил следните свои правни изводи:

Предявените срещу подсъдимите обвинения се основавали на изготвените в досъдебното производство съдебно икономически и ценова експертизирез инкриминирания период,след предварителен сговор,при условията на продължавано престъпление,те са извършвали сделки с имущество,със средства,за които са знаели,че са придобити чрез престъпление.Посочено е било и конкретното престъпление,чрез което са придобити тези средства,а именно:престъпление по член 249 алинея 1 НК - използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти,без съгласието на титуляра.Така предявените, обвинения са съответствали на квалифицирания състав на престъплението"пране на пари"-по алинея З точка 1 предложение първо на член 253 НК.,

Изложени са били съображения,че подсъдимият М.И. е бил осъден за извършено от него престъпление по член 249 алинея 1 от НК с влязло в сила споразумение на "Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.Същевременно са били констатирани несъответствия относно това,че съдебното производство срещу подсъдимия М.И. за деянието по член 249 алинея 1 от НК не е завършило през 2005 година,а през 2007 година,когато на 05.10.2007 година е влязло в сила споразумението,като едва в този момент е била доказана престъпната деятелност на подсъдимия.,

Първоинстанционният СИЛИСТКРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел,че обвинението по член 253 от НК по делото не касае само подсъдимия М.И.,а и останалите петтима подсъдими,които са били обвързани в предварителен сговор.В тази връзка е бил направен извода,че по делото е останало недоказано как обвинението е свързало съзнанието на престъпната деятелност на петтимата подсъдими към престъпната деятелност на М.И. преди спрямо него да е имало влязъл в сила съдебен акт за предикатно престъпление:Как подсъдимите са съзнавали,че парите,с които са били осъществени имотните сделки,са били придобити чрез престъпление, след като всички тези сделки са извършени много преди да е доказано по несъмнен начин престъплението на подсъдимия М.И. по член 249 алинея 1 НК.,

Освен това:досъдебното производство по член 253 НК е било образувано срещу подсъдимите на 05.06.2006 година преди да е установена вината на подсъдимия М.И. по предикатното престъпление.Нещо повече:първоинстанционният съд е отчел,че това деяние подсъдимият М.И. е осъществил през периода 30.09.2002 година- 12.02.2003 година,а според обвинението част от имуществените сделки подсъдимите са извършили дори и преди този период,а именно:през 2000 година-2001 година

Първоинстанционният съд е направил и своите изводи,че след като по делото по безсъмнен,безспорен и категоричен начин е било установено,че за престъплението по член 249 алинея 1 от НК,      за което е бил осъден,са били доказани настъпили вреди на стойност 4 500,00 лева,не е било доказано,че това престъпление е било източника на средствата,които впоследствие са легализирани чрез поредица от облигационни сделки е толкова основателно,колкото и че източник на средства могат да бъдат и тези от данъчното престъпление,в извършването на което е бил оправдан.,

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил и своите изводи по отношение на подсъдимия Г.И.,а именно:Че същият е неосъждан;Че чисто формало е бил издирван от Апелативния съд в град Лион;Че спрямо него няма задействувана процедура по п редаването му по ЗЕЕЗА от компетентните властни в Република Франция,макар се същият е имал постоянен адрес в град Силистра и не се е укривал;Че няма никакви доказателства по делото да е бил осъждан и в друга държава извън Република България.,

По делото е било безспорно установено,че са извършвани парични преводи с наредители подсъдимите:М.И. и Г.И. и получатели подсъдимите:М.И. и С.Д..Преводите са извършвани основно чрез банки в Италия и получавани в България от И. и Д. по сметките им в банка"Уникредит Булбанк".По делото обаче са били събрани категорични доказателства,че част от средствата са им предоставяни като заеми от техни приятели,живущи от дълги години в Италия,които са осигурявали и пребиваването им в страната. Тези лица са фигурирали и като наредители на част от паричните преводи в полза на подсъдимите И. и Д..А това са били лицата:В.Б., Б.Б.,К.Р.  и И.С.И..По делото не са били събрани доказателства,, които да опровергават съдържанието на този доказателствен източник. Легалните парични преводи по банков път,използването от подсъдимите И. на собствените им имена при преводите,изпращащата страна е била Република Италия,а не Република Франция са били все доводи в подкрепа на извода,че поддържаната от прокуратурата теза относно престъпния произход на средствата от чужбина могат да бъдат дефинирани единствено като предположения.Съдът е направил и своите изводи,че повод на тези парични преводи вещите лица са дали становище,че те не попадат в категорията"облагаеми доходи",но че същевременно пък са били включени в сумите предмет на обвинението по член 257 и по член 255 от НК.,

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,анализирайки писмените доказателствени средства,с които подсъдимите:М.И. и Г.И. са извършили към подсъдимите И. и Д. парични преводи от Италия,както и от трети лица:В.Б., Б.Б.,К.Р. и И.И. към подсъдимите И. и Д..За инкриминирания период подсъдимата И. е получила от съпруга си-подсъдимия М.И.,от подсъдимия Г.И. и трети лица общо сумата от 85 752,55 лева.Подсъдимата Д. е получила от подсъдимия Г.И. и трети лица общо сумата от 60 992,13 лева. Това са сумите,получени единствено като трансфери от Република Италия.Липсвата на конкретни доказателства,опровергаващи тези твърдения,не биха могли да бъдат игнорирани с аргумента за защитна теза.

Първоинстанционният съд е направил и своите изводи,че липсват доказателства лицата,от които подсъдимите са получавали парични заеми са лицата наредители на паричните преводи от Италия,да са извършвали установена по съответния законов ред противоправна дейност. Дори и да няма яснота относно източника на доходите, така както твърди прокурора, това не е достатъчно да се приеме, че е осъществен престъпния състав на чл.253 от НК, след като не е установено предикатното престъпление, кръга лица, участвали в него, нито че и дали средствата са придобити чрез това или изобщо някакво и какво престъпление.,

Подробни и обстоятелствени са изводите на първоинстанционния съд относно договора за паричен заем от 25.04.2005 година,по който свидетелят М.,като управител на"Пиво груп"ООД ,предоставил сума в размер на 116 800,00 лева на дружество"Хермес"ООД за осъществената на 27.04.2005 година се покупко-продажбата на сградата на бившия Радио­телевизионен сервизделката е била осъществена общо за сумата от 142 000,00 лева и за която сделка Съветът на директорите на ТРС АД град София е взел решение за продажба на обекта за сумата от 142 000,00 лева.,

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подробно е обсъдил и сделкатна относно покупката на лекия автомобил"Мерцедес" на името на свидетелката Б..Направил е извода,че действително с регистрирането на лекия автомобил на друго име се осъществява елемент от изпълнителното деяние  по член 253 НК,а именно:прикриване на действителни права върху имущество,но и тук е било необходимо да е налице задължителното условие за престъпен характер на средствата,с които е придобито това имущество.А от показанията на свидетелката Б.,дадени пред съдия на 30 XI 2007 година и приобщени към доказателствата по съответния процесуален ред,е видно,че тя е заявила,че по осъществената сделка със закупуване на лекия автомобил основно е контактувала с подсъдимата И.,с която е приятелка,а подсъдимия М.И. познава бегло.Свидетелката също така категорично потвърждава,че парите й са предоставени от семейство И., а не само от подсъдимия М.И..,

Първоинстанционният съд е направил и своите изводи,че за съставомерността на деянието по член 253 НК,от съществено значение е съдържанието на умисъла,включващ знанието на факта,че средствата използвани за реализиране на сделките са с престъпен произход,т.е. че са придобити чрез престъпление или друго общественоопасно деяние. Предявеното на подсъдимите обвинение,осъществено на след предварителен сговор,предполага съзнаване от всички тях на този факт,което не е било подкрепено от доказателствата по делото.Не подлежащия на съмнение факт, че подсъдимите,без ТОДОРО, се намират в родствени отношения помежду си, не е достатъчен да обоснове субективната страна на деянието по вмененото им обвинение.,

Ето защо, от изложеното не може да се приемат за безспорно доказани, предварително уговорени действия от страна на подсъдимите, с цел легализиране на средства придобити чрез престъпление. Липсват също така и доказателства относно субективната страна на деянието, тъй като представените от обвинението и събраните в съдебното производство факти, не позволяват да се приеме безрезервно обстоятелството, че подсъдимите са имали ясната представа за произхода на средствата използвани за осъществяване на имуществените сделки, и те съзнателно са участвали в тях, за постигането на конкретния престъпен резултат. Не може да се приеме и за безспорно, че са оперирали с парични средства в посочения от обвинителния акт размер.,

В заключение първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че:

Не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин,че престъплението,за което подсъдимият М.И.  е бил осъден по член 249 алинея 1 от НК се явява предикатно досежно възведеното обвинение за престъпление по член 253 алинея 3 предложение първо във връзка с член 253 алинея 1 от НК.,

Не може да се приеме,че по делото по безсъмнен и категоричен начин е доказано,че сделките са били извършени е имущество с престъпен произход,според редакцията на състава,по-благоприятна за подсъдимите.Не е било доказано и съизвършителство на подсъдимите М. и Г. И. в осъществяването на този престъпен състав,както и знанието, тоест прекия умисъл,на останалите подсъдими относно произхода на паричните средства.Знанието не може да се предполага,докато не бъде опровергано,а обратно.Не е бил безспорно установен точният размер на тези средства.,

Липсват доказателства за съставомерност на деянието на подсъдимия Т. по член 253 алинея 3 предложение първо във връзка с член 253 алинея 1 от НК,при самостоятелното извършване на сделки с недвижимо имущество.,

За престъпната дейност на подсъдимия М.С. не са били събрани доказателства,освен това,че е баща на подсъдимите М. и Г. И. и че е бил съдружник в"Хермес МГ”ООД-град Силистра.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно това,че по делото липсват доказателства,от които да бъде направен категоричен извод,че възведените обвинения против всички подсъдими са безспорно доказани,както  и че не може да се направят изводи относно виновното поведение на подсъдимите,като ги кредитира изцяло и смята,че те не следва да се преповтарят.

В допълнение към законосъобразните и обосновани изводи на първоинстанционния съд,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави следните свои изводи:

От Окръжен прокурор на СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА против всеки един от подсъдимите : М.М.И.,Г.М.И.,М.К.И.,С.В.Д.,М.И.С. и Т.М.Т. са били повдигнати поотделно на всеки един от тях обвинения по член 253 алинея 3 точка 1 предложение първо от НК във дръзка с член 253 алинея 1/редакция Д.В.брой 26 от 2004 година/във връзка с член  26 алинея 1 от НК,като са знаели,че придобитите средства са били от извършено престъпление по член 249 алинея 1 от НК - използуване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти,без съгласието на титуляра.

А/Престъпленията,за които са били обвинени подсъдимите,не са били доказани от обективна страна,тъй като :

В мотивите на обвинителния акт са били описани подробно всички описани сделки за покупко-продажби на недвижими имоти,както и сделката за покупко-продажбата на лек автомобил"Мерцедес С 320".Направени са били констатации за изпратени множество преводи на парични средства от различни страни в Европа към подсъдимите М.И. и С.Д.;направени са били констатации за липса на трудова ангажираност и получаване на легални доходи от тях;направени констатации за получаване на доходи от пенсии от ПЕТРА МАРИНКОВА и М.И. и липса на икономическа активност на"Хермес МГ"ООД;констатирана наличност на средства от престъпна дейност,извършена от подсъдимия М.И. и която дейност е била санкционирана с влязла в сила присъда.

В мотивите на обвинителния акт теоретично са били посочени основните форми на изпълнителното деяние по член 253 алинея 1 от НК;а така също са били изложени и теоретични съображения във връзка с предикатното престъпление.

Сами по себе си обаче тези констатации от представителя на държавното обвинение не са били достатъчни за повдигане на законосъобразно и обосновано обвинение против подсъдимите,тъй като:не е била изследван и посочен произхода на  паричните средства за закупуването на недвижимите имоти и лекия автомобил;не са посочени действията или бездействията на подсъдимите във връзка с извършване на евентуални престъпни деяния.

Както още в мотивите на обвинителния акт,във фазата на досъдебното производство,така и във фазата съденото следствие по категоричен и безспорен начин е доказан престъпления произход на една сума от 4 500,00 лева.Както беше посочено по-горе:престъпният характер на тази сума е бил установен с влязла в сила присъда по НДОХ № 179/2005 година по описа на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за извършено от подсъдимия по настоящото дело М.М.И. при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с лицата Б.Т.Й. и Д.П.П..Отделен е въпросът,че периодът на извършване на престъпните деяния по НДОХ № 179/2005 година по описа на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е за периода:30.09.2002 година-12.02.2003 година,а периодът по настоящото дело за подсъдимите:М.М.И.,Г.М.И.,М.И.С. е за времето:27-04.2005 година-20.10.2005 година;за подсъдимата М.К.И. периодът е 31.1.2000 година-20.10.2005 година;за подсъдимата С.В.Д.:23-01.2001 година-20.10.2005 година,а за подсъдимия Т.М.Т.:от 15.03.2001 година до 20.10.2005 година.Или:за подсъдимите М.К.И.,С.В.Д. и Т.М.Т. началният период по настоящото дело е предходен спрямо периода по НДОХ № НДОХ № 179/2005 година на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Други убедителни и категорични доказателства за придобити парични средства по престъпен начин не са били посочени в мотивите на обвинителния акт;не са били събрани и установени както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие. 

Б/Престъпленията,за които са били обвинени подсъдимите,не са били доказани и от субективна страна,тъй като :

По делото по никакъв начин и с никакви доказателства не е било установено предварително сговаряне на подсъдимите за са извършвали сделки с недвижимо имущество,като да са знаели,че средствата са били придобити чрез престъпление по член 249 алинея 1 от НК.

По делото по никакъв начин не е било установено личното участие на подсъдимите М.М.И.,Г.М.И. и М.И.С. при извършване на сделките за покупко-продажба на недвижими имоти със средства,за които да са знаели,че са придобити чрез престъпление по член 249 алинея 1 от НК.

По делото по безсъмнен,безспорен и категоричен начин е било установено,че подсъдимият Т.М.Т.,като управител на "Хермес МГ"ООД е закупил 4 недвижими имота,а самостоятелно е закупил  8 недвижими имота.Същевременно по безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че заедно със съпругата си е продал 8 недвижими имота.Но фактът на закупуването или продаването на недвижими имоти,било за дружеството,било за себе си сам по себе си не го прави субект на престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение 1 от НК,след като не е било доказано да е знаел,че средствата за извършваните сделки са били придобити чрез престъпление по член 249 алинея 1 от НК.

Аналогични са и случаите с извършените сделки:покупко-продажба на недвижими имоти от подсъдимите:М.К.И. и С.В.Д. със случаите на подсъдимия Т.М.Т..

В/Формата на вината на извършителя/извършителите/ за извършено престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение 1 от НК е умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.Субективният умисъл на извършителя се обективира от действията или бездействията,които извършва//или не извършва за постигане на престъпните си цели и намерения.

В конкретния случай по делото по отношение на нито един от подсъдимите не е бил доказан умисълът-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК,за извършване на престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение 1 от НК .

Обвинението за всеки един от подсъдимите е било за извършено от тях престъпление по член 253 алинея 3 точка 1 предложение 1 от НК,след като са знаели,че средствата са били придобити от извършено престъпление по член 249 алинея 1 от НК.Както многократно беше посочено по-горе:според обвинението размерът на незаконно придобитата сума от извършеното престъпление по член 249 алинея 1 от НК/предикатното престъпление/е 4 500,00 лева.А всеки от закупените имоти,описани по-горе по делото,е бил на стойност по-висока от 4 500,00 лева.

Представените и приети като писмени доказателства в съдебно заседание пред въззивната инстанция от 06.12.2013 година,а именно:Присъда № 77 от 30.09.2013 година,копие от обвинителен акт и 2 броя справки от НБД Население с нищо не опровергават описаната и приета по-горе фактическа обстановка и направените правни изводи,тъй като:

Няма спор по делото,че лицето П.Д.Д. е осъден с невлязла в сила присъда по НДОХ № 148/2013 година на състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за извършено престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 от НК;че му е било повдигнато обвинение по член 255 алинея 1 точка 2 от НК,както и че това лице е идентично с лицето ПЛАМЕН ДИМИТРОВ М..

Както невлязлата в сила присъда,така и обвинителния акт нямат нито пряко,нито косвено касателство по делото във връзка с повдигнатите на подсъдимите обвинения,защото няма повдигнато обвинение против последните във връзка с каквато и да е престъпна деятелност на П.Д.Д..

Това лице е сключвало договори за заеми с "Хермес МГ"ООД-град Силистра.

Както обаче законосъобразно и обосновано е приел първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тези договори са били сключвани и известни на данъчните органи още преди образуване на досъдебното производство и не е било доказано,че са били сключвани с цел узаконяване на средствата на "Хермес МГ"ООД,с оглед предявените на подсъдимите по настоящото дело обвинения.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в протеста на Окръжен прокурор при СИЛИСТРЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява неоснователен и като такъв,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснованА,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда от СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № С присъда № 114 от 14.11.2012 година по НДОХ 226/2012 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими : М.М.И.,ЕГН **********,***,Г.М.И.,ЕГН **********,***,М.К.И.,ЕГН **********,***,С.В.Д.,ЕГН **********,***,М.И.С.,ЕГН **********,*** и Т.М.Т.,ЕГН **********,***.

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: