Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

130

 

Варна, 06.07.2015 година

 

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Осемнадесети Юни,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА                                                

                                                                                               РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

                Секретар Г.Н.

                Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                ВНДОХ № 72 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе        предвид следното: 

 

С Присъда № 24/26.02.2015 година по НДОХ № 1617/2014 година подсъдимият А. Л.С.,ЕГН **********,*** бил признат за виновен в това,че:На 25.07.2014 година в град Варна,КК"Златни пясъци",при условията на опА. рецидив, отнел чужда движима вещ-златен синджир с надпис"Мария"на стойност 350,00 лева,от владението на М.А.Ч.,с намерение противозаконно да я присвои,като употребил за това сила и на основание член 199 алинея 1 точка 4 във връзка с член 198 алинея 1 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ПЕТ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор,а на основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено предварителното задържане на подсъдимия,считано от 18.08.2014 година.

Със същата Присъда на основание член 68 алинея 1 от НК  е било приведено в изпълнение наказанието,наложено на подсъдимия С. с Присъда по НДОХ № 3316/11 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 24.11.2011 година в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА"лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно при СТРОГ режим,а на основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено предварителното задържане на подсъдимия С. по горната присъда, считано от 19.10.2011 година.

Със същата Присъда подсъдимият С. е бил осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 79,00 лева в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-Варна,както и 50,00 лева в полза на Държавата по сметка на ВОС.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимия А. Л.С.,обжалвал го е със саморъчно написана молба-жалба,като неправилна и необоснована,като при постановяването й съдът не се е съобразил със свидетелските показания,от които било видно,че не той е извършил престъплението.Моли да бъде призовано лицето,което е извършило кражбата-М.Т.М.,от село Каменар,улица"Калина"№ 20"а",тъй като той е дал показания пред ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че не подсъдимият е виновен и не той е извършител.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните по жалбата взеха следните становища:

Служебната защита на жалбоподателя и подсъдим  А. Л.С.-адвокат Н.П.-*** моли да бъде отменена първоинстанционната Присъда и постановена нова такава,с която подзащитният му да бъде обявен за невиновен.при условията на евентуалност се моли делото да бъде върнато на първата инстанция,тъй като се държи на разпита на описания свидетел за установяване на обективната истина.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че авторството на извършеното престъпление от страна на подсъдимия С. е доказано по безсъмнен и категоричен начин;наложеното наказание се явява справедливо и се моли да бъде потвърдена първоинстанционната Присъда.

В последната си дума подсъдимият и жалбоподател С. заявява,че иска да остане с лежаното.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на подсъдимия А. Л.С.;становищата на страните по жалбата;становището на подсъдимия С. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Саморъчно написаната молба-жалба на подсъдимия А. Л.С. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,след като е направил констатация,че болшинството от фактите в обвинителния акт не се оспорват от страните,е приел за установена следната фактическа обстановка:

Пострадалата М.Ч. – руска гражданка пристигнала на почивка в КК"Златни Пясъци”,град Варна на 24.07.2014 година,като отседнала в хотел"Грийн Парк”.

Вечерта на следващия ден около 22.30 - 23.00 часа,заедно със своята сънародничка Е.С. решили да посетят клуб”Ароганс” на територията на курортния комплекс.По пътя си трябвало да минат по стълбище,на което стояли няколко роми:трима мъже и жена с малко дете.Те наобиколили двете руски гражданки и започнали да просят.След като жените им казали че нямат пари, единият мъж/подсъдимия С./се пресегнал и откъснал от врата на свидетелката Ч. златния й синджир/дълъг около 50 сантиметра,с оплетка и надпис”Мария”/и побягнал.

По повод на оплакването на свидетелката Ч. било образувано  наказателно производство.Ч. дала подробни показания,включително пред съдия,а на проведеното процесуално следствено действие в рамките на досъдебното производство разпознала категорично подсъдимия С. като лицето,което отнело златния Й синджир.

От заключението на изготвената съдебно-оценителна експертиза било установено,че стойността на отнетата вещ възлиза на 350,00 лева.

За да приеме за установена описаната по-горе фактическа обстановка,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКТРЪЖЕН СЪД е направил подробен,пълен и комплексен анализ на събраните по делото доказателства както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.Подробно е обсъдил депозираните показания на свидетелката Ч. и ги е кредитирал,като пълни,последователни и в унисон с останалите събрани по делото доказателства/включая и Протокола и фотоалбума за разпознаване на лица,като на снимка № 3 разпознала лицето,което издърпало златния й синджир.Свидетелката е категорична,че го е разпознала по формата на лицето,както и по тениската,с която е бил облечен на снимката,тъй като с тази тениска е бил и в дена на инкриминацията./.

Първоинстанционният съд е направил своите изводи и че обясненията на подсъдимия   С. в съдебната фаза също в едната си част подкрепят държавното обвинение,тъй като той не е отрекъл,че в същия ден и час е бил в близост до мястото,като дори е признал,че инкриминираната вещ е била в него,но му е била дадена му от свидетеля М.М. и че впоследствие се е разпоредил с нея,като я е продал на неустановено лице за сумата от 60,00 лева.

С оглед императивно вмененото задължение на съда да установи обективната истина и да изследва всички относими доказателства, в съдебната фаза,по искане на подсъдимия А. С. са били разпитани и посочените от него лица като свидетели,а именно:М.М.,А. М. и И.К..Свидетелят М.М./племенник на подсъдимия С./е дал противоречиви показания,но по същество е заявил,че подсъдимият е бил на мястото,но трето лице било извършител на деянието.Останалите  двама свидетели са заявили,че не знаят нищо по случая,а свидетелката Б. се възползвала от правото си да не дава показания,доколкото е в близка родствена връзка с подсъдимия С.-негова сестра.

Първоинстанционният съд е приел останалата част от обясненията на подсъдимия С. само като защитна теза във връзка с възведеното му обвинение,а показанията на свидетеля М. е ценил единствено по отношение обстоятелството,че на инкриминираната дата и час подсъдимият С. е бил на местопроизшествието.

Както и пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната инстанция единственото и основно възражение на подсъдимия С. е,че не той е извършител на престъпното деяние,а това е извършил неговия племенник-М.М..Както вече беше посочено по-горе,последният вече е бил разпитан пред първоинстанционния съд като свидетел и който подсъдимият С. моли да бъде разпитан отново и пред въззивната инстанция.

Както ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,така и ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема тезата на подсъдимия С.,относно това,че не той е извършил престъпното деяние,а че то е било извършено от М.М.,само като форма на защита.Тази теза на подсъдимия С. обаче е голословна,изолирана от останалите събрани по делото доказателства и опровергана най-вече от категоричните показания на пострадалата свидетелка Ч.,като не я приема и кредитира.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон със събраните по делото както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 27.07.2014 година в град Варна,КК"Златни пясъци"подсъдимият А. Л.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 199 алинея 1 от НК във връзка с член 198 алинея 1 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода",първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е отчел липсата на многобройни или изключителни смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства за подсъдимия С.;отчел е младата възраст на последния и му е наложил наказание"Лишаване от свобода"в размер на ПЕТ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

И въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че с оглед личността на подсъдимия С.,неговото поправяне и превъзпитаване,наложеното му наказание"Лишаване от свобода"в размер на минималния срок от ПЕТ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно ефективно ще е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че жалбата на подсъдимия А. Л.С. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 24 от 26.02..2015 година по НДОХ № 161717/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим А. Л.С.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: