Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                              40

 

                                Варна, 10.03.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Осми Януари,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 374 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 79 от 25.09.2015 година по НДОХ № 245/2015 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.И.М.,ЕГН **********,*** Калоян,Разградска област е бил признат ЗА ВИНОВЕН в това,че:На 19.12.2014 година в град Цар Калоян,Разградска област умишлено умъртвил 32-годишния Ю.М.Н. ***,като  му нанесъл прободна рана в сърдечната област и на основание член 115 НК и чл.54 НК му е наложил наказание ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",което наказание  е НАМАЛИЛ при условията на член 58а алинея 1 НК с една трета и му е НАЛОЖИЛ окончателно наказание от ОСЕМ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"при първоначален строг режим в затвор, съгласно член 60 алинея 1 и член 61 точка 2 ЗИНЗС,като на основание член 59 НК е било приспаднато времето,през което по отношение на подсъдимия М.И.М. е била взета мярка за неотклонение задържане под стража,считано от 19.12.2014 година.

Със същата Присъда на основание член 45 алинея 1 от ЗЗД подсъдимият М.И.М. е бил осъден да заплати на М.Б.Н.,ЕГН ********** сумата 100 000,00/сто хиляди/лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението,ведно със законната лихва,считано от 19.12.2014 година до окончателното изплащане.

Със същата Присъда на основание член 45 алинея 1 от ЗЗД подсъдимият М.И.М. е бил осъден да заплати на Г.Ю.Н.,ЕГН **********, и на Б.Ю.Н., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител М.Б.Н., ЕГН **********,обезщетения за причинени неимуществени вреди от престъплението в размер на 70 000,00/седемдесет хиляди/ лева за всеки от тях, ведно със законната лихва върху тези суми,считано от 19.12.2014 година до окончателното изплащане,като са били отхвърлени гражданските искове до първоначално предявените размери,като неоснователни.

Със същата Присъда първоинстанционният съд се е произнесъл по веществените доказателства по делото;както и е осъдил подсъдимия М.И.М. да заплати по сметка на ОД на МВР-Разград за разноски на досъдебното производство сумата 5344.40 лева,а в полза на съдебната власт по сметка на РОС-държавна такса върху уважените размери на гражданските искове от  сумата 9 600,00 лева.

Недоволна от така постановената Присъда е останала гражданската ищца и частна обвинителка М.Б.Н.,обжалвала я е чрез повереника си-адвокат А.С.,*** като неправилна както в наказателно-осъдителната й част,така и в гражданско-осъдителната й част и по изложени подробни съображения за явна несправедливост на наложеното наказание,както и занижен размер на гражданския иск за неимуществени вреди,на основание член 334 точка 3 от НПК и на основание член 337 алинея 1 точка 2 от НПК се моли за изменение на Присъдата,като бъде увеличено наложеното на подсъдимия М.М. наказание,както и да бъде изменена същата в гражданско-осъдителната й част,като бъде уважен в пълния размер предявения граждански иск по отношение на М.Б.Н..

Недоволен от така постановената Присъда е останал и подсъдимия М.И.М.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Ж.Ж.,***,като явно несправедлива.Моли се за намаляване размера на наказанието"Лишаване от свобода"в минималния размер,предвиден за това противообществено деяние,с приложение разпоредбата на член 58а от НК-за редуциране на наказанието,както и да бъдат намалени размерите на  гражданските искове.

В съдебно заседание на 08.01.2016 година,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Защитата на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б.Н.-адвокат А.С.,*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си,както в наказателно-осъдителната част,така и в гражданско-осъдителната част на Присъдата и по изложени подробни съображения в тази насока,се моли да бъде постановен съдебен акт,с който да бъде увеличен размера на наказанието"Лишаване от свобода",така и размера на гражданския иск.Същевременно излага съображения,че жалбата на защитата на подсъдимия М. се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Защитата на подсъдимия М.И.М.-адвокат Ж.Ж.,*** излага съображения,че жалбата на повереника на частния обвинител и граждански ищец се явява необоснована,немотивирана,несъобразена с цялостния доказателствен материал по делото и че тя/жалбата/следва да бъде оставена без уважение.Същевременно  се излагат съображения,че се поддържат изцяло оплакванията в жалбата,като се моли за намаляване както размера на наказананието"Лишаване от свобода",така и на размера на гражданските искове.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че и двете жалби се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като няма основание за изменение на Присъдата.Предлага се да бъде потвърдена Присъдата на първоинстанционния съд,като законосъобразна и справедлива.

В последната си дума подсъдимия М. заявява,че много съжалява за стореното;че не е искал да стане това и че моли съда за снизходителност.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбите на:Защитата на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б.Н.-адвокат А.С.,***,както и на защитата на подсъдимия М.И.М.-адвокат Ж.Ж.,***;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия М. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

И двете жалби са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото по реда на съкратеното съдебно следствие-при условията на член 371 точка 2 от НПК ,е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият М.М. и пострадалият впоследствие Ю.М.Н. ***.Семействата им враждували от години.Бащата на подсъдимия М. притежавал имот в покрайнините на град Цар Калоян,в който отглеждал коне,като дворът представлявал овощна градина. Семейството на пострадалия Н. живеело на около 100 метра от този имот и отглеждало крави.Често кравите минавали през градината на М., което било повод за разправии.

На 19.12.2014 година около 16.30 часа подсъдимият М. отишъл със семейния автомобил“Фолкваген Голф“с рег.№ РР 39-33 АМ в конефермата,за да помогне при прибирането на животните.Същият бил в нетрезво състояние поради консумиран алкохол.Около 17,00 часа край фермата минал бащата на пострадалия-свидетелят М.Н.,който прибирал кравите си от паша. Двамата с подсъдимия М. се скарали и си разменили обидни думи. Виковете им били възприети от Ю.Н., който се намирал пред дома си.Последният се включил в разправията и нападнал подсъдимия М., удряйки го по носа.След намесата на майката на подсъдимия-свидетелката А.М. и при съдействието на свидетеля М.Н. конфликтът бил преустановен.Ю.Н. се прибрал у дома си и се оплакал по телефона за случилото се на полицейския служител-свидетеля НАЙДЕНОВ.

Междувременно подсъдимият М. се прибрал вкъщи,взел един кухненски нож и потеглил с автомобила си към жилището на Ю.Н. с намерението да се саморазправи с него.Спрял на улицата,слязъл от автомобила и започнал да вика,като отправял обиди към Ю.Н. и го подканял да излезе навън.

Свидетелят М.Н. и синът му излезли на улицата. Ю.Н. се насочил към подсъдимия М.,като отвръщал на обидите му и настоявал да си върви.Двамата мъже настъпвали един срещу друг за физическа разправа.В това време приближила майката на подсъдимия М.-свидетелката А. М., която застанала между тях,за да защити сина си.Подсъдимият М.М. се протегнал зад нея и с ножа,който държал в дясната си ръка и нанесъл силен удар в лявата гръдна половина на Ю.Н.. Пострадалият се присвил и обхванал гърдите си в областта на сърцето.

Качил се в автомобила си"Ауди А6“с рег. № РР 92-13 ВА и тръгнал към медицинския пункт в центъра на град Цар Калоян,но скоро изгубил съзнание.Автомобилът преминал неконтролируемо през кръстовището на главната улица и продължил по улица"Кирил и Методий“,където се ударил в друг автомобил,паркиран пред дом № 2.Това движение на автомобила на пострадалия било възприето от полицейския служител-свидетеля Й.П..Когато отишъл до катастрофиралия автомобил"Ауди“,свидетелят П. намерил пострадалия Н. върху шофьорската седалка,приведен напред, неконтактен и хъркащ.Впоследствие пристигнал медицински екип,който установил прободно нараняване в сърдечната област на пострадалия Н..*** пострадалият Н. починал.

Междувременно подсъдимият М. се прибрал в дома си и се преоблякъл.Дрехите,с които бил на местопроизшествието,оставил в стопанската пристройка,а ножа,с който нанесъл удар на пострадалия Н.,изхвърлил на брега на протичащата наблизо рекичка.Впоследствие дрехите и ножът били намерени и иззети като веществени доказателства по делото.

Последиците от деянието са били изяснени от заключението по съдебно-медицинската експертиза на труп,която е установила наличие на прободно-порезно нараняване в лявата гръдна половина на пострадалия Ю.Н.,с раневи канал,преминаващ през гръдната стена,нарушаващ целостта на сърдечния мускул и на левия бял дроб.Това нараняване е довело до остра кръвозагуба с излив на кръв в околосърцевата торбичка и лявото плеврално пространство и е причина за настъпване на бързата и неизбежна смърт на пострадалия Н..Нараняването съответствало да е било получено с острието на ножа,иззет и приобщен по делото като оръжие за извършване на престъплението.

Съгласно заключението на извършената ДНК-експертиза ДНК-профилът на кръвта по острието на иззетия нож напълно съвпадала с ДНК-профила на Ю.Н.,а ДНК-профилът на кръвта по пуловера,блузата и чорапите на подсъдимия М.,както и ДНК-профилът на биологичния материал по дръжката на ножа напълно съвпадала с ДНК-профила на М.И.М..

От заключението на химическа експертиза № 614/30.12.2014 година е било видно,че в кръвната проба,иззета от М.М. е било установено наличие на етилов алкохол в концентрация 1,39 промила.От заключението на съдебно-медицинската експертиза по писмени данни е видно,че около 17,00 часа на 19.12.2014 година подсъдимият М.М. е бил с концентрация  на алкохол в кръвта 1.92 на хиляда,което отговаря на средна степен на алкохолно повлияване.

От заключението на комплексната съдебно-психиатрична и психологическа експертиза е било установено,че освидетелстваният М.М. не страда от психично заболяване.Интелектуалният му потенциал е в норма,интелектуалното му развитие отговаря на съответната възраст и придобития житейски опит.По време на извършване на деянието М. се е намирал в състояние на обикновено алкохолно опиване,което не може да мотивира краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието.Могъл е да разбира свойството и значението на извършваното и да ръководи постъпките си.Няма данни за психични или психологични отклонения.Личностовият му профил сочи,че има характерова ориентация от интровертен тип,сдържан, затворен,необщителен,неуверен,с ниско самочувствие,пасивен,търпелив и хладнокръвен,с добър самоконтрол.Интровертният тип личности имат склонност да потискат гняв и тревожност и в ситуация на фрустрация да отреагират агресивно напрежението през гнева по посока на фрустратора.

Изложените фактически обстоятелства са били признати изцяло от подсъдимия М.М.,като направеното от него самопризнание се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства,събрани по реда и начините,указани в НПК, и са съставлявали годни източници на доказателствена информация.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по един безсъмнен,категоричен и безспорен начин,както от самопризнанията на подсъдимия М.М.,показанията на свидетелката Ш.Х./относно положителни характеристични данни за  пострадалия Ю.Н./и личностна характеристика от Зам.кмета на Община Цар Калоян/относно положителни характеристични данни за подсъдимия М.И.М. /в съдебно заседание на 25.09.2015 година;така и от събраните гласни,писмени и веществени доказателства по Д.П.№ 1873-ЗМ-17/2014 година по описа на РУ на МВР-град Разград.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като пълни,задълбочени,комплексни,законосъобразни,обосновани и безспорни.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 19.12.2014 година в град Цар Калоян,Разградска област подсъдимият М.И.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 115 от НК,като чрез нанасяне на прободна рана в сърдечната област,умишлено е умъртвил Ю. М. Н..Престъплението е било извършено от подсъдимия М. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК:Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си,предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от първоинстанционния съд Присъда няма,като въззивната апелативна инстанция прави тези свои изводи/относно законосъобразността и обосноваността на Присъдата/с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Оплакванията както в жалбата на адвокат А.С.,като повереник на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б. Н.,така и в жалбата на адвокат Ж.Ж.,като защитник на  подсъдимия М.И.М. са за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия М. наказание"Лишаване от свобода",а така също и за размера на уважените граждански искове за неимуществени вреди,като по-долу в мотивите си ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ще вземе общо отношение по тези оплаквания.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия М.И.М. първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:самопризнанието, направено още на досъдебното производство;изразеното съжаление;младата му възраст-27-годишен;трудовата му ангажираност в семейното стопанство,както и чистото му съдебно минало/с оглед настъпилата абсолютна реабилитация,заличила всички правни последици от предходните осъждания/.Като облекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимия М. първоинстанционният съд е отчел и обстоятелството,че той е бил предизвикан от пострадалия,който около половин час преди деянието е проявил насилие спрямо него и му е причинил телесно увреждане.Като отегчаващо обстоятелство за подсъдимия М. първоинстанционният съд е приел събраните по делото доказателства за лоши характеристични данни.

По изложените по-горе съображения РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че на подсъдимия М. следва да бъде наложено наказание"Лишаване от свобода"при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства под средния,предвиден размер към минималния,а именно-ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ,като този срок е напълно достатъчен подсъдимият да преосмисли поведението си,да се поправи и превъзпита;както и че този срок е подходящ и за постигане на  предупредително-възпиращия и възпитателен ефект от наказанието.

Първоинстанционният съд е направил своите изводи,че не споделя предложението на защитата на подсъдимия М. за прилагане на института по член 55 алинея точка 1 НК за наличие на посочените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства като изключителни,а макар да са многобройни и не обуславят несъразмерната тежест на предвиденото минимално наказание,защото с деянието е причинен един тежък общественоопасен резултат-смъртта на млад мъж и баща на две малолетни деца,за което прекомерната снизходителност би се явила неоправдана.

Въззивната апелативна инстанция също счита,че в случая по делото за подсъдимия М.И.М. не са събрани доказателства за изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.Същевременно прави изводите си,че законодателят е предвидил две независими една от друга алтернативни хипотези за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 от НК,а именно:изключителни ИЛИ многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.В тази насока се явяват незаконосъобразни изводите на първоинстанционния съд за наличие на КУМУЛАТИВНО ИЗИСКВАНЕ на изключителни и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимия М..Събраните по делото за подсъдимия М. смекчаващи отговорността обстоятелства законосъобразно и обосновано са дали основание на първоинстанцинния съд да наложи наказанието"Лишаване от свобода"при техен превес,но в никакъв случай нито количествено,нето качествено може да бъде направен извода,че тези смекчаващи отговорността обстоятелства са многобройни,за да е налице хипотезата на член 55 алинея 1 от НК.

Настоящата инстанция също прави изводите си,че така наложеното наказание на подсъдимия М.И.М. в размер на ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода”,което наказание е било редуцирано при условията на член 58а алинея 1 от НК в  размер на ОСЕМ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"с оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване се явява напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК и че не се налага както увеличаването на този размер,така и на неговото намаляване.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията в жалбата на адвокат А.С.,като повереник на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б. Н./за увеличаване на размера на наказанието"Лишаване от свобода"/,а така също и жалбата на адвокат Ж.Ж.,като защитник на  подсъдимия М.И.М./за намаляване на размера на наказанието"Лишаване от свобода"/,за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия М. наказание"Лишаване от свобода"се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Относно оплакванията за размера на уважените граждански искове за неимуществени вреди както в жалбата на адвокат А.С.,като повереник на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б. Н.,така и в жалбата на адвокат Ж.Ж.,като защитник на  подсъдимия М.И.М.:

При определяне размера на обезщетенията за претърпени неимуществени вреди РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е съобразил както с критериите по член 52 от ЗЗД,така и задължителните указания,дадени в ППВС № 4/1961 година;отчел е,че ищцата М.Н. и починалия й съпруг Ю.Н. са били младо семейство и родители на две малолетни деца:на 5 години и на 1 година към момента на постановяване на Присъдата.Отчел е,че съпругата е получила тежка душевна драма от преждевременната смърт на съпруга си,била е лишена от любовта му,неговата морална и финансова подкрепа и по тези съображения е уважил гражданския иск за неимуществени вреди в размер на 100 000,00 лева.По отношение на малолетните деца първоинстанционният съд е приел,че те безвъзвратно са загубили своя баща,неговата обич и грижа и е уважил гражданските искове за неимуществени вреди от по 70 000,00 лева за всяко едно от децата поотделно.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че смъртта на млад съпруг и баща на две малолетни деца са нанесли тежка,непоправима и непрежалима загуба на пострадалите.Същевременно отчитайки и обстоятелството,че подсъдимият М. е бил предизвикан от пострадалия,който около половин час преди деянието е проявил насилие спрямо него и му е причинил телесно увреждане,също като първоинстанционния съд счита,че както уважения граждански иск в размер на 100 000,00 лева за неимуществени вреди в полза на М.Б.Н.,така и уважените граждански искове в размер от по 70 000,00 лева за неимуществени вреди в полза на малолетните деца Г.Ю.Н. и Б.Ю.Н. ще бъдат напълно достатъчни и необходими за да ги овъзмездят по справедливост за претърпените от тях болки и страдания от преждевременната и нелепа загуба-съответно на съпруг и на баща.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията както в жалбата на адвокат А.С.,като повереник на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б. Н./за увеличаване на размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от 100 000,00 лева до 150 000,00 лева/,а така също и в жалбата на адвокат Ж.Ж.,като защитник на  подсъдимия М.И.М./за намаляване на размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди под 100 000,00 лева-за М.Б.Н. и под 70 000,00 лева поотделно за децата Г.Ю.Н. и Б.Ю.Н./се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както въззивната жалба на гражданската ищца и частна обвинителка М.Б.Н.,подадена чрез повереника й-адвокат А.С.,***,така и въззивната жалба на подсъдимия М.И.М.,подадена чрез защитника му-адвокат Ж.Ж.,*** се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

                              Р    Е    Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 79 от 25.09.2015 година по НДОХ № 245/2015 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим М.И.М., ЕГН **********,*** Калоян,Разградска област.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                       

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: