П Р И С Ъ Д А

 

2/12.04.2019 година,  гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

Варненски апелативен съд, наказателно отделение, втори състав

На дванадесети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Стефка Якимова

Като разгледа докладвано от съдия Тончева

ВНОХД № 63 по описа за 2019 година

 

На основание чл.336 ал.1 т.2 и т.3 от НПК ОТМЕНЯ частично присъда № 27/13.11.2018 година, постановена по НОХД № 202/2018 година от Окръжен съд гр.Шумен по пункт първи в наказателно-осъдителната част за престъпление по чл.202  ал.2 т.1 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК  и оправдателната част относно четири деяния от състава на престъплението, в наказателно-осъдителната част по пункт трети за престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и по отношение приложението на чл.23 от НК, като вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Т. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, с висше образование, безработен, женен, неосъждан 

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че периода 22.05.2007г – 14.01.2016г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – частен съдебен изпълнител присвоил чужди пари в големи размери - общо 321 109.89 лева, връчени в това му качество да ги пази и управлява от К.Ш.,  Р.Р.  и други, поради което и на основание чл.202 ал.2 т.1 вр. чл.201 вр. чл. 54 и чл.58а ал.1 и чл.37 ал.1 т.7 от НК му налага наказание от три години лишаване от свобода и лишаване от право да упражнява дейност като съдебен изпълнител за срок от три години и шест месеца.

ЗА НЕВИНЕН в това, че през периода от 28.06.2009г. до 27.12.2010 г. в гр. Шумен, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери от 50 744.77 лева, като  не подал в законовия 5-дневен срок от получаване на пълната цена от продажбата в ТД на НАП-Шумен 3 броя уведомления – декларации по чл.131 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл.83 ал.1 и 2 от ППЗДДС, по изпълнителни дела № 20088770400129, № 20088770400172 и № 20108770400301, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.255 ал.3 вр. чл. 255 ал.1 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата по пункт първи относно оправдаването на подсъдимия по първоначалното обвинение по чл.203 ал.1 и ал.2 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, по пункт втори в осъдителната част за престъпление по чл. 255 ал.3 вр. чл.255 ал.1 т.2  вр. с чл.26 ал.1 от НК и оправдателната част по първоначалната квалификация по чл.255 ал.1 т.5 пр.2 от НК. 

 

На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия най-тежкото от определените наказания в размер на три години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от 5 години.

 

На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното най-тежко наказание и наказанието по чл. 37 ал.1 т.7 от НК лишаване от право да упражнява дейност като съдебен изпълнител за срок от три години и шест месеца.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в гражданската част, относно разноските и вещественото доказателство.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС в 15 - дневен срок от днес.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                             2.