Р Е Ш Е Н И Е

 

93

 

 

03.07.2014 Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на тринадесети юни, година две хиляди и четиринадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЖИВКА ДЕНЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Илия Николов

като разгледа докладваното от съдия ДЕНЕВА ВНОХД № 84/14г. по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда №14, постановена на 11.02.2014г. от Варненски Окръжен съд, по НОХД №894/2013г., с която подсъдимите М.З.Т. и П.К.П. са признати за ВИНОВНИ в извършване на следните деяния:

1. Подс. Т.:

- по чл.277а, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в землището на с. Добрина, общ.Провадия, обл.Варна, в съучастие като съизвършител с П.К.П., без съответно разрешение, търсил археологически обекти, като при извършване на деянието използвал технически средства – металдетектори „White's Silver EAGLE", „Golden Mask Finder 3", две прави лопати и МПС - л.а. „Suzuki Vitara" с рег. № В 2528 КМ, собственост на М.З.Т..

На подсъдимия е наложено наказание при условията на чл.54 от НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лева;

- по чл.277а, aл.7 вр. чл.20 ал.2 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в землището на с. Добрина, общ. Провадия, в личния си л.а. „Suzuki Vitara" с рег. № В 2528 КМ и в дома си в гр.Провадия, сам и в съучастие с П.К.П., противозаконно държал и укрил оръдия, за които знаел, че са предназначени и са послужили за търсене на археологически обекти, а именно: металдетектори „White's Silver EAGLE" и „Golden Mask Finder 3", металдетектор комбинация от електронен блок „banditoimpulse" и квадратна сгъваема рамка от PVC тръби с преминаващ кабел през вътрешността на тръбите, завършващ с монтирана букса, и металдетектор "Golden Mask finder 3”.

На осн. чл.54 от НК съдът му наложил наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;

- по чл.278, ал.6 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в дома  си в гр.Провадия и в землището на с.Добрина, общ.Провадия, обл.Варна, държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по реда регламентиран в Закона за културното наследство и Наредба № Н - 3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, поради което на осн. чл.54 от НК му наложил наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 3000 лева;

На основание чл. 23 ал.1 от НК съдът наложил на подс. Т. за изтърпяване най  - тежкото от така определените наказания в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, отложено на основание чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.23 ал.3 от НК присъединил и наказанието ГЛОБА в размер на 5000 лева.

2. Подс. П.:

- по чл.277а, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в землището на с.Добрина, общ. Провадия, обл. Варна, в съучастие като съизвършител с М.З.Т., без съответно разрешение, търсил археологически обекти, като при извършване на деянието използвал технически средства – металдетектори „White's Silver EAGLE", „Golden Mask Finder 3", две прави лопати и МПС - л.а. „Suzuki Vitara" с рег. № В 2528 КМ, собственост на М.З.Т..

На подсъдимия е наложено наказание при условията на чл.54 от НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лева;

- по чл.277а, aл.7 вр. чл.20 ал.2 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в землището на с. Добрина, общ. Провадия, в съучастие като извършител с М.З.Т. противозаконно държал оръдия, за които знаел, че са предназначени и са послужили за търсене на археологически обекти, а именно металдетектори „White's Silver EAGLE" и „Golden Mask Finder 3".

На осн. чл.54 от НК съдът му наложил наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;

- по чл.278, ал.6 от НК, за това, че на 21.10.2012г. в землището на с.Добрина, общ. Провадия, обл. Варна и в дома си в гр. Провадия, държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по реда  регламентиран в Закона за културното наследство и Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, поради което на осн. чл.54 от НК му наложил наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 3000 лева;

На основание чл. 23 ал.1 от НК съдът наложил на подс. П. за изтърпяване най  - тежкото от така определените наказания в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, отложено на основание чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.23 ал.3 от НК присъединил и наказанието ГЛОБА в размер на 5000 лева.

Със същата присъда на осн. чл.53 ал.1 б.”а” от НК е отнета в полза на държавата ½ от лек автомобил „Suzuki Vitara" с рег. № В 2528 КМ, рама JSAETD01V00133360, двигател № G16B0540456, собственост на подс. М.З.Т. и е налице произнасяне досежно др. веществените доказателства по делото.

Подсъдимите са осъдени да заплатят сторените по делото разноски.

Недоволни от присъдата са останали и двамата подсъдими, които чрез процесуалните си представители са я обжалвали пред Варненския апелативен съд, позовавайки се на незаконосъобразност и неправилност на същата. Молбите са за постановяване на  оправдателна такава по отношение и на двамата.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателите редовно призовани не се явяват, но се представляват от редовно упълномощени защитници от преди.

Защитата на подс. П. – адв. Н. - ВАК, твърди, че деянията извършени от подзащитния му не са общественоопасни.

Защитникът на подс. Т. – адв. Д. – ВАК, подържа жалбата на посочените основания, излагайки аргументи в насока, че неправилно доверителят му е осъден за престъпление по чл.278 ал.6 от НК. Оспорва се и обвинението и за другите две деяния по см. на чл. 277а, ал.3 и ал.7 от НК, като аргумент в тази насока е липсата на обществена опасност, като признак на конкретното деяние. Твърди се, че се касае за адм. нарушения. Счита, че неоснователно е отнето МПС, тъй като последното не е послужило за извършване на самото престъпление.

Представителят на ВАП, изразява становище за неоснователност на жалбите. Оспорва изложените аргументи от защитата на подс. Т. и акцентира, че деянията на подс. не са адм. нарушения, като се солидаризира с мотивите на първостепенния съд в тази насока. Предлага първоинстационната присъда, като правилна и законосъобразна да бъде потвърдена.

След преценка на доводите на страните, изложени в писмена форма и доразвити в съдебно заседание, както и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл.314 от НПК настоящият състав констатира следното:

Подсъдимите Т. и П. *** и от около десет години се занимавали с издирване на археологически обекти.

На 21.10.2012г. в сектор БОП-Варна постъпил сигнал за извършване на незаконно търсене на археологически обекти в землището  на с.Добрина, общ.Провадия. На място били изпратени свидетелите Е. и И. /служители  в отдел ОБОП-Варна/, които забелязали двамата подсъдими, претърсващи разорана нива с помощта на металдетектори. Всеки от тях бил с металдетектор и с къса лопата, завързана на кръста. Е. и И. ги наблюдавали докато претърсват района, от време на време се спирали, копаели, след което вдигали нещо от земята и го поставяли в джобовете си. След около 40 минути Е. и И. предприели мерки по задържането на лицата. По –късно били извършени оглед на местността и обиски на лицата, а след откриването в тях на монети, при условия на неотложност - претърсване и на жилищата им.

При огледа на местопроизшествието били установени и иззети: 2 бр. лопати, металдетектор с надпис „White's Silver EAGLE" с батерия, металдетектор „Golden Mask Finder 3" с батерия. В лекия автомобил на подс. Т. – „Сузуки Витара” с рег.№ В 2528 КМ, на задната седалка било намерено и иззето устройство с тръбна конструкция и батерия към него.

При личния обиск на подс.М.Т. били намерени и иззети: 1бр. висулка /17 мм/; четири броя корозирали монети, назъбени по краищата; зелена висулка , 2 бр. кръгли висулки и 20 бр. метални фрагменти, два мобилни телефона и ключ за автомобил с надпис „Suzuki".

При личния обиск на подс.П.П. били намерени и иззети: 1бр. монета с кръгла форма, деформирана /диаметър 18 мм/; 2 бр. фрагменти, единия с отвори; 1 бр. торбичка самозалепваща с монета в нея, с изображение на човешка глава от едната страна и ангел в цял ръст от другата; 2 бр. метални сфери /диаметър 13 мм/, смачкано парче метал и част от лъжица.

В дома на подс.Т. в гр. Провадия, в таванско помещение на лятна кухня  бил намерен 1 бр. металотърсач с надпис „Golden Mask Finder 3".  В същата стая били открити 2 бр. антени с кабели, завършващи с букси с по пет дупки, както и: монета /d = 37 мм/, с йероглифи; монета от бял лъскав метал /d =25 мм/, с йероглифи от двете страни и с отвор; метален диск /d = 17 мм/ ; част от лула, гравирана от външната си страна; пликче с жълта метална верижка /61,5 см/ и закачена на нея двулистна детелина, обеца с клипс и висяща от нея четирилистна детелина от жълт метал. Под маса в същата стая се намерило зарядно устройство с надпис „Tol Star" с кабел, завършващ с букса с 5 дупки и зарядно устройство с надпис „Model: MW69U" с два жълти потенциометъра.

В дома на подс.П. *** били намерени и иззети множество предмети: монета от бял метал с надпис „Six pense", с дупка; половин висулка /21 мм/; фрагмент - плосък диск /11мм/,; полукръг /2 см/; фрагмент с неправилна форма с дължина в най - дългата си част 26 мм, гравиран; 4 бр. метални елементи с неправилна фоома; метален полукръг с гравюра с дължина в най - дългата си част 32 мм; половинка от монета от бял метал с надписи от едната страна и дължина 18 мм; халка от бял метал /d =10 мм/; метална полусфера /d =7 мм/; горна част на пръстен с плочка от бял метал; монета с гравиран кораб с овална форма /13 мм/ и с отвор в нея; медальон /d =33 мм/, кръгъл с халка; полукръг - метален фрагмент с дължина 37 мм; 6 бр. метални фрагменти с неправилна форма; 23 бр. метални фрагменти с различна форма, цвят и размер; метална халка /d = 21 мм/; плоска висулка с дължина 21 мм; монета с гравирано лице, кръгла, /d =17 мм/; монета с полукръгла форма и гравирано лице, с дължина 14 мм в най - дългата си част; монета с кръгла форма и диаметър 16 мм; монета / d = 17 мм/; кръгъл диск /d =23 мм/; плосък фрагмент с неправилна форма и дължина 16 мм в най -дългата си част; метален диск /d =16 мм/; сферична висулка /d =14 мм/; половинка от диск с дължина 19 мм в най - дългата си част; правоъгълен предмет с дължина 33 мм, ширина 10 мм, и отвор с правоъгълна форма. В шкаф в една от секциите било намерено и иззето зарядно устройство с надпис „Golden Mask Finder".

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на гласни и писмени доказателствени средства: обяснения на подсъдимите, показанията на свидетели, протоколи: за оглед на местопроизшествие, за личен обиск, за претърсване и изземване на жилища, които ВОС е съпоставил с изготвените заключения по назначените СТЕ и археологическа експертиза, СРС и с писмо на Министерство на културата.

От заключението на изготвената археологическа експертиза се установява кои предмети изобщо не са археологически обекти /т.е. културни ценности/, изброени в раздел III.2 от експертизата. За всички останали предмети вещото лице е било категорично, че представляват археологически обекти.

По делото безспорно е установено, че на подсъдимите не са издавани разрешения за извършване на редовни или спасителни теренни археологически проучвания по смисъла на чл. 148 ал.1 и 2 от ЗКН. В Министерството на културата не са постъпвали документи за вписване на културни ценности, които са придобили статут на национално богатство по реда на чл. 100 от ЗКН. Подсъдимите не са подавали и заявление за регистрация на специални технически средства съгласно чл. 152 ал.2 от ЗКН и не са поискали и идентификация и регистрация на държаните от тях археологически обекти, съобразно изискванията на §5 /1/ от Преходните н заключителните разпоредби на ЗКН и Наредба № Н-3 / 03.12.2009г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности.

Според изготвената техническа експертиза устройствата ”White's Silver ЕAGLE", „Golden Mask Finder 3”, „Golden Mask Finder 3”, притежават технически възможности за диференциална звукова диагностика /разпознаване/дискриминация/ на металните обекти на медна основа и обектите/сплавите на благородни метали, като злато и сребро, от металните обекти на желязна основа. Устройството с надпис ”bandito impulse” и квадратна сгъваема рамка от PVC тръби с преминаващ кабел през вътрешността на тръбите, иззето от лек автомобил „Сузуки Витара”, е направен саморъчно металдетектор за дълбочинно детектиране на метални обекти, с възможност за звукова диагностика на относителния размер на откритите обекти с по - малки размери /монети/, и дълбочината на тяхното разположение под земята. Основната разлика от другите детектори, е липсата на техническа възможност за диференцирана диагностика на металите и сплавите.

Нито едно от техническите средства не е било регистрирано по реда на чл.152 ал.2 ЗКТ и НАРЕДБА № Н-00-0001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Достигайки до правилни фактически изводи, ВОС е обосновал и законосъобразни правни такива, приемайки, че от обективна и субективна страна подсъдимите са осъществили състав на престъплението по см. чл. 277а ал.3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, като без съответното разрешение са търсили археологически обекти в землището на с. Добрина, използвайки технически средства: металдетектори „Wnite's Silver EAGLE", „Golden Mask Finder 3" , две прави лопати и моторно превозно средство.

Абсолютно несъстоятелен е довода на защитниците на подс. П. и Т., че тези им действия представляват административни нарушения по см. на ЗКН, а още по – малко, че същите не са общественоопасни. В конкретния казус изобщо не се касае за теренни проучвания, с научноизследователска цел и респ. нарушение на предвидения за нея разрешителен режим, където намира приложение  разпоредбата на чл.218а ЗКН и съответно за адм. санкция, а за търсене на археологически обекти. Последното по своята същност е деяние, отличаващо се с висока степен на обществена опасност, за което законодателят е предвидил и висока репресивна санкция, което не е случайно предвид характера на този вид престъпления и значението им за съхранението на културното и историческо наследство на РБ. Още повече самите подсъдими са извършвали такава дейност системно, за което свидетелстват множеството археологически обекти, иззети от домовете им, както и притежаването на специално оборудване: технически средства – металдетектори, нерегистрирани по съответния ред. Деянието е извършено в съучастие от двамата подсъдими, а от субективна страна при форма и вида на вината – пряк умисъл.

По отношение на оплакването на защитата относно незаконосъобразно отнемане на ½ от лек автомобил „Suzuki Vitara" с рег. № В 2528 КМ, рама JSAETD01V00133360, двигател № G16B0540456, собственост на подс. Т., ВАС констатира, че същото е неоснователно, като се солидаризира с изложеното в мотивите на първостепенния съд, а именно, че деянието си подсъдимите не биха могли да реализират без използването на този автомобил. Именно чрез него те са транспортирали специалните технически средства, необходими за откриване на археологически обекти на място, отдалечено от постоянното им местопребиваване.  Правилно ВОС е констатирал, че за извършването на инкриминираното деяние е използван именно л.а. „Suzuki Vitara” с регистрационен № В 2528 КМ, който е собственост на подс. Т., поради което и законосъобразно е постановил отнемането в полза на държавата.

Незаконно притежаваните металдетектори от подсъдимите, предназначени за търсене на археологически обекти са обосновали и законосъобразния правен извод за извършено престъпление и по смисъла на чл. 277а ал. 7 вр. чл. 20 ал.2 от НК . Подсъдимите в съучастие помежду си, противозаконно са държали оръдия, за които са знаели, че са предназначени и служат за търсене на археологически обекти.  От изготвената СТЕ се установява, че устройствата ”White's Silver ЕAGLE", „Golden Mask Finder 3”, „Golden Mask Finder 3”, притежават технически възможности за диференциална звукова диагностика /разпознаване/дискриминация/ на металните обекти, а устройството ”bandito impulse”, иззето от лекия автомобил, е саморъчно направен металдетектор за дълбочинно детектиране на метални обекти под земята.

Едно от оплакванията на защитниците на подсъдимите е, че законът не криминализира притежаването на такива устройства. Действително това е така, но когато същите се ползват за търсене на археологически обекти, последните подлежат на задължителна регистрация по см. на чл.152 ал.2 от ЗКН и в Глава шеста от  НАРЕДБА № Н-00-0001/14.02.2011 г. , който ред не е спазен от подсъдимите, поради което и са ги държали противозаконно.

По отношение на престъплението по см. на чл. 278 ал.6 от НK: настоящата инстанция  не споделя становището, както на защитата на подс. Т., така и на държавния обвинител, изразено в с.з.

Съставът по чл. 278, ал. 6 от НК не е бланкетен и очертава в пълнота елементите от обективната страна на престъплението. Изпълнителното деяние се изразява в държане на археологически обект, който не е идентифициран и регистриран по предвидения нормативен ред. Престъплението е на формално извършване. Според константната съдебна практика достатъчно е деецът да упражнява фактическа власт върху археологически обекти, за които не са били изпълнени законовите изисквания за тяхната идентификация и регистрация, за да бъде реализиран престъпния състав. Обект на престъплението по  чл. 278, ал. 6 от НК са обществените отношения, свързани с опазването и закрилата на културното наследство на република България. Правната регламентация на тези обществени отношения е въведена в Закона за културното наследство и подзаконовите актове по неговото прилагане (вкл. Наредба № Н-3/2009 г. на министъра на културата), където са предвидени правата и задълженията на гражданите. Извършените дейности в нарушение на законовата уредба или в отклонение от нея са незаконни и подлежат на санкциониране. Инкриминираните предмети, иззети от подсъдимите, както и намерените такива в домовете им са експертно определени, като археологически обекти. Дейците могат да ги притежават само, ако са доказали правата си на собственици или държатели върху тях в хода на нормативно уреденото производство по идентификация и регистрация на предметите. И тъй като подсъдимите не притежават нужните документи за държаните археологически обекти, те са реализирали престъпния състав по  чл. 278, ал. 6 от НК, за което правилно са били осъдени от ВОС.

По отношение справедливостта на наложените наказания: настоящият състав на въззивния съд установи, че така определените наказанията и за двамата подсъдими са справедливи и не следва да бъдат ревизирани. Първоинстанционният съд е изложил съображения във връзка с индивидуализацията на наказанията за всяко отделно деяние, преценявайки всички обстоятелства имащи значение за всеки от подсъдимите, взел е предвид степента на обществена опасност на всеки от тях и на отделните деяния, характеристичните данни за личността, трудовата им ангажираност и  затруднено материално положение. Съдът е съобразил чистото съдебно минало и на двамата подсъдими, в качеството им на реабилитирани лица по см. на закона и на тази база е определил справедливи наказания.   Правилно е преценено, че с оглед поправянето на подсъдимите и най-вече за постигане целите на наказанието не е наложително същите да бъдат изтърпени ефективно. Така определени наказанията са съответни на критериите по чл. 54 НК, на целите на наказанието, визирани в чл. 36 НК, както и на принципа за съответствие на наказанието с извършеното престъпление, залегнал в нормата на чл. 35, ал. 3 НК.

Предвид на всичко изложено по-горе, съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД достигна до извода, че присъдата на първоинстанционния съд, като правилна, законосъобразна и справедлива следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие/, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

Водим горното и на основание чл.338 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда от № 14 от 11.02.2014 година по НДОХ № 894/2013 година на ВАРНЕНСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред КАСАЦИОННИЯ СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК  от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във с член 340 ал.2 от НПК.       

                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ:  1:

                                                                                      

 

                                                                                  2: