Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 257

 

                              Варна , 02.12.2016 година

 

 

                                В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и осми Октомври,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ : ПАВЛИНА Д.

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

                 Секретар П.П.

                 Прокурор М. ГАМОЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 316 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 19 от 08.07.2015 година по НДОХ № 121/2015 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Р.В.Н.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 08.08.2014 година,около 11,30 часа,по път ///-218,километър 5+700/град Силистра-село Професор Иширково,Област Силистра,без да има необходимата правоспособност за управление на МПС,при управление на лек автомобил-марка"БМВ",модел"318-И",с Рег.№ СС 98-61 СС,нарушил правилата за движение по пътищата:член 20 алинея 1 от ЗДв.П,член 20 алинея 2 от ЗДв.П,като не упражнил постоянен контрол над автомобила си и по непредпазливост причинил смъртта на Н.Н.С.-от град Дулово,Област Силистра и М.Р.П.-от село Поройно,Област Силистра и на основание член 343 алинея 3 буква"б"предложения 4 и 6 от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и което да бъде изтърпяно при ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип,като подсъдимият Р.В.Н. е бил оправдан в това нарушението по член 21 алинея 1 от ЗДв.П да е било в причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат.

Със същата Присъда подсъдимият Р.В.Н. е бил признат за невинен в това,че:На 08.08.2014 година,около 11,30 часа,по път ///-218,километър 5+700/град Силистра-село Професор Иширково, Област Силистра управлявал лек автомобил-марка"БМВ",модел"318-И",с Рег.№ СС 98-61 СС,без съответно свидетелство за правоуправление на МПС,в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с влязло в сила на 20.08.2013 година Наказателно Постановление № 276/13 от 01.08.2013 година,издадено от Началника на РУП-Дулово към ОД на МВР-Силистра,за управление на МПС без съответно свидетелство за управление и на основание член 304 от НПК е бил оправдан по обвинението по член 343в алинея 2 от НК.

Със същата Присъда подсъдимият Р.В.Н. е бил осъден да заплати направените по делото разноски.

По въззивни жалби на частният обвинител Н.М.С./против Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част-с искане за увеличаване размера на наказанието"Лишаване от свобода",наложено на подсъдимия Р.В.Н./и на подсъдимия Р.В.Н./против Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част-с искане за намаляване размера на наложеното му наказание"Лишаване от свобода"/,с Решение № 43/11.03.2016 година по ВНДОХ № 373/2015 година състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е изменил Присъда № 19 от 08.07.2015 година по НДОХ № 121/2015 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като е намалил наложеното на подсъдимия Р.В.Н. наказание"Лишаване от свобода"на ТРИ ГОДИНИ,което наказание да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

По касационна жалба на частният обвинител Н.М.С./против Решението на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД в наказателно-осъдителната му част-с искане за увеличаване размера на наказанието"Лишаване от свобода"на подсъдимия Р.В.Н./,с Решение № 118 от 26.07.2016 година по н.д.№ 435/2016 година ВКС на РБ-трето  н.о.е отменил Решение № 43 от 11.03.2016 година по ВНДОХ № 373/2015 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на апелативната инстанция от стадия на съдебното заседание.

В съдебно заседание по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните изложиха следните становища :

Жалбоподателят и частен обвинител Н.М.С.,редовно призован/призовка,получена лично на 15.08.2016 година/,не се явява и не се представляваеговият повереник-адвокат В.Г.Д.-***,също редовно призована/призовка,получена лично на 22.08.2016 година/,не се явява и по делото няма постъпили съображения в както в подкрепа на жалбата,така и становище по оплакванията във въззивната жалба на подсъдимия Р.В.Н..

Служебната защита на подсъдимия и жалбоподател Р.В.Н.-адвокат М.С.К.-***,поддържа изцяло оплакванията във въззивната жалба за явна несправедливост на наложеното му наказание,като завишено и моли за изменение на първоинстанционната Присъда,като бъде намалено по размер наложеното му наказание.А с оглед изразеното становище за намаляване размера на наказанието"Лишаване от свобода",счита,че жалбата на частния обвинител е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА, след изложени подробни съображения, дава заключение, че и двете въззивни жалби се явяват неоснователни и като такива, следва да бъдат оставени без уважение, а Присъдата на първоинстанционния съд, като правилна, законосъобразна и справедлива, следва да бъде потвърдена.

За частните обвинители С.Р.В. и Е.Р.В.-особеният им представител: адвокат Р.М.С.,***, излагайки подробни съображения, моли въззивната жалба на подсъдимия Н., като основателна, да бъде уважена, а по отношение на въззивната жалба на частния обвинител С., като неоснователна,  моли бъде оставена без уважение.

В последната си дума подсъдимият Н. иска да му се намали наказанието.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба на частния обвинител Н.М.С.;като взе предвид и оплакванията във въззивната жалба на подсъдимия Р.В.Н.; като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Н. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

И двете въззивни жалби са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателните й части не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,провел съдебното следствие при хипотезата на член 371 точка 2 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Р.В.Н. бил неправоспособен водач на МПС,наказван многократно по административен ред за извършени от него нарушения по ЗДв.П.

На 08.08.2014 година подсъдимият Н. заедно с пострадалите впоследствие С. и П. потеглили от град Силистра към село поройно,Област Силистра с лек автомобил-марка"БМВ",модел"318-И",с Рег.№ СС 98-61 СС.Автомобилът бил закупен от подсъдимия Н., без прехвърляне на собствеността му по надлежния ред.Автомобилът бил управляван от подсъдимия Н.. Отпред до подсъдимия Н. седнала П. /двамата живеели на съпружески начала/, а отзад седнала С., като и двете жени не поставили предпазни колани.

При движението си с лекия автомобил по пътя:град Силистра-село Професор Иширково,подсъдимият Н. приближавал към ляв завой.

По същото време по пътя в обратна посока/от село Професор Иширково към град Силистра се придвижвала колона от няколко автомобила,които подминали разклона за село Смилец,Област Силистра.Колоната се движела в прав участък по пътя,спазвайки дистанция помежду си,като приближавали десен завой.

Първи в колоната бил лек автомобил"Фолксваген Венто",С РЕГ.№ СС 70-28,управляван от свидетеля Б.И..След него се движел лек автомобил"Опел Вектра",управляван от свидетеля Д.А.. След този лек автомобил се движел лекотоварен камион с неустановен водач, марка, модел и рег.номер.

В този момент от края на колоната се задал лек автомобил/с неустановени по делото:марка,модел и рег.номер/,който предприел изпреварване на цялата колона с много висока скорост,непосредствено преди десния завой по посоката им на движение.високата скорост на изпреварващия автомобил принудила свидетеля БЕЖЕТ да намали скоростта на движение на автомобила си,за да остави необходимата дистанция и да даде възможност на изпреварващия да се изтегли.Изпреварващият автомобил навлязъл в десния завой и се  изгубил от погледа на свидетелите.

След секунди от същия завой се появил движещия се в посока към село Професор Иширково автомобил, управляван от подсъдимия Н.. Автомобилът излязъл от завоя,бил в правия участък,но се движел с много висока скорост,бил нестабилен на пътя и лъкатушел.Навлязъл в затревен участък вдясно от пътя,след което се приближил на опасно разстояние до автомобила,управляван от свидетеля И.,подминал останалите автомобили от колоната и навлязъл в храстите вдясно от пътя по посока движението си.

На около 100-200 метра след колоната се движел автомобил"Форд Транзит"с рег.№ СС 15-49,управляван от свидетеля Н.Т. .Последният същи видял автомобила,управляван от подсъдимия Н.,който излизайки от завоя,криволичел по пътя и навлязъл в нивата вдясно по посока на движението си.След това се видял само пушек над пояса и хвърчащи предмети във въздуха.

Всички автомобили от колоната спрели.свидетелите:Н.Т.,Н.С. И Ф.Д. отишли в нивата.На около 50 метра от пътя видели управлявания от подсъдимия Н. автомобил обърнат по таван.В това време свидетелят Д.С. се обадил по телефона си на тел.112 и останал на пътя до колата си.

Свидетелите видяли подсъдимият Н. да излиза от автомобила видимо в шок,като в автомобила нямало други пътници.в южна посока,на около 20-30 метра намерили пострадалата М. П.,която бил в безсъзнание,но все още дишала,като от устата и от ушите й течала кръв.На около 10 метра от П. намерили трупа на Н. С..

Свидетелят И. занесъл бутилка с вода,с която подсъдимият Н. наплискал П.,а последната му се скарала за това,че не карал по-бавно автомобила.

След известно време на мястото на инцидента пристигнала линейка,която отвела пострадалата П..последната починала по-късно в болницата.

Било установено,че смъртта на пострадалите М. П. и Н. С. настъпила в резултат на несъвместимите с живота телесни увреждания,причинени им при станалото ПТП.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена след подробен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 08.08.2014 година по път ///-218,километър 5+700 в посока град Силистра-село Професор Иширково подсъдимият Р.В.Н. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 буква"б"предложения 4 и 6 от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК.Престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда няма,като оплакванията и в двете въззивни жалби касаят единствено и само явната несправедливост на наложеното на подсъдимия Р.В.Н. наказание"Лишаване от свобода"относно неговия размер.С оглед това обстоятелство,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че следва да бъде даден общ отговор на оплакванията в двете въззивни жалби за явната несправедливост на наложеното с Присъдата на подсъдимия Р.В.Н. наказание.

Както във въззивната жалба на частния обвинител Н.С.,така и във въззивната жалба на подсъдимия Р.Н. е посочено едно и също обстоятелство,а именно:че в резултат на извършеното престъпление две семейства останали без най-близките си хора.Следва да бъде отчетено,че мъката и болката от нелепата и неочаквана загуба на близки хора е несъизмерима за всяко едно от двете семейства.Следва обаче да бъде отчетено и обстоятелството,че децата на подсъдимия Р.Н. и пострадалата М. П.:С. и Е. са малолетни и се нуждаят от грижите на баща си,който не следва много продължително време да отсъства от живота им и да не полага грижи за тях.

В мотивите на Присъдата си СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че на подсъдимия Р.В.Н. следва да бъде наложено наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и е определил такова в размер на ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода".Лаконично и кратко първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Н.:изразеното разкаяние му и искрено съжаление;а като отегчаващи отговорността такива:обременено съдебно минало,както и системността и упоритостта при извършване на нарушения на правилата за движение по пътищата.При определяне размера на наказанието съдът също така лаконично и кратко е отчел,че извършеното престъпление е с висока степен на обществена опасност.

Преценявайки високата степен на обществена опасност на деянието;както и степента на обществена опасност на подсъдимия Н.;възприемайки като цяло изводите на първоинстанционния съд относно смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Н./включая и за обремененото му съдебно минало преди инкриминацията по настоящото дело/;отчитайки допълнително като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Н.:самопризнания и съдействие за установяване в пълен обем на обективната истина по делото;отчитайки като смекчаващо отговорността обстоятелство и това,че с поведението си водача на МПС с неустановена самоличност е инициирал настъпването на внезапна рискова пътна ситуация/обстоятелство,което е било отчетено и от върховната касационна инстанция/,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че едно наказание в размер на ПЕТ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което наказание при условията на член 58а алинея 1 от НК следва да бъде намалено с една трета до размер на ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"и което да бъде изтърпяно ефективно при ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип,ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК.Отчита също така и обстоятелството,че продължителността на разглеждане на делото в съдебната му фаза/в продължение на около година и половина то е било гледано два пъти на фаза-първа инстанция,един път на фаза-върховна касационна инстанция и два пъти на фаза-апелативна въззивна инстанция/също е допринесло за частично постигане целите най-вече на специалната превенция на наказанието по отношение на подсъдимия Р.В.Н..

В Заключение:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на частният обвинител Н.М.С. се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.Същевременно прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия Р.В.Н. явява частично основателна и като такава,следва да бъде уважена. Присъдата на първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде изменена, като бъде намалено наложеното наказание "Лишаване от свобода" от ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА на ПЕТ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА, което на основание член 58а алинея 1 от НК следва да бъде редуцирано с една трета в размер до ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода" и което да бъде изтърпяно при ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

При служебната проверка на Присъдата от състава на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не бяха констатирани пропуски или неточности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК,съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р Е Ш И :

 

       ИЗМЕНЯВА Присъда № 19 от 08.07.2015 година по НДОХ № 121/2015 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с която на подсъдимия Р.В.Н.,ЕГН **********,*** е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ШЕСТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,като го НАМАЛЯВА на ПЕТ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА,а на основание член 58а алинея 1 от НК го намалява с една трета до размер на ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно при ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

 

 

 

                                                                                               1:

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                               

                                                                              2: