РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Номер 28/24.02.         Година   2015                     Град Варна

Варненският апелативен съд                Наказателно отделение

На пети февруари               Година две хиляди и петнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Станчо Савов

съдебен секретар Г.Н. прокурор Анна Помакова

като разгледа докладваното от съдия Савов ВНОХД №377 по описа на съда за 2014г.,

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 22/06.11.2014 г. по НОХД № 43б/2014г. на Окръжен съд гр.Шумен, с която подсъдимият Н.М.Н. ЕГН:********** е бил признат за виновен и осъден по чл.343, ал.1, б. „в„ от НК вр. чл.342 ал.1 от НК вр. чл.58а ал.1 от НК на лишаване от свобода за срок от две години, което наказание на осн. чл.66 ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от три години, а по чл.343г от НК е бил лишен от право да управлява МПС за срок от три години.

За да вземе това решение, първоинстанционният съд е приел в съответствие с внесеното обвинение, фактите, признати от подсъдимия по реда на чл.371, т.2 от НПК, и го е осъдил за това, че на 30.07.2013 г. около 08.30 часа по бул."Славянски" в гр.Шумен, при управление на МПС - товарен автомобил марка "Форд Торнео Конект" с ДК № СА 5763 СХ, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.38 ал.З от ЗДвП „При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства" във вр. с чл.38 ал.1 от ЗДвП „Завиването в обратна посока се извършва наляво от най- лявата пътна лента по посока на движението"; и чл.85 ал.4 от ППЗДвП „При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото ППС е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна ППС" във вр. с чл. 85 ал. 1 от ППЗДвП „Завиването в обратна посока се извършва само наляво"; като предприел маневра завиване в обратна посока, без да пропусне попътно движещите се МПС; в резултат на което нарушение на правилата за движение допуснал ПТП и причинил по непредпазливост смъртта на К.В. Н. с ЕГН **********, от гр.Шумен, като посоченото причиняване на смърт е извършено в условията на независимо съпричиняване с пострадалия Н., който по същото време и на същото място, при управление на МПС - мотоциклет „Кавазаки Нинджа" с рег.№ Н 1824 В, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.21 ал.1 от ЗДвП - При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: за пътно превозно средство от категория А в населено място - 50, като управлявал МПС - мотоциклет „Кавазаки Нинджа" с рег.№ Н 1824 В със скорост 99,7 км/ч. в населено място

Въззивното производство е по жалба на адвокат Ю.Г. *** в качеството на повереник на частните обвинители , по която се формулира искане, съдът да приеме, че деянието не е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на пострадалия от престъплението, както и да се определи по голям размер на изпитателен срок на наказанието лишаване от свобода наложено на подсъдимия.

 

В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.Ю.Г., като се излагат подробни съображения относно това, че в диспозитива на обвинението не може да присъства обстоятелството, че деянието е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на пострадалия от престъплението. Излага се, че това обстоятелство може да бъде отразено само в мотивите на съда, но не и в диспозитива на обвинението. Твърди се, че пострадалия от престъплението е извършил административно нарушение, но не и престъпление с факта на управление на МПС над допустимата скорост в населено място. Моли се съда да измени присъдата в частта относно приетото в нея, че деянието е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на пострадалия от престъплението, както и да бъде увеличен размера на изпитателния срок по отношение на подсъдимия на постановената осъдителна присъда.

Представителя на Апелативна прокуратура - прокурор Помакова излага, че присъдата на ОС Шумен е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

Относимите към престъпното поведение, респ. отговорността на подсъдимия, факти, изложени от държавното обвинение и възприети от съда в съответствие с правилата на произтеклата диференцирана процедура, накратко са били следните:

Подсъдимият Н. работел като охранител в „Ей Ес Пи" ЕООД, като в задълженията му било включено и управление на инкасов автомобил. На 30.07.2013г. в гр.Шумен, подсъдимия започнал деня, поемайки управлението на специален товарен автомобил „Форд Торнео Конект" с per. № СА 57 63 СХ. Около 08.30 часа той се движел по бул. Славянски в посока от площад България към площад Кристал. Намирайки се пред дом № 13а на булевард Славянски пред сградата на „ЦКБ" АД - клон Шумен, без да се огледа, подсъдимият Н. предприел маневра обратно завиване наляво по протежението на цялото пътно платно. По същото време зад него към товарния автомобил в същата посока от площад България към площад Кристал по булевард Славянски, се движел мотоциклет управляван от пострадалия К.В. Н. марка „Кавазаки Нинджа" с рег.№ Н 18 24 В със скорост около 99,7 км/ч. В момента, когато мотоциклетът отстоял на 25,5 метра от специалния товарен автомобил, последният пресякъл осевата линия и навлязъл в лентата за насрещно движение, след което последвал сблъсък между двете МПС, а именно мотоциклета и товарния автомобил „Форд Торнео Конект".

От заключението на изготвената съдебно-медицинската експертиза се установява, че пострадалият К. Н. вследствие на удара е получил множество травматични увреждания, включително: Тежка гръдна и черепно-мозъчна травма. Множество счупвания на ребра по няколко линии, счупване на гръден прешлен, разкъсвания и кръвонасядания около счупванията; Масивен хемоторакс; контузия на белите дробове и медиасгинума;

 

разкъсване на околосърцевата торбичка с кръвонасядане; счупване на дясната слепоочна кост и на част от дясната пирамида; субарахноидален кръвоизлив по конвекситета на двете голямомозъчни полукълба и на част от малкия мозък. Контузионно поле сред мозъчното вещество на лявата мозъчна хемисфера; кръвонасядане на меките черепни обвивки в дясната слепоочна област; охлузване на външната страна в горната трета на дясното бедро; охлузване с кръвонасядане на десния лакът; счупване на двете кости на лявата предмишница; точковидни охлузвания по гърба на дясната китка, лявата китка; охлузвания и кръвонасядане на дясната подбедрица; кръвонасядане на вътрешната страна на дясното бедро; Вещото лице заключава, че причина за смъртта е тежката гръдна травма, довела до масивен хемоторакс, че тези травматични увреждания могат да бъдат получени от ПТП и са в причинно-следствена връзка с настъпилата смърт на 30.07.2013г.

От заключението на назначените по делото съдебно- химически експертизи се установява, че в кръвта на подсъдимия Н. и пострадалия Н. не е установено наличие на алкохол.

 

От заключението на тройната автотехническата експертиза се установява, че скоростта на движение на мотоциклет Кавазаки Нинджа с рег.№ Н 1824 В непосредствено преди ПТП е била около и над 99,7 км/ч.; Спирачният път на мотоциклета /опасната му зона на спиране/ при скорост на движение 99,7 км/ч. е 89,30м.; Спирачният път на мотоциклета /опасната зона на спиране/ при скорост на движение 50 км./ч. е 31,50м; в момента когато водачът на товарен автомобил Форд Торнео Кънект е предприел маневра завиване в обратна посока, мотоциклетът Кавазаки Нинджа с рег.№ Н 1824 В е бил на 25,5 м. от мястото на удара; От видеозаписа е видно, че малко след потеглянето на т.а. Форд, вляво от него преминава тъмен автомобил; тези две обстоятелства е възможно да са попречили на водачът на т.а. Форд да възприеме мотоциклета през лявото огледало за обратно виждане; Оценката на конкретната пътнотранспортна ситуация от водача на т.а. Форд е чисто субективна. Водачът на т.а. „Форд Торнео,, би освободил лентата, по която се е движил мотоциклета, ако скоростта на движение на последния на 25,50м. преди мястото на удара е била до 50км/ч.; Ако скоростта на движение на мотоциклета е била до 50км/ч, към момента, когато той е бил на 25,5 м. преди мястото на удара и т.а. Форд се е движил по същия начин, както по време на произшествието е било възможно мотоциклета да премине зад т.а.

Форд; От техническа гледна точка причина за произшествието е движението на двете превозни средства по траектории, които се пресичат на едно и също място в един и същ момент,

Видно от заключението на допълнителната автотехническа експертиза: Възможно е в зависимост от разположението на мотоциклета и неустановения автомобил по ширина на лентата, неустановеният лек автомобил да е пречил на водача на автомобил Форд Кънект да възприема мотоциклета; Когато мотоциклетът Кавазаки Нинджа е бил на 2бм. от мястото на удара, водачът на автомобил Форд Кънект е имал възможност да го вижда и наблюдава безпрепятствено; Ако се приеме, че неустановеният лек автомобил и мотоциклетът се движат по средата на лентата, то неустановеният лек автомобил не е ограничавал видимостта на водача на автомобила „Форд,, към мотоциклета. Ако се приеме, че неустановеният автомобил се е движил по средата на лентата, а мотоциклетът в левия край на същата лента, то е възможно неустановеният лек автомобил да е закривал мотоциклета за време по-голямо или равно на 2,5 секунди преди удара. В създадената пътнотранспортна ситуация водачът на автомобил Форд е трябвало да наблюдава движещи се в две посоки превозни средства, да оценява техните скорости и в свободните интервали да избере момент, в който да започне маневрата. Поради посочените причини е възможно водачът на автомобил „Форд Кънект,, да не е имал възможност да прецени скоростта на попътно движещия се след него мотоциклет „Кавазаки Нинджа,,.

Видно от заключението на втората допълнителна съдебно- автотехническа експертиза, след като вещите лица са се запознали с всички събрани в хода на ДП доказателства, отново са потвърдили заключенията си по основната АТЕ, че скоростта на движение на мотоциклет „Кавазаки Нинджа,, непосредствено преди ПТП на 30.07.201 Зг. е била около и над 99,7 км/ч., а товарен автомобил „Форд Торнео Кънект,, потегля с ниска скорост с едновременно завиване наляво и започва маневра завиване в обратна посока. От момента на потегляне до момента на удара, т.а. Форд не е спирал движението си.

С жалбата, инициирала въззивното производство, се спори приетото от първоинстанционния съд в мотивите и в диспозитива на присъдата му, че деянието е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на пострадалия от престъплението

 

 

 

Окръжният съд е възприел в мотивите си следните обстоятелства, относно съпричиняването:

- приел е че е налице е съпричиняване от пострадалия Н., който по същото време и на същото място, при управление на МПС - мотоциклет „Кавазаки Нинджа" с рег.№ Н 1824 В, нарушил правилото за движение по пътищата, визирано от чл.21 ал.1 от ЗДвП, съобразно което при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство от категория А е забранено да превишава в населено място 50км/ч., като управлявал МПС - мотоциклет „Кавазаки Нинджа" със скорост 99,7 км/ч. в населено място.

Приел е също, че тази скорост не е само административно нарушение на ЗДвП, но и е допринесло за настъпването на противоправния резултат - смъртта на пострадалия Н.. Това според първоинстнационния съд е така, защото е ноторно известно, че по-голямата скорост на движение на МПС предпоставя по-голяма сила на удара, в случай на ПТП и води до по-тежък съставомерен резултат. Прието е за безспорно, че ако скоростта на мотоциклета е била по-ниска и в рамките на разрешената до 50 км/ч — удара между двете МПС щеше да е по-лек и вероятността травматичните увреждания на Н. да не са толкова тежки, рязко нараства. Счел е , че именно високата скорост на движение на мотоциклета е допринесла за по- голямата сила на удара и е съпричинила тежкия съставомерен резултат.

 

В същото време е приел в мотивите си, че съобразно автотехническите експертизи удар би настъпил и при скорост на мотоциклета 50 км/ч.. Тогава обаче скоростта би била в рамките на разрешената от закона за населено място и МПС категория А - 50км/ч. и не би било налице съпричиняване, независимо от това какъв противоправен резултат е настъпил - имуществени вреди, телесно увреждане или смърт. Приел е също, че в случай че Н. беше изпълнил задълженията си по ЗДвП досежно скоростта, той не може да бъде съпричинител за настъпилите общественоопасни последици.

Становището на окръжния съд относно съпричиняването от страна на пострадалия не се приемат от настоящия съдебен състав по следните съображения:

 

Безспорно от доказателствата по делото се установява, че пострадалият от престъплението е управлявал МПС мотоциклет „Кавазаки Нинджа" със скорост 99,7 км/ч. непосредствено преди удара с товарния автомобил.

От друга страна обаче в заключението си тройната автотехническата експертиза установява, че спирачният път на мотоциклета при скорост 99.7км./ч, т.е опасната му зона на спиране при тази скорост на движение е 89,30м. Спирачният път на мотоциклета т.е. опасната зона на спиране при скорост на движение 50 км./ч. е 31,50м, като в случая в момента когато водачът на товарен автомобил Форд Торнео Кънект е предприел маневра завиване в обратна посока, мотоциклетът Кавазаки Нинджа е бил на 25,5 м. от мястото на удара т.е. ударът между двете МПС е бил неизбежен.

Настоящият съдебен състав намира, че не може да се говори и предполага какви биха били уврежданията на пострадалия ако се движеше с разрешената от закона скорост, като не приема становището първоинстанционния съд изложено в мотивите му , че високата скорост на движение на мотоциклета е допринесла за по- голямата сила на удара и е съпричинила тежкия сьставомерен резултат.

Правилно е твърдението на повереника на частните обвинители, че и при ниска скорост, при ПТП могат да настъпят такива увреждания, които да са несъвместими с живота на пострадалия и да причинят смърт.

Нарушението извършено от пострадалия от престъплението, а именно управлението му на мотоциклета със скорост 99.7км/ч е само административно такова, като не може да бъде включено в диспозитива на обвинението по чл. чл.343, ал.1, б. „в„ от НК вр. чл.342 ал.1 от НК, а именно че с това си действие пострадалия е съпричинил настъпването на противоправния резултат , а именно настъпването на смърт. Съпричиняването може да бъде обсъдено само в мотивите на съда и евентуално, ако бъде прието , че има такова, да се вземе предвид при определяне размера на наказанието.

С оглед на горното присъдата в частта в която е прието, че причиняването на смърт е извършено в условията на независимо съпричиняване с пострадалия Н. следва да бъде изменена, като се приеме, че пострадалият не е съпричинил настъпването на противоправния резултат.

По отношение на искането на повереника на частните обвинители за определяне на по голям размер на изпитателния срок:

 

 


Настоящия съдебен състав намира, че както е отбелязал в мотивите си първоинстанционния съд настоящото деяние представлява инцидентен случай в живота на подсъдимия , като в същото време са налични многобройните добри характеристични данни за него. Както е приел и първоинстанционния съд, наказанието не следва да бъде съобразявано преимуществено със специалната и генералната превенция, а следва да изпълни и двете цели. Предвид на това настоящият съдебен състав намира, че именно определен в размер от три години изпитателния срок определен от ШОС ще бъде справедлив и съответстващ на тежестта, обществената опасност и моралната укоримост на престъплението и ще бъде подходящ да повлияе поправително и превъзпитателно към спазване на законите и добрите нрави от страна на осъдения. Освен това, така определен, този срок ще въздейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото.

По този начин, съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

С оглед всичко гореизложено, обжалваната присъда следва да бъде изменена в частта в която е прието, че има съпричиняване от страна на пострадалия от престъплението, като в останалата част следва да бъде потвърдена, поради което и на основание чл.337 и чл.338 от НПК, настоящият състав на Варненския апелативен съд


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИ:


 

 

ИЗМЕНЯ присъда № 22/06.11.2014 г. по НОХД № 436/2014г. на Окръжен съд гр.Шумен, като приема, че причиняването на смъртта на К.В. Н. с ЕГН **********, от гр.Шумен на 30.07.2013 г. около 08.30 часа на бул."Славянски" в гр.Шумен не е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на пострадалия К.В. Н., който по същото време и на същото място управлявал МПС -мотоциклет с рег.№ Н1824В.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

Решението подлежи на касационна проверка от Върховния касационен съд на Република България в петнадесет дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\