Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 212/06.10. Година  2016                          Град Варна

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                              Наказателно отделение

На шестнадесети септември           Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

  ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                    Светослава Колева

 

 

Съдебен секретар Г.Н.

Прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Денева

ВНОХД №337 по описа на съда за 2016г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда №46/05.04.2016г. по НОХД №89/16г. на Окръжния съд в град Варна, с която е бил признат подсъдимият В.Ж.Н. за виновен в това, че:

1. На 12.07.2014г. в гр.Варна, държал подправени парични знаци в големи количества, както следва: неистински парични знаци - 133 бр. банкноти с номинал от 100 евро / 23 бр. банкноти със сериен № У20387039980, 18 бр. банкноти със сериен № Р32855062636, 1 бр. банкнота със сериен № У20387040016, 2 бр. банкноти със сериен № Р32855062717, 7 бр. банкноти със сериен № Р32855062663, 29 бр. банкноти със сериен № У20387040007, 7 бр. банкноти със сериен № Р32855062708, 3 бр. банкноти със сериен № Р32855062834, 1 бр. банкнота със сериен № У201387039944, 9 бр. банкноти със сериен № Р32855062627, 26 бр. банкноти със сериен № 830422578948, 3 бр. банкноти със сериен № 830422578867, 2 бр. банкноти със сериен № 830422578939, 1 бр. банкнота със сериен № Р32855062843 и 1 бр. банкнота със сериен № Х28245824354/, една банкнота от 500 евро с № Х02677296395. една банкнота от 200 евро с № Х00459983606, една банкнота от 20 евро с № У35453184314, една банкнота от 10 евро с № У12441696841. една банкнота от 5 евро с № 8Е8118468307, две банкноти от по 100 щатски долара с № СН98152647В и № СЕ14658397С;

- преправени парични знаци - две банкноти от по 50 щатски долара с № 06386699Х и В15140814О, поради което и на основание чл. 244, ал. 2, вр.  ал.1 НК и чл.54 от НК му е наложено от съда наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. На 12.07.2014г. в гр.Варна, държал материали - 1 бр. бланка на португалски паспорт, без снимка и лични данни с № Н 623103, 1 бр. бланка на румънски паспорт с № 03942671, 1 бр. бланка на гръцки паспорт с № АЕ 2795628, 1 бр. празна бланка на документ за самоличност испански образец без номер, 9 бр. бланки за английски визи /номера 1/К 688544 Д 11К 668445 Д 11К 865459 Д Ш 988565 Д ЦК 659865 Д Ш 894568 Д ЦК 645568 Д ЦК 668588 Д ЦК 854589 О/ „лице и гръб" на бланка за немска виза, с № на лицето" 034173656 и същия номер „гърба", плюс № 05314388, 8 бр. бланки за контролни талони към СУМПС 13 бр. с идентичен № 3667083, 2 бр. с идентичен № 3667087, 1 бр. с № 3667085, 1 бр. с № 3473854 и 1 бр. с № 3308427, подпечатани с печати на сектор „Пътна полиция“ - РДВР Варна, сектор „Пътна полиция“ - РДВР Сливен и сектор „Пътна полиция“ - РДВР Добрич, 1 бр. холограмна лента с герба на Република България, за които знаел, че са предназначени за съставяне на неистински официални документи по чл. 308, ал. 2 НК -български и чуждестранни документи за самоличност, контролни талони към СУМПС и визови стикери, поради което и на основание чл.308 ал.7 вр. ал.2 вр. ал.1 НК и чл.54 от НК му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

            След определяне на отделните наказания на основание чл.23, ал.1 от НК ВОС е определил подсъдимият да изтърпи най-тежкото от така наложените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61 ЗИНС да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в условията на Затвор.

Зачетено на осн. чл.59, ал.1 от НК е било предварителното задържане на подсъдимия, считано от  12.07.2014 г. до 13.03.2015 г.

Съдът на осн. чл.68 ал.1 от НК е привел в изпълнение наказанието наложено на подсъдимия с присъда по НОХД №31/2012г. по описа на Специализиран Наказателен съд - София, влязла в сила на 06.03.2012г., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.61 ЗИНС подсъдимия следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в условията на Затвор.

Въззивното производство е образувано по жалба /допълнена/ от адв.О.А. от ВАК, в качеството му на защитник на подсъдимия, с искане той да бъде оП.н по възведените обвинения. В допълнително изложение се навеждат доводи за неправилно приложение на материалния закон при погрешно кредитиране на събраните в хода на производството доказателства.

В съдебно заседание представителят на въззивната прокуратура моли жалбата да бъде оставена без уважение, като излага доводи за несъстоятелност на наведените аргументи.

Адвокат А., като защитник на подсъдимия, поддържа жалбата, като изразява становище за необоснованост на присъдата.

В дадената последна дума подсъдимият Н. моли да бъде оП.н.

 

Настоящият състав на въззивния съд счита, че жалбата е неоснователна, защото постановената присъда  е обоснована предвид събраните и проверени доказателства, последните не са тълкувани превратно, и не са допуснати такива процесуални нарушения, представляващи отменително основание.

 

По реда и със средствата на НПК, първоинстанционният съд е събрал всички налични фактически данни, свързани с обстоятелствата по делото, които допринасят за тяхното изясняване и за разкриване на обективната истина, при което се установяват като безспорни най-общо следните факти, относими съгласно рамката на обвинението:

Подсъдимият Н. притежавал недвижим имот в с.Опанец, обл.Добрич. По повод преговори за покупко-продажба на същия, той се запознал със св.Д.М. в началото на 2014г.. В тази връзка те се срещали многократно, като при една от срещите Н. предложил на М., да се обърне към него ако му потрябват документи - шофьорска книжка, лична карта или пък паспорт за пътуване в чужбина. За последния не останало съмнение, че става дума за неистински документи, най малкото поради факта, че като гражданин добре знаел, кой и как издава подобни документи. В последствие през м.06.2014г. /пр. показания по реда на чл.281,ал.1,т.1 от НПК/, С./С./ И./поч./, споделил на М., че познава човек, който иска да му се направят фалшиви български паспорти за пътуване в чужбина. Последният се сетил за предложението на подсъдимия и му позвънил по телефона, като му обяснил за какво го търси. Н. му обяснил, че е нужна лична среща, на която да се уточнят с човека. Тримата се срещнали на бензиностанция „ОМВ” в гр. Варна, в непосредствено близост до Централна Автогара.  И. обяснил на подсъдимия, че му трябват четири български паспорта, дал снимки, на гърба на които имало изписани личните данни. Уговорили се да се видят отново на 12.07.2014г. на същото място. С. И. обяснил на М., че е дал за услугата на подсъдимия сумата от 600 или 700 евро. Същата вечер, Н. се обадил на М. и му поискал четири номера на истински задгранични паспорти, на което М. му отговорил, че няма как да намери такива номера. На следващият ден - 11.07.2014г, около 9 часа, подсъдимият отново се обадил на св. М. и отново поискал номера на паспорти, при което свидетелят му казал номера на своя паспорт, като при последващо настояване от Н., М. взел паспорта на племенника си Изет Мустафа и чрез СМС изпратил номера. На процесната дата - 12.07.2014г, М. се обадил на подсъдимия Н. и му казал, че заедно със И. тръгват за гр.Варна. Около 12 часа и 50 минути двамата пристигнали на същото място -бензиностанция на „ОМВ” в близост до Централна Автогара, но Н. се обадил в 13,10 часа и определил друго място на срещата  - паркинга на хипермаркет „Практикер", на бул. „Република" №55 в гр.Варна. М. и И., пристигнали около 13,30 часа на уговореното място с управлявания от И. микробус „Мерцедес Спринтер" рег.№ТХ 5169ХН. Видели Н., който се приближавал към микробуса. М. пръв слязъл от микробуса и тръгнал към подсъдимия, при което Н. извадил от чантичката си пакет увит с шарена хартия. М. видял, че там са четирите паспорта и взел единия, подаден му от подсъдимия. В този момент се появили полицейски служители, при което Н. хвърлил на земята трите паспорта, а четвъртия М. сложил в задния джоб на панталона си. Всички били задържани от органите на полицията. При задържането бил извършен  оглед на местопроизшествието и обиск на задържаните лица. Били установени и иззети трите изхвърлени от Н. паспорти /№ 3826958043 на името на З.Ю.С., № 38187142839 на името на И.М.И. и № 380248395 на името на Н.А.И./. Четвъртият паспорт /№ 3818034299 на името на И.А.И./ бил намерен при извършения обиск на св.Д.М.. Впоследствие същия ден било извършено претърсване и изземване в жилището, обитавано от подсъдимия Н. *** и прилежащите към него изба и гараж. В прилежащия към жилището на подсъдимия гараж, в тръба вляво над входната врата от вътрешната страна бил открит черен полиетиленов чувал. При отварянето му било установено, че в него се съдържат следните вещи, обекти на изследване:

-Обект № 1 - лента с холограми на герба на Република България, навита около кафяв картон, завити в бяла хартия

-Обект № 2 - 10 бр. гръцки билети

-Обект №3-24 бр. лични карти

-Обект № 4 - 1 бр. СУМПС

-Обект № 5 - 133 бр. банкноти с номинал от 100 евро 123 бр. банкноти със сериен № У20387039980, 18 бр. банкноти със сериен № Р32855062636, 1 бр. банкнота със сериен № У20387040016, 2 бр. банкноти със сериен № Р32855062717, 7 бр. банкноти със сериен № Р32855062663, 29 бр. банкноти със сериен № У20387040007, 7 бр. банкноти със сериен № Р32855062708, 3 бр. банкноти със сериен № Р32855062834, 1 бр. банкнота със сериен № У201387039944, 9 бр. банкноти със сериен № Р32855062627, 26 бр. банкноти със сериен № 530422578948, 3 бр. банкноти със сериен № 830422578867, 2 бр. банкноти със сериен № 830422578939, 1 бр. банкнота със сериен № Р32855062843 и 1 бр. банкнота със сериен № Х28245824354/

-Обект № 6 - една банкнота от 500 евро с № Х02677296395, една банкнота от 200 евро с № Х00459983606, една банкнота от 20 евро с № У35453184314, една банкнота от 10 евро с № У12441696841, една банкнота от 5 евро с № 8Е8118468307, две банкноти от по 100 щ. д. с № СН98152647В и № СЕ14658397С, две банкноти от по 50 щ. д. с № 06386699Х и В15140814Б

-Обект № 7 - 1 бр. бланка на португалски паспорт, без снимка и лични данни с № Н 623103. 1 бр. бланка на румънски паспорт с № 03942671, 1 бр. бланка на гръцки паспорт с № АЕ 2795628, паспорт от Република България с № 381891093, издаден на В.С.Н., паспорт от Нова Зеландия с № ЕИ 426136

-Обект № 8 - 30 листа с ксерокопия на документи за самоличност

-Обект № 9 - 11 бр. бланки за визи 19 бр. бланки за английски визи, с номера: 11К 688544 Д ЦК 668445 Д ЦК 865459 А Ш 988565 Д ЦК 659865 Д Ш 894568 Д Ш 645568 Д ИК 668588 Д 11К 854589 Д „лице и гръб" на бланка за немска виза, с № на „лицето " В34173656 и същия номер „ гърба ", плюс № 05314388/

-Обект № 10 - 8 бр. бланки за контролни талони към СУМПС 13 бр. с идентичен № 3667083, 2 бр. бланки с идентичен № 3667087, 1 бр. с № 3667085, 1 бр. с № 3473854 и 1 бр. с № 3308427, подпечатани с печати на сектор „Пътна полиция"' - РДВР Варна, сектор „Пътна полиция " - РДВР Сливен и сектор „Пътна полиция" - РДВР Добрич/

-Обект № 11 - 2 бр. свидетелства за регистрация на МПС, част II с № 002202700 и с № 005090565

-Обект № 12 - 9 бр. различни документи - удостоверения за психическа годност, карта за постоянно пребиваващ в Република България, СУМПС италиански образец, карта за квалификация на водач, пропуск за Пристанище Варна, празна бланка на документ за самоличност испански образец без номер, гръцки билет за обществен транспорт, документ за самоличност гръцки образец, 2 бр. прозрачно фолио с размери 10,7 см. х 8 см.

-Обект № 13 - 1 бр. защитен холограмен стикер за 100 евро

-Обект № 14 - 17 бр. фотоснимки

-Обект № 15 - 4 бр. печати и 1 лист формат А4

-Обект № 16 - 4 бр. изписани ръкописно листи, 1 фотоснимка и копия -Обект № 17 - копия на 2 бр. документи, 1 бр. празна бланка за международна карта за автомобилна застраховка /зелена карта/, 1 бр. празен контролен талон за застраховка ГО и 1 бр. празен стикер за застраховка ГО

Съгласно заключението на назначената в хода на досъдебното производство и приета от съда експертиза №2979/05.09.2014г. се установява, че откритите и иззети при извършеното претърсване в гаража на подсъдимия банкноти от 5, 10, 20, 100, 200 и 500 евро, както и банкнотите от 100 щатски долара, са неистински. Банкнотите от 50 щатски долара са преправени истински банкноти от 5 щатски долара.

От заключението на назначената в хода на досъдебното производство и приета от съда експертиза №511/17.11.2014г. се установява, че четирите паспорта, иззети при задържането на подсъдимия и св. М. при извършения оглед на местопроизшествие и при извършения обиск на св. Д.М. /номер 3818034299 на името на И.А.И., с номер 3826958043 на името на З.Ю.С., с номер 38187142839 на името на И.М.И. и с номер 380248395 на името на Н.А.И./ са с неистинска персонализирана страница /подменена/. По отношение на откритите обекти при извършеното претърсване в гаража на обвиняемия извън банкнотите, по делото се установява, че:

-Обект № 1 - лента с холограми на герба на Република България, навита около кафяв картон, завити в бяла хартия е неистинска

-Обект № 2 - 10 бр. гръцки билети - 2 бр. са истински, а останалите са неистински

Обект № 3 - 24 бр. лични карти - всички са истински и без следи от преправки, с изключение на л.к. издадена на Хасан Рафет Сали, която е неистинска

-Обект № 4 - 7 бр. СУМПС - всички са истински и без следи от преправки

Обект № 7 - 1 бр. бланка на португалски паспорт, без снимка и лични данни с № Н 623103 е неистинска, 1 бр. бланка на румънски паспорт с № 03942671 е неистинска, 1 бр.бланка на гръцки паспорт с № АЕ 2795628 е неистинска, паспорт от Република България с № 381891093, издаден на В.С.Н. е истински и без следи от преправки, паспорт от Нова Зеландия с № ЕК 426136 е истински и без следи от преправки

-Обект № 8 – 30 листа с ксерокопия на документи за самоличност

-Обект № 9 - 11 бр. бланки за визи 19 бр. бланки за английски визи, с номера: ЦК 688544 Д ОК 668445 Д Ш 865459 Д ЦК 988565 Д ПК 659865 Д ЦК 894568 Д ЦК 645568 Д ЦК 668588 Д 1/К 854589 Д „лице и гръб" на бланка за немска виза, с № на „лицето" В34173656 и същия номер „гърба", плюс № 05314388/ сг. неистински

-Обект № 10 - 8 бр. бланки за контролни талони към СУМПС 13 бр. с идентичен № 3667083, 2 бр. бланки с идентичен № 3667087, 1 бр. с № 3667085, I бр. с № 3473854 и 1 бр. с № 3308427, подпечатани с печати на сектор „Пътна полиция"' - РДВР Варна, сектор „Пътна полиция" - РДВР Сливен и сектор „Пътна полиция" - РДВР Добрич/ са неистински

-Обект № 11 - 2 бр. свидетелства за регистрация на МПС, част II с № 002202700 и с № 005090565, са истински

-Обект № 12 - 9 бр. различни документи - удостоверения за психическа годност -експертът е посочил, че не може да даде отговор относно истинността им, карта за постоянно пребиваващ в Република България - истинска, СУМПС италиански образец -истинска, карта за квалификация на водач - истинска, пропуск за Пристанище Варна -истински, празна бланка на документ за самоличност испански образец без номер -неистинска, гръцки билет за обществен транспорт - истински, документ за самоличност гръцки образец - истински

-Обект № 13 - 1 бр. защитен холограмен стикер за 100 евро е неистински

-Обект № 17 - 1 бр. празна бланка за международна карта за автомобилна застраховка /зелена карта/ - истинска, 1 бр. празен контролен талон за застраховка ГО -истински и 1 бр. празен стикер за застраховка ГО - истински.

За да се приеме за установена горната фактическа обстановка следва да се кредитират: свидетелските показания на св.М. /пр. по реда на чл.281,ал.1,т.1/, св.показания на св.Т.М./пр. по реда ма чл.281,ал.4 вр. ал.1,т.1/5, заключенията по назначените технически експертизи, писмените доказателства по делото; веществените доказателства; веществените доказателствени средства, изготвени при използването на СРС;  свидетелство за съдимост на подсъдимия. представените по делото от ВОП и приобщени от съда писмени док-ва: 1.препис извлечение от акт за смърт на Г.М., 2 бр. писма от ОД на МВР-Варна, с приложени към тях писма от ОП-Варна и у-ние рег.№ 16893/20.06.2014г., ведно с декларация по чл.17, ал.1 от ПИБДС и по чл.160 от ЗДвП на лицето К.М.Я.; у-ние рег. №13945/26.05.2014г. на лицето П.Г.П., у-ние рег. № 9672/11.03.2014г. на З. и декларации по чл.17, ал.1 от ПИБДС и по чл.160 от ЗДВП на лицата З., С.Г.Д. и Й.Й.Й.; писмо от ОД на МВР-Шумен с приложени към него ксерокопие от свидетелство за управление на МПС на П. Х. П. - Д., ведно със заявление за издаване на документ за самоличност, декларация  по чл.17, ал.1 от ПИБДС и по чл.160 от ЗДвП, у-ние рег. № 0674/15.04.2014 г., декларация по чл.159, ал.1 т. от ЗДвП вр. чл.13, т.6 от Наредба I-157/200г. на МВР, ведно с вносна бележка.

 

В депозираната жалба с допълнително изложение и доводите към нея липсват релевантни фактически и правни аргументи, подкрепящи искането за оП.телна присъда, такива не се откриват и след най-прецизен анализ и съпоставка на доказателствените източници.

 

Фактически срещу наличната доказателствена съвкупност се противопоставят показанията на свидетелката Н., за която се твърди, че е живяла съвместно с починалия Г.М., и показанията в съдебно заседание на св.Т.М.-син на починалия. Следва да се вземе предвид, че дори и показанията на св.Н. да бъдат ценени , то те страдат от непълнота и липса на конкретност, и не биха могли да формират изискуемото от закона съмнение във вината на подсъдимия. Не по различно стои въпроса със показанията на св.Т.М.. Разпитан в досъдебна фаза при спазване на особения ред за непълнолетни, той е заявил, че не познава лице с имената на подсъдимия. В съдебно заседание заявява, че го познава и са били близки с починалия му баща. Липсват обаче показания в насока баща му да е ползвал упоменатото помещение или двамата да са местили вещи. В крайна сметка в противовес на обвинението са единствено показанията на Н., които обаче влизат в колизия с материални находки в частност веществени доказателства открити именно в процесното помещение. В тази връзка са представени и приети от съда писмени доказателства, видно от които, някои от истинските документи са били отнети или загубени месеци след кончината на М./19.02./, т.е. липсва възможност да са държани от него в гаража на подсъдимия.

С оглед на изложеното доказателствената съвкупност води по несъмнен и категоричен начин извода сторен и от първоинстанционния съд, че именно подсъдимия Н. е осъществил деянията и по двата пункта на внесеното обвинение.

По отношение вида и размера на наложеното наказание.

С оглед липсата на протест, проверката на настоящата инстанция до голяма степен се изчерпва с преценка на предпоставките за определяне размера и способа за изтърпяване на наложеното на подсъдимия Н. наказание „Лишаване от свобода“.

Окръжният съд е възприел в мотивите си две обстоятелства, с пряко отражение върху санкционната част на присъдата - че подсъдимия е на висока възраст/56г./ и тежко материално състояние. В същото време е прието, че се касае за личност със сравнително висока степен на обществена опасност извършила деяния със сравнително висока степен на обществена опасност. При това положение определените наказания първото към минимума а второто под средния размер на специалната норма се явява твърде снизходителни, но липсва възможност за ревизия, доколкото не е депозит=ран протест от държавното обвинение.

Правилно, с оглед съдебното минало и наложеното общо наказание е определен първоначалния режим и вида на пенетенциарното заведение,в което следва подсъдимия да търпи присъдата.

Липсва нарушение с оглед зачитане на предварителното задържане и привеждане в изпълнение на предходната присъда на Н..

С оглед на изложеното настоящия състав на ВнАС намира, че въззивната жалба на защитата на подсъдимия Н. се явява изцяло неоснователна и като такава, следва да бъде оставена без уважение, а присъдата на Варненския Окръжен Съд, като законосъобразна и обоснована, следва да бъде потвърдена.

 

Поради липса на други, служебно констатирани основания за отмяна на присъдата, на основание чл.338 от НПК, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №46/05.04.2016г. по НОХД №89/16г. на Окръжния съд в град Варна.

 

Решението подлежи на касационна проверка по жалба, допустима в петнадесет дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: