решение

 

30

 

вимето на народа

Град Варна 07.03./2019 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на четиринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

                                                          

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                              ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

                                                                    Десислава Сапунджиева

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Искра Атанасова

Разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД №411 по описа за 2018 г. на АС-Варна

 

Производството по делото е образувано по жалба на адв.Г.К., защитник на подс.А.Р.А. и по жалба на подс.К.З.И., чрез сл.защитник-адв.Н.В.,***/2018 г., постановена на 26.09.2018 г., с която подс.К.З.И. е бил признат за виновен и на основание чл.199 ал.1 т.4, вр. чл.198 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.54 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от девет години, което на основание чл.58а ал.1 от НК е намалено с 1/3 и е наложено наказание –лишаване от свобода за срок от  шест години и три месеца, което е постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Съдът е зачел предварителното задържане по отношение на подс.И..

Със същата присъда е признат подс.А.Р.А. за виновен и на основание чл.198 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.54 от НК, вр. чл.58а ал.1 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от шест години, което на основание чл.58а ал.1 от НК е намалено с 1/3, като е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от четири години, което е постановено да бъде изтърпяно при строг режим.

Зачетено е предварителното задържане на подс.А..

Съдът е осъдил двамата подсъдими да заплатят направените разноски по делото.

Недоволен от така постановената присъда е останал подс.К.И. и чрез сл.защитник е подал жалба, в която се сочи, че така наложеното наказание е явно несправедливо, моли настоящата инстанция да измени постановената присъда, като намали размера на наложеното наказание.

Недоволен от така постановената присъда е останал и подс.А.А. и в подадената жалба, чрез адв.Г.К. се сочи, че наложеното наказание е явно несправедливо и моли да бъде изменена присъдата, като се намали размера на наложеното наказание.

В с.з. защитниците и на двамата подсъдими поддържат подадените жалба и молят те да бъдат уважени, като излагат съображения за това.

Представителят на АП-Варна в с.з. излага съображение, че жалбите и на двамата подсъдими са неоснователни и моли да бъдат оставени без уважение, като излага съображения за това.

Производствата по делото е протекло пред първата инстанция по реда на глава двадесет и седма от НПК.

С оглед събраните доказателства по делото е установено от фактическа страна следното:

Двамата подсъдими - К.И. и А.А.,***, където изтърпявали наказание лишаване от свобода за извършени престъпления срещу собствеността. К.И. ***, с родителите си, а подс. А. в гр. Силистра. Последният дошъл в гр. Варна, където се срещнали с приятеля си К.И.. А. наел квартира - таванско помещение в бл. 54 ет. 7, находящо се на ул. „Черни връх" в гр. Варна. Двамата не разполагали с парични средства затова решили да си ги набавят по престъпен начин.

На 09.01.2018 год., около 01:40 часа свид. В.М.В.се прибирал в домът си в гр. Варна. Движел се от църквата „Св. Н. Чудотворец", находяща се на бул. „Княз Борис I" по посока на ул. „Русе".

Двамата подсъдими възприели пострадалия и го проследили. Нападнали го на безлюдно място в района на пазар „Часовника". Подсъдимите И. и А. му нанесли силни ритници в гърба и го съборили на земята. Продължили да му нанасят удари, като при падането на свид. В. на земята, от джоба му изпаднал неговия таблет марка „Дива" със СИМ карта. Подс. А. го взел и побягнал. Подс. Кр. И. пребъркал джобовете на свид. В. и взел портфейлът му, в който се намирала сумата от 70 лв. и личната му карта, и побягнал след приятеля си.

Действията на двамата подсъдими били видени случайно от преминаващия в близост свид. Атанас Йорданов. Той се приближил до пострадалия и възприел нараняванията му, по които имало следи от кръв. В.В.обяснил, че нападателите са му отнели таблета и пари. В последствие били сезирани полицейските органи и образувано наказателно производство.

В хода на разследването извършителите на деянието били разкрити.

Подсъдимите К.И. й А.А. били категорично разпознати при проведеното; процесуално-следствено действие „Разпознаване на лица", от пострадалия В.В., за което по делото е налице протокол за разпознаване на лица.

В хода на разследването са изискани дисковете от проведено заснемане на камерите в гр. Варна по бул. „Княз Борис I" от пл. „Севастопол" до Драматичен театър „Стоян Бъчваров". Последните са приобщени като веществени доказателства към материалите по делото.

При преглед на записа се установява движението на двамата обвиняеми, които следват пострадалия В. преди извършване на грабежа.

След неговото извършване, подсъдимите посетили заложна къща „Линкеш 2" ЕООД, находяща се на ул. „Наум" № 2 в гр. Варна, където обв. А. заложил отнетия от свид, В. таблет марка „Дива" за сумата от 20 лв. Те били приети от управителя на фирмата свид. Г.Г., който вписал личните данни на подс. А. в „Заложен билет" № 101, приобщен към делото. Впоследствие свид. Г. предоставил на разследващите органи запис на вътрешните видеокамери от помещението на магазина проведен по време на залагане на веща от двамата обвиняеми; таблетът отнет от свид. В. и заложния билет - протокол за доброволно предаване. Подс. А. отнесъл отнетата лична карта в квартирата си. След разкриване на деянието, той я предал с протокол за доброволно предаване.

По делото е назначена лицева и идентификационна експертиза, която е установила, че по кадрите от приобщените записи от Община-Варна и от заложната къща, лица под №1 и №2 са подсъдимите А.Р.А. и К.З.И..

В изготвената СМЕ са описани травматичните увреждания, нанесени от двамата подсъдими на пострадалия В.В..

Отнетите вещи и пари от свид. В. В. са в размерна 243.30 лв.

По пункт втори от обвинението е констатирана следната фактическа обстановка:

Свид. Ж.К.Д. работела в заведение на крайбрежната алея в гр. Варна. Около 17:15 - 18;00 часа на 09.01.2018 год., след приключване на работния ден, тръгнала към домът си пеша през района на „Морска градина“ в гр. Варна. Свид. Д. стигнала до „Летния театър" и продължила към игрището за голф. На безлюдно място в близост до спортното съоръжение двамата подсъдими - К.И. и А.А., я нападнали в гръб. Съборили я на земята и я притиснали да не мърда. Свидетелката се съпротивлявала като се опитвала да задържи дамската си чанта, която носела отпред на гърдите си прекарана през рамо и глава с кожена презрамка. Подс. А. силно дръпнал самата чанта, а подс. И. се опитвал да освободи чантата през главата на пострадалата. Кожената презрамка се скъсала, след което чантата била отнета заедно с нейното съдържание от подс. А., който бързо побягнал, последван от съучастника си подс. Кр. И.. В района на „Морската градина'' в непосредствена близост до атракцион „Блъскащи колички" - „Приморски парк", двамата подсъдими проверили съдържанието на отнетата чанта. В нея намерили сумата от 100 лв. на банкноти и 4 лв. на стотинки, които си поделили. Подс. Ал. А. задържал личната карта на свид. Ж. Д., която отнесъл в квартирата си. Впоследствие личната карта предал на полицейските органи с протокол за доброволно предаване. Чантата с дамски принадлежности изхвърлили в района на парка.

Действията на двамата подсъдими при извършване на грабежа срещу свид. Ж. Д. били възприети от случайно преминаващия свид. Р.Й.. Последният побягнал след тях, но не могъл да ги настигне. Върнал се при пострадалата, която му разказала, че нападателите са отнели дамската и чанта. Впоследствие уведомили полицейските органи за извършеното деяние.

Отнетото имущество от св.Д. е на стойност 247.30 лв.

Горната фактическа обстановка се установява от всички събрани писмени и гласни доказателства по делото. Тя не се оспорва от двамата подсъдими, поради и което делото е разгледано по реда на глава двадесет и седма от НПК.

Защитникът на подс.И. изтъква в с.з., като смекчаващи вината обстоятелства, младата възраст на подсъдимия, критичното отношение към извършеното от него деяние, частично възстановяване на щетите, моли за намаляване размера на наложеното наказание, дори и с минимално намаление на наказанието ще изиграе благоприятен ефект върху него.

Защитника на подс.А. в с.з. излага съображения, относно неправилното отчитане на смекчаващите вината обстоятелства по отношение на неговия подзащитен. Моли настоящата инстанция да измени присъдата, като намали размера на наложеното наказание от три години на две години лишаване от свобода.

Защитника на подс.А., прави възражение относно неправилното отчитане от първата инстанция на смекчаващите вината обстоятелства по отношения на неговия подзащитен, като е разменил същите такива с тези касаещи личността на подс.И.. Счита, че делото следва да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав на съда.

Настоящата инстанция при запознаване с присъдата и мотивите към нея, констатира, че е налице частично разминаване на отчетените и изложени в мотивите, смекчаващи вината обстоятелства по отношение на двамата подсъдими. Следва да се изтъкне обаче, че макар и да е налице известно разменяне на смекчаващи вината обстоятелства, по отношение на подсъдимите, той правилно е определил размера на наложените наказания и това не е попречило на съда да индивидуализира наказанията на двамата подсъдими. Те са съобразени, както със степента на обществена опасност на извършените деяния, така и с тази на дейците.

Настоящата съдебна инстанция, по смисъла на закона се явява, като втора-първа такава, поради което тя е във възможност да отстрани допуснатото частично разменяне на смекчаващите вината обстоятелства, относно двамата подсъдими.

По отношение на подс.К.З.И.- младата възраст на подсъдимия, критичното отношение към извършеното от него деяние, частично възстановяване на щетите.

Неправилно са изложени в мотивите на съда смекчаващи вината обстоятелства-здравословно състояние-поведенческо разстройство в резултат на употреба на наркотични вещества, но следва да се отбележи, че този подсъдим също е употребявал такива. В Заключението на СПЕ е отразено, че у него са налице разстройства вследствие на употреба на канабиноиди, вредна употреба на марихуана.

Настоящата инстанция обаче е на различно мнение, относно употребата на наркотици и в резултата на влиянието им да се приема, че лицето страда от здравословни проблеми. Следва да се изтъкне, че дееца на извършено от него престъпление, не може да черпи оневиняващи обстоятелства от собственото си поведение, тъй като в това състояние, самият той се е привел.

Като отегчаващи вината обстоятелства следва да се изтъкне предходната му съдимост, множество осъждания, извън тези, които обуславят квалификацията „опасен рецидив“. Налице е упоритост при извършване на деянията. Извършените деяния по настоящото дело са осъществени през месец януари 2018 г., а той е изтърпял последното си наложено наказание и е бил освободен от затвора на 27.12.2017 г.

Предвид изложеното по горе съдът счита, че първоинстанционният съд е наложил едно справедливо по вид и размер наказание, което съответства на степента на обществена опасност на деянието, извършено от подс.И. в съучастие с подс.А., при условията на опасен рецидив и е продължавано такова, на основание чл.26 ал.1 от НК. Съдът счита, че не са налице основания за намаляване размера на наложеното наказание по горните съображения.

Смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подс.А.Р.А.-изразеното съжаление за извършеното деяние и пред настоящата инстанция, влошено здравословно състояние на родител от семейството му-неговия баща, младата му възраст, частичното възстановяване на отнетото имущество.

Неправилно първоинстанционнят съд е отчел като смекчаващо вината обстоятелство влошено здравословно състояние, поради употребата на наркотични вещества, по горе съдът изложи съображения относно това обстоятелство и то е относимо и за подс.А..

Съдът не следва да приема, че ниската стойност на отнетото имущество е смекчаващо вината обстоятелство, тъй като при джебчийските престъпления и грабежи, размера на отнетото имущество не е от значение, поради това, че никой предварително не би могъл да знае точно какво ще притежава определеното лице, субект на тези престъпления. Относно този подсъдим са налице отегчаващи вината обстоятелства-обремененото съдебно минало-множество осъждания за престъпления против собствеността. Същият е бил освободен от изтърпяване на наложено наказание-лишаване от свобода на 25.09.2017 г. от Затвора-Варна.

Първоинстанционният съд е наложил на този подсъдим справедливо по вид и размер наказание, съразмерно на вината му и съобразено със степента на обществена опасност на деянието и дееца.

Настоящата инстанция също счита, че не е налице основание за приложението на чл.55 от НК, по отношение и на двамата подсъдими, за което изложи съображения по горе.

Не на последно место, следва да се отбележи, че против присъдата не е подаден протест от прокурора, а така също не са конституирани пострадалите, като частни обвинители. Соченото процесуално нарушение от защитата на подс.А. не е от съществените такива, които да са основание за отмяна на съдебния акт. Освен това, по горе бе посочено, че по делото не е подаден протест срещу присъдата, поради което е недопустимо да бъде влошавано положението на двамата подсъдими, относно размера на наложените им наказания.

При извършената служебна проверка, съдът не констатира допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които да водят до отмяна на съдебния акт, поради и което същият следва да бъде потвърден.

Водим от горното и на основание чл.334 т.6, вр. чл.388 от НПК

 

 

                                       Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 66, постановена на 26.09.2018 г.по НОХД №695/2018 г.,по описа на ОС-Варна.

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: