П Р О Т О К О Л

 

Година 2017                                                                                Град Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД           Наказателно отделение

На ВТОРИ НОЕМВРИ  Година ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДЕМНАДЕСЕТА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЯНКОВ

ВНОХД № 364 по описа за 2017 година

 

____________________________________________________________

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

____________________________________________________________

 

Жалбоподател-подсъдим Т.И.Т., редовно призован, воден от органите на Съдебна полиция – Варна, явява се лично и с адв.А.К.Н.П. ***, служебен защитник от преди.

Частния обвинител А.А.Б. и З.Ю.Б., редовно призовани, не се явяват, за тях се явява адв.М.А.Й. ***, надлежно упълномощен и приет от съда от преди.

За Апелативна прокуратура – Варна се явява прокурор КОСТАДИНОВ.

 

АДВ.Й.: - Моите подзащитни знаят за датата на съдебното заседание, не желаят да се явяват, ще ги представлявам аз.

На основание чл.317 НПК, вр.чл.274 НПК СЪДЪТ разяснява на страните правото им на отводи срещу членовете на състава, прокурора, защитниците и съдебния секретар, както и правата им съобразно НПК.

ЖАЛБ.ПОДС.Т.: – Запознат съм с правата си по НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: – Да се даде ход на делото, няма да соча доказателства. Не правя искания за отвод.

АДВ.Н.: – Да се даде ход на делото, няма да соча доказателства. Не правя искания за отвод.

АДВ.Й.: – Да се даде ход на делото, няма да соча доказателства. Не правя искания за отвод.

ЖАЛБ.ПОДС.Т.: - Да не се дава ход на делото, аз не съм жалбоподател, не съм обжалвал присъдата. Аз съм доволен от присъдата и от сумата, даже ще ги платя.

 

 

СЪДЪТ дава възможност за консултация между подсъдимия и неговия служебен защитник.

 

ЖАЛБ.ПОДС.Т.: – След като разговарях със защитника ми, заявявам, че не желая да се гледа делото. Категорично заявявам, че не желая делото да се гледа, защото аз не съм подавал жалба. Доволен съм от присъдата, ще изтърпя това, което ми е наложено като наказание. Всичко разбирам добре, включително и ще изплатя обезщетението, което ми е наложено. Аз започвам да работя там в Белене и ще го платя обезщетението.

Оттеглям жалбата, която е подадена от защитника ми, аз не знаех, че е подадена жалба. Сега разговарях с адвоката ми и се разбрахме жалбата да бъде оттеглена. Искам да влезе в сила присъдата.

 

АДВ.Н.: – Оттеглям жалбата, с оглед изявлението на подзащитния ми.

 

АДВ.Й.: – Ние не сме подавали жалба.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на подсъдимия, че оттегля жалбата си, счита, че съдебното производство по делото следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл.324, ал.1 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ВНОХД № 364/2017 година по описа на Апелативен съд – Варна.

 

Определението е окончателно.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                               2.

 

СЕКРЕТАР: