П Р И С Ъ Д А

10

 

22.06.2017 година, град Варна

 

В  ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, на двадесет и втори юни, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

секретар Петранка Паскалева

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия ЛАЗАРОВА

ВНОХД № 48 по описа за 2017 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.1 и чл. 338 от НПК ОТМЕНЯ присъда 87/14.10.2016г.  по НОХД № 1127/2016 година на Окръжен съд - Варна, в частта с която подсъдимата е била призната за НЕВИННА и на основание чл.304 от НПК ОПРАВДАНА по повдигнатото обвинение по ал.5 на чл.212 от НК, като вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.А.С. - родена на   *** *** дол, българска гражданка, с висше образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********,

 ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че за периода от неустановена дата на м. 09.2004г. до 25.02.2014г. в гр.Вълчи дол, обл.Варненска, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание - ведомост за м.09.2004г.; ведомост за м.10.2004г.; ведомост за м.11.2004г.; ведомост за м.12.2004г.; ведомост за м.01.2005г.; ведомост за м.03.2005г.; ведомост за м.09.2005г.; ведомост за м.10.2005г.; ведомост за м.11.2005г.; ведомост за м.12.2005г.; ведомост за м.01.2006г.; ведомост за м.02.2006г.; ведомост за м.09.2006г.; ведомост за м.10.2006г.; ведомост за м.11.2006г.; ведомост за м.12.2006г.; ведомост за м.01.2007г.; ведомост за м.02.2007.; ведомост за м. 07.2007г.; ведомост за м.08.2007г.; ведомост за м. 09.2007г.; ведомост за м.10.2007г.; ведомост за м.11.2007г.; ведомост за м.12.2007г.; ведомост за м.02.2008г.; ведомост за м.04.2008г.; ведомост за м.06.2008г.; ведомост за м.07.2008г.; ведомост за м.08.2008г.; ведомост за м.09.2008г.; ведомост за м.10.2008г.; ведомост за м.11.2008г.; ведомост за м.04.2009г.; ведомост за м.06.2009г.; ведомост за м.09.2009г.; ведомост за м.10.2009г.; ведомост за м.12.2009г.; ведомост за м.06.2010г.; ведомост за м.08.2010г.; ведомост за м.10.2010г.; ведомост за м.11.2010г.; ведомост за м.01.2011г.; ведомост за м.03.2011г.; ведомост за м.05.2011г.; ведомост за м.06.2011г.; ведомост за м.07.2011г.; ведомост за м.08.2011г.; ведомост за м.09.2011 г.; ведомост за м.10.2011г.; ведомост за м.11.2011г.; ведомост за м.12.2011г.; ведомост за м.01.2012г.; ведомост за м.02.2012г.; ведомост за м.03.2012г.; ведомост за м.04.2012г.; ведомост за м.05.2012 г.; ведомост за м.06.2012г.; ведомост за м.07.2012г.; ведомост за м.08.2012г.; ведомост за м.09.2012г.; ведомост за м.10.2012г.; ведомост за м.11.2012г.; ведомост за м.12.2012г.; ведомост за м.06.201Зг.; ведомост за м.08.2013г.; ведомост за м.09.2013г.; ведомост за м.11.201Зг.; ведомост за м.12.201Зг.; ведомост за м.01.2014г. и ведомост за м.02.2014г., получила без правно основание чуждо движимо имущество - парични суми, собственост на Агенция „Социално подпомагане" при Министерство на труда и социалната политика с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

1/ по личната си банкова сметка *** *** „Експресбанк" АД:

-              по ведомост за м.09.2004г. - на 21.09.2004г. получила сумата от 3 240лв.,

-              по   ведомост за м.10.2004г.- на 21.10.2004г. получила сумата от 3              240лв.

-              по ведомост за м.11.2004г. - на 17.11.2004г. получила сумата от 4               100лв.,

-              по ведомост за м.12.2004г. - на 14.12.2004г. получила сумата от 3 100лв.,

-              по ведомост за м.01.2005г. - на 25.01.2005г. получила сумата от 3 850лв.,

-              по ведомост за м.03.2005 г. - на 21.03.2005г. получила сумата от 4 550лв.,

-              по ведомост за м.09.2005г. - на 29.09.2005г. получила сумата от 3 720лв.,

-              по ведомост за м.10.2005 г. - на 27.10.2005г. получила сумата от 1 088 лв.,

-              по ведомост за м.11.2005 г. - на 24.11.2005г. получила сумата от 5 210лв.,

-              по ведомост за м.12.2005г. - на 14.12.2005г. получила сумата от 2 632лв.,

-              по ведомост за м. 01.2006г. - на 30.01.2006г. получила сумата от 5 683.20лв.,

-              по ведомост за м.02.2006г. - на 24.02.2006г. получила сумата от 4 580.60лв.,

-              по ведомост за м.09.2006г. - на 26.09.2006г. получила сумата от 1 394 лв.,

-              по ведомост за м. 10.2006г. - на 12.10.2006г. получила сумата от 3 480 лв.,

-              по ведомост за м.11.2006г. - на 17.11.2006г. получила сумата от 5 706 лв.,

-              по ведомост за м.12.2006г. - на 08.12.2006г. получила сумата от 5 712 лв.,

-              по ведомост за м.01.2007г. - на 16.01.2007г. получила сумата от 5 848 лв.,

-              по ведомост за м.02.2007г. - на 13.02.2007г. получила сумата от 5 304 лв.,

-              по ведомост за м.07.2007г. - на 18.07.2007г. получила сумата от 2 416.25 лв.,

-              по ведомост за м.08.2007г. - на 15.08.2007г. получила сумата от 3 878.25лв.,

-              по ведомост за м.09.2007г. - на 15.09.2007г. получила сумата от 4 878.25 лв.,

-              по ведомост за м.10.2007г. - на 17.10.2007г. получила сумата от 5 405.25 лв.,

-              по ведомост за м.11.2007г. - на 30.11.2007г. получила сумата от 5 874.28 лв.,

-              по ведомост за м.12.2007г. - на 19.12.2007г. получила сумата от 5 578.20 лв.,

-              по ведомост за м.02.2008г. - на 18.02.2008г. получила сумата от 6 750 лв.,

-              по ведомост за м.04.2008г. - на 15.04.2008г. получила сумата от 6 749.25 лв..

-              по ведомост за м.06.2008г. - на 13.06.2008г. получила сумата от 7 760.20 лв.,

-              по ведомост за м.07.2008г. - на 23.07.2008г. получила сумата от 5 867 лв.,

-              по ведомост за м.08.2008 г. - на 19.08.2008г. получила сумата от 5 265 лв.,

-              по ведомост за м.09.2008 г. - на 24.09.2008г. получила сумата от 6 950 лв.,

-              по ведомост за м.10.2008г. - на 16.10.2008г. получила сумата от 7 869.25 лв.,

-              по ведомост за м.11.2008г. - на 20.11.2008г. получила сумата от 5 768 лв.,

-              по ведомост за м.04.2009г. - на 23.04.2009г. получила сумата от 5 698 лв.,

-              по ведомост за м.06.2009г. - на 29.06.2009г. получила сумата от 6 768 лв.,

-              по ведомост за м.09.2009г. - на 26.09.2009г. получила сумата от 8 507.09 лв.,

-              по ведомост за м.10.2009г. - на 16.10.2009г. получила сумата от 4 723.62 лв.,

-              по ведомост за м.12.2009г. - на 15.12.2009г. получила сумата от 6 860 лв.,

-              по ведомост за м. 06.2010г. - на 01.06.2010г. получила сумата от 3 068 лв.,

-              по ведомост за м.06.2010г. - на 29.06.2010г. получила сумата от 6 831.88 лв.,

-              по ведомост за м.08.2010. - на 03.08.2010г. получила сумата от 3 875.50 лв.,

-              по ведомост за м.08.2010г. - на 30.08.2010г. получила сумата от 6 575 лв.,

-              по ведомост за м.10.2010г. - на 29.10.2010г. получила сумата от 6 827лв.,

-              по ведомост за м.11.2010г. - на 30.11.2010г. получила сумата от 5 243 лв.,

-              по ведомост за м.01.2011 г. - на 21.01.2011 г. получила сумата от 7 170лв.,

-              по ведомост за м.03.2011г. - на 25.03.2011 г. получила сумата от 5 499.25 лв.,

-              по ведомост за м.05.2011 г. - на 18.05.2011 г. получила сумата от 5 270 лв.,

-              по ведомост за м.06.2011 г. - на 20.06.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.

-              по ведомост за м.07.2011 г. - на 19.07.2011 г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.08.2011 г. - на 19.08.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.09.2011 г. - на 20.09.201 1 г. получила сумата от 5 035 лв.,

-              по ведомост за м.10.2011 г. - на 18.10.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

-              по ведомост за м.11.2011 г. - на 18.11.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

-              по ведомост за м.12 .2011 г. - па 16.12.2011г. получила сумата от 8 570 лв.,

-              по ведомост за м.01.2012г. - на 19.01.2012г. получила сумата от 7 535 лв.,

-              по ведомост за м.02.2012г. - на 17.02.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.03.2012г. - на 15.03.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.04.2012г. - на 10.04.2012г. получила сумата от 5 270 лв.,

-              по ведомост за м.05.2012г. - на 16.05.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.06.2012г. - на 18.06.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.07.2012г. - на 18.07.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м. 08.2012г. - на 20.08.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.09.2012г. - на 19.09.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.10.2012г. - на 19.10.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.11.2012г. - на 19.11.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 1 070 лв.,

-              по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 10 070 лв.,

-              по ведомост за м.06.201Зг. - на 14.06.201 Зг. получила сумата от 15 972 лв., и

2/ по личната си банкова сметка *** *** „Банка ДСК" ЕАД:

-              по ведомост за м.08.2013г. - на 27.08.2013г. получила сумата от 963лв.,

-              по ведомост за м.09.2013г. - па 24.09.201Зг. получила сумата от 15 972 лв.,

-              по ведомост за м.11.201 Зг. - на 26.11.201Зг. получила сумата от 768лв.,

-              по ведомост за м.12.2013г. - на 16.12.201 Зг. получила сумата от 868 лв.,

-              по ведомост за м.01.2014г. - на 27.01.2014г. получила сумата от 868 лв.,

- по ведомост за м.02.2014г. - на 25.02.2014г. получила сумата от 868 лв.,

сума в общ размер на 390 102.32лв., като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, поради което и на основание чл.212, ал.5 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.54, вр.чл.58 а ал.1 от НК й налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което НАМАЛЯВА с 1/3 и й налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ШЕСТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57 ал. 3, вр.ал.1, т. 2, б. „А“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

На основание чл.212, ал.7, вр.чл.37, ал.1, т.6 вр. чл.49, ал.1 от НК НАЛАГА на подс.Н.А.С. наказание лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с пазене или управление на парични средства, за срок от ШЕСТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.212, ал.7, вр.чл.37, ал.1, т.7 вр. чл.49, ал.1 от НК НАЛАГА на подс.Н.А.С. наказание лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене или управление на парични средства, за срок от ШЕСТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ОТМЕНЯ взетата на основание чл.67 ал.3 от НК пробационна мярка по чл.42 А, ал.2, т.4 от НК включване в програми за обществено въздействие, през изпитателния срок, определен на подс.Н.А.С..

 

ОСЪЖДА подс.Н.А.С.  да заплати направените във въззивното производство разноски  в размер на 1661.55лева в полза на Висшия съдебен съвет на РБ по сметка на Апелативен съд гр. Варна.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                      2.

 

МОТИВИ към присъдата по ВНОХД № 48 по описа за 2017 година на Варненски Апелативен съд, наказателно отделение

 

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 87, постановена на 14.10.2016 г. по НОХД № 1127/16 на Окръжен съд гр. Варна, с която подсъдимата Н.А.С. е призната за виновна по обвинение за извършено престъпление по чл. 212 ал. 4 вр. ал. 1 предл. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, като по чл. 54 и чл. 58 А ал. 1 от НК й било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и 6 месеца, намалено с една трета до размер от три години, отложено по чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 5 години, в рамките на който на основание чл. 67 ал. 3 от НК била постановена пробационна мярка по чл. 42 А ал. 2 т. 4 от НК – включване в програми за обществено въздействие. На основание чл. 212 ал. 7 от НК на подсъдимата били наложени и наказания лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с пазене или управление на парични средства и лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене или управление на парични средства за срок от 5 години. Съдът признал подс. С. за невинна по първоначалното обвинение за престъпление по чл. 212 ал. 5 от НК и на основание чл. 304 от НПК я оправдал по него. На подсъдимата били възложени направените по делото разноски.

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при ОП гр. Варна и жалба от защитника на подс. С..

В протеста прокурорът намира присъдата за неправилна в частта на оправдаването на подсъдимата за документна измама в особено големи размери и представляваща особено тежък случай, като наложеното й наказание оценява като несправедливо. Иска се присъдата да бъде изменена и подс. С. да бъде призната за виновна в престъпление по чл. 212 ал. 5 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, да бъде отменено приложението на чл. 66 ал. 1 от НК, като наказанието лишаване от свобода бъде завишено с оглед предложението на прокурора в хода на пренията пред ВОС – към минимума на предвиденото и след намаляването с една трета да се определи за срок от 6 години и 8 месеца. В допълнителни съображения прокурорът оспорва становището на съда, че нито личността на дееца се отличава с особена степен на обществена опасност, нито деянието се отличава с изключително висока обществена опасност от обикновените случаи на документите измами, на която основа е било постановено частичното оправдаване. Изложени са конкретни аргументи от значение за степента на обществена опасност на деянието - заеманата длъжност от подс. С., определяща я като „длъжностно лице“ - изключително отегчаващо обстоятелство, предметът на посегателството – собственост на държавата, както и на личността - трайната престъпна упоритост на присвоителните действия, продължили в период от 12 календарни години и приключили не след доброволен и съзнателен отказ от страна на подс. С., а след установяване на неправомерното и поведение от страна на трето лице - банков служител, проявените хитрост и дързост, фактът, че присвояването на парични средства е продължило дори след установяване на неправомерното поведение на подс. С. през месец септември 2013 година. Обсъдени са данните за съдимост, за професионалното й поведение, за здравословното състояние, предсъдебния доклад. Прокурорът изследва размерът на присвоената сума - 390 102.32 лева, която надхвърля повече от 8 /осем/ пъти сумата на особено големите размери към датата на последното своително действие, обсъжда и относима съдебна практика. На следващо място, прокурорът счита, че с оглед причинените от деянието вреди - съставомерни и несъставомерни, мотивите за извършване на престъплението, механизма, продължителността и упоритостта на престъпните прояви, както и личността на подс. С., наказанието е крайно несправедливо както по размер, така и по определения начин на изтърпяване, не би имало възпиращ и възпитателен ефект спрямо подсъдимата и не би изиграло и роля за постигане на генералната превенция.

Въззивната жалба на защитника на подс. С. претендира за изменение на присъдата с намаляване на наложеното наказание лишаване от свобода с приложението на чл. 55 от НК. В допълнение са развити доводи в подкрепа на искането – съдът не е отчел фактите относно личността на подсъдимата, свързани с чистото съдебно минало, самопризнанието и съжалението за извършеното, характеристичните данни по местоживеене, трудовата й ангажираност към момента, семейното й положение и задължението да се грижи за родителите си, установеното тежко заболяване. Оспорва протеста от позицията на съдебната практика на някои състави на ВКС, които приемат, че данните за личността са задължителен елемент при определяне на деянието като особено тежък случай и намира че присъдата на ВОС в оправдателната й част е правилна.

В хода на пренията представителят на въззивната прокуратура намира, че с оглед заключението на приобщената от съда експертиза, подсъдимата е клинично здрава от около 7 години. Поддържа протеста и подчертава, че длъжностното качество допълнително отежнява отговорността й, че в продължение на годините всеки месец подсъдимата е получавала по едно допълнително възнаграждение от около 3500лв., водила е начин на живот, който не съответства на законните й доходи. След разкриване на създадения перфектен механизъм, подс. С. е продължила да ползва сметката си, разпоредила се е с притежаваните автомобили. Не може да се съгласи, че за постигане на генералната превенция е достатъчно хората, които са научили, че за счетоводителка от социални грижи, присвоила половин милион присъдата е тригодишна условна. Счита, че жалбата на защитника не следва да бъде уважавана и чл. 55 от НК не следва да бъде прилаган, тъй като намаляването по чл. 58 А ал. 1 от НК е достатъчно благоприятно, а и при промяна на подсъдимата в местата за лишаване от свобода има механизми за облекчаване на положението й.

Защитникът на подс. С. в хода на пренията обръща внимание, че в системата на държавното социално осигуряване има пропуски. Намира, че с оглед служебно назначената от съда експертиза и документацията по делото, заболяването на подсъдимата е безспорно установено. Според практиката на ВКС за квалификацията особено тежък случай е необходимо деецът да има изключително висока степен на обществена опасност – задължителна кумулативна предпоставка. Посочва, че подсъдимата е била стриктна към подчинените си и ако и нейния началник беше стриктен – нямаше да се стигне до 10 години присвоителна дейност. Отчуждените от подсъдимата автомобили са на възраст, като пропускът да бъдат запорирани от прокуратурата сега се обръща срещу подс. С.. Подчертава семейните ангажименти на подсъдимата, добрите характеристични данни, резултатите от психологичното изследване. Настоява за приложението на чл. 55 от НК и с оглед факта, че към момента подсъдимата работи и възстановява това, което лекомислено е дала другиму. Тя осъзнава отговорността си, процесът на превъзпитаване е започнал. Моли за приложение на чл. 55 от НК и в случай, че протестът бъде уважен.

Подс. С. в последната си дума твърди, че с болка изживява случващото се в момента. Срамува се от хората и от това, което е направила. Осъзнава с времето, че е трябвало да се довери само на лекарите. Мъчи се да се поправи, работи и изплаща според силите си. Хората, с които е работила и работи я приемат като добра.

 

Въззивният съд с оглед събраните в хода на наказателното производство доказателства и при спазване пределите по чл. 314 от НПК счита следното:

 

І. От фактическа страна.

 

Решаващият съд администрирал производството в съответствие с процесуалните изисквания, относими към съкратено съдебно следствие по чл. 371 т. 2 от НПК, като след депозираното в с.з. на 14.10.2016г. от подс. С. заявление, че признава фактите и обстоятелствата, изложени в  обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях, съдът установил наличие на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепящи признатите факти и обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието без да събира доказателства по съдържащите се в обстоятелствената част на акта фактически положения.

В изпълнение на правомощията си и с оглед задължителните указания по Тълкувателно решение № 1 от 6.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСНК по т. 8, съставът на въззивната инстанция приема за установени фактите и обстоятелствата, подробно описани в мотивите към разглежданата присъда и неоспорвани от страните. Доколкото не са установени процесуални нарушения при вземане на решението от съда за провеждане на съкратено съдебно следствие по чл. 371 т. 2 от НПК, правомощията на въззивната инстанция, с оглед цитираното тълкувателно решение, налагат проверката да бъде извършена по същите факти и обстоятелства:

На 07.01.2002 г. между Общинска служба за социално подпомагане, гр.Вълчи дол и подс.Н.С. бил сключен трудов договор № 7, съгласно който С. била назначена на длъжност „главен счетоводител" на основание чл.70, ал.1 от КТ с изпитателен срок.

На 05.07.2002 г. между Общинска служба за социално подпомагане гр.Вълчи дол и подс.С. бил сключен трудов договор № 65, съгласно който С. била назначена на длъжността „главен счетоводител" на основание чл.68, ал.1 от КТ за срок, не по-дълъг от три години.

На 16.09.2002 г. било сключено допълнително споразумение №         94 към трудов договор № 65/05.07.2002 г. между Общинска служба за социално подпомагане, гр.Вълчи дол и подс.С., съгласно което С., считано от 16.09.2002 г. заемала длъжността „главен счетоводител" по безсрочно трудово правоотношение.

С допълнително споразумение към трудов договор № 83 от 15.01.2003 г. сключено между Агенция за социално подпомагане - София и подс.С., последната била преназначена на длъжността „старши счетоводител" в Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, считано от 01.01.2003г.

Тази длъжност подсъдимата С. заемала до 01.04.2014г., когато съгласно Заповед № РД 01- 437/27.03.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика, връчена й на 01.04.2014г., била освободена на основание чл.188, т.З от КТ поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение" поради допуснати дисциплинарни нарушения на чл.187, т.9 вр. т.З и т.8 от КТ.

Съгласно длъжностната характеристика за длъжността „старши счетоводител" в Дирекция „Социално подпомагане", преките задължения на заемащия длъжността се изразявали в счетоводна обработка по първични и други счетоводни документи на ползвания програмен продукт; участие в комисии по приемане и предаване на имущество на агенцията на други поделения в системата, по годишни инвентаризации,изготвяне на приемо-предавателни протоколи; изготвяне на статистическа информация, свързана с отчета на капиталовите разходи; счетоводно отчитане на касовите документи,свързани с прихода и разхода в лева; анализиране счетоводните сметки, свързани с разчетите по внасяне на осигурителни вноски и данъци, подотчетни лица, авансови отчети; осчетоводяване на прихода и разхода на банка; счетоводно отчитане на касовите документи, свързани с прихода и разхода на паричните средства във валута на синтетично и аналитично ниво чрез инсталирания програмен продукт; счетоводни операции, свързани с взаимоотношенията с персонала /работна заплата, вътрешни удръжки/ по отношение текущото начисляване; изготвяне на платежни нареждания за данъци по ЗОДФЛ и по граждански договори; изготвяне в срок месечните и тримесечните касови отчети и представянето им в Регионална Дирекция „Социално подпомагане"; ежемесечно изготвяне предложението за лимит на Дирекция „Социално подпомагане"; ежемесечно/тримесечно изготвяне на оборотна ведомост; завеждане по параграфи и дейности всички разходи по издръжката на дирекцията, начислените и изплатени помощи и други.

Въпреки настъпилите промени от административен характер в структурата на Дирекция „Социално подпомагане" на ***ички нива в страната, правомощията на подс.С. като заемаща длъжността „старши счетоводител" останали същите. Отговаряла за състоянието на финансовата дисциплина, както и за достоверността на финансово счетоводните документи, изготвяни във връзка е дейността на Дирекция „Социално подпомагане", гр. Вълчи дол.

На заеманата длъжност подс.С. била йерархично подчинена на Директора на Дирекция „Социално подпомагане", гр. Вълчи дол и Началник отдел „Социално подпомагане" при Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, а от месец януари 2013 година - и на Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна и на старши счетоводител при Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна.

За времето, през което работила на длъжностите „главен счетоводител" и „старши счетоводител" в Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, подс.С. се доказала като изключително педантичен, отговорен и добър специалист, успяла да спечели доверието на директора на Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол и колегите си, както и на колегите си в Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна.

До месец септември 2004 г. подс.С. изпълнявала съвестно служебните си задължения в Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол по осчетоводяване на първични счетоводни документи, изготвяне на платежни нареждания, изготвяне и обобщаване на ведомости, извършване на счетоводна обработка на първични счетоводни документи чрез използван за целта програмен продукт и други, изрично упоменати в длъжностната характеристика за заеманата от нея длъжност.

До 01.01.2013г. плащанията на Дирекция „Социално подпомагане" за социални помощи, заплати, издръжка и други се извършвали от съответната дирекция чрез изготвяне на ведомости и платежно нареждане от счетоводителя и положен подпис от него и директора на дирекцията. Изготвените бюджетни платежни нареждания /искания за масово плащане/ се носели в обслужващата дирекцията банка, като за Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол тази дейност се е извършвала от старши счетоводителя подс.С.. Там документите се обработвали от служител от банката, който ги въвеждал в системата за разплащания „СЕБРА", след което сумите се одобрявали от служител на дирекция „Финансово- стопански дейности и управление на собствеността" в Централно управление на Агенция за „Социално подпомагане" - София.

От 01.01.2013 година със Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за „Социално подпомагане" - София плащанията на всички Дирекции за „Социално подпомагане" се извършвали чрез Регионалните дирекции за „Социално подпомагане". В Дирекция „Социално подпомагане" се изготвяли всички първични счетоводни документи за работни заплати, ведомости за изплащане на социални помощи, издръжка, както и платежните нареждания, като това за дирекцията в гр.Вълчи дол извършвала подс.С. в изпълнение на служебните си задължения. След осъществен контрол от финансов контрольор в съответната Дирекция „Социално подпомагане" оригиналните документи се представяли в Регионалните дирекции за „Социално подпомагане" за извършване на разхода.

Тази процедура се осъществявала съгласно утвърдено от изпълнителния директор на Агенция за „Социално подпомагане" /АСП/ - София, Методическо ръководство за осъществяване    на предварителен контрол за законосъобразност. Съгласно процедурата при извършване на разход от Дирекция „Социално подпомагане" чрез банков превод, в съответната дирекция се осъществявал предварителен контрол на първо ниво от финансов контрольор. Контролът на първо ниво в Дирекция „Социално подпомагане" съгласно         ръководството обхващал точно определени проверки за:

-вярност на всички първични счетоводни документи, включително аритметична вярност, проверява се стопанската операция достоверно и точно ли е отразена в счетоводния документ, вярност на реквизитите в платежните нареждания;

-наличие на бюджетни средства към датата на искането за извършване на разход;

-пълнотата на документацията за извършване на разхода-проверява се дали документацията съдържа всички необходими разходо-оправдателни документи.

При съответствие финансовия контрольор в Дирекция „Социално подпомагане" документирал проверката чрез издаване на контролен лист -първо ниво и полагал дата и подпис върху него, че даденият разход е законосъобразен и може да бъде извършен. Счетоводителят на Дирекция „Социално подпомагане" окомплектовал всички първични счетоводни документи и платежни нареждания в оригинал, придружени с контролен лист за извършен на първо ниво предварителен контрол, приемо-предавателен протокол и декларация, подписана от директора и счетоводителя на Дирекция „Социално подпомагане", че представените документи съдържат информация за всички разходи на дирекцията и ги предавал на счетоводителя, изпълняващ функцията на финансов контрольор в Регионална дирекция за „Социално подпомагане".

В Регионална дирекция за „Социално подпомагане" се извършвало второ ниво на предварителен контрол от финансов контрольор. Предварителният контрол на второ ниво в Регионална дирекция за „Социално подпомагане" съгласно методическото ръководство обхващал:

- съответствието на разхода с бюджетните параграфи - проверява се дали за разхода има заложени средства в съответните бюджетни параграфи за текущата година;

- наличие на бюджетен кредит - проверява се дали за размера на разхода има наличие на средства по бюджетния параграф към съответния момент;

-компетентност на лицето, инициирало извършването на разхода.

При съответствие, финансовият контрольор в Регионална дирекция за „Социално подпомагане" издавал контролен лист - второ ниво, т.е. разходът може да бъде извършен, и полагал дата и подпис на него. Подписвал платежното нареждане, изготвено в Дирекция „Социално подпомагане" и заедно с придружаващите го документи ги представял за подпис пред директора на Регионална дирекция за „Социално подпомагане". От 01.01.2013 г. функцията на финансов контрольор в Регионална дирекция за „Социално подпомагане" се изпълнявала от Златина Канева - старши счетоводител, а от месец април 2013 година - от свид.Р.Д.А. и свид.Ж.Н.В.- старши счетоводители в Регионална дирекция за „Социално подпомагане" - Варна.

Счетоводните документи - ведомости, платежни нареждания, носели подписите на Директора на Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, на старши счетоводител, на финансов контрольор и на директор на Регионална дирекция за „Социално подпомагане" - Варна, освен този на подс.Н.С.. Всички подписи, с изключение на този на С. са полагани след като тя е подписала ведомости, платежни нареждания и други счетоводни документи, което според всеки следващ подписващ е било гаранция за достоверност, формална изрядност и пълнота на счетоводните документи.

След като платежните нареждания били подписани, счетоводителят на Регионална дирекция за „Социално подпомагане" - Варна ги представял в обслужващата Регионална дирекция за „Социално подпомагане" - Варна банка „Юробанк", а от страна на банката платежните се инициирали в „СЕБРА". Предстояло средствата да се одобрят, отхвърлят или анулират по преценка и от служители на финансовата дирекция в централно управление на Агенция за „Социално подпомагане" - София след одобрение от първостепенният разпоредител. Одобрените суми постъпвали по банковата сметката на съответния получател - Дирекция „Социално подпомагане" или Регионална дирекция „Социално подпомагане", наредила платежните. От банковата сметка на съответната Дирекция „Социално подпомагане" или Регионална дирекция „Социално подпомагане" одобрените суми ведно с платежни за масови плащания постъпвали по сметки на бенефициентите след представяне пред банката на екземпляр от ведомостта, масово платежно нареждане и изпратен файл за осчетоводяване.

Ежедневно в СЖ „Експресбанк" АД постъпвали междубанкови преводи от одобрените суми по „СЕБРА", в това число и социалните плащания на Дирекция „Социално подпомагане", гр. Вълчи дол. Всяко разплащане се извършвало въз основа на представено платежно нареждане за масово плащане и файл за осчетоводяване, изготвяни от подс.С., както и екземпляр от ведомост. Сумата от платежното нареждане и получената сума от „СЕБРА" следвало да съвпадат. Едва тогава се извършвало осчетоводяването и разпределянето на помощите по бенефициенти по основания съобразно посоченото във ведомостта. Одобрените плащания по СЕБРА влизали автоматично с контрол - верен IBAN, ***ветствия съгласно Наредба № 3 на БНБ от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Предвид заеманите от подс.С. длъжности в Сосиете Женерал „Експресбанк" АД гр.Вълчи дол /в периода 17.07.1997г. – 14.08.2001г., счетоводител-супервайзор и счетоводител/, така и в Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, подс.С. имала пряко наблюдение върху приложимата съответно нормативна база и произтичащите от нея правомощия на всяко едно длъжностно лице, удостоверяващо с подписа си редовността на различни документи по йерархичната им структура, използваните програмни продукти от банката и от Дирекцията, респ. и данните, които стават достъпни за отговорните длъжностни лица при работа с тези програмни продукти. Имала познания и за слабости в системите на отчитане на документите по банка и на полагане на втори подпис на документи както в банката, така и в Дирекция „Социално подпомагане". Използваните програмни продукти от банките и системата за електронно разплащане „СЕБРА" не позволявали при работа с нея справка за идентичност между IBAN ***. Не съществувало и нормативно вменено изискване към служители на Дирекция „Социално подпомагане", на което и да е ниво, да извършват проверка за идентичност между IBAN ***.

Възползвайки се от тези слабости в системата на полагане на двойния подпис на ведомостите и платежни нареждания за масови плащания, изготвяни в Дирекция „Социално подпомагане" и липсата на видимост по системата „СЕБРА" за оператора в банката относно титуляр на конкретна банкова сметка *** ***, както и създадените у работодателя и колегите й доверие, подс.С. решила да започне да отклонява парични средства в своя полза. Присвояването на различни парични суми в случая можело да остане незабелязано, доколкото реално нямало да бъдат ощетявани конкретни бенефициенти, респ. правоимащи, независимо дали са физически лица или юридически лица. Ощетяване щяло да настъпи единствено за държавния бюджет. Подс.С. решила да изготвя дублиращи счетоводни записвания по ведомост на реално начислени такива по определени основания, за които дублиращи записвания щяла да представя и ведомост в банката ведно със съответните масови платежни нареждания, след одобрение на плащанията от първостепенния разпоредител с бюджетните средства -Агенция за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика.

Така в изпълнение *** замисленото от месец септември 2004 година подс.С. започнала създаването на дублиращи счетоводни записи на реално начислени суми по отпуснати социални помощи или на други видове плащания към контрагенти. За тези дублирани плащания С. изготвяла и платежни нареждания, в които като получател посочвала Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи Дол или други юридически лица, които имали конкретни правоотношения с Агенция „Социално подпомагане", но вместо техните банкови сметки изписвала своята лична банкова сметка. ***, недължими плащания постъпвали по посочената банкова сметка на С.. Действията й били улеснени и от друго обстоятелство - масовите платежни нареждания, издавани от Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол били за всяка банка общо, както и ведомостите били издавани за всяка банка общо.

Подс.С. изисквала от служител „Информационно обслужване" при Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол да разпечатва по два или повече екземпляри на окончателните ведомости за социални помощи по всички нормативни основания, и така разполагала с повече екземпляри на окончателните списъци за иницииране на плащане. Ведомостите се изготвяли по банки. Рекапитулацията към всяка ведомост, която се изготвяла също от служител „Информационно обслужване" при Дирекция „Социално подпомагане" гр.Вълчи Дол, отговаряла по брой лица и основания на действителните списъци. Подс.С. извършвала проверка на сумите със специалиста „Информационно обслужване" или с младши счетоводител, като това „равняване" ставало на реална ведомост с реална рекапитулация. След това проверка и рекапитулация преди полагане на подпис извършвал и Началник отдел „Социално подпомагане" при Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол. Следвала проверка и от финансов контрольор, който също извършвал проверка за съответствие на сумите по рекапитулацията с отразените по окончателните ведомости по брой лица и основания. Финансовият контрольор изготвял контролен лист след извършване на рекапитулация.

При намерение за извършване на своителни действия, контролният лист се изготвял от подс.С. на компютъра в нейния кабинет. Следвало „сглобяване" на втора ведомост от подсъдимата за съответния период. От наличната при нея ведомост (тя разполагала с поне един свободен екземпляр от ведомост за всеки месец) С. избирала сумата, която желаела да постъпи по сметката й и ползвала последната страница от действителната ведомост. Предходните страници или само някои от тях подс.С. взимала произволно от други ведомости, като по този начин крайният резултат бил „сглобена" ведомост от листи от ведомости за различни месеци.

След това С. изготвяла рекапитулация към тази „сглобена" ведомост на своя компютър, като манипулирала сумите и увеличавала броя на подпомаганите лица по нормативните основания, по които имало реално начислени суми. Така постигала желаната за отклоняване по собствената си сметка сума.

Неправомерните действия -1/ „сглобяване" на ведомост, 2/ изготвяне на масово платежно нареждане, в което за получател бил посочван Дирекция „Социално подпомагане", гр. Вълчи дол, а банковата сметка на получателя била тази на подс. Н.С. или в СЖ „Експресбанк" АД IBAN ***, или в „Банка ДСК" ЕАД IBAN ВС.09STSA93000016837091;        3/ носенето на „сглобената" ведомост в банката на Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, ведно с платежното нареждане за масово плащане и изпращане на файл за осчетоводяване по електронен път до банката на Дирекция „Социално подпомагане" гр.Вълчи дол, били извършвани от подс. С. само след одобрението на цялостното плащане по СЕБРА от първостепенния разпоредител с бюджетните средства.

Директорът на Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна и служителят в счетоводството на Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна не извършвали проверка на верността на отразените данни в бюджетните платежни нареждания, които им предоставяла С. за подпис. Не проверявали и истинността на съдържанието на ведомостите, придружаващи тези платежни нареждания. Подс.С. била наясно с факта, че нито Директорът на Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол, нито главният счетоводител и Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане" - Варна са в състояние да проверяват по всяко едно платежно нареждане дали е налице съвпадение между получател и титуляр на посочената банкова сметка ***, тъй като нямали и нормативно вменено им задължение за това. Освен това се касаело за т.нар. бюджетни платежни нареждания, съдържащи значителен брой плащания по различни основания и към различни бенефициенти.

Така, когато С. посочвала юридическо лице като получател и едновременно с това своята лична банкова сметка ***е „сглобени" ведомости, това не направило впечатление на никого. Такава информация не се визуализирала и не подлежала на контрол и в Агенция за „Социално подпомагане" София като първостепенен разпоредител с бюджета при одобрението и разрешаването на заявените плащания. Единствено при обработката и разпределението на средствата по обслужващи банки от страна на СЖ „Експресбанк" АД е било възможно да бъде констатирано разминаването между наименование на получател и титуляр на конкретна банкова сметка ***, ***о само при условие, че банковата сметка с конкретен IBAN *** „Експресбанк" АД.

Първият документ с невярно съдържание, който подс.С. използвала, за да присвои парична сума била ведомостта за месец септември 2004 година, която била „сглобена" от различни страници на различни ведомости. По идентичен начин били манипулирани ведомостите за м.10.2004г.; м.11.2004г.; м.12.2004г.; м.01.2005г.; м.03.2005г.; м.09.2005г.; м.10.2005г.; м.11.2005г.; м.12.2005г.; м.01.2006г.; м.02.2006г.; м.09.2006г.; м.10.2006г.; м.11.2006г.; м.12.2006г.; м.01.2007г.; м.02.2007.; м. 07.2007г.; м.08.2007г.; м. 09.2007г.; м.10.2007г.; м.11.2007г.; м.12.2007г.; м.02.2008г.; м.04.2008г.; м.06.2008г.; м.07.2008г.; м.08.2008г.; м.09.2008г.; м.10.2008г.; м.11.2008г.; м.04.2009г.; м.06.2009г.; м.09.2009г.; м.10.2009г.; м.12.2009г.; по две ведомости за м.06.2010г. и м.08.2010г.; ведомост за м.10.2010г.; м.11.2010г.; м.01.2011г.; м.03.2011г.; м.05.2011г.; м.06.2011г.; м.07.2011г.; м.08.2011г.; м.09.2011 г.; м.10.2011г.; м.11.2011г.; м.12.2011г.; м.01.2012г.; м.02.2012г.; м.03.2012г.; м.04.2012г.; м.05.2012 г.; м.06.2012г.; м.07.2012г.; м.08.2012г.; м.09.2012г.; м.10.2012г.; м.11.2012г.; две ведомости за м.12.2012г.; ведомост за м.06.2013г.; м.08.2013г.; м.09.2013г.; м.11.201Зг.; м.12.201Зг.; м.01.2014г. и за м.02.2014г.

При всяко манипулиране на ведомост чрез сглобяването й от страници от различни отделни ведомости, като последната страница, носела подпис на старши счетоводител и Директор на Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол до 31.12.2012г., а от 01.01.2013 г. и на главен счетоводител и Директор на Регионална Дирекция„Социално подпомагане" – Варна, и окончателната сума съвпадала с: -рекапитулацията, - сумата от контролния лист, - сумата, одобрена по „СЕБРА". Подс.Н.С. се облагодетелствала с различни по размер парични суми, които получавала първоначално по    банковата й сметка в „СЖ„Експресбанк" АД с IBAN ***, а в последствие и по банковата й сметка в "Банка ДСК" ЕАД с IBAN ***.

Постъпилите суми по ведомости за различните периоди били, както следва:

по ведомост за м.09.2004г. - на 21.09.2004г. получила сумата от 3 240лв.,

по ведомост за м.10.2004г.- на 21.10.2004г. получила сумата от 3240лв.

по ведомост за м.11.2004г. - на 17.11.2004г. получила сумата от 4100лв.,

по ведомост за м.12.2004г. - на 14.12.2004г. получила сумата от 3 100лв.,

по ведомост за м.01.2005г. - на 25.01.2005г. получила сумата от 3 850лв.,

по ведомост за м.03.2005 г.- на 21.03.2005г. получила сумата от 4 550лв.,

по ведомост за м.09.2005г. - на 29.09.2005г. получила сумата от 3 720лв.,

по ведомост за м.10.2005 г. - на 27.10.2005г. получила сумата от 1 088 лв.,

по ведомост за м.11.2005 г. - на 24.11.2005г. получила сумата от 5 210лв.,

по ведомост за м.12.2005г. - на 14.12.2005г. получила сумата от 2 632лв.,

по ведомост за м.01.2006г.- на 30.01.2006г. получила сумата от 5 683.20лв.,

по ведомост за м.02.2006г.- на 24.02.2006г. получила сумата от 4 580.60лв.,

по ведомост за м.09.2006г. - на 26.09.2006г. получила сумата от 1 394 лв.,

по ведомост за м. 10.2006г. - на 12.10.2006г. получила сумата от 3 480 лв.,

по ведомост за м.11.2006г. - на 17.11.2006г. получила сумата от 5 706 лв.,

по ведомост за м.12.2006г. - на 08.12.2006г. получила сумата от 5 712 лв.,

по ведомост за м.01.2007г. - на 16.01.2007г. получила сумата от 5 848 лв.,

по ведомост за м.02.2007г. - на 13.02.2007г. получила сумата от 5 304 лв.,

по ведомост за м.07.2007г.-на 18.07.2007г. получила сумата от 2 416.25 лв.,

по ведомост за м.08.2007г.- на 15.08.2007г. получила сумата от 3 878.25лв.,

по ведомост за м.09.2007г.-на 15.09.2007г. получила сумата от 4 878.25 лв.,

по ведомост за м.10.2007г.-на 17.10.2007г. получила сумата от 5 405.25 лв.,

по ведомост за м.11.2007г.-на 30.11.2007г. получила сумата от 5 874.28 лв.,

по ведомост за м.12.2007г.-на 19.12.2007г. получила сумата от 5 578.20 лв.,

по ведомост за м.02.2008г. - на 18.02.2008г. получила сумата от 6 750 лв.,

по ведомост за м.04.2008г.-на 15.04.2008г. получила сумата от 6 749.25 лв..

по ведомост за м.06.2008г.-на 13.06.2008г. получила сумата от 7 760.20 лв.,

по ведомост за м.07.2008г. - на 23.07.2008г. получила сумата от 5 867 лв.,

по ведомост за м.08.2008 г. - на 19.08.2008г. получила сумата от 5 265 лв.,

по ведомост за м.09.2008 г. - на 24.09.2008г. получила сумата от 6 950 лв.,

по ведомост за м.10.2008г.-на 16.10.2008г. получила сумата от 7 869.25 лв.,

по ведомост за м.11.2008г. - на 20.11.2008г. получила сумата от 5 768 лв.,

по ведомост за м.04.2009г. - на 23.04.2009г. получила сумата от 5 698 лв.,

по ведомост за м.06.2009г. - на 29.06.2009г. получила сумата от 6 768 лв.,

по ведомост за м.09.2009г.-на 26.09.2009г. получила сумата от 8 507.09 лв.,

по ведомост за м.10.2009г.-на 16.10.2009г. получила сумата от 4 723.62 лв.,

по ведомост за м.12.2009г. - на 15.12.2009г. получила сумата от 6 860 лв.,

по ведомост за м. 06.2010г. - на 01.06.2010г. получила сумата от 3 068 лв.,

по ведомост за м.06.2010г.-на 29.06.2010г. получила сумата от 6 831.88 лв.,

по ведомост за м.08.2010. - на 03.08.2010г. получила сумата от 3 875.50 лв.,

по ведомост за м.08.2010г. - на 30.08.2010г. получила сумата от 6 575 лв.,

по ведомост за м.10.2010г. - на 29.10.2010г. получила сумата от 6 827лв.,

по ведомост за м.11.2010г. - на 30.11.2010г. получила сумата от 5 243 лв.,

по ведомост за м.01.2011 г. - на 21.01.2011 г. получила сумата от 7 170лв.,

по ведомост за м.03.2011г-на 25.03.2011 г. получила сумата от 5 499.25 лв.,

по ведомост за м.05.2011 г. - на 18.05.2011 г. получила сумата от 5 270 лв.,

по ведомост за м.06.2011 г. - на 20.06.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.

по ведомост за м.07.2011 г. - на 19.07.2011 г. получила сумата от 5 070 лв.,

по ведомост за м.08.2011 г. - на 19.08.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.,

по ведомост за м.09.2011 г. - на 20.09.201 1 г. получила сумата от 5 035 лв.,

по ведомост за м.10.2011 г. - на 18.10.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

по ведомост за м.11.2011 г. - на 18.11.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

по ведомост за м.12 .2011 г. - па 16.12.2011г. получила сумата от 8 570 лв.,

по ведомост за м.01.2012г. - на 19.01.2012г. получила сумата от 7 535 лв.,

по ведомост за м.02.2012г. - на 17.02.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

по ведомост за м.03.2012г. - на 15.03.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

по ведомост за м.04.2012г. - на 10.04.2012г. получила сумата от 5 270 лв.,

по ведомост за м.05.2012г. - на 16.05.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.06.2012г. - на 18.06.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.07.2012г. - на 18.07.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м. 08.2012г. - на 20.08.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.09.2012г. - на 19.09.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.10.2012г. - на 19.10.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.11.2012г. - на 19.11.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 1 070 лв.,

по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 10 070 лв.,

по ведомост за м.06.201Зг. - на 14.06.201 Зг. получила сумата от 15 972 лв.,

по ведомост за м.08.2013г. - на 27.08.2013г. получила сумата от 963лв.,

по ведомост за м.09.2013г. - па 24.09.201Зг. получила сумата от 15 972 лв.,

по ведомост за м.11.201 Зг. - на 26.11.201Зг. получила сумата от 768лв.,

по ведомост за м.12.2013г. - на 16.12.201 Зг. получила сумата от 868 лв.,

по ведомост за м.01.2014г. - на 27.01.2014г. получила сумата от 868 лв.,

по ведомост за м.02.2014г. - на 25.02.2014г. получила сумата от 868 лв.

 

Неправомерните действия на подс.С. били засечени за първи път от служител на СЖ „Експресбанк" АД , свид. Ю.Г.А.. В процеса на работата си на 17.09.2013 г., докато проверявала получените банкови преводи по „СЕБРА" и извършвала тройно засичане на сумите по основания и бенефициенти по контрола, свид.А.установила, че с изписан бенефициент Дирекция „Социално подпомагане", гр.Вълчи дол сумата от 15 972 лв. постъпва в сметка, различна от бюджетните сметки на Дирекцията. С оглед установения ред в Сосиете Женерал „Експресбанк" АД в IBAN ***реждение се съдържали цифрите 31 или 33. В IBAN ***ите 1515, което съответствало на сметка на частно физическо лице, а не на бюджетна институция. За сумата липсвал документ за осчетоводяване, т.е. нямало нареждане за масово плащане и файл с такава сума.

При проверка от страна на банката на историята на сметката на получателя на сумата било установено, че неин титуляр е подс.С.. Свид.А.незабавно уведомила своя пряк ръководител Диян Илиев за констатираното от нея несъответствие. Доколкото при извършената задълбочена проверка на история на сметката банковите служители от СЖ „Експресбанк" АД констатирали, че подс.С. неправомерно я ползва, те я уведомили по телефона за констатираното с искане сметката да бъде закрита от титуляра. Доколкото Н.С. не сторила това в указания срок, сметката била закрита служебно от СЖ „Експресбанк" АД.

Когато била уведомена за констатираната от банковите служители нередност - превод на голяма по размер бюджетна парична сума към сметка физическо лице, подсъдимата С. обяснила, че е станала грешка и сторнирала сумата от 15 972 лв. След това отново я наредила с платежно нареждане за масово плащане, но към банковата си сметка в „Банка ДСК" ЕАД.

От изготвената в хода на досъдебното производство съдебно икономическа експертиза е видно, че неправомерно получените от подс.С. са в размер на 390 102.32 лв.

Изложената фактическа обстановка се установява чрез съвкупността от взаимнодопълващи се и безпротиворечиви доказателства по делото – множество писмени и веществени, свидетелски поканаия, включващи самопризнанието в обясненията на подсъдимата в двете фази на производство.

Независимо от отсъствието на възражения, служебната проверка на настоящия състав установи, че доказателствените средства са събрани по правилата на процесуалния закон при спазване основните принципи по чл. 13, 14 и чл. 107 ал. 3 от НПК.

В хода на въззивното производство пред ВАпС за установяване на актуалното здравословно състояние на подс. С. бе назначена комплексна СМЕ. Видно от поддържаното и прието от страните и съда заключение, при нея са установени емоционални характеристики, попадащи в т.нар. нормалпсихологични реакции на житейски стресори – телесна болест и правни действия. В психологичното й освидетелстване са констатирани известни колебания в настроението и емоционалната сфера, , като описаните акценти в поведението и начините на реагиране са характерни за здравите в психично отношение хора. По отношение на гинекологичния статус, в момента липсват данни за рецидив или проглесия на онкологичното заболяване, от което е оперирана през 2005г. По отношение на заболяването на щитовидната жлеза, с оглед леките отклонения в хормоналните показатели й е било предложено лечение с малка доза медикамент. В заключение вещите лица са посочили, че към момента – 05.05.2017г., подсъдимата е в клинично соматично и ментално здраве, което й позволява участие в наказателното производство.

Доказателства – писмени и гласни, бяха събрани и с оглед характеристични данни за подсъдимата.

На тази доказателствена основа, според състава, е формирана безпротиворечива фактическа съвкупност, която позволява изграждането на съответни правни изводи.

 

ІІ. От правна страна.

 

Съдът признал подсъдимата за виновна в това че за периода от неустановена дата на м. 09.2004г. до 25.02.2014г. в гр.Вълчи дол, обл.Варненска, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание - ведомост за м.09.2004г.; ведомост за м.10.2004г.; ведомост за м.11.2004г.; ведомост за м.12.2004г.; ведомост за м.01.2005г.; ведомост за м.03.2005г.; ведомост за м.09.2005г.; ведомост за м.10.2005г.; ведомост за м.11.2005г.; ведомост за м.12.2005г.; ведомост за м.01.2006г.; ведомост за м.02.2006г.; ведомост за м.09.2006г.; ведомост за м.10.2006г.; ведомост за м.11.2006г.; ведомост за м.12.2006г.; ведомост за м.01.2007г.; ведомост за м.02.2007.; ведомост за м. 07.2007г.; ведомост за м.08.2007г.; ведомост за м. 09.2007г.; ведомост за м.10.2007г.; ведомост за м.11.2007г.; ведомост за м.12.2007г.; ведомост за м.02.2008г.; ведомост за м.04.2008г.; ведомост за м.06.2008г.; ведомост за м.07.2008г.; ведомост за м.08.2008г.; ведомост за м.09.2008г.; ведомост за м.10.2008г.; ведомост за м.11.2008г.; ведомост за м.04.2009г.; ведомост за м.06.2009г.; ведомост за м.09.2009г.; ведомост за м.10.2009г.; ведомост за м.12.2009г.; ведомост за м.06.2010г.; ведомост за м.08.2010г.; ведомост за м.10.2010г.; ведомост за м.11.2010г.; ведомост за м.01.2011г.; ведомост за м.03.2011г.; ведомост за м.05.2011г.; ведомост за м.06.2011г.; ведомост за м.07.2011г.; ведомост за м.08.2011г.; ведомост за м.09.2011 г.; ведомост за м.10.2011г.; ведомост за м.11.2011г.; ведомост за м.12.2011г.; ведомост за м.01.2012г.; ведомост за м.02.2012г.; ведомост за м.03.2012г.; ведомост за м.04.2012г.; ведомост за м.05.2012 г.; ведомост за м.06.2012г.; ведомост за м.07.2012г.; ведомост за м.08.2012г.; ведомост за м.09.2012г.; ведомост за м.10.2012г.; ведомост за м.11.2012г.; ведомост за м.12.2012г.; ведомост за м.06.201Зг.; ведомост за м.08.2013г.; ведомост за м.09.2013г.; ведомост за м.11.201Зг.; ведомост за м.12.201Зг.; ведомост за м.01.2014г. и ведомост за м.02.2014г., получила без правно основание чуждо движимо имущество - парични суми, собственост на Агенция „Социално подпомагане" при Министерство на труда и социалната политика с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

1/ по личната си банкова сметка *** *** „Експресбанк" АД:

-              по ведомост за м.09.2004г. - на 21.09.2004г. получила сумата от 3 240лв.,

-              по   ведомост за м.10.2004г.- на 21.10.2004г. получила сумата от 3240лв.

-              по ведомост за м.11.2004г. - на 17.11.2004г. получила сумата от 4100лв.,

-              по ведомост за м.12.2004г. - на 14.12.2004г. получила сумата от 3 100лв.,

-              по ведомост за м.01.2005г. - на 25.01.2005г. получила сумата от 3 850лв.,

-              по ведомост за м.03.2005 г. - на 21.03.2005г. получила сумата от 4 550лв.,

-              по ведомост за м.09.2005г. - на 29.09.2005г. получила сумата от 3 720лв.,

-              по ведомост за м.10.2005 г. - на 27.10.2005г. получила сумата от 1 088 лв.,

-              по ведомост за м.11.2005 г. - на 24.11.2005г. получила сумата от 5 210лв.,

-              по ведомост за м.12.2005г. - на 14.12.2005г. получила сумата от 2 632лв.,

-              по ведомост за м. 01.2006г. - на 30.01.2006г. получила сумата от 5 683.20лв.,

-              по ведомост за м.02.2006г. - на 24.02.2006г. получила сумата от 4 580.60лв.,

-              по ведомост за м.09.2006г. - на 26.09.2006г. получила сумата от 1 394 лв.,

-              по ведомост за м. 10.2006г. - на 12.10.2006г. получила сумата от 3 480 лв.,

-              по ведомост за м.11.2006г. - на 17.11.2006г. получила сумата от 5 706 лв.,

-              по ведомост за м.12.2006г. - на 08.12.2006г. получила сумата от 5 712 лв.,

-              по ведомост за м.01.2007г. - на 16.01.2007г. получила сумата от 5 848 лв.,

-              по ведомост за м.02.2007г. - на 13.02.2007г. получила сумата от 5 304 лв.,

-              по ведомост за м.07.2007г. - на 18.07.2007г. получила сумата от 2416.25 лв.,

-              по ведомост за м.08.2007г. - на 15.08.2007г. получила сумата от3878.25лв.,

-              по ведомост за м.09.2007г. - на 15.09.2007г. получила сумата от4878.25 лв.,

-              по ведомост за м.10.2007г. - на 17.10.2007г. получила сумата от5405.25 лв.,

-              по ведомост за м.11.2007г. - на 30.11.2007г. получила сумата от 5 874.28 лв.,

-              по ведомост за м.12.2007г. - на 19.12.2007г. получила сумата от5578.20 лв.,

-              по ведомост за м.02.2008г. - на 18.02.2008г. получила сумата от 6 750 лв.,

-              по ведомост за м.04.2008г. - на 15.04.2008г. получила сумата от6749.25 лв..

-              по ведомост за м.06.2008г. - на 13.06.2008г. получила сумата от7760.20 лв.,

-              по ведомост за м.07.2008г. - на 23.07.2008г. получила сумата от 5 867 лв.,

-              по ведомост за м.08.2008 г. - на 19.08.2008г. получила сумата от 5 265 лв.,

-              по ведомост за м.09.2008 г. - на 24.09.2008г. получила сумата от 6 950 лв.,

-              по ведомост за м.10.2008г. - на 16.10.2008г. получила сумата от7869.25 лв.,

-              по ведомост за м.11.2008г. - на 20.11.2008г. получила сумата от 5768 лв.,

-              по ведомост за м.04.2009г. - на 23.04.2009г. получила сумата от 5 698 лв.,

-              по ведомост за м.06.2009г. - на 29.06.2009г. получила сумата от 6 768 лв.,

-              по ведомост за м.09.2009г. - на 26.09.2009г. получила сумата от8507.09 лв.,

-              по ведомост за м.10.2009г. - на 16.10.2009г. получила сумата от4723.62 лв.,

-              по ведомост за м.12.2009г. - на 15.12.2009г. получила сумата от 6 860 лв.,

-              по ведомост за м. 06.2010г. - на 01.06.2010г. получила сумата от 3 068 лв.,

-              по ведомост за м.06.2010г. - на 29.06.2010г. получила сумата от 6 831.88 лв.,

-              по ведомост за м.08.2010. - на 03.08.2010г. получила сумата от 3 875.50 лв.,

-              по ведомост за м.08.2010г. - на 30.08.2010г. получила сумата от 6 575 лв.,

-              по ведомост за м.10.2010г. - на 29.10.2010г. получила сумата от 6 827лв.,

-              по ведомост за м.11.2010г. - на 30.11.2010г. получила сумата от 5 243 лв.,

-              по ведомост за м.01.2011 г. - на 21.01.2011 г. получила сумата от 7 170лв.,

-              по ведомост за м.03.2011г. - на 25.03.2011 г. получила сумата от5499.25 лв.,

-              по ведомост за м.05.2011 г. - на 18.05.2011 г. получила сумата от 5 270 лв.,

-              по ведомост за м.06.2011 г. - на 20.06.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.

-              по ведомост за м.07.2011 г. - на 19.07.2011 г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.08.2011 г. - на 19.08.201 1 г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.09.2011 г. - на 20.09.201 1 г. получила сумата от 5 035 лв.,

-              по ведомост за м.10.2011 г. - на 18.10.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

-              по ведомост за м.11.2011 г. - на 18.11.2011г. получила сумата от 6 035 лв.,

-              по ведомост за м.12 .2011 г. - па 16.12.2011г. получила сумата от 8 570 лв.,

-              по ведомост за м.01.2012г. - на 19.01.2012г. получила сумата от 7 535 лв.,

-              по ведомост за м.02.2012г. - на 17.02.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.03.2012г. - на 15.03.2012г. получила сумата от 5 070 лв.,

-              по ведомост за м.04.2012г. - на 10.04.2012г. получила сумата от 5 270 лв.,

-              по ведомост за м.05.2012г. - на 16.05.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.06.2012г. - на 18.06.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.07.2012г. - на 18.07.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м. 08.2012г. - на 20.08.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.09.2012г. - на 19.09.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.10.2012г. - на 19.10.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.11.2012г. - на 19.11.2012г. получила сумата от 6 070 лв.,

-              по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 1 070 лв.,

-              по ведомост за м.12.2012г. - на 18.12.2012г. получила сумата от 10 070 лв.,

-              по ведомост за м.06.201Зг. - на 14.06.201 Зг. получила сумата от 15 972 лв., и

2/ по личната си банкова сметка *** *** „Банка ДСК" ЕАД:

-              по ведомост за м.08.2013г. - на 27.08.2013г. получила сумата от 963лв.,

-              по ведомост за м.09.2013г. - па 24.09.201Зг. получила сумата от 15 972 лв.,

-              по ведомост за м.11.2013г. - на 26.11.201Зг. получила сумата от 768лв.,

-              по ведомост за м.12.2013г. - на 16.12.201 Зг. получила сумата от 868 лв.,

-              по ведомост за м.01.2014г. - на 27.01.2014г. получила сумата от 868 лв.,

-              по ведомост за м.02.2014г. - на 25.02.2014г. получила сумата от 868 лв.,

сума в общ размер на 390 102.32лв. – големи размери.

Правната оценка, извършена от първоинстанционния съд на действията на подсъдимата е, че са осъществени обективните и субективни признаци на състава на престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

В подкрепа на този извод, съдът е обсъдил някои от обективните и субективни признаци на състава, като намерил, че „В настоящият казус нито деецът се отличава с особена степен на обществена опасност, нито пък деянието се отличава със изключително висока степен на обществена опасност, която да се различава от обикновените случаи при документните измами.“. Възприел тезата на защитата, че предметът на деянието е в особено големи размери, но не представлява особено тежък случай и оправдал подсъдимата по обвинението за престъпление по чл. 212 ал. 5 от НК.

Обсъждайки всички доказателства, разкриващи престъпната дейност на подсъдимата, спецификите на проявление на личността към/след момента на извършване на деянието и относимата съдебна практика, съставът на настоящата инстанция намери, че решението на ВОС по правната квалификация е в резултат на неправилно приложение на материалния закон. С оглед правомощията си по чл. 336 ал. 1. т. 1 от НПК съставът отмени присъдата в оправдателната част и приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което спрямо подс. С. е имало обвинение в първата инстанция, а именно по чл.212, ал.5 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Деянието по основните си характеристики попълва съдържанието на чл. 212 ал. 1 предл. 1 от НК, а с оглед продължаваната престъпна дейност и съвкупния  резултат се явява по-тежко наказуемо. Изложените от ВОС изводи относно съставомерността на активните действия на подсъдимата -използвайки документи с невярно съдържание получила без правно основание чуждо движимо имущество - парични суми в посочения размер, като е действала с пряк умисъл - съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и е искала настъпването на обществено-опасните последици, са безспорни. Доколкото предметът на инкриминираните действия надвишава около 8 пъти критерия за особено големи размери /с оглед размера на МРЗ за 2014г./ – тази характеристика също е налице.

По отношение на особената тежест на случая, ръководейки се от дефиницията на чл. 93 т. 8 от НК, съставът установи, че извършеното от подсъдимата престъпление с оглед настъпилите вредни последици и другите отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца. Аргументите на състава са както следва:

         1.Налице са 72 отделни деяния, обхванати в продължавано престъпление по чл. 26 ал. 1 от НК. В рамките на периода в три от месеците – м. 06.2010г., м. 08.2010г. и м. 12.2012г. – подс. С. е осъществявала по два пъти престъпните си действия. От м.05.2011г. до м.12.2012г. подсъдимата е извършвала престъпление всеки месец, а в последния от този междинен период – два пъти.

         2.За да извърши всяко отделно деяние, водена от престъпната си цел, подсъдимата е преминавала през пет отделни стъпки и е съставяла: контролен лист, сглобена ведомост, рекапитулация, масово платежно нареждане, файл за осчетоводяване до банката. Инкриминирани са само т.нар. „сглобени“ ведомости, но останалите документи и файл са й били задължително необходими, за да не бъде разкрито извършеното от нея. При проверката на Инспектората на АСП през м. 02.2014г. е било установено, че книжата са били унищожавани след използването им. Предадени от подсъдимата са били запазените 11 платежни нареждания за периода 2011-2014г. Завишените данни са останали в контролния лист, рекапитулацията и са видни от СЕБРА.

Паралелно съставяните книжа отегчават отговорността на подсъдимата, тъй като са част от необходимия й „пакет“ документи. Този факт самостоятелно завишава и степента на обществена опасност на деянието, тъй като разкрива необхванати от деянието по обвинението общественоопасни последици.

         3.Видно от документацията по делото, изводите на СИЕ и отразяванията по СЕБРА, схемата за облагодетелстване, прилагане от подс. С. е била гъвкава при настъпване на нови обстоятелства – обективно завишаващи финансовия контрол. Когато на 17.09.2013г. неправомерното получаване на 15 972лв. е било установено от служителката в Експресбанк, подсъдимата е реагирала счетоводно и с основание „Аванс П.Т ЗСПД“ сумата е била повторно отразена и преведена по другата й сметка. Кодовете на плащанията по СЕБРА са били 40 – „Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства“ и 3 – „Плащания за други удръжки от възнаграждения на персонала“.

         4.Получените 390 102, 32лв. реално са ощетили бюджета на Агенция „Социално подпомагане" при Министерство на труда и социалната политика, която изпълнява държавната политика за социално подпомагане и осъществява дейност по предоставяне на социални помощи, редом с другите си правомощия.

В защитната си позиция подс. С. сочи: „Нито едно лице не съм ощетила“.

Но, с оглед съпоставката на получаваните от самата нея суми като подпомагано от АСП лице, установени в хода на проверката на Инспектората по базата данни на ДСП, и отнетите от бюджета се установява:

През 2006г. -

по чл. 25 от ППЗИХУ за периода 01.06.2006г.-31.12.06г. – с месечна сума от 8, 25лв.,

по чл. 29 от ППЗИХУ за периода 01.06.2006г.-31.12.06г. – с месечна сума от 8, 25лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м.06.2006г. – 48лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м. 12.2006г. – 24лв.,

общо за 2006г. като подпомагано лице е получила сума в размер на 187, 50лв.

         Видно от заключението на СИЕ за същата 2006г. – сумата, с която е ощетила АСП по престъпен начин възлиза на 26 555, 80лв.

         Елементарно изчисление установява, че с престъпно придобитите от подсъдимата суми са могли да бъдат подпомогнати повече от 141 лица в сходно на нейното положение.

         През 2007г. –

по чл. 25 от ППЗИХУ – в периода м.01-12.2007г. – по 8, 25лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м.03.2007г. – 48лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м. 06.2007г. – 46лв.,

общо за 2007г. подс. С. е получила като подпомагано лице сума от 193лв.

         За същата година е отнела по престъпен начин 39 182, 48лв., сума, позволяваща подпомагане на 203 лица в положение, сходно на нейното.

         През 2008г. –

по чл. 25 от ППЗИХУ – в периода м.01-12.2008г. – по 8, 25лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м.06.2008г. – 58лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м. 12.2008г. – 29лв.,

по чл. 19 от ППЗСП за м. 12.2008г. – 17лв.

общо за 2008г. подс. С. е получила като подпомагано лице сума от 203лв.

         За същата година е отнела по престъпен начин 52978,70лв., сума, позволяваща подпомагане на 260 лица в положение, сходно на нейното.

През 2009г. –

по чл. 25 от ППЗИХУ – в периода м.01-м.12.2009г., включително – по 9, 75лв.,

общо за 2009г. подс. С. е получила като подпомагано лице сума от 117лв.

         За същата година е отнела по престъпен начин 32556, 71лв., сума, позволяваща подпомагане на 278 лица в положение, сходно на нейното.

         През 2010г. –

по чл. 25 от ППЗИХУ – в периода м.01-м.05.2010г., включително – по 9, 75лв.,

общо за 2010г. подс. С. е получила като подпомагано лице сума от 48, 75лв.

         За същата година е отнела по престъпен начин 32420, 38лв., сума, позволяваща подпомагане на 665 лица в положение, сходно на нейното.

 

         Следователно, при съобразяване на доказаните факти, само в периода 2006-2010г., през който подс. С. е била подпомагана като нуждаещо се лице чрез средства на АСП, с престъпните й действия е била осуетена възможността Държавата да подпомогне още 1547 лица, страдащи от онкологично заболяване и с намалена трудоспособност.

         През следващите години от престъпната дейност на подсъдимата сумите са внушителни, но предвид отсъствието на база за съпоставка, в сферата на предположенията попадат изводи, как би се разпоредила АСП ако разполагаше с тях.

         Обобщено, действията на подсъдимата са довели до изключително тежки и комплексни вредоносни последици. Материалната установеност на настъпилите за бюджета щети изразява само част от действителните, проявени спрямо широк кръг на нуждаещи се от социална помощ членове на обществото. Характерът на общественоопасните последици и тяхната проекция спрямо уязвимата част от обществото разкриват изключително високата степен на обществена опасност на извършеното.

         5.Посягайки на този специфично формиран и насочен към удовлетворяване потребностите на хора в неравностойно, увредено, тежко социално положение, подсъдимата се е отнесла безразлично към последиците от действията си.

Пряко насочена към собственото си облагодетелстване подс. С. едновременно е ползвала полагаемите й като помощ се суми и е препятствала възможността на други лица да получат такива – завишаващо степента на обществена опасност на личността й.

Липсата на разбиране за действителните пропорции на резултата от действията й, се проявява в становището й, че никого не е ощетила.

6.След възстановяване на пълната й работоспособност през 2010г., видно от доказателствата по делото, престъпните й действия са продължили с по-висок интензитет през 2011г. – сумата възлиза на 58824, 25лв., през 2012г. – 76575 лв.

За този период движението на средствата по сметката на подс. С. в Експресбанк заема 44 страници от разпечатката на банката, приложена по делото.

На 21.01.2011г. по сметката постъпва поредната сума, придобита чрез престъпни действия, в размер на 7 170лв. По сметката към този момент има 10, 42лв. В същия ден подсъдимата тегли на банкомат 400лв. и пазарува в Метро и Пикадили за 316, 51лв. Само в този ден тя надхвърля месечната си заплата от 579, 46лв. /постъпила като аванс и заплата по сметката й в ДСК – 100лв.+266,95лв.+212, 51лв./. На следващия тегли още 400лв. На 26, 27, 29, 30 и 31.01.11г. подсъдимата тегли всеки ден по 400лв. Следвайки този ритъм, към 28.02.2011г. по сметката й остават 2, 39лв., към които на 25.03.2011г. се добавя следващата „вноска“ от бюджета на АСП в размер на 5499, 25лв. Харчи я до 27.04.2011г., когато остава с 8, 73лв. На 18.05.11г. постъпва следващата сума в размер на 5270лв.

Този пример е достатъчен за постигането на яснота относно начина на живот, „дневните“ суми, с които подсъдимата е разполагала. По движението на средствата, видно от банковата разпечатка, освен системното теглене по 400лв. на операция, може да бъде проследено кога, къде и за колко е пазарувала, за което е ползвала картата си. Сред магазините са Ганг, Метро, Карфур, Кауфланд, Бюти Зоун, Елитис, Практикер, Баш майстора, Адидас, Лолита, Том Тейлър, Кенвело, Зара, Тали Уейл, различни бензиностанции и т.н.

През 2012г. – на 07.02. е станала собственик на л.а. „Мицубиши Паджеро Пинин“. На 01.02.2012г. е изтеглила сума от 6000лв. от сметката си в Експресбанк, по която на 19.01.2012г. са постъпили 7 535лв. от престъпно придобитите. /По сходен начин са били изтеглени средства от сметката около датата на придобиването на първия й л.а. – „Тойота“ – 19.12.2006г. – на 14.12. – 3000лв., на 15.12.2006г. – 2000лв./.

Разпореждането с придобитото имущество не е част от предмета на доказване по делото, но изключително визуализира нагласите и скоростта, с която подс. С. е използвала придобитите средства, забелязано и от някои нейни колеги. Тези факти очертават особености на личността й и непосредствено разкриват отношението й към материалните ценности, лекотата в пилеенето на значителни суми, придобитата в тази насока рутина. Нарастващото по размер посегателство на държавните средства, едновременно с начина на разходването му влияят върху измерването на степента на обществена опасност на личността на подсъдимата.

В предсъдебния доклад за подсъдимата изрично е отразено – „Относно моделите на поведение, свързани с пристрастености, които да представляват проблем, се явява стремежът й към придобиване и притежаване на много пари.“.

7.От 01.01.2013 година със Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за „Социално подпомагане" - София плащанията на всички Дирекции за „Социално подпомагане" се извършвали чрез Регионалните дирекции за „Социално подпомагане", въведени били завишени нормативни изисквания по линия на финансовия контрол. Видно е, че през 2013г. подс. С. е променила стратегията си и придобила чрез прилагания престъпен механизъм – 34 543 лв., чрез две големи суми от по 15972лв., включила е в „обръщение“ сметката си в ДСК, по която е придобила и още три значително по-малки суми. За цялата 2013г. е получила трудово възнаграждение в размер на 8297, 60лв.

Гъвкавостта и практичността на подсъдимата, сами по себе си положителни характеристики на личността, в случая са позволили разчертаването на нова успешна стратегия за осъществяване на престъпните намерения, при запазване на утвърдения механизъм.

8. Заеманата длъжност от подс. С., определяща я като „длъжностно лице“ по чл. 93 т. 1 б. „Б“ от НК, извън обективните признаци на престъплението, следва да бъде отчетена като обстоятелство, изключително завишаващо степента на обществена опасност на извършеното и отегчаващо отговорността на подсъдимата. Налице е категорична злоупотреба в обсега на длъжностните правомощия, свързани с боравене на значителни по обем парични средства, документалната обработка на тези парични средства - предхождаща и последваща разпределянето им по правоимащи лица. Нарушени са общественото доверие в назначените на подобна функция служители, законовите изисквания за реда на разходване на държавни средства, контрола на състоянието на финансовата дисциплина, за достоверността на финансово - счетоводните документи, изготвяни във връзка с дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Вълчи дол.

На следващо място, създавайки този престъпен механизъм, подс. С. е използвала действителни знания, оперативност и наблюдения, придобити от работата си на заеманата длъжност и от предходния си опит като банков служител. Следователно длъжностното й качество – старши счетоводител в ДСП гр. Вълчи дол й е предоставило набор от възможности, които тя е използвала за постигане на престъпната си цел. Пренебрегването на законовите изисквания, прикрито чрез съзнателно поддържаната от нея представа пред колектива за стриктност, прецизност и честност – съществено завишава степента на обществена опасност на личността. След разкриване на деянието, подс. С. е заявила на колегите си, че пред тях стои човек, когото не познават /в този смисъл и свид. П./.

9. По посока изясняване на степента на обществена опасност на личността на подсъдимата следва да бъдат отчетени и:

Трайната престъпна упоритост на действията, продължили в период от 12 календарни години - започнали през м.09.2004 г. /преди да бъде установено при хоспитализация на 06.04.2005г. онкологичното заболяване по сметката й са били постъпили шест суми в параметри от 3100лв. до 4550лв./ и приключили през 2014 година, извършвани системно, продължили въпреки разкриването на престъпния превод през м. 09.13г. от банков служител. Решимостта на подс. С. да получи тези 15 792лв. е непоколебима – приема ги обратно по сметката на ДСП, изготвя нови книжа и дни по-късно са преведени по другата й сметка.

Дързостта от при документалната обработка на счетоводните документи, представяни и пред ръководителите на съответната държавна структура, и пред банката. Предварителната организация за сдобиване с по-голям брой ведомости, съчетаване на вярна и невярна информация, унищожаване на документите, ползвани за осъществяване на престъплението.

Възползване от доверието на другите, манипулация, подчиняване на средствата за постигане на престъпните й цели.

Установеното в предсъдебния доклад наличие у подс. С. на криминални нагласи, подкрепящи извършването на противоправни действия за личен интерес, въпреки чистото съдебно минало; пренебрежително отношение към моралните и социални ценности, особено когато става дума за лична изгода; утвърдени нагласи за облагодетелстване по неправомерен начин, без отчитане на социално негативните последици от деянията; антисоциални нагласи за незачитане на установения в страната правов ред.

 

Изложените съображения обосноваха становището на състава, че извършената от подс. С. документна измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. В този смисъл от правна страна се прие квалификация по чл. 212 ал. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

За да достигне до своите изводи, съставът съобрази и съдебната практика по дела с обвинение за деяние, представляващо особено тежък случай – напр. Решение № 284/26.07.1985г. на Първо н.о. на ВС, Решение 104/03.08.1987г. на Първо н.о. на ВС, Решение № 241/07.07.1995г. на Второ н.о. на ВС, Решение № 269/04.06.2012г. на Трето н.о. на ВКС, Решение № 283/09.07.2013г. на Трето н.о. на ВКС, Решение № 359/14.01.2016г. на ВКС, Трето н.о. на ВКС, Решение № 53/29.06.2016г. на ВКС, Първо н.о.

 

ІІІ. Относно наложеното наказание.

 

Правилното прилагане на принципите на законосъобразност и индивидуализация на наказанието в разглежданото наказателно производство изисква наказанието да бъде определено в параметрите на специалната норма по реда на чл. 54 от НК и чл. 58 А ал. 1 от НК.

Извън изложените съображения по изясняване на степента на обществена опасност на деянието и дееца при обосноваване на особено тежкия случай на деяние от този вид, при индивидуализацията на наказанието съставът отчете като смекчаващи отговорността на подсъдимата чистото съдебно минало, латентната опасност за здравето, независимо, че към момента е клинично здрава, изразеното съжаление за извършеното.

Семейното положение не влияе върху оценката за следващата се отговорност на подсъдимата, тъй като тя не е семейна, а заедно с брат си живее при родителите си. Видно от предсъдебния доклад в продължителен период от време не тя е помагала на родителите си, а те на нея.

Характеристичните данни за проявленията на личността й са противоречиви, поради което не могат да дадат основа за смекчаване на отговорността й. И преди, и по време и след извършеното престъпление подс. С. разкрива интелектуални, професионални и човешки качества, които й позволяват да утвърждава желаната от нея представа за личността си в зависимост от преследваните цели. Уменията за манипулация, установените антисоциални нагласи и модел на пристрастяване не могат да бъдат заличени от факта, че приема присърце новата си работа, проявява иновативни идеи и прави рационални предложения за развитието на фирмата.

Не се установяват многобройни и/или изключителни смекчаващи отговорността на подсъдимата обстоятелства, при отчитането на които и най-лекото, предвидено от закона наказание да се явява несъразмерно тежко спрямо извършеното. Искането за прилагане на чл. 55 от НК е необосновано от позицията на значимите за индивидуализацията на наказанието обстоятелства.

С оглед установеното, съставът определи основното наказание на подсъдимата при превес на смекчаващите обстоятелства в минималния размер на предвиденото в чл. 212 ал. 5 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от десет години. По силата на чл. 58 А ал. 1 от НК съдебната процедура е свързана с намаляване с една трета – до размер от 6г. и 8м. Съдът определи първоначалния режим на изтърпяване с отчитане особеностите на обществената опасност на подсъдимата като приложи изключението по чл. 57 ал. 3 от ЗИНЗС.

В частта на определяне на кумулативните наказания по чл. 212 ал. 7 от НК съставът установи, че подсъдимата се е разпоредила с имуществото, което е притежавала и наказание конфискация не би могло да се наложи. Относно наказанията лишаване от право по чл. 37 ал. 1 т. 6 и 7 от НК материалният закон урежда минималният размер на кумулативното наказание да е размерът на наказанието лишаване от свобода. В конкретния случай, в протеста на прокурора не е поискано увеличаване на размера на лишаването от права на подсъдимата, поради което с оглед позицията пред първата инстанция и по аргумент на чл. 49 ал. 2 от НК, съставът ги наложи в минимален размер спрямо реалното, подлежащо на изтърпяване наказание лишаване от свобода.

От гледна точка на прецизността, съставът счете за необходимо да посочи, че с оглед чл. 58 А ал. 5 от НК процедурата по гл. 22 от НПК не засяга определянето на наказанията по чл. 37 ал. 1 т. 6 и 7 от НК. Предвид задължителните указания на Тълкувателно решение № 2 от 19.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2015 г., ОСНК, по т. 2 – „При едновременно предвидени две или повече наказания (кумулативна санкция), едното от които е лишаване от свобода, ръководейки се от разпоредбите на чл. 57, ал. 2 от НК съдът определя размера на всяко едно от тях така, че в своята съвкупност като комплексна санкция да отговарят на целите по чл. 36 от НК. След това намалява само размера на наказанието лишаване от свобода с една трета. По този начин поощрителната норма на чл. 58а, ал. 1 от НК засяга единствено наказанието лишаване от свобода от всички възможни кумулативно предвидени наказания в комплексната санкция.“. С оглед на изложеното, наказанията лишаване от права в случая следва да бъдат определени в размера на наказанието лишаване от свобода преди редукцията по чл. 58 А ал. 1 от НК – за срок от десет години. Предвид пределите на протеста подобен подход спрямо наказанията на подс. С. е неприложим.

Този вид и размер на следващите се санкции е в резултат от спазване на правната техника и съответства на взаимното обвързване между принципа на законоустановеност и индивидуализация на наказанието. Осъществява се изискването на чл. 57 ал. 2 от НК съвкупността от наказания да отговори на целите по чл. 36 от НК, като се постига баланс между ключовите елементи по прилагане на материалния закон по определяне на справедливо наказание и очакваните цели на превенцията. Чрез така формираната съвкупност от санкции се гарантира възможността в личността на подсъдимата да настъпи реално поправяне и превъзпитаване, от друга страна с оглед интересите на обществото възприемането на наложеното наказание би имало предупредително и възпиращо отражение.

 

С оглед определеното по вид и размер наказание лишаване от свобода, съставът отмени взетата пробационна мярка, съпровождаща отлагането по чл. 66 от НК на първоначално определеното от ВОС.

 

Съдът възложи на подсъдимата да заплати направените по делото разноски за изготвяне на комплексната СМЕ и възнаграждение на вещите лица, явили се в с.з.

 

В останалата част присъдата на ВОС бе потвърдена.

 

Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: