Р Е Ш Е Н И Е

 

 

182

 

 

Гр.ВАРНА, 19.12.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                                     ЯНКО ЯНКОВ

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: ИВАН ТОДОРОВ,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВНОХД №311/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 87 по НОХД № 890/2013 год. на Варненския окръжен съд, постановена на 18.09.2013 год.,с която, подсъдимия по делото: К.К.И., български гражданин, е признат за виновен по обвинението по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК и му е наложено наказание –лишаване от свобода за срок от три години и осем месеца, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип , при „строг” режим. Зачел е предварителното задържане на подсъдимия, произнесъл се е по веществените доказателства и го е осъдил да заплати направените разноски по делото.

Въззивното производство е образувано по жалба на К.И..  Жалбата е бланкетна , твърди се, че наложеното наказание е завишено и не е справедливо. Моли съда да намали наложеното наказание.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че подадената жалба е неоснователна. Присъдата на първоинстанционния съд е правилна и законосъобразна. Деянието е доказано по безспорен начин и определеното наказание е правилно и справедливо. Моли, да се потвърди присъдата.

Подсъдимият редовно призован, се явява лично, за него се явява адв. С.С. ***. Подържат жалбата, като твърдят, че наложеното наказание е завишено. Молят наложеното наказание да бъде намалено.

 

Първоинстанционният съд е приел следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият И. ***. През 2010 год. той изтърпял наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 години. Преди инкриминираната дата започнал да се занимава с продажбата на наркотици, тъй като нямал възможност по друг начин да си изкарва прехраната.

На 09.05.2013 год. около 21.45 часа св.Д.Г. и П.П., полицаи OOP към Второ РУП Варна, и св. Александър Енчев, стажант в патрула, при обход на района, на ул. Д-р Басанович до бл.№ 13, забелязали спрял лек автомобил Ауди 80 с ДК№ В 9042 КН. Водачът на автомобила потеглил в момента, в който видял срещу себе си полицейския автомобил, като намиращите в него две лица се обърнали така че да не бъдат видяни лицата им.

Св.Георгиев подал звуков и светлинен сигнал за спиране, но водача не преустановил веднага движението на моторното превозно средство, а излязъл на бул.Христо Смирненски, до входа на Военна болница. След като спрял, до автомобила отишли двамата полицейски служители, заставайки от двете му страни. При поискване на личните документи, шофьора представил само акт за раждане с имена К.К.И., а пътника нямал такива и се представил като Г.Х.А...

Св.Петров познал И. като лице, което е било задържано и друг път с наркотични вещества, поради което веднага го запитал дали притежава забранени предмети в лекия автомобил. Подсъдимия отговорил утвърдително и с протокол за доброволно предаване предал черна найлонова торба с 40 броя полиетиленови пликчета, съдържащи суха зелена тревна маса и 1 бр.найлоново пликче със същото съдържание. От своя страна св.Г.А. също с протокол за доброволно предаване предал един брой найлоново пакетче, съдържащо суха тревна маса, за което обяснил при предаването, че е закупил пред бл.13 от подсъдимия,  след което при разпита си подробно обяснил, че И. му е продавал многократно марихуана, а за инкриминираната дата имал предварително уговорена по телефона среща.

По делото е назначена СХЕ, от заключението на която се установява, че  в иззетите 40 броя прозрачни самозалепващи се найлонови пликчета се съдържа вещество с нетна маса 11.62 грама, а в целофановото пликче от цигарена кутия нетното тегло е 0.92 грама. И в двата обекта растителната маса представлява части от растението Херба Канабис Индика, известно като марихуана, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10 %. В третото иззето като ВД найлоново самозалепващо пликче е установена нетно маса 0.7 грама, също представлява части от растението Херба Канабис Индика със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10.14 %.

Марихуаната е включена в Приложение № 1 към чл.З ал.2 - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина.

От назначената по делото СОЕ се установява, че стойността на инкриминираните вещи, предадени от подсъдимия възлиза на 75.24 лв., а на предадената от св.А. инкриминирана вещ -  на 4.20 лв.

По делото е назначена СПЕ, от заключението на която се установява, че подсъдимият не страда от психично заболяване, което да му пречи да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Установени са амнестични сведения за епилепския - редки големи припадъци. Налични са данни за вредна употреба на марихуана.

 

 

ОТНОСНО ОБОСНОВАНОСТТА И ЗОКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО Е ПРОТЕКЛО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 27 ОТ НПК.

 

Първоинстанционния съд е събрал необходимите доказателства по делото, извършил е анализ на всички събрани доказателства по делото и е направил своите правни изводи.

В съдебно заседание подсъдимия е заявил ,че му е разяснено процедурата по чл.371,т.2 от НПК. Признава изцяло вината си и фактите изложени в обвинителния акт.

Направените самопризнания от подсъдимия се подкрепят от всички останали събрани доказателства по делото, събрани съгласно изискванията на НПК.

От събраните доказателства по делото ,безспорно е установено ,че подсъдимия е осъществил състава на чл.354а от НК.

Безспорно е установено и доказано ,че на 09.05.2013 год. подсъдимия при условията на опасен рецидив , на публично място , без надлежно разрешително държал с цел разпространение високо рискови наркотични вещества- марихуана с нетно тегло 13,24 гр. На стойност 79,44 лева от които разпространил –продал на Г.Х. А. марихуана с нетно тегло 0,7 гр. на стойност 4,20 лв.

Назначените по делото експертизи, по категоричен начин доказват, че иззетите количества от подсъдимия, представляват части от растението Херба Канабис Индика- известно като марихуана, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10 %.

Подсъдимия е знаел,че разпространява наркотик, за което не е имал разрешение, като преди това е придобил наркотик и го е държал.

Безспорно е установено ,че у подсъдимия е установена вредна употреба на марихуана. При задържането му у него е било намерено и същият доброволно е предал описаните в ОА количества на полицейските служители, като е направил пълни самопризнания. Признал е, че е продал едно пакетче на св. А., което се потвърждава и от показанията на този свидетел.

От приложеното свидетелство за съдимост е видно ,че подсъдимия е осъждан през периода 2004-2006 год. четири пъти, като присъдата постановена по НОХД № 1718/2004 год. на Окръжен съд Варна е за извършено престъпление по чл.199, ал.1, т.2 от НК и по нея му е наложено наказание- лишаване от свобода за срок от пет години . Тази присъда е влязла в сила на 01.02.2006 год. Именно тази присъда обуславя и наличието на опасен рецидив при извършването на деянието по настоящото дело.

Предвид на гореизложеното, правилно и обосновано, съда го е признал за виновен по чл.354а, ал.2, т.4 от НК.

 

 

ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

При определяне вида и размера на наложените наказания, първоинстанционния съд е извършил анализ на всички обстоятелства, влияещи на решението на съда при определяне на размера на наложените наказания.

При определяне на вида и размера на наложеното наказание съда правилно е отчел, като смекчаващо вината обстоятелство: изразеното  съжаление за извършеното, както и здравословното състояние на подсъдимия. Правилно съда  е отчел като смекчаващо вината обстоятелство направеното сапопризнание на подсъдимия, но става въпрос за направено самопризнание по време на досъдебното прозводство, тъй като самопризнанието в съдебната зала, е условие за провеждане на съдебното дирене по реда на глава 27 от НПК.

Съда е приел , че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Настоящият състав на съда намира ,че като отегчаващи вината обстоятелства, следва да бъдат отчетени предишните осъждания, които не влияят на приетата квалификация. Правилно и обосновано съда е приел, че наказанието следва да се определи към минималния размер на предвиденото наказание, тъй като има превес на смекчаващи вината обстоятелства и тъй като делото е гледано при условията на глава 27, правилно определеното наказание, е намалено с една трета и е определено подсъдимия да изтърпи наказание от три години и осем месеца.

Неоснователна е жалбата на подсъдимия и неговия защитник ,затова ,че наказанието било несправедливо и следвало да бъде намалено.

Високата обществена опасност на деянието , както и на дееца не дават основание за по- голяма снизходителност на съда при определяне на наказанието.

Законодателя е предвидил с основното наказание –лишаване от свобода да се наложи и глоба в размер от двадесет хиляди до сто хиляди лева. Съда не е наложил съпътствуващото наказание глоба, но тъй като липсва протест от прокурора до възззивната инстанция, същата не е в състояние да утежнява положението на подсъдимия и да я наложи.

Така определеното наказание е правилно и справедливо , с него ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в чл.36 от НК , не само спрямо подсъдимия ,но и спрямо останалите членове на обществото.

 

 

 

При извършената служебна проверка на присъдата от въззивната инстанция, не бяха констатирани пропуски или нарушения ,водещи до отмяна на обжалваната присъда.

 

Водим от горното и на основание  чл. 338  от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 87 на Варненския окръжен съд- постановена на 18.09.2013 год. по НОХД № 890/2013 год.,с подсъдим: К.К.И., ЕГН-**********.

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от получаване на съобщението по чл.340 ,ал.2 от НПК пред ВКС на Р. България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                            2.