ОПРЕДЕЛЕНИЕ

153

11.03.2014 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11.03. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр.д. № 128 по описа за 2014 година:

 

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО ПО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВЪЗЗИВНА жалба на ПРОКУРАТУРАТА НА РБ срещу решение № 79/17.01.2014 год. по гр.д. № 258/2013 год. по описа на ОС Разград, с което е осъдена Прокуратурата на РБ зда заплати на Н.Б. А. ЕГН **********, СУМАТА ОТ 9000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконно обвинение за извършване на престъпление, за което е оправдан, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.05.2013 год. до окончателното й изплащане, като отхвърля иска над този размер до претендираните 50000 лв. Изложени са допълнителни доводи за недопустимост на решението.

Същевременно под № 127/2014 год. е образувано дело по въззивни жалби срещу решението по същото гр.д..

Ето защо, настоящото дело следва да се присъедини към гр.д. 127/2014 год., с оглед общото им разглеждане, а настоящото производството следва да се прекрати като самостоятелно дело в деловодството на АС.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА ч.гр.д. 128/2014 год. към гр.д. 127/2014 год. за общо разглеждане.

Да се прекрати ч.гр.д. 128/2014 год. в деловодството на АС Варна, а досието му да се присъедини към гр.д. 127/2014 год.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: