Р Е Ш Е Н И Е

 

83

 

                                       Варна,19.06.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и втори Май,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                                    АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор АННА ПОМАКОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ 53 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 5  от 28.01.2014 година по НДОХ № 400/2013 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.А.А.,ЕГН **********,***, е бил признат за виновен в това,че:За времето от 19.09.2013 година до 02.10.2013 година в град Разград,при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление,е отнел чужди движими вещи:пари в банкноти на стойност 3 090,00 лева,3 броя златни монети/ 2 грама всяка/ и 2 броя сребърни монети/4 грама всяка/,всичко на обща стойност 3 286,80 лева от владението на И.Х.И.,ЕГН ********** ***;пари в банкноти на обща стойност 960,00 лева от владението на Н.Р.Д.,ЕГН ********** ***; 2 броя порцеланови чаши за кафе,1 брой пластмасова захарница/кутия/,0,5 килограма захар,1 брой пластмасова кутия от крем,1 брой кутия за бижута, затваряща се с магнит,1 брой сребърен пръстен"мрежичка”от 2 грама,1 брой сребърна халка от 3 грама,1 брой сребърна висулка"дева” 2 грама,1 брой седефена висулка"мида”,1 брой сребърна висулка"сърце” 2 грама,1 брой златна гривна"цветенца” 18 карата и 4 грама,1 чифт обеци медицинско злато"топченца” 3 грама,1 чифт сребърни обеци"халки”4 грама,1 брой гривна от мъниста цвят"пепел от рози”,1 комплект колие с висулка и пръстен със сини и зелени камъчета,1 брой сребърен синджир 5 грама,1 брой сребърно синджирче с перла 4 грама,1 чифт сребърни обеци"перлени топчета” 4 грама и 1 брой златен синджир с висулка"златно сърце” от бяло и жълто злато 5 грама,всичко на обща стойност 529,83 лева от владението на Н.Г.А.,ЕГН ********** ***;1 брой сребърен мъжки синджир с кръст 10 грама,1 брой сребърен мъжки пръстен с черна плочка 8 грама 1 брой сребърна мъжка халка 4 грама и 1 брой сребърен мъжки синджир с голям кръст и черна декорация 50 грама,всичко на обща стойност 43,20 лева от владението на Н.Н.Г.,ЕГН ********** ***;пари в банкноти на обща стойност 1 500,00 лева от владението на Н.Р.Т.,ЕГН ********** ***,всичко на обща стойност 6 319,83 лева,с намерение противозаконно да ги присвои,като И.Х.И., Н.Р.Д. и Н.Р.Т. са били преведени в безсъзнание посредством упойващи вещества и на основание член 199 алинея  1 точка 4 във връзка с член 198 алинея 4,предложение 1 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а алинея .2 НК му е било НАЛОЖЕНО наказание"Лишаване от свобода"за срок от 10 години и 6 месеца,което е било НАМАЛЕНО с една трета и е било НАЛОЖЕНО окончателно наказание от СЕДЕМ ГОДИНИишаване от свобода"при първоначален СТРОГ режим в ЗАТВОР,съгласно член 61 алинея 1 точка 2 от  ЗИНЗС.

Със същата присъда подсъдимият М.А.А. е бил осъден да заплати на И.Х.И.,ЕГН ********** *** сумата 3 286,80 лева,представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението,ведно със законната лихва,считано от 19.09.2013 година до окончателното изплащане.

Със същата присъда подсъдимият М.А.А. е бил осъден да заплати на Н.  Р.Д.,ЕГН ********** *** сумата 960,00 лева,представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението.

Със същата присъда подсъдимият М.А.А. е бил осъден да заплати в полза на МВР за разноски на досъдебното производство сумата 296.35 лева,както и по сметка на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД държавна такса върху размерите на гражданските искове от 169.87 лева.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимия М.А.А., обжалвал я е със саморъчно написана жалба по съображения,че бил осъден несправедливо за нещо което не бил направил;че адвоката и прокурора му били казали в коридора,че ако признае всичко щял да вземе под минимума;че съдия Р. го запитала за обвинението и той казал "да",но не чувал добре.В заключение иска да бъде освидетелствуван от психиатър и от ушен лекар.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че оплакванията в жалбата са несъстоятелни,в разрез с доказателствата по делото,а анализът на доказателствата,направен от първоинстанционния съд е бил изключително подробен.След изложени съображения в тази насока се иска жалбата да бъде оставена без уважение,а присъдата на първоинстанционния съд,като правилна,законосъобразна и справедлива,да бъде потвърдена.

Служебният защитник на жалбоподателя и подсъдим А. излага съображения,че е възможно да бъде приложена разпоредбата на член 337 от НПК,като като бъде изменена присъдата на първноинстанционния съд ,с оглед направените самопризнания на подсъдимия и с оглед оказаното от него съдействие в досъдебното производство.

В последната си дума жалбоподателят и подсъдим А. заявява,че има оплаквания от присъдата и ако може,да му се намали наказанието по присъдата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на подсъдимия М.А.А.;становищата на страните по жалбата;становището на жалбоподателя и подсъдим А. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на подсъдимия М.А.А. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание от 28.01.2014 година при условията на член 372 алинея 3 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият М.А. е бил осъждан многократнооследните му осъждания са били : с присъда № 1142/15.06.2010 година по НДОХ № 1836/2010 година на БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила от 01,07.2010 година и с присъда по НДОХ No 1930/2010 година на БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 27.06.2010 година.

На 21.08.2013 година в Затвора в град Варна подсъдимият М.А. е изтърпял наказаниетоишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА,постановено с Определение от 26.07.2010 година по ЧНД № 2737/2010 година по описа на БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД между наказанията,наложени му с гореописаните присъди.

Подсъдимият М.А. бил семеен и живеел заедно със съпругата си и малкия си син в къща в селоГрадинарово,община Провадия.Той бил осъждан многократно за престъпления против собствеността и през последните 12 години повечето време бил в затвора.По характер бил хитър и много контактен,лесно убеждавал непознати хора да му се доверят.

През периода от 19.09.2013 година до 02.10.2013 година на територията на град Разград посещавал домовете на различни възрастни мъже,като се представял с различно име и обяснявал,че търси квартира.Спечелвал доверието им и ги упоявал,като ги привеждал в безсъзнание посредством упойващи вещества,след което отнемал пари и други ценни вещи,които се намирали в домовете им.

На 19.09.2013 година около 15,30 часа подсъдимият М.А. *** със свидетеля И.И..Представил му се като СТОЯН И. ***.Според свидетеля И. непознатият мъж бил висок около 1,60 метра - 1,70 метра,с черна къса коса, облечен с черни дънки и синьо връхно яке.Обяснил му,че търси квартира за своя приятелка и попитал свидетеля дали може да му помогне.Поговорили и решили да пият кафе в заведение"Силвена”,след това посетили и хранителен магазин"СБА”,намиращ се в град Разград,за да може свидетелят И. да си напазарува.През цялото време подсъдимият А. бил много услужлив.По-късно,около 19,00 часа-19,30 часа извикал и такси,с което двамата се придвижили до дома на свидетеля И.И.,***.Той живеел в гарсониера,но обитавал само кухнята.Под дюшека на леглото,на което спял,в найлонова опаковка държал спестяванията си:пари в банкноти на стойност 3090,00 ЛЕВА / 22 банкноти по 20 лева и 53 банкноти по 50 лева/,3 бр. златни монети/2 грама всяка/ и 2 броя сребърни монети/4 ГРАМА всяка/.Свидетелят И. поканил в дома си подсъдимия А.,за да му покаже стаята,която можел да даде под наем. След това двамата влезли в кухнята.Подсъдимият веднага предложил да изпият по едно кафе и извадил пакетчета,които приличали на кафе"три в едно”.Взел две чаши,напълнил ги с вода и изсипал съдържанието им,сложил и захар от захарница от тънка пластмасова кутия от бонбони.Свидетелят И. отпил няколко глътки,след което заспал.Възползвайки се от това,подсъдимият А. намерил и взел парите и монетите,които свидетелят И. бил скрил.Около 21.30 часа свидетелят И. се събудил.Веднага потърсил непознатия мъж, но не го открил.След това вдигнал дюшека на леглото, а което спял и установил, че парите и монетите,които държал там,липсват.

На 21.09.2013 година подсъдимият М.А. посетил дома на свидетеля Н.Д. отново с мотива,че търси квартира.Свидетелят Д. ***,в къща,находяща се на адрес:улица"АЛЕКСАНДЪР  СТАМБОЛИЙСКИ” № 48А.От месец юни 2013 година в една от стаите на дома му живеели свидетелката Н.А. и свидетеля Н.Г. под наем.В стаята,която обитавали,на етажерка на гардероба наемателите съхранявали две кутии с бижута:едната пластмасова от крем"Ейвън” с надпис"Морски минерали”,другата била червена на цвят,на която капака се затварял с магнит,както и кутия с крем,дезодорант и други вещи.В кутиите се намирали следните вещи : 1 брой сребърен пръстен"мрежичка” 2 грама,1 брой сребърна халка 3 грама,1 брой сребърна висулка"дева” 2 грама,1 брой седефена висулка"мида”,1 брой сребърна висулка"сърце” 2 грама,1 брой златна гривна"цветенца” 18 карата 4 грама,1 чифт обеци медицинско злато"топченца”3 грама,1 чифт сребърни обеци"халки”4 грама,1 брой гривна от мъниста цвят"пепел от рози”,1 комплект колие с висулка и пръстен със сини и зелени камъчета.

На раклата на спалнята в декоративна чинийка със свещ във формата на пате съхранявала 1 брой сребърен синджир 5 грама,1 брой сребърно синджирче с перла 4 грама,,1 чифт сребърни обеци"перлени топчета” 4 грама и 1 брой златен синджир с висулка"златно сърце”от бяло и жълто злато 5 грама.

В чекмеджето на раклата в метална кутия съхранявали следните вещи:1 брой сребърен мъжки синджир с кръст 10 грама,1 брой сребърен мъжки пръстен с черна плочка 8 грама,1 брой сребърна мъжка халка 4 грама,а на етажерката бил и 1 брой сребърен мъжки синджир с голям кръст и черна декорация 50 грама собственост на свидетеля Н.Г..Наемателите излизали всеки ден около 06.00 часа- 06.30 часа за работа,като стаята не се заключвала.

Подсъдимият се представил на свидетеля Д. ***,който работи в"Антибиотик”.Според свидетеля Д. мъжът бил висок, черноок,с къса коса,облечен в сини дънки и синьо дънково яке.Възрастният мъж го поканил в лятна кухня,от която през друга врата можело да се влезе в къщата. Поговорили си,след което подсъдимият А. извадил две пакетчета,които приличали на"Нескафе”,сиви на цвят.Свидетелят Д. казал на госта си,че не пие кафе,но подсъдимият го убедил че това е какао с мляко.Поговорили си и подсъдимият предложил да му намери някоя баба да живее при него Дори се престорил,че говори по телефона с нея.Разпитал го дали е сам в къщата в момента.След това свидетелят Д. завел подсъдимия в своята стая. Започнали да чистят и подреждат.Докато били още заедно,свидетелят го заболяла глава.Поставеното от подсъдимия А. упойващо вещество започнало да действа,в резултат на което свидетелят изпаднал в безсъзнание. Възползвайки се от това му състояние,подсъдимият намерил и взел пари в размер на 960,00 лева,както и намиращите се в другата стая вещи - бижута на свидетелите Н.А. и Н.Г..

Същият ден - 21.09.2013 година около 19,40 часа свидетелката Н.А.,когато се прибрала от работа,намерила разхвърляна стаята,която обитавали със свидетеля Н.Г.,като документите били разпилени по пода,дюшекът на спалнята бил вдигнат и липсвали кутиите,ведно с всички бижута.

Веднага подала сигнал в полицията.Когато пристигнали полицейските служители,свидетелят Н.Д. установил,че липсват спестяванията му в размер на 960,00 лева,които съхранявал на втория етаж на къщата.

На 30.09.2013 година подсъдимият М.А. посетил дома на свидетеля Й.Т.,находящ се в град Разград,улица"Скопие” 7.Там се запознал с наемателя свидетеля Г. И.,а по-късно и със свидетеля Й.Т..Подсъдимият  се представил като И. *** и заявил,че търси квартира,тъй като щял да започва работа в завод в град Разград. Той дал пари на свидетеля Г. И. и го помолил да отиде да напазарува.Така останали само двамата:подсъдимият А. и свидетелят Т. Домакинът почерпил госта с ракия и му споделил,че иска да си закупи лек автомобил,тъй като се придвижвал трудно.Подсъдимият М.А. веднага проявил желание да му помогне.От телефона си набрал номер на мъж,с който разговарял и свидетеля Т..Предложено му било да закупи лек автомобил"Опел Астра” за сумата от 1 800,00 лева.

Междувременно свидетелят Г. И. се прибрал с една бира от 2 литра и мезе и тримата продължили да се черпят.Подсъдимият А. си тръгнал около 16,00 часа,като се уговорили на другия ден отново да дойде.

На 01.10.2013 година около 13,00 часа подсъдимият А. отново дошъл в дома на свидетеля Й.Т..Тогава бил облечен със сиво яке, светло сини дънки и лъскави остри обувки и носел сак.Поговорили си и подсъдимият А. убедил свидетеля Т. да осигури парите за колата и на следващи ден да отидат да я купят.Така около 16.00 часа заедно отишли до банка"ЦКБ”,намираща се в центъра на град Разград,като подсъдимият А. Останал да чака отвън.Свидетелят Т. изтеглил от сметката си пари в размер на 1 500,00 лева.Прибрали се с таксилед като влезли в къщата.Свидетелят Т. влязъл в спалнята и скрил парите,които изтеглил, в джоба на шлифер,който не носел.Подсъдимият А. му предложил да пият кафе"три в едно” и свидетелят се съгласил.Около половин - един час след като изпил кафето,на свидетеля Т. му се доспало и си легнал на дивана в хола.През това време подсъдимият А. намерил и взел сумата 1,500,00 лева.Свидетелят Т. се събудил около 06.00 часа на следваща сутрин. Потърсил подсъдимия А., но него го нямалоипсвали и парите,които бил изтеглил.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,комплексен и обстоен анализ на гласните и писмените доказателства от досъдебното производство, събрани по реда и начините,указани в НПК, и съставляващи годни източници на доказателствена информация.По същество направените самопризнания от подсъдимия М.А. са били подкрепени и от показанията на свидетелите:И.И.,Н.А.,Н.Г.,Н.Д.,Й.Т.,Г. И. и Д.Д.;протоколите за оглед на местопроизшествие;протоколите за разпознаване,телефонните разпечатки от"Космо България Мобайл”ЕАД относно регистрираните обаждания от мобилния телефон,използван от подсъдимия А./установяващи,че на инкриминираните дати:19.09.2013 година,21.09.2013 година,30.09.2013 година и 01.10.2013 година подсъдимият М.А. се е намирал на територията на град- Разград.

Гореописаната и приета от първоинстанционния съд фактическа обстановка по делото е била установена и от заключенията на вещите лица по :техническата експертиза,съдебно-оценителната експертиза,съдебно-психиатричната експертиза/установяваща,че подсъдимият М.А. страда от диссоциално личностово разстройство,като заболяването му е било от юношеска възраст.Психопатното поведение не може да аргументира"продължително разстройство на съзнанието”и при най-тежки декомпенсации,поради което той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.Поведението му е илюстрирало несъмнено присъствие в ситуацията,възприемане и припомняне на детайли, последователност и логичност на действията.Не са били открити психични отклонения,които да лишават подсъдимия А. от годност да дава адекватни и достоверни обяснения по случая,касаещи хода на съдебното производство/.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като комплексни, задълбочени, законосъобразни, обосновани и в пълен синхрон с всички събрани по делото доказателства.

В тази насока въззивната апелативна инстанция приема твърденията в саморъчно написаната жалба на подсъдимия М.А. относно обстоятелствата,че:бил осъден несправедливо за нещо което не бил направил;че адвоката и прокурора му били казали в коридора,че ако признае всичко щял да вземе под минимума;че съдия Р. го запитала за обвинението и той казал "да",но не чувал добре;че следвало да бъде освидетелствуван от психиатър и от ушен лекар и като цяло-Че не бил автор на извършените деяния само като форма на защита.Тези негови твърдения обаче въззивната апелативна инстанция не кредитира,тъй като те са изолирани,неподкрепени с никакви доказателства и най-важното:в разрез със всички посочени по-горе доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,също така законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил своите правни изводи,че с деянията си през периода от 19.09.2013 година до 02.10.2013 година в град Разград,при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив подсъдимият М.А.А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 199 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 198 алинея 4 предложение първо във връзка с алинея 1 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че и оплакванията както в защитата на подсъдимия по съществото на делото,така и в последната дума на жалбоподателя и подсъдим А. пред въззивната инстанция за завишен размер на наложеното наказание"Лишаване от свобода",а от там и за явната му несправедливост,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода"първоинстанционният съд е отчел както смекчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия А.:направени самопризнания още на досъдебното производство,както и във фазата на съдебното следствие/делото гледано при условията на член 372 алинея 3 от НПК в съдебната фаза/,тежко материално състояние и влошено психично здраве,така и отегчаващите отговорността обстоятелства:предходни многобройни осъждания за различни тежки умишлени престъпления;високата стойност на предмета на посегателство;начина на извършване на престъпните деяния,като е поставял в опасност живота на пострадали възрастни хора,като му е наложил наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДЕСЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,който размер е малко над средния,предвиден в разпоредбата на член 100 алинея 1 от НК.

Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд за определяне вида и размера на наказанието,което следва да бъде наложено на подсъдимия А.;отчитайки завишената степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия деяния;отчитайки подбудите за извършване на престъплението;отчитайки както смекчаващите,така и отегчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия А.;отчитайки проявената от него упоритост да извършва престъпни деяния;отчитайки и обстоятелството,че само месец след като е изтърпял наказание"Лишаване от свобода"по предходно осъждане на 21.08.2013 година,подсъдимият е започнал отново престъпната си деятелност по настоящото дело/от 19.09.2013 година до 02.10.2013 година/,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също счита,че за поправянето и превъзпитаването на подсъдимия М.А. наложеното му наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДЕСЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,редуцирано при условията на член 58а алинея 1 от НК с една-трета до СЕДЕМ ГОДИНИ ще е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК и че това наказание не следва да бъде намалявано.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията в жалбата на подсъдимия М.А.А. за завишен размер на наложеното наказание"Лишаване от свобода"се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а присъдата на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената присъда от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или нередности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 5 от 28.01.2014 година по НДОХ № 400/2013 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим М.А.А.,ЕГН **********,***,

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

                          

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :  1:                              2: