Р Е Ш Е Н И Е

 

     № 11

 

             Варна, 16.01.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Единадесети Ноември,две хиляди и шестнадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: Р. ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар П.П.

           Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВНДОХ № 294 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 50 от 27.04.2016 година по НДОХ № 1405/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимите

Р.Г.М.-роден на *** ***, Ирак,гражданин на Ирак,живущ ***,

Р.М.М.-родена на *** ***,Варненска област,ЕГН **********,

Д.М.М.-роден на *** ***,Варненска област,ЕГН ********** и

Й.В.Б.-роден на *** *** дол,Варненска област,ЕГН **********,

ЗА ВИНОВНИ В ТОВА,че:

 

Подсъдимият Р.Г.М. :

- На 21.01.2014 година  в град Варна,в съучастие като съизвършител с Д.М.М. и Й.В.Б. отвлякъл сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,като деянието е извършено от повече от две лица и на основание член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие,като подбудител, заедно с Р.М.М. подбудил-умишлено склонил Д.М.М. и Й.В.Б.-съизвършители,да отнемат чужди движими вещи:сумата от 4 000,00 евро,сумата от 3911,66 лева,2 броя банкноти с номинал от 100 долара,2 броя банкноти с номинал от 50,00 лева,1 бр. банкнота с номинал от 20,00 евро,1брой банкнота с номинал от 50,00 сирийски лири,1 брой банкнота с номинал от 5,00 турски лири,1 брой мобилен телефон"Самсунг"с поставена СИМ -карта на Виваком, 1 бр. мобилен телефон «Айфон 4» с поставена СИМ-карта на Виваком,на обща стойност 12 976,04 лева от владението на сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,с намерение противозаконно да ги присвоят,като употребили за това сила и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 3 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия М. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от  ДЕВЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 68 алинея 1 от НК е било приведено в изпълнение наказанието,наложено по НДОХ № 952/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град  Свиленград,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално  в Затвор при СТРОГ режим.

 

Подсъдимата Р.М.М. :

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие като подбудител и помагач,подбудила и подпомогнала-чрез осъществяване на контакти,намиране на транспорт,даване на съвети и разяснения на Д.М.М./съизвършител/и Й.В.Б./съизвършител/,към извършване на престъпление-в съучастие с Р.Г.М. /съизвършител/да отвлекат сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,като деянието е извършено от повече от две лица и на основание член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи З и 4 от НК и член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от  ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

 -  На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие като подбудител и помагач с Р.Г.М./подбудител/,подбудила и подпомогнала-чрез осъществяване на контакти,даване на съвети и разяснения Д.М.М./съизвършител/и Й.В.Б./съизвършител/към извършване на престъпление да отнемат чужди движими вещи сумата от 4 000,00 евро,сумата от 3911,66 лева,2 броя банкноти с номинал от 100 долара,2 броя банкноти с номинал от 50,00 лева,1 бр. банкнота с номинал от 20,00 евро,1брой банкнота с номинал от 50,00 сирийски лири,1 брой банкнота с номинал от 5,00 турски лири,1 брой мобилен телефон"Самсунг"с поставена СИМ -карта на Виваком, 1 бр. мобилен телефон «Айфон 4» с поставена СИМ-карта на Виваком,на обща стойност 12 976,04 лева от владението на сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,с намерение противозаконно да ги присвоят,като употребили за това сила и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК и член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимата Р.М.М. било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания,а именно: :"Лишаване от свобода" за срок от  ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.

 

Подсъдимият Д.М.М. :

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие с Р.М.М./подбудител и помагач/и като съизвършител с Р.Г.М. и Й.В.Б. отвлякъл сирийския гражданин А. А. Д. / А.А.D./,като деянието е било извършено от повече от две лица и на основание член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие с Р.Г.М./подбудител/,Р.М.М./подбудител и помагач/ и като съизвършител с Й.В.Б. отнел чужди движими вещи:сумата от 4 000,00 евро,сумата от 3911,66 лева,2 броя банкноти с номинал от 100 долара,2 броя банкноти с номинал от 50,00 лева,1 бр. банкнота с номинал от 20,00 евро,1брой банкнота с номинал от 50,00 сирийски лири,1 брой банкнота с номинал от 5,00 турски лири,1 брой мобилен телефон"Самсунг"с поставена СИМ -карта на Виваком, 1 бр. мобилен телефон «Айфон 4» с поставена СИМ-карта на Виваком,на обща стойност 12 976,04 лева от владението на сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,с намерение противозаконно да ги присвоят,като употребили за това сила и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ  ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия Д.М.М. било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания,а именно:"Лишаване от свобода" за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.

 

Подсъдимият Й.В.Б. :

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие с Р.М.М./подбудител и помагач/и като съизвършител с Р.Г.М. и Д.М.М. отвлякъл сирийския гражданин А. А.  Д. /А.А.D./,като деянието е било извършено от повече от две лица и на основание член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим,

- На 21.01.2014 година в град Варна,в съучастие с Р.Г.М./подбудител/и Р.М.М./подбудител и помагач/ и като съизвършител с Д.М.М. отнел чужди движими вещи:сумата от 4 000,00 евро,сумата от 3911,66 лева,2 броя банкноти с номинал от 100 долара,2 броя банкноти с номинал от 50,00 лева,1 бр. банкнота с номинал от 20,00 евро,1брой банкнота с номинал от 50,00 сирийски лири,1 брой банкнота с номинал от 5,00 турски лири,1 брой мобилен телефон"Самсунг"с поставена СИМ -карта на Виваком, 1 бр. мобилен телефон «Айфон 4» с поставена СИМ-карта на Виваком,на обща стойност 12 976,04 лева от владението на сирийския гражданин А. А. Д. /А.А.D./,с намерение противозаконно да ги присвоят,като употребили за това сила и на основание член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия Й.В.Б. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания,а именно:"Лишаване от свобода" за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.,

Със същата Присъда ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл по веществените доказателства по делото.,

Със същата Присъда са били осъдени подсъдимите:Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. да заплатят   направените по делото разноски в размер от по 530,88  лева всеки един от тях в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-град Варна.,

Със същата Присъда са били осъдени подсъдимите:Р.М.М., Д.М.М. и Й.В.Б. да заплатят направените по делото разноски в размер от по 33.75 лева всеки един от тях по бюджета на съдебната власт по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.,

Със същата Присъда е бил осъден подсъдимия Р.Г.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 789.75 лева  в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият Р.Г.М.,обжалвал я е с две бланкетни въззивни жалби чрез упълномощения си адвокат М.М.-от САК,като неправилна,незаконосъобразна и необоснована,а така също и явно несправедлива,с молба тя да бъде отменена и постановена нова такава,с която да бъде оправдан.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият Й.В.Б.,обжалвал я е с бланкетна въззивна жалба чрез упълномощения си адвокат Е.П.-от САК,както и от служебния му защитник-адвокат Х.Д.,***,като неправилна,незаконосъобразна и необоснована,а така също и явно несправедлива,с молба тя да бъде отменена и постановена нова такава,с която да бъде оправдан.По делото е постъпило и допълнително писмено изложение към въззивната жалба от адвокат Х.Д.,***,като служебен защитник на Й.В.Б.,в което се излагат подробни съображения в подкрепа на оплакванията в бланкетната въззивна жалба.

Недоволни от така постановената Присъда са останали и подсъдимите Р.М.М. и Д.М.М.,обжалвали са я с обща бланкетна въззивна жалба чрез упълномощения си адвокат Д.М.-от САК,като неправилна,незаконосъобразна и необоснована,а така също и явно несправедлива,с молба тя да бъде отменена и постановена нова такава,с която да бъде оправдан.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на подсъдимия и жалбоподател Р.Г.М.-адвокат М.М.-от САК поддържа всички оплаквания във въззивната жалба и излага подробни съображения в тази насока,свързани както със:служебното начало за наличие на процесуални нарушения,правещи незаконосъобразен постановения съдебен акт;недоказаност на обвиненията срещу МАСТАФА като извършител на престъпните деяния.След подробен анализ на събраните по делото доказателства,се поддържат направените искания във въззивната жалба,като се набляга на:отмяна на Присъдата и връщане делото за ново разглеждане поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила или за коригиране на Присъдата с намА.ване размера на наложените наказания,с приложението на член 55 от НК.

Адвокат Д.М.-от САК,като защитник на останалите трима жалбоподатели и подсъдими:Й.В.Б.,Р.М.М. и Д.М.М.,от името и на тримата моли да бъдат уважени подадените въззивни жалби.След подробен анализ на събраните доказателства и приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка по делото;след подробни изложени съображения във връзка с оплакванията за допуснати нарушения на процесуалния и на материалния закон,се поддържат направените искания във въззивните жалби,като се акцентира особено на явната несправедливост на наложените наказания.

В своя лична защита подсъдимият Р.Г.М. заявява,че поддържа казаното от адвоката си;че моли да бъде приведен под домашен арест и че поддържа тезата си,че не е направил престъпления.

В своя лична защита подсъдимият Й.В.Б. заявява,че е съгласен с казаното от адвоката му и че иска съда да го признае за невинен.

 В своя лична защита подсъдимата Р.М.М. заявява,че:е съгласна с тезата на адвоката й;че не е виновна;че не са съгласни с тези Присъди;че има две момичета и трябва да бъде в къщи за да ги гледа.

В своя лична защита подсъдимият Д.М.М. заявява,че поддържа думите на адвоката си и ако е възможно да се върне за ново преразглеждане делото.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА моли да бъдат оставени без уважение въззивните жалби,като неоснователни,а първоинстанционната Присъда,като правилна и законосъобразна,да бъде потвърдена в нейната цялост.

В последната си дума подсъдимият Р.Г.М. изказва уважение към съда и желае процеса да се почне от начало,тъй като не е извършил престъпления.

В последната си дума подсъдимият Й.В.Б. моли да бъде оправдан.

В последната си дума подсъдимата Р.М.М. заявява,че не е виновна и иска да бъде оправдана.

В последната си дума подсъдимият Д.М.М. иска да бъде оправдан и делото да се върне за ново разглеждане.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивните жалби на защитниците на подсъдимите: Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. и в допълнителното писмено изложение към въззивната жалба на служебната защита на подсъдимия Й.В.Б.;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимите:Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. в последната им дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивните жалби на защитите на подсъдимите Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. са били подадени в установения от НПК срок и са  допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимите Р.М.М. и Д.М.М. са сестра и брат и живеят в село Синдел,Варненска област.

Те били съответно леля и чичо на съжителката на подсъдимия Й.В.Б.,*** дол,Варненска област.

Подсъдимият Р.Г.М.  бил гражданин на Ирак.

На 04.11.2011 година той влязъл нелегално през границата на страната от Република Турция в Република България.

Със Споразумение,сключено на 07.11.2011 година по НДОХ № 952/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град Свиленград бил признат за виновен в извършване на  престъпление по член 279 алинея 1 НК,като му било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание член 66 алинея 1 НК било отложено с  ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок,както и"Глоба" в размер на 200,00 лева.

По неустановено време той се запознал с подсъдимата Р.М.М. и заживял с нея на съпружески начала в дома й в село Синдел,Варненска област.Подсъдимата М.,както и други лица го наричали различно-с имената:“Ромео”или“Адама”.

Единствен документ за самоличност на подсъдимия М. била регистрационна карта № 821031371,издадена от Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет с дата на издаване 02.11.2015 година и срок на валидност до 02.02.2016 година.

Този срок  бил продължен впоследствие,но само до 02.05.2016 година,като няма данни на какво основание подсъдимият М. след тази дата би могъл да пребивава в Република България или този факт сочи на намерение тогава да отпътува от страната ни.

Свидетелят А. А.  Д.-роден на *** година бил кюрд по националност и гражданин на Сирия.

През месец Октомври 2013 година напуснал родината си,а през месец ноември 2013 година пристигнал в Република България,след което бил настанен в бежански център в село Пъстрогор,община Свиленград.Месец по-късно отишъл в град София,където също отседнал в бежански център.

Свидетелят искал да отиде да живее в Германия,където бил един от неговите братя.Чрез последния разбрал,че може да се свърже с друго лице, също кюрд по националност,което се занимава с трансфериране на бежанци от Република България в Германия и живее в град Варна.Такъв телефонен контакт бил осъществен и постигната уговорка на  20.01.2014 година свидетелят Д. да пристигне в град Варна,от където  трябвало да бъде транспортиран за Германия при цена на “услугата”- 6000 евро.

Човекът,с когото бил осъществен телефонният контакт,бил подсъдимият Р.Г.М..

В неустановен момент,но преди срещата със свидетеля Д. подсъдимите М. и М. решили по престъпен начин да го ощетят и се облагодетелстват материално.Времето на вземане на това решение,по чия инициатива  е станало това,както и имало ли е предварителна уговорка относно начина на осъществяване на деянието,не са могли да бъдат установени,с оглед застъпените от подсъдимите защитни тези на пълно отричане на вината.

За да осуетят последващо разобличаване,подсъдимите решили при срещата си със свидетеля Д. да се представят с други имена-съответно А. и Р..

На 20.01.2014 година свидетелят Д. пристигнал с автобус в град Варна.На автогарата го посрещнал подсъдимия М.,който се представил с името А. по-късно помогнал на свидетеля да се настани в хотел.Свидетелят добре запомнил името,с което се представил подсъдимият,защото такова било името и на брат му.Подсъдимият бил с друго лице:ШУАН-също кюрд от Ирак,чиято самоличност по делото не е установена.

На  21.01.2014 година свидетелят Д. напуснал хотела,после се разходил из града,а около 17 часа съгласно предварителна уговорка се срещнал с подсъдимия М.,както и с неговата“съпруга”-подсъдимата М.,която също се представила с друго име:Р..

Тримата отишли в Първа инвестиционна банка,от където свидетелят изтеглил левовата равностойност на 2 000,00 евро,които били изпратени от брат му от Истанбул,а след това от офис на"Уестърн Юнион",намиращ се в близост до Община Варна,изтеглил и изпратените му от Германия 4 000,00 евро.

Веднага след изтеглянето на парите подсъдимият М. се обА. по телефона уж за да пита,кога точно свидетелят ще пътува за Германия,като от този момент подсъдимите били неотлъчно със свидетеля Д..

 В изпълнение на предварително взетото решение подсъдимите решили да пристъпят към реализиране на намерението си сумите,получени от Д.,да му бъдат отнети по насилствен начин.Същевременно взели мерки личното им участие да бъде прикрито,чрез привличането на други лица-съвършено неизвестни на свидетеля Д..

В рамките на досъдебното производство на няколко пъти подсъдимият М. е посочил,че е безработен.Подсъдимата М. също е заявила,че е безработна.И двамата подсъдими нито при разследването,нито в съдебно заседание не сочат да имат някакви легални доходи.Въпреки това и защото  знаела,че по-късно ще бъдат отнети и дадени на тях парите на свидетеля Д.,подсъдимата М. *** такси,за да отиде до село Синдел,да вземе оттам брат й:подсъдимия М. *** до посочено от нея място-в близост до Катедралата и Централна поща.Подсъдимият М. пристигнал заедно с друг техен родственик-свидетеля ИВАН КРАСИМИРОВ И.,за когото не са налице доказателства да е знаел за уговорките между подсъдимите,както и да е взел някакво участие при осъществяване на деянията.Подсъдимата заплатила направените курсове на таксито до село Синдел и от селото обратно до град Варна.

Подсъдимата М. се обА.а и на съжителя на своята пламенница-подсъдимия Б.,въпреки че той не притежавал свидетелства за правоуправление и лек автомобил,му казала непременно да намери кола и да отиде до Варна и че ще изкара някой лев.Подсъдимият  М. намерил шофьор:свидетеля К. като му обяснил,че ще изкарат някой лев и той се съгласи да ме закара.Свидетелят К. от своя страна обяснил,че е тръгнал защото подсъдимият Б. му обещал,че ще получи за услугата 50 евро.

Свидетелят В.,след двукратни молби от страна на подсъдимия Б.,услужил с лекия си автомобил-марка“Ситроен Саксо” рег № В 92 56 РМ с две врати.Свидетелят К. и подсъдимият Б. *** часа,като по пътя подсъдимият неколкократно разговарял с жена по мобилния си телефон на“копанарски език”,след което казал на свидетеля К.,че в града следва да отидат до Катедралата,което и сторили по-късно.

След като пристигнали на посоченото от подсъдимата М. място там нямало никой.Подсъдимият Б. отново разговарял с подсъдимата М. по телефона,след което казал на свидетеля К.,че ще дойдат една жена и двама мъже-чужденци.Действително малко по-късно пристигнали подсъдимите М. и М. заедно със свидетеля Д.,след тях дошли с такси подсъдимия М. и свидетеля И..

Подсъдимата М. казала на двамата подсъдими-М. и Б.,че “…другият мъж е сириец и има пари-евро и пари в левия вътрешен джоб на якето му”/ обяснения на Б.-т.1 л.23-гърба д.п./.

При срещата четиримата подсъдими разговаряли помежду си.свидетелят Д. не разбирал казаното,но се притеснил особено предвид идването и поведението на новоопристигналите двама мъже-подсъдимите М. и Б.,които хора му се  видели подозрителни.Не му се харесал начина,по който говореха С А. и Р. ,както и начина,по който го поглеждали.Изплаших се и казах на А.,че не иска да ходи в Германия и иска да се върне в София.Тогава А. му казал,че няма проблем,щом не иска,няма да заминава за Германия и му предложи да се качи в колата,за да го закарат в хотела,в който бил предната вечер./ показания на Д. пред съдия-т.1 л.43 д.п./.

Свидетелят К. седнал на мястото на шофьора.След като седалката била свалена,през предна дясна врата се качил подсъдимият М.,който седнал зад свидетеля К..След него,бутнат от подсъдимия М.,влязъл свидетелят Д.,който седнал в средата на задна седалка.Последен се качил и седнал вдясно от пострадалия подсъдимият Б..

Свидетелят Д. бил силно притеснен и разтревожен от така създалата се ситуация,при което съобразил да вземе единствено възможната мярка-успял скрито от останалите да изпрати съобщение от мобилния си телефон до брат си,като посочил регистрационния номер на автомобила,в който бил накаран да се качи.

Така под измамлив предлог и не по волята на пострадалия Д. влязъл в автомобила и на практика от този момент бил лишен от възможността да се придвижва по свое желание.След като подсъдимия М. го излъгал относно повода за качване в колата той,за по-голяма достоверност,а и за да е налице абсолютна невъзможност за Д. да слезе от лекия автомобил,също се качил и седнал на предната дясна седалка,след което потеглили.Скоро след това звъннал мобилния телефон на подсъдимия М.,който слязъл от колата.След малко отново приближил,разговарял  с другите двама подсъдими,после колата потеглила,а подсъдимият М. се върнал да чака заедно с подсъдимата М..

При отпътуването подсъдимите М. и Б. показвали на свидетеля К.,в каква посока следва да управлява колата и той изпълнявал указанията им. Притеснен,свидетелят Д. многократно казвал:”Стоп…стоп”,”Хотел…хотел”,но никой не реагирал.

След като излезли от чертите на град Варна и по указание на подсъдимите М. и Б. колата продължила в посока град Варна-град Аскаково-село Климентово-село Кичево-КК”Албена”.В близост до местността“Чатал чешма” двамата подсъдими започнали да нанасят удари на свидетеля Д. като викали “Дай парите”/показания на свидетеля К.-том 1 бл.36 д.п./.,при което особено силни удари нанасял подсъдимия Б.,който бил от дясната страна на свидетеля Д..последният веднага разбрал,че правят това,за да отнемат парите му.ИзвА. ги и ги подал,но побоят продължил..В един момент подсъдимият Б. казал на свидетеля К. да навлезе в една отбивка,след което да спре и да излезе от колата.Свидетелят вече разбрал какво се случва,бил много уплашен и се подчинил веднага.Спрял автомобила,застанал пред него и малко по-късно видял как пострадалият Д. бил изхвърлен от колата.Докато траел побоят подсъдимите М. и Б. претърсили свидетеля Д. и взели двата му мобилни телефона-“Айфон 4” и “Самсунг".След като изоставили пострадалия на абсолютно безлюдно място,двамата подсъдими казали на свидетеля К. ,че трябва да се върнат в град Варна,защото:" …имат уговорка да се срещнат с мъжа на Р.”/т.1 л.36-гърба д.п./.Докато пътували,подсъдимият М. разговарял  по телефона на гръцки език с подсъдимата М..В един момент двамата подсъдими първо се опитали да счупят отнетите от Д. мобилни телефони,после ги изхвърлили:единия-преди бенззиностанцията на“Лукойл”,а другия-малко преди село Кичево.

Когато пристигнали в град Варна подсъдимите М. и Б. отишли на предварително уговореното място,където ги чакал подсъдимия М.,на когото дали веднага парите,отнети от свидетеля Д..

От тези пари подсъдимият М. отделил валута-евро и ги дал на всеки един от тях-на подсъдимия М.-300 евро,а на подсъдимия Б.,който упражнил по-интензивно насилие по отношение на пострадалия Д.-500 евро.От отнетите от пострадалия пари и свидетеля К.,но чрез подсъдимия Б. получил обещаните 50 евро.Отначало на срещата не присъствала подсъдимата М.,защото се видяла случайно със своя приятелка,но почти незабавно се върнала и била там до момента,когато тя и подсъдимите М. и М. отново наели такси и се прибрали в село Синдел,а свидетелят К. и подсъдимият Б. *** дол.

Когато се прибрали,подсъдимият М. отишъл в необитаваната постройка,намираща се в близост до дома им и скрил под дъските на пода отнетите от пострадалия Д. пари.

След като бил пребит и изоставен,пострадалият Д.- успял да се ориентира и да излезе на шосето.Малко по-късно оттам преминал с лекия си автомобил свидетеля Ж.,който бил заедно със свои близки.В един момент видял пострадалия,който:” Имаше някакви травми по лицето.Той беше набит и изглеждаше леко замаян….имаше сцепена устна и едното му око беше леко надуто “/ показания в с.з./.Свидетелят Ж. незабавно позвънил на тел.112,малко по-късно и след обаждане,получено около 21,50 часа на място пристигнал автопатрул № 453 –служителите на полицията З.С. и свидетелят С..

Свидетелят С. веднага забелязал,че чуждият гражданин бил “…с видими следи от наранявания.Имаше следи от кръв и по дрехите беше с кал.”Служителят на полицията провел разговор със свидетеля Д. на турски език,при което последният накратко му разказал фактите относно уговорката с лице да го“прекара”през граница и да замине за Германия.Цената за тази“услуга”,изтеглянето на парите,възникналите у пострадалия съмнения и начина,по който е бил накаран да влезе в колата,упражненото насилие,отнемането на парите.Споменал,че въпросният арабин,който обещал трансфериране  бил женен в България,както и че арабинът и тази жена били заедно.При това пострадалият споменал,че в един момент успял да информира свой близък с SMS,както и че бил притеснен от ставащото и не се е качил доброволно в лекия автомобил./ показания на свидетеля в с.з./.

Разговорът бил проведен на турски език,който пострадалият не владеел перфектно,но въпреки това смисълът на разказаното от него бил напълно ясен,като изложеното било и достатъчно подробно,за да се събере начална информация относно основни факти на случилото се.

В докладна записка ст.полицай З.С.-ООР отразил,че  предвид нанесените телесни повреди в РУП-Аскаково пострадалият Д. бил прегледан от д-р В.-дежурен лекар при ЦСМП-Аскаково,а впоследствие бил транспортиран за по-обстоен преглед до МБАЛ”Света Анна” град Варна .

В края на 2013 година в РУ-град Аксаково постъпил сигнал за извършен грабеж на чужденец в района на местността“Чатал чешма”,като въпреки проведените мероприятия извършителите на деянието не били разкрити.

На 21.01.2014 година постъпил  втори сигнал,касаещ грабеж на друг чужд гражданин-пострадалия Д. в района на същата местност.

Незабавно започнала активна оперативна дейност за установяване на извършителите под ръководството на служители в група “Грабежи” отдел “Криминална полиция” към ОД МВР-Варна.

Няколко часа след случилото се свидетелят Ш.-Началник група “Криминална полиция”-РУ-Аскаково,провел на английски език беседа с пострадалия Д..Било видно,че последният е “…понесъл зверски удари и по лицето и по главата…”/показания на свидетеля Ш. в с.з./,но въпреки това изключително прецизно разказал подробности за случилото се,като при това дал и добро описание на извършителите,особено-на лицата “А.” и “Р.”.

След като пострадалият Д. обяснил,че е изпратил регистрационния № на автомобила на свой близък,бил установен собственикът на колата,а оттам и лицето,което шофирало до град Варна-свидетелят И. К..който пък посочил,кой е бил вторият пътник-подсъдимият Б..Чрез последния била направена и връзката с роднините на съжителката му-подсъдимата М. и подсъдимия М., както и със съжителя на М.-подсъдимия М..

Свидетелят С.-разузнавач в РУ-Аскаково провел оперативна  беседа с подсъдимия М..Той не обяснил да е извършено престъпно деяние и е посочил друга причина за установения със свидетеля Д. контакт.Беседата била проведена на български език,защото подсъдимият М.  ”…той посочи,той изрично посочи,че разбира български език и не желае преводач…”/ показания на свидетеля в с.з./.

Свидетелят Д.-мл.разузнавач в РУ-Аскаково съпроводил подсъдимата М.,която отвела него и негови колеги в дома си.Там от стопанска постройка били извадени отнетите от свидетеля Д. пари и предадени на служителите на МВР.Подсъдимата М. не признала извършване на престъпление.Тя обяснила наличието на първоначални контакти с пострадалия,както и че по молба на подсъдимия М. е извикала своите роднини-подсъдимите М. и Б.,без да знае повода за това.Те заедно с чуждия гражданин заминали,след което се върнали без него .

За предаването на парите бил оформен протокол,в който подсъдимата М.  саморъчно написала:”Описаните пари ги донесе мъжът ми РОМЕО/подсъдимият М./,като ми каза,че са взети от момче от арабски произход,с когото бяхме във Варна предния ден”.

Свидетелят В.-мл.разузнавач в група“Грабежи”към ОД МВР-Варна провел оперативна беседа с И. К..Последният подробно обяснил защо и с кого е заминал за град Варна,срещата там с други лица,кой се е качил в лекия автомобил и къде е седнал,нанесения на чужденеца побой от М. и Б. и вземането от тях на парите му,връщането в град Варна,предаването на отнетата сума на другия чужд гражданин,като и че лично е получил сума в размер на 50 евро.Изрично заявил, че поводът пострадалият да се качи в колата бил,че“ тръгват за хотел “.

Същевременно К. отрекъл да е взел участие в извършването на престъпно деяние/ показания на свидетеля В.  в с.з./.

Свидетелят П.-разузнавач в група“Грабежи”към  ОД МВР-Варна  лично посетила посочените от пострадалия Д. офиси на Първа инвестиционна банка и“Уестърн Юнион”,откъдето той обяснил,че е теглил пари,при което било установено,че са налични и записи от охранителните камери.

На 22.01.2014 година с протокол  бил  предаден и запис от камерите, заснемащи пред и  в офиса на“Уестърн Юнион”.

След това свидетелката провела оперативна беседа с подсъдимия Б.,който не само признал личното си участие при извършване на деянията,но и обяснил извършените и от подсъдимия М. престъпни действия.При това бил установен и факта,че подсъдимата М. ***,като обяснила,че ще получи пари,а вече при срещата уточнила,че сириецът имал пари,които може да му бъдат взети.Посочил,че впоследствие предали отнетите от пострадалия Д. пари на подсъдимия М.,който пък дал на него и К. суми в евро.

С протокол подсъдимият Б. предал получената от подсъдимия М. банкнота  с номинал 500 евро,при което написал собственоръчно: ”Това е част от сумата,която взех от сириеца”.

След като извършителите били установени и в рамките на образуваното досъдебно производство на 23.01.2014 година в РУ-Аскаково били проведени разпознавания от  Д."на живо “,при което той: 

-Разпознал подсъдимия .М. като заявил,че е:”…брата на Р.. Сигурен съм сто на сто.Познах го веднага по лицето и фигурата”/ т.1 л.102 д.п./.,

-Разпознал подсъдимия М. като обяснил,че:"Номер 1 е А..Той е иракски кюрд..Абсолютно съм сигурен.Познах го веднага по цялата фигура и лицето.”/ т.1 л.105 д.п./.,

-Не разпознал И. К. като казал,че:”…номер 3 ми наподобява на човека,който стоеше отляво на мен в колата,но не съм сигурен дали е той.Само ми наподобява.Нито един от тях не е шофьора на колата.”/ т.1  л.108 д.п./

-разпознал подсъдимата М.,като казал,че:“…номер 4 е Р., разпознах я веднага по лицето,фигурата,по косата,по всичко.”/ т.1 л.111 д.п./.

На 23.01.2014 година бил проведен следствен експеримент с участието на подсъдимия Б.,при който бил уточнен маршрута ,по който се движел лекия автомобил,както и мястото,където били изхвърлени мобилните телефони,отнети от свидетеля Д..Намерен бил и иззет  дисплей от мобилен апарат  с номер,описан в протокола/т.1 л.114-115 и препис-  т.1 л.116-117 д.п. /.

От СМЕ е било установено,че  на пострадалия Д. са били причинени следните травматични увреждания:контузия на главата,контузия на носа, разкъсно-контузна рана на лигавицата на горната устна,травматични отоци, кръвонасядания и ожулвания в гореописаните области,които са в резултат на множество удари с или върху тъпи твърди предмети,отговарят да бъдат получени в указаното време и начин,респективно са причинени от нанесени удари с ръце и юмруци в указаните области.

Обусловили са временно разстройство на здравето,неопасно за живота,ако не настъпят усложнения..

От СМЕ е било установено,че кръвногруповата принадлежност на Д. е  А/бета/ Rh +.

От СМЕ на ВД е било установено,че по представените проби от петна от засъхнала червена течност се установило наличие на кръв с човешки произход и бета аглутинини,които се съдържат в кръвта на лица от кръвна група А/бета/и заедно с алфа аглутинини- в кръвна група О/алфа,бета/.Посочено е било,че иззетите влакна от съответните части на задната седалка на лекия автомобил са човешки косми-2 броя отпаднали,1 брой отскубнат,7 броя дъгообразно и вълообразно извити кестеняви и тъмнокестеняви отпаднали човешки косми от глава със съответните дължини.

От оценителната експертиза е било установено,че пазарната оценка на отнетите от Д. пари-български и чуждестранни валути,както  и 2 броя мобилни телефони възлиза на 12 976,04 лева.

Равностойността на върнатите банкноти е в размер на 8 404,82 лева.

От съдебно-техническата експертиза е било установено,че  представените за изследване банкноти с описани номинали,емисии и серийни номера са истински банкноти,образец на Европейския съюз,Република България и Република Турция.

На 05.02.1014 година от управителя на Първа инвестиционна банка били получени и приложени към делото запис от камери от съответния офис.

От така записаните кадри,направени от охранителните камери на Първа инвестиционна банка и“Уестърн Юнион”в офисите,където пострадалият Д. е изтеглил пари,били направени фотоалбуми,от които ясно е видно кои лица са присъствали,както и поредицата от извършени от тях действия /т.1 л.153 -168 д.п./.

По делото са приложени разпечатки от проведени по мобилните телефонни разговори,както и схема на комуникациите между четирите СИМ-карти.

След приключване на разследването и с постановление на ВОП от 10.12.2014 година  е било частично прекратено наказателното производство по отношение на И. К.,поради недоказаност на обвинението за извършено престъпление по член 198 алинея 1 във връзка с член 20 алинея 2 от НК.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства: се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства,а именно:показанията на свидетелите:Ж.,С.,В.,К.,И.,В., П.,Д.,С. и Ш.;частичните самопризнания на подсъдимия Б.;протокол за оглед на местопроизшествие;протоколи за доброволно предаване;протокол за извършен следствен експеримент;фотоалбуми;разпечатки и схеми за проведени разговори по мобилни телефони;разпознавания;медицински документи;документи за статут на бежанец;документи Д”МОС”;протокол за оглед на ВД;СМЕ;СМЕ на ВД;оценителна експертиза;техническа експертиза;справки за съдимост и други.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със всички събрани по делото доказателства.

В мотивите на обжалваната Присъда ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подробно и обстоятелствено е проследил в хронологичен ред фактите и обстоятелствата/и съответно-събраните в тази насока доказателства/,а именно:

-Моментът на запознаването на подсъдимия Р.Г.М. със сирийският гражданин А. А. Д. и поводът за това запознанство:След телефонен разговор и направени уговорки Д. пристигнал от град София в град Варна и срещу уговорена сума от 6 000,00 евро последният да бъде транспортиран в Германия от подсъдимия М..

-Липсата както на обективна възможност,така и субективни намерения у подсъдимия М. да организира и осъществи транспортирането на Д. на Германия.,

-Уговорките между подсъдимите М. и М. да се облагодетелствуват по престъпен начин,вземайки парите на Д.,но без да сторят нищо за транспортирането му до Германия.,

-Настаняването на Д. в хотел в град Варна от подсъдимия М..,

-Запознанството на Д. с подсъдимата            М.,която му била представена от подсъдимия М.,като негова съпруга.И двамата подсъдими обаче не се представили с истинските си имена,а с имената:А. и Р..,

-Изтеглянето от Д. на левовата равностойност на 2 000,00 евро от клон на Първа инвестиционна банка в град Варна,а след това от офис на"Уестърн Юнион"в град Варна и на сумата от 4 000,00 лева,изпратени му от брата на Д. от Истанбул,като и двете тегления са били направени в присъствието на подсъдимите М. и М..,

-Включването след това в престъпната схема и на подсъдимите:М. и Б. от подсъдимите:М. и М..Последните двама организирали последващите действия,разпределили ролите между четиримата подсъдими,като решили лично те двамата да не вземат участие при отнемането на парите от Д.,а това да го сторят на подсъдимите:М. и Б..,

-Срещата между четиримата подсъдими и Д.,при която среща последният се притеснил от поведението на подсъдимите и поискал да бъде върнат в хотела,като им казал,не иска да ходи в Германия.,

-Качването  на Д. в лекия автомобил,управляван от свидетеля К.,на свидетеля Д. насила от подсъдимите,като М. и Б. седнали на задната седалка от двете страни на Д..,

-Вместо до хотела в град Варна,лекият автомобил напуснал чертите на града в тъмната част на денонощието и потеглил по път в посока:град Варна-град Аксаково-село Климентово,село Кичево и КК"Албена".,

-Спирането на автомобила в местността"Чатал чешма",където подсъдимите М. и Б. нанесли жесток побой над свидетеля ДИДАЛ,отнели му парите и вещи,а след това го извА.и от автомобила и го оставили на безлюдно място.,

-Връщането с лекия автомобил на свидетеля К. на подсъдимите М. и Б. ***;срещата им с подсъдимия М. на предварително уговорено място.Предаването на отнетите пари от свидетеля Д. на подсъдимия М. и от които пари последният дал на подсъдимия М. 300 евро,на подсъдимия Б.-500 евро,а на свидетеля К.-50 евро.,

-След прибирането в село Синдел,подсъдимият М. скрил отнетите от Д. пари под дъските на пода на необитавана постройка до дома им и които пари,след разкриване на престъпната деятелност на подсъдимите,подсъдимата М. посочила на полицейски служители от РУ-Аксаково.,

-Междувременно,след нанесения му побой и отнетите парични средства,пострадалият Д. излязъл на шосето,където бил видян от свидетеля Ж.,управлявал лекия си автомобил.последвало обаждане от свидетеля Ж. на телефон 112;около 21,50 часа на същия ден пристигането на полицейски автопатрул.,

-Отвеждането на Д. в РУП-град Аксаково,преглеждането му от дежурния лекар доктор В.,а след това транспортирането му за по-обстоен преглед в МБАЛ"Света Анна"в град Варна.,

-Установяване на престъпните деяния и постепенното и последователно разкриване на извършителите след като свидетелят Д. описал подробно представилите му се като семейство подсъдими:М. и М. като А. и Р.;обясненията му,че е изпратил регистрационния номер на колата,в която бил качен насила,на брат си.след това била установена самоличността на лекия автомобил-свидетелят И. К..Последният посочил подсъдимият Б.,а след това била разкрита самоличността на останалите подсъдими.,

-Записите на камерите пред и в офиса на"Уестърн Юнион"и Първа инвестиционна банка.,

-При проведена оперативна беседа подсъдимият Б. признал личното си участие при извършване на деянията и предал банкнота от 500 евро с протокол,като последният саморъчно е написал:"Това е част от сумата,която взех от сириеца". ,

-Последващото разпознаване от свидетеля Д. на: подсъдимите:М./като брат на Р./,М./обяснявайки,че това било лицето А./,Р./като жената Р./.,

-Проведения следствен експеримент на 23.01.2014 година/с участието на подсъдимия Б./при който бил уточнен маршрута,по който се движел лекия автомобил,управляван от свидетеля К.,както и мястото,където били изхвърлени отнетите от Д. мобилни телефони,като бил намерен и иззет дисплей на единия мобилен апарат.,

-Разпечатки от проведени по мобилните телефони разговори,както и схема на комуникациите между четирите СИМ-карти и други.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си на 21.01.2014 година в град Варна четиримата подсъдими са осъществили от обективна и субективна страна престъпните състави на текстове от НК както следва :

Подсъдимият Р.Г.М.-на член 142 алинея.2 точка 2, във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,както и на член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 3 от НК.,

Подсъдимата Р.М.М.-на член 142 алинея.2 точка 2, във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК,както и на член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК.,

Подсъдимият Д.М.М.-на член 142 алинея.2 точка 2, във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,както и на член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.,

Подсъдимият Й.В.Б.-на член 142 алинея.2 точка 2, във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,както и на член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.

И четиримата подсъдими са извършили престъпленията при условията на член 11 алинея 2 от НК,тъй като са съзнавали общественоопасния характер на деянията си,предвиждали са техните общественоопасни последици и са искали настъпването им.

В тази насока първоинстанционният съд  законосъобразно и обосновано се е позовал и на съдебната практика на ВКС на РБ:Решение № 267/03.07.2013 година по н.д.№ 828/2013 година на първо н.о.;Решение № 311/17.06.2011 година по н.д.№ 1598/2011 година на трето н.о.;Решение № 14/17.02.2009 година по н.д.№ 630/2008 година на трето н.о.;Решение № 429/30.10.2012 година по н.д.№ 1484/2012 година на трето н.о.;Решение  № 358/17.03.2014 година по н.д.№ 1168/2013 година на трето н.о.,Решение № 282/09.05.1983 година по н.д.№ 283/1983 година;Решение № 232 /29.06.2011 година по н.д.№ 1334/2011 година на първо н.о.;Решение № 216/22.07.2013 година по н.д.№ 657/2013 година на второ н.о.;Решение № 543/12.01.2011 година по н.д.№ 2485/2011 година на първо н.о.,както и Тълкувателно решение № 2/16.07.2009 година на ВКС по тълк.д.№ 2/2009 година на ОСНК.

Същевмеренно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че твърденията на подсъдимите и защитниците им,че не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин упражненото насилие по отношение на Д. при качването в лекия автомобил,управляван от свидетеля от страна на подсъдимите:М.,М. и Б.,а от там:че не е бил осъществен от обективна и субективна страна престъпния състав на член 142 от НК се явяват само като защитна теза,но че тази защитна теза е опровергана по един категоричен и безсъмнен начин и не я кредитира.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също така прави и изводите си,че твърденията на подсъдимите и защитниците им относно обстоятелствата,че не са събрани категорични и убедителни доказателства за извършен грабеж от тях  с пострадал свидетелят Д. също са само защитна теза,но че и тази защитна теза е оборена по безсъмнен и категоричен начин след пълния и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства,обсъдени по-горе и не я кредитира.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимите за извършените от тях престъпления ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел:

-Много високата степен на обществена опасност при създадена от подсъдимите М. и М. много добра организация за осъществяване на намеренията си да отнемат паричните средства от свидетеля Д..Взели са били изключително адекватни мерки за прикриване на престъпните деяния,,при които шансът  извършителите на престъпленията да бъдат установени е бил нищожен.Единствено съобразителността,проявена от пострадалия Д.: да изпрати скрито информация за номера на лекия автомобил на свой близък,е станала причина проведените оперативно-издирвателни действия да бъдат приключени в сравнително кратък срок и успешни такива.

-Организатори на престъпната деятелност са били подсъдимите М. и М.,като предвид застъпените от тях тези,не е могло да бъде установено,кой от тях е бил по-активен при планиране поетапните стъпки по осъществяване на деянията.

-По безсъмнен и категоричен начин е било установено,че  подсъдимите Б. и М. са били практически основните изпълнители,пряко ръководени и контролирани от подсъдимите:М. и М.,които неслучайно са получили и крупната по размер парична облага.,

-Отчетено е било упражненото насилие от страна на подсъдимите Б. и М. като брутално и много интензивно:служителите на полицията са заявили,че на пострадалия Д. е бил нанесен“зверски побой”,като подсъдимият Б. е нанесъл значително повече на брой и по-тежки удари,като поведението му е било особено брутално.,

-Чистото съдебно минало е било като смекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимите:М.,М. и Б. обстоятелство,а за последния-и частичните му самопризнания ,касаещи престъплението по чл.198 НК.,

-Като смекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимите М. и  М. е било отчетено обстоятелството,имат родено от съжителството им малолетно дете,както и че подсъдимият Б. има две деца,за които полага грижи и им е наложил наказания както следва :

 

На подсъдимия Р.Г.М. :

- За престъплението по член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- За престъплението по член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 3 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия М. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания,а именно : "Лишаване от свобода"за срок от  ДЕВЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.,

 

На подсъдимата Р.М.М. :

- За престъплението по член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- За престъплението по член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинеи 3 и 4 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия М. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от  ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.,

 

На подсъдимия Д.М.М. :

- За престъплението по член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 54 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- За престъплението по член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ТРИ  ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия Д.М.М. било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания,а именно:"Лишаване от свобода" за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.,

 

На подсъдимия Й.В.Б. :

- За престъплението по член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим,

- За престъплението по член 198 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК : "Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно първоначално в Затвор при СТРОГ режим.,

- На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия Й.В.Б. е било наложено да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания,а именно:"Лишаване от свобода" за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно при първоначално при  в Затвор при СТРОГ режим.

Наложените от първоинстанционния съд наказания"Лишаване от свобода"за извършените от четиримата подсъдими престъпления както по член 142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК;така и по член 198 алинея 1 от НК по размери са били много под средните размери и много близо до минимумите,предвидени в тях:По член142 алинея 2 точка 2 във връзка с алинея 1 от НК наказанието"Лишаване от свобода"е в параметри от СЕДЕМ до ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ;а по член198 алинея 1 от НК наказанието"Лишаване от свобода"е в параметри от ТРИ до десет ГОДИНИ.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените по вид и размер наказания на подсъдимите : Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. за извършените от тях отделни престъпления;след приложение на член 23 алинея 1 от НК и неприложение на член 24 от НК за нито един от тях;с оглед личността им;тяхното поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК,както и че няма основание както за намА.ване размерът на наказанията;така и за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК никой от четиримата подсъдими.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивните жалби на защитниците на подсъдимите: Р.Г.М.,Р.М.М.,Д.М.М. и Й.В.Б. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 50/27.04.2016 година по НДОХ № 1405/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:

Р.Г.М.-роден на *** ***, Ирак,гражданин на Ирак,живущ ***,

Р.М.М.-родена на *** ***,Варненска област,ЕГН **********,

Д.М.М.-роден на *** ***,Варненска област,ЕГН ********** и

Й.В.Б.-роден на *** *** дол,Варненска област,ЕГН **********,

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                       

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: