Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

214

 

Варна, 22.12.2015 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Шести Ноември,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                               

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

 РУМЯНА  ПАНТАЛЕЕВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 283 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 14 от 30.06.2015 година по НДОХ № 57/2015 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият И.Н.Б.,ЕГН **********,***,е бил признат ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че:През периода 13.01.2012 година-01.11.2012 година в град Търговище,при условията на продължавано престъпление,сам и в съучастие като извършител,подбуден и подпомогнат от Т.Ц. ***, избегнал установяване на данъчни задължения в особено големи размери-643 366,94 лева на данъчен субект"Б. ***,като потвърдил неистина в подадени справки - декларации по ЗДДС с вх.№ 2500-0988932/13.01.2012 година ; вх.№ 2500-0999937/16.07.2012 година, вх.№ 2500-1001788/14.08.2012 година ; вх.№ 2500- 1003601/14.09.2012 година ;    вх.№ 2500-1005444/16.10.2012 година ; вх.№ 2500-1005473/01.11.2012 година

            - използвал документи с невярно съдържание-фактури с доставчик"Жива“ЕООД с номера : 0000000497 /19.06.2012 година,0000000498/ 20.06.2012 години,0000000535/30.08.2012 година,0000000536/31.08.2012 година,0000000543/10.09.2012 година,0000000547/24.09.2012 година и 0000000544/24.09.2012 година,

- фактури  с доставчик"Агрокомплект“ЕООД с номера : 0000000564/20.12.2011 година,0000000568/25.07.2012 година и 0000000569/25.07.2012 година, 

- фактура  с доставчик ЗП К.М. с номер:0000000061/12.07.2012 година,

- фактура  с доставчик „Вискови“ ЕООД с номер: 0000000158 / 19. 07. 2012 година,

- фактура  с доставчик"ТЛС Инвест“ЕООД с номер:0000000406/31.10.2012 година,

- фактура  с доставчик"Янкови“ЕООД с номер:0000000630/18.10.2012 година

и неистински фактури с доставчик"Жива“ЕООД с номера 0000000550/03.07.2012 година,0000000552/03.07.2012 година и 0000000553/03.07.2012 година

- фактури  с доставчик"Агромега“ЕООД с номера: 0000001050/19.07.2012 година, 0000001060/01.07.2012 година, 0000001061/01.07.2012 година, 0000001062/01.07.2012 година, 0000001063/03.07.2012 година,  0000001064/03.07.2012 година, 0000001065/03.07.2012 година и  0000001066 /04.07.2012 година,

            - фактури  с доставчик"Корект Агро 13“ЕООД с номера:0000000022/25.09.2012 година,0000000025/25.09.2012 година,0000000026/25.09.2012 година,0000000027/01.10.2012 година,0000000030/09.10.2012 година и 0000000031/19.10.2012 година,

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на  643 366,94 лева , както следва  по данъчни периоди:

            -в размер на 2 315,40 лева-за данъчен период месец Декември 2011 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх. № 2500 – 0988932/13.01.2012 година,

- в размер на 38240,00 лева-за данъчен период месец Юни 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх. № 2500 – 0999937/16. 07. 2012 година,

-в размер на 183 456,48 лева-за данъчен период месец Юли 2012 година  с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх. № 2500 – 1001788/14.08.2012 година,

            -в размер на 40 576,16 лева за данъчен период месец Август 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1003601/14.09.2012 год.

-в размер на 121236,90 лева за данъчен период м. септември 2012 год. с  подадена справка - декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1005444 / 16. 10. 2012 година,

-в размер на 257 542,00 лева за данъчен период месец Октомври 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1005473/01.11.2012 година

И на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3 и е било определено окончателно наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода".

Със същата Присъда подсъдимият И.Н.Б. е бил признат ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че:През периода 17.04.2012 година-15.10. 2012 година в град Търговище,при условията на продължавано престъпление сам и в съучастие като извършител, подбуден и подпомогнат от Т.Ц.,

избегнал установяване на данъчни задължения в особено големи размери-69 462,00 лева на данъчен субект"Агрокомплект"ЕООД град Търговище, като потвърдил  неистина в подадени справки-декларации по ЗДДС с вх.№ 2500 -0994587/17.04.2012 година  и вх.№ 2500 – 1005408/15.10.2012 година

            използвал  документи  с невярно съдържание:фактури  с доставчик"ЗП Златко М.“ЕООД с № 0000000057/01.02.2012 год, и с доставчик"Жива“ ЕООД с номер – 0000000496/07.06.2012 година

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на  69 462,00 лева,както следва по данъчни периоди:

-в размер на 14 400,00 лева за данъчен период месец Март 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 0994587/17.04.2012 година, 

-в размер на  55 062,00 лева за данъчен период месец Септември 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1005408/15.10.2012 година и на основание член 55 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3 и е било определено окончателно наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода".

На основание член 23 алинея 1 от НК е било определено едно общо наказание измежду горните две,като е било наложено най-тежкото от тях,а именно:"лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимата Т.С.Ц.,ЕГН **********,*** била призната ЗА ВИНОВНА в това,че:През периода 16.07.2012 година-01.11.2012 година в град Търговище, при условията на продължавано престъпление,в съучастие като подбудител и помагач на И.Н.Б.-***,действащ като извършител, го подбудила и подпомогнала,

да избегне установяване на данъчни задължения в особено големи размери:280 909,70 лева на данъчен субект"Б. ***, като,

            потвърди неистина в подадени справки-декларации по ЗДДС с вх.№ 2500 -0999937/16.07.2012 година,вх.№ 2500 – 1001788/14.08.2012 година,вх.№ 2500 – 1003601/14.09.2012 година,вх.№ 2500 – 1005444/16.10.2012 година и  вх.№ 2500 -1005473/01.11.2012 година

използва документи с невярно съдържание-фактури с доставчик"Жива“ ЕООД с номера: 0000000497/19.06.2012 година, 0000000498/20.06.2012 година, 0000000535/30.08.2012 година, 0000000536/31.08.2012 година, 0000000543/10.09.2012 година, 0000000547/24.09.2012 год. и 0000000544/24.09.2012 година

и неистински фактури с доставчик"Жива“ЕООД с номера: 0000000550/03.07.2012 година, 0000000552/03.07.2012 година и 0000000553/03.07.2012 година

и приспадне неследващ се данъчен кредит в общ размер на  280 909, 70 лева, по данъчни периоди както следва:

            -в размер на  38 240,00 лева за данъчен период месец Юни 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 0999937/16.07 2012 година

            - в размер на 125 180,00 лева за данъчен период месец Юли 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1001788/14.08.2012 година,

            - в размер на 26 547,70 лева за данъчен период месец Август 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1003601/14.09.2012 година,

-в размер на 68 590, 00 лева за данъчен период месец Септември 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1005444/16.10.2012 година,

-в размер на 22 352,00 лева за данъчен период месец Октомври 2012 година с  подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 1005473/01.11.2012 година

и на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3 и е било определено окончателно наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода".

Със същата Присъда подсъдимата Т.С.Ц. е била призната ЗА ВИНОВНА в това,че:На 15.10.2012 година в град Търговище,  в съучастие като подбудител и помагач на И.Б.,действаща като извършител,го подбудила и подпомогнала,

да избегне установяване на данъчни задължения в особено големи размери - 55 062,00 лева на данъчен субект"Агрокомплект"ООД град Търговище, като,

            потвърди  неистина в подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 -1005408/15.10.2012 година,

            използва  документ с невярно съдържание-фактура  с доставчик"Жива“ ЕООД с номер – 0000000496/07.06.2012 година,

и приспадне неследващ се данъчен кредит в  размер на  55 062,00 лева за данъчен период – месец Септември 2012 година с подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 2500 – 100540815.10.2012 година

и на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3 и е било определено окончателно наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода".

НА основание чл. 23 ал. 1 от НК е било определено едно общо наказание измежду горните две,като е било наложено по–тежкото:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимите И.Н.Б. и Т.С.Ц. на основание член 189 алинея 3 от НПК са били осъдени да заплатят по сметка на Бюджета на съдебната власт сумата от 356,83 лева,направени разноски за свидетели и вещи лица,както и сумата от 480,00 лева по сметка на Републиканския Бюджет,представляващи направени на досъдебното производство разноски по делото за съдебно-счетоводна експертиза.

Недоволна от така постановената Присъда е останала подсъдимата Т.С.Ц.,обжалвала я е чрез защитата си-адвокат А.А.-*** с бланкетна жалба като неправилна и с молба същата да бъде отменена и оправдана подсъдимата,осъдена от първоинстанционния съд.Прави се и алтернативно искане за изменяване на Присъдата като бъде намалено наложеното наказание"Лишаване от свобода".Подробни съображения в тази насока се излагат в допълнителните писмени изложения към жалбата от адвокат А.А.-***.

В съдебно заседание на 06.11.2015 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателката и подсъдима Т.С.Ц.,адвокат А.А.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си и моли след цялостна проверка на правилността на Присъдата на Търговищки окръжен съд последната да бъде отменена и бъде оправдана подсъдимата.Поддържа се и алтернативното искане за намаляване размера на наложеното наказание.

Подсъдимият И.Н.Б.,редовно призован,не се явява,не се представлява,не е обжалвал Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД и не се е присъединил по реда на член 326 алинея 5 от НПК към жалбата на жалбоподателката и подсъдима Т.С.Ц.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че така депозираната жалба се явява неоснователна  и следва да бъде оставена без уважение,като бъде потвърдена присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилна.

В последната си дума подсъдимата и жалбоподателка  Ц. иска да бъде разгледано хубаво делото и пледира за невинна или поне за намаляване на наказанието.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата Т.С.Ц.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимата Ц. в последната й дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на защитата на подсъдимата Т.С.Ц. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част по отношение на подсъдимия И.Н.Б. не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание на 26.06.2015 година по реда на член 371 точка 2 от НПК/и двамата подсъдими Б. и Ц. са признали изцяло фактите по обвинението и се отказали от събиране на доказателства в хода на съдебното следствие,като от своя страна съдът е обявил,че самопризнанията на подсъдимите се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства и е обявил,че ще намерят приложение разпоредбите на член 372 точка 4 от НПК/,е приел за установена следната фактическа обстановка:

Двамата подсъдими били от  град Търговище,познавали се,поддържали приятелски отношения.Подсъдимият Б. осъществявал търговска дейност с две,регистрирани по надлежния ред търговски дружества.

"Агрокомплект“ ЕООД - град Търговище било вписано в регистъра на ОС Търговище по Ф.Д. № 157 / 2005 год.,и регистрирано по ЗДДС  на 03. 08. 2005 год.  Едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството бил  подс.  Б..

„Б. *** било вписано в Агенция по вписванията на 03. 02. 2011 год., и регистрирано по ЗДДС на 21. 02. 2011 год.  Представляващ и управител на дружеството бил подс. Б..

 И на двете търговски дружества били извършени данъчни ревизии, като по отношение на „Б. Трейд“ ООД ревизията приключила с РА № 251300803 / 13. 05. 2013 год. , а на „Агрокомплект“ ЕООД с РА № 251301276 / 29. 07. 2013 год. И двата ревизионни акта сочат  констатации за неправомерно приспаднат данъчен кредит. Правото на ползване на данъчен кредит е обвързано с конкретни условия, визирани в разпоредбите на глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на данъчен кредит е налице, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Право да се приспадне данъка за тях съществува, когато доставчикът е също регистрирано по закона лице и сделките са реално осъществени.

През 2012 год. и с двете дружества подсъдимият Б. извършвал търговска дейност със зърно, при която изкупувал зърно и от нерегистрирани по ЗДДС лица. За част от тях в счетоводството му били осчетоводени протоколи за закупено зърно от физически лица, които не са регистрирани като земеделски производители. Тези протоколи не били декларирани в дневниците за покупки на „Б. ***, и те били:

- Протокол от 10. 07. 2012 год.  съставен между „Б. Трейд“ ООД и ЧЗС  Н. В. от с. Сушево за закупуване на 50 000 кг. пшеница при цена 0.33 лв. на обща стойност 16 500. 00 лева.

- Протокол от 09. 07. 2012 год.  съставен между „Б. Трейд“ ООД и ЧЗС А. Е. от с. Сушево за закупуване на 25 000 кг. пшеница при цена 0.33 лв. на обща стойност 8 750. 00 лева.

- Протокол от 06. 07. 2012 год.  съставен между „Б. Трейд“ ООД и ЧЗС Р. Ю. от с. Сушево за закупуване на 50 000 кг. пшеница при цена 0.34 лв. на обща стойност 17 000. 00 лева.

 Тъй като при покупки на зърно от нерегистрирани лица по ЗДДС не можело да се упражни право на данъчен кредит и с цел да намали данъчните задължения, и на двете дружества,  подс. Б. потвърдил неистина в подадени месечни справки декларации по ЗДДС и  в приложените дневници за покупки включил неистински фактури и фактури с невярно съдържание. Така за периода 13. 01. 2012 год. - 01. 11. 2012 год. подсъдимият Б. укрил данъчни задължения на данъчен субект “Б. Трейд“ ООД в общ размер на 643 366, 94 лева, и на данъчен субект “Агрокомплект“ ЕООД в общ размер на 69 462, 00 лева, като и двете суми представляват особено големи размери по смисъла на чл.93, т.14 от НК. За част от този престъпен резултат – укрити данъчни задължения в размер на 280 909, 70 лева -  по отношение на „Б. Трейд“ООД,  и в размер на 55 062, 00 лева по отношение на „Агрокомплект“ ЕООД, също представляващи особено големи размери,Б. бил подбуден и подпомогнат от подсъдимата Ц., която му  предоставила за упражняване право на данъчен кредит фактури с издател „Жива“ ЕООД. Собственик и управител на „Жива“ ЕООД била св. Ж. В., която се познавала с  подсъдимата Ц.. По указания на подсъдимата относно вид, количество, цена и купувач св. В. издала фактури с номера: 497 / 19. 06. 2012 год.,  498 / 20. 06. 2012 год., 535 / 30. 08. 2012 год., 536 / 31. 08. 2012 год., 543 / 10. 09. 2012 год., 547 / 24. 09. 2012 год. и  544 / 24. 09. 2012 год.  за несъществуващи сделки с „Б. Трейд“ ООД,  и фактура с номер – 496 / 07. 06. 2012 год. за несъществуваща сделка с „Агрокомплект“ ЕООД. Освен тези фактури подс. Ц. дала на  Б. и фактури, изготвени с компютърна програма, с номера 550 / 03. 07. 2012 год., 552 / 03. 07. 2012 год. и 553 / 03. 07. 2012 год. с посочен за издател „Жива“ ЕООД и купувач „Б. Трейд“ООД, които не били съставени и подписани от св. Ж. В.. Всички, предоставени от подс. Ц., фактури били включени в съответните дневници за покупки на „Б. Трейд“ООД и „Агрокомплект“ ЕООД.

За инкриминирания период доставките и движението на стоките, размерите и механизма на да се избегне установяване, респ. неплащане на данъчните задължения, по данъчни периоди били следните:

 

За "Б. ТРЕЙД“ ООД

 

1. За данъчния период от 01. 12. 2011 год. до 31. 12. 2011 год. от подс. Б. е подадена справка -декларация с вх. № 2500 – 0988932 / 13. 01. 2012 год. , като е деклариран за възстановяване 1 276. 95 лева ДДС.

В дневника на продажбите били декларирани 4 записа, въз основа на които е начислен ДДС върху продажбите – 3 705. 31 лева. В дневника на покупките са декларирани 44 записа, въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 4 982.26 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 1 276.95 лева ДДС за възстановяване. В дневника на покупките на „Б. Трейд” ООД участва фактура № 564  от 20. 12. 2011 год., издадена от „Агрокомплект” ЕООД с БУЛСТАТ 125554720 с данъчна основа 13 097. 00 лева за доставка на  13 620 кг. кориандър на цена 0. 85 лева/кг. и стойност 11 577. 00 лева,  с дължим ДДС – 2 315.40 лева  и ПРЗ Дерби - 8 бр. на цена 190. 00 лева и стойност 1520. 00 лева, с дължим ДДС – 304. 00 лева. Въз основа на нея е упражнено правото на данъчен кредит в размер на 2619. 40 лева.

Задължението за плащане по фактурата било 15 716. 00 лева. За съставител на документа е посочена П. Я. и има подпис. За да докаже произхода на фактурираното количество кориандър доставчикът „Агрокомплект“ ЕООД е представило в хода на данъчната ревизия две фактури:

            - Фактура с № 149 от 31. 08. 2010 год., издадена от КООП „Черноломие“ с. Горско Абланово, област Търговище. В документа е посочен предмет на доставката - 65 тона кориандър на цена 900. 00 лева/тон  и обща стойност 58 500. 00 лева. Начислен е ДДС в размер на 11 700. 00 лева. Общото задължение за плащане било в размер на 70 200. 00 лева. За съставител на фактурата е записан П. П., била подписана, с положен печат на кооперацията. Получател бил подс. Б., негов е и подписа за купувач. По фактурата е направено само едно частично плащане. С ПКО № 77 от 13. 09. 2010 год. в касата на кооперацията са внесени в брой 4 000.00 лева.

            - Фактура с № 154 от 15. 09. 2010 год., издадена от КООП „Черноломие“ с. Горско Абланово, област Търговище. Предмета на доставката са 4 475 кг. цели зърна кориандър на цена 0. 90 лева/кг. на обща стойност 4 027.50 лева и 10 525кг. половинки зърна на цена 0. 45 лева/кг. на стойност 4 736. 25 лева. Общата стойност на доставката била 8 763. 75 лева, а начисления ДДС 1 752. 75 лева, или общото задължение за плащане било 10 516. 50 лева. Отново съставител на фактурата бил св. П. П., подписана от него и подпечатана с печата на кооперацията. Получател бил подс. Б., фактурата била подписана от него. По тази фактурата е направено едно частично плащане - с ПКО № 79 от 15. 09. 2010 год. в касата на кооперацията са внесени в брой 4 000. 00 лева. Установило се, че кооперацията не е била регистрирана като търговец на зърно. За добитото количество кориандър от Кооперация „Черноломие“ били представени при данъчната ревизия ежедневни листи, в които липсват имена на лицата, които са ги съставили. Листите не били подписани. Според датите посочени в тях зърното е добито през периода от 18. 07. 2010 год. до 24. 07. 2010 год.  Кооперация „Черноломие“ е представила 9 броя документи -  „пътна /прехвърлителна/ разписка“  - с  номера от № 250 до № 259, издадени през периода от 19. 07. 2010 год. до 26 .07. 2010 год.

Зърното било транспортирано до база в с. Дралфа. В документите имало подписи за предал превозвач и приел превозвач, но липсват имената на съответните лица. В нито една пътна /прехвърлителна/ разписка не било посочено количеството на транспортирания кориандър. Транспортът е извършен в периода от 19. 07. 2010 год. до 26. 07. 2010 год., а зърното е продадено и фактурирано на „Агрокомплект“ ЕООД на 31. 08. 2010 год. и на 15. 09. 2010 год.

Комисия към кооперация „Черноломие“ е съставила Акт № 39 / 30. 08. 2010 год. за почистване и подсушаване на зърнени храни, в който е записано, че преди почистването  количеството е 130 800 кг., а след почистването 83 500 кг., негодни са 20 300 кг.  Въпреки,  че Кооперация „Черноломие“ почистила кориандъра, СП „Първи май“ ЕООД гр. Търговище също  издала на „Агрокомплект“ ЕООД две фактури за почистване на 65 тона кориандър: - фактура № 277 / 27. 07. 2010 год. за почистване на 45 000 кг. кориандър при цена 0. 05 лева/кг. Стойността на сделката е 2 250.00 лева, ДДС - 450.00 лева,  а общата сума за плащане – 2 700. 00 лева. Фактурата била съставена св. Р. Ангелова и подписана от нея, получател бил подс. Б.. Втората фактура била с № 487 / 19. 08. 2010 год. за почистване на 25 000 кг. кориандър при цена 0.05 лева/кг. Стойността на сделката била 1250. 00 лева, включваща  и торби 660 бр. на цена 0.28 лева брой, или общо 184. 80 лева ДДС -  286. 960 лева и общата сума за плащане – 1721. 76 лева.  Стойността на сделката била 2 250. 00 лева, ДДС - 450. 00 лева, или общата сума за плащане – 2 700. 00 лева. Фактурата била съставена от св. П. Лазаров, подписана от него, а за получател е посочен подс. Б..

През този данъчен период „Б. *** не било регистрирано като търговец на зърно. За сделката с кориандъра няма писмен договор между „Б. Трейд“ ООД и „Агрокомплект“ ЕООД, както и декларация от производителя за произход и добра земеделска практика.

Едва със Заповед № 436 /23. 07. 2012 год. на Директора на „Национална служба по зърното“ „Б. Трейд“ ООД е регистрирано като търговец на зърно по ЗСТЗ. Удостоверението за търговец на зърно е обезсилено със Заповед № 121 / 27. 09. 2012 год. на Изп. директор на НСЗ, тъй като при извършена проверка било констатирано, че помещението посочено като склад за зърно, находящо се на втори етаж от къща, не би могло да се ползва по предназначение.

                       

2. За данъчния период от 01. 06. 2012 год. до 30. 06. 2012 год.  задълженото лице „Б. Трейд” ООД е подал  в НАП–Търговище справка-декларация с вх. № 2500 - 0999937 от 16. 07. 2012 год. Справката била подадена от подсъдимия Б..Деклариран бил ДДС за внасяне – 9 543. 57 лева. В дневника на продажбите били декларирани 14 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 84 440. 54 лева. В дневника на покупките сбили декларирани 56 записа въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 74 896.97 лева. Разликата между двете суми за периода възлизала на 9 543.57 лева ДДС за внасяне. В този резултат участвали две фактури, издадени от „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312. „Б. Трейд“ ООД ги  включило в дневника за покупките си и е упражнило право на пълен данъчен кредит в общ размер на 38 240. 00 лева. Фактурите били  - фактура № 497 / 19. 06. 2012 год. с данъчна основа  118 800. 00 лева и начислен ДДС 23 760. 00 лева е за доставка на 330 тона ечемик реколта 2012 год. на цена 360. 00 лева/тон. Задължението за плащане по нея е 142 560. 00 лева. Фактурата била съставена от св. Ж. В.,  попълнена ръкописно на бланка от кочан, подписана. Получател бил подсъдимият  Б., но няма подпис.  Втората фактура с № 498 / 20. 06. 2012 год., с  данъчна основа  72 400. 00 лева и начислен ДДС 14 480. 00 лева била за доставката на 200 тона ечемик реколта 2012 год. на цена 362. 00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било  86 880. 00 лева. Съставена била от св. Ж. В., попълнена ръкописно на бланка от кочан, има подпис и печат. Получател е подсъдимият  Б., но няма подпис.

Тези две фактури били включени в  дневника за продажбите  на „Жива“ ЕООД. Двете дружества не били сключили писмен договор за доставката на ечемика, според  изискванията в ЗСТЗ.

И по двете фактури няма реално извършени сделки, св. В. ги е съставила по молба и указания на подсъдимата Ц..

 

 3. През данъчния период  01. 07. 2012 год. - 31. 07. 2012 год.  „Б. Трейд” ООД, като задължено лице е подало  в НАП–Търговище  справка - декларация с вх. № 2500 - 1001788 от 14. 08. 2012 год.  Подадена е от подсъдимия Б.. Деклариран бил  ДДС за внасяне 7 245.05 лева. В дневника на продажбите са декларирани 16 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 242 764. 29 лева. В дневника на покупките са декларирани 35 записа въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 235 519. 24 лева.  Разликата между двете суми определя резултата за периода – 7245. 05 лева ДДС за внасяне.

За този данъчен период, в дневника на покупките на „Б. Трейд” ООД фигурират три фактури, които са издадени от „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, една фактура издадена от ЗП К.М. с БУЛСТАТ **********, една фактура издадена от „Агромега” ЕООД с БУЛСТАТ 105521524, една фактура издадена от „Вискови” ЕООД с БУЛСТАТ 116516489 и две фактури издадени от „Агрокомплект” ЕООД с БУЛСТАТ 125554720. Въз основа на осемте фактури е упражнено право на пълен данъчен кредит в общ размер на 183 456, 48 лева. Фактурите са следните:

 Фактури издадени от пряк доставчик „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 125 180. 00 лева са:  Фактура № 550 / 03. 07. 2012 год., с данъчна основа  336 000. 00 лева и начислен ДДС 67 200. 00 лева - за доставка на  пшеница реколта 2012 г. с транспорт на купувача 840 тона на цена 400. 00 лева/тон. Задължението за плащане по нея е 403 200. 00 лева. Съставител е св. Ж. В. и има подпис, но е установено,че  В. не е издавала и подписвала такава фактура. За получател е посочен подс.  Б., но няма подпис.

 Фактура № 552 / 03. 07. 2012 год. с данъчна основа  179 400. 00 лева и начислен ДДС 35 880. 00 лева е за доставка ечемик реколта 2012 год. с транспорт на купувача 460 тона на цена 390.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било в размер на 215 280.00 лева. Съставител е св. Ж. В., но В. не е издавала и подписвала такава фактура. За получател е посочен подс. Б., но няма подпис.

Фактура № 553 / 03. 07. 2012 год.  с данъчна основа  110 500. 00 лева и начислен ДДС от 22 100. 00 лева е за доставка на слънчоглед реколта 2012 год. закупен от склад 130 тона на цена 850. 00 лева/тон. Задължението за плащане по нея 132 600. 00 лева. За съставител е посочена св. Ж. В., установено е, че В. не е издавала и подписвала такава фактура. За получател е посочен подсъдимия  Б., но няма подпис.

Трите описани по-горе фактури са издадени от безплатен ПП Микроинвест инвойс какъвто не се ползва от „Жива“ ЕООД.

На лице се две фактури с доставчик ЗП К.М. - Фактура № 61 / 12. 07. 2012 год. е издадена от пряк доставчик  ЗП К.М. с БУЛСТАТ **********. Данъчната основа е 22 800.00 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 4 560. 00 лева. Предмет на доставката е 60 000 кг. пшеница, реколта 2012 г. на цена 0.38 лева/кг. Задължението за плащане по нея е 27 360. 00 лева. Липсва име за съставител на документа, но има подпис и печат с името на св. К. М.. За получател е посочен подс. Б., но няма подпис.

Втората фактура е с № 60 / 12. 07. 2012 год. е с предмет на доставката 25 000 кг. рапица на стойност 23 750 .00 лева. и ДДС 4 750. 00 лева., която не била включена в дневника за покупките на „Б. Трейд“ ООД и с нея не е упражнено право на данъчен кредит по ЗДДС.

Установено е, че двете фактури са съставени от св. К. М. след разговор с непознато лице от ромски произход, което се представило за купувач на пшеница. Тъй като М. се усъмнил,  задържал всички екземпляри от двете фактури, а  дал само ксерокопия. На 18. 07. 2012 год. св. М. получил бА. превод от „Б. Трейд“ ООД в размер на 20 000.00 лева, а не цялата сума по двете фактури. След като видял, че получената по бА. път сума не покрива цялата сума дори по едната фактура, М. се консултирал със счетоводителката си и на другата сутрин върнал по бА. път парите на „Б. Трейд“ ООД, за което  по делото е представено извлечение от бА.ата му сметка.

Двете фактури, които М. е издал на „Б. Трейд“ ЕООД  били анулирани и не са включвани в дневника за продажби на земеделския производител. Сделките не са осъществени. Въпреки че  реална доставка на пшеница не била извършена, „Б. Трейд“ неправомерно е упражнил право на данъчен кредит в размер на 4560.00 лева.

Фактура № 1050 / 19. 07. 2012 год. била с издател „Агромега” гр. Видин ЕООД с БУЛСТАТ 105521524 с едноличен собственик св. М.С. за доставка на 200 тона пшеница на цена 380.00 лева/тон. Данъчната основа била 76 000. 00 лева, а упражненото право на данъчен кредит  в размер на 15 200. 00 лева. Задължението за плащане по нея било 91 200. 00 лева. На 19. 07. 2012 год. по тази фактура било направено частично плащане в размер на 45 000. 00 лева чрез „Уникредит Булбанк“.  Фактурата е отразена в счетоводните регистри на „Б. Трейд”ООД по дебита на счетоводна сметка 304 Стоки, аналитична партида „Пшеница тон”, и е без подпис на получател.

В хода на данъчната ревизия „Агромега” ЕООД е представило ксерокопие на договор № 1001 / 15. 07. 2012 год. с „Б. Трейд“ като купувач за покупко-продажба на селскостопанска продукция – пшеница 2012 год. Предмет на доставката са 200 тона пшеница, реколта 2012 год. на цена 380. 00 лева/тон без ДДС. В договора страните са уговорили условия на доставките - стоката да се транспортира от склада на продавача с транспорт на купувача, както и, че при доставката продавачът предоставя на купувача приемопредавателен протокол, експедиционна бележка, фактура и декларация за произход  и добра земеделска практика. Представеното ксерокопие на договора не е подписано от страните. В него са поставени само печатите на двете фирми.

В хода на данъчната ревизия „Агромега” ЕООД е представило Приложение № 1 за извършване на транспорт по график по договор за покупко-продажба № 1001 / 15.07.2012 год. В документа подробно са описани 6 експедиционни бележки:

- № 102331/03.07.2012 год. за експедиция на 34.240 тона пшеница с МПС с рег. № ВР 8648

- № 102332/03.07.2012 год. за експедиция на 33.060 тона пшеница с МПС с рег. № ВР 5824

- № 102333/06.07.2012 год. за експедиция на 32.280 тона пшеница с МПС с рег. № ВР 2833

- № 102335/06.07.2012 год. за експедиция на 34.920 тона пшеница с МПС с рег. № ВР 2833

- № 102336/06.07.2012 год. за експедиция на 29.320 тона пшеница с МПС с рег. № ОВ 4116

- № 102334/06.07.2012 год. за експедиция на 29.160 тона пшеница с МПС с рег. № ОВ 7116

Във всички експедиционни бележки е посочен пункт за товарене с. Рабиша и пункт за разтоварване – Порт Варна Тополи. В документа няма подписи за купувач и за продавач. Заверен е само с печат на „Агромега” ЕООД - Видин. Приложени са ксерокопия на шестте експедиционни бележки. Във всички документи липсват подписи за предал и приел Заверени са само с печатите на двете дружества.

Няма документи за транспортирането на стоката – пътни листи на превозните средства, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, т.е. няма данни за транспортираното количество зърно, както и за лицата предали и приели стоките.

„АЦИ Транс 70“ ЕООД е представило свидетелства за регистрация на МПС, от които се вижда, че дружеството е собственик на три от превозните средства, визирани в експедиционните бележки:

- влекач марка Волво ФХ42Т с рег. № ВР 5824 ВК

- влекач марка Ивеко Старлис с рег. № ВР 2833 ВС

- товарен автомобил марка Волво 440 с рег. № ВР 8648 Х

Представило е и фактура № 698 / 29. 10. 2012 год. с предмет на доставка транспортна услуга по товарителници – извозване на ечемик, в едно с товарителниците и пътните листа, въз основа на които е издадена. Сред представените документи липсват товарителници и пътни листа за посочените МПС на датите по експедиционните бележки.

Съобразно счетоводен хронологичен регистър на „Агромега” ЕООД полученото плащане в размер на 45 000.00 лева е осчетоводено по дебита на счетоводна сметка 503 - Разплащателна сметка, и по кредита на счетоводна сметка 411 - Вземания от клиенти.

В хода на данъчната ревизия е представена декларация за произход и добра земеделска практика, съставена от името на Милчо Георгиев С., но без подпис. В декларацията не е записан регистрационен номер на земеделския производител. Декларацията е с дата 19. 07. 2012 год. Заверена е с печат на „Агромега” ЕООД Видин. На гърба на листа е отпечатано ксерокопие на приемно-предавателен протокол от 06. 07. 2012 год. между „Агромега“ЕООД и „Б. Трейд“ ООД, в който е записано, че е доставена и приета пшеница, реколта 2012 год. – 29,160 тона. В протокола няма подписи на купувач и продавач, а само печатите на двете фирми.

Свидетелят М. С. е фиктивен собственик на „Агромега“ ЕООД. Дружеството му е било прехвърлено срещу заплащане от непознати лица. С. не е извършвал никаква дейност с това дружество и не е подписвал фактури.

 Фактура № 158 / 19. 07. 2012 год. е от „Вискови” ЕООД гр. Исперих с БУЛСТАТ 116516489 за доставка на 255 000 кг. пшеница - реколта 2012 год. за цена 0.42 лева/кг. Данъчната основа е 107 100. 00 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 21 420.00 лева. Общата дължима сума възлиза на 128 520. 00 лева. За съставител  е посочена  св. З. Вискова и има подпис. Отбелязано е, че стоката е получена от подс. Б. и има подпис.

Сделката по тази фактура било уговорена между св. Б. Висков  - съпруг на св. Вискова и посредник на „Б. трейд“ ООД, представил се като М. от Варна. Практиката във „Вискови“ ООД била първо да се издаде фактурата, а след получаване на парите по нея да се пишат договор и експедиционни бележки.

На 19. 07 .2012 год. св. Висков получил превод в размер на 33 000. 00 лева и на 20. 07. 2012 год. – 40 000.00 лева, или общо 73 000.00 лева. След това с М. от Варна се разбрали да им продаде 69 480 кг. пшеница за 40 320.00 лева. Във връзка с новата договорка  св. Б. В. съставил КИ № 159 от 24. 07. 2012 год. с което намалил данъчната основа на доставката със 175 000 кг пшеница на стойност 73 500. 00 лева и ДДС – 14 700.00 лева, или общо 88 200. 00 лева.  Пшеницата била превозвана с транспорт на клиента – два камиона в един ден. Те обаче не могли да поберат цялото фактурирано количество. Получила се разлика от 10 520 кг. За разликата св. З. Вискова съставила КИ № 160 / 26. 07. 2012 год. с което намалила данъчната основа на доставката със 10 520 кг. пшеница на стойност 4 418. 00 лева и ДДС – 883. 68 лева.

В резултат задължението на „Б. Трейд“ ЕООД към „Вискови“ ЕООД е редуцирано до сумата 35 018.00 лева, а преведената в повече сума  41 982. 00 лева е била възстановена  от „Вискови“ ЕООД на „Б. Трейд“ ООД с два бА.и превода - на 24. 07. 2012 год. е възстановена сумата 32 680. 00 лева и на 26. 07. 2012 год. – 5 302.08 лева. Описаните по-горе фактура и КИ са включени в дневника за продажбите на „Вискови“ ЕООД за месец юли 2012 год. Двете кредитни известия не са включени в дневника за покупките на „Б. Трейд“ ЕООД, по който начин неправомерно подс. Б. приспаднал данъчен кредит в размер на 15 583, 68 лева.

Фактури издадени от пряк доставчик „Агрокомплект” ЕООД с БУЛСТАТ 125554720, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 22 932, 80 лева.  Това са фактура № 568 / 25. 07. 2012 год. за доставка на 212 тона пшеница на цена 350.00 лева/тон, с данъчна основа  74 200, 00 лева и начислен ДДС 14 840, 00 лева. Задължението за плащане по нея е 89 040, 00 лева. Документът е съставен и подписан от подс. Б.. Не е записано името на получателя на стоката.

За да докаже произхода на фактурираното количество пшеница, предмет на следваща доставка към „Б. Трейд“ ООД в хода на данъчната ревизия, „Агрокомплект“ ЕООД е представило фактура № 12582 от 17. 11. 2010 год., издадена от „ЛВК-Винпром“ АД гр. Търговище. Предмета на доставката са 379 130 кг. пшеница на цена 0.21 лева/кг. на обща стойност 79 617, 30 лева, начислен ДДС 15 923, 46 лева,  и общо задължение за плащане 95 540, 76 лева.  Представен е също договор за съхранение  от ЛВК - № 96 сключен между „Агрокомплект“ ЕООД и ЛВК-Винпром“ .

За да докаже произхода на фактурираното количество пшеница, предмет на следваща доставка към „Агрокомплект“ ЕООД, „ЛВК-Винпром“ АД е представил фактура № 208 от 17. 11. 2010 год., издадена от „ЛВК-56“ ЕООД гр. Търговище. Двете фирми са свързани с управителя и изпълнителен директор св. П. М. Предмет на доставката са 379 130 кг. пшеница на цена 0, 205 лева/кг. на обща стойност 77 721. 65 лева, начислен ДДС 15 544. 33 лева,  или общо задължение за плащане 93 265. 98 лева. Представена е също складова разписка, издадена от Зорка Стоицова за „ЛВК-Винпром“АД за постъпили в склада 379 130 кг. пшеница. В документа липсват подписи за приел и предал.

За транспортиране на пшеницата са представени три транспортни документа - Пътен лист № 9315 / 19. 07. 2010 год., издаден от „ЛВК-Винпром“АД за товарен автомобил МАН с рег. № Т 54-54 ТТ. Към пътния лист е издадена товарителница № 426134 / 19. 07. 2010 год.  за общо превозено количество 40 100 кг. пшеница. Пътен лист № 9304 / 20. 07. 2010 год., издаден от „ЛВК-Винпром“АД за товарен автомобил МАН с рег. № Т 54-54 ТТ. Към пътния лист е издадена товарителница № 426136 / 20. 07. 2010 год. за  превозено общо количество 61 400 кг. пшеница, и пътен лист № 9301 / 21. 07. 2010 год., издаден от „ЛВК-Винпром“АД за товарен автомобил МАН с рег. № Т 54-54 ТТ. Към пътния лист е издадена товарителница № 426137 / 21. 07. 2010 год. за превозено общо количество 57 140 кг. пшеница.

Общото превозено количество по тези документи е 158 640 кг., а не както е посочено във фактурата  -379 130 кг., т.е. фактурирани са в повече 220 490 кг.

Съобразно приемно-предавателен протокол от 24. 07. 2010 год. представителят на „ЛВК-56“ ЕООД св. П.Матеев е предал на представителя на „ЛВК-Винпром“АД - Петко Матеев 379 130 кг. пшеница. От протокола се установява, че част от зърното е превозено с трактор Т 150 с рег. № Т 8001 ЕЕ и трактор Т 150 с рег. № Т 1139 ЕЕ. За тракторите няма документи за работа и за отчитане на разхода на гориво и  кантарни бележки, от които да е видно от кого е измерено количеството превозено зърно. Няма данни за трактористите извършили превоза. „ЛВК-56“ ЕООД не е издало фактура за транспортната услуга на „ЛВК-Винпром“АД.

Фактура № 569 / 25. 07. 2012 год. е за доставка на 50 580 кг. кориандър на цена 0.80 лева/кг, с данъчна основа  40 464. 00 лева и начислен ДДС 8 092. 80 лева. Задължението за плащане по нея било 48 556. 80 лева Фактурата е съставена и подписана от подс. Б., липсва името на получател.

От извлечението на счетоводна сметка 304/4 Семена на „Агрокомплект“ ЕООД се установява, че на 01. 01. 2012 год. по аналитична партида „Кориандър“ е имало налични 10 580 кг., осчетоводени по средна претеглена цена 0.839433 лв. на обща стойност 8881. 21 лева, т.е. количеството е по-малко от  фактурираното. Като приход по партидата са осчетоводени 40 000 кг. по цена 0.80 лева на стойност 32 000. 00 лева, а като основание е записана фактура № 6 /31 .03. 2012 год. След издаването на фактура № 569 / 25. 07. 2012 год. и осчетоводяването й по партида „Кориандър“ партидата е останала с нулева наличност.

Няма документи за произхода на стоката, за транспорта и за съхранението й (складови разписки, пътни листа, товарителници и др.), доказващи произхода на кориандъра, закупен две години по-рано. От дневника за покупките на „Агрокомерс“ ЕООД се вижда, че с данъчна основа 32 000. 00 лева е само фактура № 215 / 21. 03. 2012 год., издадена от доставчик Кооперация „Черноломие“. Ксерокопие от тази фактура не е представено в хода на данъчната ревизия и в досъдебното производство. Липсват и документи, които да докажат реалността на доставката – товарителници, пътни листа, складови разписки и др.

 

4. За Данъчен период от 01. 08. 2012 год. до 31. 08. 2012 год. задълженото лице „Б. *** е подадена справка-декларация с вх. № 2500 - 1003601 от 14. 09. 2012 год. от подсъдимия Б.. Деклариран е ДДС за възстановяване 11 841. 61 лева. В дневника на продажбите са декларирани 3 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 28 804. 03 лева. В дневника на покупките са декларирани 20 записа въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 40 645. 64 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 11 841. 61 лева ДДС за възстановяване. През този данъчен период „Б. Трейд” ООД е включило в дневника на покупките седем фактури издадени от „Агромега” ЕООД с БУЛСТАТ 105521524 и две фактури, издадени от „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в общ размер на 40 576. 16 лева и  фактурите са следните - Седем фактури издадени от пряк доставчик „Агромега” ЕООД с. Рабиша, обл. Видин, с БУЛСТАТ 105521524, представлявана от св. М. С.. Въз основа на тях е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 14 028.46 лева.

Фактура № 1060 / 01. 07. 2012 год. за  доставка на 29. 920 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 10 023. 20 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 2 004. 64 лева.  Задължението за плащане по нея е 12 027. 84 лева.

Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД в ревизионното производство са представени заверени копия на  - декларация за произход и добра земеделска практика на зърното датирана 02. 07. 2012 год. от името на М. С.. Същата не е подписана, в нея е записано, че 29.920 кг. ечемик са с произход от региона на с. Рабиша. Продадено е на „Б. Трейд“ ЕООД и транспортирано в зърнобаза на Мелница Кубрат, гр. Кубрат; приемно-предавателен протокол от 02. 07. 2012 год. за доставени и приети 29 920 кг. ечемик, подписан и с печати - за продавач – св. М. С. и купувач  подс. Б.; експедиционна бележка № Е1022101 от 01. 07. 2012 год. според която 29 920 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 9588 АК, документа не е подписан за предал, има подпис само за приел и печат на „Б. Трейд“ ООД ; товарителница сер. V-33, № 049036 от 01. 07. 2012 год. В документа за превозвач на 29 920 кг. ечемик е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, място за разтоварване  гр. Кубрат на 02. 07. 2012 год., маршрутът е с. Рабиша  гр. Кубрат, като транспортът е осъществен с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 9588 АК, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора.

Фактура № 1061 / 01. 07. 2012 год е за доставка на 31.460 кг.  ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 10 539. 10 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 2 107. 82 лева. Задължението за плащане по нея е 12 646. 92 лева.  Във връзка с доставката по тази фактура, в ревизионното производство от „Агромега“ ЕООД са представени заверени копия на следните документи - описаната по-горе Декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02. 07. 2012 год. от името на св. М. С.; приемо - предавателен протокол от 02. 07. 2012 год. за доставени и приети 31 460 кг. ечемик, подпечатан и подписан от св. М. С. - продавач и подсъдимият Б. – купувач, има печати на двете фирми; експедиционна бележка № Е1022102 от 01. 07. 2012 год., според  която 31 460 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 1308 АМ, в документа под реквизита предал има подпис и печат на „Агромега“ ЕООД, има подпис за приел и печат на „Б. Трейд“ ООД, автомобилът е Татра 815 и е собственост на „Агритекс“ ЕООД; товарителница сер. V-33, № 049037 от 01. 07. 2012 год., в  документа за превозвач на 31 460 кг. ечемик е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване  гр. Кубрат на 02. 07. 2012 год., маршрутът е с. Рабиша  гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 1308 АМ, документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД, товарният автомобил марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Фактура № 1062 / 01. 07. 2012 год. е за доставка на 36 220 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон Данъчната основа е 12 133. 70 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 2 426. 74 лева. Задължението за плащане по нея е 14 560. 44 лева. Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД в ревизионното производство са представени заверени копия на следните документи - описаната по-горе декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02. 07. 2012 год. от името на М.  С.; приемо - предавателен протокол от 02. 07. 2012 год. за доставени и приети 36 220 кг. ечемик, подпечатан и подписан от М. С., продавач и за подс. Б., купувач; експедиционна бележка № Е1022103 от 01. 07. 2012 год., според която 36 220 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 8073 АМ; товарителница сер. V-33, № 049038 от 01. 07. 2012 год. в която за превозвач е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване е гр. Кубрат на 02. 07. 2012 год., маршрута е с. Рабиша гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Тагра 815 с рег. № СТ 8073 АМ, документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД. Товарния автомобил марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Фактура № 1063 / 03. 07. 2012 год. е за доставка на 30.100 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 10 083. 50 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 2 016. 70 лева. Задължението за плащане по нея е 12 100. 20 лева. Фактурата не е подписана от съставителя М. С. и от подсъдимия И.Б.. Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД са представени заверени копия на следните документи - описаната по-горе декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02.07.2012 год. от името на М. С.; приемно-предавателен протокол от 04.07.2012 год. за доставени и приети 30100 кг. ечемик, подпечатан и подписан от М.  С. - продавач и за подсъдимия  Б. – купувач; експедиционна бележка № Е1022104 от 03.07.2012 год., според която 30 100 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТд9588дАК, документа е подпечатан и подписан за „Агромега“ЕООД и за „Б. Трейд“ ООД; товарителница сер. V-33, № 049039 от 03.07.2012 год., в документа за превозвач е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване е гр. Кубрат на 04.07.2012 год., маршрута е с. Рабиша гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 9588 АК, документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД. Товарния автомобил марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Фактура № 1064/03.07.2012 год. е за доставка на 23.600 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 7 906. 00 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 1 581.20 лева.  Задължението за плащане по нея е 9 487. 20 лева. Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД в данъчното производство са представени копия на следните документи  - описаната по-горе Декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02.07.2012 год. от името на М. С.; приемо - предавателен протокол от 04.07.2012 год. за доставени и приети 23.600 кг. ечемик, подпечатан и подписан с имената М. С. - продавач и подсъдимия Б. – купувач; експедиционна бележка № Е1022105 от 03.07.2012 год., според  която 23.600 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 1308 АМ.  Документа е подпечатан и подписан за „Агромега“ЕООД и за „Б. Трейд“ ООД; товарителница сер. V-33, № 049040 от 03.07.2012 год., в документа за превозвач е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване е гр. Кубрат на 04.07.2012 год., маршрута е с. Рабиша - гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 1308 АМ., документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД. Товарният автомобил е марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Фактура № 1065/03.07.2012 год. е за доставка на 27.420 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 9 185. 70 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 1 837. 14 лева. Задължението за плащане по нея е 11 022. 84 лева. Фактурата е отразена във счетоводните регистри на „Б. Трейд”ООД по дебита на счетоводна сметка 304 Стоки, аналитична партида „Ечемик тон”. Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД в ревизионното производство са представени копия на следните документи - описаната по-горе декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02.07.2012 год. от името на М. С.; експедиционна бележка № Е1022107 от 03.07.2012 год., според която 30 660 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 9588 АК, документът е подпечатан и подписан за „Б. Трейд“ ООД, а за предал „Агромега“ ЕООД има само подпис; товарителница сер. V-33, № 049042 от 04.07.2012 год., в документа за превозвач е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване е гр. Кубрат на 05.07.2012 год., маршрута е с. Рабиша - гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 9588 АК, документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД, товарният автомобил е марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Фактура № 1066 / 04.07.2012 год. е за доставка на 23.600 кг. ечемик на цена 335.00 лева/тон. Данъчната основа е 10 271. 10 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 20 154. 22 лева. Задължението за плащане по нея е 12 325. 32 лева. Във връзка с доставката от „Агромега“ ЕООД в данъчното производство са представени копия на следните документи  -  описаната по-горе декларация за произход и добра земеделска практика на зърното от 02.07.2012 год. от името на М.  С.;  приемо - предавателен протокол от 04. 07 2012 год. за доставени и приети 23 600 тона ечемик, подпечатан и подписан с имената М. С. - продавач и подсъдимия Б. – купувач; експедиционна бележка № Е1022105 от 03.07.2012 год., според която 23.600 кг. ечемик са транспортирани с кола с рег. № СТ 1308 АМ,  документа е подпечатан и подписан за „Агромега“ЕООД и за „Б. Трейд“ ООД; товарителница сер. V-33, № 049040 от 03.07.2012 год., в документа за превозвач е посочена фирма „Агритекс“ гр. Варна, мястото за разтоварване е гр. Кубрат на 04.07.2012 год., маршрута е с. Рабиша - гр. Кубрат, транспортирането на стоката е с автомобил марка Татра 815 с рег. № СТ 1308 АМ; документа е подписан и подпечатан за натоварване от фирма „Агромега“ ЕООД с. Рабиша и за разтоварване от „Б. Трейд“ ООД, товарният автомобил е марка Татра 815, собственост на „Агритекс“ ЕООД гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123747432.

Във всички описани по-горе седем фактури за съставил е посочено името на св. М. С., има подпис и печат на „Агромега“ ЕООД. За получател е посочен подсъдимият Б., но екземплярите, представени от „Б. Трейд“ ООД, не са подписани. Фактурите са отразени в счетоводните регистри на „Б. Трейд”ООД по дебита на счетоводна сметка 304 Стоки, аналитична партида „Ечемик тон”. Общото задължение за плащане по тях възлиза на 84 170. 76 лева. От бА.о извлечение на сметка на „Агромега” ЕООД, водена в Токуда банк се установява, че във връзка със задължението по фактурите на 05.10.2012 год. е преведена сума в размер на 84 170. 80 лева. На същата дата от сметката на фирмата с нареждане разписка св. М.  С. е изтеглил в брой 84 045.00 лева.

„Агромега“ ЕООД и „Б. Трейд“ ООД имали сключен договор за гражданско дружество при условията на чл.357 и следващите от ЗЗД. Предметът на договора е реализация на селскостопанска продукция, произведена от „Агромега“ ЕООД през стопанската 2011 год. – 2012 год. Договора имал за предмет следните култури -  пшеница, ечемик, царевица и маслодаен слънчоглед. Дружеството било образувано за срок от една година – с начало 01 юли 2012 год. и край 01 юли 2013 год. Отделно „Агромега“ ЕООД /продавач/ и „Б. Трейд“ ООД /купувач/ са сключили договор от 01.08.2012 год. за доставка на 210 тона ечемик реколта 2012 год. В условията на доставката страните са се споразумели стоката да се извозва от склада на продавача с транспорт на купувача.

Областна дирекция „Земеделие” Видин е предоставила анкетна карта за регистрация на земеделски производител „Агромега” ЕООД от 12.03.2012 год., от която е видно, че през стопанската година 2011 - 2012 год. дружеството не е обработвало площи засети с ечемик.

От писмо с изх. № 02-050-1200/41833 от 03.12.2012 год. е видно, че дружеството не е получавало субсидии от ДФ „Земеделие” за периода 2011 год. – 2012 год. От писмо с изх. № 401/163/26.11.2012 год. на НСЗ към МЗХ  става ясно, че фирма „Агромега” ЕООД с. Рабиша няма издадена лицензия за публичен склад, както и за нея не е издадено удостоверение са стопанисване на зърнохранилище. Фирмата няма обявен друг обект за съхранение на зърно по чл.28а, ал.1 от ЗСТЗ. „Агромега”ЕООД не е регистриран земеделски производител и няма задължение да подава декларации за произведено, продадено и налично количество зърно по чл.30, ал.5 от ЗТСЗ.

От регистрите по ЗДДС в НАП е видно, че „Агромега” ЕООД посочва като  предходни негови доставчици (папка № 2 , с.97) четири дружества - „Берлин тур” ЕООД с БУЛСТАТ 105568157 – дружеството не е подавало дневници за проверения период; „Велмейс” ЕООД с БУЛСТАТ 175129049 – през проверявания период дружеството не е декларирало продажби към „Агромега” ЕООД; „ Галмекс” ЕООД с БУЛСТАТ 201317436 – през проверявания период дружеството не е декларирало продажби към „Агромега” ЕООД; „Магента” ЕООД с БУЛСТАТ 101684036 – през проверявания период дружеството не е декларирало продажби към „Агромега” ЕООД.

От гореизложеното безспорно се установява, че  „Агромега” ЕООД не е произвело и закупило стоковите наличности ечемик, които от своя страна да е препродало на „Б. Трейд” ООД. Освен това няма данни през инкриминирания  период дружеството „Агромега” ЕООД да е имало назначени работници, които да отглеждат, товарят, разтоварват и транспортират земеделската продукция предмет на доставка по издадените на „Б. Трейд”ООД фактури.

„Агромега” ЕООД е с прекратена регистрация по ЗДДС считано от 13.09.2012 год. с акт за дерегистрация по ЗДДС № 050991200007909 / 13. 09. 2012 год.

От друга страна, безспорно е установено, че „Б. Трейд“ ЕООД нямал фактури за транспортните услуги, извършени от фирма „Агритекс“ гр. Варна, пътни листи, товарителници и кантарни бележки, доказващи че стоката е транспортирана от склад на „Агромега“ ЕООД до мелница в гр. Кубрат. В дневниците за покупките на дружеството не са включени фактури, издадени от „Агритекс“ гр. Варна, което се представлява и управлява от Н. Т..

Няма фактури, издадени от Мелница Кубрат - гр. Кубрат за наем за съхраняване на зърното. В дневниците за покупките на „Б. Трейд“ ЕООД не са включени фактури, издадени от Мелница Кубрат. В дневниците за продажбите на дружеството също не са включени фактури, издадени на Мелница Кубрат.

Св. М. С. бил фиктивен собственик на „Агромега“ ЕООД. Дружеството му е било прехвърлено срещу заплащане от непознати лица. С. не е извършвал никаква дейност с това дружество и не е подписвал фактури.

Фактури издадени от пряк доставчик „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 26 547.70 лева - Фактура № 535 / 31. 08. 2012 год. е за сделка на слънчоглед реколта 2012 г. с транспорт на купувача 45.800 кг. на цена 845.00 лв./т., с данъчната основа  38 701. 00 лева. и начислен ДДС 18 807. 50 лева. Задължението за плащане по нея е 46 441. 20 лева. Фактурата е съставена от св. Ж. В. и има подпис. За получател е посочен подс.Б., но няма подпис. Фактурата е попълнена ръкописно на бланка от кочан. От разплащателна сметка на „Б. Трейд“ ООД, водена в Уникредит Булбанк, филиал Търговище,  на 31.08.2012 год. е наредено плащане по тази фактура. Преведена е сумата 46 441. 20 лева. Фактура № 536 / 31. 08. 2012 год. с данъчна основа  94 037. 50 лева и начислен ДДС 7 740. 20 лева е за доставка на  пшеница реколта 2012 г. с транспорт на купувача 1.250 тона на цена 430.00 лева/тон за 537.50 лева и слънчоглед реколта 2012 г. с транспорт на купувача 110.000 тона на цена 850.00 лева/тон за 93 500. 00 лева. Задължението по фактурата е в размер на 112 845.00 лева. Фактурата е съставена от св. Ж. В. и има подпис и печат. За получател е посочен подсъдимият И.Б., но няма подпис. Фактурата е попълнена ръкописно на бланка от кочан.

От разплащателна сметка на „Б. Трейд“ ООД, водена в Уникредит Булбанк, филиал Търговище,  на 31.08.2012 год. са наредени две плащания по тази фактура. Преведени са сум 72200.00 лева и 40000.00 лева, или общо 112200.00 лева. Останали дължими 645.00 лева.

Фактури с № 535/31.08.2012 год. и № 536/31.08.2012 год., издадени на „Б. Трейд“ ЕООД, били попълнени и подписани от Живка В. по искане на подс. Ц., но реални доставки по тях не са били извършвани.

 

5. Данъчен период от 01.09. 2012 год. до 30.09.2012 год. За „Б. Трейд” ООД, като задължено лице, в НАП–Търговище е подадена справка-декларация с вх. № 2500-1005444 от 16.10.2012 год.  от подсъдимия Б.. Деклариран е ДДС за внасяне 43 858.36 лева. По реда на чл. 92, ал.1 от ЗДДС ЗЛ е приспаднало ДДС за възстановяване за данъчен период м. септември 2012 год. в размер на 11 841.61 лева. В дневника на продажбите били декларирани 13 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 187 762. 40 лева. В дневника на покупките били декларирани 14 записа въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 143 904. 04 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 43 858. 36 лева ДДС за внасяне.

През този данъчен период „Б. Трейд” ООД е включило в дневника на покупките две фактури, издадени от „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312 и три фактури, издадени от „Корект Агро 13” ЕООД с БУЛСТАТ 201766089 въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в общ размер на 121 236. 90 лева. Фактурите са следните:

Фактури издадени от пряк доставчик „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 26 547.70 лева - Фактура № 543/10.09.2012 год. е за доставка на слънчоглед реколта 2012 г. с транспорт на купувач 155 тона на цена 850.00 лева/тон с плащане по нея било 158 100.00 лева,  с данъчната основа 131 750. 00 лева и начислен ДДС 26 350. 00 лева. Фактурата е съставена от св. Ж. В. подписана и подпечатана. За получател е посочен под. Б., но няма подпис. Фактурата е попълнена ръкописно на бланка от кочан. От разплащателна сметка на „Б. Трейд“ ООД, водена в Уникредит Булбанк, филиал Търговище, на 10. 09. 2012 год. е наредено плащане по тази фактура. Преведена е сумата 158 100. 00 лева.  Фактура № 547 / 24. 09. 2012 год. с данъчната основа  211 200. 00 лева и начислен ДДС 42 240. 00 лева е за доставка на  слънчоглед реколта 2012 г. с транспорт на купувача 240 тона на цена 880.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било 253 440. 00 лева. Фактурата е съставена от св. Ж. В., има подпис и печат. Получател е подс. Б., няма подпис. Фактурата е попълнена ръкописно на бланка от кочан. От разплащателна сметка на „Б. Трейд“ ООД, водена в Уникредит Булбанк, филиал Търговище, на 24.09.2012 год. са наредени две плащания по тази фактура. Преведени са сумите 136 000. 00 лева и 117 440. 00 лева, или общо 253 440.00 лева. И по двете фактури няма извършени реални доставки, фактурите са съставени от св.  Ж.  В. по искане и уговорка с подс.. Ц..

Фактури издадени от пряк доставчик „Корект Агро 13” ЕООД с БУЛСТАТ 201766089, представлявано от св. Н. К.. Въз основа на тях е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 26 547.70 лева. Фактурите са  -  Ксерокопие на фактура № 22/25.09.2012 год. с данъчната основа  4 482.00 лева и начислен ДДС 896. 40 лева  е за Извършена транспортна услуга /по договор 903 от 01.07.2012 год./ за превоз на ечемик, реколта 2012 г. 179.28 тона. Задължението за плащане по нея е 5 378. 40 лева. За съставител на документа е записан св. Н. К., подписана е. За получател е записан подс. Б. и има подпис. Ксерокопие на фактура № 25/ 25. 09. 2012 год. с предмет на сделката услуги, с данъчната основа  752.50 лева и начислен ДДС 150.50 лева е за  Извършена транспортна услуга (по договор 903 от 01.07.2012 г.) за превоз на ечемик, реколта 2012 г. 30.10 тона на цена 25.00 лева/тон.  Задължението за плащане по нея е 903.00 лева За съставител на документа е записан св. Н. К., фактурата е подписана нечетливо. За получател е записан подс. Б. и има  подпис. Задължението по двете фактури от 6 281. 40 лева е изцяло преведено на „Корект Агро 13“ ЕООД на 28.09.2012 год. по бА.а сметка ***. Към двете фактури няма документи, доказващи, че транспортната услуга е извършена. Няма информация за транспортните средства, пътни листа за маршрутите на колите и имената на шофьорите извършили превоза. Безспорно е установено, че  „Корект Агро 13“ ЕООД не притежават документи, доказващи притежаването на собствени или наети транспортни средства, с които да са извършили транспортна услуга. Дружеството не разполага с персонал,  който да е извършил услугата. Третата фактура е ксерокопие на фактура № 26/ 25. 09. 2012 год. с данъчната основа 258 000.50 лева и начислен ДДС 51 600. 00 лева за доставка на 300.00 тона слънчоглед на цена 860.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея е 309 600. 00 лева Фактурата е отразена в счетоводния регистър на сметка 304 - Стоки на „Б. Трейд” ООД за месец септември 2012 год. За съставител на документа е записан св. Н. К., а за получател е записан подсъдимият Б., подписите на фактурата  са нечетливи.

От хронологичния регистър на „Корект Агро 13“ ЕООД за периода от 01. 09. 2012 год. до 30. 09. 2012 год. се установява, че са осчетоводени 24 фактури с последователни номера от № 1 до № 24, издадени през периода от 01. 09. 2012 год. до 29. 09. 2014 год. от „Хектор 2000“ ЕООД, която фирма няма дейност със земеделска продукция. Фактурите не са представени в хода на ДП. 

На 28. 09. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане в общ размер на 213 000. 00 лева. Преведени са две суми – 170 000. 00 лева и 43 000.00 лева  по бА.а сметка ***.  Сумите са изтеглени в брой на същата дата от Е.М.Й..

На 29. 09. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 35 900. 00 лв. преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от Е.М.Й..

На 03. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 60 750.00 лева. Преведени са две суми – 43 400.00 лева и 17 350. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумите са изтеглени в брой на същата дата от Е.М.Й..

Безспорно е установено по делото, че св.Н. К. е собственик на „Корект Агро 13“ ЕООД. Упълномощен да осъществява  дейност от името на дружеството бил св. Е.Й.. Правомощията му се свеждали до следното: 1.Да продава на когото намери за добре при цена и условия, каквито прецени, неограничено количество слънчоглед, царевица и пшеница. Да получи продажната цена. 2.Да представлява собственика на „Корект Агро 13“ пред Уникредит Булбанк, за да открие бА.а сметка ***. 3.Да попълва, подава, подписва и получава от негово име всички необходими във връзка с горните права документи.

 Наред с това между „Корект Агро 13“ ЕООД – възложител и св. Е. Й. – изпълнител, бил сключен граждански договор № 0101/ 01. 09. 2012 год. Изпълнителят е приел да подготви пазар за реализация на маслодаен слънчоглед  - реколта 2012 год., да проучи контрагента „Б. *** - финансова обезпеченост, данъчни тежести, данъчен профил, възможност за адекватно поведение на пазара – ценово, както и да реализира 1350 тона маслодаен слънчоглед – реколта 2012 год. Страните не са договорили срок на договора.

В тази връзка били съставени  девет броя приемно-предавателни протоколи към договор за покупко-продажба № 1127, удостоверяващи доставката от страна на „Корект Агро 13“ ЕООД и приемането на различни количества слънчоглед от страна на „Б. Трейд“ ООД. Протоколите са:  ППП от 28.09.2012 год. за доставка и предаване на 125 620 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 30.09.2012 год. за доставка и предаване на   44 460 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 04.10.2012 год. за доставка и предаване на 186д340 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 09.10.2012 год. за доставка и предаване на 115 040 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 09.10.2012 год. за доставка и предаване на 144 320 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 18.10.2012 год. за доставка и предаване на   98 020 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 18.10.2012 год. за доставка и предаване на   70 500 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 22.10.2012 год. за доставка и предаване на 120 080 кг. маслодаен слънчоглед;  ППП от 30.10.2012 год. за доставка и предаване на 138 200 кг. маслодаен слънчоглед.

            Общото количество слънчоглед записано в тях е 1 042 580 кг. Това количество е с 307 420 кг. по-малко от общото количество на слънчогледа, записано в четирите фактури с № 26 от 25.09.2012 год., № 27 от 01.10.2012 год., № 30 от 09.10.2012 год. и № 31 от 19.10.2012 год., издадени на клиент „Б. Трейд“ ООД. Всички протоколи са подписани само от продавача. В тях липсват подписите на купувача за приемане на съответните количества слънчоглед. Няма документи, които да докажат, че през месец септември 2012 год. са извършвани реални сделки между „Корект Агро 13” ЕООД, гр. Брусарци и „Б. ***.

 

6. За данъчен период от 01.10. 2012 год. до 31.10.2012 год. за задълженото лице „Б. *** е подадена справка-декларация с вх. № 2500-1005473 от 01.11.2012 год. от подсъдимия И.Б.. Деклариран е ДДС за възстановяване 24 561.27 лева. В дневника на продажбите са декларирани 21 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 251 219.79 лева. В дневника на покупките са декларирани 59 записа въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 275 781. 06 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 24 561.27 лева ДДС за възстановяване.

През този данъчен период „Б. Трейд” ООД е включило в дневника на покупките три фактури, издадени от „Корект Агро 13” ЕООД с БУЛСТАТ 201766089, една фактура издадена от „ТЛС Инвест” ЕООД с БУЛСТАТ 130217156, една фактура издадени от „Янкови” ЕООД с БУЛСТАТ 125535613 и една фактура издадени от „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312, въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в общ размер на 257 542.00 лева.  Това били  следните фактури: 

Фактури издадени от пряк доставчик „Корект Агро 13” ЕООД с БУЛСТАТ 201766089, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в общ размер на 176 250.00 лева - Фактура № 27 / 01. 10. 2012 год. с данъчната основа 324 375. 00 лева и начислен ДДС 64 875. 00 лева за доставка на  слънчоглед реколта 2012 г. по договор № 004/22.09.2012 год. Количеството било 375.00 тона, на цена 865.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било 389 250. 00 лева. За съставител на документа е записан св. Н. К. и има подпис. За получател е записан подсъдимия Б. и има подпис.

За да докаже, че закупеното количество слънчоглед е транспортирано от с. Брусарци до гр. Попово св. Е.Й. е представил списък на автомобилите, превозили слънчогледа. Описаното в него количество е 362.42 тона нето тегло слънчоглед, а не както е записано във фактурата – 375.00 тона, т.е. 12.58 тона по-малко. Посочените в него номера на автомобили са собствени на „Скания Транс Авто“ ЕООД с. Долна Липница, представлявано от П.А.П.. Съобразно 15 броя приемни бележки  и 14 броя оригинални товарителници, слънчогледът е бил разтоварен в складовете на „Ойроконсулт“ гр. Попово. В товарителниците, съставени от „Скания Транс Авто“ ЕООД за изпращач е записано името на „Б. Трейд“ ООД, а за получател „Ойроконсулт“ ООД Попово. В тях са записани номера на пътните листи на автомобилите, но липсват самите пътни листи.

Всички приемни бележки за слънчогледа са издадени от „Ойропак“ ООД като доставчик, а не от „Корект Агро 13“ ЕООД. В тях „Б. Трейд“ ООД е посочен като поддоставчик. Като клиент в бележките е записан „Ойроконсулт“ ООД. Фирмите „Ойропак“ ООД и „Ойроконсулт“ ООД имат едни и същи управители - Р. А. и В.В.

В дневника за продажбите на „Б. Трейд“ ООД за м. октомври 2012 год. не са включени фактури за продажби на „Ойропак“ ООД, а са издадени три фактури за продажба на слънчоглед на „Ойроконсулт“ ООД. Фактурите са с № 1000000002 / 15. 10. 2012 год., № 10000000004 / 19. 10. 2012 год. и № 10000000005 / 24. 10. 2012 год., които не са налични.

Съобразно приемните бележки 74.54 тона слънчоглед са натоварени от гр. Левски, 69.78 тона от с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш и 215.003 тона са натоварени от с. Брусарци. Количеството слънчоглед, превозено от с. Брусарци, е по-малко със 135.00 тона от посоченото във фактура № 27/01.10.2012 год., издадена от „Корект Агро 13“ ЕООД.

На 03. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 133 600. 00 лева. Преведени били три суми – 6 000. 00 лева, 42 000. 00 лева и 85 600. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумите са изтеглени в брой на същата дата от св. Е. Й.. На 04. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 105 358. 00 лева. Преводите били два – 53 000. 00 лева  и 52 358. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумите са изтеглени в брой на същата дата от св. Е. Й.. На 08. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 119 792. 00 лева. Преведени били две суми – 99 990. 00 лева и 19 802. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумите са изтеглени в брой на същата дата от св. Е. Й.. На 19. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 236 80. 00 лева, преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от св. Е. Й.. Останали са дължими 6910.00 лв.

Фактура № 30 / 09. 10. 2012 год. с данъчната основа 160 875. 00 лева и начислен ДДС 32 175. 00 лева за доставка на  слънчоглед реколта 2012 год. доставка по договор № 004/22.09.2012 год. Количеството било 195.00 тона слънчоглед на цена 825.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея е 193 050. 00 лева. За съставител на документа е записан св.  Н. К. и има подпис за лицето. За получател е записан подсъдимият Б. и има подпис. На 09. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 91 000. 00 лева преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от  св. Е. Й.. На 12. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 4 000. 00 лева преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от св. Е. Й..  На 17. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 68 670 лева. Преведени били две суми – 41 970. 00 лева и 26 700. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от св. Е. Й.. На 18. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 5 020. 00 лева преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от св. Е. Й.. На 19. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 23 680. 00 лева преведени по бА.а сметка ***. Сумата е изтеглена в брой на същата дата от св. Е. Й.. Останали са неплатени 680.00 лв.

Фактура № 31 / 19. 10. 2012 год.  с данъчната основа 396 000.50 лева и начислен ДДС 79 200. 00 лева е за доставка слънчоглед реколта 2012 г. доставка по договор № 004/22.09.2012 г. Количеството е 480.00 тона слънчоглед на цена 825.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било 475 200. 00 лева. Фактурата не е отразена в счетоводните регистри на „Б. Трейд” ООД за месец септември 2012 год. За съставител на документа е записан св. Н. К. и има подпис за лицето. За получател е записан подс. Б. и има подпис. На 19. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в размер на 27 800.00 лева, преведени по бА.а сметка ***. На 22. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 48 000. 00 лева. Преведени са две суми – 24 500. 00 лева и 23 500. 00 лева по бА.а сметка ***.  На 25. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 80 150.00 лева. Преведени са две суми – 40 150. 00 лева и 40 000. 00 лева по бА.а сметка ***. На 29. 10. 2012 год. „Корект Агро 13“ ЕООД е получило частично плащане по тази фактура в общ размер на 44 270. 00 лева. Преведени са две суми – 22 270. 00 лева и 22 000. 00 лева по бА.а сметка ***. Сумите са изтегляни в брой на  датите, на които са постъпвали от св. Е. Й.. Останали са неплатени 274 980. 00 лева.

За да докаже, че закупеното количество слънчоглед по двете фактури е транспортирано от с. Брусарци до гр. Попово, св. Е. Й.  предал лист, в който са описани автомобилите, превозили слънчогледа. Описаното в него количество е 680.16 тона нето тегло слънчоглед. То е с 5.16 тона в повече, отколкото общото количество по двете фактури – 675 тона. Част от посочените в него номера на автомобили са собствени на „Скания Транс Авто“ ЕООД с. Долна Липница, представлявано от св. П. Панайотов. С протокол за доброволно предаване от 12.08.2014 г. св. Панайотов е предал 55 броя оригинални товарителници за разтоварване на слънчоглед в складовете на „Кристера“ гр. Попово кантарни бележки за прието количество слънчоглед от „Б. Трейд“ ООД.  От представените оригинални документи само 5 са включени във представения от Й. опис.

В товарителниците, съставени от „Скания Транс Авто“ ЕООД за изпращач е записано името на „Б. Трейд“ ООД, а за получател „Кристера“ АД Попово. В тях са записани номера на пътни листи на автомобили, но такива не са представени. Съобразно тези документи общото превозено количество слънчоглед от района на с. Брусарци е 126.16 тона.

Не са представени кантарни бележки от „Кристера“ АД и товарителници от „Скания Транс Авто“ ЕООД за периода от 01. 10. 2012 год. до 05. 11. 2012 год. Липсват транспортни документи и кантарни бележки за превоз на 554 тона слънчоглед.

За да докаже произхода на фактурираното количество слънчоглед, предмет на следваща доставка към „Б. Трейд“ ООД, „Корект Агро 13“ ЕООД е представил фактури от своите преки доставчици. Това са „Въло Вълов – Строй“ ЕООД с БУЛСТАТ 131574318, представлявано от св. А. А., „Керани“ ЕООД с БУЛСТАТ 201694202, представлявано от М.М. и от „ИТ Консулт“ ЕООД с БУЛСТАТ 131447573, представлявано от св. М.М., както и 20 броя протоколи за изкупуване на слънчоглед от физически лица. Договорите били следните:

1. От „Въло Вълов-Строй“ ЕООД /променено на  „А. А. 12“ ЕООД  на 15. 11. 2012 год./ през периода от 01. 10. 2012 год. до 05. 10. 2012 год. на „Корект Агро 13“ ЕООД са издадени са общо дванадесет фактури с последователни номера от № 6540 до № 6551. Предмета на сделката е маслодаен слънчоглед, а общото доставено количество е 274 420 тона. Във всяка от фактурите е посочен адрес на доставчика в гр. София, ул. Будапеща № 70, ет.4, ап. 12. Във всички фактури за съставител е посочен собственика и управителя А. В. А. и има подпис. За получател на стоката е посочен св. Н. К..

В хода на данъчната ревизия не са били представени договори за покупка на слънчогледа, документи за плащания по сделките, фактури за транспорт, пътни листа, товарителници, експедиционни бележки, складови разписки или други, доказващи реалност на сделките. Няма данни къде е съхраняван слънчогледа. Описаните по-горе 12 фактури са с невярно съдържание и не отразяват реални доставки на дружеството към „Корект Агро 13“ЕООД.

Свидетелят А. А. е придобил от В.Х.В. дружеството, за което му е било заплатено 200.00 лева.  След прехвърлянето не е извършвал дейност, не е подписвал фактури и не знае нищо за „Корект Агро 13“ ЕООД.

2. От „Керани“ ЕООД през периода от 07. 10. 2012 год. до 18. 10. 2012 год. на „Корект Агро 13“ ЕООД са издадени са общо шестнадесет фактури с последователни номера от № 3000000001 до № 3000000015. Предмет на сделката е маслодаен слънчоглед, а общото доставено количество е 362 420. Във всички фактури за съставител е посочен М.М. и има подпис. За получател на стоката е посочен св. Н. К..

В хода на данъчната ревизия не са били представени договори за покупка на слънчогледа, документи за плащания по сделките, фактури за транспорт, пътни листа, товарителници, експедиционни бележки, складови разписки или други, доказващи реалност на сделките. Описаните по-горе 16 фактури са с невярно съдържание и не отразяват реални доставки на дружеството към „Корект Агро 13“ЕООД.

3. От „ИТ Консулт“ ЕООД с БУЛСТАТ 131447573 през периода от 01. 10. 2012 год. до 23. 10. 2012 год. на „Корект Агро 13“ ЕООД са издадени са общо осемнадесет фактури с последователни номера от № 5000 до № 5017. Предмет на сделката е маслодаен слънчоглед, а общото доставено количество е 413 160 тона.  Във всяка от фактурите е посочен адрес на доставчика в гр. София, р-н Красно село, ул. Тодор Бурмов № 4. С посочения БУСТАТ 131574318 в търговския регистър е вписано дружество с друго име – „ИТ Консултс“ ЕООД, със същото седалище и адрес на управление. Във всички фактури е изписано грешно името на фирмата. Собственик на капитала и управител е М.Л.М., а предметът на дейност е „маркетингови изследвания и стратегии, консултации на общини и дружества, управление на проекти, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи, търговия със софтуер и компютри, компютърни компоненти, консумативи и материали за компютри и периферните им устройства, както и всички други дейности, незабранени от закона“. Във всички фактури за съставител е посочен М.М. и има подпис. За получател на стоката е посочен св. Н. К., но няма подпис .

Св. М.Л.М. бил управител на дружеството само по документи. Съгласил се фирмата да му бъде прехвърлена при нотариус в София срещу пари. Не е упражнявал търговска дейност с нея. Не е договарял никакви продажби на слънчоглед. Не разполага с фактури, дневници за покупки и за продажби. Не е издавал и подписвал фактури. Описаните по-горе 18 фактури не отразяват реални доставки на дружеството към „Корект Агро 13“ ЕООД.

4. От представените 20 броя протоколи за изкупуване на маслодаен слънчоглед от физически лица:

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Х. А. П. с адрес гр.Пловдив, ул. Свети Климент № 5. Х. П. не фигурира в регистъра на земеделските производител.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Сали Ибрям Саким с адрес гр. София, ул. Марица 18. Св. Сали Саким  е с постоянен и настоящ адрес ***. Никога не е произвеждал и  закупувал маслодаен слънчоглед. Не е упълномощавал никого нито той самият е извършвал стопанска дейност през 2012 г.. Пенсиониран е по болест. Не е продавал слънчоглед на „Корект Агро 13“ ЕООД и не е чувал името на фирмата.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Х. Жеков Х.в с адрес гр. Добрич, ул. Дунав 16, като е записано грешно ЕГН.  Безспорно е установено по делото, че този свидетел  никога не е бил регистриран като земеделски производител. Не се е занимавал със земеделие и не е отглеждал маслодаен слънчоглед. Не е продавал слънчоглед на „Корект Агро 13“ ЕООД и не е чувал името на фирмата.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Д.И.С. с адрес гр. Русе, ул. Петър Берон 23. От писмо  на ОД „Земеделие“ Русе е видно, че Д.С. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Т.Г.Г. с адрес гр. София, ул. Добруджа 90. От писмо на ОД „Земеделие“ София град е видно, че Тодор Гочев няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Д.Д.Д. с адрес гр. Варна ул. Тръстикова 5. От писмо  на ОД „Земеделие“ Варна е видно, че Д.Д. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 07 .09. 2012 год. в който за продавач е посочен О.А.Р. с адрес гр. Кърджали, ул. Дъбене 55. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес в с. Стари Чал, махала Дъбене, община Крумовград. От писмо  на ОД „Земеделие“ Кърджали е видно, че О.Р. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочена Д.К.И. с адрес гр. Ямбол, ул. Ив.Тенев 12.  Св. Д.И. е с постоянен адрес *** и с настоящ адрес ***.  Берон 16. Никога не е била регистрирана като земеделски производител. Не е произвеждала маслодаен слънчоглед и никога не е продавала. Не е обработвала собствени или наети земеделски земи. Не е осъществявала сделка с „Корект Агро 13“ ЕООД и не е чувала името на фирмата.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочена М. Х. П. с адрес *** Климент 14. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен адрес *** и с настоящ адрес *** 5А. В хода на данъчното производство П. е дала писмено възражение, че в процесния период е работила в гр. Поморие и не се е занимавала със земеделска дейност в гр. Дългопол. От писмо  на ОД „Земеделие“ Варна е видно, че М. П. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 14. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен З. А. О. с адрес *** 44. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес ***.

- Протокол от 14. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен М.Н.Н. с адрес гр. Габрово, ул. Г. Дворжаков 96. От писмо на ОД „Земеделие“ София град е видно, че Тодор Гочев няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 07. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен В. Н. Х.в с адрес *** 24. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес *** Златаров 19. От писмо  на ОД „Земеделие“ Добрич е видно, че В. Х.в няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 14. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен А. С.Я. с адрес ***. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес в гр. Перущица, кв. Запад № 157, община Перущица.

- Протокол от 14. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен О.Ф.М. с адрес гр. Силистра, ул. Север 23. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес ***. О.Ф.М. никога не е бил регистриран като земеделски производител и не е произвеждал слънчоглед. Семейството не притежава земя, складова база и площадка за изкупуване на зърно. Живеят в общинско жилище и са с ограничени доходи.

- Протокол от 14. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Т.Н. Н. с адрес *** 4.  Св. Т.Н. Н. е с постоянен и настоящ адрес ***. Никога не е бил регистриран като земеделски производител и не се е занимавал със земеделие. Занимавал се е със строителство.

- Протокол от 21. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Николай Йорданов Н. с адрес *** 7.  Св.Николай Н. никога не е бил регистриран като земеделски производител и не се е занимавал със земеделие.

- Протокол от 21. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Х. А. М. с адрес гр. Сливен, ул. Изток 432. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес в с. Градец, кв. Изток 432, община Котел. От писмо на ОД „Земеделие“ Сливен е видно, че Х. М. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 21. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен К.П.С. с адрес гр. Хасково, ул. И. Богоров 10А. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с  постоянен и настоящ адрес в гр. Царево, зона Север 1. От писмо на ОД „Земеделие“ Хасково е видно, че К.С. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 21. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен Д.М.С. с адрес гр. Стара Загора, ул. Копринка 7. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен и настоящ адрес *** Стамболов 8, община Поморие. От писмо  на ОД „Земеделие“ Бургас е видно, че Д.С. няма регистрация като земеделски производител.

- Протокол от 21. 09. 2012 год. в който за продавач е посочен В. М. К. с адрес гр. Пловдив, ул. Сашо Димитров 8. От справка на НАП - база население се установява, че лицето е с постоянен адрес *** Димитров 8, община Първомай и настоящ адрес ***. От писмо  на ОД „Земеделие“ Пловдив е видно, че В. К. не фигурира в регистъра на земеделските производител.

От справката за непокрити задължения по партньори на „Корект Агро 13“ ЕООД към 19. 06 .2014 год. е видно, че фирмата дължи общо 949 272. 07 лв. към изброените по-горе доставчици, плюс към „Хектор 2000“ ЕООД, ФСА Монтана 2000 ЕООД и И.В.М..

Описаните по-горе 18 протокола не отразяват реални доставки към „Корект Агро 13“ЕООД, съответно сделките между „Корект Агро 13” ЕООД, гр. Брусарци и „Б. *** не са реални сделки.

Фактура № 406 / 31. 10. 2012 год. е издадена с пряк доставчик ТЛС Инвест” ЕООД с БУЛСТАТ 130217156, представлявано от Ивайло А. И.. За нея е посочен предмет на сделката „аванс по договор”. Данъчната основа е 205 000. 00 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 41 000. 00 лева.  Във фактурата за съставител е посочен И.И., има подпис и печат  За получател е посочен подсъдимия Б., но липсва подпис и печат. В хода на данъчното производство подсъдимият Б. е дал писмено обяснение, че с фирмата са имали договорка да сключат договор за закупуване на бъдеща продукция, но по тази фактура не е осъществена сделка и няма реално плащане на пари.

Фактура № 630 / 18. 10. 2012 год. е издадена пряк доставчик Янкови” ЕООД с БУЛСТАТ 125535613.  с данъчна основа е 89 700. 00 лева и упражненото право на данъчен кредит  в размер на 17 940. 00 лева. Предметът на доставката е 230 тона царевица на цена 390.00 лева/тон. Общото задължение за плащане е 107 640.00 ева. Във фактурата за съставител е посочена св. В. Я. и има подпис. За получател е посочен подсъдимият Б., но липсва подпис. Фактурата била издадена след уговорка между подсъдимия Б. и  св. В. Я. за покупко-продажба на царевица,  но след като не са били преведени пари за сделката, тя издала кредитно известие и това е отразено в счетоводството на дружеството. Между двете дружества не е осъществявана сделка. Нито „Янкови“ ЕООД са предоставили царевица, нито „Б. Трейд“ ООД е извършил плащане по фактурата.  Издаденото от св. Я. кредитно известие е с № 698 от 28. 12. 2012 год. към фактура № 630 / 18. 10. 2012 год. В документа е посочено основание за издаването му „неосъществена сделка за доставка на царевица“. Данъчната основа е 89 700. 00 лева, а ДДС – 17 940. 00 лева. Общото сторнирано задължение с КИ е 107 640. 00 лева, т.е. колкото е задължението по фактурата. Включено е в дневника за продажбите на „Янкови“ ЕООД за м. декември 2012 год.

В дневника на покупките на „Б. Трейд“ ООД за данъчен период м. декември 2012 год.  КИ № 698/ 28. 12. 2012 год. не е включено

Фактура № 544 / 24. 09. 2012 год. е издадена от пряк доставчик „Жива” ЕООД с БУЛСТАТ 127585312.  Данъчната основа е 111 760. 00 лева, а упражненото право на данъчен кредит е в размер на 22 352. 00 лева. Предмет на доставката е слънчоглед реколта 2012 г. с транспорт на купувача 127 тона на цена 880.00 лева/тон. Задължението за плащане по нея било 134 112. 00 лева. Фактурата е съставена от св. Ж.  В., има подпис и печат. За получател е посочен подсъдимият И.Б., но няма подпис. Фактурата е попълнена ръкописно на бланка от кочан. От разплащателна сметка на „Б. Трейд“ ООД, водена в Уникредит Булбанк, филиал Търговище, на 24. 09. 2012  год. е наредено плащане по тази фактура. Преведена е сумата 134 112. 00 лева. В. е съставила фактурата по искане и указания на подсъдимата Ц., без да е осъществена реално сделка.

По фактурите, издадени от „Жива“ ЕООД през инкриминираните данъчни периоди,  „Жива“ ЕООД няма сключени договори и осъществени сделки с посочените в дневниците за покупки предходни доставчици. Основен сред тях е „Джази лемънд“ ЕООД, собственост на св. А. Д., който не е осъществявал дейност с тази фирма. Друг от доставчиците по документи на „Жива“ ЕООД е „Атакоса“ ЕООД. Регистрираната като управител на това дружество св. К. И.а твърди, че не  е регистрирала такова търговско дружество, както и да е извършвала търговия със зърно.

Общата сума на неправомерно ползвания ДДС е в размер на 643 366, 94 лева.

 

ЗА „АГРОКОМПЛЕКТ” ЕООД гр. Търговище:           

 

Схемата по която е процедирано в това дружество е идентична с тази на „Б. Трейд“ ООД и по данъчни периоди е както следва:

1.      За данъчен период от 01. 03. 2012 год. - 31. 03. 2012 год.

Подсъдимият Б. *** за задълженото лице „Агрокомплект” ЕООД справка-декларация с вх. № 2500 - 0994587 от 17. 04. 2012 год. Деклариран е ДДС за внасяне 14 222.58 лева.

В дневника на продажбите са декларирани 6 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 40 739.32 лева. В дневника на покупките са декларирани 82 записа, въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 26 516. 75 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 14 222. 58 лева ДДС за внасяне

През този данъчен период  в дневника на покупките на  „Агрокомплект” ЕООД е включена /на ред 67/ фактура № 57 от 01. 02. 2012 год., издадена от „ЗП Златко М.“ ЕООД с БУЛСТАТ 201669498. Въз основа на нея е упражнено правото на пълен данъчен кредит в общ размер на 14 400. 00 лева. В документа е записан предмет на доставката слънчоглед реколта 2011 год. - 120 тона на цена 600.00 лева/тон и стойност 72 000. 00 лева. Във фактурата е начислен 20 % ДДС в размер на 14 400. 00 лева. За съставител на документа е записан св. З. М. и има подпис. За получател на стоката е записан подсъдимият Б., но липсва подпис. Фактурата е попълнена ръкописно в бланка от кочан. Не е посочен начин на плащане. За сделката липсват кантарни бележки, товарителници, пътни листа, складови разписки, платежни документи и други, доказващи нейната реалност. Собственикът на дружеството „ЗП Златко М.“ ЕООД с. Кичево св. З. М. не е работил са тази фирма и не е извършвал никаква търговска дейност. Не е притежавал земеделски земи и обработваеми площи. Никога не е бил земеделски производител. Липсата на реална сделка по фактура № 57/01.02.2012 г.,  прави ДДС по нея неправомерно приспаднато.

 

2.      За данъчен период от 01. 09. 2012 год. - 30. 09. 2012 год.

Подсъдимият Б. *** за задълженото лице „Агрокомплект” ЕООД справка-декларация с вх. № 2500 - 1005408 от 15. 10. 2012 год. Деклариран е ДДС за възстановяване в размер на 56 858. 74 лева.

В дневника на продажбите са декларирани 3 записа, въз основа на които за фирмата е начислен ДДС върху продажбите – 1 809.47 лева. В дневника на покупките са декларирани 33 записа, въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 56 858. 74 лева. Разликата между двете суми определя резултата за периода – 55 049. 27 лева ДДС за възстановяване.

През този данъчен период „Агрокомплект” ЕООД е включило в дневника на покупките /на ред 24/ фактура № 496 / 07. 06. 2012 год. за доставка на слънчоглед реколта 2011 год. 322 тона на цена 855.00 лева/тон и стойност 275 310. 00 лева, издадена от „Жива“ ЕООД с БУЛСТАТ 127585312.  Въз основа на нея е упражнено правото на пълен данъчен кредит в общ размер на 55 062. 00 лева. В дневника за покупките е посочен предмет на сделката „стоки”. Данъчната основа е 275 310.  00 лева.

Фактурата е съставена от св. Ж.В. по настояване на подсъдимата Ц.. За получател на стоката е записан подсъдимият Б., но липсва подпис. Фактурата е попълнена ръкописно в бланка от кочан. Посочен е начин на плащане с платежно нареждане.  По фактура с № 496 / 07. 06. 2012 год., издадена от „Жива“ ЕООД реална доставка не е извършена.

Общата стойност на неправомерно приспаднатия данъчен кредит за „Агрокомплект“ ЕООД е в размер на 69 462, 00 лева.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,категоричен и безспорен начин от събраните в рамките на досъдебното производство доказателства по делото.Същевременно законосъобразно и обосновано е приел,че пълното признаване на фактите и обстоятелствата и от двамата подсъдими Б. и БА.А както по обвинителния акт и ДП № 163/2013 година по описа на ОД на МВР-град Търговище се установява от:приложените по делото протоколи за разпит на множеството свидетели,писмените доказателства по делото,а така също и от заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон със събраните на досъдебното производство доказателства по делото.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че с деянията си подсъдимият И.Н.Б. е осъществил от обективна и субективна страна престъпните състави на:Член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК/за периода: 13.01.2012 година-01.11.2012 година в град Търговище/и на: Член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК/за периода:17.04.2012 година-15.10.2012 година в град Търговище/.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че с деянията си подсъдимата Т.С.Ц. е осъществила от обективна и субективна страна престъпните състави на:Член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК/за периода: 16.07..2012 година-01.11.2012 година в град Търговище/и на: Член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК – на 15.10.2012 година в град Търговище.

Двамата подсъдими са действали в съучастие в различните му форми – подсъдимият И.Н.Б.-като извършител-по смисъла на член 20 алинея 2 от НК,а подсъдимата Т.С.Ц.-като подбудител и помагач-по смисъла на член  20 алинеи 3 и 4 НК.

И двамата подсъдими Б. и Ц. са извършили престъпленията при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК:Съзнавали са общественоопасния характер на деянията си,предвиждали са общественоопасните им последици и са искали настъпването им.

Относно оплакванията на защитата на подсъдимата Ц. за постановена присъда при нарушение на материалния закон:

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че тези оплаквания са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения:

Както беше посочено по-горе:По безсъмнен,безспорен и категоричен начин е установено,че ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е разгледал делото в съдебно заседание на 26.06.2015 година по реда на член 371 точка 2 от НПК.Двамата подсъдими Б. и Ц. са признали изцяло фактите по обвинението и се отказали от събиране на доказателства в хода на съдебното следствие.От своя страна съдът е обявил,че самопризнанията на двамата подсъдими се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства и е обявил,че ще намерят приложение разпоредбите на член 372 алинея 4 от НПК.

След като в случая подсъдимата Т.С.Ц. е признала изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт,то и въззивната инстанция е ограничена в рамките да провери дали процесуалната дейност на първоинстанционния ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е била осъществена при съблюдаване на нормативната уредба на диференцираното производство за прилагане на тази особена процедура.Последният в съдебно заседание на 26.06.2015 година,след направено изрично искане от защитниците на Б. и Ц. за съкратено съдебно следствие;след изричното становище на Б. и Ц.,че признават вината си и фактите по възведеното им обвинение;че поддържат становищата на защитниците си и че са им известни последиците от провеждането на това съкратено съдебно следствие;след заключението на представителя на обвинителната власт,че няма законови пречки за отказване провеждане на съкратено съдебно следствие,законосъобразно и обосновано е дал ход на съдебното следствие по реда на член 371 и следващите от НПК;както и законосъобразно и обосновано е постановил,че самопризнанията на двамата подсъдими се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства-налице е била хипотезата на член 372 алинея 4 от НПК .

С оглед Т.Р.№ 1 от 06.04.2009 година по тълкувателно дело № 1/2008 година на ВКС на РБ,Общо събраните на наказателната колегия и по-конкретно:т.8.2 от мотивите на това Т.Р. настоящата въззивна апелативна инстанция не разполага с процесуална възможност да реши делото на базата на фактическа обстановка,различна от тази,посочена в обвинителния акт/и призната от Б. и Ц. пред първоинстанционния съд/;както и да приеме фактически положения,несъвместими с вече признатите факти.

Относно оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимата Ц. за постановена явно несправедлива Присъда:

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че и тези оплаквания се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения:

При определяне вида и размера на наказанията,които е следвало да бъдат наложени на подсъдимата Т.С.Ц. за извършените от нея престъпления,първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи вината обстоятелства:направеното от нея признание на вината, изразеното съжаление за извършеното.Същевременно е отчел за подсъдимата Ц. отегчаващи вината обстоятелства:големия размер на причинената вреда и продължителната престъпна дейност.Отчел е и обстоятелството,че подсъдимата Ц. има предишно осъждане,макар Присъдата по предишното й осъждане да е влязла в сила на 29. 11. 2013 година и към момента на извършване на процесните деяния по настоящото дело е била с чисто съдебно минало.

Отчитайки степента на обществената опасност на деянията и на подсъдимата Ц.;отчитайки смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства за нея,първоинстанционният съд е направил своите изводи,че:

За първото извършено от нея престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК следва да бъде наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,което наказание при условията на член 58а алинея 1 от НК следва да бъде редуцирано с 1/3,като окончателното наказание"Лишаване от свобода"следва да бъде за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА.

За второто извършено от нея престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК следва да бъде наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание при условията на член 58а алинея 1 от НК следва да бъде редуцирано с 1/3,като окончателното наказание"Лишаване от свобода"следва да бъде за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

След като са били наложени на подсъдимата Ц. наказания за двете отделни деяние,на основание член 23 алинея 1 НК,първоинстанционният съд определил общо наказание измежду двете,като е наложил най-тежкото от тях,а именно:"Лишаване от свобода"за срок ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано т влизане на Присъдата в сила.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че:Постановената Присъда от първоинстанционния ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД по отношение на подсъдимата Т.С.Ц. се явява законосъобразна,обоснована и справедлива и като такава,следва да бъде потвърдена по следните съображения :

-За извършените от подсъдимата Ц. престъпления по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК се предвиждат наказания"Лишаване от свобода"от ТРИ до ОСЕМ ГОДИНИ.

Наложените на подсъдимата Ц. наказания са били при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства:за първото престъпление на подсъдимата Ц. е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ/превишаващо предвидения в закона минимум само с ЕДНА ГОДИНА,а за второто престъпление й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ТРИ ГОДИНИ/в рамките на законовия минимум/.;

-С приложението на редукцията-по смисъла на член 58а алинея 1 от НК и за двете престъпления наложените наказания"Лишаване от свобода"на подсъдимата Ц. са под законовия минимум на разпоредбата на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК.;

-След определеното при условията на член 23 алинея 1 от НК общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА"лишаване от свобода",не е била приложена разпоредбата на член 24 от НК-за увеличаване размера на определеното общо най-тежко наказание.;

-Законосъобразно,обосновано и справедливо не е било постановено ефективно изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода".Законосъобразни и обосновани са били направените изводи,че за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК с успех могат да намерят приложение разпоредбите на института на условното осъждане с максималния изпитателен с срок от ПЕТ ГОДИНИ-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимата Т.С.Ц. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна и обоснована,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                                    Р   Е    Ш    И   :

 

           ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 14 от 30.06.2015 година по НДОХ № 57/2015 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД по отношение на подсъдимата Т.С.Ц.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                          

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: