.                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                                 2

 

                                             Варна, 05.01.2015 година

 

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Седми Ноември,две хиляди и четиринадесета година,в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

  ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 283 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 10 от 29.05.2014 година по НДОХ № 342/2013 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  подсъдимата Й.Я.П.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:На 07.08.2012 година по път:село Осен-град Главиница,област Силистра,при управление на лек автомобил"Тойота Ландкруизер",с рег.№ СС 5094 СК е нарушила правилата за движение по пътищата,а именно:член 16 алинея 1 точка 1 от ЗдвП:на пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти,да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение,освен при изпреварване или заобикаляне,и по непредпазливост е причинила смъртта на Д.Г.Д. с ЕГН********** починал на 09.08.2012 година и средна телесна повреда на Ю.С.К.,ЕГН **********,изразяваща се в трайно затруднение движенията на ляв долен крайник и на основание член 343 алинея 4 във връзка с алинея 3 буква"б”от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в”от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК във връзка с член 36 и във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било за срок от ПЕТ ГОДИНИ,а на основание член 343г от НК подсъдимата била лишена от правото по член 37 точка 7 от НК:Да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила,като на основание член 59 алинея З от НК е било приспаднато времето,през което за настоящото Д.ие е била лишена по административен ред от възможността да упражнява това право.

Със същата Присъда подсъдимата Й.Я.П. е била осъдена да заплати сумата от 2048,38/две хиляди четиридесет и осем лева и 38 стотинки/лева,представляваща разноски,направени в наказателното производство по сметката на Окръжен съд град Силистра,както и сумата от 680,00/шестстотин и осемдесет/лева по сметка на МВР-Силистра за разноски, извършени в досъдебното производство.

Със същата Присъдата първоинстанционният  съд се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволна от така постановената Присъда е останала подсъдимата Й.Я.П.,обжалвала я е чрез защитника си-адвокат С.С.Д.-от АК-Силистра,като незаконосъобразна  и неправилна-постановена в нарушение на материалния закон,при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,както и несправедлива.Моли се за отмяна на Присъдата и постановяване на нова такава,с която подсъдимата да бъде призната за невинна.Прави се и алтернативно искане:ако се счете,че подсъдимата е виновна,се моли за намаляване на наказанието и на изпитателния срок,както и намаляване на времето за лишаване от право да управлява МПС.Подробни съображения в тази насока се излагат в допълнителните писмени съображения към жалбата.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателката и подсъдима Й.Я.П.-адвокат С.С.Д.-от АК-Силистра излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си против Присъдата на първоинстанционния съд,като неправилна и незаконосъобразна.Иска се отмяна на Присъдата и постановяване на нова оправдателна такава.При условията на алтернативност се поддържат останалите две искания за връщане на делото за ново разглеждане.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,тъй не са били допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон,като се иска потвърждаване на Присъдата.

Подсъдимата П. заявява,че чула какво казали пред съда адвоката й и прокурора,че не е било да си мислела,че пострадалият се е движел в неговата лента;че от дясната й страна имало много висок участък и нямала друг избор,а той тръгнал да се прибира в своята лента след удара.

В последната си дума подсъдимата П. заявява,че не се чувства виновна и иска оправдателна Присъда.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата Й.Я.П.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимата П. в последната й дума,както и служебно изцяло-с оглед на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на защитата на подсъдимата Й.Я.П. е била подаден в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е  приел за установено от фактическа страна следното:

На 07.08.2012 година през деня пострадалият впоследствие Д.Г.Д. се срещнал със свидетеля К. тъй като между тях имало предварителна уговорка за покупко-продажбата на лек автомобил.Понеже Д. щял да закупува лекия автомобил,той изявил желание да го изпробва.За тази цел двамата заедно със сина на Д.-свидетелят Г. се качили в автомобил"Опел Вектра”с ДК №СС 3310 СК и посетили автомобилен майстор в град Главиница.След проверката Д. заявил,че е останал доволен от автомобила и казал,че ще го купи.

Същия ден:07.08.2012 година,около 18,30 часа двамата отново се срещнали и тогава Д.  предал на свидетеля К. сумата от 1 000,00 лева,като се уговорили собствеността на колата да бъде прехвърлена след като се изплати и останалата част от уговорената сума.След това те заедно със сина на Д.-свидетеля Г. потеглили от град Главиница за село Стефан Караджа за да оставят свидетеля К.,където той живеел. Автомобилът бил управляван от пострадалия Д..До него на предната дясна седалка седял свидетелят К.,а отзад седял свидетелят Г..Около 19,00 часа те навлезли в пътен участък 21-415 между град Главиница и село Осен,област Силистра.Времето било ясно,пътното платно сухо,двупосочно,без пътна маркировка,видимостта била много добра.Пътното платно в този участък е бил с широчина от 6,60 метра,с едрозърнест асфалт.

В същото време в посока от село Осен към град Главиница се е движила подсъдимата П.,управлявайки джип"Тойота Ландкруизер”с ДК № СС 5094 СК.Всеки от тях се е движил в своята лента за движение.В областта на местопроизшествието движещото се в срещуположна посока МПС навлезли в завой:ляв-за Д. и десен за-подсъдимата П..Преди да навлезе в завоя,Д. избегнал намиращи се в неговата лента за движение дупки, навлизайки в насрещната лента и след това се върнал в своята лента за движение.Навлизайки в централната част на завоя,внезапно срещу автомобила на Д.,в неговата лента за движение се появил джипа,управляван от подсъдимата П..Сблъсъкът между двете МПС не е могъл да бъде избегнат.Последвало съприкосновение между тях при кос челен удар с предната дясна част на джипа и предната лява част на лекия автомобил

Непосредствено след това,подсъдимата П. е била качена от преминаващ автомобил и откарана в болницата в град Главиница.Свидетелят К. успял сам да излезе от автомобила,но останал да лежи в канавката и не успял да помогне на Д. и сина му,поради уврежданията,които получил. Малко след това на местопроизшествието пристигнали пътуващите за град Главиница свидетели:Н., Н., Л. и М..Първият с автомобила си се отдалечил на известно разстояние,където имало обхват на мобилен оператор и се обадил на телефон 112,след което се върнал на местопроизшествието.Междувременно там пристигнали свидетелите Я.П.-баща на подсъдимата и Г.П.-чичо на подсъдимата.Те оказали помощ при изваждането на Д. и свидетеля Г..Всички пострадали били транспортирани в МБАЛ Силистра.

Въпреки проведеното интензивно лечение,на 09.08.2012 година пострадалият Д.Г.Д. починал.

От заключението на вещото лице по назначената съдебномедицинска експертиза,пострадалия Д. е получил черепно-мозъчна травма,със счупване на черепна основа,счупване на лявото рамо на челюстта,вътрешни кръвоизливи,контузия на мозъка,гръдна травма със счупване на четири десни ребра и прекъсване на гръбначен стълб между 4-5 гръдни прешлени,оток на белите дробове,аспирация на кръв в белите дробове,наличие на кръв в стомаха,анемия на паренхимни органи,открито счупване на дясна бедрена кост,закрито счупване на лява бедрена кост и редица други по-леки наранявания.

Непосредствената причина за смъртта на пострадалия Д. Д. е  била тежката черепно-мозъчна травма изразяваща се в механично увреждане на костите на черепната основа,с кръвонасядане на меките черепни покривки и контузия на мозъчното вещество.Масивната кръвозагуба и аспирацията на кръв са благоприятствали за настъпването на смъртния изход.

Свидетелят К. е получил контузия на главата,порезна рана на челото,многофрагментно счупване на лявата илиячна кост и ацетабулума с луксация на лявата тазобедрена става.Счупването и луксацията на тазобедрената става е довело до трайно затруднение на ляв долен крайник или:средна телесна повреда по смисъла на НК.

Свидетелят Г. е получил увреждания,които в своята съвкупност са довели до временно разстройство на здравето,не опасно за живота,или:лека телесна повреда по смисъла на НК.

От химическите изследвания е било установено,че в кръвта на пострадалия Д. и подсъдимата П. нямало наличие на алкохол.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,пълен и комплексен анализ на събраните по делото доказателства,а именно:обясненията на подсъдимата Й.Я.П.;показанията на свидетелите;заключенията на изготвените съдебномедицински експертизи,автотехническите експертизи и разпитите на вещите лица в съдебно заседание;писмените доказателства и доказателствени средства.След подробния направен поотделно анализ на всяко едно от събраните по делото доказателства,първоинстанционният съд е направил своите изводи относно установената по делото фактическа обстановка след подробен и комплексен анализ на всички доказателства,които изводи се споделят напълно и всецяло от въззивната апелативна инстанция и не следва да се преповтарят отново.

Първоинстанционният съд подробно е обсъдил обясненията на подсъдимата П. във връзка с тезата й,че причината за станалото ПТП за навлизане в насрещната лента за движение е било поведението на пострадалия Д.,който от своя страна бил навлязъл в нейната лента за движение и по този начин я е провокирал да предприеме"спасителна маневра”.Законосъобразни и обосновани са били направените изводи от първоинстанционния съд,че тези обяснения са останали изолирани и лишени от подкрепата на останалите доказателства по делото.

Основният спорен въпрос по делото както при разглеждане на делото пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната апелативна инстанция е бил:къде е станал удара между двете МПС:дали в лентата за движение на автомобила,управляван от Д. Д. или в лентата за движение на автомобила,управляван от подсъдимата П..

За да приеме,че мястото на удара между двете МПС е бил именно в лентата за движение на лекия автомобил,управляван от пострадалия Д.,СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подробно и поотделно е обсъдил:

- Показанията на свидетелите:К./относно обстоятелство,че преди навлизане в завоя Д.,след като е заобиколил няколко дупки,се е намирал в своята лента за движение/,Н., Л. и М./тези трима свидетели в показанията си са били категорични,че докато са били на  местопроизшествието до приключване на огледа от оперативната група,промяна в разположението на двете МПС не е настъпвала/.;

- Заключенията на назначените тройни АТЕ/Сблъсъкът е станал изцяло в лентата за движение на л.а."Опел".От заключенията се установява също,че категорично се отрича възможността лекият автомобил,с автоматична скоростна кутия и поставен лост на"паркинг"да може да бъде приведен в движение,чрез завъртване на контактния ключ./.;

- Доказателствените средства по делото/Протоколът за оглед на местопроизшествие в частта му,касаеща установените увреждания на л.а. "Опел"както и информацията от фотоалбума.От тези два източника е било установено,че върху предния капак се виждал отпечатък от емблемата на джипа.Той отстои на 70 сантиметра от левия ръб на капака и на 6О сантиметра от десния ръб на капака,т.е.-почти в централната част на предния капак.От снимки с № 42 и 45 е било установено,че отпечатъкът е почти равномерно разположен върху капака и се забелязват сравнително добре всичките му детайли.Тези данни са удостоверили,че ударът е бил  почти челен,което е позволило отпечатването на емблемата именно по този начин.Ако и л.а."Опел" е бил под някакъв ъгъл спрямо джипа,не би било възможно отпечатъкът да е в такова състояние.Вещите лица допуснали и при двата варианта да се получи този отпечатък,но все пак според тях вероятността той да е в този вид е по-голяма при първата хипотеза,а именно:разположен успоредно на оста на пътя л.а."Опел" и косо наляво разположен спрямо тази ос джип"Тойота".

След като е обсъдил поотделно посочените по-горе доказателства и доказателствени средства,първоинстанционният съд е направил своите изводи,че сблъсъкът между двете МПС е станал в лентата за движение на лекия автомобил"Опел",управляван от пострадалия Д..

Същевременно първоинстанционният съд подробно е обсъдил и показанията на свидетелите Я.П. и Г.П.,констатирал е,че показанията им са пристрастни,заинтересовани и предубедени/с оглед отношенията им с подсъдимата П./и е направил законосъобразни и обосновани изводи защо не следва да бъдат кредитирани показанията им относно обстоятелството къде са били разположени двете МПС на пътното платно след станалото ПТП.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

Същевременно,все по гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията на защитата на подсъдимата П. за постановена Присъда при допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закони с оглед установяване на фактическата обстановка по делото,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с Д.ието си на 07.08.2012 година на път село Осен-град Главиница,област Силистра подсъдимата Й.  Я.П. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 4 във връзка с алинея 3 буква"б”от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в”от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК,като е допуснала нарушение на член 16 алинея 1 точка 1 от ЗДв.П и с това по непредпазливост е причинила смъртта на Д.Г.Д. и средна телесна повреда на ю.с. К.,изразяваща се в трайно затруднение движенията на долен ляв крайник.

Престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК:Подсъдимата Й.Я.П. не е предвиждала настъпването на общественоопасните последици,но е била длъжна и е могла да ги предвиди.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата Й.Я. П. за незаконосъобразност и необоснованост на постановената Присъда от СИЛИС9ТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Относно алтернативното оплакване в жалбата на защитата на подсъдимата П. за явна несправедливост на наложеното й наказание:

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимата П.,първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи вината обстоятелства:чистото й съдебно минало,липсата на данни за други противообществени прояви,младата й възраст,изразеното съжаление за станалото.Освен това съдът е отчел липсата на съпричиняващо поведение от страна на Д. Д. за настъпилото ПТП;отчел е и тежестта на настъпилите вредни последици:две малолетни деца са останали кръгли сираци и при относителна тежест на смекчаващите отговорността обстоятелства е наложил на подсъдимата Й.Я.П. наказания:

- "Лишаване от свобода"размер на ТРИ ГОДИНИ,размерът на което наказание е минималният,предвиден в разпоредбата на член 343 алинея 4 във връзка с алинея 3 буква"б"от НК,като с оглед личността на подсъдимата е приел,че тя не следва да изтърпява ефективно така наложеното й наказание и че по отношение на нея с успех могат да бъдат приложени разпоредбите на института на условното осъждане с един отлагателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,който е максимално предвидения изпитателен срок-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК.,

- На основание член 343г от НК във връзка с член 37 точка 7 от НК й е било наложено и наказание"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че с оглед личността на подсъдимата П.,нейното поправяне и превъзпитаване,така наложените й наказания по вид и размер са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на наказанието на специалната и на генералната превенции,визирани в член 36 от НК и че не следва да бъдат намалявани.А след като наказанието"Лишаване от свобода"е било определено в законовия минимум от ТРИ ГОДИНИ,няма и законово основание за намаляване на неговия размер,поради липса на предпоставките на член 55 алинея 1 от НК:по делото за подсъдимата П. не са били събрани и установени нито изключителни/или изключително/,нито многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства,даващи основания за определяне размер на наказанието"Лишаване от свобода"под най-ниския предел.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че жалбата на защитата на подсъдимата Й.Я.П. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 10 от 29.05.2014 година по НДОХ 342/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима Й.Я.П.,ЕГН **********,***.

         РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: