Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                      № 14

 

                     град Варна,   19.01.2017    година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично заседание на Втори Декември,две хиляди и шестнадесета година,в следния състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

     РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

Секретар С.Д.

Прокурор ИСКРА А.ОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ407 по описа на съда за 2016 година и  за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 28 от 13.09.2016 година по НДОХ № 424/2015 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият И.А.Д.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 13.05.2015 година в град Добрич,при условията на опасен рецидив,държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества:хероин с процентно съдържание на наркотично действащ компонент диацетилморфин 28,3 %,с общо нетно тегло 1,17 грама на стойност 76,05 лева и хероин с процентно съдържание на наркотично действащ компонент диацетилморфин 30,30 %,с общо нетно тегло 0,39 грама на стойност 25,35 лева,без да има надлежно разрешение за това,като общото нетно тегло на държаното количество наркотично вещество е било 1,56 грама на обща стойност 101,40 лева  и на основание чл.354а алинея 2 точка 4 във връзка с алинея 1 предложение четвърто от НК и член 54 от НК са му били наложени наказания:"Лишаване от свобода”за срок от ДВАНАДЕСЕТ  ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от"закрит"тип при първоначален СТРОГ режим и "Глоба" в размер на 30 000,00 лева.

Със същата Присъда е било зачетено предварителното задържане на подсъдимия И.А.Д.,считано от 13.05.2015 година до влизане в сила на Присъдата;съдът се е произнесъл по веществените доказателства,както и подсъдимият И.А.Д. е бил осъден да заплати сторените по делото разноски както следва:По сметка на ОД на МВР-Добрич сума в размер на 521,90 лева и по сметка на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в размер на 282,67 лева.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият И.А.Д.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Х.Х.-***,като неправилна,постановена в разрез на разпоредбите на материалния и процесуалния закон,както и явно несправедлива.След изложени подробни съображения в тази насока,на основание член 337 алинея 1 от НПК се моли първоинстанционната Присъда да бъде изменена,като наказанието да бъде намалено до неговия минимум.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на подсъдимия И.А.Д.,адвокат Х.Х.-*** поддържа изцяло оплакванията във въззивната жалба и след изложени съображения в тази насока,моли да бъде постановен съдебен акт,с който да бъде отменена Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.Излагат се и съображения за изключително несправедлива Присъда с оглед притежаването на изключително малко наркотично вещество.

Защитата на подсъдимия И.А.Д.,адвокат А.В.-*** поддържа оплакванията във въззивната жалба и становището на колегата си-адвокат Х..моли при условията на алтернативност да бъде изменена Присъдата и наказанието да бъде намалено до законовия минимум-с оглед намереното количество наркотично вещество.

Използвайки правото си на лична защита,жалбоподателят и подсъдим Д. поддържа казаното от неговите защитници в днешното съдебно заседание.Освен това моли да бъде обърнато внимание,че полицаите хващат свидетелите и ги карали да свидетелстват срещу него.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че въззивната жалба се явява изцяло неоснователна и след изложени съображения в тази насока,моли да бъде потвърдена Присъдата на първоинстанционния съд.

В последната си дума подсъдимият Д. заявява,че ако съдът счита,че е виновен,тази Присъда е твърде голяма и моли наложеното му наказание да се намали.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия И.А.Д.;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Д. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба на защитата на подсъдимия Д. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.А.Д. е бил  осъждан седем пъти с влезли с сила съдебни актове включително и за държане на наркотични вещества без да е имал надлежно разрешение за това,от които:

С Определение № 3 от 24.01.2012 година по НДОХ 22/2012 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,влязло в сила на 24.01.2012 година,за извършено престъпление по член 354а алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 3 от  НК и във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 и алинея 2 от НК му е  било наложено наказание"Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален „строг“ затворнически режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит“ тип.

С Определение № 48 от 20.06.2013 година по НДОХ №  953/2013 година по описа на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,влязло в сила на 20.06.2013 година за извършено престъпление по член 196 алинея 1 точка 2 във връзка с член 195 алинея 1 точка 4,предложение първо от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка  с  член 55 алинея 1 точка 1 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода”за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА при първоначален"строг“режим в затвор или затворническо общежитие от"закрит“ тип.

Досъдебното производство е образувано като резултат от реализация на едно от периодично провежданите от органите на МВР мероприятия,имащи за цел  противоборство на разпространението на наркотични вещества в град Добрич.Едно от тези мероприятия е било свързано с осъществяването на наблюдение върху тъй наречени оперативно интересни лица,т.е.:лица,за които при органите на МВР е имало данни,придобити по оперативен способ,че осъществяват разпространение на наркотични вещества на територията на града.

Едно от тези лица,върху които е било насочено вниманието на органите на МВР,е бил подсъдимият И.А.Д. ***,известен с прозвището си"Сърната“.

За времето от 20,00 часа на 12.05.2015 година до 08,30 часа на 13.05.2015 година,като част от провежданите мероприятия по отношение на подсъдимия Д. е било осъществено оперативно наблюдение от свидетеля В.М.М.,служител в сектор"Криминални полиция“при Първо РУ на МВР-град Добрич.Свидетелят е осъществил непрестанно и неотлъчно оперативно наблюдение по отношение на дома на подсъдимия Д.,***-входа на блока,в който подсъдимият живеел и по отношение на лек автомобил"Опел Астра“с per.№ ТХ 7990 АМ,който е бил ползван само и единствено от подсъдимия.Формално колата е била регистрирана на името на свидетелката Л.В.И. от град Добрич,приятелка на подсъдимия Д.  в определен период от време.Подсъдимият Д. винаги паркирал автомобила на паркинг, намиращ се непосредствено до жилищния блок,в който се намирал дома му. Свидетелят МАРКОВ бил сменен  след 08,30 часа на 13.05.2015 година от друг полицейски служител,който продължил оперативното наблюдение върху дома на подсъдимия Д. и върху автомобила,управляван от него, неразпитан в хода на досъдебното и съдебното производство.

На 13.05.2015 година между 7.30 часа и 8.00 часа органите на МВР чрез устна заповед на Началника до полицаите,свидетелите:М.П.М. и П.А.Б. пристъпили към задържане на подсъдимия Д. при изчакване да излезе от дома си,с цел да съберат доказателства за негово деяние.

Двамата свидетели,полицейски служители от сектор"Криминална полиция“при Първо РУ на МВР-град Добрич,се приближили към подсъдимия Д.,когато той извадил ключовете за колата от джоб на панталоните си и  започнал да отключва ползвания от него автомобил марка"Опел Астра“с per. № ТХ 7990 АМ,паркиран непосредствено до жилищния блок,в който се намирал дома му.Представили му се,помолили го да не се качва в автомобила и го попитали дали държи в себе си наркотични вещества.Подсъдимият Д. отговорил,че има наркотици,които ще предаде доброволно.Той отворил предната лява врата на колата и от кората на тази врата взел платнена торбичка за очила,от която извадил червена на цвят запалка с черно капаче. Подсъдимият Д. заявил на полицаите,че в резервоара на запалката се намират четири дози наркотик,предназначени за негова лична употреба.

След признанието на подсъдимия Д. за налични наркотични вещества,свидетелят М. го помолил да остави всичко на място и да се отдалечи две крачки от колата си.По същото време свидетелят Б. се обадил по телефона си на оперативния дежурен в Първо РУ на МВР-град Добрич,като  докладвал за установеното и поискал  съдействие от експерт от НТЛ при ОД на МВР-град Добрич.След пристигането на място,експертът от НТЛ при ОД на МВР-град Добрич,в присъствието на свидетелите и подсъдимия Д.,включително и на свидетеля ВЕСЕЛИН  Д. ***,който е бил домоуправител на вход"А"на жилищния блок,находящ се в град Добрич,ЖК"Строител“№ 61,където живеел и подсъдимия Д.,свалил капачето на резервоара на запалката,извадена от кората на предната лява врата на лекия автомобил,управляван от подсъдимия.

От резервоара на запалката извадил  14 броя черни на цвят полиетиленови пликчета,които съдържали кафяво на цвят прахообразно вещество.За естеството на прахообразното вещество подсъдимият Д. заявил,че представлява хероин,който бил негов за лична употреба.Откритите в резервоара на запалката  14 броя черни на цвят полиетиленови пликчета ведно с прахообразното вещество във всяко едно от тях, са били поставени в бял пощенски плик,който след това бил запечатан и върху него положили подписи Д.,свидетелите Б. и Г..

Предаването на запечатания бял пощенския плик,в който се намирали 14-те броя черни на цвят политетиленови пликчета,заедно с прахообразното вещество в тях,от подсъдимия на свидетеля Б. било оформено с протокол за доброволно предаване от 13.05.2015 година.В този протокол подсъдимият Д. саморъчно е написал буквално,че:„... веществото е хероин,който закупих за лична употреба ...“. 

Още същия ден 13.05.2015 година с друг протокол за доброволно предаване свидетелят Б. предал получените от подсъдимия Д. вещи на разследващ полицай от Първо РУ на МВР-град Добрич,за да послужат за нуждите на настоящото наказателно производство.На същата дата в присъствието на подсъдимия Д. и на две поемни лица вещите,които той е предал с протокол за доброволно предаване,са били обследвани.Кафеникавото прахообразно вещество при тестването с полеви тест"Detect 4 Drugs“реагирало на хероин,отразено в протокола за оглед на  на веществени доказателства.

С оглед големия брой на дозите прахообразно вещество,които били установени в резервоара на запалката и били предадени доброволно от подсъдимия Д. на полицейски служител,било извършено претърсване в дома на Д.,***.Това процесуално действие  продължило от 16,30 часа до 17,30 часа на 13.05.2015 година и приключило с изготвянето на съответен протокол със снимки,одобрен впоследствие от съдия от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.При извършеното претърсване на апартамента,в който живеел подсъдимия Д. сам,били открити  вещи, иззети за нуждите на наказателно производство.В стаята, вдясно от входната врата на апартамента, била открита и иззета 1 брой електронна везна"Diamond“,модел А04,сива на цвят,която била намерена в кутия без капак,поставена в шкаф от библиотечна секция.В същия шкаф,в куфарче било открито и иззето СУМПС на името на свидетеля А. Д. ***,което с протокол от 19.08.2015 година е било върнато на свидетеля.В същата стая върху плота на маса са били намерени и иззети 67 парчета от черна найлонова торба,всяко с размери 5x4,5 сантиметра.В мивката,  в кухнята на апартамента били намерени и иззети 1 брой ръкавица с пет пръста тип"медицинска“ и 2 броя празни плика със самозалепваща се лента с размери 7x5 сантиметра.В плъзгаща се плоска тава в неработещ фризер,находящ се  в спалното помещение на жилището,е било открито и иззето обвито в червено найлонче бяло на цвят прахообразно вещество с размери в диаметър около 1 сантиметър.За намерените и иззети от дома му вещи,подсъдимият Д. собственоръчно е написал в протокола за претърсване и изземване от 13.05.2015 година,че са негови.

Обвитото в червено найлонче бяло на цвят прахообразно вещество с размери в диаметър около 1 сантиметър и 14-те броя черни на цвят полиетиленови пликчета,ведно с прахообразно вещество,са били изпратени за изследване в Център за експертни криминалистични изследвания при НИКК – МВР-град София,където е била изготвена физикохимична експертиза,която установила,че:

-Бялото на цвят прахообразно/кристално/вещество,което било открито в плъзгаща се плоска тава в неработещия фризер в жилището на подсъдимия,се оказало таурин/органична киселина,аминокиселина/,с нето тегло 2,05 грама,като в нея е било  установено наличие на метамфетамин в следови количества под 0,1 %.За това вещество подсъдимият  Д.  обяснил,цитиран буквално пред свидетелите М. и Б.,че представлява: „... мешилка за хероин ... „ т.е. вещество,чието предназначение е да бъде смесено с хероин при изготвяне на съответните дози.

-В прахообразното вещество,намиращо се в 14-те броя полиетиленови пликчета,които били открити в кората на предната лява врата на лекия автомобил,управляван от подсъдимия Д. и които той предал доброволно на полицейския служител,било установено наличие на хероин /диацетилморфин/,парацетамол и кофеин,като съдържанието на хероин е 28,3 %,а общото нетно тегло на същия е 1,17 грама.

От оценъчната експертиза е било установява,че наркотичните вещества са на общата стойност/хероин с нетно тегло 1,17 грама/е 76,05 лева.

Приобщените движими вещи,намерени в дома на подсъдимия Д.,са били предмет на физикохимическа експертиза.Единият брой ръкавица,открита в мивка в кухненското помещение на жилището на подсъдимия Д. и 2 броя празни полиетиленови плика,със самозалепваща се лента,са бил обследвани от експерт от HTJI при ОД на МВР-град Добрич в лабораторни условия с помощта на полеви тест.Било установено наличие на кафяво прахообразно вещество в ръкавицата, дало положителни резултати за хероин.В празните пликове не било установено достатъчно количество вещество за изследване.

В ръкавицата,намерена в мивка в кухнята на жилището на подсъдимия Д.,било открито прахообразно вещество,реагиращо на хероин.Същото заедно с нея/гумената ръкавица с пет пръста/, двете прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета с 67-те броя парчета от найлонова торба и електронната везна"Diamond“,модел А04,всички открити в дома на подсъдимия,са  били предоставени на експерт в БНТЛ при ОД на МВР-ГРАД Варна,за изследване и за изготвяне на физикохимична експертиза,от която е било установено:Кафявото прахообразно вещество,съдържащо се в бялата гумена ръкавица с пет пръста,е хероин с нетно тегло 0,39 грама,в което съдържанието на активния,наркотично действащ компонент-диацетилморфин, е било 30,30 %.По вътрешната страна на двете прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета били констатирани следи от наркотична субстанция – диацетилморфин.По 67-те броя парчета от найлонова торба не били установени следи от наркотична субстанция.По работната повърхност на електронната везна са били установени следи от наркотична субстанция:тетрахидроканабинол /марихуана/.

От оценъчната експертиза е било установено,че   общата стойност на открития в бялата гумена ръкавица с пет пръста хероин с нетно тегло 0,39 грама е 25,35 лева.

Намерените в автомобила,който само подсъдимият Д. ползвал и в жилището му наркотични вещества,са били в количества,далеч надвишаващи потребността на едно лице.

Изложената по-горе фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства:

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и обсъдил поотделно показанията на  разпитаните по делото свидетели,разделил ги е на няколко групи и е изложил подробни съображения кои свидетелски показания и защо и кои свидетелски показания не кредитира и защо:

Законосъобразно и обосновано е кредитирал показанията на свидетеля В.М.,като пълни,последователни и в синхрон със събраните по делото писмени и веществени доказателства.От показанията на този свидетел е било установено,че е извършвал наблюдението върху колата на подсъдимия от вечерта до сутринта на 13.05.2015 година,както през нощта никой не се е приближавал,влизал или ползвал колата,като тя/колата/е била празна и нямало хора в нея.,  

Законосъобразно и обосновано,след като подробно е обсъдил показанията на свидетелите:Й.Д.Ц. и П.Й.Й.,е кредитирал показанията им,дадени в рамките на досъдебното производство,тъй като са били последователни,непротиворечиви,подробни и взаимно допълващи се,касаещи покупката на наркотици от подсъдимия Д.:къде,кога и как са установявали връзка с него,както и са получавали наркотика и срещу каква цена,заплатена от тях.Същевременно законосъобразно и обосновано не е кредитирал показанията им,дадени в съдебното следствие относно обстоятелството,че полицаите са ги били принудили да дадат показания в насока,че от подсъдимия Д. са закупували хероин т.е. наркотични вещества,тъй като показанията им в тази част са останали изолирани и в разрез с останалите събрани по делото доказателства.,

Обсъждайки гласните доказателства,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че както от показанията на свидетелите:Й.Д.Ц. и П.Й.Й.,така и от показанията на свидетелите:Ж. Д. Ж.,Л.В.И. и Д.Е.Ч. е било установено,че са били наркозависими,че били от един кръг с подсъдимия,че си  купували редовно от него/подсъдимия Д./хероин в продължение на: няколко месеца/свидетелят Ж. Ж./;до две години хероин,а от около седем-осем месеца на ден си купувал по две и повече дози/свидетелят Д.М./.

Същевременно първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано не е кредитирал показанията на видетеля К.В.К. относно обстоятелствата,че:Подсъдимият Д. не е знаел,че в колата му има наркотик и къде се намира той,тъй като тези му показания са изолирани,в пълно противоречие както със събраните по делото доказателства,но и с обясненията на самия подсъдим,тъй като последният сам е обяснил на полицаите къде в колата се намира наркотика,в протоколите е записал собственоръчно и доброволно,че хероинът е негов за лични нужди.

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите изводи,че при съпоставката на показанията на всички свидетели,които са се снабдявали от подсъдимия Д. с наркотик,е била констатира една и съща обстановка,един и същи начин и маниер от негова страна на последния при разпространението на това вещество във всички детайли,а именно:дозата,начинът на съхраняването й,начинът на установяване връзка с него,местата,на които е продавал или предоставял наркотика,цената на една доза и други.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,които изводи се явяват законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с огромния обем на всички събрани по делото доказателства,както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 13.05.2015 година в град Добрич подсъдимият И.А.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член чл.354а алинея 2 точка 4 във връзка с алинея 1 предложение четвърто от НК и член 54 от НК.

Престъплението е било извършено от подсъдимия И.А.Д. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК:същият е съзнавал общественоопасния характер на деянията си,предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия И.А.Д. за постановена Присъда в нарушения на процесуалния и на материалния закони,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Относно оплакванията във въззивната жалба на защитата на подсъдимия И.А.Д. за явна несправедливост на наложените с Присъдата наказания:

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия Д. за извършеното от него престъпление първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел:

-Високата степен на обществена опасност на деянието и на подсъдимия Д..;

-Подбудите за извършване на престъплението.;

-Смекчаващите отговорността обстоятелства за него:относително ниското количество на намереното наркотично вещество,включително и като стойност.;

-Отегчаващи отговорността обстоятелства:предходни осъждания,невлияещи на квалификацията на престъплението по настоящото дело;крайно недобри характеристични данни за личността му,включително липсата на трудови навици;липсата на чувство за самоконтрол;съзнание за безнаказаност;контактуване с криминално проявени лица.

Наказанията на подсъдимия Д. били определени при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства,а именно:"Лишаване от свобода”за срок от ДВАНАДЕСЕТ  ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим и"Глоба” в размер на 30 000,00 лева-т.е.наказанието"Лишаване от свобода"е било определено в размер малко над средата на предвидения в нормата на член 354а алинея 1 от НК.

С оглед материалното положение на подсъдимия Д.:не работи,не женен,наказанието"Глобата"е било определено към минимума по член 354а алинея 1 от НК в размер на 30 000,00 лева.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че така наложените по вид и размер наказания на подсъдимия И.А.Д. се явяват несъразмерно тежки,тъй като:

-Като едно от отегчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия Д. първоинстанционният съд е отчел предходните му осъждания.В недостатъчна степен не са били диференцирани обаче тези му осъждания,тъй като част от тях обуславят и квалификацията на деянието по настоящото дело,а именно:"опасен рецидив"-по смисъла на член 29 алинея 1 букви"а"и"б"от НК.,

-Ако и да са събрани доказателства в продължение на месеци или година подсъдимият Д. да е държал и разпространявал наркотични вещества,то повдигнатото срещу него обвинение е са за един ден/13.05.2015 година/;и само за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества;в едно много малко количество/1,17грама хероин/и на сравнително невисока стойност на наркотичното вещество/76,05 лева/.,

-В качеството си на обвиняем или подсъдим,Д. е имал правото да се защитава както счита за добре/включая да признава или не вината си;да дава или не обяснения/.И докато отричането на авторството на престъпното деяние и непризнаването на вината не може да бъде отчитано като отегчаващо отговорността обстоятелство,то признаването на авторството и вината във всички случаи се явява смекчаващо отговорността обстоятелство.В конкретния случай:още с приближаването на полицейските служители към Д. и след представянето им,последният им отговорил веднага,че има наркотични вещества,посочил ги е къде са в колата и ги е предал доброволно.С това си поведение и с тези си действия първоначално до лекия си автомобил,а впоследствие и в дома си,подсъдимият Д. е съдействал за разкриване на обективната истина по делото,което също следва да бъде отчетено като смекчаващо отговорността обстоятелство за него.

С оглед личността на подсъдимия Д.;с оглед материалното му положение;неговото поправяне и превъзпитаване,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че за точното и пълно постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК наложените му наказания се явяват несъразмерно завишени,а от там и явно несправедливи,като следва да бъдат намалени по размер,както следва: Наказанието"Лишаване от свобода"следва да бъде намалено от ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ на ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим.Наказанието"Глоба"следва да бъде намалено от ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ лева на ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ лева.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия И.А.Д. се явява частично основателна само относно размера на наложените му наказания"Лишаване от свобода"и"Глоба",които са били неоправдано завишени и следва да бъдат намалени както следва:"Лишаване от свобода"-от ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ на ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от"закрит"тип при първоначален СТРОГ режим и"Глоба"-от 30 000,00/тридесет хиляди/лева на 20 000,00/двадесет хиляди/лева,като обжалваната Присъда следва бъде изменена и коригирана в тези й параметри.

Присъдата на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в останалата й част:относно произнасянето по веществените доказателства,както и относно присъдените по делото разноски,като законосъобразна и обоснована,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на същия съд.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК ,както и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И

 

ИЗМЕНЯВА Присъда № 28 от 13.09.2016 година по НДОХ № 424/2015 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с която на подсъдимия И.А.Д.,ЕГН **********,*** на основание чл.354а алинея 2 точка 4 във връзка с алинея 1 предложение четвърто от НК и член 54 от НК са били наложени наказания:"Лишаване от свобода”за срок от ДВАНАДЕСЕТ  ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от"закрит"тип при първоначален СТРОГ режим и "Глоба" в размер на 30 000,00 лева,като НАМАЛЯВА : размера на наказанието"Лишаване от свобода"-от ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ на ОСЕМ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от"закрит"тип при първоначален СТРОГ режим,както и размера на наказанието "Глоба"-от 30 000,00/тридесет хиляди/лева на 20 000,00/двадесет хиляди/лева.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 28 от 13.09.2016 година по НДОХ № 424/2015 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с подсъдим И.А.Д.,ЕГН **********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: