ОПРЕДЕЛЕНИЕ 161

гр. Варна, 21.03.2018г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 131/18г., намира следното:

Производството по настоящото дело е образувано след постановени от всички съдии в ОС-Разград отводи по в.ч.гр.д. № 54/18г., имащо за предмет подадената от ЕТ „ММ-Марин Йорданов-Ангелинка Иванова”, гр. Разград  частна жалба против разпореждане № 61/03.01.18г. по гр.д. № 860/17г. на РС-Разград. Настоящото производство е по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК - за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото.

Съобразно горните обстоятелства настоящият състав намира, че поради невъзможност от разглеждане на делото пред ОС-Разград поради отстраняването на съдиите от целия съд, следва да определи изпращането му за разглеждане в друг равен съд. Съобразявайки, че ОС-Търговище е с най-близко местонахождение до гр. Разград, което е предпоставка за разглеждане на делото при условията на достъпност и в разумен срок, настоящият съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА изпращането на в.ч.гр.д. № 54/18г. по описа на ОС-Разград за разглеждане от състав на Окръжен съд – Търговище, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: