Р   Е   Ш   Е   Н  И   Е

 

 

                                                 № 185

 

                               Варна , 10.08.2016 година

 

 

                   В      И М Е Т О      Н А      Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Първи Април,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ :ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 472 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 105 от 10.11.2015 година по НДОХ № 1350/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият А.Г.Р., ЕГН **********,*** е бил признат ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,ЧЕ:През периода 01.12.2000 година-31.08.2003 година,в град Силистра,в условията на продължавано престъпление,като собственик и управител на ЕТ"Стрелец-А.Р."БУЛСТАТ 828024997,потвърдил неистина в справки-декларации по ЗДДС и в дневниците за покупки за съответните отчетни периоди по данъчно облагателни сделки,както следва:        

1.За данъчен период по ЗДДС мeсец Декември 2000 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 12/12.01.2001 година фактура с №203/29.12.2000 година,издадена от ЕООД"Миса комерс" на стойност 24 290,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 4 858,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

2.За данъчен период по ЗДДС месец Февруари 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 02/13.03.2001 година фактура с №36/06.02.2001г. издадена от ЕТ"Д.-Й. Г." на стойност 16 200,0 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 3 240,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

3.За данъчен период по ЗДДС месец Април 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 04/15.05.200 година фактура с №46/24.04.2001 година,издадена от ЕТ”Д.-Й. Г." на стойност 8 000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 1 600.00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;     

4.За данъчен период по ЗДДС месец Май 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 05/13.06.200 година фактура с №367/09.05.2001 година,издадена от ЕТ”Дани - Йордан Г." на стойност 8500,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 1 700,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

5.3а данъчен период по ЗДДС месец Юни 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 06/13.07.2001 година фактура с №409/18.06.2001 година,издадена от ЕТ"Д.-Й. Г." на стойност 1 8000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 3 600,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

6.За данъчен период по ЗДДС м. юли 2001г. е избегнал плащането на данъчни задължения, като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка - декларация по ЗДДС с вх. № 07/13.08.2001г. фактура с № 412/03.07.2001г. и №1351/30.07.2001г. издадени от ЕТ”Дани - Йордан Г." на обща стойност 14 500.00лв. с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 2 900.00лв., като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

 7.За данъчен период по ЗДДС месец Септември 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 5177/15.10.2001 година фактура с №850/26.09.2001 година,издадена от ЕТ”Валко-В.В." на стойност 3 300,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 660.00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

 8.За данъчен период по ЗДДС месец Октомври 2001 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 5590-10/12.11.2001 година фактура с №854/15.10.2001 година,издадена от ЕТ" Валко-В.В."на стойност 16 850,00 лева и фактури с № 315/24.10.2001 година,№ 316/26.10.2001 година,№ 319/29.10.2001 година и № 323/30.10.2001 година,издадени от ЕТ"М.Д.Г.“на обща стойност 14 850,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в общ размер на 6 340,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

9.За данъчен период по ЗДДС месец Май 2002 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 3035- 05/12.06.2002 година фактура с №356/27.05.2002 година,издадена от ЕООД"Тотал инженеринг"на стойност 3 500,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 700.00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

10.За данъчен период по ЗДДС месец Юни 2002 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 3748- 06/12.07.2002 година фактура с № 358/06.06.2002 година,издадена от ЕООД"Тотал инженеринг"на стойност 5 000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 1 000.00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

11.3а данъчен период по ЗДДС месец Юли 2002 година е избегнал плащането данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 406 07/08.08.2002 година фактура с № 2326/05.07.2002 година и № 2327/23.07.2002 година,издадени от ЕТ"Валко-В.В." на стойност 20 000,00 лева фактура с № 362/08.07.2002 година,издадена от ЕООД"Тотал инженеринг"на стойност 17 100,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в общ размер на 7 420.00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

12.3а данъчен период по ЗДДС месец Септември 2002 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 5300-09/11.10.2002 година фактура с № 337/13.09.2002 година,издадена от ЕТ“Денди-М.М."на стойност 13 600,00 лева и фактура с № 1195/24.09.2002 година,издадена от ЕООД"Тотал инжинеринг"на стойност 7 000.00 лева,с което неоснователно се е ползват от правото на данъчен кредит в общ размер на 4 120,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

13.3а данъчен период по ЗДДС месец Декември 2002 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписан в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 208-12/14.01.2003 година фактура с № 1206/10.12.2002 година,издадена от ЕООД"Тотал инжинеринг"на стойност 18 000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в размер на 3 600,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

14.3а данъчен период по ЗДДС месец Януари 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС е вх.№ 868-01/13.02.2003 година фактури с № 345/02.01.2003 година,№ 346/06.01.2003 година, № 347/08.02.2003 година,№ 348/09.01.2003 година и № 349/13.01.2003 година,издадени от ЕТ”Денди-М.М."на стойност 22 570,00 лева и фактури с № 1211/02.01.2003 година и № 1212/08.01.2003 година,издадена от ЕООД"Тотал инжинеринг"на стойност 7 800,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в общ размер на 6 014,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

15.3а данъчен период по ЗДДС месец Февруари 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№ 1576-02/13.03.2003 година фактура с № 351/10.02.2003 година,издадена от ЕТ"Денди-М.М."на стойност 3 000,00 лева и фактура с № 1219/18.02.2003 година,издадена от ЕООД"Тотал инжинеринг" на стойност 4 000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото и в общ размер на 1 400,00 лева;

16. За данъчен период по ЗДДС месец Май 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх.№  3305/10.06.2003 година фактури с № 2395/07.05.2003 година,№ 2396/12.05.2003 година,№ 239744.05.2003 година и № 2398/19.05.2003 година,издадени от ЕООД"Тотал инжинеринг"на стойност 17 000,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в общ размер на 3 400,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета;

17.3а данъчен период по ЗДДС месец Юли 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС с вх. №  4884/13.08.2003 година фактура с № 2886/03.07.2003 година,издадена от ЕООД"Тотал инжинеринг"на стойност 4 900,00 лева,с което неоснователно се е ползвал от правото на данъчен кредит в общ размер на 980,00 лева,като сумата подлежи на внасяне в приход на бюджета и

18.3а данъчен период по ЗДДС месец Август 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като е вписал в дневника за покупките на търговеца при подадена справка-декларация по ЗДДС вх.№ 5452/11.09.2003 година фактури с № 2889/20.08.2003 година,№ 2890/22.08.2003 година, № 289!/25.08.2003 година и № 2393/27.08.2003 година,издадени от ЕООД”Тотал инжинеринг"на стойност 19 400,00 лева,с което неоснователно се е ползват от правото на данъчен кредит в общ размер на 3 880,00 лева,като избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери:ДДС общо в размер на 57 472,00 лева и на основание член 257 алинея 1/отм./от НК във връзка с член 255 алинея 1/отм/от НК във връзка с член 2 алинея 2 от НК и във връзка с член 54 от НК  са му били наложени наказания:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на Присъдата в сила,както и"Глоба" в размер на 5 000,00 лева в полза на Държавата,като е бил ОПРАВДАН по възведеното му обвинение по настоящата квалификация в редакцията на член 255 от НК./Д.В. брой 75/2006 година/.

Със същата Присъда подсъдимият А.Г.Р. е бил осъден да заплати  направените по делото разноски в размер на 650,00 лева в полза на Държавния бюджет,по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и 610,00 лева-в полза на Държавата, по сметка на ОД МВР-Силистра.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият А.Г.Р.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Р.Н.-от АК-Варна с подробно мотивирана въззивна жалба,като явно несправедлива,необоснована и незаконосъобразна.На основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК моли Присъдата да бъде отменена и той да бъде оправдан.Направено е и алтернативно искане-на основание член 334 точка 1 от НПК след отмяната на Присъдата,делото да бъде върнато за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание на 01.04..2016 година по съществото на делото страните взеха следните становища:

Защитата на жалбоподателя и подсъдим А.Г.Р.-адвокат Р.Н.-от АК-Варна поддържа изцяло оплакванията в жалбата.Излага съображения си,че делото не е представлявало изключителен случай нито от фактическа  сложност,нито от правна такава;че подсъдимият Р. е бил с безупречно процесуално поведение-винаги се е явявал,когато е бил призоваван от досъдебните органи;като се е стигнало не за една година,не за пет години и не за десет години бездействие.По изложени подробни съображения,се моли за уважаване на въззивната жалба.Иска се отмяна на Присъдата и постановяване на оправдателна такава или след отмяната й-да бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРОРАТУРА дава заключение,че депозираната жалба се явява категорично неоснователна и се моли да бъде оставена без уважение.По изложени подробни съображения в тази насока се моли да бъде потвърден постановения акт на ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

В последната си дума подсъдимият Р. заявява,че бил объркан вече от обвиненията,които започнали от 42 000,00 лева,станали са 50 000,00 лева,60 000,00 лева,продал апартамента си и всичко бил дал,както и че иска да изчисти името си.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на подсъдимия А.Г.Р.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Р. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на подсъдимия  А.Р. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателната й част по отношение на подсъдимия А.Г.Р. не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият А.Г.Р. е роден на *** ***.

С Решение № 1146/20.05.1992 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по фирмено дело № 955 от същата година е бил регистриран едноличен търговец с фирма"Стрелец-А.Р.“***№ 1.

Предметът на дейност на ЕТ"Стрелец-А.Р.“е била:зърнодобив и търговия с дървен материал,производство и търговия със селскостопанска продукции и хранителни стоки, ресторантьорство и други.Собственик на фирмата е бил подсъдимият А.Г.Р.,ЕГН**********.Търговецът е бил регистриран в данъчната служба-Силистра на 08.10.1993 година с И № от НДР …… и ЕИК по БУЛСТАД …….

Регистрацията на ЕТ"Стрелец- А.Р."по ЗДДС е била извършена на основание Заявление вх.№2062 от 22.02.1995 година, считано от датата на подаване на същото с едномесечен данъчен период.

С Акт за възлагане на данъчна ревизия №310/02.10.2003г. на ЕТ"Стрелец- А.Р."е била извършена ревизия по ЗДДС за периода 01.12.1999 година-31.08.2003 година.Същата е приключила с издаването на данъчен Ревизионен акт №310/27.11.2003 година. Същият е бил обжалван и потвърден с Решение № 1073/'2005 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и с Решение № 9221/2006 година на ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.Акта е влязъл в законна сила и е било образувано изпълнително производство.

С оглед регистрацията по ДДС и в съответствие с разпоредбите на член 100 алинеи 1 и 3 от ЗДДС Р. бил длъжен ежемесечно да подава справки-декларации пред данъчната администрация за възникналите данъчни разчети по ЗДДС,като резултат от осъществяваната търговска дейност на фирмата.Счетоводството на дружеството се водило в град Силистра,предвид обстоятелството,че подсъдимият Р. осъществявал сделки в цялата страна.

По време на осъществяване на дейността,подсъдимият Р. решил да избегне плащането на данъчните задължения,възникнали за ЕТ"Стрелец - А.Р.“,поради което се снабдил с фактури,на които е бил придаден вид,че са издадени от фирми-доставчици на представляваното от него дружество и включвал тези фактури в подаваните в ТД на НАД справки-декларации по ЗДДС и приложените към тях дневници за покупки,за инкриминирания период:01.12.2000 година до 31.082003 година.Целта му е била чрез неправомерно приспадане на данъчния кредит по тези фактури,да намали дължимия ДДС за всеки от отчетните периоди и така да избегне плащането на възникналите за дружеството данъчните задължения.

Счетоводството на ЕТ"Стрелец-А.Р.“се водело от счетоводителя Д. А.,който през 2011 година починал и не е бил разпитан на досъдебното производство в качеството му на свидетел.Същият бил упълномощен от подсъдимия Р. и подавал справките-декларации в НАП,като пълномощното е приложено в ДРА.

Всеки месец през инкриминирания период 01.12.2000 година- 31.08.2003 година подсъдимият А.Р. предавал изготвените, подписани и с поставен от него печат на фирмата справки-декларации по ЗДСС за съответния отчетен период на АНГЕЛОВ,а последният ги подавал в ТД НАП-град Силистра.

На базата на предоставените от подсъдимия Р. фиктивни фактури били изготвяни от него СД по ЗДДС,както следва:

 

Случаите с:"Миса комерс"ЕООД и ЕТ"Стрелец-А.Р."***.За периода 01.12.2000 година-31.12.2000 година подсъдимият А.Р. в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх. № 12/12.01.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с"Миса комерс"ЕООД. Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката-декларация по ДДС данъчна фактура с № 203/29.12.2000 година за доставка на тор:70 тона на стойност 24 290,00 лева,с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 4 858,00 лева,издадена търговеца"Миса комерс" ЕООД.

Свидетелят М.И.А. бил собственик на"Миса комерс“ ЕООД,която към инкриминираният период била регистрирана по ЗДДС.От показанията му дадени в съдебно заседание и тези приобщени по реда на член 281 от НПК е било установено,че от няколко години фирмата е закрита и не осъществява никаква дейност. Докато е съществувала,предметът й на дейност бил:изкупуване на селскостопанска продукция.Този свидетел категорично е заявил,че не се е занимавал с покупка и продажба на тор.Не е продавал тор на ЕТ"Стрелец-А.Р."***,като дейността я упражнявал лично,но не познавал подсъдимия Р..По отношение на предявената му фактура № 203/29.12.2003 година е заявил,че не е издадена от него и не знае за какво стана въпрос.

При анализ на приложените писмени доказателства е било установено,че на"Миса комерс"ЕООД е била извършена насрещна проверка от данъчните органи,приключила с протокол № ДП - 19-03-00-0865/18.11.2003 година от ТП"Владиславово"при ТДД-град Варна,съгласно който дружеството е било де регистрирано на основание ч.т.116 алинея 2 точка 2 буква"б",считано от 23.04.2001 година и представляващият не е бил открит на декларирания адрес.

От данъчно ревизионното производство е било установено,че описаната по-горе доставка,която е била декларирана от дружеството,не е осъществена,тъй като не е било налице реалност на сделката.

От заключението на ССЕ е било установено следното:

През данъчен период 12/2001 година ЕТ"Стрелец-А.Р."е включил в дневника си и съответно в СД по ЗДСС,данъчна фактура  за покупка издадена от"Миса комерс“ЕООД  с предмет доставка на 70 тона тор,по която е ползван ДДС с право на пълен данъчен кредит на стойност 4 858,00 лева.

-В посочената по-горе фактура е бил посочен начин на плащане:с платежно нареждане,но не са били посочени платежни документи за извършеното плащане.В дневника за покупки на доставчика"Миса комерс“ЕООД за същия данъчен период не са записани фактури,чийто предмет е покупка на тор.

-В постъпилото от НАП писмо е било установено,че в периода 2000 година-2003 година"Миса комерс“ЕООД няма наети лица по трудово правоотношение.

-По делото не са били представени счетоводни документи и регистри на доставчика ,както и записвания по сметка 4532 ДДС от продажби,като ССЕ не може да установи дали данъкът,отразен във фактурата,е начислен от доставчика по смисъла на член 55 алинея 6 от ЗДСС.

-Не са били представени документи,от които да може да се установи дали към 29.12.2000 година"Миса комерс“ЕООД е притежавало фактурираните 70 тона тор и съответно-да ги е предало на ЕТ"Стрелец – А.Р.“.

-По делото не са били приложени съпътстващи документи:приемо-предавателни протоколи,кантарни бележки,услуги по товарно-разтоварни дейности и други,удостоверяващи реалното извършване на документираната с фактура № 203/29.12.2000 година стопанска операция по доставка на тор.

-Въз основа на гореизложеното ССЕ е приела,че по делото не се съдържат данни,удостоверяващи реално извършване на стопанска операция въз основа на издадената фактура № 203/29.12.2000 година.

От заключението на допълнителната ССЕ е било установено следното:

-Допълнителната ССЕ е приела,че в периода 01.01.-31.01.2001 година и след това по банковата сметка на СЖ"Експрес банк“ Варна с титуляр"Миса комерс“ ЕООД не е постъпила сумата от 29 148,00 лева,като експертът е приел,че по делото не се съдържат платежни документи за извършени плащания по описаната фактура.

 

Случаите с:ЕТ"Д.-Й. Г."***-А.Р."***.За периода 01.02.2001 година-28.02.2001 година подсъдимият А.Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец - А.Р."потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 02/13.03.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Д.-Й. Г.“*** Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката-декларация по ДДС данъчна фактура с № 36/06.02.2001 година с предмет транспортна услуга на стойност 16 200,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 3 240.00 лева.

3.За периода 01.04.2001 година-30.04.2001 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС, вх.№ 04/15.05.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Д.-Й. Г."*** Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 46/24.04.2001 година с предмет:транспортна услуга на стойност 8 000,00 лева и с което си действие неправомерно начислил  ДДС в размер на 1 600,00 лева.

4.За периода 01.05.2001 година-31.05.2001 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р." потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 05/13.06.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Д.-Й. Г."*** Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 367/09.05.2001 година с предмет:транспортна услуга на стойност 8 500,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 1 700,00 лева.

5.За периода 01.06.2001 година-30.06.2001 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец - А.Р." потвърдил неистина в справка-декларация /СД/ по ЗДДС,вх.№ 06/13.07.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Д.-Й. Г."*** Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 409/18.06.2001 година,с предмет:транспортна услуга на стойност 18 000,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 3 60000 лева.

6.За периода 01.07.2001 година-31.07.2001 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р." потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 07/13.08.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Д.-Й. Г."*** Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката-декларация по ДДС данъчни фактури с № 412/03.07.2001 година,с предмет:рязане,трупане,,товарене и подвоз на стойност 10 000,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 2 000,00 лева;фактура № 1351/30.07.2001 година с предмет:транспортни услуги на стойност 4 500,00 лева и  неправомерно начислен ДДС в размер на 900.00 лева.С тези си действия неправомерно начислил общо от този доставчик ДДС в размер на 2 900,00 лева.

Относно доставките от „ЕТ „Дани - Йордан Г.“, гр. В Търново:

Свидетелят ЙОРДАН Г. бил собственик на ЕТ"Д.-Й. Г."*** Търново,която към инкриминираният период била регистрирана по ЗДДС.От показанията му,дадени в съдебно заседание и тези,приобщени по реда на член 281 от НПК,е било установено,че не е имал търговски помещения,персонал,автопарк или капитал,както и офис.Лично не е извършвал търговска дейност и не е осъществявал сделки с ЕТ"Стрелец-А.Р.“.Не е извършвал доставки към него,не издавал и подписвал фактурите с номера №№ 36/06.02.2001 година,46/24.04.2001 година,367/09.05.2001 година,409/18-06.2001 година,412/03.07.2001година и 1351/30.07.2001година и името А.Р. не му говори нищо.Имал е пълномощници,но на фактурите няма отбелязване,че са съставени от пълномощник на фирмата,а е посочено неговото име.

От данъчно ревизионното производство е било установено,че описаните по-горе доставки,които са били декларирани от дружеството,не са били осъществени,тъй като не са налице реалност на сделките.Данъчните органи,извършващи проверката,са приели,че данъчните фактури не отговарят на изискването на Закона за счетоводството-член 8 алинея 1 точка 6, тъй като липсва натурално изражение на доставките,поради което са приели,че не е налице право на приспадане на данъчен кредит,съгласно разпоредбата на член 64 точка 6 от ЗДСС.

От заключението на ССЕ е било установено следното,че:

През данъчните периоди 2/2001 година,4/2001 година,5/2001 година,6/2001 година и 7/2001 година ЕТ"Стрелец-А.Р.“е включил в дневниците си за продажба и покупки и съответно в СД по ЗДСС данъчни фактури за покупка,издадени от ЕТ"Д.-Й. Г.",по които е ползвал ДДС с право на пълен данъчен кредит по фактурите с номера №№ 36/06.02.2001 година, 46/24.04.2001 година,367/09.05.2001година,409/18-06.2001 година,412/03.07.2001 година и 1351/30.07.2001гоина.

Към всяка фактура е бил приложен платежен документ:вносна бележка за извършено касово плащане към ЕТ"Д.-Й. Г.“ по сметка на ЕТ в ЦКБ АД,офис-град Дулово.Във връзка с посочените вносни бележки обаче експертизата е уточнила,че не са били представени банкови извлечения от разплащателна сметка на ЕТ"Д.-Й. Г.",от които да се установи дали постъпленията,отразени в тези бележки,действително са постъпили по тази сметка от платец ЕТ"Стрелец-А.Р.“и дали същите представляват плащания по процесните фактури.

По делото са били представени счетоводни регистри на доставчика по сметка 4552.ДДС от продажби за посочените по-горе данъчни периоди.От анализа на същите е било установено,че ДДС по описаните фактури е отразен по кредита на счетоводната сметка като задължение към бюджета.

Не са били представени банкови извлечения от разплащателна сметка на ЕТ"Д.-Й. Г.",от които да се установи дали по тази сметка са постъпили налични средства от ЕТ"Стрелец-А.Р.“,представляващи плащания по процесните фактури.

По делото не са били приложени съпътстващи документи/приемо-предавателни протоколи,пътни листи,фактури за гориво,услуги по рязане,трупане,подвоз и товаро-разтоварни дейности и други/,удостоверяващи реалното извършване на документираните с процесните фактури стопански операции.

Въз основа на това ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции,въз основа на които са издадени процесните фактури с номера №№ 36/06.02.2001 година,46/24.04.2001 година,367/09.05.2001 година, 409/18-06.2001 година,412/03.07.2001 година и 1351/30.07.2001година.

От заключението на допълнителната ССЕ е било установено следното:

Към всяка фактура,издадена от ЕТ"Д.-Й. Г.“е бил приложен платежен документ:вносна бележка за извършено касово плащане към по сметка на ЕТ.

От записванията в банковия регистър е било установено,че по сметките на ЕТ"Д.-Й. Г.“са постъпили суми в общ размер на 66 240,00 лава.На същата дата сумата е била изтеглена,като не е посочено основание.Не е било посочено основание за постъпване на сумите,както и данни за вносител/платец.

 

Случаите с:ЕТ"Валко-В.В.“-град Велико Търново и ЕТ"Стрелец-А.Р."***:

7.За данъчен период месец септември подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 5177-09/15.10.2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 850/26.09.2001 година с предмет:услуга-рязане на дърва,на стойност 3 300,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 660.00 лева.

8.За данъчен период 01.10.2001 година-31.10.2001 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС, вх.№ 5590-10/12.11,2001 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Валко-В.В."град ВЕЛИКО Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 854/15.10.2001 година с предмет:транспортна услуга на стойност 16 850,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 3 370,00 лева.

От данъчно ревизионното производство се установява,че описаните по- горе доставки от ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново,които са били декларирани от дружеството не са осъществени,тъй като не са налице реалност на сделките.Данъчните органи,извършващи проверката,са приели,че данъчните фактури не отговарят на изискването на Закона за счетоводството:член 8 алинея 1 точка 6,тъй като липсва натурално изражение на доставките и е било прието,че не е налице право на приспадане на данъчен кредит,съгласно разпоредбата на член 64 точка 6 от ЗДСС.

От заключението на ССЕ е било установено следното:

По отношение на доставчик ет"Валко-В.В."-град Велико Търново:

През данъчните периоди:9/2001 година,10/2001 година и 7/2002 година  подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",е включил в дневниците си за покупки и съответно-в СД по ЗДСС фактури с номера 850/2001година, 854/2001 година,2326/2002 година и 2327/2002 година за покупка издадени от ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново,по който е ползван пълен данъчен кредит.

Към всяка фактура е бил приложен платежен документ:вносна бележка за извършено касово плащане към ЕТ"Валко-В.В." по сметка в ЦКБ АД.Във връзка с вносните бележки експертизата е уточнила,че по делото не са представени банкови извлечения от разплащателната сметка на ЕТ"Валко-В.В.",от които да се установи дали постъпленията,отразени в тези бележки,действително са постъпили по тази сметка от платец ЕТ"Стрелец-А.Р."и дали същите представляват плащания по процесните фактури.По делото е била изискана информация по отношение на посочения доставчик.От представените дневници за продажбите и СД по ЗДСС, подадени от ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново е било установено,че фактурите са включени в дневниците за продажба за съответните периоди,в които са издадени  и като част от останалите фактури за продажба на дружеството,участват в декларираните данни със СД по ЗДСС за съответния период.

По делото са представени счетоводни регистри на доставчика по сметка 4532.ДДС от продажби за посочените по-горе данъчни периоди от анализа на които е било установено,че ДДС по описаните фактури е отразен по кредита на счетоводната сметка,като задължение към бюджета.

По делото не са приложени съпътстващи документи/Приемо-предавателни протоколи,пътни листи,товарителници,фактури за гориво,документи,удостоверяващи извършени дейности по рязане на дърва и други/,удостоверяващи реалното извършване на документираните с процесните фактури стопански операции.

Поради това ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършване на стопанските операции,въз основа на които са били издадени фактури с номера №№ 850/26.09.2001година,854/15.10.2001 година,2326/05.07.2002 година и 2327/23.07.2002 година.

От заключението на допълнителната ССЕ е било установено,че:Към всяка фактура,издадена от ЕТ"Валко-В.В.",е приложен документ-вносна бележка за извършено касово плащане към по сметка на ЕТ в ЦКБ АД,офис град Дулово.

По делото е постъпила изисканата от съда информация по отношение на получените плащания по сметка на посочения доставчик.Представен е бил  банков регистър:дневна ведомост за извършените счетоводни операции за периода от 01.01.2001 година-31.12.2002 година.От записванията в посочения регистър е било установено,че по сметка на ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново са постъпили суми в размер на 48 180,00 лева.При три от случаите,когато сумите са били внесени,на същия ден са били изтеглени,като не е било посочено основание за това.

В регистъра е било отразено,че всички суми са внесени на каса в банка,по сметка на титуляря ЕТ"Валко-В.В."-град Велико Търново,,но не е било посочено основание за постъпване на сумите по сметката и данни за вносителя/платец.

 

Случаите с:ЕТ"М.Д.Г."град Варна и ЕТ"Стрелец-А.Р."***:

Подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",описал в дневника за покупките и включил в справката-декларация фактури с издател ЕТ"М.Д.Г."-град Варна както следва:

-Фактура № 315/24.10.2001 година с предмет:рязане на дърва,на стойност 4 000,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 4 800,00 лева.,

-Фактура № 316/26.10.2001 година с предмет:рязане на дърва,на стойност 3 600,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 720,00 лева.,

-Фактура № 319/29.10.2001 година с предмет:подвоз на дърва,на стойност 3 750,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 75000 лева.,

-Фактура № 323/30.10.2001 година,с предмет:подвоз на дърва на стойност 3 500,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 4 200,00 лева,с което си действие неправомерно начислил общо по всички фактури от този доставчик ДДС в размер на 6 340,00 лева.

От показанията на свидетелката Д.Д.Г.,приобщени по реда на член 281 от НПК,е било установено, че не знае да има регистрирана фирма ЕТ"М.Д.Г."на нейно име,като няма никакви документи и печат за такава фирма. Заявила е,че преди около 10 години непознат човек й обещал да я наеме на работа,като й вземал личната карта.Твърди,че не е осъществявала сделки и не е извършвала доставки на ЕТ"Стрелец-А.Р."*** година.Не е издавала фактури с номера № 315/24.10.2001 година,№ 316/26.10.2001 година,№ 319/29.10.2001 година и № 323/30.10.2001 година,не е носила дърва на никого и не е вземала пари от такива сделки.

На ЕТ"М.-Е.Д.",правоприемник на ЕТ„М.Д.Г."-град Варна била извършена насрещна проверка от данъчните органи,приключила с протокол № ДП – 19-03-00-864/14.10.2003 година от ТДД-град Варна,съгласно който търговецът е бил деригистриран служебно,считано от 19.07.2001 година. Горепосочените фактури са били издадени след датата на дерегистрацията на ЕТ"М.-Е.Д." експертизата е приела,че на основание член 64 точка 2 от ЗДДС не е било налице право на приспадане на данъчен кредит  в размер на 2 970,00 лева и същият подлежи на внасяне в бюджета.

От заключението на ССЕ е било установено,че:

През данъчен период 10/2001 година ЕТ"Стрелец-А.Р.“включил в дневника си за покупки и съответно в СД по ЗДСС данъчни фактури за покупка издадени от ЕТ"М.Д.Г."с предмет:рязане и подвоз на дърва,по който е ползван ДДС с право на пълен данъчен кредит.

Не са били приложени платежни документи за извършени плащания по фактурата.

По делото е постъпила изисканата информация по отношение на този доставчик.Видно от представените данни ЕТ"М. - Дафина Георгиева"е била дерегистрирана по ЗДСС лице,считано от 19.07.2001 година.Към датата на издаване на фактурите, този ЕТ не е бил регистриран по ЗДСС и не е имал задължение да съставя и подава данъчни регистри и СД по този закон.

Следователно процесните фактури не са били включени в отчетните регистри по ЗДСС-дневник за продажби и СД през данъчния период  за съставяне на фактурите,т.е.-данъкът,записан във фактурите,не е бил начислен от доставчика по смисъла на ЗДДС.

От постъпилото в НАП писмо е видно,че в процесния период търговецът ЕТ"М.Д.Г."няма наети лица по трудово правоотношение.

По делото не са приложени съпътстващи документи:приемо-предавателни протоколи,удостоверяващи извършването на документираните с фактурите услуги по рязане и подвоз на дърва.

Не са представени счетоводни документи и регистри на ЕТ"М.Д.Г.“.

ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции,въз основа на които са издадени процесните фактури.

 

Случаите с:"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново,ЕТ"Денди-М.М."- град Велико Търново и ЕТ"Стрелец-А.Р."***:

9.За данъчен период месец май подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."потвърдил неистина в справка декларация /СД/ по ЗДДС,вх. 3035-05 /12.06.2002 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 356/27.05.2002 година с предмет:услуга-рязане на дървесина,на стойност 3 500у00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 700.00 лева..

10.За данъчен период 01.06.2002 година-30.06.2002 година, подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.", потвърдил неистина в справка декларация /СД/ по ЗДДС,вх. № 3748-06/12.07.2002 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с Същият описал в дневника си за покупките и :"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 358/06.06.2002 година с предмет:услуга-рязане на дървета,на стойност 5 00000 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 1 000.00 лева.

11.За данъчен период 01.07.2002 година - 31.07.2002 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 4067-07/08.08.2002 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с :"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчни фактури с № 2326/05.07.2002 година,с предмет-транспортна услуга на стойност 17 000,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 3 400,00 лева,фактура № 2327/23.07.2002 година с предмет:транспортна услуга,на стойност 3 000,00 лева и неправомерно включен ДДС в размер на 600,00 лева.

Подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."включил в справката-декларация и фактура № 362 / 08.07.2002 година с издател"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново с предмет:услуга-рязане,трупане,пренасяне и товарене на дърва,с данъчна основа от 17 100,00 лева и ДДС в размер на 4 000,00 лева,с което си действие неправомерно начислил ДДС по двете фактури издадени от двамата доставчици в размер на 7 420.00 лева.

12.За данъчен период 01.09.2002 година - 30.09.2002 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх. № 5300-09/11.10.2002 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с ЕТ"Денди-М.М."-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 337/13.09.2002 година с предмет:услуга-механизирана услуга по жътва,на стойност 13 600,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 2 720,00 лева.

Подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."е описал в дневника за покупките под № 25 и включил в справката-декларация по ДДС,фактура № 1195/24.09.2002 година с издател"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дърва,с данъчна основа - 7 000,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 1 400,00 лева или общо ДДС в размер на 4 120,00 лева-по фактурите,издадени от двамата доставчици.

13.За данъчен период 01.12.2002 година-31.12.2002 година подсъдимият  Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р." ,потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС,вх.№ 208-12/14.01.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново. Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура с № 1206/10.12.2002 година с предмет:услуга,рязане и трупане на дървесина,на стойност 18 000,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 3 600.00 лева.

14.За данъчен период 01.01.2003 година-31.01.2003 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 868-01/13.02.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществени сделки с ЕТ"Денди-М.М."-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчни фактури както следва:

-Фактура № 345/02.01.2003 година,с предмет:- механична услуга-оран,на стойност 4 920,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 984,00 лева.

-Фактура № 346/06.01.2003 година,с предмет-механична услуга-оран,на стойност 4 950,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 990,00 лева.

-Фактура № 347/08.01.2003 година,с предмет-механична услуга-оран,на стойност 2 800,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 560.00 лева.

-Фактура № 348/09.01.2003 година,с предмет-транспортна услуга,на стойност 4 950,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 990,00 лева.

-Фактура № 349/13.01.2003 година с предмет-транспортна услуга,на стойност 4 950.00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 990,00 лева. Или общо неправомерно начислен по всички горепосочени фактури с този търговец ДДС в размер на 4 514.00 лева.

Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката-декларация по ДДС данъчни фактури по неосъществени сделки с"Тотал инженеринг“ЕООД,както следва:

-Фактура № 1211/02.01.2003 година,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина,на стойност 4 000,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 8 0000 лева.

-Фактура № 1212/08.01.2003 година,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина,на стойност 3 800,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 7 60,00 лева.Общо по двете фактури ДДС е в размер на 1 560,00 лева.

С това си действие подсъдимият Р. неправомерно начислил ДДС в общ размер по всички фактури с двамата търговци на стойност 6 014,00 лева.

15.За данъчен период 01.02.2003 година-28.02.2003 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р."потвърдил неистина в справка-декларация /СД/по ЗДДС,вх. № 1576-02/13.03.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществени сделки с ЕТ"Денди-М.М."-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура № 351/10.02.2003 година с предмет:механизирана услуга-обработка на почвата,на стойност 3 000,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 600,00 лева.

- Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчна фактура по неосъществена сделка с"Тотал инженеринг“ЕООД-град Велико Търново фактура № 1219/18.02.2003 година,с предмет:услуга-рязане и трупане на дървесина,на стойност 4 000,00 лева. и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 800.00 лева.

Общият размер на неправомерно начислен ДДС по всички фактури,издадени с двамата търговци е на стойност 1 400.00 лева.

16.За данъчен период 01.05.2003 година-31.05.2003 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.", потвърдил неистина в справка декларация /СД/ по ЗДДС,вх.№ 3305/10.06.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществени сделки с"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново. Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчни фактури както следва:

-Фактура № 2395/07.05.2003 година,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина,на стойност 4 250,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 850.00 лева.

-Фактура № 2396/12.05.2003 година,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина на стойност 4 250,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 850.00 лева.

-Фактура № 2397/14.05.2003 година,с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина,на стойност 4 250,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 850,00 лева.

-Фактура № 2398/19.05.2003 година с предмет:услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина на стойност 4 250,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 850,00 лева.

-С тези си действия подсъдимият Р. неправомерно  е начислил ДДС в общ размер на 3 400,00 лева-по всички фактури.

17.За данъчен период 01.07.2003 година-31.07.2003 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС,вх.№ 4884/13.08.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществена сделка с"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката-декларация по ДДС данъчна фактура с № 2886/03.07.2003 година,с предмет :услуга-рязане,трупане и товарене на дървесина,на стойност 4 900,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на 980,00 лева.

18.За данъчен период 01.08.2003 година-31.08.2003 година подсъдимият Р.,в качеството си на представляващ ЕТ"Стрелец-А.Р.",потвърдил неистина в справка-декларация/СД/по ЗДДС,вх.№ 5452/11.09.2003 година относно несъществуващо право на данъчен кредит по ЗДДС по неосъществени сделки с"Тотал инженеринг"ЕООД-град Велико Търново.Същият описал в дневника си за покупките и включил в справката декларация по ДДС данъчни фактури както следва:

-Фактура № 2889/20.08.2003 година с предмет:услуга-рязане и трупане на дървесина,на стойност 4 850,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 970,00 лева.,

-Фактура № 2890/22.08.2003 година с предмет:услуга-рязане,цепене и товарене на дърва на стойност 4 850,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 970.00 лева.,

-Фактура № 2891/25.08.2003 година,с предмет:услуга-рязане и трупане на дървесина,на стойност 4 850,00 лева и неправомерно начислен ДДС в размер на 970,00 лева.,

-Фактура № 2893/27.08.2003 година,с предмет:услуга-рязане,цепене и товарене на дърва,на стойност 4 850,00 лева и с което си действие неправомерно начислил ДДС в размер на на 970,00 лева.

Общият размер на неправомерно начислен ДДС по тези фактури е на стойност 3 880,00 лева.

 

От данъчно ревизионното производство по описаните по-горе доставки от ЕТ"Денди-М.М.“град Велико Търново“,е било установено следното:

ЕТ"Стрелец-А.Р."с писмени обяснения вх.№ 19-0500/061 7/24.10.2003 год.; вх. № 19-0500/0617/24.10.003 год. и вх. № 19-0500/0617/24.10.2003 година декларирал,че разполага само с фактури,вносни бележки и касови бележки.Данъчните органи са извършили насрещни проверки,приключили с протоколи № 19-03-00/0688/31.10.2003 година;№ 19-03-00/0688/31.10.2003 година и № 19-03-00/0688/31.10.2003 година,при които е било установило,че ЕТ"Денди-М.М."е предоставил копие на фактурите,ведомости за заплати,дневници за продажби и СД,извлечения на оборотни ведомости и счетоводна сметка 4532"Начислен ДДС за продажбите",сключени договори с ЕТ"Стрелец-А.Р."от 01.07.2002 година,сключен договор с ЕТ"Стрелец-А.Р."от 01.07.2002 година и сключен договор с ЕТ"Стрелец-А.Р."от 01.07.2002 година,в който не се съдържали количествени и качествени показатели на договорените услуги.ЕТ"Денди-М.М."не представил доказателства за притежавани или наети селскостопански машини за извършване на услугите,списък на наетите лица и документи за изплатени възнаграждения.

Предвид установените обстоятелства,данъчните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит на основание член 65 алинея 4 от ЗДСС и същият подлежи на внасяне в приход на бюджета.

От заключението на ССЕ е било установено следното:

1.По отношение на доставчик ЕТ"Денди-М.М.“-град Велико Търново“е било установено,че през данъчни периоди 9/2002 година;01/2003 година и 2/2003 година ЕТ"Стрелец-А.Р.“е включил в дневниците си за покупки и съответно в СД по ЗДСС,данъчни фактури за покупка,издадени от ЕТ"Денди-М.М.“,по който е бил ползван данъчен кредит.

Във фактурите е бил посочен начин на плащане-в брой.Не са приложени други платежни документи за извършени плащания по фактурите.Във връзка с посочените касови бонове,експертизата установила,че по делото не са представени касови книги и регистри за сметка"Каса“на ЕТ"Денди-М.М.“,от които да може да се установи дали постъпленията,отразени в тези бонове,действително са постъпили в касата на доставчика от платец ЕТ"Стрелец-А.Р.“,и дали същите представляват плащания процесните фактури.

По делото са били представени дневници за продажбите и СД по ЗДСС, подадени за съответните данъчни периоди.

Не са били представени движения по счетоводната сметка за трите данъчни периода 09/2002 година;01/2003 година и 02/2003 година,от анализа на които не може да се установи,че ДДС по описаните в таблицата,е отразен по кредита на счетоводната сметка,като задължение към бюджета,съобразно подадените СД по ЗДСС.

Представен е бил договор за извършване на дадена работа сключен на 01.07.2002 година между ЕТ"Денди-М.М.“и ЕТ"Стрелец-А.Р.“.

По делото не са приложени документи за собствени или наети от ЕТ"Денди-М.М.“активи,които евентуално да са използвани при предоставяне на механизирани услуги по жътва,оран,торене и обработка на почвата.Не са били представени  данни за собствени или наети транспортни средства,с които са предоставени транспортните услуги по горепосочените фактури.

По делото не са представени счетоводни документи и регистри на ЕТ"Денди-М.М.“-град Велико Търново.

Въз основа на изложеното ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции,въз основа на които са издадени фактурите описани по- горе.

 

Относно доставките от"Тотал инженеринг“ ЕООД :

Данъчните органи са извършили насрещни проверки на всички доставки от пункт 9 до пункт 18 включително.

Същите са приключили със съответните протоколи,с които било установено,че"Тотал инженеринг“ЕООД са предоставили договорите с ЕТ"Стрелец-А.Р.“,в които не се съдържали количествени и качествени показатели,копия от фактури и вносни бележки без да са предоставени изисканите документи:отчет за извършените видове работа, описи и документи за придобиване на активи,машини за рязане на дърва,заповеди за командировки на работници.

Предвид установените обстоятелства данъчните органи,извършващи проверките,са отказали правото на приспадане на данъчен кредит на основание член 65 алинея 4 от ЗДДС и декларираният ДДС по така изброените пунктове,подлежи на внасяне в приход на бюджета.

От заключението на ССЕ се установява следното:

През данъчните периоди 05/2002 година,06/2002 година,07/2002 година,09/2002 година,12/2002 година,01/2003 година,02/2003 година,05/2003 година,07/2003 година,08/2003 година ЕТ"Стрелец-А.Р.“включил в дневниците се за покупки,съответно в СД по ЗДСС,данъчни фактури за покупки,издадени от"Тотал инженеринг“ЕООД,по който е ползван данъчен кредит.

В таблицата са посочени платежните документи,към съответните фактури.Във връзка с посочените касови бонове и вносни бележки,експертизата е уточнявала,че по делото не са представени банкови извлечения от разплащателна сметка на от"Тотал инженеринг“ЕООД и касови регистри на дружеството,от които да се установи дали постъпленията,отразени в тези бележки и бонове,действително са постъпили в дружеството от вносител/платец ЕТ"Стрелец-А.Р.“и дали същите представляват плащания по процесните фактури.

По делото е постъпила информация по отношение на посочения доставчик.Представени са бил дневниците за продажбите и СД по ЗДСС подадени от"Тотал инженеринг“ЕООД за съответните периоди.ССЕ е изследвала представените данъчни регистри,от които е било установено,че фактурите,включени в дневниците за продажби за съответните периоди,в които са издадени и като част от останалите фактури за продажба на дружеството участват в декларираните данни със СД по ЗДСС за съответните периоди.

По делото са били представени счетоводни регистри на доставчика по сметка 4532.ДДС от продажби само за конкретните фактури.Не са били представени движения по счетоводната сметка за процесния данъчен период,от анализа на които да може надлежно да се установи,че ДДС по описаните фактури е отразен по кредита на счетоводната сметка,като задължение към бюджета,съобразно подадените СД по ЗДСС.

Представен е бил договор,сключен на 28.02.2002 година между двете дружества с предмет:рязане,трупане,товарене,разтоварване,сортиране, разкрояване и цепене на дървен материал,на обща стойност 130 000.00 лева.

По делото не са били приложени документи за собствени или наети от"Тотал инженеринг“ЕООД активи,които евентуално да са използвани при предоставяне на услугите посочени малко по-горе.

Въз основа на горните съображения ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции,въз основа на които са издадени фактурите описани по- горе.

От заключението на допълнителната ССЕ е било установено следното:

По делото е постъпила изисканата от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД информация по отношение на получени плащания по сметката на посочения доставчик.

Установено е било,че към две от фактурите,издадени от"Тотал инженеринг“ЕООД е бил приложен платежен документ-вносна бележка за извършено касово плащане към по сметка на дружеството в ЦКБ АД,офис в град Дулово.

Представен е бил банков регистър-дневна ведомост за извършените счетоводни операции.От записванията е било установено,че по сметката на"Тотал инженеринг“ЕООД на два пъти са постъпили суми,които са били изтеглени още същият ден,като не е било посочено основание.

В регистъра е било отразено,че всички суми са били внесени на каса в банката,по сметката на титуляря"Тотал инженеринг“ЕООД,като не е било посочено основание за постъпване на сумите по сметката и данни за вносител/платец.

От заключението на вещото лице по така назначената и изготвена ССЕ е било установено,че размерът на задълженията по ЗДСС на ЕТ"Стрелец-А.Р.“за инкриминирания период е в размер на 57 472.00 лева.Експертизата е посочила сума в размер на 58 072.00 лева,но от нея следва да се приспадне сумата от 600.00 лева по отношение на ЕТ"Серго-Станчо Борисов“,тъй спрямо този доставчик  няма предявено обвинение.

Съдебно-графологическа експертиза не е била назначавана и изготвена,тъй като авторството на справките-декларации/СД/не се били оспорени от подсъдимия Р..В съдебно заседание от 22.01.2015 година той е заявил,че са подписани от него,подпечатани с неговия печат,а са подавани в ТД НАП-град Силистра от счетоводителя Д. А..

Гореизложената фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отделил особено внимание на показанията на свидетелите: М.И.А.,Д.Д.Г.,Й.Й. Г.,обсъдил ги е поотделно и е направил своите изводи,че показанията им са пълни,достоверни,логически издържани,непротиворечиви и  незаинтересовани от изхода на процеса.

Същевременно първоинстанционият съд е приел като професионално изготвени,почиващи на знанията и опита на експерта изготвените по делото ССЕ и Допълнителна ССЕ.приел е,че са били обосновани,пълни и ясни,а така също и даващи обстойни отговори на въпросите,които са били поставени на досъдебното и съдебно следствие.Изводите по тези експертизи не са били  оспорени от страните по делото;по същество не са оспорени и пред въззивната апелативна инстанция.

При анализа на доказателствата по делото съдът се е съобразил преди всичко с показанията на горепосочените свидетели;със събраните писмени доказателства;със заключенията по ССЕ и Допълнителната ССЕ,както и отчасти с обясненията на подсъдимия Р..

В обясненията си в хода на съдебното следствие подсъдимият А.Р. не е оспорил обстоятелството,че той е подписвал и поставял печата на фирмата си на изготвените СД по ЗДСС,както и обстоятелството,че не се познавал с представителите на фирмите,посочени в обвинителния акт като контрагенти,с които твърди,че е сключвал сделки.Първоинстанционният съд обосновано и законосъобразно е  кредитирал обясненията им в тази им част,тъй като те са били в синхрон с останалите събрани по делото доказателства.

Същевременно първоинстанционният съд също така законосъобразно и обосновано не е кредитирал обясненията на подсъдимия А.Р. относно обстоятелствата,че описаните по-горе сделки с контрагентите са били реално извършени и е имало реално плащане на сумите по тях по изготвените фактури за извършени стопански операции,тъй като обясненията му в тази им част са голословни и в разрез с всички събрани по делото доказателства.Законосъобразни и обосновани са изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че  в посочените от пункт 1 до 18 по-горе сделки на ЕТ"Стрелец-А.Р.“,удостоверени с първичните счетоводни документи,не са били реално осъществени.,позовавайки се както на показанията на разпитаните по делото свидетели,така и от Основната ССЕ и Допълнителната ССЕ.От основната експертиза е било установено,че по делото не се съдържат касови книги и регистри за движенията по банковите сметки на ЕТ"Стрелец-А.Р.“и на процесните доставчици,въз основа на които да бъде извършен анализ по отношение на разплащанията между страните във връзка с процесните фактури,като ССЕ категорично е приела,че по отношение на всички доставчици не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,които изводи се явяват законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с огромния обем на всички събрани по делото доказателства,както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си в град Силистра,през периода от 01.12.2000 година до 31.08.2003 година,при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК,като собственик и управител на ЕТ"Стрелец-А.Р.",подсъдимият А.Г.Р. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 257 алинея 1/отм./от НК във връзка с член 255 алинея 1/отм./от НК във връзка с член 2 алинея 2 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционният съд относно обстоятелството,че субект на престъплението по член 257 алинея 1/отм./от НК и по член 255 алинея 1/отм./от НК може да бъде физическо данъчно задължено лице,като в тази насока законосъобразно се е позовал и на съдебната практика на ВКС на РБ.Подсъдимият А.Г.Р. е наказателно отговорно лице,тъй като по безсъмнен,категоричен и безспорен начин по делото е било установено,че той е бил автор на издадените документи:съставял,подписвал и полагал печат и че не може да бъде наказателно отговорно лицето,подавало ги в НАП.

Квалификацията на деянието"данъци в особено големи размери“е обусловена от разпоредбата на член 93 точка 14 предложение второ от НК-"Данъци в особено големи размери"са тези,които надхвърлят дванадесет хиляди лева и налага извода,че в посочения по-горе инкриминиран период е налице този квалифициращ признак.

Квалификацията на деянието по член 26 алинея 1 от НК се обуславя от обстоятелството,че с повече от две отделни деяния на подсъдимия А.Р.,описани по-горе от пункт 1 до пункт 18 включително,са били осъществени поотделно едни състави на едно и също престъпление в периода от 01.12.2000 година до 31.08.2003 година,при еднородна обстановка,при еднородност на вината,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Оплакванията както в жалбата на защитата на подсъдимия А.Г.Р.,адвокат Р.Н.-от АК-Варна,така и съдебно заседание по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция относно качеството на обвинителния акт.Същият бил  абсолютно негоден да докаже по несъмнен начин-с оглед изискванията на член 303 алинея 2 от НПК вината на подсъдимия Р.,тъй като липсвало въобще престъпно деяние,както и че не е бил потвърдил неистина в подадените справки-декларации.По същество тези оплаквания са за постановена осъдителна Присъда при допуснато нарушение на материалния закон.

Следва да бъде отбелязано,че както фактическата обстановка,приета за установена от прокурора в обвинителния акт,така и фактическата обстановка,приета за установена от първоинстанционния съд в мотивите на присъдата му,са отразени много пространно,обемно и обстоятелствено.Много пространна,обемна и обстоятелствена е и фактическата обстановка,приета за установена от въззивната апелативна инстанция.И това е така : както с оглед множеството писмени доказателства по делото,които е следвало да бъдат посочени и обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност;гласните доказателства по делото;както и останалите доказателства,но и с оглед императивните разпоредби на член 235 от НПК,член 246 алинея 2 от НПК,член 305 алинея 2 от НПК,както и на член 339 алинея 1 от НПК.

Но както беше посочено по-горе:От заключенията на експерта по ССЕ и Допълнителната ССЕ/неоспорени от страните по делото/;показанията на свидетелите:М.И.А.,Д.Д.Г.,Й.Й. Г.;писмените доказателства по делото;както и от частичните обяснения на подсъдимия Р. по безсъмнен,категоричен и безсъмнен начин е било установено,че:

 Подсъдимият Р./е бил автор на издадените документи:съставял,подписвал и полагал печат,а друго физическо лице ги е подавало в НАП.,

От представени дневниците за продажбите и СД за съответните периоди.ССЕ е изследвала представените данъчни регистри,като е било установено,че фактурите,включени в дневниците за продажби за съответните периоди,в които са издадени и като част от останалите фактури за продажба на дружеството участват в декларираните данни със СД по ЗДСС за съответните периоди.

От представените по делото счетоводни регистри не са били представени движения по счетоводната сметка за процесния данъчен период,от анализа на които да може надлежно да се установи,че ДДС по описаните фактури е отразен по кредита на счетоводната сметка,като задължение към бюджета,съобразно подадените СД по ЗДСС.По делото не са били приложени документи за собствени или активи,които евентуално да са използвани при предоставяне на услугите посочени малко по-горе.И въз основа на гореизложените съображения ССЕ е приела,че по делото не се съдържат документи,удостоверяващи реално извършени стопански операции,въз основа на които са издадени фактурите описани по- горе.От заключението на вещото лице по така назначената и изготвена ССЕ е било установено,че размерът на задълженията по ЗДСС на ЕТ"Стрелец-А.Р.“за инкриминирания период е в размер на 57 472.00 лева.Експертизата е посочила сума в размер на 58 072.00 лева,като от тази сума следва да бъде приспадната сумата от 600.00 лева по отношение на ЕТ"Серго-Станчо Борисов“,тъй спрямо този доставчик  няма предявено обвинение.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия А.Г.Р.,адвокат Р.Н.-от АК-Варна за постановена Присъда в нарушения на материалния закон,се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Относно оплакванията в  жалбата на защитата на подсъдимия А.Г.Р.,адвокат Р.Н.-от АК-Варна относно бездействието на прокуратурата по разследването на делото повече от 10 години и до 14 години:С оглед разпоредбите на Част Трета от НПК-член 191 и следващите от НПК/и конкретно:член 196 от НПК/упражняването на ръководството и надзора на органите на разследването в рамките на досъдебното производство е в правомощията на прокурора и съдът не може да бъде упрекван за забава на досъдебното производство.

Съдът е господар на наказателното производство,когато делото се намира в съдебната фаза.В конкретния случай материалите по настоящото дело за първи път са били внесени в първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,ведно с обвинителен акт от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА на 30.12.2013 година/№ ПД-48/30.12.2013 година/.

Бил е повдигнат спор за подсъдност и с Определение № 142 от 29.10.2014 година по ч.н.дело № 1639/2014 година ВКС на РБ-първо н.о. делото е било изпратено за разглеждане от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

НДОХ № 1350/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано на 31.10.2014 година и след провеждане на няколко съдебни заседания,е приключило с постановена Присъда на 10.11.2015 година.

ИЛИ:Делото е било във фазата на съдебното следствие общо в продължение на ЕДНА ГОДИНА,ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ДВЕ СЕДМИЦИ,от които:От внасяне на материалите по делото ведно с обвинителен акт в първоинстанционен срок е изминало време от ДЕСЕТ МЕСЕЦА-по повдигнатия спор за подсъдност;изминалото време от ЕДНА ГОДИНА и ДВЕ СЕДМИЦИ/от образуването на делото във ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД до постановяване на първоинстанционната Присъда/.Този престой на делото общо от ЕДНА ГОДИНА,ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ДВЕ СЕДМИЦИ в първата инстанция в никакъв случай не може да се приеме като неоправдана забава и бездействие,както и че не е бил нарушен разумния срок за разглеждане на делото в първата съдебна инстанция.Следва обаче да се отчете обстоятелството,че забавата на делото във времето във неговата фаза на досъдебното производство,законосъобразно и обосновано е мотивирало първоинстанционния съд при постановяване на Присъдата да се позове на разпоредбата на член 2 алинея 2 от НК в полза на подсъдимия А.Г.Р.

При определяне вида и размера на наказанието,което следва да бъде наложено на подсъдимия А.Р. първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:чистото му съдебно минало към момента на извършване на деянието,изминалото продължително време от извършване на деянието до внасянето на делото в съда по независещи от него причини,а като отегчаващо отговорността обстоятелство-престъпната упоритост при извършване на престъплението.Същевременно първоинстанционният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи,че в случая не са били налице по отношение на подсъдимия Р. изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства,обосноваващи приложението на чл. 55 от НК.

Отчитайки степента на обществена опасност на деянието като висока;отчитайки и невисоката степен на обществена опасност на подсъдимия Р.;отчитайки както смекчаващите,така и отегчаващото отговорността обстоятелства за последния;отчитайки изминалото продължително време от извършване на деянията до внасянето на делото в съда по независещи от подсъдимия Р. причини-т.е.-нарушено право на провеждане на справедлив процес в разумен срок,първоинстанционният съд му е наложил наказания при превес на смекчаващите вината обстоятелства за извършеното от него престъпление по член 257 алинея 1/отм./от НК във връзка с член 255 алинея 1/отм./от НК и във връзка с член 2 алинея 2 от НК и чл.54 от НК,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание,на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на Присъдата в сила,както и"Глоба"в размер на 5 000,00/ пет хиляди /лева в полза на Държавата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените по вид и размер наказания на подсъдимия А.Г.Р.;приложението на разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 от НК,с минимален изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ по отношение на наложеното наказание от ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода";с оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на подсъдимия А.Г.Р. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 105 от 10.11.2015 година по НДОХ № 1350/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим А.Г.Р.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: