П Р И С Ъ Д А

 

№  15/16.11.2018 година, гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД          НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На ШЕСТНАДЕСЕТИ НОЕМВРИ   ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладвано от съдия ДЕНЕВА

ВНОХД №378 по описа за 2018 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.3 от НПК ОТМЕНЯ присъда № 57/05.07.2018 година, постановена по НОХД № 302/2017 година от Окръжен съд град Варна в частта, в която подсъдимия С.Г.И. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, в частта, в която е ангажирана гражданската му отговорност, както и в частта в която е осъден да заплати сторените по делото разноски и държавна такса върху уважения граждански иск и вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.И. - роден на *** ***, български гражданин, разведен, със средно образование, не работи, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:

В периода 01.01.2010 година - 14.07.2010 година в град Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител със З.Г.И. и в качеството си на пълномощник на "Грейн продукт" ЕООД - Варна, Булстат 200664779, избегнал установяване на данъчни задължения - "данък добавена стойност" в особено големи размери, като затаил истина и потвърдил неистина в подадени справки - декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на чл.125 ал.1 от Закона за данък добавена стойност - използвал документи с невярно съдържание - фактури и приспаднал неследващ се данъчен кредит, както следва :

1. СД по ЗДДС с вх.№ 03001331604/14.01.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.12.2009 год.-31.12.2009 година с включени данъчни фактури с доставчик "ТВС Агро" ЕООД с Булстат 200527951, както следва: № 22/15.12.2009 година, с доставчик "Велвет груп" ЕООД с Булстат 200580459, както следва: № 79/18.12.2009 година, с доставчик "Стандарт билд" ЕООД с Булстат 103891044, както следва: № 1-214/29.12.2009 година, с доставчик "Вива трейд България" ЕООД с Булстат 103859363, както следва: № 2-258/30.12.2009 год. и с доставчик "Ен Джи къмпани" ЕООД с Булстат 103630005, както следва: № 1-185/30.12.2009 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 70 425,60 лева.

2. СД по ЗДДС с вх.№ 03001346472/14.02.2010 година и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.01.2010 год.-31.01.2010 година с включени данъчни фактури с доставчик "Велвет груп" ЕООД с Булстат 200580459, както следва:  № 81/04.01.2010 г., № 82/08.01.2010 г., № 83/11.01.2010 год., № 84/13.01.2010 год. и № 85/21.01.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 58 661,76 лева;

3. СД по ЗДДС с вх.№ 03001361583/14.03.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.02.2010 год.- 28.02.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик "Факт корект 2009" ЕООД с Булстат 200875299, както следва: № 1-3/11.02.2010 год., № 1-5/12.02.2010 год., № 1-7/18.02.2010 год., № 1-9/19.02.2010 год., № 1-14/26.02.2010 год., като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 49262,16 лева;

4. СД по ЗДДС с вх.№ 03001372390/13.04.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.03.2010 год.- 31.03.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик "Факт корект 2009" ЕООД с Булстат 200875299,както следва: № 34/24.03.2010 г. и № 36/26.03.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 5 652,83 лева;

5. СД по ЗДДС с вх.№ 03001392632/14.05.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.04.2010 год.- 30.04.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик "Атамир" ЕООД с Булстат 148107671, както следва: № 2-195/02.04.2010 год. и с доставчик "Валентин Стоев" ЕООД с Булстат 103838173,както следва: № 2-260/05.04.2010 год. и № 2-292/24.04.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 91 005,86 лева;

6. СД по ЗДДС с вх.№ 03001404958/13.06.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.05.2010 год.- 31.05.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик "Емпорики тръст" ЕООД с Булстат 201134926,както следва: № 1-47/25.05.2010 год. и № 1-69/28.05.2010 год. и с доставчик "Хайнор хидро" ЕООД с Булстат 201134805,както следва: № 1-71/27.05.2010 год. и № 1-84/28.05.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 91 050,00 лева и

7. СД по ЗДДС с вх.№ 03001423026/14.07.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки, подадени за данъчен период 01.06.2010 год.- 30.06.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик "Емпорики тръст" ЕООД с Булстат 201134926,както следва: № 1-119/24.06.2010 год.,№ 1-125/28.06.2010 год. и № 1-126/28.06.2010 год. и с доставчик "Хайнор хидро" ЕООД с Булстат 201134805, както следва: № 1-94/02.06.2010 год. и № 1-167/25.06.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 63 580,00 лева, а общият размер на приспаднатия неследващ се данъчен кредит за всички горепосочени данъчни периоди е 429638,20 лева, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Министъра на финансите срещу С.Г.И. за сумата от 791 583.19 лева, представляваща претендирана от ищеца имуществена вреда.

 

На основание чл.338 НПК ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

 

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в 15 - дневен срок от днес.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                   2.