Р Е Ш Е Н И Е

 

   296

05.12.2017 година, Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ:Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

секретар П.П.

прокурора Искра А.ова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №297 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по въззивен протест от Варненски окръжен прокурор и жалба от Н.Й.Р., чрез защитника му адв.Й.Ч., частен обвинител и гр. ищец по нохд № 1748/17г. на Варненския окръжен съд, против присъдата на  същия съд от 20.06.2017г. , с която подсъдимите Й.А.В. и Д.К.Д. са  признати за невиновни и са оправдани  по обвиненията им  по чл.142 ал.2 т.2 и 7 вр.ал.1 НК и по чл.213а ал.3 т.2 вр.ал.2 т.2, т. 3 пр.1, и т.4 пр.2 вр.ал.1 НК. и е отхвърлен предявеният граждански иск за причинени неимуществени вреди в размер на 6500лв. Произнесъл се е  по веществените доказателства и по направените разноски.

В протеста се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на атакуваната присъда. В допълнението към протеста се излагат подробни съображения като се твърди, че съдът е тълкувал превратно гласните доказателства като необосновано е кредитирал единствено обясненията на подсъдимите. Не са обсъдени част от доказателствата. Предлага да се отмени присъдата като подсъдимите бъдат признати за виновни по възведените обвинения и им се наложат наказания, каквито са поискани в пледоарията по същество.

В жалбата на частния обвинител и гр. ищец се изразява становище за необоснованост и превратно тълкуване на доказателствата.  Прави се искане за отмяна на същата  и признаване на подсъдимите за виновни по възведените им обвинения, както и уважаване на предявения граждански иск.

В с.з. Апелативният прокурор поддържа подадения протест, като акцентира върху липсата на какъвто и да е било коментар в мотивите върху част от доказателствата  и най-вече разпечатките от мобилните оператори. Изразява становище за основателност на жалбата на частния обвинител и предлага присъдата на ВОС да бъде отменена изцяло.

Протестът и жалбата са подадени  в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 20.06.17г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимите Й.А.В. и Д.К.Д. за невиновни в това, че 1. на 16.06.2013г., в гр.Варна,  да са отвлекли  Н.Й.Р., като деянието е извършено от повече от две лица и с користна цел като ги е оправдал по обвинението им по чл.142 ал.2 т.2 и т.7 вр.ал.1 НК; 2. По същото време и място, с цел да принудят Н.Й.Р. да се разпореди със свои вещи и пари, всичко на стойност 12 863.40лв.да са го заплашили с насилие, като деянието да е извършено от повече от две лица, придружено с причиняване на лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, придружено с отнемане на имущество, като с деянието да са причинени значителни имуществени вреди в размер на 12 863,40лв. като ги е оправдал по обвинението им по чл.213а ал.3 т.2 вр.ал.2 т.2, т.3 пр.1 и т.4 пр.2 вр.ал.1 НК

Отхвърлил е предявеният от Н.Й.Р. граждански иск за причинени имуществени вреди в размер на 6500лв. като неоснователен и недоказан. Произнесъл се е по веществените доказателства и направените разноски.

За да стигне до този резултат окръжният съд, е приел за установено следното:

На 16.06.13г.постр. Н.Р. имал рожден ден и заедно със своя познат свид. А. Г. и неговата приятелка свид. Р.С.отишли да се почерпят в заведението „Балканска скара“ на крайбрежната алея, стопанисвано от свид. П.Г., с когото Р. също се познавал. Постр.Р. оставил колата си пред дома на свид. Г. и тримата се придвижили с такси до заведението. Същия носел със себе си регистрирано оръжие пистолет „Аркус“. Около 22.00ч. компанията била настанена на запазената от тях маса от свид. Пл.Г., като масата била разположена непосредствено до бара, обслужван от свид. А.С..

В заведението, през няколко маси се намирал и подс. Д., който забелязал влизането на компанията на постр. Р.. Подс. Д. /според неговите обяснения/ не можел да се снабди с документ за правоуправление, тъй като нямал завършено основно образование и бил съобщил сред познатите си, че предлага 5000лв. на този, който реши проблема му. В тази връзка дал на свой познат „М.“ две снимки и копие от личната си карта, като заявил, че няма да даде парите докато не си вземе книжката от КАТ. Разбрал от този „М.“ че лицето, което трябвало да свърши работата било Н.Р., когото не познавал. Видял само снимката му в профила му във Фейсбук. Междувременно „М.“ заминал за Испания и поръчката така и не била изпълнена.

Междувременно малко след като компанията на постр.Р. заела масата си, там се появила и подс. В.. Според обясненията на подс. В. тя се запознала с постр.Р. по повод уреждане свидетелства за правоуправление. Двамата уговорили уреждане на книжки на трима човека, всеки от които бил платил за това 3000лв. Така подс. В. била предала сумата от 9000лв. на постр. Р., но последния не изпълнил ангажимента си и не върнал парите. Подс. В. търсила многократно Р., но последният се криел. Въпросната вечер го видяла в заведението и това бил повода да отиде на неговата маса. Двамата започнали да разговарят оживено, като останалите на масата не разбрали за какво става реч поради силната музика и шум в заведението. В един момент, когато музиката била спряла, подс. Д. дочул думата“фалшификат“ или „фалшиви“, която породила асоциация и той си спомнил защо физиономията на постр.Р. му била позната. Седнал на пейка зад гърба му и го шляпнал по врата за да се обърне, действие възприето и от свид. Ат.Г. и С.. Подс. Д. попитал Р. „Ти мен познаваш ли ме?“ на което Р. отвърнал, че не го познава. Възникналото пререкание било възприето от хора от персонала на заведението. Подс. В. поискала от подс. Д., когото твърди, че не е познавала до този момент, да й остави постр.Р., тъй като имали важен разговор, но подс. Д. й казал да не се прави на интересна. Тримата – постр.Р. и двамата подсъдими излезли пред заведението. Подс. Д. казал на Р. да се качва в такси и да се оправя с госпожицата/подс. В./ като след час се върне обратно и му донесе документите. В това време свид. П.Г. виждайки действията им излязъл също пред заведението, но като не видял нищо обезпокоително се върнал обратно.

По нататък според мотивите на съда подс. В. и постр.Р. се качили в такси, като В. седнала до шофьора, а Р. – зад него. Подс. Д. от своя страна след като поговорил със свои познати на алеята се върнал на масата си, влизайки от втория /заден/ вход, като връщането му било видяно от свид. Е. Й..

Пътувайки с таксито, постр.Р. се обадил на свой приятел – свид. Н. Г. и го помолил да се видят. Междувременно свид. Ат. Г. позвънил на Р. и го питал какво става като Р. му отвърнал да не се тревожи, че няма проблем и да го изчакат в заведението. Таксито пристигнало пред дома на свид. Г., намиращ се в кв.“Трошево“, последният слязъл пред входа. Видял таксито и стоящата на предната седалка жена. Постр.Р. му казал, че има да връща пари на една дама и му поискал 6-7000лв. в заем. Тъй като сумата била голяма свид. Г. казал че не може да му даде и го посъветвал „да си спъне“, да заложи златата или колата си. Не възприел Р. да е притеснен или да има някакви белези от насилие по него. След като не получил искания заем постр.Р. и подс. В. отишли с таксито до дома на свид. Ат.Г., на ул.“Ел.Пелин“, където бил паркиран автомобила на Р.. Р. си взел личните вещи и предал ключовете от колата на подс. В., заедно с документите на автомобила, златния си синджир, часовника си и сумата от 170лв. и се върнал обратно в заведението. Отсъствал между 40мин. и час, върнал се сам и завръщането му било възприето от свид. А.С. и Пл.Г.. Свид. Пл.Г. го попитал със знак с ръка дали всичко е наред, на което Р. отвърнал с вдигнат палец, че всичко е наред.На въпроса на свид. Ат.Г. отговорил, че е станала някаква голяма грешка, получило се объркване. Свид. С. възприела драскотина по лицето на постр.Р.. Малко след това Р. отишъл на масата на подс. Д. и провел няколкоминутен разговор. След това тримата – Р. С. и Г. си тръгнали с такси като оставили най-напред С. пред дома й. Р. слязъл на „Макдрайв“. Свид.Г. прибирайки се видял, че колата на Р. я няма, звъннал му да му каже, но Р. му отговорил, че знае и че той си я е прибрал.

Междувременно подс. В. откарала автомобила на Р. н района на Архиологическия музей и го прибрала в охраняемия паркинг като по пътя позвънила на своя приятелка, свид. А.Т., да дойде и да я прибере от там. Останалите вещи отнесла в дома си, където били намерени на следващия ден.

Подс. Д. останал в заведението и си тръгнал след полунощ.

Свид. Р., от своя страна започнал да звъни на свои познати, от които е установен само свид. И.Т.като обяснявал, че са го нападнали в заведение и искал съвет как да постъпи. Свид. Т.му казал да се обърне към ІІ РПУ, което и Р. сторил в 02,40ч. на 17.06.13г. След подадена жалба от негова страна, на 17.06.13г. автомобила му е бил открит на паркинг в двора на Археологическия музей. В багажника са били открити три бр. преснети лични карти на различни лица. При претърсване в дома на подс. В. м-ст „Пчелина“ са намерени документите на автомобила на постр.Р., златните му накити, часовника и сумата от 170лв.

От назначената СМЕ по отношение уврежданията по тялото на постр.Р. са установени линейни ожулвания в областта на лявата буза и предно-страничната повърхност на шията в ляво, контузия на носа с фрактуриране на хрущяла, кръвонасядане и оток по ръба на носа. Вещото лице е уточнило, че уврежданията в областта на носа са в резултат на един удар.

Според обв акт и показанията на постр.Р., събитията са се развили по различен начин като в заведението „Балканска скара“, след като подс. Д. ударил по врата постр.Р. му нанесъл удар с глава в областта на носа и започнал да му крещи „Ти мен познаваш ли ме, знаеш ли кой съм“ . Масата на Р. била обградена от 6-7 въоръжени лица като подс. Д. заставил Р. да стане и излезе с него навън като с тях излязла и подс. В.. Отвън, докато бил обграден от останалите мъже, подс. Д. с върха на държан от него нож му нанесъл порезни рани по лявата буза и предната странична част на шията в ляво. Непосредствено след това го качили в черен автомобил „БМВ“. Като го настанили на задната седалка заобиколен от мъже с ножове. Автомобила се управлявал от подс.Д., а на предната седалка до него била подс. В.. Тогава подс.Д. казал „Аз съм М. и съм те поръчал да те намерят и плащам по 2000лв. на човек. Хубаво, че аз те намерих иначе щяха да те убият на място“ Към Р. били предявени претенции от подс. В. първоначално за 7000лв., след това сумата се вдигнала на 10 000лв. глоба заради невръщането на заема. Тогава се отправили към дома на свид. Н. Г. за да поиска постр. Р. пари в заем. След като не успял на вземе заема, подсъдимите поискали от него да им предаде автомобила си, което и той сторил притеснен от поведението им преди това. Тогава предал и поисканите златни предмети, часовник и сумата от 170лв. Според Р. през цялото време в краката му били опрени ножовете на обкръжаващите го мъже. След като предал ключовете, подс. В. се качила в автомобила и заминала в неизвестна посока, а подс. Д., постр.Р. и двамата неустановени мъже се върнали в заведението. Действията след това се развили така както е възприето и в мотивите на съда.

Преценявайки събраните по делото доказателства съдът е възприел изцяло тезата на подсъдимите, че постр. Р. сам и доброволно е предал автомобила си и останалите вещи като залог, че ще върне заема към подс. В..

Обсъдил е многобройните показания давани от постр.Р. в различни периоди от време като е приел, че всеки път те се допълват от нови и нови обстоятелства в зависимост от събрания доказателствен материал към този момент.

Съдът, въпреки обема на изложените мотиви е оставил без всякакъв коментар една значителна част от събраните доказателства и доказателствени средства.

Обясненията на подсъдимите по начало представляват и доказателствено средство, но те трябва да бъдат ценени в контекста и на останалите събрани доказателства като не се забравя и че могат да излагат защитни тези. Те следва да бъдат преценявани много внимателно и да бъдат съпоставени с останалия доказателствен материал.

Съдът не е дал отговор по никакъв начин на какво се дължи получената от пострадалия травма – счупване хрущяла на носа, както и линейните ожулвания по лявата му буза и по шията в ляво. Тези увреждания са описани в мед. у-ние и СМЕ, някои от тях са били видими от свидетелите. Приемайки, че по отношение на постр.Р. не е било осъществено никакво насилие, съдът не е дал отговор по какъв начин той ги е получил.

Съвсем повърхностно съдът е коментирал показанията на свидетелите, намиращи се в заведението без да ги съпостави с останалите доказателства.

Напълно е игнорирана част от доказателствата и доказателствените средства – протокол и разпечатки за проведени в инкриминирания период разговори от мобилните телефони на пострадалия, подсъдимите, лица от обкръжението на последния, както и на свид. Пл.Г..

По никакъв начин не е коментиран протокола за оглед на веществено доказателство от 17.06.13г. извършен в кабинета на разследващия полицай и в присъствието на поемни лица, на телефона на подс. В., от който е видно, че в 08,32ч. тя не е приела обаждане от тел.0896 271598, ползван от подс. Д. като в 8,33ч. е набрала от своя страна този номер. На 17.06.13г. в 9,08ч. отново е приела обаждане от този номер.

Не са коментирани и разпечатките, намиращи се в. том3 на ДП. Така от разпечатката на л.129 гърба е видно, че на 16.06.13г. в 21.54ч. ползваният от Р. телефонен номер 0896 764992 е регистриран в обхвата на клетка на мобилен оператор „Сий Стейшън-порт Варна1 пл.Славейков, в чийто обхват попада и заведението „Балканска скара“.В 23,09ч. Р. вече се е намирал в обхвата на ул.“Младежка“ чл.31; в 23,26 до 23,45 – в обхвата на клетка „Младост“ бл.123 и е разговарял със свид. Н.Г.. В 23,58 е звънял на подс. В., а в 00,16 –до 00,20 се е намирал отново на крайбрежната алея. От 00,25 до 01,11ч. Р. се е обаждал многократно на подс. В..

На л.5 том 3 ДП е приложена разпечатка на разговорите проведени от подс. Д. от ползвания от него телефонен номер 0896 680261. Видно е, че в 22,08 същия се е намирал в обхвана на клетка, в която е и заведението „Балканска скара“ и е провел разговор с „непозната“ за него подсъдима В., която в този момент се е намирала в обхвата на клетка на бул.“Вл.Варненчик“ бл.54. В 23,33ч. в обхвата на клетка „Младост“ бл.123 подсъдимият Д. отново е провел разговор с подс. В.. В 00,28 подс. Д. отново е бил в обхвата, в който се намира и заведението „Балканска скара“ и отново е провел разговор с подс. В..

От разпечатката на л.7 т.3 ДП са отразени разговорите на подс. В. като е видно, че в 22,29, намирайки се в клетка, в обхвата на която е и въпросното заведение, същата е говорила с подс. Д. на номер 0896 680261. Разговор с този номер има и в 23,33ч. За времето от 00,28 до 09,10ч. на 17.06.13г. между двамата „непознати“ един за друг подсъдими са проведени общо 15 разговора и на двата ползвани от подс. тел. номера 0896 271 598 и на 0896 680261.

Ако беше обсъдил тези разпечатки съдът щеше да установи, че за времето от 23.00 до 23.58ч. на 16.06.13г. двамата подсъдими и постр. Р. са се движили в обхвата на едни и същи клетки – от крайбрежната алея – ул.“Младежка“ – кв.“Младост“ – бул.“Вл.Варненчик“, какъвто маршрут описва в показанията си и постр. Р.. При това положение съдът е следвало да направи по-обстоен анализ на показанията на свидетелите и обясненията на двата подсъдими.

В потвърждение на част от твърденията на пострадалия са и разпечатките от разговорите на същия от които е видно, че е бил търсен активно от свид. П.Г. на 17.06.13г. както и наличие на разговори между този свидетел и подс. Д., инициирани от последния. Това е в противоречие със заявеното от свидетеля, че познава подс. Д. само като посетител на заведението.

Освен това от разпечатките е видно, че подс.В. за времето от 18,51ч.на 16.06.13г. до 20,13ч. на 17.06.13г. е провела 19 разговора със свид. Илиян Христов, за когото се твърди, че по това време не е бил в страната, както и че има връзка между подсъдимата и лицето, посочено от постр. Р. като човека, с чиято кола е бил отвлечен.

Като не е изложил мотиви в тази насока съдът е стигнал до нееднозначен извод за липса на виновно поведение у двамата подсъдими и е допуснал съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.335 ал.2 вр.чл.348 ал.3 т.2 НПК.

Ако беше обсъдил всички доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът би могъл да стигне и до друг извод. След като няма изложени съображения по част от доказателствата въззивната инстанция не би могла да прецени каква би била волята на съда, ако беше ги анализирал съобразно изискванията на НПК.

По тези съображения атакуваният съдебен акт следва да бъде отменен като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на ВОС. При новото разглеждане освен излагане на мотиви относно цялостната доказателствена съвкупност, съдът следва да обмисли и дали не е налице друго еднакво или по-леко наказуемо деяние, при същата фактическа обстановка

Водим от горното и на основание чл.335 ал.2 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА изцяло присъдата от 20.06.2017г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд №1748/2015г. по отношение на подсъдимите Й.А.В. с ЕГ№********** и Д.К.Д. с ЕГ№ **********.

Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.