П Р И С Ъ Д А

14

19.05.2016 година, гр.Варна

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД               НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

на ДЕВЕТНАДЕСЕТИ МАЙ                 ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА,

в публично заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

секретар Г.Н.

прокурор АННА ПОМАКОВА

като разгледа докладваното от съдия ПАНТАЛЕЕВА

ВНОХД № 364 по описа за 2015 година

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК

П Р И С Ъ Д И:

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО присъда № 81/29.09.2015 г. по НОХД № 1045/15 г. на Окръжен съд Варна, като

ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.И., ЕГН **********, за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.10.2014 г. в град Варна, без надлежно разрешително и с цел разпространение, държал високорисково наркотично вещество – 117.54 г марихуана на стойност 705.24 лева, поради което на основание чл.354а, ал.1, вр.чл.54 от НК му НАЛАГА наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на шест хиляди лева.

ИЗМЕНЯ присъдата в частта на определените наказания по чл.354в, ал.1, вр.чл.54 от НК, които НАМАЛЯВА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години и 5000 лева ГЛОБА.

На основание чл.23, ал.1 и ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.С.И. за изтърпяване най-тежкото от така наложените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок ПЕТ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на шест хиляди лева.

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционната присъда в останалата й част.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.

М  О  Т  И  В  И   към присъдата по ВНОХД № 364 по описа на Варненския апелативен съд за 2015 г., наказателно отделение.

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 81/29.09.2015 г., постановена по НОХД № 1045/15 г. на Окръжен съд Варна, с която подсъдимият М.С.И. е оправдан за едно деяние по чл.354а, ал.1 от НК, а осъден за друго по чл.354в, ал.1 от НК на лишаване от свобода за три години с приложение на чл.66, ал.1 от НК при изпитателен срок пет години и глоба от 6000 лева.

За да вземе това решение, окръжният съд е приел за недоказано обвинението, че на 16.10.2014 г., без надлежно разрешително и с цел разпространение, подсъдимият е държал 117.54 г марихуана на стойност 705.24 лева, но че са налице достатъчно доказателства за обвинението по същото време да е отглеждал четири растения от рода на конопа в нарушение на чл.29, ал.1 от ЗКНВП.

 

Въззивното производство се води по протест на прокурора в първата инстанция и жалба на защитника на подсъдимия, поддържани от страните в съдебно заседание пред въззивния съд, с които поради необоснованост на присъдата в съответната част се иска изцяло осъдителна, респ. изцяло оправдателна присъда.

 

Относимите към поведението, респ. отговорността, на подсъдимият И. факти, накратко са:

Към месец октомври 2014 г. подсъдимият М.И. живеел в апартамент на първия етаж в бл.405 на ж.к. “Владислав Варненчик”, като заедно с бременната си приятелка – свидетелката Г.П. и първото им дете, заемал една от спалните, в другата бил брат му – свидетелят А. И., кухнята се обитавала от майката, а холът бил отреден за третия брат - Р., който обаче по същото време живеел другаде и стаята се ползвала от всички.

В ОД МВР Варна се работело въз основа на постъпил сигнал, че двамата братя М. и А. отглеждат и разпространяват марихуана, за установяване на което на 16.10.2014 г. полицейски служители, сред които свидетелите  Е.А., Г.К. и И.К., извършили претърсване в жилището. Преди влизането свидетелят А. огледал прилежащата площ извън блока, отбелязал, че има отворен прозорец, и прегледал затревения участък под терасата, който бил чист. След неколкократно позвъняване и предупредително извикване „полиция”, при изминали няколко минути и доловим шум отвътре, вратата отворила свидетелката П., която била сама с бебето. Малко по-късно свидетелите А. и К. излезли пред входа и видели подсъдимия И., който се прибирал. Той им се представил, казал, че знае за какво са там, и че в дома си има марихуана, която ще предаде доброволно, за да не притесняват бременната му жена и да не „обръщат” къщата. Тримата се качили в апартамента, подсъдимият се насочил направо към хола и определено място от секцията в него, зад една свободно стояща картина, при което останал учуден, че не намира това, което предложил да предаде. За нуждите на претърсването било използвано специално обучено за откриване на наркотици куче. В резултат на извършените действия били установени и иззети:

- от хола - пластмасова кутия, две лампи, четири пластмасови кофички със свежа листна маса, термометър и лист от тетрадка с ръкописен текст,

- от стаята на свидетеля А. И. - електронна везна,

- от стаята на подсъдимия М.И. - електронна везна, пликче със суха зелена тревиста маса, две пликчета с тъмно кафяви семена,

- от район извън блока – два плика със суха зелена тревиста маса, намерени в тревата в непосредствена близост до външната стена на апартамента.

По същото време било извършено претърсване и в къщата на майката на П. – свидетелката Н.К. в с.Кипра, от където били иззети лампи, дросели, филтри, алуминиеви тела и вентилатор.

Назначените физико-химически експертизи установили вида и теглото на съдържимата суха тревна маса – марихуана със съответното процентно съдържание тетрахидроканабинол, следи от която субстанция били открити и по двете електронни везни, както и било изяснено, че разликите в процентното съдържание се обясняват с различия в сортовете, в степента на съзряване, и с отделните части на растението - листна маса или съцветие.

Съдебно–ботаническата експертиза дала заключение, че четирите стръка живи растения са от рода на конопа и отглеждането им е забранено, както и че семената от двете пликчета са на растението канабис.

Чрез дактилоскопско изследване било потвърдено наличието на следи от пръстите на подсъдимия по капака на иззетата кутия, в която са стояли кофичките с живи растения и по клавиша на едната везна, а на брат му А. - по другата везна.

Също чрез специални знания било установено и, че ръкописният текст на иззетия лист е изпълнен от подсъдимия, а латинските наименования в него са на сортове марихуана, мощни хибриди най-ново поколение.

 

По жалбата.

Тя е неоснователна, доколкото не отговаря на установените факти и налагащите се от тях изводи твърдението, че не е несъмнено доказано стръковете растения марихуана да са отглеждани от подсъдимия И..

Възможно ли е и дали в отглеждането са участвали и други лица – предположение, не лишено от основания предвид наличните доказателства, е въпрос, който следва да остане извън предмета на това производство, доколкото компетентният за вземане на подобно решение орган е повдигнал обвинение единствено на подсъдимия И.. А за това, че той лично е участвал в отглеждането, са налице безспорни доказателства и в тази част съставът на окръжния съд добре се е аргументирал.

Конкретните растения – четири конопени стръка, безспорно са налице, намерени в жилището, което и той обитава, в кутия, по капака на която е открит негов пръстов отпечатък. В кутията е имало термометър, а върху капака й, който е бил прозрачен и с отвори, са били поставени две нагревателни лампи. Чрез показанията на свидетелката Бъчварова е установено, че в продължителен период преди инкриминираната дата подсъдимият И. се е занимавал с отглеждането, изсушаването и продаването на „трева” – и растения в големи количества, и лампи, необходими за тяхното отглеждане, и везна, предназначена за разтегляне, са били пряко възприети от тази свидетелка в един по-ранен период в същото жилище. Налични са саморъчни записки на подсъдимия за различни сортове марихуана. Брат му А., в качеството си на лице, присъствало при претърсването, саморъчно е вписал в протокола, че и растенията, и всички други иззети предмети, са на подсъдимия. В стаята, където са спели подсъдимият и свидетелката П., в шкаф, са намерени три малки пликчета – едното от тях е съдържало 0.48 г марихуана, второто 0.36 г семена от сем.Конопови и третото 0.70 г от същите семена, които са на растението канабис. Свидетелката П., която се е опитала, по израза в проверяваните мотиви, да поеме отговорността за засаждането на марихуаната в опит да помогне на подсъдимия, при разпита си пред съда не е могла да посочи точния брой на растенията, нито сорта им, нито факта, че три са били в кофички от кисело мляко, а едно в чашка, заявила е, че е използвала семена, извадени от пакетче с марихуана – каквото не е намерено, същевременно нищо не е споменала за откритите в общата им стая две пликчета, пълни в различна степен само със семена, поради което и правилно й е бил отказан кредит на доверие.

Въз основа на така възприетите факти и анализа на установяващите ги доказателства, съдът законосъобразно е извлякъл признаците на престъпния състав по чл.354в, ал.1 от НК и го е вменил във вина на подсъдимия И.. В тази част е неправилно единствено индивидуализираното наказание, като несправедливо завишено, тъй като характеристиките на конкретно извършеното съгласно рамката на обвинението не предпоставят определяне на наказания към средния размер, както е приел първоинстанционният съд, а минимално предвидените, в който смисъл е и направеното на основание чл.337, ал.1, т.1 от НПК изменение на присъдата, удовлетворяващо частично въззивната жалба.  

   

По протеста.

С възразения акт подсъдимият е бил оправдан за деянието по чл.354а, ал.1 от НК с предмет едното пликче-доза, намерено в апартамента, и двата големи пакета, намерени до блока, тъй като съдът е приел, че не може да бъде доказана съпричастността му към тях. Това становище не се възприема от настоящия състав на въззивния съд, който счита, че са налице достатъчно преки и косвени доказателства, водещи на обратния извод, с което протестът се определя като основателен.

Обвинението срещу подсъдимия И. е било за това, че ги държи с цел разпространение, като от една страна, отново, с оглед очертаната рамка, извън предмета на обсъждане следва да останат въпросите за съпричастността при това държане и на други лица, а от друга страна, както правилно отбелязва в пледоарията си представителят на въззивната прокуратура, относимите факти следва да се интерпретират в последователност и взаимовръзка с предходното деяние, тъй като те не са изолирани, а представляват единна деятелност.

Не се спори, че никой от живеещите в апартамента, в това число подсъдимият И., брат му А. и бременната П., към онзи момент не е употребявал марихуана, поради което и не може да се претендира друго предназначение на наличните отглеждани растения, различно от разпространението. Наред с това логически следващо заключение, конкретно за установяване на специалната цел, като елемент на престъпния състав, който има за предмет изсушената маса, са налице както цитираните вече показания на свидетелката Бъчварова, така и факта на намерените при претърсването две електронни везни, и двете със следи от характерния за инкриминираното високорисково наркотично вещество активно действащ компонент тетрахидроканабинол, а по иззета от хола – и пръстовия отпечатък на подсъдимия.

Пред свидетелите А. и К. подсъдимият е направил устно признание, че държи в апартамента марихуана, и че ще им я предаде, след което, като я потърсил на мястото, където очаквал да бъде, останал учуден, че там няма нищо. Това конкретно поведение е проявено хронологически малко след отиването на полицейските служители на адреса, където първоначално е била установена само свидетелката П. с бебето си. Преди влизането в апартамента е забелязан отворен прозорец, под терасата му не е имало нищо, а в последствие там са били намерени, очевидно изхвърлени, два пакета със значително количество марихуана – от 100.67 г и от 16.39 г. Всеки от тях се е намирал в непосредствена близост до външната стена на апартамента, при отстояния 1.5-1.7 м от ъгъла й и 2.4 м помежду им. Въпреки съществуването на различни фактори, обуславящи разлики в процентното съдържание на активно действащия компонент при марихуаната, в този случай е било налице пълно съвпадение на двата пакета – 6.74 %. При съпоставка на така изброеното с факта, че свидетелката П., след позвъняването и предупреждението „полиция” се е забавила да отвори, като междувременно от вътрешността на апартамента са се долавяли шумове, и при съобразяване на разположението и отдалечеността на стаите, като единствено възможен се налага извода, че преди влизането на полицаите, в секцията в хола, зад картината, са се намирали въпросните два пакета с марихуана, и че преди да отвори, П. ги е изхвърлила през прозореца.

Относно самостоятелното малко пликче с 0.48 г марихуана, намерено заедно със семената за засяване в стаята на подсъдимия, също не следва да се дава вяра на свидетелката П., защото показанията й са противоречиви – макар че претендира да е нейно, тя заявява, че не знае къде са го намерили полицаите, нито знае колко дози марихуана има в него, но същевременно твърди, че именно от него е изкарала семенца, за да ги засади. В подкрепа на факта, че пакетчето се държи от подсъдимия, е и отбелязването, направено саморъчно в протокола за претърсване и изземване от брата свидетел А. И., според което „брат ми гледа четири саксии с марихуана, другите вещи също са негови”, като в „другите вещи” се включва и въпросното пликче. Наличието на такова малко пликче, представляващо опаковка за продажба, може да се обясни единствено с дейността по разпространение на марихуана, последваща изсушаването на отгледани растения, тяхното разтегляне на малки грамажи, пакетиране и предлагане след телефонни уговорки по определен модел, за узнаването на каквито обстоятелства преди време е свидетелствала Бъчварова.

 

Правният анализ на фактите позволява от тях законосъобразно да бъдат изведени признаците на основния състав по чл.354а, ал.1 НК, каквото е било обвинението по внесения обвинителен акт в съответната част, обуславящо искането по протеста – за осъждане и налагане на наказание лишаване от свобода между минималния и средния размер. Предвидената санкция е с граници от две до осем години, и като отчита семейното положение на подсъдимия, най-вече необходимата грижа за отглеждането на две малки деца, демонстрираната първоначална добросъвестност при започване на досъдебното производство и вида на инкриминирания наркотик от една страна, а от друга – предходното осъждане за документно престъпление и количеството държано вещество, настоящият състав на въззивния съд счита, че наказание с размер три години лишаване от свобода ще е справедливо и съответно на извършеното и ще способства за постигане целите на наказателната репресия, а по отношение размера на глобата, предвид имущественото му състояние -  да е в размер малко над минималния.

 

При прилагане на правилата за групиране на наказанията, тъй като са налице условията за това – двете деяния са в реална съвкупност, по реда на чл.23, ал.ал.1 и 2 от НК, с новата присъда във въззивния съд, на подсъдимия И. се определи по-тежкото наказание, което е наложеното за престъплението по чл.354а, ал.1 от НК. Предвид вида на наказанието му по единственото предходно нереабилитирано осъждане, което е без лишаване от свобода, няма пречка за приложението на чл.66, ал.1 от НК, но за поправянето на подсъдимия настоящият състав на въззивния съд счита, че е необходимо да му се определи максималния изпитателен срок.

 

От мотивите към проверявания съдебен акт не става ясно как са формирани двете суми деловодни разноски – 210.55 лева и 176.25 лева, по отношение на които са приложени разпоредбите съответно на чл.189, ал.4 и чл.190, ал.1 от НПК,  а отделно техният общ сбор /386.80 лева/ не съответства както на посочения в приложението към обвинителния акт, където са посочени 818.10 лева, така и на общия размер такъв, какъвто го пресметна настоящият съдебен състав – 407.05 лева. Тази неяснота препятства вземането на правилно решение за присъждане на разноски във въззивното производство, поради което, след приключване на делото следва да бъде съобразено Решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, взето с протокол от 11.02.2016 г., в неговата т.I.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: