Р Е Ш Е Н И Е

 

84

 

                                       Варна,19.06.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и пети Април,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                   ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 33 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 1 от 06.01.2014 година по НДОХ № 246/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият И.Р.И.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 13.08.2013 година в село Кардам,община Попово по непредпазливост причинил смъртта на И. Р. И.-79 годишен,вследствие умишлено нанесена на 16.07.2013 година средна повреда,изразяваща се в трайно затрудняване движението на снагата и изпадане в безсъзнателно състояние-разстройство на здравето,временно опасно за живота и на основание член 124 алинея 1 предложение второ от НК във връзка с член 129 алинея 2 от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от отворен тип,при първоначален ОБЩ режим-на основание (лен 59 алинея 1 във връзка с член 61 точка 3 от ЗИНЗС.

Със същата присъда е било зачетено предварителното задържане на И.Р.И.,ЕГН **********,считано от 17.07.2013 година до влизане на присъдата в сила;осъден подсъдимия И. да заплати по сметка на МВР направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 704,36 лева,както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият И.Р.И.,обжалвал го е чрез защитника си-адвокат Р.Д.Р.-*** с подробно мотивирана жалба и по основно и единствено оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание,се моли да бъде изменена постановената Присъда от 06.01.2009 година по НДОХ № 246/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД и бъде намален размера на наложеното наказание"Лишаване от свобода".

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на жалбопадателя и подсъдим И.Р.И.-адвокат Р.Д.Р. поддържа изцяло подробно мотивираната си жалба,моли тя да бъде уважена,като бъде изменена присъдата и намалено наложеното наказание"Лишаване от свобода".

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение и следва да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд,като справедлива.

В последната си дума подсъдимият и жалбоподател И.Р.И. моли да му бъде намалена присъдата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия И.Р.И.;становищата на страните по жалбата;становището на жалбоподателя и подсъдим И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на подсъдимия И.Р.И. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание от 06.01.2014 година при условията на член 372 алинея 3 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият И.Р.И. бил внук на пострадалия впоследствие И. Р. И..Първоначално цялата фамилия живеела в къщата на И. Р. И. ***.След смъртта на съпругата на И. Р. И. и баба на подсъдимия И.Р.И. и на бащата на подсъдимия И. преди около две години от датата на инкриминацията по настоящото дело,подсъдимият  И. останал да живее при дядо си,а брат му и майка му се преместили да живеят в друга къща в същото село.

Дядото И. Р. бил много добър човек,с кротък характер и в добро здравословно състояние.

Внукът му-подсъдимият И.Р.И. имал склонност към употребата с алкохол от млада възраст.Не работел,нямал доходи,вземал пари от пенсията на дядо си,пропивал ги,като в пияно състояние ставал агресивен.Когато дядото нямал пари,внукът го тормозел и биел.Това принуждавало дядото да взема постоянно пари назаем от съселяните си,които пари давал на внука си да не го бие.За да се прехранва,пострадалият И. Р. ровел в контейнерите за боклук.През месец Септември 2012 година И. Р. подал молба в Районен съд-Попово за защита от домашно насилие,но впоследствие я оттеглил.

На 16.07.2013 година подсъдимият И.Р.И. започнал да пие била от сутринта на масичка пред магазин в село Кардам,като до около 13,30 часа изпил около 7 бири по 500 мл.По това време в магазина пристигнал дядо му И. Р.,който си поръчал една бира.Това раздразнило подсъдимия и той заплашил дядо си,че ще го бие в къщи вечерта.Свидетелят Р. СТ.,който бил очевидец на станалото,се ядосал от наглостта на подсъдимия и го подканил да си ходи.Двамата се сборичкали и паднали на земята.След това свидетелят СТ. и дядото И. Р. си тръгнали,а подсъдимият И.Р.И. останал.

Привечер на същия ден,в пияно състояние в къщата подсъдимият  поискал от дядо си 10 лева,като го заплашил,че ще го бие.Около 19,30 часа дядото отишъл при съседката си-свидетелката ЙОНКА СТЕФАНОВА и й поискал на заем 10 лева,като й казал,че ако не ги занесе на внука си,последният ще го пребие.Съседката обаче нямала пари,не му дала и дядото се прибрал в къщата си.

Като разбрал,че дядо му не носи пари,подсъдимият И.Р.И. започнал да го псува и да го бие,като му нанасял силни удари с ръце в областта на главата и на гръдния кош.След като дядото паднал на земята,подсъдимият започнал да го рита.В началото дядото викал за помощ,но след това притихнал.

Около 20,00 часа пристигнал в къщата другия внук на пострадалия-ГАЛИН Р.И..Намерил дядо си паднал на плочките в двора в безсъзнателно състояние.

Откарали пострадалия в болница,където били констатирани множество травми по главата и гръдния кош,кръвонасядание по вътрешната повърхност на скалпа и счупване на пето и шесто ребра,с разместване на костните фрагменти,довели до трайно затруднение движението на снагата и до изпадане в пълно безсъзнателно състояние-разстройство на здравето,временно опасно за живота на пострадалия.

Вследствие счупването на ребрата бил контузен и белият дроб,от което се развила контузва и застойна двойна бронхопневмония.На 13.08.2013 година И. Р. И. починал без да дойде в съзнание.

Гореописаната фактическа обстановка е приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства както във фазата на до съдебното производство,така и във фазата на съкратеното съдебно следствие по реда на член 3722алинея 3 от НПК.Тази фактическа обстановка не е била оспорена пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.Изводите на първоинстанционния съд за приетата за установена фактическа обстановка са законосъобразни,обосновани и в синхрон с всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че подсъдимият И.Р.И. *** по непредпазливост причинил смъртта на И. Р. И.-79 годишен,вследствие умишлено нанесена на 16.07.2013 година средна повреда,изразяваща се в трайно затрудняване движението на снагата и изпадане в безсъзнателно състояние-разстройство на здравето,временно опасно за живота-престъпление по член 124 алинея 1 предложение второ от НК във връзка с член 129 алинея 2 от НК.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда няма направени,като тези свои изводи/относно законосъобразността и обосноваността на Присъдата/въззивната апелативна инстанция прави с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:основното и единствено оплакване в жалбата на защитата на подсъдимия И.Р.И. е за завишено по размер,а от там и явно несправедливо наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД приема за неоснователни твърденията в жалбата относно обстоятелствата,че : е нямало толкова много и жестоко нанесени удари от страна на подсъдимия спрямо дядо му ; че последният бил пиян и след като подсъдимият го бил бутнал или блъснал,той е паднал на бетонните стъпала,ударил си главата,започнала да му тече кръв ; че подсъдимият правил опити да вдигне дядо си и да го внесе в къщата,но не успял,тъй като бил по-едър и по-тежък от него.Тези твърдения са изолирани,в разрез със събраните по делото доказателства и въззивната апелативна инстанция не ги кредитира.                 

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода"в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия И.Р.И.:предходни осъждания,броят и интензитетът на нанесените удари,довели до причиняване на две средни телесни повреди;извършване на престъплението в пияно състояние;проявената жестокост от подсъдимия спрямо дядо му.Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд за наличните по делото отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия И.Р.И.,въззивната апелативна инстанция като допълнителни отегчаващи отговорността обстоятелства отчита и системният тормоз,който е оказвал подсъдимия спрямо дядо си далече преди инкриминацията,като този тормоз е бил свързан с това дядото да дава пари на внука си за закупуване на алкохол и когато не получавал пари,му нанасял системно побой.

Законосъобразно,обосновано и справедливо първоинстанционният съд е приел,че размерът на наказанието"Лишаване от свобода"за извършеното от подсъдимия И.Р.И. престъпление по член 124 алинея 1 предложение второ от НК следва да бъде над средния размер и близо до максимума,а именно СЕДЕМ ГОДИНИ.След приложението на член 58а алинея 1 от НК законосъобразно,обосновано и справедливо наказанието"Лишаване от свобода"е било редуцирано с една трета.

С оглед личността на подсъдимия И.Р.И.,неговото поправяне и превъзпитаване,въззивната апелативна инстанция  също прави изводите си че редуцираното наказание от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"ще е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 алинея 1 от НК и че размерът на това наказание не следва да бъде намаляван.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия И.Р.И. за завишен размер на наложеното наказание"Лишаване от свобода"се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира,че: Законосъобразно и обосновано ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е наложил наказание"Лишаване от свобода"в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ или ОСЕМДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА на подсъдимия И.Р.И..Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приложил разпоредбата на член 58а алинея 1 от НК.При редуциране на наказанието"Лишаване от свобода"съдът е го е намалил с ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА или:ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА.В действителност обаче една-трета от ОСЕМДЕСЕТ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА не са ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА,а ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ МЕСЕЦА или:ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,от което следва,че редуцираното с една-трета наказание"Лишаване от свобода"при условията на член 58а алинея 1 от НК не би следвало да е ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,а ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА.Тъй като действителното редуцирано наказание"Лишаване от свобода" е с ДВА МЕСЕЦА по-малко от определеното от първоинстанционния съд;същото е в полза на подсъдимия И.Р.И. и няма депозиран протест в тази насока,то с оглед разпоредбата на член 337 алинея 1 точка 2 от НПК въззивната апелативна инстанция в това производство НЕ МОЖЕ да коригира присъдата в тази й част.

Все при служебната проверка на постановената присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира други пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 1 от 06.01.2014 година по НДОХ № 246/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим И.Р.И.,ЕГН **********,***

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                 

 

                                                                                         2: