Р Е Ш Е Н И Е

                                    № 28/09.02.2016 г.

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на петнадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                         СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секрета Г.Н.

Прокурор РУЖА ГОЛЕМАНОВА

Разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД №366 по описа за 2015 г. на АС-Варна

 

Въззивното производство е образувано по протест на ОП-Силистра, против присъда на ОС-Силистра, по НОХД №159/2015 г., постановена на 11.09.2015 г., с която подс.А.Д.Н. е бил признат за виновен и на основание чл.343 ал.3 б. „б” пр.първо от НК вр. чл.342 ал.1 от НК, вр. чл. 373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 от НК вр. чл.36 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от три години, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за срок от пет години.

На основания чл.343г от НК на подс.Н. е било наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от четири години.

Подсъдимият е осъден да заплати направените разноски по делото.

Съдът се е произнесъл относно веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената присъда е останал прокурор от ОП-Силистра, като в подадения протест се сочи, че така наложеното наказание е занижено, а така също и приложението на чл.66 ал.1 от НК е несправедливо. Моли настоящата инстанция за отмени разпоредбата на чл.66 от НК, а така също да увеличи размера на наложеното наказание.

В с.з. Представителят на АП-Варна не поддържа депозирания протест, като излага съображения за това.

Защитата на подс.Н. в с.з. изразява становище, че така подадения протест е неоснователен и моли присъдата на ОС-Силистра да бъде потвърдена.

         Приетата и изложена фактическа обстановка от ОС-Силистра, споделена изцяло и от настоящата инстанция е следната:    

Подсъдимия А.Д.Н. е правоспособен водач на МПС от 2009г., когато е придобил категории В,М, АМ. Живее в с.Черник, общ.Дулово в едно домакинство със съпругата си, дъщеря, син, снаха, внук и сестра.

На 18.02.2015г. до около 23.00часа подсъдимият бил в дома си, когато решил да отиде до бензиностанция  „Ромпетрол“ в гр.Дулово за да си купи цигари. До там се придвижил с личния си лек автомобил „Део Есперо“ с рег.№ СС 1348 АС. Разстоянието от с.Черник до гр.Дулово е два километра. В бензиностанцията подсъдимият заварил пострадалия В., с когото поддържали много добри отношения и често се срещали. Пострадалият пиел бира и подсъдимия се присъединил към него и също консумирал бира. След като свършили бирата двамата се качили в автомобила на подсъдимия и се отправили към дома му, а пострадалия оставил велосипеда си на бензиностанцията. В дома си, подсъдимия извадил половин литър ракия и отново започнали да се черпят с пострадалия. Това продължило до около 02.00 часа на 19.02.2015г., когато по настояване на съпругата на подсъдимия, пострадалия бил принуден да си тръгне. Понеже времето било много студено /според справката на метеорологичната служба в гр.Силистра температурата е варирала между -7 до -2 градуса/, пострадалия поискал подсъдимия да го откара отново с автомобила до бензиностанцията в гр.Дулово. Подсъдимият не бил съгласен, тъй като съзнавал, че е пил алкохол, но след кратка разправия, пострадалия успял да влезе през задната врата в автомобила и седнал на задната седалка. Тогава подсъдимия решил да го закара понеже не искал да го остави да върви пеш в студеното време. В района на км.113+400 по пътя с.Черник-гр.Дулово скоростта на автомобила била вече 121км/ч. В този момент подсъдимия загубил контрол над автомобила, който се отклонил в дясно и се ударил с предното дясно колело в бордюра. След това се отклонил наляво, след това отново в дясно при което напуснал пътното платно, пресякъл десния банкет и се ударил в основата на електрически стълб. Ударът попаднал в десния преден фар на автомобила. След получаване на сигнал за допуснатото ПТП, от оперативната дежурна част на РУМВР гр.Дулово изпратили на местопроизшествието полицейските служители Петров и Исмаил. След малко на местопроизшествието пристигнал и противопожарен автомобил и медицински екип. Подсъдимия бил изваден от автомобила и транспортиран в болницата в гр.Силистра. Медицинския екип констатирал смъртта на пострадалия В..

От съдебно медицинската експертиза е видно, че смъртта на пострадалото лице е настъпила в резултат на получените травматични увреждания в следствие на катастрофата.

Видно от протокола за химическа експертиза в кръвта на подсъдимия е установено наличие на етилов алкохол в концентрация от 1,49 промила.

В кръвта на пострадалия е установено наличие на етилов алкохол в концентрация от 3,06 промила.

Горната фактическа обстановка се подкрепя от всички събрани гласни и писмени доказателства по делото.

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на глава двадесет и седма от НПК. Подсъдимият признава вината си, а така и всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт.

При настоящото разглеждане на делото в с.з. представителят на АП-Варна не подържа подадения протест от ОП-Силистра, като излага поредица от съображения в тази насока, които изцяло се споделят и от настоящата инстанция.

В подадения протест от ОП-Силистра се сочи, че наказанието е занижено, моли същото да бъде увеличена, а също така да бъде отменено приложението на разпоредбата на чл.66 от НК.

Съдът след като взе предвид целия доказателствен материал по делото счита, че така подадения протест е неоснователен по същите съображения които бяха изложени от представителят на АП-Варна, а именно:

На първо место следва да се отчете, че подсъдимият не по своя воля е предприел управлението на лекия си автомобил, след употреба на алкохол и в късен час на денонощието. Бил е принуден от пострадалият В., не само с думи, но и с определени действия, последния също е бил употребил алкохол и то в степен много по-висока от тази на подсъдимия.

По делото са налице, а и при разглеждане на делото пред настоящата инстанция бяха представени медицински документи от които е видно, че подс.Н. е с инвалидност 72 %. Както пред първата инстанция така и пред настоящата така се излага, че семейното положение на подсъдимият е изключително утежнено, тъй като той е единствения работещ член на семейството си и се грижи за тежко болната си съпруга, син, дъщеря, малолетно внуче и сестра. Би било изключително несправедливо по отношение на същия да бъде постановена ефективна присъда, тъй като това би обрекло цялото му семейство на нищета.

Предвид гореизложеното съдът намира, че така постановената присъда от ОС-Силистра е законосъобразна, правилна, обоснована и наложеното наказание по вид и размер е справедливо.

Водим от горното АС-Варна счита, че присъдата на ОС-Силистра следва да бъде потвърдена, като законосъобразна по изложените съображения.

Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК

 

 

                           Р  Е  Ш  И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда на ОС-Силистра по НОХД №159/2015 г. по описа на същия съд, постановена на 11.09.2015 г.

 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщението пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: