Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

139

 

Варна , 30.06.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и четвърти Март,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                               

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 66 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

С Присъда № 28 от 09.12.2015 година по НДО

Х № 312/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.Х.И.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 02.10.2014 година в град Нови пазар,Шуменска област държал 3 археологически обекта  : 1 манисто,изработено от фосил/вкаменена мида или безгръбначно от периода на плейстоцена /-обект 1 и 2 броя железни наралници с 2 броя халки-обект 3,които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред,регламентиран в член 96 алинеи 1 и 2 от Закона за културното наследство и по член 4 алинея 1 от Наредба № Н-3/2009 година за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на недвижими културни ценности и на основание член 278 алинея 6 предложение първо от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА  и"Глоба" в размер на 2 000,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева.

Със същата Присъда подсъдимият М.Х.И. е бил признат за виновен и в това,че : От неустановена дата до 02.10.2014 година в град Нови пазар,Шуменска област противозаконно,в нарушение на член 152 алинея 2 от Закона за културното наследство държал металдетектор марка"MINELAB E TRAC”фабрично производство,състоящ се от 4 модула: сонда/антена/;долна част на носещата щанга;ръкохватка с подлакътна скоба и кутия с електроника с сериен № S/No40422503976,за който е знаел,че е предназначен за търсене на археологически обекти и на основание член 277а алинея 7 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание член 23 от НК е било определено общо наказание на подсъдимия М.Х.И."Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и"Глоба"в размер на 2 000,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева,като на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на определеното общо наказание ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда : На основание член 278 алинея 7 от НК са били отнети в полза на държавата : 1 манисто,изработено от фосил/вкаменена мида или безгръбначно от периода на плейстоцена/-обект 1/и 2 броя железни наралници с 2 броя халки-обект 3 ; На основание член 53 алинея 2,буква"а”от НК са били отнети в полза на държавата : металдетектор,марка"MINELAB E TRAC” фабрично производство,състоящ се от 4 модула;сонда/антена/;долна част на носещата щанга;ръкохватка с подлакътна скоба и кутия с електроника с сериен № S/No40422503976 ; Подсъдимият М.Х.И. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-град Шумен направените по делото разноски в размер на 230,00 лева и по сметка на ВСС на РБ-съдебни разноски в размер на 90,00 лева ; както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства,а именно : да бъдат пазени до приключване на съдебното производство,след което всички,които не са отнети с Присъдата,да бъдат върнати на подсъдимия М.Х.И..

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият М.Х.И.,обжалвал я е чрез пълномощника си-адвокат Г.Г.-***,като постановена при наличие на съществени нарушения в обвинителния акт,представляващи неясноти и водещи до ограничаване правото на защита на подсъдимия,като в тази насока са развити подробни съображения.Моли се Присъдата,като крайно несправедлива,изцяло неправилна,постановена в нарушение на материалноправни разпоредби и особено съществени нарушения на процесуалните правила,да бъде отменена и подсъдимият да бъде признат за невинен.Прави се и алтернативно искане Присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за отстраняване на допуснатите отстраними съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание на 08.01.2016 година,по съществото на делото,страните взеха следните становища:

Защитата на подсъдимия М.Х.И.-адвокат Г.Г.-*** излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си.Прави се и трето алтернативно искане в съдебно заседание пред въззивната апелативна инстанция,а именно:Ако съставът на съда приеме,че подсъдимият е осъществил престъпните състави на член 278 алинея 6 от НК и на член 278а алинея 7 от НК,то да му бъде наложено наказание"Пробация",за да не му бъде налагано наказанието"Глоба",тъй като имал периодична работа и нямал трудов договор.

Представителят на държавното обвинение дава подробно мотивирано заключение,че жалбата на защитата на подсъдимия И.  се явява неоснователна и като такава,следва да бъдат оставена без уважение,защото няма основание за отмяна или изменение на Присъдата на първоинстанционния съд.Предлага се Присъдата,като законосъобразна и справедлива,да бъде потвърдена

В последната си дума подсъдимия И. заявява,че знаел защо е в съда и иска последният да вземе правилно решение.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия М.Х.И.-адвокат Г.Г.,***;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на защитата на подсъдимия М.Х.И.-адвокат Г.Г.,***,е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият М.Х.И. от няколко години живеел в село Синеморец,Бургаска област,където се занимавал с риболов.

В град Нови Пазар,Шуменска област живеели майка му и брат му,като подсъдимият често ги посещавал.

Със Споразумение № 471/23.11.2010 година по НДОХ № 1495/2010 година по описа на БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият И. е бил осъден на ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ за извършено от него престъпление по член 277а алинея 3, във връзка с алинея 2 от НК за това,че:На 11.03.2009 година в местността"Калето”край село Сливарево,след предварителен сговор и в съучастие с други две лица,без съответно разрешение,извършил теренни археологически разкопки на територията на недвижима културна ценност,като използвал технически средства:металотърсачи, кирки и лопати и МПС.

На 02.10.2014 година подсъдимият И. бил на гости при близките си в град Нови Пазар.Около 11.00 часа се движел по улица „Д- р Петър Берон”,в близост до ресторант"Бирария”,когато покрай него преминал обозначен служебен полицейски автомобил.Подсъдимият видял автомобила, ускорил крачка и завил по улица"Братя Миладинови”.На полицейските служители,намиращи се в автомобила:свидетелите П.Т. и К.М. направило впечатление поведението на непознатото лице и решили да установят самоличността му,а така също и да извършат проверка на съдържанието на носения от него чувал.Полицаите застигнали подсъдимия И.,представили се и му поискали документ за самоличност.След като установили самоличността му,извършили проверка и на чувала.При тази проверка която установили,че вътре има предмети с вид на археологически обекти.Отвели подсъдимия И. ***,където той доброволно предал носените от него предмети:два железни наралника с две елипсовидни халки.Съставен бил протокол за доброволно предаване,в който предметите били подробно описани.В протокола за предадените предмети подсъдимият И. дал пояснения,че:ги е намерил в сайванта на къщата в село Памукчи.

За случая полицай К.М. изготвил докладна записка до Началника на РУ-Нови Пазар.С оглед естеството на намерените у подсъдимия И. вещи същия ден било извършено претърсване на адреса,на който живеели близките му и където той пребивавал,а именно:улица"Раковски”,№ 2, вход"Б",етаж втори,апартамент № 1.Били намерени и иззети множество метални предмети;предмети с вид на монети с различен диаметър,повечето, от които имали перфорации на различни места;предмет с кръгла форма и отвор в средата;металотърсач,разглобен,с два броя пити марка"MINELAB E TRACS № 40422503976 в платнен калъф и две лопати в платнени калъфи.Всички намерени и иззети вещи били подробно описани в изготвения протокол за претърсване и изземване.Подсъдимият И. саморъчно написал:"Намерените неща са мои моля да ми бъдат върнати понеже не смятам,че представляват някакъв интерес”.

В хода на досъдебното производство е била назначена и извършена съдебно-археологична и нумизматична експертиза.След оглед на предоставените  предмети,иззети с протокол за претърсване и изземване и протокол за доброволно предаване от 02.10.2014 година експертите дали заключение,че обекти 1.1 – мънисто изработено,от фосил/вкаменена мида или безгръбначно от периода на плейцостена/датировка : от праисторията до античността/ІІ хилядолетие преди Христа – І хилядолетие след  Христа/и обект 3:два броя железни наралници с халки/рало/– датировка : късна античност/ІV – VІ век/са движими материални следи от човешка дейност,от минали епохи и са  материално веществено доказателство за човешка дейност и присъствие,което е от значение за индивида и обществото.

Всички останали предмети,обект на експертизата,исторически се отнасяли към епохата на праисторията,античността и българските земи,в периода на османското владичество/ХV – Х!Х век/.Няма предмет,обект на експертизата,отговарящ на критериите,даващи му статут на национално богатство.

По делото е била изготвена и съдебно-техническа експертиза,чийто обект е бил иззетия металотърсач.Заключението на експерта е било,че обекта е металдетектор марка"MINELAB E TRAC”,фабрично производство-Ирландско и се състояло от четири отделни модула:сонда/антена/,долна част на носещата щанга,ръкохватка с подлакътна скоба и кутия с електроника  S № 40422503976. Програмиран е бил да работи на четири режима:монети,боклуци,плаж и реликва.Устройството е било предназначено за намиране на ценни метали в дълбочина и е било технически изправно и годно за използване по  предназначение.

Така описаната по-горе фактическа обстановка първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена от събраните по делото доказателства:свидетелските показания на П.Т.,К.М.,К.Б.,И.И.;обясненията на подсъдимия М. И.;протоколите за доброволно предаване и обиск,претърсване и изземване;изготвените на досъдебното производство експертизи.

По искане на защитника на подсъдимия И. първоинстанционният съд е допуснал като свидетели Р.М.Р.-майка на подсъдимия и О.М.-приятел на подсъдимия И..На свидетелката Р. от страна на съда е било разяснено правото по член 119 от НПК.След изричното й изявление,че желае да бъде свидетел по делото,свидетелката заяви,че от месец Ноември 2003 година до месец ноември 2013 година тя и другият й син живяли в село Памукчи.В двора на къщата имало и два сайванта,в които имало и много стари вещи,оставени от собствениците на имота,включително и много метални предмети.Наложило се да разрушат единия от сайвантите,защото започнал да се самосъбаря. Свидетелката не си спомня при събарянето дали е участвал и подсъдимия М.И. и дали въобще бил в селото.От вещите в сайванта тя запазила два метални предмета,които на село използвали като стъргало за почистване на кал от обувките.При предявяване от страна на съда на веществените доказателства,свидетелката Р. заявила,че не е виждала тези предмети и за никои от тях не си спомня.

От показанията на свидетеля О.М. първоинстанционният съд установил,че подсъдимият И. имал металдетектор от две-три години.Двамата търсили пари и други метални предмети на плажа в КК "Слънчев бряг".Освен това този свидетел заявил,че знаел,че подсъдимият преди време се занимавал със старинни предмети,но бил осъден и от тогава не знаел дали се занимава с такива неща.

Първоинстанционният съд е приел,че подсъдимият И. и неговият защитник нямат възражения срещу фактите;както и че няма противоречия в свидетелските показания.Приел е така също,че всички събрани по делото доказателства подкрепят фактическата обстановка,отразена в обвинителния акт и която впоследствие е била приета от съда.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен,пълен и комплексен анализ на събраните,както в рамките на досъдебното производство,така и в рамките на съдебното следствие по делото доказателства.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си на 02.10.2014 година и от неустановена дата до 02.10.2014 година в град Нови пазар,Шуменска област подсъдимият М.Х.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпните състави на член 278 алинея 6 предложение първо от НК,както и на член 277а алинея 7 от НК,като и двете престъпления са били извършени при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

В жалбата си срещу Присъдата на първоинстанционния съд защитата на подсъдимия М.Х.И.-адвокат Г.Г. прави обстойно оплакване,че са налице съществени нарушения в обвинителния акт,представляващи неясноти и водещи до ограничаване правото на защита на подсъдимия И.,както и че върху тези нарушения е било акцентирано в пледоарията по съществото на делото.Тези оплаквания се поддържат и пред въззивната апелативна инстанция по съществото на делото.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че това оплакване се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение,тъй като:Обвинителният акт е бил изготвен изцяло с оглед изискванията на член 246 от НПК както в обстоятелствената му част,така и в диспозитивната му такава.А и както подсъдимият,така и защитата му са имали достатъчно време да се запознаят с обвинителния акт преди датата на съдебното  заседание на 26.10.2015 година,но не са възразили срещу него,като дори са дали съгласие да бъде докладван само диспозитива му/на обвинителния акт/.Твърденията в жалбата,че мотивите на обвинителния акт били крайно недостатъчни не само за подсъдимия,но и за защитата му,че не били разбрали какво точно е било незаконното държане на три археологически обекта и кои норми на специални закони са били нарушени,тъй като твърденията за това неразбиране в никакъв случай не правят обвинителния акт,постановен при допуснати съществени нарушения.

В допълнителната писмена жалба след постановяване на мотивите към Присъдата на първоинстанционния съд защитата на подсъдимия М.Х.И.-адвокат Г.Г. прави декларативни оплаквания,че тя е несправедлива,изцяло неправилна,постановена при допуснати нарушения на материалния закон и при особено съществени нарушения на процесуалните правила,като тези оплаквания също се поддържат и пред въззивната апелативна инстанция по съществото на делото.Аргументацията на тези оплаквания обаче са свързани най-вече и единствено с обстоятелствата:давал ли е обяснения подсъдимият И.  и в коя фаза;както и относно начина на придобиване на металодетектора и неговото регистрирано или не регистриране.

М.Х.И. се е възползувал от правото се да не дава обяснения и на досъдебното производство на 22.06.2015 година.В качеството си на обвиняем е заявил,че: е разбрал в какво е обвинен;че са му били разяснени правата;че на този етап няма да ползва адвокатска защита;че не желае са бъде призоваван за предявяване на разследването,както и че ще се възползува от правото си да не дава обяснения.

В съдебно заседание на 28.10.2015 година пред първоинстанционния съд първоначално е заявил,че:разбира какво е обвинението срещу него,но не се признава за виновен и заявява,че към настоящия момент няма да дава обяснения.На един по-късен етап на съдебното следствие-в с.з.на 09.12.2015 година подсъдимият И. е дал частични обяснения по предявеното му веществено доказателства:металдетектор,както и по предявени му:Протокол за доброволно предаване и Протокол за претърсване и изземване от 02.10.2014 година.

Даването или не на обяснения на едно лице,като обвиняем и впоследствие като подсъдим по повдигнати срещу него обвинения е негово суверенно право и не може да бъде обвързано с допуснати нарушения на процесуалния закон.

Що се касае до оплакванията за неизяснен характер както на трите археологически обекта и противозаконното държане на металдетектор:Базирайки се на заключенията на вещите лица по съдебно-археологическата и нумизматична експертиза,а така също и на съдебно-техническата експертиза,първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че:

-Обектите:мънисто изработено,от фосил/вкаменена мида или безгръбначно от периода на плейцостена/датировка:от праисторията до античността/ІІ хилядолетие преди Христа – І хилядолетие след  Христа/и двата броя железни наралници с халки/рало/– датировка:късна античност/ІV – VІ век/са движими материални следи от човешка дейност,от минали епохи и са  материално веществено доказателство за човешка дейност и присъствие,което е от значение за индивида и обществото.,

-Металдетектор марка"MINELAB E TRAC”,фабрично производство-Ирландско,състоящ се от четири отделни модула:сонда/антена/,долна част на носещата щанга,ръкохватка с подлакътна скоба и кутия с електроника  S № 40422503976,е бил програмиран да работи на четири режима:монети,боклуци,плаж и реликва.Устройството е било предназначено за намиране на ценни метали в дълбочина,както и че е било технически изправно и годно за използване по  предназначение.

Без значение е дали подсъдимият И. е собственик или не на металдетектора.За да е осъществен от обективна и субективна страна престъпния състав на член 277а алинея 7 от НК  е достатъчно да е налице едно от трите изпълнителни деяния:изготвяне,държане или укриване на предмети,материали и оръдия,за които знае,че са предназначени за търсене на археологически обекти.В случая подсъдимият И. е държал металдетектора,за който уред е знаел,че е предназначен за търсене на археологически обекти.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че и тези оплаквания се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При определяне размера и вида на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия И.,първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:частичните признания,направени пред съда,младата му възраст и обстоятелството,че макар и да не работи постоянно,полага общественополезен труд.Като отегчаващи отговорността обстоятелства е отчел:упоритостта на извършване на престъплението,въпреки предходно осъждане за престъпление от същия вид.Наложил е наказания при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно:За престъплението по член 278 алинея 6 предложение първо от НК-"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,както и "Глоба"в размер на 2 000,00 лева. За престъплението по член 277а алинея 7 от НК-"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание член 23 от НК е било определено общо наказание на подсъдимия И."Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с минималния изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,като е присъединил и наказанието"Глоба"в размер на 2 000,00 лева.Не е била приложена разпоредбата на член 24 от НК.

Въззивната апелативна инстанция също прави изводите си,че така наложените наказания на подсъдимия И. за отделните престъпления,както и определеното му общо най-тежко наказание,с оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК и че тези наказания не следва да бъдат намалявани.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на подсъдимия М.Х.И.,подадена от защитника му-адвокат Г.Г.,***,се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставени без уважение,а Присъдата на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и които да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на първоинстанционния съд,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

                            Р       Е       Ш      И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 28 от 09.12.2015 година по НДОХ № 312/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим М.Х.И.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: