Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                62

 

Варна 23.03.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪДqнаказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и първи Януари,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 423 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 20 от 06.10. 2015 година по НДОХ № 379/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият С.Р.Щ., ЕГН **********,*** дол е бил признат за ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2013 година,около 18,30 часа по път III-2073,километър 0+870,в посока село Векилски,Община Никола Козлево,Област Шумен,при управление на моторно превозно средство-лек автомобил марка"Опел“,модел"Вектра“,с ДК № Н 2169 ВВ нарушил правилата за движение-член 20 алинея 1 от ЗДвП,член 21 алинея 1 от ЗДвП и член 5 алинея 3 точка 1 предложение първо от ЗДвП,като загубил контрол върху  управлявания от него автомобил и движейки се със скорост от 120 километра в час в извън населено място и в пияно състояние,блъснал  горепосочения автомобил в крайпътно дърво,вследствие на което по непредпазливост причинил смърт на Д.Ж. Х.,като деянието е било извършено в пияно състояние/с концентрация на алкохол в кръвта 1,08 промила/и на основание член 343 алинея 3 предложение първо буква“б“ от НК, във връзка с член 343 алинея 1 буква“в“ от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК и във връзка с член 54 НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип;На основание член 343г от НК му е било наложено и наказание"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ,а на основание член 59 от НК е било зачетено времето,през което С.Щ. е с мярка за неотклонение"Задържане под стража”, считано от 15.07.2015 година.

Със същата Присъда подсъдимият С.Р.Щ. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР град Шумен сумата 2633,33 лева-направени разноски в досъдебното производство,както и сумата от 5,00 лева за издаването на изпълнителен лист,а така също има произнасяне и по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият С.Р.Щ.,обжалвал го е чрез защитника си-адвокат Й.Д.-***,като постановена в нарушение на материалния и на процесуалния закон,поради което и на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли за постановяване на нова Присъда,с която подсъдимият да бъде оправдан.Алтернативно се моли на основание член 335 алинея 1 точка 1 от НПК делото да бъде върнато на прокурора или на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК да бъде намалено така наложеното наказание.Подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата са изложени в допълнителната жалба от адвокат Й.Д..

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателя и подсъдими С.Р.Щ.-адвокат Й.Д. поддържа всички оплаквания в жалбата и излага съображения в тази насока.

Представителят на държавното обвинение моли жалбата да бъде оставена без уважение,като неоснователна и също излага подробни съображения в тази насока.

Защитата на частните обвинители Ю.Р.Х. и Ж.Х.Х..адвокат Н.К.И.-*** излага съображения,че се присъединява изцяло към казаното от представителя на прокуратурата и моли да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд,като бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд.

В последната си дума жалбоподателят и подсъдим Щ. моли да бъде уважено искането на адвоката му.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия С.Р.Щ.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Щ. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба е била подадена от защитата на подсъдимия С.Р.Щ.- в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото по реда на съкратеното съдебно следствие-при условията на член 371 точка 1 от НПК ,е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият С.Щ. бил безработен и живеел в село Радан войвода,община Вълчи дол,област Варна и бил безработен.

На 14.11.2013 година в село Радан войвода подсъдимият Щ. употребил значително количество алкохол.След това поел управлението над собствения си лек автомобил марка"Опел",модел"Вектра"с ДК № Н 2169 ВВ.В автомобила на предната пасажерска седалка пътувал приятеля му Д.Ж. Х.,който не бил употребил алкохол,нямал шофьорска книжка и никога не бил управлявал автомобил/видно от показанията на свидетелите:К.К., Р.Р., А.Ю.А, А.И.М.,както и от писмените доказателства по делото,подробно описани от първоинстанционния съд/.

 Към 18,30 часа на същия ден,подсъдимият Щ. шофирал с около 120 километра в час по път III-2073,километър 0+870 в посока село Векилски,като на седалката до него пътувал свидетеля Х..Вследствие на високата скорост и пияното състояние на подсъдимия С.Щ.,последният изгубил управлението на автомобила си,излязъл в дясно извън платното на движение,ударил се с предната дясна част в крайпътно дърво.От удара автомобилът се обърнал по таван.

Пътуващите в автомобила получили следните травматични увреждания:

-Д.Ж. Х. получил травми по главата,шията,гръдния кош,таза,крайниците,както и две увреждания-кръвонасядания в областта на предкитково-пръстовата става на палеца на лява и дясна ръка.

-Подсъдимият С.Р.Щ. получил контузия на главата, счупване на долната челюст на две места и мозъчно сътресение.

От удара се отворили въздушните възглавници.Част от потеклата кръв от раните на Щ. попаднала върху плата на въздушната възглавница и върху сенника над кормилото на автомобила.

          Пострадалите лица били открити от преминаващия по пътя свидетел Е.Ю.В.,който незабавно се обадил за помощ на кмета на село Пет могили-свидетеля Е.Ю.Н.,както и на телефон 112.На местопроизшествието пристигнали Е.Ю.Н. и доктор К.Д.,които извадили пострадалите Х. и Щ. от автомобила и им оказали първа помощ.По-късно пристигнал и свидетеля Ж.Х.Х..Пострадалите Х. и Щ. били транспортирани до МБАЛ-Шумен за лечение.

          На 14.11.2013 година в 20,35 часа Д.Ж. Х. починал.Непосредствена причина за смъртта му станала получената при станалото ПТП шийна и гръбначно-мозъчна травма.

Гореописаната фактическа обстановка  първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин от показанията на свидетелите:Е.Н.,Е.В.,Х.С.Х.,К.Д.,Д. Х.,А.Ю.А, М.М.,Д. И.,Р.Р.,К.М.,А.И.М.,Е.Ю.В.,а така също и частично от обясненията на подсъдимия С.Щ..Тези гласни доказателства са били подкрепени и от:автотехническата експертиза,химическите експертизи,комплексната съдебно-психиатрична и психологична експертиза,съдебно-медицинска експертиза за оглед и аутопсия на труп,лист за преглед на пациент в спешно отделение,химическа експертиза,съдебно-медицинска експертиза по писмени данни,съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства,протокол за ДНК профил,комплексна съдебно-медицинска,биомеханична и автотехническа експертиза,талон за медицинско изследване,протокол за медицинска експертиза за употреба на алкохол или друго упойващо средство,протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум/,протокол за технически оглед на МПС,протокол за ПТП,отговор от МБАЛ АД Шумен № 4492 от 25.11.2013 година с копия от лист за преглед на пациент в Спешно отделение,история на заболяването и работни месечни графици,отговор от Център за спешна медицинска помощ-Шумен с изх. № 631 от 27.11.2013 година,протокол за оглед на веществени доказателства ведно с фотоалбум,протокол за вземане на образци за сравнително изследване,копие на договор за покупко продажба на автомобил и справка за собственик на МПС,свидетелство за съдимост ведно с бюлетини към тях,справка КАТ за нарушител,телеграма за обявяване на ОДИ, препис извлечение от акт за смърт на Община Шумен,удостоверение за наследници от кметство село Радан войвода.

При изясняване на фактическата обстановка по делото първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подробно и обстоятелствено е обсъдил заключенията на вещите лица по депозираните на досъдебното производство и приети в съдебно заседание по делото :

-Две химически експертизи-От които е видно,че в пробата кръв,взета от подсъдимия Щ. е било установило наличие на алкохол в кръвта в размер на 1,08 промила,а в пробата,кръв взета от Х.,както и в урината,иззета от него,не е било установило наличие на алкохол в кръвта.,

-Съдебно-медицинска експертиза за оглед и аутопсия на труп № 96/2013година-От която е видно,че смъртта на Д. Х. е била в резултат на шийна и гръбначномозъчна травма,като са били описани подробно получените травматични увреждания на пострадалия.Между травматичните увреждания и настъпилата смърт е била налице пряка причинно-следствена връзка,като към момента на смъртта лицето е било трезво.

-Съдебно-медицинската експертиза по писмени данни-Относно констатираните по главата,тялото и крайниците на подсъдимия С.Р.Щ. травматични увреждания.

-Авто-техническата експертиза-Относно описания механизъм на автопроизшествие:посока и скорост на движение на автомобила през тъмната част на денонощието,атмосферните условия,състоянието на пътното платно,начинът и механизмът на случилото се ПТП.

 -Съдебно медицинската експертиза на веществени доказателства

 омплексната експертиза за подсъдимия Щ.-Относно обстоятелството,че не са налице данни за интелектуален дефицит, интелектуалните му възможности са в норма като липсата на образователна степен се дължи на социална депривация, а не на инсуфициентни биологични дадености.Липсват данни за психична патология,психиатричен проблем в тесния смисъл на думата не са установява както за минало време,така и към момента на освидетелстването-не е боледувал и не боледува от душевно заболяване.

-Две експертизи в областта на ДНК профилиране на веществени доказателства-Показали пълно съвпадение в генотипизираните локуси с ДНК профила на С.Р.Щ..

-Комплексната съдебно-медицинска,био-механична и авто-техническа експертиза.-Експертите са били категорични,че пострадалия Д. Х. е бил пътник и се е намирал на предната дясна седалка.

Страните по делото са приели описания в автотехническата и в комплексната съдебно медицинска,биомеханична и автотехническа експертиза механизъм на пътнотранспорнтното произшествие,а именно:На 14.11.2014 година л.а."Опел Вектра”с ДК № Н 2169 ВВ се движел по път ІІІ – 2073 в посока от село Векилски към село Пет могили;към километър 0+870 в посока село Векилски,след ляв завой автомобилът навлязъл в банкета в дясно,ударил се в крайпътно дърво и се преобърнал по таван в посока село Векилски;като в кръвта на подсъдимия Щ. е било установено наличие на алкохол в кръвта 1,08 промила на подсъдимия Щ.,а в кръвта на Х. е била констатирана липса на алкохол.

Основното възражение на защитата на подсъдимия Щ. както пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната апелативна инстанция е относно обстоятелството кой е управлявал лекия автомобил по време на станалото ПТП.

 В тази връзка първоинстанционният съд е приел,че рамките на досъдебното производство по делото е бил приложен втори протокол за оглед на  местопроизшествие от 03.12.2013 година с фотоалбум,където на лист 3 от протокола за оглед са описани иззетите  следи,а именно:Обект № 1-1 брой парче плат бяло на цвят,със следи от зацаапване в червеникаво кафяв цвят,изрязано от въздушната възглавница на волана на л.а."Опел Вектра"с ДК № Н 2169 ВВ и Обект № 2-1 брой марлен тампон с червеникаво кафява полузасъхнала течност,иззета от сенника на предно стъкло над волана на лекия автомобил.Следите са били иззети с правнорегламентиран в НПК способ-от компетентен орган и по надлежния ред и са били описани подробно в посочения протокол.Доколкото се касае за изземване на следи от местопроизшествие,за това действие не се е налагало никаква последваща санкция от какъвто е да е друг орган.Същите са годно доказателство,като на тях могат да се назначават съответните експертизи,да се правят необходимите изследвания и да се ползват с пълна доказателствена сила.За това изготвените ДНК експертизи на веществени доказателства са били годно доказателствено средство и не е имало законова  пречка да бъдат кредитират в пълен обем от съда.Законосъобразно и обосновано съдът е приел,че кръвта върху марля иззета от сенника на предно стъкло над волана на л.а."Опел Вектра”с ДК № Н 2169 ВВ  и  кръвта,иззета от сенника на предно стъкло над волана на л.а."Опел Вектра”с ДК № Н 2169 ВВ е била на подсъдимия С.Р.Щ..

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че в заключението на комплексната съдебно-медицинска,био-механична и авто-техническа експертиза вещите лица-есперти са отговорили на поставените въпроси,като са ползвали доказателствата по делото и най-вече са се позовали на огледните протоколи,заключенията по СМЕ и заключенията по ДНК експертизите /изрично цитирани в експертното заключение/.Въпросите към тях са били поставени коректно и са свързани както с механизма на пътното произшествие/за който не се спори/,така и с последователността на констатираните увреждания и техния механизъм на получаване.Относно въпроса за разположението на лицата в л.а."Опел Вектра"към момента на удара съобразно уврежданията.-Експертното заключение на вещите лица по тази експертиза е почивало предимно на констатирани обективни находки.Личностните възприятия,съдържащи се в свидетелските показания,са били сведени до минимално необходимото.И то е било и обяснимо,тъй като Е.Н.,Е.Ю.В.,К.Д. са били единствените свидетели,които са се озовали на местопроизшествие малко след него,но не са преки очевидци на случилото се.

По отношение на твърдението на Х.,че той е управлявал автомобила,споделено от баща му.Това обстоятелство не е било отречено от свидетеля Ж.Х..Същият добросъвестно го е споделил с разследващите,както не го е отрекъл и в съдебно заседение в защитната си реч.Първоинстанционният съд подробно е обсъдил показанията на този свидетел,като е приел,че:Дава вяра на показанията му заради това,че той,като баща на починалия Д. Х.,не го е затаил независимо,че това не е в интерес на сина му.Същият го е съобщил добросъвестно и не се отказал от показанията си в тази насока.Логични са били и съобщенните от свидетеля причини поради,което починалият го е направил, именно:Че към момента на произшествието не е допускал,че ще почине.При благоприятен оздравителен процес,Х. е щял да отговаря за причинено телесно увреждане на Щ.,без употреба алкохол и неосъждан.Точно обратна е била ситуацията със подсъдимия Щ.-след употреба на алкохол,с осъждания,включително за подобно деяние.Установено е било от свидетелските показания,че двамата са били много близки приятели.Това бстоятелство,което не се оспорва и от подсъдимия Щ..При тези обстоятелства и близки приятелски отношения  Х. е поел първоначалната отговорността за случилото се.Воден от  това може да го направил лично и без някой да го е молил или заплашвал.

След неговата смърт обаче ситуацията се е променена.Тя е била променена и за родителите му,виждайки че за неговата смърт не се носи отговорност.В тази насока  са били и показанията на свидетелите:М.К.М.,Д. П. И.,Р.М.Р.,А.И.М.,А.Ю.А,К.М.,които са депозирали показания,че бащата Х. търси признанието на Щ.,провокирайки го да си признае.Тези свидетели са категорични в показанията си,че подсъдимият Щ. е направил признание пред тях,че не Х.,а той е управлявал автомобила,както и че е предлагал пари на Х."за да се приключи случая".Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е кредитирал показанията на тази група свидетели,като пълни,последователни и взъимно допълващи се,,както и законосъобразно и обосновано е кредитирал показанията на свидетеля Х. изцяло,включително и в частта,че подсъдимият Щ. му е предлагал пари.

Първоинстанционният съд подробно е обсъдил и показанията на свидетелите Е.В. и Е.Н.,като законосъобразно и обосновано е приел,че на показанията им не следва да  се отдава изключителна доказателствена сила,още повече че са били свързани с възприятия на разместените телата вследствие удара и преобръщането на колата.

Обсъждайки подробно и обясненията на подсъдимия Щ. първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано не ги е кредитирал,че той не е управлявал  автомобила,тъй като тези му обяснения се явяват изолирани и не се подкрепят от доказателства по делото.

Първоинстанционният съд подробно е обсъдил и доводите на защитата на подсъдимия Щ.,че разследването по досъдебното производство е било  водено тенденциозно,тъй като последният бил с предходни осъждания,като законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че разследването не е било водено тенденциозно,както и че не са били допуснати процесуални нарушения.

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е проверил и вероятността причината за навлизането на автомобила в банкета в дясно и настъпилия удар в крайпътно дърво с последващо се преобръщане по таван да се дължи на случайно деяние и след подробен анализ на събраните по делото доказателства,не е приел тази теза на защитата на подсъдимия Щ.,тъй като:ПТП е настъпило през месец Ноември,денят на инкриминацията не е бил нещо фрапантно различно от стандартния за този вид сезон и месец Атмосферните условия са били типични за сезона и времето,а пътната настилка – мокра.Разпитаните по делото свидетели не сочат за нетипични или неочаквани атмосферни събития.Пътният участък не е бил такъв с особености;пътната настилка е било от дребнозърнест асфалт,с обичайните неравности от допълнителни кръпки по пътното платно. Произшествието е станало на прав участък,след ляв завой.Липсват доказателства за внезапно възникнали препятствия по движението,като подсъдимият е следвало да съобрази скоростта на движение на управлявания от него автомобил с разрешената за извън населено място скорост.Законосъобразни и обосновани са направените от съда изводи,че причината за излизане на автомобила се дължи на превишената скорост на движение на автомобила за извън населено място,както и на употребения алкохол от подсъдимия.Законосъобразни и обосновани са направените от съда изводи,че не са налице материалните предпоставки за приложение на чл. 15 от НК,като в тази връзка се е позовал и на съдебната практика на ВКС на РБ.

По гореизложените съображения,въззивната апелативна инстанция счита,че направените от ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД изводи относно приетата за установена фактическа обстановка по делото са пълни,точни,последователни,задълбочени,което от своя страна ги прави законосъобразни,обосновани и в синхрон с всички събрани по делото доказателства,посочени по-горе.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена по-горе фактическа обстановка първоинстанционният съд също таза законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че,че с деянието си на 14.11.2013 година,около 18,30 часа по път III-2073,километър 0+870,в посока село Векилски,Община Никола Козлево,Област Шумен,при управление на моторно превозно средство-лек автомобил марка"Опел“,модел"Вектра“,с ДК № Н 2169 ВВ подсъдимият С.Р.Щ. е нарушил правилата за движение-член 20 алинея 1 от ЗДвП,член 21 алинея 1 от ЗДвП и член 5 алинея 3 точка 1 предложение първо от ЗДвП и по непредпазливост причинил смърт на Д.Ж. Х.,като деянието е било извършено в пияно състояние/с концентрация на алкохол в кръвта 1,08 промила/-осъществил е от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 предложение първо буква“б“ от НК, във връзка с член 343 алинея 1 буква“в“ от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК.Престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК-Подсъдимият Щ. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в защитата на подсъдимия С.Р.Щ. незаконосъобразност и необоснованост на Присъдата,както и за постановяването й при допуснато противоречие с процесуалния закон се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

Относно  второто алтернативно искане,направено от адвокат Й.Д.,***,като защитник на подсъдимия С.Р.Щ. на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК,а именно:Да бъде намалено така наложеното наказание на последния.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия С.Р.Щ.,първоинстанционният съд е отчел:Високата обществена опасност на деянието;взел е предвид тежестта на извършеното престъпление,както и личността на подсъдимия Щ.,а така също и неговото процесуалното поведение-действия по отклоняване от наказателното преследване.Преценил е също така практиката на подсъдимия Щ. като водач на МПС,както и обстоятелството,че допуснатите нарушения по ЗдвП до настоящия момент за които е санкционеран  са многобройни и са за сериозни нарушения.Взел е предвид и обстоятелството, че същият е осъждан,като последното му осъждане е било за управление на  МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила,което обуславя и високата степен на обществената му опасност.Отчел е,че се касае за неспазване на ЗДвП,като превишението над допустимата скорост е значително и съществено, при посочените атмосферни условия;както и че установеното наличие на алкохол в кръвта е повече от два пъти от законодопустимото.По тези съображения е направил изводите си,че следва да бъдат наложени наказания при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства и над средата на предвиденото в закона наказание.Приел е и,че изразеното от подсъдимия Щ. съжаление за случилото е декларативно,тъй като същият отрича авторството и вината си.

Същевременно първоинстанционният съд е приел,че не са налице нито многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства,нито,че което и да е от тях, има качеството на изключително,което да обуславя приложението на чл. 55 от НК.

За престъплението по член 343 алинея 3 буква”б” НК във връзка с член 343 алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея първоинстанционният съд е приел,че наказанието"Лишаване от свобода"следва да бъде в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ,което наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание член 343г от НК първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия С.Р.Щ. наказание"Лишаване от право"да управлява МПК за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ,тъй като постановения размер на този вид наказание е адекватен на обстоятелството,че подсъдимият е шофьор, допуснал съществени нарушения по закона за движение по пътищата.Същият е бил многократно санкциониран за допуснати нарушения по ЗДвП,като свидетелството му за управление на МПС е било отнемано на няколко пъти за различен период от време.Били са му и 13 контролни точки,като не без значение е било и обстоятелството,че последното осъждане на Щ. отново е било за управление на МПС с алкохол в кръвта над 1,2 промила/а именно:2,05 промила/.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че с оглед личността на подсъдимия С.Р.Щ.;посочените по-горе отегчаващи отговорността обстоятелства;с оглед предходните му осъждания,както и с оглед няколкократните му осъждания за престъпления,свързани с допуснати нарушения по ЗДв.П,така наложените му наказания по вид и размер са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,както и че техните размери не следва да бъдат намалявани.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията на защитата на подсъдимия С.Р.Щ. за завишен размер на наказанията,а от там и за явната им  несправедливост,наложени му с обжалваната Присъда,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия С.Р.Щ.;  се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че както във фазата на досъдебното производство,така и   във фазата на съдебното следствие не са били допуснати нарушения на процесуалните правила,които да са съществени,да са отстраними и да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия С.Р.Щ.;

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И    :

           

           ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 20 от 06.10.2015 година по НДОХ № 379/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим С.Р.Щ., ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

 

 

 

                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: