Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 59

 

                              Варна , 18.03.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Осми Януари,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 421 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 85 от 30.09.2015 година по НДОХ № 1175/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият А.А.И.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 16,09.2014 година,на кръстовището на булевард“Цар Освободител"и улица"Иван Драсов",в посока"Летен театър"в град Варна,при управление на МПС-л.а."Рено Меган",с ДК№ В 5172РН,собственост на"СйС 2"ООД,нарушил правилата за движение по пътищата:на член 20 алинея 2 от ЗДв.П-"Водачът на пътно превозно средство е длъжен при избиране на скоростта на движение да се съобразява с атмосферните условия,с релефа на местността,със състоянието на пътя и на превозното средство,с превозвания товар,с характера и интензивността на движението,с конкретните условия на видимост,за да бъде в състояние да спре пред всяко видимо препятствие. Водачът е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре,когато възникне опасност за движението";на член 116 от ЗДв.П-"Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата,към хората с трайни увреждания,в частност към слепите, които се движат с бял бастун,към слепо-глухите,които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора" и член 102 от ППЗДв.П-"При приближаване към кръстовище водачът на пътното превозно средство е длъжен да проявява необходимата предпазливост,за да може да намали скоростта или да спре,за да пропусне пътните превозни средства и пешеходците,които имат предимство за преминаване"и по непредпазливост причинил смърт на В.Г.Т.,като след деянието направил всичко,зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия и на основание член 343а алинея 1 буква"Б" от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"В"от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било редуцирано до"Лишаване от свобода"за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда на основание член 343"г"от НК подсъдимият И. е бил лишен от право да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ,като е било зачетено времето,през което е бил лишен от това право по административен ред;както и осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 445,00 лева в полза на Държавния бюджет,по сметка на ОД МВР-Варна.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият А.А.И.,обжалвал я е като незаконосъобразна и без да оспорва фактическата обстановка по делото;по съображения за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства,недооценени в достатъчна степен от първата инстанция,моли за изменението й,като бъде постановен по-.малък срок на отнемането на свидетелството за правоуправление на МПС,тъй като работел като таксиметров шофьор и тази му дейност била основен източник за доходи в семейството му.Съображения  в тази насока са изложени в допълнителните писмени бележки към въззивната жалба.

В съдебно заседание на 08.01.2016 година,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Защитата на подсъдимия А.А.И.-адвокат А.Д.,*** излага съображения,че поддържа оплакванията в жалбата за явна несправедливост на наложеното наказание"Лишаване от право"да управлява МПС и моли за намаляване на Присъдата в тази й част за по-кратък срок.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такива,следва да бъде оставена без уважение,тъй като няма основание за изменение на Присъдата.

Защитата на частния обвинител С.М.К.,адвокат Ж.Г.-*** се присъединява към становището на представителя на държавното обвинение и моли да бъде потвърдена изцяло Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 В последната си дума подсъдимия И. моли да му бъде намалено наказанието поне наполовина.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на подсъдимия А.А.И.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба е била подадена от подсъдимия А.А.И. в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която на основание член 343а алинея 1 буква"Б" от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"В"от НК и във връзка с член 54 от НК на подсъдимия  А.А.И. е наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било редуцирано до"Лишаване от свобода"за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото по реда на съкратеното съдебно следствие-при условията на член 371 точка 2 от НПК ,е приел за установена следната фактическа обстановка :

На 16.09.2014 година подсъдимият А.А.И.,в качеството си на таксиметров шофьор при"Триумф Такси" ООД-Варна управлявал лек автомобил "Рено Меган" с peг. № В 5172 РН,собственост на „СИС 2" ООД.

Около 19:30 часа бил изпратен от диспечера да вземе пътник от улица"Силистра"№2,в посока спирка"Севастопол"в град Варна.Подсъдимият И. отишъл на мястото и там качил свидетелката СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА,която заела задната лява седалка,непосредствено зад шофьора. Автомобилът се отправил по булевард"Генерал Колев"в посока към пресечката с булевард"Цар Освободител"в град Варна.

На кръстовището с булевард"Цар Освободител",завил наляво по булеварда и продължил движението си в лявата лента,в посока"Летен театър” в град Варна.Пътната настилка била суха и имало добра видимост,тъй като работело уличното осветление.

На кръстовището на булевард"Цар Освободител" и улица"Цар Асен” в град Варна,подсъдимият И. спрял на червен сигнал на светофарната уредба.След светването на зеления сигнал привел в движение автомобила, към следващата пресечка на булевард"Цар Освободител"и тази с улица”Иван Драсов”в град Варна.

В това време пострадалата впоследствие В.Г.Т./75 годишна/тръгнала от разделителния остров да прекосява платното,по което се движил и  лекият автомобил.Тя успяла да стигне до средата на пътното платно,където настъпил удар с предната лява част на таксиметровия в дясната страна на пешеходката.

В следствие от нанесения удар по тялото В.Т. се завъртяла,а тялото й се преметнало върху предния капак на автомобила,като било носено на известно разстояние.

Подсъдимият И. веднага натиснал педала на спирачката на колата,като от това действие автомобила започнал спиране,а тялото на В.Т. паднало пред него.На мястото,където паднала на настилката, останали кървави петна от нараняванията й.

Случилото се било възприето от свидетеля С.В.,който по това време се намирал на пресечката на булевард"Цар Освободител"с улица”Иван Драсов”в град Варна,в близост до магазин за хранителни стоки. Веднага след удара,подсъдимият И. отклонил автомобила към дясната лента на булеварда и там спрял.След това се опитал да свести падналата на пътното платно Т..Взел аптечката от колата и се опитал да притисне раните й за да не кървят.Бил подаден сигнал до телефон 112 от неустановено лице за настъпилото ПТП.

Малко по-късно пристигнала линейка,която откарала пострадалата в МБАЛ „Св.Анна”в град Варна.На местопроизшествието пристигнал полицейски екип на Сектор"ПП"-Варна.Полицейските служители тествали подсъдимия И. с апарат за употреба на алкохол,като отчитането било отрицателно.

Пристигналата следствена група извършила оглед,при който била направена скица на местопроизшествието и е бил и фотоалбум.

В болничното заведение на пострадалата Т. били извършени намествания на фрактурите,а впоследствие била хоспитализирана в клиника по коремна хирургия.Въпреки проведеното лечение,В.Г.Т. починала на 20.11.2014г. в болницата.

Съгласно приобщеното заключение по назначената съдебно­медицинска експертиза №224/14 година причината за смъртта на В.Т. е била разкъсване на лявата сърдечна камера с излив на значително количество кръв в перикардната торбичка/сърдечна тампонада/, като усложнение на остро настъпилия миокарден инфаркт.Същият се е развил на основата на установена миокардиосклероза,коронаросклероза-облитериращ вид,контузионни промени в сърдечния мускул,довели в съвкупност до остро настъпила сърдечна недостатъчност и смъртен изход.Облагоприятстващо значение за развитието на руптурата на миокарда е била комбинирана травма на гръден кош,гръбначен стълб,представена от тежка контузия на белите дробове,счупване на 4,5,6-то и 10-то леви ребра,11-ти гръден прешлен,която травма в хода на своята еволюция се е усложнила с развитието на двустранна гнойна хипостатична бронхопневмония,гноен бронхит,гноен плеврит,които в съвкупност са обусловили дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност. Описаните травматични увреждания са пряк резултат от получени удари от твърди,тъпи предмети-детайли от предната част на МПС.

Съгласно протокол за химическа експертиза №1308/17.09.2014 година е било установено,че подсъдимият  И. не е употребил алкохол.

Видно от протокола за химическа експертиза №1309/17.09.2014 година-пострадалата Т. преди ПТП не е употребила алкохол.

Съгласно заключението по назначената съдебно-автотехническа експертиза,изхождайки от извършения анализ на механизма на поведение на тялото на пешеходеца по време и след удара и конструктивните особености на автомобила и повредите,настъпили по него,скоростта па движение на"Рено Меган”с peг. № В 5172 PН в момента на удара е била в рамките на около 40 километра в час.Скоростта на движение на л.а”Рено Меган” не е превишавала допустимата скорост за движение на МПС в населено място-до 50 километра в час..Скоростта на движение на пешеходката е била в рамките на около 3,2километра в час.Съответно:разстоянието,което е необходимо на водача на автомобила да спре,от момента на възприемане на опасността,до момента на окончателното си спиране/опасна зона/при спиране,в конкретната пътна обстановка е било в рамките на около 28,34 метра.Съществувала е техническа възможност водачът на л.а.”Рено Меган”да предотврати настъпването на произшествието,чрез спиране на управляваното от него превозно средство, защото разстоянието, което му е било необходимо да спре,от момента на възприемане на опасността,до момента на окончателното си спиране,при конкретната пътна обстановка,е било в рамките на около 28,34 метра,а водачът е разполагал с разстояние,от момента на възприемане на опасността до мястото на настъпване на ПТП,в рамките на около 43,62 метра. Изложените фактически обстоятелства са били признати изцяло от подсъдимия М.М.,като направеното от него самопризнание се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства,събрани по реда и начините,указани в НПК, и са съставлявали годни източници на доказателствена информация.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,категоричен и безспорен начин,както от самопризнанията на подсъдимия А.А.И.,така и от събраните гласни и писмени доказателства по Д.П.№ 414/2015 година по описа на Сектор"Пътна полиция"при ОДМВР-Варна.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като пълни,задълбочени,комплексни,законосъобразни,обосновани и безспорни.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 16.09..2014 година в град Варна подсъдимият А.А.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343а алинея 1 буква"Б"от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"В" от НК.Престъплението е било извършено от подсъдимия И. при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК,тъй като същият не е предвиждал настъпването на общественоопасните му последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от първоинстанционния съд Присъда няма,като въззивната апелативна инстанция прави тези свои изводи/относно законосъобразността и обосноваността на Присъдата/с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Оплакванията във въззивната жалба на А.А.И. са за явна несправедливост и то само за размера на наложеното му наказание"Лишаване от право"да управлява МПС.

Както беше посочено по-горе:за извършеното от подсъдимия А.И. престъпление по член 343а алинея 1 буква"Б" от НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"В"от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било редуцирано до"Лишаване от свобода"за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда на основание член 343"г"от НК подсъдимият И. е бил лишен от право да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ,като е било зачетено времето,през което е бил лишен от това право по административен ред.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,при определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия А.И. е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:изразеното съжаление към извършеното и чистото съдебно минало;отчел е,че характеристичните данни за него не са особено добри;отчел е и че макар да е бил реабилитиран по предходно осъждане за сходно осъждане,следва да бъде отчетено като характеристична данна обстоятелството,че и това му осъждане е било за допуснато нарушение на ЗДв.П;отчел е и обстоятелството че професионалните водачи на МПС/какъвто е бил и подсъдимия И.,като таксиметров шофьор/следва да бъдат особено внимателни и прецизни при спазване разпоредбите на ЗДв.П и останалите нормативни актове.Споделяйки напълно така направените законосъобразни и обосновани изводи на първоинстанционния съд,ВАРНЕСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също счита,че така наложеното наказание на подсъдимия И."Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ е напълно достатъчно и необходимо за постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК и че същото не следва да бъде намалявано.Законосъобразно,в съответствие с разпоредбата на член 49 алинея 2 от НК,след като първоинстанционният съд е определил крайният размер на наказанието"Лишаване от свобода"/с приложението на член 58а от НК/в размер на ЕДНА ГОДИНА/или ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА/,е определил и в законовите рамки размера на наказанието"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на подсъдимия А.А.И. се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие не са били допуснати нарушения на процесуалните правила,които да са съществени,да са отстраними и да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия А.А.И..

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 85 от 30.09.2015 година по НДОХ № 1175/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим А.А.И.,ЕГН **********,***.  

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: