Р Е Ш Е Н И Е

 

116/25.7.2014г.

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На двадесет и седми юни 

Година две хиляди и четиринадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

ПАВЛИНА Д.

 

 

секретар С. Д.

Прокурор А. Помакова

като разгледа докладваното от съдия Павлина Д. ВНОХД № 37 по описа на съда за 2014г, за да се произнесе взе предвид:

 

Варненският окръжен съд, с  присъда № 4 по НОХД № 1375/13г. по описа на същия съд, постановена на 13.01.2013г. е признал подсъдимия С.Н.К. ЗА ВИНОВЕН в извършване на деяние по  чл. 354а, ал.1 от НК,  за това, че на 13.07.2013 год. в гр. Варна, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение, високорискови наркотични вещества - смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,86 гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,61 гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; метамфетамин с нетно тегло 31,35 гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 %; метамфетамин с нетно тегло 47,08 гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 % - всичко на обща стойност 3 100, 24 лева. Наложено е наказание при условията на чл. 54 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор, както и ГЛОБА в размер на 5000 лева.

На основание чл.68 ал.1 от НК е приведено в изпълнение определеното общо наказание по ЧНД № 1351/2012г. по описа на ОС - Бургас, с което са групирани наказанията с присъдата по НОХД № 575/10г. по описа на ОС - Сливен и споразумение по НОХД № 1212/2012г. на ОС – Бургас в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като е определен първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор.

На основание чл.59 ал.1 от НК е зачетено предварителното задържане на подсъдимия К., считано от 14.07.2013 г; Налице е произнасяне досежно веществените доказателства; подс. е осъден да заплати направените по делото разноски;

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба на подс. К., който чрез защитника си оспорва изцяло правилността на така постановената присъда. В допълнително изложение към жалбата се развиват подробно доводите, от една страна, за липсата на категорични доказателства в подкрепа на обвинението, а от друга – за наличие на допуснати съществени процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство, опорочаващи съдебния акт. Прави се алтернативно искане пред въззивната инстанция за отмяната й и постановяване на нова, с която подс. К. бъде оправдан, за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора.

В с.з. пред състав на Варненския апелативен съд подсъдимият К. се явява лично и с редовно упълномощен от преди това защитник, който поддържа изцяло жалбата, доразвивайки подробно доводите си.

Представителят на АП – Варна оспорва жалбата с наведените и доразвити в съдебно заседание доводи от защитника, изразява становище за неоснователност на жалбата на подсъдимия К., като подчертава, че присъдата на първоинст. съд е правилна и законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена.

В последната си дума пред настоящата инстанция подс. К. заявява, че е невинен и моли да бъде оправдан.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, след проведеното  въззивно съдебно следствие, обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства и след като провери изцяло правилността на обжалваната присъда на основание чл.313 и 314 НПК, намира за установено следното:

От събраните по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Варненският окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното:  В резултат на получена в края на месец юни - началото на месец юли 2013г. оперативна информация по отношение на подс. С.К. по прякор „Перо” в сектор „Наркотици” при отдел „БОП”–гр.Варна, били предприети действия от служителите на полицията в градовете Сливен, Бургас и Варна по установяване на престъпната му дейност, свързана с производство и разпространение на наркотични вещества, в частност метамфетамин. Данните били сведени на ОДЧ при ОД МВР-Варна за създаване на организация по установяване на автомобила, извършване на проверка на пътуващите в него лица, както и на самия автомобил.

На 13.07.2013г. от 19.00ч  до 07.00 часа на 14.07.2013г. двамата свидетели И.М.П. и Валентин Русинов Д. -   служители по охрана на обществения ред към Първо РУП – Варна били на смяна като автопатрул „113”. Около 22 часа те получили разпореждане от оперативния дежурен при Първо РУП Варна при засичане на ЛА ”Ауди А6” със сливенска регистрация с ДК№ СН 0134 АК, той да бъде спрян, съответно на автомобила и на лицата в него да се извърши щателна проверка за наличие на забранени от закона вещества и предмети – оръжие, наркотични вещества и други. Непосредствено след получаване на разпореждането, двамата свидетели П. и Д. забелязали преминаването на въпросния автомобил покрай патрулния. Поради интензивността на движението полицейските служители не успели да изпреварят автомобила, поради което го последвали посока Аспарухов мост. В началото на моста с включване на сигнални светлини и светлинен сигнал било указано на водача да спре. Тогава двамата свидетели поискали съдействие от другите екипи на полицията, съобщавайки, че са спрели търсения автомобила. На място пристигнал екип ”112” в състав св.Красимир Н.К. и Веселин Василев Н. - служители по охрана на обществения ред към Първо РУП - Варна. Автомобила на екип „113” бил спрян пред ЛА ”Ауди”, а новопристигналия екип ”112” - зад него на платното. Водач на спрения ЛА ”Ауди А6” със сливенска регистрация с ДК№ СН 0134 АК бил подсъдимия К. – той предоставил документите си за проверка и отворил багажника на автомобила, когато това било поискано от полицейските служители. В автомобила заедно с него била и свидетелката Галина Д. – приятелка на подсъдимия, с която двамата имали дете, макар да не живеели заедно. С оглед необходимостта от извършване на задълбочена проверка - подс.К. бил криминално проявен по направление „наркотици” и предвид наличната оперативна информация, полицейските служители поканили подсъдимия в районното управление за извършване на проверка. Подс. К. не възразил и трите автомобила потеглили, като в проверявания на задната седалка се качили полицейските служители П. и К.. Управляваният от подс. К. ЛА ”Ауди А6” със сливенска регистрация с ДК№ СН 0134 АК бил паркиран в подземния паркинг на І РУП - Варна и на място била извършена щателна проверка, като подсъдимият присъствал през цялото време на проверката - взимал участие в нея. Спътничката му – св. Г. Д.  била помолена да изчака в приемната на районното управление. При проверката на извадените от багажника на автомобила вещи св.К. намерил в една тонколона за компютър със срязани кабели прозрачно найлоново самозалепващо се пликче, съдържащо бяло на цвят вещество със зърнеста структура. Открит бил и метален елемент с капак, наподобяващ резервна част за автомобил, в който били открити четири найлонови пакетчета с бежово на цвят вещество със зърнеста структура. Веществото в две от пакетчетата било по-тъмно бежово на цвят, а в останалите две пакетчета - по-светло бежово на цвят. За намереното  било докладвано на ОДЧ на ОД на МВР гр.Варна. На място пристигнала дежурна група за извършване на оглед, при който присъствали подсъдимия и две поемни лица – свидетелите Ц. и Ц.. Същите се намирали в районното управление по повод извършена им кражба от автомобил. Свидетелката Д. също била придружена от служител на РУП до подземния гараж и била запитана дали разпознава някой от вещите в багажника на автомобила. Тя отговорила отрицателно, като впоследствие извадила от дамската си чанта предмет в калъф с големината на мобилен телефон и го подала на подсъдимия с думите:„…Това нещо е твое, прибери си го…„ Впоследствие се оказало, че се касае за електронна везна, която била предадена от свидетелката с протокол за доброволно предаване и била предмет на изследване от вещите лица. За проверката бил изготвен протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства на основание чл.71 от ЗМВР. Подсъдимият К. отказал да го разпише, като отказът му бил удостоверен от св.Н.. В отразеното в протокола за оглед на местопроизшествие от 14.07.2013г. , извършен в подземен паркинг в сградата на Първо РУП-Варна са установени: паркиран със задната си част към входа ЛА „Ауди А6” с ДК№ № СН 0134 АК, същият е намерен отключен, без следи от увреждания по ключалките; багажното отделение на автомобила е установено, че е празно, а непосредствено зад задната част на автомобила е описан куфар с инструменти за автомобил; празни кутийки; сак с дрехи; органайзер за лек автомобил; неразпечатани стартови пакети „Виваком"; стартови неразпечатани пакети „Глобул"; фенерче с поставени в него четири броя празни полиетиленови пакетчета с размери 4см х 5см; черен полиетиленов плик с поставен в него метален сив елемент с отворен капак и четири броя полиетиленови пакета - два от тях, съдържащи тъмно бежово зърнесто вещество, и два пакета, съдържащо светло бежово зърнесто вещество. В багажното отделение е намерено полиетиленово пакетче с размери 4см. х 5см., съдържащо бяло зърнесто вещество. Със същият този протокол за оглед на местопроизшествие били иззети четирите пакета, съдържащо бежово (тъмно и светло) вещество, четирите броя празни полиетиленови пакета, както и един брой полиетиленово пакетче с бяло зърнесто вещество. Изготвен бил и фотоалбум (л.39-47 д.п.). Подсъдимият предал мобилния си телефон - марка Nokia Sirocco, IMEI 352287011607683, със СИМ карта № 89359050100503557978, Globul „b-connect„ с протокол за доброволно предаване от 14.07.2013г./л.55 д.п./. Впоследствие бил извършен оглед на веществено доказателство/л.57-59 д.п./, като са били описани, както контактите на подсъдимия, така и 21 броя входящи и 33 броя изходящи съобщения.

От приобщеното на основание чл. 282 ал. 3 от НПК от първоинст. съд заключение по физико-химическата експертиза на иззетите с протокола за оглед на местопроизшествие вещества (протокол №13/НАР-730 от 15.08.2013г. л.74-77 д.п.)  са установени: -смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,86гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,61гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; метамфетамин с нетно тегло 31,35гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 %; метамфетамин с нетно тегло 47,08гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 %; - магнезиев сулфат 2,12гр. - неподлежащ на контрол по ЗКНВП. Намерени са следи от метанфетамин по четири броя празни полиетиленови пакетчета, както и по повърхността на черна електронна везна - от метамфетамин, псевдоефедрин, пирацетам и кофеин.

От приетото от първоинст. съд по делото заключение по изготвената съдебно - оценителна експертиза /л.83 д.п./ се установява, че стойността на наркотичните вещества, обект на изследване, възлиза на 3100,24 лева.

От заключението по СПЕ /л.87-89 д.п./, прието от ВОС, се установява, че подс. С.Н.К. не страда от психично заболяване или зависимост към психоактивни вещества. При него са налице данни за вредна употреба на амфетамини. Към датата на извършване на престъпление - 13.07.2013г., е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си. Психичното и физическото състояние на К. му е позволявало правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни показания за тях.

 

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на: заключенията  по комплексната физико-химическа и оценителна експертизи, съдебно- психиатричната експертиза; писменните доказателства и доказателствени средства ; веществените доказателства; показанията на свидетелите Ив. П., Кр. К., В Н., Кр. Торимацов, В. Д., Г. Д., Кр. Киров, поемните лица Д. Ц. и Ив. Ц., които с оглед на съвкупната им преценка, както и обективните данни по делото, са били кредитирани като подробни, безпристрастни и обективни.

В хода на проведеното от въззивната инстанция съдебно следствие по искане на защитата на подс. К.- адв. И. се събраха допълнителни доказателства – гласни и  писмени: 1. бяха разпитани вещите лица – Н. Н. - специалист в областта на химията в ЦЕКИИ към НИКК – МВР гр. София /изготвила заключението по физико-химичната експертиза, находяща се на л.74-77 от Досъдебно производство 1739/2013 по описа на Първо РУП гр. Варна/; Е.Г. - експерт-криминалист в БНТЛ при ОД на МВР гр. Варна /изготвила експертна справка № 323 от 14.07.2013 г., находяща се на л.63-64 от Досъдебно производство 1739/2013 по описа на Първо РУП гр. Варна/ и Б.Й.Б. - експерт в БНТЛ при ОД на МВР гр. Варна / Б.Й.Б., експерт в БНТЛ при ОД на МВР гр. Варна/; 2. приобщиха се към доказателствения материал на делото препис от протокол за оглед на местопроизшествие, одобрен от съдия при ВОС с Разпореждане № 2335 от 14.07.2013 г. по ЧНД № 869/13 г. по описа на ВОС и копие от внесено във ВОС искане за одобряване на протокола за оглед в частта за изземването.

От изложеното пред въззивната инстанция от вещите лица се установява, че липсват данни за нарушаване или заобикаляне на реда на съхраняване и  предаване на намерените, иззети от ЛА на подс. К. вещества, изследвани по-късно от тях.

Фактическата обстановка е подробно изяснена от първоинстанционния съд. По делото са събрани в необходимия обем и по съответния процесуален ред доказателства, нужни за неговото правилно решаване. Безспорно са установени всички факти, включени в предмета на доказване, като въз основа на тях са направени правилни фактически изводи на базата на задълбочен и подробен анализ най-вече на депозираните гласни доказателства пред него /свидетелски показания/, съпоставяйки ги със заключенията по изготвените и приобщени експертизи, писмените доказателствени средства и веществените доказателства. Акцентирайки върху характера на взаимоотношенията на подс. К. със св. Д., първоинстанционният съд е анализирал обстойно нейните показания, поставяйки под съмнение тяхната обективност, поради което и резонно не ги ценил в цялост, а само по отношение събитията след спирането на процесния автомобил от полицейските служители и последвалите действия.

Чрез показанията на полицейските служители – свидетелите Ив. П., Кр. К., В Н., Кр. Торимацов, В. Д., се установяват по безспорен и категоричен начин следните обстоятелства, имащи пряко и непосредствено отношение и значение за авторството и съставомерността на деянието: 1.  ЛА ”Ауди А6” с ДК№ СН 0134 АК е бил спрян за проверка вечерта на 13.07.2013г в гр. Варна; 2. същият този ЛА е бил управляван от подс. К. и негова спътница е била св. Д., което е установено от извършената документна проверка, както и че водачът е криминално проявен; 3. пристигналия втори екип на полицията е заварил колегите си в момента на извършване на проверката на ЛА ; 4. при транспортирането на ЛА ”Ауди А6” с ДК№ СН 0134 АК към подземния паркинг на І РУП – Варна за извършване на цялостна проверка, същият е бил управляван до мястото от подс. К. в присъствието на свидетелите Д., П. и К.; 5. при  проверката на извадените от багажника на автомобила вещи в присъствие на подс. К., св.К. намерил в една тонколона за компютър със срязани кабели прозрачно найлоново самозалепващо се пликче, съдържащо бяло на цвят вещество със зърнеста структура; метален елемент с капак, наподобяващ резервна част за автомобил, в който били открити четири найлонови пакетчета с бежово на цвят вещество със зърнеста структура. Веществото в две от пакетчетата било по-тъмно бежово на цвят, а в останалите две пакетчета - по-светло бежово на цвят;  6. по същото време св. Д. предала електронна везна, която впоследствие е била обект на изследване от вещите лица;

Във връзка с извършения оглед на ЛА и намерените в него предмети веднага бил изготвени фотоалбум и  протокол за оглед на местопроизшествие от 14.07.2013г, в който били подробно отразени намерените и иззети предмети. Бил оформен и протокол за доброволно предаване на ел. везна от св. Д..

Всичко изложено по-горе опровергава по безспорен начин тезата на подс. К., че е ”бил накиснат”, както и че няма никакво отношение към предметите, намерени в автомобила му, т. к. последния не е негов. От доказателствените източници, включително и от показанията на свидетелите Г. Д. и Кр. Киров /разпитан по искане на подс. пред първоинст. съд/ се установява, че от доста време подс. К. управлява системно този ЛА, въпреки, че по документи той се води на майка му. Предаването същата вечер в момента на проверката и на ел. везна от св. Д. с намерените по нея впоследствие следи  от метамфетамин, псевдоефедрин, пирацетам и кофеин, преценено в съвкупност с останалите доказателствени източници,  по недвусмислен начин води до извода, че подс. К. е осъществявал фактическа власт „държане” на укритите пакетчета със смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,86гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,61гр. със съдържание на метамфетамин 71 %; метамфетамин с нетно тегло 31,35гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 %; метамфетамин с нетно тегло 47,08гр. със съдържание на метамфетамин 73,5 %; - магнезиев сулфат 2,12гр.

По отношение на приложения по делото (л. 35-36 от д.п. ) протокол за оглед на местопроизшествие, с който са иззети веществ. доказателства по делото, съдът намира за неоснователни възраженията на защитника на подс. К. срещу доказателствената му годност. Процесуално-следственото действие е извършено от компетентен орган  на досъдебното производство, а не от полиц. служител или оперативен работник; Действително е съставен протокол за оглед, макар съдържанието му да сочи, че е извършено на практика претърсване и изземване, като са осъществени действия включително и вътре в автомобила, което сочи на намеса в чужда правна сфера, изискваща разрешение или последваща санкция, както и извършване на действието в присъствие на лицата по чл. 156, ал. 1 от НПК /присъствали са две поемни лица- Ц. и Ц./, като впоследствие обаче този протокол е предоставен за одобрение от съдия при ВОС, който с изрично разпореждане № 2335/ 14.07.2013г е одобрил  протокола в тази му част. Липсват такива нарушения, водещи до невалидност на процесуално-следственото действие и като последица до негодност на протокола, удостоверяващ извършването му.

В разрез с цялостната доказателствената съвкупност, обосноваваща обвинителната теза са единствено обясненията на подс. К., които като изолирани и настоящата инстанция приема като защитна теза.

 

При така изясненото от фактическа страна, правилно и законосъобразно ВОС е достигнал до извода за обективна и субективна съставомерност на действията на подс. К. по смисъла на чл. 354А  ал. 1 от НК, за това, че на 13.07.2013г. в гр.Варна, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,86 грама със съдържание на метамфетамин 71%; смес от метамфетамин и кофеин с нетно тегло 46,61 грама със съдържание на метамфетамин 71%; метамфетамин с нетно тегло 31,35 грама със съдържание на метамфетамин 73,5%; метамфетамин с нетно тегло 47,08 грама със съдържание на метамфетамин 73,5% на обща стойност 3100,24 лв. Съставомерността във връзка с намереното във фактическата власт на подс. вещество – метамфетаминът, се обуславя от обстоятелството, че последният е под контрол съгласно ЗКНВП към чл.3, ал.2, и е включен в Списък 1 - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотици.

 

По отношение справедливостта на наложеното наказание: съставът на въззивната инстанция счита, че определеното наказание лишаване от свобода в размер на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода се явява несправедливо, т. к. с оглед целите на наказанието, визирани в нормата на чл. 36 от НК, то е завишено. Правилно първоинст. съд е наложил наказанието при условията на чл.54 от НК, /липсват многобройни или изключително смекчаващи отговорността обстоятелства/, като при индивидуализацията е съобразил: смекчаващите отговорността обстоятелства - съдействието на подс. К. в началния ход на д.п., сравнително младата му възраст, усложненото семейно положение, предвид тежкото заболяване на невръстното му дете от свидетелката Д.. Правилно са преценени като отегчаващо отговорността обстоятелство предходните две осъждания /за които не са налагани ефективни наказания/, като не е преувеличена степента на обществената му опасност. Изложеното по-горе е обусловило правилно определяне размера на кумулативно предвиденото наказание „глоба” от 5000 лева, но размера на наказанието „лишаване от свобода е бил завишен. При отчитане на всички релевантни фактори, и за да бъде наложеното по вид наказание съответно на критериите по чл. 54 НК, на целите на наказанието, визирани в чл. 36 НК, както и на принципа за съответствие на наказанието с извършеното престъпление, залегнал в нормата на чл. 35, ал. 3 НК, е наложително да се намали срока на наказанието „лишаване от свобода” с шест месеца.

Привеждането в изпълнение на определеното общо наказание по ЧНД № 1351/2012г. по описа на ОС - Бургас, с което са групирани наказанията с присъдата по НОХД № 575/10г. по описа на ОС - Сливен и споразумение по НОХД № 1212/2012г. на ОС – Бургас в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор е било правилно извършено от първоинст. съд, с оглед разпоредбата на чл. 68 от НК.

 

Поради всичко изложено, въззивната инстанция достигна до извода, че присъдата на Окръжен съд – Варна в наказателната й част досежно размера на наложеното наказание лишаване от свобода на подс. К. следва да се редуцира, а в останалата част  - като правилна и законосъобразна -  да се потвърди. 

 

Поради това, че пред настоящата инстанция се извърши разпит на вещи лица, на които бе присъдено възнаграждение, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК  подс. К. следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 251 лева.

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира други нарушения /допуснати на досъдебното производство или в с. з., / които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 337 ал. 1 т. 1 и чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН   СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ присъда № 4 на Окръжен съд-Варна по НОХД № 1375/13г по описа на същия съд, постановена на 13.01.2014г в частта, в която на подс. С.Н.К. е наложено наказание лишаване от свобода, като НАМАЛЯВА СЪЩОТО ОТ ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА на ТРИ ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА подс. К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в настоящата инстанция в размер на 251 /двеста петдесет и един/  лева.

 

ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.