Р Е Ш Е Н И Е

 

45

 

                                       Варна,31.03.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Тридесети Януари,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                   ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 365 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда № 53 от 20.11.2013 година по НДОХ № 314/2013 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият А.Г.И. ЕГН ********** *** е бил признат за виновен в това,че:За времето от 01.08.2013 година до 29.05.2013 година включително,в село Осенец,в условията на продължавано престъпление, се е съвкупил с лице от женски пол,ненавършило 14 години-малолетната Б.Й.А.,родена на *** година като я принудил към това със сила и заплашване и на основание член  152 алинея 4 точка 1 във връзка с алинея 1, точка 2 предложения 1 и 2 от НК във връзка с член 26 алинея 1 НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода" за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ,което наказание на основание член 60 и член 61 алинея 1 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затворническо заведение,тип затвор при първоначален СТРОГ режим,а на основание член 59 от НК е било приспаднато времето,през което е бил задържан А.Г.И.,считано от 03.06.2013 година.

Със същата присъда подсъдимият А.Г.И. е бил осъден да заплати на Б.Й.А. сумата от 15 000,00 лева-обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 29.05.2013 година до окончателното й изплащане,като искът в останалата му част над 15 000,00 лева до 20 000,00 лева е бил отхвърлен,като неоснователен и недоказан.

Със същата присъда подсъдимият А.Г.И. е бил осъден да заплати по сметка на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 600,00 лева-държавна такса върху уважения граждански иск,както и да заплати в полза на държавния бюджет сумата от 1 091,01 лева-разноски на досъдебното производство.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият  А.Г.И.,обжалвал я е със саморъчно написана жалба,в която признава,че е направил голяма грешка;съжалява за накърнената чест на момичето,но че е направил опит за блудствени действия,като не бил ползвал насилие.По съображения за напреднали години;че не бил осъждан;че водил спокоен и нормален живот и направените самопризнания;след като се признава за виновен,моли за милост,като му бъде намалена присъдата.

В съдебно заседание от 30.01.2014 година от страна на подсъдимия И. беше представена саморъчно написана писмена защита,срещу която страните не възразиха и която беше приложена по делото.+6

В съдебно заседание,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Служебният защитник на жалбоподателя и подсъдим А.Г.И.-адвокат В.Й.-*** излага съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата на И..Основното му възражение е,че по делото не са били събрани доказателства,от които да се направи категоричен и убедителен извод за осъществен състав на член 152 алинея 4 от НК1,а че се касае до извършено престъпление по член 149 от НК.Моли се за преквалификация на деянието по член 149 алинея 2 от НК и за намаляване размера на наказанието.

Особеният представител на непълнолетната Б.Й.А.-адвокат Ю.Г.-*** моли жалбата да бъде оставена без уважение и бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд,тъй като не са налице основания за нейното отменяване или изменяване.,като излага съображения в тази насока.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата следва да бъде оставена без уважение,тъй като наличния доказателствен материал обосновава направените от първоинстанционния съд изводи досежно авторството на деянието,формата на изпълнителното деяние и умисъла на вината,като са изложени подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимият И. заявява,че съжалява за това свое деяние;че никога не е имал насилие с момичето;че се признава за виновен;че се опитвал да прониква в момичето,но не му било по силите,тъй като нямал достатъчна ерекция;търсел е възбуда,опитвал,но не прониквал изцяло в момичето. Моли да бъде намалена присъдата за да може да изкара наказанието си и да се грижи за семейството си.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид облакванията в жалбата на подсъдимия А.Г.И.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Присъда № 53 от 20.11.2013 година по НДОХ № 314/2013 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД както в гражданско-осъдителната й част,така и в гражданско-отхвърлителната й част не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член     412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Жалбата на подсъдимия А.Г.И. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е  приел за установена следната фактическа обстановка :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Б.Й.А. е родена на *** година,била ученичка в седми клас в ОУ"Д-р Петър Берон" село Осенец,област Разград. Интелектуалното развитие на Б.А. съответствало на възрастта й,психологическата й възраст отговаряла на физическата и това е периода на ранното юношество.Не са били установени данни за психично заболяване или умствена изостаналост.При изследването на личността със специализиран GIESSEN тест бил регистриран израз на искреност и липса на социална желателност.Б.Й.А. можела да дава достоверни показания за фактите,които имат значение за делото.

Биологичния баща на Б. се казвал В. и бшл племенник на свидетеля В. В.ЕВ..Тя не поддържала връзка с него.

Подсъдимият А.Г.И. е бил психично здрав - не страдал от психично заболяване или умствена изостаналост и можел да участва пълноценно във всички фази на наказателното производство,можел да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Резултатите от приложения тест за определяне на сексуалността дават данни за личност със слаб темперамент и силен полов инстинкт.Подсъдимият И. се презентирал със следните сексуални наклонности:силно изразени наклонности към воайорство/тайно наблюдаване/и полигамия.

Подсъдимият А.И. *** заедно със свидетелката М.Р. и децата й:Б.А. и М.А. от около десет години.От съвместното им съжителство имали и дъщеря М.Г..Жилището им е било къща на два етажа, находяща се в село Осенец, улица"Ален мак"4.На втория етаж в самостоятелна стая живеела Б.,а подсъдимия И. и свидетелката Р. спели на първия етаж на къщата.

Подсъдимият А.И. често пътувал до Република Франция, където работел в строителството и пребивавал продължително време.По този начин осигурявал средства на свидетелката Р.,на пострадалата впоследствие Б. и другите  деца.

През месец Август 2012 година подсъдимият И. късно вечерта,когато Б. си било легнала,отишъл в стаята й.Съблякъл пижамата на детото,след това започнал да я опипва по гърдите и да я целува по устните и по половия й орган.Детето Б. го попитала какво прави,но той не отговорил,а съблякъл и своите дрехи.Натиснал я на леглото и я заплашил,че ако каже на някого майка й и сестра й няма да има къде да живеят. Момичето много се изплашило,съпротивлявало се и го молело да престане. Въпреки това подсъдимия И. легнал върху нея и проникнал с члена си в половия й орган.От съвкуплението детето изпитало силна болка.След това подсъдимият И. еякулирал на земята в стаята й,върху постелка с размери 2,32 метра/1,63 метра в бежово-лилав цвят,с фигури по нея.После слязъл на първия етаж и си легнал при свидетелката М.Р..

Подсъдимият И. продължил да посещава през нощта Б. в стаята й.В периода от месец Август 2012 година до месец Февруари 2013 година я е посещавал през 2-3 дни и осъществявал полови контакти с нея, против волята й.Детето се съпротивлявало,плачело,явно показвало,че не желае подсъдимият да извършва тези действия с нея.Б. се страхувала да каже на някого за това,което се случвало с нея.

Свидетелката Р. забелязала,че преди да замине за Република Франция,подсъдимият И. почти всяка вечер ставал през нощта и излизал от стаята,в която спели.След около 10-15 минути се връщал и отново си лягал. Тя си мислела, че ходи до тоалетната.

През месец Февруари 2013 година подсъдимият А.И. заминал да работи в Република Франция.Докато бил в чужбина,изпратил от своя facebook профил"пасо ivanov"съобщение на facebook профила на Б.„boni ivanova".В него пишел,"че иска да си ляга с нея".Компютърът,от който пишела Б., се намирал в кухнята на масата и СВИДЕТЕЛЯТ М.А. имал възможност да прочете получените от нея съобщения,за което казал на майка си-свидетелката М.Р..Тя попитала Б. дали се е случило нещо,но тя се страхувала и нищо не й разказала,а само се разплакала.Свидетелката Р. се обадила по телефона на подсъдимия И.,за да му иска обяснение.Той също отричал да се е случило нещо между него и Б..Освен това казал,че не иска в дома си свидетеля М.А..

За това съобщение свидетелят М.А. споделил и на свой приятел-свидетеля В. И..

На 20.05.2013 година подсъдимият  А.И. се върнал от чужбина.

На 29.05.2013 година подсъдимият И. отново посетил детето Б. в стаята й.Момичето си било легнало и в стаята било тъмно.Подсъдимият И. започнал да я опипва по тялото и да я съблича. Б. плачела и му се молела да я остави.Подсъдимият И. съблякъл дрехи си,след това натиснал момичето на леглото и легнал върху него.Отново бил осъществен гюлов акт,при който И. еякулирал на земята в стаята върху постелка с размери 2,32 метра /1,63 метра в бежово-лилав цвят,с фигури по нея.

Междувременно в края на месец Април 2013 година свидетелят М.А. посетил дома на свидетеля В. В.ЕВ в село Брестовене,като търсел къде да остане,защото подсъдимият И. не искал той да живее в къщата  в село Осенец.Момчето му разказало,че причината за това е съобщението,което е прочел в скайп,изпратено от подсъдимия И. на Б.А..

На 02.06.2013 година свидетелят В. В.ЕВ ходил по работа в село Осенец.Той отишъл и до дома на подсъдимия И.,където била само Б. и по- малката й сестра.Разговарял с нея и разбрал,че подсъдимия И. я посещава в стаята й и я изнасилвал,а тя много се страхувала от него.След това той подал сигнал в полицията.

При извършени огледи в жилището на подсъдимия И. била иззета постелка от стаята на Б.А.,по които според заключението на съдебномедицинската експертиза на веществени доказателства/листи 93-94 от досъдебното производство/по обект 1 - постелка с размери 2,32 метра/1,63 метра е отчетен положителен резултат за наличие на сперма От заключението на експертиза по метода на ДНК профилиране Протокол 13/ДНК-129/09.08.2013 година е било установено по категоричен начин,че клетъчния материал/сперма/от белезникавите зацапвания по обект 1/постелката/има ДНК профил,който показва пълно съвпадение с този на подсъдимия А.И...

По отношение на Б.А. е била предприета спешна мярка за закрила и е била настанена за отглеждане в професионално приемно семейство.При срещите със социален работник Б.А. била много разстроена,притеснена,тревожна,напрегната,разплаквала се много често.

Описаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена въз основа на всички събрани и проверени в хода на съдебното следствие доказателства:показанията на Б.А./листи 31-33,листи 43-44 от досъдебното производство/,както и показанията й в съдебно заседание,показанията на свидетелите:В. В.ЕВ/листи 34-36 от досъдебното производство/,М.Р./листи 37-39 от досъдебното производство/,М.А./листи 40-42 от досъдебното производство,В. И./листи 45-47от досъдебното производство/, Протокол за оглед на местопроизшествието от 06.06.2013 година/листи 11-14 от досъдебното производство,комплексна съдебно-медицинска експертиза/листи 49-50 от досъдебното производство/,комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза на Б.А./листи 61-66 от досъдебното производство/,комплексната съдебно-психиатрична и психологическа експертиза на подсъдимия И./листи 73-78 от досъдебното производство/,съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства/листи 93-94 от досъдебното производство/,експертиза по метода на ДНК профилиране протокол 13/ДНК-129/09.08.2013  година/листи 101-103 от досъдебното производство/и други,които на основание член 283 от НПК са били прочетени от първоинстанционния съд в съдебно заседание от 20.11.2013 година и по този начин са били приобщени към делото.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като задълбочени,комплексни,взаимно допълващи се,законосъобразни и обосновани и изцяло в синхрон със събраните по установения от НПК ред доказателства по делото.

По същество описаната и приета по-горе фактическа обстановка не е била оспорвана от подсъдимия И. като цяло както пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната апелативна инстанция.

Възраженията на подсъдимия И. както пред РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,така и пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са във връзка с това,че:не е упражнявал сила и заплашване спрямо детето Б.А. и че осъществявал само блудствени действия с нея.

Както първоинстанционния съд,така и въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че тези възражения на подсъдимия И. са само форма на защита,голословни,неподкрепени с никакви доказателства и не им дава вяра.

Възраженията на подсъдимия И. са опровергани по един категоричен и убедителен начин от последователните и убедителни показания на свидетелката Б.А. ; свидетелските показания на: В. В.ЕВ,М.Р.,М.А.,В. И.,а така също и от показанията на свидетелката МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА/разпитана в с.з. от 20.11.2013 година от първоинстанционния съд/.

Посочените по-горе гласни доказателства,освен че са последователни,точни и взаимно допълващи се,но са в пълен синхрон и с : Протокола за оглед на местопроизшествието от 06.06.2013 година/към който са направени и фотоснимки и иззети веществени доказателства/;Комплексната съдебно-медицинска експертиза и комплексната съдебно-психиатрична и психологическа експертиза на Б.А.омплексната съдебно-психиатрична и психологическа експертиза на подсъдимия И.;Съдебно-медицинската експертиза на веществени доказателства/за отчетен положителен резултат на сперма на обект № 1-постелка с размери 2,32 метра/1,63 метра/;Експертиза по метода на ДНК профилиране протокол 13/ДНК-129/09.08.2013  година/установен клетъчен материал/сперма/от белезникавите зацапвания по обект № 1 с наличие на ДНК профил,показващ пълно съвпадение с този на подсъдимия А.Г.И.;Изпратеното от подсъдимия И. от Република Франция от неговия facebook профил"пасо ivanov"съобщение на facebook профила на Б.„boni ivanova",в който пишел,"че иска да си ляга с нея".Това съобщение е било възприето и от свидетеля М.А.,който разказал за него на приятеля си-свидетеля В. И. и на вуйчото на биологичния си баща-свидетеля В. В.ЕВ.От друга страна:свидетелката Р. забелязала,че почти всяка нощ подсъдимият И. излизал от стаята,в която спели.

Следва да бъде отбелязано становището на подсъдимия И. в последната му дума пред въззивната апелативна инстанция,а именно:"…За това проникване дето съм казал,опитвал съм да прониквам,но не ми е било просто по силите,нямам достатъчно ерекция…Търсил съм някаква възбуда,опитвал съм,но не съм прониквал изцяло в момичето…".

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си за времето от 01.08.2012 година до 29.05.2013 година в село Осенец,Разградска област,при условията на продължавано престъпление0по смисъла на член 26 алинея 1 от НК подсъдимият А.Г.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 152 алинея 4 точка 1 във връзка с алинея 1 точка 2 предложения 1 и 2 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Неоснователни са и оплакванията за явна несправедливост на наложеното А.Г.И. наказание"Лишаване от свобода",тъй като този размер на наказанието е в размера на минимума от ДЕСЕТ ГОДИНИ,предвиден в разпоредбата на член 152 алинея 4 от НК.С оглед високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия И. престъпление:Подсъдимият живеел на съпружески начала със свидетелката М.Р. от около 10 години.Всички живеели заедно:подсъдимият И.,свидетелката Р.,роденото от съвместното им съжителство дете М.Г.,както и децата на свидетелката М.Р. и друг биологичен баща-В.,а именно:Б. и М..Подсъдимият И. се възползувал от това обстоятелство и осъществил множество съвкупления с детето Б.,използвайки сила и заплашване.Не без значение е и упоритостта на извършване на престъпните деяния от страна на подсъдимия И. спрямо детето Б. и които посегателства ще имат продължително деструктивно въздействие върху психиката на детето.

От друга страна:освен чистото съдебно минало,за подсъдимия И. по делото не са събрани доказателства за други смекчаващи отговорността обстоятелства,които да дадат основания за прилагане разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.

С оглед личността на подсъдимия И.,неговото поправяне и превъзпитаване,така наложеното му наказание"Лишаване от свобода"в размер  на ДЕСЕТ ГОДИНИ,въззивната апелативна инстанция също счита за напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите както на специалната,така и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция счита,че се явяват неоснователни оплакванията за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия Д. наказание"Лишаване от свобода" в размер на ОСЕМ ГОДИНИ в протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията в жалбата на подсъдимия А.Г.И. за неправилно приложение на материалния закон и за завишен размер на наложеното наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда от РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 53 от 20.11.2013 година по НДОХ № 314/2013 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим А.Г.И. ЕГН ********** ***.

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: