Р Е Ш Е Н И Е

 

63/04.04.2018 г., гр. Варна

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на тридесети март през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

секретар Г.Н.

   прокурора Искра Атанасова,

   като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

   ВНДОХ №80 по описа за 2018 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба на адв. Й.Д., защитник на А.Г. Д., подсъдим  по нохд № 1528/17г. по описа на Варненския окръжен съд, против присъдата на същия съд от 22.01.2018г., с която е признат за виновен за деяние по  чл.343 ал.3 б.”б” пр.1,6 и 7 вр.чл.343 ал.1 б.”в” НК и чл.58а НК и му е наложил наказание „лишаване от свобода” за срок от шест години при общ режим.

В жалбата се сочат основания за явна несправедливост на наложеното наказание като се прави  искане съдът да измени присъдата като се намали размера на наложеното наказание лишаване от свобода.

Защитата на подсъдимия поддържа жалбата в с.з като твърди, че съдът не е обсъдил в достатъчна степен всички смекчаващи обстоятелства.

Пълномощникът на частните обвинители не се явява в с.з., Преставил е писмено становище, в което изразява съгласие с постановената присъда и предлага същата да бъде потвърдена изцяло.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.

Въззивната жалба е  подадена в срок и е допустима.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 22.01.2018г. по нохд № 1528/2017г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия А.Г.Д. за виновен в това, че на 01.10.2016г. в гр.Варна, при управление на МПС –л.а.”Рено Меган” със швейцарска регистрация VD960840, нарушил правилата за движение – чл.21 ал.1 ЗДвП и чл.119 ал.1 ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Руска Милкова И., като деянието е извършено в пияно състояние, управлявал без необходимата правоспособност и деянието е извършено на пешеходна пътека и на основание чл.343 ал.3 б. „б” пр.1,6 и 7 вр.чл.343 ал.1 б.”в” НК вр.чл.58а НК му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от шест години при общ режим. Оправдал го е да е извършил деянието в нарушение на чл.150а ал.1 и по чл.5 ал.3 т.1 ЗДвП. Осъдил го е да заплати и съответните разноски.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено следното:

Производството се е развило по реда на глава ХХVІІ НПК като подсъдимият е признал всички факти и обстоятелства по обв. акт, признал е вината си и е заявил, че не желае да се събират нови доказателства и ще се ползва от вече събраните.

Преценявайки доказателствата по делото съдът е приел, че признанието на подсъдимия се подкрепя от така събраните доказателства и го е признал за виновен по повдигнатото обвинение.

Спор по фактическата обстановка няма. Тя е такава, каквато е отразена в обв. акт.

Жалбата е само по отношение размера на наложеното наказание.

Твърди се, че съдът не е дооценил всички смекчаващи вината обстоятелства.

Жалбата е неоснователна.

Деянието е осъществено при форма на вината – самонадеяност. Осъществени са три квалифициращи признака – шофиране в пияно състояние, без правоспособност и деянието е осъществено на пешеходна пътека.

Установено е, че подсъдимият години наред е имал неправомерно поведение като водач на МПС, поради което е загубил и всички контролни точки и фактически и правоспособност. Въпреки това е продължил да управлява автомобили и да извършва нарушения по ЗДвП. При конкретното деяние е управлявал ла „Рено Меган“ със швейцарска регистрация, като се движел по ГП1-9 посока от КК„Зл.пясъци“ към центъра на гр.Варна със скорост около 100км/ч. Навлязъл в кръстовище с кръгово движение и с ограничена скорост до 40км/ч като в рамките на кръстовището се е движел с около 82,25 км./ч. Поради високата скорост се отклонил от посоката на движението си приближавайки пешеходна пътека, където в този момент се движела пострадалата И.. Подсъдимият не е имал никаква възможност да спре като е последвал удар със скорост около 51 км./ч. с пешеходката, която се намирала в края на дясната лента посока до автобусната спирка. В резултат на удара подсъдимият загубил управление и автомобила се преобърнал, а тялото на пешеходката било вдигнато във въздуха след което паднало на пътното платно. Пострадалата получила тежка комбинирана травма -0 глава, гърди, крайници – контузия на мозъка, счупване на черепната основа, контузия на бели дробове с разкъсване на белодробен паренхим и в резултат на травмите починала.

Подсъдимият бил проверен ма място с техническо средство Дрегер-алкотест, който показал 2,27 промила като отказал да даде кръвна проба.

Съдът е отчел всички обстоятелства по делото и правилно е преценил, че са налице превес на отегчаващите такива. Съдът е отчел и отегчаващите отговорността обстоятелства- предходното му осъждане, многобройните нарушения и наложени административни наказания по ЗДвП, недобрите му характеристични данни, наличието на три квалифициращи обстоятелства при извършване на деянието- управление в пияно състояние, без съответна правоспособност и деянието е извършено на пешеходна пътека. Като смекчаващо обстоятелство е отчел семейното му положение. Правилно самопризнанието е отчетено дотолкова, доколкото подсъдимия се е ползвал от привилегирования текст на чл.58а НК Определеното наказание от девет години е в средния предвиден размер и в никакъв случай не е завишено по размер. Дори при така отчетените отегчаващи обстоятелства то би следвало да бъде определено над този среден размер. След съответната редукция по правилата на чл.58а НК, е определено подсъдимия да изтърпи наказание от шест години лишаване от свобода, което е законосъобразно и правилно определено и би изиграло своята възпираща и предупреждаваща роля.

Водим от горното настоящата инстанция намира, че присъдата като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена изцяло. Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъдата от 22.01.18г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд № 1528/17г. по отношение на подсъдимия А.Г.Д. с ЕГ№ **********. 

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.350 ал.2 НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                  

 

                                                                                    2.